Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe

2

3 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe

4 Innholdsfortegnelse GENERELL INFORMASJ Sjekkliste 6 Viktig å tenke på! 7 Sikkerhetsforskrifter 7 1. Tilkoblingsalternativ CTC EcoAir Generelt 8 2. Tekniske data Tabell 400V 3N~ Tabell 230V 1N~ Målskisse Kuldemediesystem Komponentplassering Drift og vedlikehold Avising Viften Vedlikehold Regelmessig vedlikehold Driftsopphold Kondensvannbeholderen Feilsøking/egnede tiltak Luftproblem Alarm Sirkulasjon og avfrosting Installasjon Plassering av varmepumpen Forberedelse og drenering Kondensvann Rørinstallasjon Rørtilkobling Eksempel på rørtilkobling Sirkulasjonspumpe Styring/mating Arbeidsområde Elinstallation Tilkobling av 1 varmepumpe Seriekobling av varmepumper Elinstallasjon 400V 3N~ Elinstallasjon 230V 1N~ Tilkobling for medfølgende kontakt CTC Basic Display (tilbehør) Tilkobling Alarmutgang Tilkobling styring Generelt Tilkoplingsalternativ Tilkoblingsalternativ Tilkoblingsalternativ Tilkoblingsalternativ Tilkoblingsalternativ Tilkoblingsalternativ Komponentfortegnelse Koblingsskjema 400V 3N~ Koblingsskjema 230V 1N~ Førstegangs start Lyddata Resistanser for følere Declaration of conformity 40 Enertech AB tar forbehold om eventuelle trykkfeil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer. 4 CTC EcoAir 400

5 Gratulerer med ditt nye produkt! Den komplette uteluftvarmepumpen CTC EcoAir 400 er en uteluftvarmepumpe som henter varme fra uteluften og tilfører husets eksisterende varmesystem. CTC EcoAir 400 arbeider med utetemperaturer ned til -22 C. Varmepumpen kan kobles til CTC EcoZenith eller til den eksisterende kjelen via styringssystemet CTC EcoLogic PRO CTC EcoAir 400 er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå. Varmepumpen har innebygd hetgassavfrosting som sørger for at fordamperbatteriet holdes fritt for is slik at man opprettholder den høye virkningsgraden. Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din CTC EcoAir 400 i mange år, og det er her du finner informasjonen du trenger. CTC EcoAir 400 5

6 Generell informasjon Sjekkliste Sjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet Installasjonen skal alltid følge anvisningene i installasjons- og vedlikeholdsanvisningen Installasjonen skal alltid utføres fagmessig Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres iht. punktene nedenfor: Rørinstallasjon Varmepumpen påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen Varmepumpen plassert slik at service er mulig Lade-/radiatorpumpens (avhengig av systemtype) kapasitet for nødvendig sirkulasjon Åpne radiatorventiler (avhengig av systemtype) og andre berørte ventiler Tetthetstest Lufting av systemet Kontroller funksjoner for nødvendige sikkerhetsventiler Tiltak for å håndtere kondensvann utført Elinstallasjon Arbeidsbryter Riktig stram kabeltrekking Nødvendige givere montert Tilbehør Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon) Oppstart sammen med kunde/installatør Menyer/styring for valgt system Installasjons- og vedlikeholdsanvisning overlevert til kunde Kontroll og påfylling, varmesystem Inntrimmingsinformasjon Alarminformasjon Funksjonstest av monterte sikkerhetsventiler Garanti og forsikring Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding Dato / Kunde Dato / Installatør 6 CTC EcoAir 400

7 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon: Produktet skal transporteres og oppbevares stående. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Sett produktet på et stabilt underlag. CTC EcoAir 400 har en fabrikkmontert kondensvannbeholder der kondensvannet ledes til nedgravet steinkiste, drensrør, nedløpsrør eller annen drenering. Ta derfor hensyn til produktets plassering. Hvis det ikke brukes kondensvannavløp, skal underlaget være slik at kondensvann og smeltevann kan dreneres ned i bakken. Lag en steinkiste under varmepumpen. Grav ut cm, og fyll med pukk for å få optimal drenering. Utedelen skal stå rett kontroller med vater. Les mer om produktets plassering i kapittel 6 og 7. Tenk på at det må være serviceplass på minst 2 meter foran produktet. Fleksible slanger skal monteres nærmest varmepumpen. Rør som trekkes utendørs, skal isoleres godt med værbestandig isolasjon. Sørg for at rør som brukes mellom varmepumpen og varmesystemet, har tilstrekkelige dimensjoner. Sørg for at sirkulasjonspumpen som pumper vannet til varmepumpen, har tilstrekkelig kapasitet. Sikkerhetsforskrifter Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betraktning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet: Slå av sikkerhetsbryteren før ethvert inngrep i produktet. Produktet må ikke spyles med vann. Ved håndtering av produktet med løfteøre eller lignende må du sørge for at løfteanordningen, løfteørene og andre deler er uskadet. Opphold deg aldri under et løftet produkt. Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet. Sett aldri sikkerheten i fare ved å deaktivere sikkerhetsutstyret. Inngrep i produktets kjølesystem må kun utføres av autorisert person.! Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er Enertechs forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende

8 1. Tilkoblingsalternativ CTC EcoAir Generelt Nedenfor ser du de ulike tilkoblingsalternativene som finnes for CTC EcoAir 400. I noen av tilfellene kan det hende du trenger CTC Converter eller CTC Basic Display. Se kapitlet Tilkobling styringssystem. Alternativ A CTC EcoAir 400 kan kobles til nedenstående produkter.! CTC EcoEl kan kobles til produkter med en effekt på opptil 11 kw. CTC EcAir ! Ved tilkobling til CTC EcoEl v3 eller CTC EcoZenith v3, brukes CTC Converter. CTC Basic Display CTC EcoLogic Pro CTC EcoLogicPro CTC Basic Display CTC EcoZenith i550pro CTC EcoZenith i250 Alternativ B CTC EcoAir 400 kan via tilbehøret CTC Basic Display kjøres mot en eksisterende kjel. Dette kan gjøres mot en fast temperatur (fast kondensering) eller mot en termostatstyring. Fordi CTC EcoAir 400 i standardutførelse ikke har egen styring, trenger man tilbehøret CTC Basic Display. CTC EcoPart CTC EcoAir 400 CTC EcoPart 400

9 2. Tekniske data 2.1 Tabell 400V 3N~ CTC EcoAir Eldata 400V 3N~ 50 Hz Tilført effekt 1) kw 1.3/1.3/ /1.6/1.6 Avgitt effekt 1) kw 6.2/4.8/ /6.0/4.7 COP 1) 4.78/3.69/ /3.76/3.02 Merkestrøm 2) A Maks startstrøm A Vannvolum L Kuldemediemengde (R407C) kg Bryteverdi pressostater HT bar 31 Maks. driftstrykk vann (PS) bar 2.5 Mål (H x B x D) Kompressortype mm 1080 x 1245 x 545 Scroll / PVE FV50S Luftmengde m 3 /h Viftehastighet rpm Vifteeffekt W Vekt kg ) ved 35 C vanntemp. og +7/+2/-7 lufttemp. 2) inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO 25-85! Vær klar over at ved ev. evvik, er det produktets merkeplate som gjelder. Ved service må du alltid kontrollere produktets merkeplate for riktig kuldemediemengde. CTC EcoAir Eldata 400V 3N~ 50 Hz Tilført effekt 1) kw 2.4/2.3/ /3.4/ /3.9/3.9 Avgitt effekt 1) kw 11.5/8.8/ /12.0/ /13.9/11.5 COP 1) 4.86/3.83/ /3.57/ /3.54/3.02 Merkestrøm 2) A Maks startstrøm A Vannvolum L Kuldemediemengde (R407C) kg Bryteverdi pressostater HT bar 31 Maks. driftstrykk vann (PS) bar 2.5 Mål (H x B x D) Kompressortype mm 1180 x 1375 x 610 Scroll / PVE FV50S Luftmengde (lavfart/høyfart) m 3 /h / /6200 Viftehastighet (lavfart/høyfart) rpm / /715 Vifteeffekt W Vekt kg ) ved 35 C vanntemp. og +7/+2/-7 lufttemp. 2) inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO CTC EcoAir 400 9

10 2.2 Tabell 230V 1N~ CTC EcoAir Eldata 230V 1N~ 50 Hz Tilført effekt 1) kw 1.3/1.3/ /1.6/ /2.4/2.3 Avgitt effekt 1) kw 6.2/4.7/ /6.0/ /8.9/7.1 COP 1) 4.59/3.53/ /3.62/2, /3.65/3.03 Merkestrøm 2) A Maks startstrøm A Maks. nettimpedans Ohm Vannvolum L Kuldemediemengde (R407C) kg Bryteverdi pressostater HT bar 31 Maks. driftstrykk vann (PS) bar 2.5 Mål (H x B x D) mm 1080x1245x x1375x610 Kompressortype Scroll / PVE FV50S Luftmengde m 3 /h Viftehastighet rpm Vifteeffekt W Vekt 1) Ved 35 C vanntemp. og +7/+2/-7 lufttemp. kg /180 2) Inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO CTC EcoAir 400

11 2.3 Målskisse 406, A B C D E F G H I Ø 28 Ø 28 J K L A B 42 C Kondensavløp G1-¼" I D J E F G L H K 2.4 Kuldemediesystem TCE Vifte 2. Fordamper 3. Luft 4. Kompressor 5. LP 6. HP 7. 4-veisventil 8. Kondensator 9. T vann ut 10. T vann inn 11. Tilbakeslagsventil 12. Ekspansjonsventil 13. Tørkefilter 14. Schrader Varmedrift Avfrostingsdrift CTC EcoAir

12 2.5 Komponentplassering Kompressor 2. 4-veisventil 3. Varmeveksler 4. Ekspansjonsventil 5. Høytrykksføler 6. Lavtrykksføler 7. Pressostat høytrykk 8. Strømboks 9. Avluftingsnippel / vann 10. Tørkefilter 11. Sugegassføler 12. Turføler 13. Returføler 14. Uteføler 12 CTC EcoAir 400

13 Hetgassføler 16. Vifte 17. Avfrostingsføler i fordamperen 18. Føler på viften 19. Mating 20. Kommunikasjon 21. Matning produkt 22. Kommunikasjon produkt 23. Kommunikasjon seriekobling 24. Matning pumpe 25. Kommunikasjon sirkulasjonspumpe 26. Merkeplate med serienummer m.m. 27 Kompressorvarmer CTC EcoAir

14 3. Drift og vedlikehold Når installatøren har installert den nye varmepumpen, skal dere sammen kontrollere at anlegget er i fullgod stand. La installatøren vise deg arbeidsbrytere, reguleringsanordninger og sikringer slik at du vet hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Luft radiatorene (avhengig av systemtype) etter ca. tre dagers drift, og fyll på mer vann ved behov. 3.1 Avising CTC EcoAir 400 er utstyrt med hetgassavfrosting. Varmepumpen registrerer fortløpende om det er behov for avfrosting. I så fall starter avfrostingen, viften stopper, fireveisventilen snur og den varme hetgassen går i stedet ut til fordamperen. Det høres en vislende lyd, og vannet renner av fordamperen. Når produktet har avfrostet, starter viften, og den varme hetgassen går i stedet inn i kondensatoren før varmepumpen går tilbake til normaldrift igjen. 3.2 Viften Viften starter 15 sekunder før kompressoren starter og går til kompressoren stopper. Ved avfrosting stopper viften, og den starter først igjen når avfrostingen er ferdig. 3.3 Vedlikehold En stor mengde luft passerer gjennom fordamperen på CTC EcoAIr 400. Løv og annet kan feste seg og begrense luftstrømmen. Minst en gang i året skal fordamperbatteriet kontrolleres og rengjøres for partikler som stenger for luftstrømmen. Rengjøring av fordamper og hus gjøres med en fuktig klut eller myk børste. Det kreves ikke noe annet regelmessig vedlikehold eller tilsyn. 3.4 Regelmessig vedlikehold Etter 3 ukers drift, deretter hver tredje måned det første året. Deretter 1 ggr/ år: Kontroller at installasjonen er fri for lekkasjer. Kontroller at produktet og systemet er frie for luft, avluft om nødvendig. Kontroller at fordamperen er ren. 3.5 Driftsopphold Varmepumpen slås av med arbeidsbryteren. Hvis det er fare for at vannet fryser, må du sørge for at vannet sirkulerer gjennom varmepumpen eller tappe alt vannet ut av CTC EcoAir Kondensvannbeholderen Kondensvannbeholderen samler opp vann som dannes på CTC EcoAirs fordamper under drift og avfrosting. Kondensvannbeholderen har en elektrisk varmesløyfe som holder beholderen isfri ved minusgrader ute. Kondensvannbeholderen sitter i bunnen på baksiden av CTC EcoAir 400. Ved å løfte på dekselet kommer du til slik at du får renset og inspisert kondensvannbeholderen. Som tilbehør kan man kjøpe en varmekabel og koble til i EcoAir 400. Kabelen monteres i avløpet fra kondensbeholderen til frostfritt avløp. 14 CTC EcoAir 400

15 4. Feilsøking/egnede tiltak CTC EcoAir 400 er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Hvis det oppstår feil, må du alltid kontakte installatøren som utførte installasjonen. Hvis denne i sin tur bedømmer at det dreier seg om en material- eller fabrikasjonsfeil, tar installatøren kontakt med Enertech AB for kontroll og oppretting av skaden. Angi alltid produktets produksjonsnummer. 4.1 Luftproblem Hvis du hører skvalpelyder fra varmepumpen, må du kontrollere at den er godt luftet. Fyll ved behov på mer vann slik at du oppnår riktig trykk. Hvis fenomenet gjentar seg, må du la en fagmann finne ut av årsaken. 4.2 Alarm Eventuelle alarm- og informasjonstekster fra CTC EcoAir 400 vises i det styrende produktet, se derfor den aktuelle håndboken. 4.3 Sirkulasjon og avfrosting Hvis sirkulasjonen mellom innedelen og utedelen avtar betydelig eller opphører, vil høytrykkspressostaten løse ut. Årsaker til dette kan være: feil på sirkulasjonspumpen / for liten sirkulasjonspumpe luft i ledningen tett kondensator andre mellomliggende hindringer for vanngjennomstrømningen Ved en avfrosting stopper viften, men kompressoren går og smeltevann renner ned i kondensbeholderen under varmepumpen. Når avfrostingen opphører, starter viften igjen. Til å begynne med vil det da oppstå en dampsky bestående av fuktig luft som kondenserer i den kalde uteluften. Dette er helt normalt og opphører etter noen sekunder. Hvis varmepumpen varmer dårlig, må du kontrollere at det ikke har oppstått noen unormal isdannelse. Årsaker til dette kan være: feil på avfrostingsautomatikken kuldemediemangel (lekkasje). ekstreme værforhold. Vær klar over at CTC EcoAir 400 er en uteluftvarmepumpe som gir mindre varme ved synkende utetemperaturer, samtidig som husets varmebehov øker. Dette innebærer at du ved raskt synkende utetemperaturer kan oppleve at varmepumpen gir dårlig med varme. CTC EcoAir

16 5. Installasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner og innstillinger med huseieren og til å svare på eventuelle spørsmål. Både varmepumpen og du tjener på at brukeren har det helt klart for seg hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Installasjonen skal utføres iht. gjeldende normer, se BBR-2012 samt Varmtog hetvannsanvisningene Produktet skal kobles til ekspansjonstank i åpent eller lukket system. Glem ikke å spyle rent radiatorsystemet før tilkobling.! Produktet skal oppbevares og transporteres stående. Varmepumpen arbeider med turledning/retur over kondensatoren på temperaturer opp til 65/58 C. Transport Transporter produktet til oppstillingsplassen før du tar av emballasjen. Håndter produktet på en av følgende måter: Gaffeltruck Løftestropper rundt pallen. OBS! Kan kun brukes med emballasjen på. Avemballering Når varmepumpen står inntil oppstillingsplassen, kan du ta av emballasjen. Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Kontroller også at leveransen er komplett iht. listen nedenfor. Leveransens omfang: 1 x Varmepumpe CTC EcoAir 400 Tilkoblingsboks for strømforsyning 15 m LiYCY (TP) kabel med tilkoblingsboks for kommunikasjon 16 CTC EcoAir 400

17 6. Plassering av varmepumpen Plasser varmepumpen slik at lydene fra kompressoren og viften ikke forstyrrer omgivelsene. Plasser ikke varmepumpen i direkte forbindelse med soveromsvindu, altan eller tomtegrense. CTC EcoAir 400 plasseres normalt mot yttervegg. Det skal være et mellomrom på minst 250 mm (EcoAir ) eller 400 mm (EcoAir ) mellom produktet og veggen slik at uteluften fritt kan passere gjennom fordamperen. Hvis varmepumpen plasseres i et hjørne, må avstanden mellom gavl og vegg være minst 250 mm. Avstand til busker o.l. foran produktet skal være minst 2 meter. Ta hensyn til avstanden til nærmeste nabo ved å kontrollere lyddataene i kapitlet Lyddata. Avstand mellom produktene bør være 400 mm. CTC EcoAirs benstativ skal står stabilt på murblokk eller lignende. Varmepumpen plasseres vannrett ved hjelp av vater. Stativets utforming og varmepumpens vekt gjør at det ikke er nødvendig å feste mot grunn eller vegg. Å bygge inn varmepumpen med beskyttelse rundt er direkte uegnet, likeså å plassere produktet i uthus eller carport. Fordi luften så fritt som mulig skal kunne strømme inn gjennom fordamperen og den brukte luften ikke skal kunne suges tilbake gjennom innløpet på baksiden. Dette kan gi unormal isdannelse på fordamperen. Hvis produktet er plassert slik at det utsettes for ekstra harde værforhold, kan det være på sin plass med et mindre skjermtak.! Disse rådene må følges for at din CTC EcoAir 400 skal kunne gi maksimal effekt 400 mm ( ). 250 mm ( ) Anb. 400 mm Min. 2 m CTC EcoAir

18 7. Forberedelse og drenering Plasseringen av varmepumpen skal gjøres slik at huset ikke kan ta skade og slik at kondensvannet lett kan renne ned i bakken. Underlaget skal være murblokk e.l. som hviler på pukk eller singel. Lag en steinkiste under varmepumpen. Vær klar over at det kan danne seg opptil 70 liter kondensvann i døgnet under bestemte forhold, fra den største modellen. Grav et cm dypt hull i bakken. Legg fuktsperrmatte inntil grunnmuren, og vinkle den ut fra huset. Fyll i halvparten med pukk, og legg ut murblokker e.l. Mål opp rett c/c-mål (1155/1285) mellom murblokkene slik at varmepumpens ben passer inn. Kontroller at murblokkene står vannrett ved hjelp av et vater. Fyll opp med pukk rundt og i midten mellom murblokkene for optimal drenering. Murblokk CTC EcoAir 400 c/c-mål 1155/ Murblokk 1285 Grov pukk ca cm dypt. Fuktsperr, fuktsperrmatte 551 vinkles ut fra huset. 451/ Murblokk

19 7.1 Kondensvann Kondensvannbeholderen er innebygd i varmepumpen og brukes til å lede bort det meste av kondensvannet. Beholderen kan kobles til egnet avløp. Tilkoblingsdiameter: 42 mm. En varmekabel (fås som tilbehør) bør plasseres i røret for å hindre gjenfrysing. Varmekabelen kobles til i strømboksen på CTC EcoAir 400. (Skal utføres av autorisert elektriker og iht. gjeldende bestemmelser.) Hvis huset har kjeller, er det gunstig å lede kondensvannet inn til en gulvbrønn innendørs (må gjøres iht. gjeldende regler). Røret skal kobles tikl med helling mot huset og over bakken (slik at ikke noe annet vann kan trenge inn i kjelleren). Veggjennomføring skal tettes og isoleres. Det må kobles til en vannlås på innsiden for å hindre luftsirkulasjon i røret. Hvis man i stedet har steinkiste, skal kondensvannrørets utløp plasseres i frostfri dybde. Kondensvannet kan også ledes bort til husets drenering. F.eks. nedløpsrørenes avløp. Her må det legges varmekabel i de rørene som ikke ligger frostfritt. Vannlås 551 Frostfri dybde CTC EcoAir

20 8. Rørinstallasjon Installasjonen skal utføres iht. gjeldende normer, se BBR-2012 samt Varmtog hetvannsanvisningene Kjelen skal kobles til ekspansjonstank i åpent eller lukket system. Glem ikke å spyle rent radiatorsystemet før tilkobling. 8.1 Rørtilkobling Returledninger i form av kopperrør på minst 22 mm (for ) og 28 mm (for ) skal koples til varmepumpen. Ved behov for lengre rør må installatøren beregne pumpe- og rørdimensjonene som trengs for å kunne håndtere den minste anbefalte gjennomstrømningen for den aktuelle CTC EcoAir 400. Rørtrekkingen mellom varmepumpen og kjelen bør gjøres uten høye punkter. Hvis dette likevel må gjøres, må du utstyre det høyere punktet med automatavlufter. Tilkoblingen mot varmepumpen skal gjøres med metallomspunnet, diffusjonstett slange for varmtvann, minst 1. Egnet slangelengde 1000 mm, for å hindre at lyd fra varmepumpen forplanter seg i huset og for å ta opp ev. bevegelser fra varmepumpen. Ute skal rørene isoleres med minst 13 mm tykk rørisolasjon som ikke påvirkes av vann. Sørg for at isolasjonen tetter godt overalt og at alle skjøter er skikkelig teipet eller limt. Inne skal rørene isoleres frem til kjelen med minst 9 mm rørisolasjon. Dette for at varmepumpen skal kunne levere høyest mulig temperatur til kjelen eller tanken uten tap! Produktet avluftes med avluftingsnippelen innenfor kondensatoren.! Glem ikke å spyle rent radiatorsystemet før tilkobling.! Utlufting for varmeanlegget kun på denne nippel. Øvrige nippler tilhører kjølesystemet! Om disse åpnes kan kjølemedie lekke ut! Trykkfallsdiagram CTC EcoAir 400 Trykkfall (kpa) EcoAir 406 EcoAir 408 EcoAir 410 EcoAir EcoAir ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Vannmengde (l/s) 20 CTC EcoAir 400

21 8.2 Eksempel på rørtilkobling EcoAir/EcoZenith i250 L CTC EcoZenith i250 L har rør ved bakre høyre kant for tilkopling av varmepumpen. Varmepumpens nedre tilkopling koples til høyre tilkopling sett forfra, slik at vannet pumpes ut til varmepumpen. Varmepumpens øvre tilkopling koples dermed til venstre tilkopling. 1. Metallomspunnet, diffusjonstett fleksibel slange for varme minst 1. Slangens lengde 1000 mm ut fra produkt. 2. Utgående (oppvarmet) vann Ø28 mm tilkobling på kondensator. 3. Innkommende (kaldt) vann Ø28 mm tilkobling på kondensator. 4. Minst Ø28 mm kopperrør isoleres utenfor hus med 13 mm tykk isolasjon 5. Isoleres innvendig rundt rør med 9 mm tykk isolasjon 6. Avlufter EcoAir/EcoZenith i250 H På CTC EcoZenith i250 H koples varmepumpen direkte til ladepumpen som sitter under tanken. Varmepumpens nedre tilkopling må koples til ladepumpen slik at vannet pumpes ut til varmepumpen. Varmepumpens øvre tilkopling koples til høyre vekselventil ved ladepumpen.! For optimal ytelse må du isolere rørene ute og inne iht. anvisningen. CTC EcoAir

22 9. Sirkulasjonspumpe Sirkulasjonspumpe velges avhengig av systemtype. Sørg for at det monteres en stor nok sirkulasjonspumpe, slik at det blir tilstrekkelig sirkulasjon over varmepumpen. Sirkulasjonspumpen kan kobles til både internt i CTC EcoAir 400 og eksternt i det styrende produktet. Ladepumpen forsyner CTC EcoAir 400 med vann. Hvis utetemperaturen er under +2 C, går ladepumpen konstant for å eliminere ev. fryserisiko. Hvis produktet er installert i et anlegg der det kan forekomme strømbrudd, kan det være gunstig å supplere med et nødstrømsaggregat på ladepumpen. Eller å installere en mekanisk frysevakt Intern tilkobling. Ved intern tilkobling styres sirkulasjonspumpens mengde av styringen i CTC EcoAir 400. Styringssystemet for CTC EcoAir 400 overvåker og sikrer at produktet arbeider innen arbeidsområdet. For optimal funksjon velges en av de A-klassifiserte sirkulasjonspumpene nedenfor. CTC EcoAir Yonos Para PWM 7,0 art.nr CTC EcoAir 410 Yonos Para PWM 7,5 art.nr CTC EcoAir UPM GEO art.nr Ekstern tilkobling Ved ekstern tilkobling installeres en sirkulasjonspumpe slik at riktig mengde over varmepumpen kan garanteres. Still inn riktig temperaturdifferanse ved hjelp av de ulike hastighetene på sirkulasjonspumpen. Dette slik at man oppnår riktig differanse, ved den aktuelle utetemperaturen, iht. tabellen. Ved utetemp. ( C) CTC EcoAir 406 Tur 35 C mengde = 0,21 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 C 7,5 C CTC EcoAir 408 Tur 35 C mengde = 0,27 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 C 8 C CTC EcoAir 410 Tur 35 C mengde = 0,39 l/s 4 C 4,5 C 6 C 6,5 C 7 C 7,5 C CTC EcoAir 415 Tur 35 C mengde = 0,55 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 C 7,5 C CTC EcoAir 420 Tur 35 C mengde = 0,64 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 C 7,5 C I enkelte systemer med CTC EcoLogic skal hele radiatorstrømmen gå gjennom varmepumpen, og da må pumpen dimensjoneres etter strømmen i hele systemet. Følgende mengder bør ikke underskrides for å oppnå en sikker funksjon: CTC EcoAir 406: 760 l/h CTC EcoAir 408: 960 l/h CTC EcoAir 410: l/h CTC EcoAir 415: l/h CTC EcoAir 420: l/h Dette gir ca.: 7 C temperaturdifferanse ved en utetemperatur på + 7 C og en turtemperatur på 35 C 22 CTC EcoAir 400

23 9.1 Styring/mating CTC EcoZenith i550 Pro Sirkulasjonspumpen styres og drives fra CTC EcoZenith i550pro. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se den aktuelle produkthåndboken. CTC EcoZenith i250 Sirkulasjonspumpen er fabrikkmontert i CTC EcoZenith i250. Styring og forsyning skjer fra produktet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se den aktuelle produkthåndboken. CTC Ecologic PRO Man kan koble opptil 10 varmepumper til CTC EcoLogic PRO. Sirkulasjonspumpene i varmepumpe 1 og 2 kan da kobles til CTC EcoLogic PRO. Sirkulasjonspumpe for varmepumpe 3-10 skal kobles til CTC EcoAir 400. CTC Ecologic v3 Sirkulasjonspumpen (ikke turtallsstyrt) styres og drives fra CTC EcoAir 400. CTC EcoZenith v3 Sirkulasjonspumpen (ikke turtallsstyrt) styres og drives fra CTC EcoAir 400. CTC EcoEl v3 Sirkulasjonspumpen (ikke turtallsstyrt) styres og drives fra CTC EcoAir 400. Standalone-modus Sirkulasjonspumpe kobles til CTC EcoAir 400 og styres ved hjelp av CTC Basic Display. 9.2 Arbeidsområde Styringssystemet for CTC EcoAir 400 overvåker og sikrer at produktet arbeider innen arbeidsområdet. temp. turledning utetemp. CTC EcoAir

24 10. Elinstallation Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kommunikasjonstilkoplinger Som kommunikasjonskabel brukes LiYCY (TP) som er en 4-leder med skjerm, der kommunikasjonsbærende ledere er tvunnede. Bruk av annen kabel gjør at farger på ledere kanskje ikke stemmer, og derfor må det kontrolleres at fargen på lederne fra apparat 1 kobles sammen med samme farge til apparat 2. Dessuten kan maskinen bli mer følsom overfor forstyrrelser hvis det brukes uriktig kabel. Koble kommunikasjonskabelen her Tilkobling av 1 varmepumpe Når du installerer en varmepumpe, skal vippebryter 2 stå i -posisjon CTC EcoAir 400

25 Generell informasjon 10.2 Seriekobling av varmepumper I en seriekobling må Dipswitch 2 bli slått av på alle varmepumper, unntatt den siste, som skal være i posisjon OFF ndr. meddel. Datum OFF Nr Ändring OFF Ändr. av Kontr. av Tilkobling av kommunikasjon i serien (grå kontakt) Som en kommunikasjons-kabel brukes vedlagte LiYCY (TP). 1. Koble den neste pumpen i den grå kontakten Eksisterende ledning 4 1. Brun 2. Hvit 3. Grønn 4. Skjerm 5. MERK! Gul ledning brukes ikke. 5 Sted viderekobling 2. Fjern dekselet fra den elektriske boksen i varmepumpen E Ämnes nr l/antal Ersätter Tol.system et RA art. nr 3. PE-kabelen inn varmepumpen flyttes fra terminal 4 til 5 på alle pumper unntatt den siste i tilkoblingskjeden. Ersättes av 1:1 art. nr Om ej annat angives gäller ovanstående Benämning Grupp Produkt Ritad Kontr. Godk. prod Normgr. Reg. nr Utgåva blad 1/1 CTC EcoAir

26 10.3 Elinstallasjon 400V 3N~ Mating, svart kontakt CTC EcoAir 400 skal kobles til 400V 3N~ 50 Hz og beskyttelsesjord. Minste gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. Anbefalt kabel:( ) 400V 3N~ Ölflex 110 svart 5G 1,5. Anbefalt kabel: ( ) 400V 3N~ Ölflex 110 svart 5G 2,5. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal foregås av en allpolet sikkerhetsbryter som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder Elinstallasjon 230V 1N~ Mating, svart kontakt CTC EcoAir 400 skal kobles til 230V 1N~ 50 Hz og beskyttelsesjord. Minste gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. Anbefalt kabel 230V 1N~ Ölflex 110 svart 3G 4,0. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal foregås av en allpolet sikkerhetsbryter kategori III, som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder Tilkobling for medfølgende kontakt Vi anbefaler at kabelen trekkes gjennom strekkavlastningen før ledningene kobles til. Strekkavlastningen kan også monteres senere. (Se bilde 1) a. Yttermantel avisoleres opptil 55 mm b. Ledning avisoleres opptil 9 mm c. Avansert beskyttelsesjordledning avisoleres opptil 7 mm Åpne plinten ved å trykke skrutrekkeren (bladbredde 2,5 mm) i plinten. Koble til de avisolerte ledningene på de angitte plassene. Kontroller at bare de avisolerte delene sitter i spenn på plintfjæren, INGEN ISOLASJ! (se bilde 2,3) Sperr strekkavlastningen på kontakten. Merkingen TOP skal vises både på kontakt og strekkavlastning (se bilde 4) Press strekkavlastningen sammen mot kontakten. Trekk deretter til skruen for å oppnå ønsket strekkavlastning. (se bilde 5) bilde 1 bilde 2 bilde 3 bilde 4 bilde 5 26 CTC EcoAir 400

27 10.6 CTC Basic Display (tilbehør) Varmepumpen kan kjøres uten overordnet system (Standalone), den må da suppleres med tilbehøret CTC Basic Display. Til Basic styring kan det fint brukes en PVM-pumpe som ladepumpe. Ladepumpen kobles til CTC EcoAir, som da styrer pumpen. CTC Basic Display (tilbehør) Ladepumpen kan også kobles til med konstant fast spenning. Da brukes det en pumpe med manuelt regulerbare hastigheter. Se håndboken for CTC Basic Display for mer informasjon Tilkobling Inkoppling CTC Basic display (tillbehör) RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX För å aktivere styrning 1 2av varmepumpen med CTC Basic display, må vippebryter 1 settes i posisjon. Se bilde 10.7 Alarmutgang CTC EcoAir 400 er utstyrt med en potensialfri alarmutgang som aktiveres hvis en alarm er aktiv i varmepumpen. Denne utgangen kan kobles til en maksimal last på 1A 250V AC. En ekstern avsikring bør også brukes. For tilkobling av denne utgangen skal det brukes kabel godkjent for 230V AC uansett hvilken last som kobles til. For informasjon om tilkobling, se koblingsskjema. Detaljert oversikt over koplingsskjema. CTC EcoAir

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994 TEKNISK DOKUMENT iht NS5820:1994 1. DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER - for gjeldende produkt: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE DATA:... 3 1.1 Materialer/Komponenter... 3 1.2 Type/liter... 3 1.3 Trykkområde...

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1317-1 231110 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2030 Et godt

Detaljer

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer