CTC EcoAir Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC EcoAir 400 406-408 - 410-415 - 420. Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold"

Transkript

1 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold Nov. 2013

2

3

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Tekniske data 1-2 Mål 3 Kjølemediesystem 3 Komponentplasering 4-5 Viktig å tenke på 6 Sikkerhetsforskrifter 6 Tilkoblingsalternativer 7 Drift og vedlikehold 8 Feilsøking, utbedringer 9 Installasjon 10 Plassering av varmepumpen 11 Forberedelser og drenering 12 Kondensvann 13 Rørinstallasjon Rørtilkobling 14 Trykkfall 14 Eksempel på tilkobling 15 Sirkulasjonspumpe 16 Styring / mating 17 Genell funksjonsbeskrivelse 18 Elektroinstallasjon Seriekobling av varmepumper 19 Skjermet kommunikasjon 19 Terminert posisjon 20 CTC Basic display 20 Elektroinstallasjon 400V 3N ~, 230V 1N ~ 21 Elektroskjema 400V Elektroskjema 230V Tilkobling av styring 28 Tilkoblingsalternativ 1 28 Tilkoblingsalternativ 2 29 Tilkoblingsalternativ 3 30 Tilkoblingsalternativ 4 31 Tilkoblingsalternativ 5 32 Første start 33 Lyddata 33 Data for følere 34 Samsvarserklæring 35

8

9 Den komplette uteluftsvarmepumpen er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute og overfører den til husets eksisterende varmesystem. arbeider med utetemperaturer ned til - 22 C, deretter tar det vanlige varmesystemet over oppvarmingen av huset. Varmepumpen kan ansluttes til CTC EcoZenith I550 PRO eller til den eksisterende kjelen med styresystemet EcoLogic PRO. Et rustfritt stativ og signalkabel for anslutningen mellom varmepumpen innedelen medfølger leveransen. er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå. Varmepumpen er utrustet med automatisk avriming som reduserer avrimingssyklusene til et minimum.

10

11 Sjekkliste Skjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet. Installasjonen skal alltid følge anvisningene i FDV - dokumentasjonen Installasjonen skal alltid utføres fagmessig. Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres. Punktene nedenfor skal krysses av. Rørinstallasjon Varmepumpen påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen. Varmepumpen plassert slik at service er mulig. Radiatorpumpens kapasitet for nødvendig sirkulasjon. Åpne radiatorventiler og andre berørte ventiler. Tetthetstest. Lufting av systemet. Funksjonstest sikkerhetsventil. At det er utført foranstaltninger for å ta hånd om kondensvannet. Elinstallasjon Hovedbryter til varmepumpe Riktig kabeltrekking Nødvendige følere for valgt system Tilbehør Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon) Oppstart sammen med kunde/installatør. Menyer/styring for valgt system FDV - dokumentasjon overlevert til kunde Kontroll og påfylling, varmesystem Informasjon om innjustering av anlegget. Alarminformasjon Blandeventil Funksjonstest av montert sikkerhetsventil Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding Dato / Kunde Dato / Installatør

12

13 Tekniske data 400V 3N~ Eldata 400V 3N ~ Tilført effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 1,3 / 1,3 / 1,3 1,5 / 1,6 / 1,6 2,2 / 2,3 / 2,3 Avgitt effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 3,8 / 4,7 / 6,2 4,2 / 6,0 / 7,8 7,3 / 8,8 / 11,5 Merkestrøm* A 4,0 4,9 7,5 Vannvolum ltr. 1,9 2,4 2,8 Mengde kjølemedie ( R407C ) Kg 2,2 2,2 2,7 Bryteverdi pressostat HT bar 31 Maks driftstrykk vann ( PS ) bar 2,5 Kompressortype Scroll Luftmengde ( lavfart / høy fart ) m 3 /h Viftehastighet lav fart / høy fart ) Rpm Vekt Kg / 180 Mål ( H x B x D ) mm 1075 x 1245 x x 1375 x 610 * Inkl. ladepumpe Stratos Tec 27 / 7 alternativt Grundfoss UPM GEO Eldata 400V 3N ~ Tilført effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 3,3 / 3,2 / 3,4 3,9 / 4,1 / 4,2 Avgitt effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 10,0 / 11,4 / 15,7 11,5 / 14,5 / 17,5 Merkestrøm* A 10,0 11,8 Vannvolum ltr. 3,9 4,5 Mengde kjølemedie ( R407C ) Kg 3,4 3,5 Bryteverdi pressostat HT bar 31 Maks driftstrykk vann ( PS ) bar 2,5 Kompressortype Scroll Luftmengde ( lavfart / høy fart ) m 3 /h 4000 / / 6200 Viftehastighet lav fart / høy fart ) Rpm 480 / / 715 Vekt Kg 208 / / 190 Mål ( H x B x D ) mm 1175 x 1375 x 610 * Inkl. ladepumpe Stratos Tec 27 / 7 alternativt Grundfoss UPM GEO ! OBS! Ved eventuelle avvikelser, gjelder produktets dataskilt. Ved service, kontroller alltid produktets dataskilt for riktig kjølemediemengde. 1

14

15 230V 1N ~ Eldata 230V 1N ~ Tilført effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 1,3 / 1,3 / 1,4 1,5 / 1,6 / 1,6 2,2 / 2,3 / 2,3 Avgitt effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 3,8 / 4,7 / 6,2 4,2 / 6,0 / 7,8 7,3 / 8,8 / 11,5 Merkestrøm* A 10,3 12,4 18,8 Vannvolum ltr. 1,9 2,4 2,8 Mengde kjølemedie ( R407C ) Kg 2,2 2,4 2,7 Bryteverdi pressostat HT bar 31 Maks driftstrykk vann ( PS ) bar 2,5 Kompressortype Scroll Luftmengde ( lavfart / høy fart ) m 3 /h Viftehastighet lav fart / høy fart ) Rpm Vekt Kg / 180 Mål ( H x B x D ) mm 1075 x 1245 x x 1375 x 610 * Inkl. ladepumpe Stratos Tec 27 / 7 alternativt Grundfoss UPM GEO Målskisse EcoAir Front Side Tur - retur Ø 28 klemring Avløp kondensvann G 5/4 486 Ø Ø Slangesett med frostbeskyttelse Topp 530 2

16

17 Målskisse EcoAir Front Side Tur - retur Ø 28 klemring Avløp kondensvann G 5/4 551 Ø Ø Slangesett med frostbeskyttelse Topp 610 Kjølemediesystem LP HP Kompressor Vifte Fordamper 4 - veisventil Kondensor Vann Luft Tilbakeslagsventil Avising Varmedrift Ekspansjonsventil Tørkefilter 3

18

19 Komponentplassering 1. Kompressor veisventil 3. Varmeveksler 4. Ekspansjonsventil 5. Føler, høytrykk 6. Føler, lavtrykk 7. Pressostat, høytrykk 8. Skap, elektro 9. Luftenippel / vann 10. Tørkefilter 11. Føler, suggass 12. Føler, tur 13. Føler, retur 16. Vifte 17. Føler avising, fordamper 18. Føler, vifte 26. Typeskilt, med serienr. osv. 4

20

21 Komponentplassering 14. Føler, ute ( i pumpe ) 15. Føler, hetgass 19. Kontaktplugg 20. Kommunikasjon 21. Tilførsel, produkt 22. Kommunikasjon, produkt 23. Kommunikasjon, seriekobling 24. Tilførsel, sirkulasjonspumpe v/ intern drift 25. Kommunikasjon, sirk.pump 5

22

23 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved levering og installasjon. CTC Eco Air skal transporteres og lagres stående. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er blitt skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Plasseringen av utedelen skal utføres slik at lyd fra kompressor og vifte forstyrrer omgivelsene så lite som mulig. Oppstillingen skal være på hageheller eller betongfundament i nærheten av husveggen. Underlaget skal være slik konstruert at kondensvann og smeltevann kan dreneres ned i grunnen. Lag en steinkiste under varmepumpen. Grav bort cm ( frostfritt ) og fyll med pukkstein for å oppnå best mulig drenering. Man kan også lede vannet ned i en overvannsledning eller liknende. Husk at det kan bli mye kondensvann pr. døgn under visse omstendigheter. Utedelen skal stå helt rett. Benytt et vater. Husk at det må være minst 2 mtr. fritt rom foran produktet pga. service. Nærmest varmepumpen skal det monteres fleksible slanger. Rør som legges ute må isoleres meget godt med værbestandig materiale. Sørg for at rør som benyttes mellom varmepumpen og innedelen har tilstrekkelig dimensjoner. Sørg for at sirkulasjonspumpen som pumper vann til varmepumpen, har tilstrekkelig kapasitet. Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal følges ved håndtering, installasjon og drift av varmepumpen: Driftsbryteren skal alltid være avslått før man gjør noe inngrep i varmepumpen. Produktet må aldri spyles med vann Håndterer man varmepumpen med en kran eller lignende, kontroller at løfteøglen ikke er skadet. Gå aldri under en varmepumpe som er heist opp. Sett aldri sikkerheten på spill med å fjerne deksler, plater eller noe annet. Sett aldri sikkerheten på spill ved å sette sikkerhetsutrustningen ut av funksjon. Inngrep i produktets kjølesystem skal bare utføres av fagfolk. Om det skulle oppstå feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne bedømmer det dit hen at det dreier seg om en material- eller fabrikkasjonsfeil, er det han som skal ta kontakt med oss for kontroll og utbedringer. Inngrep i produktets kjølesystem må bare utføres av fagpersonell. Produktets serienummer skal alltid oppgis. 6

24

25 Tilkoblingsalternativer Generelt Nedenfor vises de forskjellige tilkoblingsmulighetene som finnes for. I noen av tillfellene kan det være nødvendig å benytte CTC Converter eller CTC Basic display. Se avsnittet tilkobling av styring. CTC EcoEl kan kobles til produkter på opptil 16 kw. Ved tilkobling mot CTC EcoEl og CTC EcoZenith V3 må man benytte CTC Converter. Alternativ A kan tilkobles til produktene som er vist nedenfor. CTC Converter CTC EcoLogic PRO CTC EcoEl CTC EcoZenith Alternativ B kan med tilbehøret CTC Basic display kjøres mot en eksisterende kjele. Dette kan foregå mot en fast temperatur ( fast kondensering ) eller med en termostatstyring. Ettersom i standard utførelse ikke har noen egen styring, så behøver man tilbehøret CTC Basic display. 7

26

27 Drift og vedlikehold Når installatøren har installert din nye varmepumpe, skal dere sammen kontrollere at anlegget er vellfungerende. La installatøren vise deg brytere, reguleringsanordninger og sikringer, slik at du vet hvordan anlegget skal fungere og driftes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers drift og etterfyll mere vann ved behov. Vedlikehold Det er en stor mengde luft som går gjennom fordamperen i. Løv og annet kan sette seg fast og begrense luftgjennomstrømningen. Minst en gang pr. år skal fordamperbatteriet kontrolleres og rengjøres for partikler som hindrer luftgjennomstrømningen. Rengjøring av fordamperen og den ytre overflaten gjøres med en fuktig klut eller en myk børste. Periodisk vedlikehold Etter 3 ukers drift, deretter hverr tredje måned det første året. Der etter 1 gang pr. år. Kontroller at det ikke er noe lekkasje i anlegget. Kontroller at produktet og systemet er ordentlig avluftet, eventuelt luft på nytt. Kontroller at fordamperen er helt ren. Driftsoppehold. Varmepumpen stenges med driftsbryteren. Om vannet risikerer å fryse, sørg for at det er sirkulasjon igjennom varmepumpen, eller tapp ut alt vannet i CTC ECOAir 400. Kondensvannskålen Kondensvannskålen samler opp vannet som utvikles av s fordamper under drift og avising. Kondensvannskålen er utrustet med en elektrisk varmekabel som holder skålen isfri når det er kuldegrader ute. Kondensvannskålen sitter i bunn på baksiden av. Ved å løfte opp dekkplaten så kommer man til for rengjøring og inspeksjon. Som tilbehør kan man kjøpe til en varmekabel og koble den inn i. Kablen monteres i avløpet fra kondensvannskålen og til frostfritt avløp. 8

28 Feilsøking / utbedringer Eco Air er konstruert for å gi en pålitelig drift og høy komfort, og dessuten ha en lang levetid. Her får du noen tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Om det oppstår feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne igjen bedømmer det dit hen at det kommer av en material - eller fabrikasjonsfeil, er det installatøren som skal kontakte oss for kontroll og utbedring av skaden. Oppgi alltid produktets serienummer. Luftproblem Om det høres en klukkende lyd fra varmepumpen, så kontroller at den er ordentlig avluftet. Etterfyll ved behov mer vann slik at man oppnår riktig trykk. Om fenomenet gjentar seg, så la en fagmann se på det. Alarm Eventuelle alarmer og informasjonstekster fra vises i det produktet som styrer varmepumpen. Konferer derfor FDV dokumentasjon til produktet. Sirkulasjon og avising Om sirkulasjonen mellom utedel og innedel minsker betydlig eller opphører, løser høytrykkspressostaten ut. Årsaken til dette kan være følgende: feil på sirkulasjonspumpen / for liten sirkulasjonspumpe luft i ledningen tett kondensator andre hindre på rørstrekket Når avising foregår, stopper viften men kompressoren er igang og smeltevann renner ned i kondensskålen under varmepumpen. Når avisingen opphører, starter viften igjen. Da kan det oppstå en liten tåkesky bestående av fuktig luft som kondenseres i den kalde uteluften. Dette er helt normalt og stopper etter noen sekunder. Om varmepumpen skulle varme dårlig, så kontroller at det ikke har oppstått noe unormal oppbygging av is. Årsaken til dette kan være: Feil på avisingsautomatikken manglende kjølemiddel ( lekkasje ). ekstreme værforhold Husk at er en luft / vann varmepumpe som gir mindre varme jo lavere temperaturen er, samtidig som husets varmebehov øker. Dette innebærer at ved raskt synkende utetemperatur, kan du oppleve at varmepumpen ikke gir nok varme. 9

29 Installasjon Dette kapittelet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at Eco Air 400 skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå igjennom funksjoner, knapper brytere og innstillinger med huseieren, samt svare på eventuelle spørsmål. Både du og varmepumpen tjener på at brukeren har helt klart for seg hvordan anlegget fungerer og hvordan det skal driftes. Installasjonen skal utføres iht. gjeldene normer og forskrifter. Produktet skal tilkobles et åpent eller lukket ekspansjonskar.! Husk å spyle rent radiatorsystemet før tilkobling. Varmepumpen arbeider med tur- / returtemperatur over kondensoren med temperaturer opp til 65 / 58 C. Transport Transporter varmepumpen til oppstillingsplassen før embalasjen fjernes. Håndter Eco Air på en av de følgende måtene: Gaffeltruck Løftestropper rundt pallen. OBS! kan bare utføres med embalasjen på. Må håndteres varsomt.! Produktet skal lagerholdes og transporteres stående. Fjerning av emballasjen Når varmepumpen står ved oppstillingsplassen, kan du fjerne embalasjen. Kontroller at produktet ikke er blitt beskadiget under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Kontroller at leveransen er komplett iht. listen nedenfor: 1 stk. varmepumpe Anslutningsenhet for strømtilkobling Anslutningsenhet for kommunikasjon 10

30

31 Plassering av varmepumpen Plasser varmepumpen slik at lyd fra kompressor og vifte ikke forstyrrer omgivelsene. Plasser ikke varmepumpen i nærheten av soveromsvidu, altan eller tomtegrense. plasseres normalt mot yttervegg. Avstanden mellom vegg og produkt anbefales å være på 250 mm for størrelsene og 400 mm for størrelsene 415 og 420, slik at uteluften kan strømme fritt inn i fordamperen. Om varmepumpen plasseres i et hjørne, skal avstanden mellom gavl og vegg være minst 250 mm. Avstanden til busker og liknende skal være minst 2 meter. Ta hensyn til avstanden til nærmeste nabo ved å kontrollere lyddata i kapittelet lyddata. Avstanden mellom produktene anbefales til 400 mm. CTC EcoAir s benstativ skal stå stabilt på murblokker eller liknende. Bruk vater slik at varmepumpen står helt rett. Stativets utforming og varmepumpens vekt gjør at det ikke er nødvendig å feste den veggen eller til underlaget. Det å bygge inn varmepumpen må ikke gjøres. Likeledes å plassere den i et uthus eller carport. Luften skal kunne strømme så fritt som mulig gjennom fordamperen og for at den brukte luften ikke skal kunne suges inn igjen gjennom innløpet på baksiden. Er produktet plassert slik at det utsettes for ekstra harde værforhold, kan et mindre beskyttelsestak være nødvendig.! Disse rådene må følges for at din skal kunne gi maksimal effekt. Husvegg 250 mm / 400 mm 400 mm Min. 2 meter 11

32

33 Forberedelser og drenering Plasseringen av varmepumpen skal gjøres slik at huset ikke kan ta skade og slik at kondensvannet lett kan renne ned i bakken. Underlaget skal være murblokk e.l. som hviler på pukk eller singel. Lag en steinkiste under varmepumpen. Vær klar over at det kan danne seg opptil 70 liter kondensvann i døgnet under bestemte forhold, fra den største modellen. Grav et cm dypt hull i bakken. Legg fuktsperre inntil grunnmuren, og vinkle den ut fra huset. Fyll i halvparten med pukk, og legg ut murblokker e.l. Mål opp rett c/c-mål (1285 cm) mellom murblokkene slik at benene på varmepumpen får plass. Kontroller at murblokkene står vannrett ved hjelp av et vater. Fyll opp med pukk rundt og i midten mellom murblokkene for optimal drenering. Alternativt legg rør med varmekabel fra stussen på kondensskålen og ned i overvannsrør eller sluk. Murblokker

34 Kondensvann Kondensvannskålen er innebygd i varmepumpen og brukes til å lede bort det meste av kondensvannet. Skålen kan kobles til egnet avløp. Tilkoblingsdiameter: 42 mm. En varmekabel (fås som tilbehør) bør plasseres i røret for å hindre gjenfrysing. Varmekabelen kobles til rekkeklemme i. (Skal utføres av autorisert elektriker og iht. gjeldende bestemmelser.) Hvis huset har kjeller, er det greit å lede kondensvannet inn til sluk i kjeller (må gjøres iht. gjeldende regler). Røret skal kobles til med helling mot huset og over bakken (slik at ikke noe annet vann kan trenge inn i kjelleren). Veggjennomføring skal tettes og isoleres. Det må kobles til en vannlås på innsiden for å hindre luftsirkulasjon i røret. Hvis man i stedet har steinkiste, skal kondensvannrørets utløp plasseres i frostfri dybde. Kondensvannet kan også ledes bort til husets drenering. F.eks. nedløpsrørenes avløp. Her må det legges varmekabel i de rørene som ikke ligger frostfritt. Vannlås Frostfri dybde 13

35 Rørinstallasjon Installasjonen skal utføres iht. gjeldene normer og forskrifter. Systemet skal ansluttes til ekspansjonskar, åpent eller lukket.!glem ikke å spyle rent radiatorsystemet før tilkobling. Rørtilkobling Til varmepumpen trekkes det tur- og returledning med minst 28 mm kopperrør. Ved lengre rørstrekk skal installatøren regne ut hvilken pumpe og rørdimensjon som kreves for å klare den minste anbefalte mengden for. Rørtrekkingen mellom varmepumpen og kjelen bør gjøres uten høye punkter. Hvis dette likevel må gjøres, må det høyeste punktet utstyres med en automatisk luftepotte. Tilkoblingen mot varmepumpen skal gjøres med metallomspunnet, diffusjonstett slange for varmtvann, minst 1. Egnet slangelengde 1000 mm, for å hindre at lyd fra varmepumpen forplanter seg i huset og for å ta opp eventuelle bevegelser fra varmepumpen. Ute skal rørene isoleres med minst 15 mm tykk rørisolasjon som ikke påvirkes av vann. Sørg for at isolasjonen tetter godt overalt og at alle skjøter er skikkelig teipet eller limt. Inne skal rørene isoleres frem til kjelen med minst 10 mm rørisolasjon. Dette for at varmepumpen skal kunne levere høyest mulig temperatur til kjelen eller tanken uten tap. Produktet avluftes med luftenippelen innenfor kondensatoren.! Utlufting av varmeanlegget skal kun utføres på denne nippelen! Øvrige nippler tilhører kjølesystemet! Om disse åpnes kan kjølemedie lekke ut! Trykkfallsdiagram Trykkfall (kpa) 8 7 EcoAir EcoAir EcoAir X X X X EcoAir 415 EcoAir ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 14 Vannmengde (l/s)

36 Eksempel på røranslutning CTC EcoAir - CTC EcoZenith i Fleksibel slange, diffusjonstet, minimum 1 lengde 1 mtr. 2. Turledning, anslutning Ø28 mm på kondensor. 3. Returledning, anslutning Ø28 mm på kondensor. Slangesett med frostbeskyttelse 4. Kobberrør ute, minimum Ø28 mm som skal ha minimum 15 mm isolasjon. 5. Innvendig isolasjon skal være minimum 10 mm. 6. Luftepotter.!For opptimal ytelse, så må rørene både ute og inne isoleres godt 15

37 Sirkulasjonspumpe Sirkulasjonspumpe velges avhengig av systemtype. Sørg for at det monteres en stor nok sirkulasjonspumpe, slik at det blir tilstrekkelig sirkulasjon over varmepumpen. Sirkulasjonspumpen kan kobles til både internt i og eksternt i det styrende produktet. Intern tilkobling. Ved intern tilkobling styres sirkulasjonspumpens mengde av styringen i. Styringssystemet for overvåker og sikrer at produktet arbeider innen arbeidsområdet. For optimal funksjon velges en av de A-klassifiserte sirkulasjonspumpene nedenfor. CTC EcoAir Stratos Tec 25/6 CTC EcoAir 410 Stratos Tec 25/7 CTC EcoAir Grundfors UPM GEO Ekstern tilkobling Ved ekstern tilkobling, skal det installeres en stor nok sirkulasjonspumpe slik at man kan garantere riktig vannmengde over varmepumpen. Still inn riktig temperaturdifferanse ved hjelp av de ulike hastighetene på sirkulasjonspumpen. Dette for at man skal oppnå riktig differanse ved den aktuelle utetemperaturen iht. tabellen. Ved utetemperatur ( C ) CTC EcoAir 406 Tur 35 C sirk. = 0,21 l/s 4,0 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7,0 C 8,0 C CTC EcoAir 408 Tur 35 C sirk. = 0,27 l/s 4,0 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7,0 C 7,5 C CTC EcoAir 410 Tur 35 C sirk. = 0,39 l/s 4,0 C 5,0 C 6,0 C 6,5 C 7,0 C 8,0 C CTC EcoAir 415 Tur 35 C sirk. = 0,55 l/s 4,0 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7,0 C 7,5 C CTC EcoAir 420 Tur 35 C sirk. = 0,64 l/s 4,0 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7,0 C 7,5 C I enkelte systemer med CTC EcoLogic, skal hele vannmengden til radiatorene gå gjennom varmepumpen, og da må pumpen dimensjoneres etter vannmengden i hele systemet. Følgende mengder bør ikke underskrides for å oppnå en sikker funksjon: CTC EcoAir 406: 760 l/time CTC EcoAir 408: 960 l/time CTC EcoAir 410: 1400 l/time CTC EcoAir 415: 2000 l/time CTC EcoAir 420: 2300 l/time Dette gir ca.: 7 C temperaturdifferanse ved en utetemperatur på + 7 C og en turtemperatur på 35 C 16

38 Styring / mating CTC Ecologic PRO Man kan koble opptil 10 varmepumper til CTC EcoLogic PRO. Sirkulasjonspumpene i varmepumpe 1 og 2 kan da kobles til CTC EcoLogic PRO. Sirkulasjonspumpe for varmepumpe 3-10 skal kobles til CTC EcoAir 400. CTC Ecologic V3 Sirkulasjonspumpe (ikke turtallsstyrt) skal kobles til CTC Ecologic V3 CTC EcoZenith V3 Bruk 0-10V pumpe fra CTC eller ikke turtallsstyrt pumpe som begge kobles til CTC EcoZenith. CTC EcoEl V3 Sirkulasjonspumpe (ikke turtallsstyrt) skal kobles til CTC EcoEl V3. Standalone-modus Sirkulasjonspumpe kobles til og styres ved hjelp av CTC Basic Display. Arbeidsområde Styresystemet for overvåker og sikrer at produktet driftes innen sitt arbeidsområdet. Turtemperatur C Utetemperatur C 17

39 Generell funksjonsbeskrivelse Avising er utstyrt med hetgassavising. Varmepumpen registrerer fortløpende om det er behov for avising. I så fall starter avisingen, viften stopper, fireveisventilen snur og den varme hetgassen går i stedet ut til fordamperen. Det høres en vislende lyd, og vannet renner av fordamperen. Når produktet har blitt aviset, starter viften, og den varme hetgassen går i stedet inn i kondensoren før varmepumpen går tilbake til normaldrift igjen. Viften Viften starter 15 sekunder før kompressoren starter og går til kompressoren stopper. Ved avising stopper viften, og den starter først igjen når avisingen er ferdig. Ladepumpe/sirkulasjonspumpe Ladepumpen forsyner med vann. Hvis utetemperaturen er under +2 C, går ladepumpen konstant for å eliminere evt. frostskader. Hvis produktet er installert i et anlegg der det kan forekomme strømbrudd, kan det være gunstig å supplere med et nødstrømsaggregat på ladepumpen. Eller å installere en mekanisk frostbeskyttelse. / Basic Display (tilbehør) Varmepumpen kan kjøres uten overordnet system (Standalone), da må den suppleres med tilbehøret CTC Basic Display. Til Basic styring kan det fint brukes en PVM-pumpe som ladepumpe. Ladepumpen kobles til, som da styrer pumpen. Ladepumpen kan også kobles til med konstant fast spenning. Da brukes det en pumpe med manuelt regulerbare hastigheter. 18

40

41 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes LiYCY (TP) som er en 4-leder med skjerm, der de kommunikasjonsbærende ledere er tvunnede. Fås som tilbehør, 5 og 10 meter. Bruk av annen kabel gjør at fargene på lederene kanskje ikke stemmer, og derfor må det kontrolleres at fargen på lederne fra varmepumpe 1 kobles sammen med samme farge til varmepumpe 2. Dessuten kan varmepumpen bli mer følsom overfor forstyrrelser hvis det brukes feil kabel. Seriekobling av varmepumper På den siste varmepumpen i en seriekobling skal skjermen i kommunikasjonskabelen kobles til jord (se skjermet kommunikasjon), og varmepumpen skal også termineres (se terminert posisjon). Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) Bøylen (5) som sitter mellom styreplintens posisjon 4 og PE på sterkstrømplinten, skal på alle varmepumpene utenom den siste i tilkoblingskjeden tas av og erstattes (i styreplint posisjon 4) av skjermen som viderekobles til neste varmepumpe. Varmepumpe i serie Siste varmepumpen i serien Kommunikasjon inn Kommunikasjon ut til neste varmepumpe Kommunikasjon inn siste varmepumpe Skjerm Skjerm Grønn Hvit Grønn Brun Hvit Brun Skjerm Hvit Brun Grønn Brun Hvit Grønn PE Brun Hvit Grønn PE 19

42 Terminert posisjon Den siste varmepumpen i seriekoblingen må termineres. Sørg for at vippebryter 2 står i posisjon ON på varmepumpen som skal termineres og at de øvrige varmepumpene står i OFF posisjon. ON CTC Basic Display (tilbehør) Varmepumpen kan kjøres uten overordnet system (Standalone). Da må den suppleres med tilbehøret CTC Basic Display. kan da styres med en fast returtemperatur eller med en termostatstyring. Se håndboken for CTC Basic Display for mer informasjon. Tilkobling CTC Basic Display (tilbehør) Inkoppling CTC Basic display (tillbehør) Alarmutgang ON 1 2 ON För å aktivere styrning av varmepumpen med CTC Basic display, må vippebryter 1 settes i posisjon ON. Se bilde er utstyrt med en potensialfri alarmutgang som aktiveres hvis en alarm er aktiv i varmepumpen. Denne utgangen kan kobles til en maksimal last på 1A 250V AC. En ekstern avsikring bør også brukes. For tilkobling av denne utgangen skal det brukes kabel godkjent for 230V AC uansett hvilken last som kobles til. For informasjon om tilkobling, se koblingsskjema. 20

43 Elinstallasjon 400V 3N~ Mating, svart kontakt skal kobles til 400V 3N~ 50 Hz og PE ( jord ). Minste gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal foregås av en allpolig bryter som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder. Elinstallasjon 230V 1N~ Mating, svart kontakt skal kobles til 230V 1N~ 50 Hz og PE ( jord ). Minste gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal foregås av en allpolig bryter som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder. Tilkobling for medfølgende kontakt Vi anbefaler at kabelen trekkes gjennom strekkavlastningen før ledningene kobles til. Strekkavlastningen kan også monteres senere. (Se bilde 1) a. Yttermantel avisoleres opptil 55 mm b. Ledning avisoleres opptil 9 mm c. Avansert jordledning avisoleres opptil 7 mm Åpne opp tilkoblingsklemmen ved å trykke skrutrekkeren (bladbredde 2,5 mm) i klemmen. Koble til de avisolerte ledningene på de angitte plassene. Kontroller at bare de avisolerte delene sitter fast i tilkoblingen, INGEN ISOLASJON! (se bilde 2,3) Sperr strekkavlastningen på kontakten. Merkingen TOP skal vises både på kontakt og strekkavlastning (se bilde 4) Press strekkavlastningen sammen mot kontakten. Trekk deretter til skruen for å oppnå ønsket strekkavlastning. (se bilde 5)

44

45 Elektroskjema 400V 22

46 23

47 24

48

49 Elektroskjema 230V 25

50 26

51 27

52

53 Tilkobling av styring Generelt Ved tilkobling av mer enn 1 varmepumpe til CTC EcoLogic Pro må tilbehøret CTC Basic Display brukes for å adressere de ulike varmepumpene A1, A2, A3 osv. Alle er fra fabrikken adressert til A1. For tilkobling se FDV dokumentasjonen for CTC Basic Display. Anbefalt kabel mellom produktene LiYCY (TP). Ved tilkobling av produkter med ulike styringssystemer V3 / V4, kreves tilbehøret CTC Converter til å tolke signalene mellom produktene. For tilkobling se håndboken for CTC Converter. Tilkoblingsalternativ 1 CTC Basic Display kan via tilbehøret CTC Basic Display kjøres mot en eksisterende kjele eller tank. Dette kan gjøres mot en fast temperatur (fast kondensering) eller mot en termostatstyring. Fordi i standardutførelse ikke har egen styring, trenger man tilbehøret CTC Basic Display. CTC Basic Display 28

54 Tilkoblingsalternativ 2 CTC Ecologic Pro Ved tilkobling av mer enn en varmepumpe til CTC EcoLogic Pro må tilbehøret CTC Basic Display brukes for å adressere de ulike varmepumpene A1, A2, A3 osv. Alle CTC EcoAir er fra fabrikken adressert til A1. CTC EcoLogic PRO CTC Basic display! Den siste varmepumpen i en seriekobling skal settes i terminert posisjon. Les mer under Elinstallasjon/Terminert posisjon! CTC Basic Display (tilbehør) trengs bare når ikke har noe eget styringssystem som i tilkoblingsalternativ 1, eller når det er mer enn en varmepumpe, da trengs den for å adressere varmepumpene riktig, A1, A2, A3 osv. 29

55 Tilkoblingsalternativ 3 CTC EcoEl V3 Fordi disse produktene har et eldre styringssystem V3, må tilbehøret CTC Converter brukes som en tolk for å styre. Se FDV dokumentasjonen for CTC Converter om hvordan den kobles inn. CTC EcoEl V3! Versjon 3 (V3) gjelder modeller produsert fra og med CTC Converter 30

56 Tilkoblingsalternativ 4 CTC EcoZenith V3 og CTC EcoLogic V3 Fordi disse produktene har et eldre styringssystem V3, må tilbehøret CTC Converter brukes som en tolk for å styre. Se FDV dokumentasjonen for CTC Converter om hvordan den kobles inn. CTC EcoZenith versjon 3 fås i to ulike utførelser. En tidligere variant med bare en kommunikasjonsport og en senere variant med tre kommunikasjonsporter. Den nyeste har produksjonsnummer til og med: Prod.nr. Modell CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V I den tidligere utførelsen trengs det en Converter for å styre alle varmepumper.! Versjon 3 (V3) gjelder modeller produsert fra og med CTC EcoZenith V3 CTC EcoLogic V3! Hvis man blander nye (versjon 4) og gamle (versjon 3) varmepumper, må de nye adresseres med de laveste numrene, A1, A2 osv. CTC Converter! CTC Basic Display (tilbehør) trengs for å adressere varmepumpene riktig. A1, A2, A3 osv. CTC Basic display! Den siste CTC EcoAir 400 i en seriekobling skal settes i terminert posisjon. CTC EcoAir V3 31

57 Tilkoblingsalternativ 5 CTC EcoZenith I 550 CTC EcoZenith versjon 3 fås i to ulike utførelser. En tidligere variant med bare en kommunikasjonsport og en senere variant med tre kommunikasjonsporter. Den senere har produksjonsnummer fra og med: Prod.nr. Modell CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V I den senere utførelsen trengs det en CTC Converter til hver varmepumpe av versjon 4. Se FDV dokumentasjonen for CTC Converter om hvordan den kobles inn. CTC EcoZenith V3 CTC Converter CTC Converter CTC Converter 32

58

59 Første start 1. Kontroller at kjelen og systemet er fylt med vann og avluftet. 2. Kontroller at alle tilkoblinger er tette. 3. Kontroller at følere og ladepumpe er koblet til strømmen. 4. Strømsett varmepumpen ved å slå på sikkerhetsbryteren (hovedbryteren). Når systemet er oppvarmet, kontrollerer du at alle tilkoblinger er tette, at de ulike systemene er luftet, at det kommer varme ut i systemet og varmtvann ut på tappestedene. Lyddata Standard Model Lydeffekt Lydtrykk 5 mtr.* Lydtrykk 10 mtr.* EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) Dempet modus Model Lydeffekt Lydtrykk 5 mtr.* Lydtrykk 10 mtr.* EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) * Angitt lydtrykk skal betraktes som retningsgivende fordi nivået påvirkes av omgivelsene. Den øvre verdien tilsvarer 100 % reflekterende grunn og vegger (slipt betong). Verdier iht. EN Dempet modus CTC EcoAir 415 og 420 kan gjennom styringen stilles om til "Silent mode". I denne modusen går viften på et lavere turtall, noe som gjør at produktet går stillere. Avgitt effekt vil da gå ned med en eller flere prosent, avhengig av driftsforhold. 33

60

61 Data for følere Temperatur Hestgassføler Følere for: Sirkulasjon, Lavtrykksføler, Avising, Uteføler, Returføler Temperatur Suggassføler C Resistanse Ohm Resistanse Ohm C Resistanse Ohm

62

63 Försäkran om överensstämmelse Déclaration de conformité Declaration of conformity Konformitätserklärung Enertech AB Box 313 S LJUNGBY försäkrar under eget ansvar att produkten confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, Typ, Type, Modèle EA 400 som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv, auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes, to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive, auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie, EC directive on: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC, Modul A Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder, La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen, EN A1, -A2 / -2-3 EN , -4, -5, -6, -11 EN :2006, A1:2009, A2:2009, EN :2008 EN / EN 378 EN Ljungby Marcus Miller Technical Manager 35

64

65

66 Når det gjelder vannbåren varme CTC Ferrofil Tlf: Faks: Runnibakken 7, 2150 Årnes, Norge

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe 161 504 15-2 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 38-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M Modulerende luft/vann-varmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 26-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modulerende luft/vann-varmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modulerende luft/vann-varmepumpe

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Tilkobling av styring

Tilkobling av styring Tilkobling av styring Generelt Når man kobler til mer enn 1 varmepumpe til CTC EcoLogic 400, må man ha tilbehøret. Displayet benyttes for å adressere de ulike varmepumpene A1, A2, A3 osv. Alle CTC EcoPart

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoPart 400. Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoPart 400. Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 35-1 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

CTC EcoAir 510M Modulerende luft/vann-varmepumpe 400V 3N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC EcoAir 510M Modulerende luft/vann-varmepumpe 400V 3N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 64-1 2017-05-31 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 510M Modulerende luft/vann-varmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe 161 504 45-1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoPart V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoPart V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 956 NRF 820 08 59 CTC EcoPart 414 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske - vann CTC EcoPart er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

CTC EcoAir V Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoAir V Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoAir V3 115-120 - 125 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 510M. Modulerende luft/vann-varmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 510M. Modulerende luft/vann-varmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 44-1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 510M Modulerende luft/vann-varmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

CTC EcoPart 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoPart 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 013 Innhold Side Eksteriør 1 Elektrokomponenter 3-6 Kjølesystem 7-11 Medlevert varmepumpen 1 Diverse 13 Tilbehør 14 Oversikt fra serienummer: 7301-16-039 Inklusive standard

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15 Produktblad vegghengt viftekonvektor 1/15 Produktblad Innhold Produktbeskrivelse Driftsbetingelser Elektrisk data for motor Fjernkontroll Måltegninger Vekt Vannmengde Trykkfallsdiagram Eurovent-sertifiserte

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

CTC EcoAir 510M Modulerende luft/vann-varmepumpe 230V 1N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC EcoAir 510M Modulerende luft/vann-varmepumpe 230V 1N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 66-1 2017-05-31 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 510M Modulerende luft/vann-varmepumpe 230V 1N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON NOBB NRF CTC EcoPart 424 XL 400V

FDV-DOKUMENTASJON NOBB NRF CTC EcoPart 424 XL 400V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 975 NRF 820 08 62 424 XL 400V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske - vann er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå.

Detaljer

Licon nedfelt konvektor

Licon nedfelt konvektor Monteringsanvisning Licon nedfelt konvektor 1/6 Monteringsanvisning Generelt Produktene skal ikke plasseres i sterke kjemiske miljøer (som f.eks. klor), eller bli vasket med slike kjemikalier. Produktet

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold. Laddomat 21 Termisk ladeventil Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Des. 2011 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

CTC C530 CTC 510. Akkumulatortanker Eco Zenith. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

CTC C530 CTC 510. Akkumulatortanker Eco Zenith. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC C530 CTC 510 Akkumulatortanker Eco Zenith Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juli 2011 CTC System Zenith Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no 1/50 Innhold Tekniske data 3 CS 1-07a til CS 1-14a 3 CS 1-18a til CS 1-31a 4 CS 1-18a (230V) og CS 1-12a (230V) 5 Effektkurver 6 CS 1-07a 6 CS 1-08a 7 CS 1-10a 8 CS 1-12a 9 CS 1-14a 10 CS 1-18a 11 CS 1-25a

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 510M. Modulerende luft/vann-varmepumpe 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 510M. Modulerende luft/vann-varmepumpe 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 41-1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 510M Modulerende luft/vann-varmepumpe 230V 1N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

CTC FerroModul System

CTC FerroModul System Plasseringsfleksibilitet FerroModul systemenes plasseringsfleksibilitet har ingen grenser, derfor kan vi med sikkerhet hevde at disse systemene ikke får noen bygningsmessige konsekvenser ved installasjonen.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer