CTC EcoAir Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC EcoAir 400 406-408 - 410-415 - 420. Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold"

Transkript

1 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold Nov. 2013

2

3

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Tekniske data 1-2 Mål 3 Kjølemediesystem 3 Komponentplasering 4-5 Viktig å tenke på 6 Sikkerhetsforskrifter 6 Tilkoblingsalternativer 7 Drift og vedlikehold 8 Feilsøking, utbedringer 9 Installasjon 10 Plassering av varmepumpen 11 Forberedelser og drenering 12 Kondensvann 13 Rørinstallasjon Rørtilkobling 14 Trykkfall 14 Eksempel på tilkobling 15 Sirkulasjonspumpe 16 Styring / mating 17 Genell funksjonsbeskrivelse 18 Elektroinstallasjon Seriekobling av varmepumper 19 Skjermet kommunikasjon 19 Terminert posisjon 20 CTC Basic display 20 Elektroinstallasjon 400V 3N ~, 230V 1N ~ 21 Elektroskjema 400V Elektroskjema 230V Tilkobling av styring 28 Tilkoblingsalternativ 1 28 Tilkoblingsalternativ 2 29 Tilkoblingsalternativ 3 30 Tilkoblingsalternativ 4 31 Tilkoblingsalternativ 5 32 Første start 33 Lyddata 33 Data for følere 34 Samsvarserklæring 35

8

9 Den komplette uteluftsvarmepumpen er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute og overfører den til husets eksisterende varmesystem. arbeider med utetemperaturer ned til - 22 C, deretter tar det vanlige varmesystemet over oppvarmingen av huset. Varmepumpen kan ansluttes til CTC EcoZenith I550 PRO eller til den eksisterende kjelen med styresystemet EcoLogic PRO. Et rustfritt stativ og signalkabel for anslutningen mellom varmepumpen innedelen medfølger leveransen. er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå. Varmepumpen er utrustet med automatisk avriming som reduserer avrimingssyklusene til et minimum.

10

11 Sjekkliste Skjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet. Installasjonen skal alltid følge anvisningene i FDV - dokumentasjonen Installasjonen skal alltid utføres fagmessig. Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres. Punktene nedenfor skal krysses av. Rørinstallasjon Varmepumpen påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen. Varmepumpen plassert slik at service er mulig. Radiatorpumpens kapasitet for nødvendig sirkulasjon. Åpne radiatorventiler og andre berørte ventiler. Tetthetstest. Lufting av systemet. Funksjonstest sikkerhetsventil. At det er utført foranstaltninger for å ta hånd om kondensvannet. Elinstallasjon Hovedbryter til varmepumpe Riktig kabeltrekking Nødvendige følere for valgt system Tilbehør Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon) Oppstart sammen med kunde/installatør. Menyer/styring for valgt system FDV - dokumentasjon overlevert til kunde Kontroll og påfylling, varmesystem Informasjon om innjustering av anlegget. Alarminformasjon Blandeventil Funksjonstest av montert sikkerhetsventil Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding Dato / Kunde Dato / Installatør

12

13 Tekniske data 400V 3N~ Eldata 400V 3N ~ Tilført effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 1,3 / 1,3 / 1,3 1,5 / 1,6 / 1,6 2,2 / 2,3 / 2,3 Avgitt effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 3,8 / 4,7 / 6,2 4,2 / 6,0 / 7,8 7,3 / 8,8 / 11,5 Merkestrøm* A 4,0 4,9 7,5 Vannvolum ltr. 1,9 2,4 2,8 Mengde kjølemedie ( R407C ) Kg 2,2 2,2 2,7 Bryteverdi pressostat HT bar 31 Maks driftstrykk vann ( PS ) bar 2,5 Kompressortype Scroll Luftmengde ( lavfart / høy fart ) m 3 /h Viftehastighet lav fart / høy fart ) Rpm Vekt Kg / 180 Mål ( H x B x D ) mm 1075 x 1245 x x 1375 x 610 * Inkl. ladepumpe Stratos Tec 27 / 7 alternativt Grundfoss UPM GEO Eldata 400V 3N ~ Tilført effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 3,3 / 3,2 / 3,4 3,9 / 4,1 / 4,2 Avgitt effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 10,0 / 11,4 / 15,7 11,5 / 14,5 / 17,5 Merkestrøm* A 10,0 11,8 Vannvolum ltr. 3,9 4,5 Mengde kjølemedie ( R407C ) Kg 3,4 3,5 Bryteverdi pressostat HT bar 31 Maks driftstrykk vann ( PS ) bar 2,5 Kompressortype Scroll Luftmengde ( lavfart / høy fart ) m 3 /h 4000 / / 6200 Viftehastighet lav fart / høy fart ) Rpm 480 / / 715 Vekt Kg 208 / / 190 Mål ( H x B x D ) mm 1175 x 1375 x 610 * Inkl. ladepumpe Stratos Tec 27 / 7 alternativt Grundfoss UPM GEO ! OBS! Ved eventuelle avvikelser, gjelder produktets dataskilt. Ved service, kontroller alltid produktets dataskilt for riktig kjølemediemengde. 1

14

15 230V 1N ~ Eldata 230V 1N ~ Tilført effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 1,3 / 1,3 / 1,4 1,5 / 1,6 / 1,6 2,2 / 2,3 / 2,3 Avgitt effekt ved 35 C vanntemperatur kw og - 7 / +2 / +7 lufttemperatur 3,8 / 4,7 / 6,2 4,2 / 6,0 / 7,8 7,3 / 8,8 / 11,5 Merkestrøm* A 10,3 12,4 18,8 Vannvolum ltr. 1,9 2,4 2,8 Mengde kjølemedie ( R407C ) Kg 2,2 2,4 2,7 Bryteverdi pressostat HT bar 31 Maks driftstrykk vann ( PS ) bar 2,5 Kompressortype Scroll Luftmengde ( lavfart / høy fart ) m 3 /h Viftehastighet lav fart / høy fart ) Rpm Vekt Kg / 180 Mål ( H x B x D ) mm 1075 x 1245 x x 1375 x 610 * Inkl. ladepumpe Stratos Tec 27 / 7 alternativt Grundfoss UPM GEO Målskisse EcoAir Front Side Tur - retur Ø 28 klemring Avløp kondensvann G 5/4 486 Ø Ø Slangesett med frostbeskyttelse Topp 530 2

16

17 Målskisse EcoAir Front Side Tur - retur Ø 28 klemring Avløp kondensvann G 5/4 551 Ø Ø Slangesett med frostbeskyttelse Topp 610 Kjølemediesystem LP HP Kompressor Vifte Fordamper 4 - veisventil Kondensor Vann Luft Tilbakeslagsventil Avising Varmedrift Ekspansjonsventil Tørkefilter 3

18

19 Komponentplassering 1. Kompressor veisventil 3. Varmeveksler 4. Ekspansjonsventil 5. Føler, høytrykk 6. Føler, lavtrykk 7. Pressostat, høytrykk 8. Skap, elektro 9. Luftenippel / vann 10. Tørkefilter 11. Føler, suggass 12. Føler, tur 13. Føler, retur 16. Vifte 17. Føler avising, fordamper 18. Føler, vifte 26. Typeskilt, med serienr. osv. 4

20

21 Komponentplassering 14. Føler, ute ( i pumpe ) 15. Føler, hetgass 19. Kontaktplugg 20. Kommunikasjon 21. Tilførsel, produkt 22. Kommunikasjon, produkt 23. Kommunikasjon, seriekobling 24. Tilførsel, sirkulasjonspumpe v/ intern drift 25. Kommunikasjon, sirk.pump 5

22

23 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved levering og installasjon. CTC Eco Air skal transporteres og lagres stående. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er blitt skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Plasseringen av utedelen skal utføres slik at lyd fra kompressor og vifte forstyrrer omgivelsene så lite som mulig. Oppstillingen skal være på hageheller eller betongfundament i nærheten av husveggen. Underlaget skal være slik konstruert at kondensvann og smeltevann kan dreneres ned i grunnen. Lag en steinkiste under varmepumpen. Grav bort cm ( frostfritt ) og fyll med pukkstein for å oppnå best mulig drenering. Man kan også lede vannet ned i en overvannsledning eller liknende. Husk at det kan bli mye kondensvann pr. døgn under visse omstendigheter. Utedelen skal stå helt rett. Benytt et vater. Husk at det må være minst 2 mtr. fritt rom foran produktet pga. service. Nærmest varmepumpen skal det monteres fleksible slanger. Rør som legges ute må isoleres meget godt med værbestandig materiale. Sørg for at rør som benyttes mellom varmepumpen og innedelen har tilstrekkelig dimensjoner. Sørg for at sirkulasjonspumpen som pumper vann til varmepumpen, har tilstrekkelig kapasitet. Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal følges ved håndtering, installasjon og drift av varmepumpen: Driftsbryteren skal alltid være avslått før man gjør noe inngrep i varmepumpen. Produktet må aldri spyles med vann Håndterer man varmepumpen med en kran eller lignende, kontroller at løfteøglen ikke er skadet. Gå aldri under en varmepumpe som er heist opp. Sett aldri sikkerheten på spill med å fjerne deksler, plater eller noe annet. Sett aldri sikkerheten på spill ved å sette sikkerhetsutrustningen ut av funksjon. Inngrep i produktets kjølesystem skal bare utføres av fagfolk. Om det skulle oppstå feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne bedømmer det dit hen at det dreier seg om en material- eller fabrikkasjonsfeil, er det han som skal ta kontakt med oss for kontroll og utbedringer. Inngrep i produktets kjølesystem må bare utføres av fagpersonell. Produktets serienummer skal alltid oppgis. 6

24

25 Tilkoblingsalternativer Generelt Nedenfor vises de forskjellige tilkoblingsmulighetene som finnes for. I noen av tillfellene kan det være nødvendig å benytte CTC Converter eller CTC Basic display. Se avsnittet tilkobling av styring. CTC EcoEl kan kobles til produkter på opptil 16 kw. Ved tilkobling mot CTC EcoEl og CTC EcoZenith V3 må man benytte CTC Converter. Alternativ A kan tilkobles til produktene som er vist nedenfor. CTC Converter CTC EcoLogic PRO CTC EcoEl CTC EcoZenith Alternativ B kan med tilbehøret CTC Basic display kjøres mot en eksisterende kjele. Dette kan foregå mot en fast temperatur ( fast kondensering ) eller med en termostatstyring. Ettersom i standard utførelse ikke har noen egen styring, så behøver man tilbehøret CTC Basic display. 7

26

27 Drift og vedlikehold Når installatøren har installert din nye varmepumpe, skal dere sammen kontrollere at anlegget er vellfungerende. La installatøren vise deg brytere, reguleringsanordninger og sikringer, slik at du vet hvordan anlegget skal fungere og driftes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers drift og etterfyll mere vann ved behov. Vedlikehold Det er en stor mengde luft som går gjennom fordamperen i. Løv og annet kan sette seg fast og begrense luftgjennomstrømningen. Minst en gang pr. år skal fordamperbatteriet kontrolleres og rengjøres for partikler som hindrer luftgjennomstrømningen. Rengjøring av fordamperen og den ytre overflaten gjøres med en fuktig klut eller en myk børste. Periodisk vedlikehold Etter 3 ukers drift, deretter hverr tredje måned det første året. Der etter 1 gang pr. år. Kontroller at det ikke er noe lekkasje i anlegget. Kontroller at produktet og systemet er ordentlig avluftet, eventuelt luft på nytt. Kontroller at fordamperen er helt ren. Driftsoppehold. Varmepumpen stenges med driftsbryteren. Om vannet risikerer å fryse, sørg for at det er sirkulasjon igjennom varmepumpen, eller tapp ut alt vannet i CTC ECOAir 400. Kondensvannskålen Kondensvannskålen samler opp vannet som utvikles av s fordamper under drift og avising. Kondensvannskålen er utrustet med en elektrisk varmekabel som holder skålen isfri når det er kuldegrader ute. Kondensvannskålen sitter i bunn på baksiden av. Ved å løfte opp dekkplaten så kommer man til for rengjøring og inspeksjon. Som tilbehør kan man kjøpe til en varmekabel og koble den inn i. Kablen monteres i avløpet fra kondensvannskålen og til frostfritt avløp. 8

28 Feilsøking / utbedringer Eco Air er konstruert for å gi en pålitelig drift og høy komfort, og dessuten ha en lang levetid. Her får du noen tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Om det oppstår feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne igjen bedømmer det dit hen at det kommer av en material - eller fabrikasjonsfeil, er det installatøren som skal kontakte oss for kontroll og utbedring av skaden. Oppgi alltid produktets serienummer. Luftproblem Om det høres en klukkende lyd fra varmepumpen, så kontroller at den er ordentlig avluftet. Etterfyll ved behov mer vann slik at man oppnår riktig trykk. Om fenomenet gjentar seg, så la en fagmann se på det. Alarm Eventuelle alarmer og informasjonstekster fra vises i det produktet som styrer varmepumpen. Konferer derfor FDV dokumentasjon til produktet. Sirkulasjon og avising Om sirkulasjonen mellom utedel og innedel minsker betydlig eller opphører, løser høytrykkspressostaten ut. Årsaken til dette kan være følgende: feil på sirkulasjonspumpen / for liten sirkulasjonspumpe luft i ledningen tett kondensator andre hindre på rørstrekket Når avising foregår, stopper viften men kompressoren er igang og smeltevann renner ned i kondensskålen under varmepumpen. Når avisingen opphører, starter viften igjen. Da kan det oppstå en liten tåkesky bestående av fuktig luft som kondenseres i den kalde uteluften. Dette er helt normalt og stopper etter noen sekunder. Om varmepumpen skulle varme dårlig, så kontroller at det ikke har oppstått noe unormal oppbygging av is. Årsaken til dette kan være: Feil på avisingsautomatikken manglende kjølemiddel ( lekkasje ). ekstreme værforhold Husk at er en luft / vann varmepumpe som gir mindre varme jo lavere temperaturen er, samtidig som husets varmebehov øker. Dette innebærer at ved raskt synkende utetemperatur, kan du oppleve at varmepumpen ikke gir nok varme. 9

29 Installasjon Dette kapittelet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at Eco Air 400 skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå igjennom funksjoner, knapper brytere og innstillinger med huseieren, samt svare på eventuelle spørsmål. Både du og varmepumpen tjener på at brukeren har helt klart for seg hvordan anlegget fungerer og hvordan det skal driftes. Installasjonen skal utføres iht. gjeldene normer og forskrifter. Produktet skal tilkobles et åpent eller lukket ekspansjonskar.! Husk å spyle rent radiatorsystemet før tilkobling. Varmepumpen arbeider med tur- / returtemperatur over kondensoren med temperaturer opp til 65 / 58 C. Transport Transporter varmepumpen til oppstillingsplassen før embalasjen fjernes. Håndter Eco Air på en av de følgende måtene: Gaffeltruck Løftestropper rundt pallen. OBS! kan bare utføres med embalasjen på. Må håndteres varsomt.! Produktet skal lagerholdes og transporteres stående. Fjerning av emballasjen Når varmepumpen står ved oppstillingsplassen, kan du fjerne embalasjen. Kontroller at produktet ikke er blitt beskadiget under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Kontroller at leveransen er komplett iht. listen nedenfor: 1 stk. varmepumpe Anslutningsenhet for strømtilkobling Anslutningsenhet for kommunikasjon 10

30

31 Plassering av varmepumpen Plasser varmepumpen slik at lyd fra kompressor og vifte ikke forstyrrer omgivelsene. Plasser ikke varmepumpen i nærheten av soveromsvidu, altan eller tomtegrense. plasseres normalt mot yttervegg. Avstanden mellom vegg og produkt anbefales å være på 250 mm for størrelsene og 400 mm for størrelsene 415 og 420, slik at uteluften kan strømme fritt inn i fordamperen. Om varmepumpen plasseres i et hjørne, skal avstanden mellom gavl og vegg være minst 250 mm. Avstanden til busker og liknende skal være minst 2 meter. Ta hensyn til avstanden til nærmeste nabo ved å kontrollere lyddata i kapittelet lyddata. Avstanden mellom produktene anbefales til 400 mm. CTC EcoAir s benstativ skal stå stabilt på murblokker eller liknende. Bruk vater slik at varmepumpen står helt rett. Stativets utforming og varmepumpens vekt gjør at det ikke er nødvendig å feste den veggen eller til underlaget. Det å bygge inn varmepumpen må ikke gjøres. Likeledes å plassere den i et uthus eller carport. Luften skal kunne strømme så fritt som mulig gjennom fordamperen og for at den brukte luften ikke skal kunne suges inn igjen gjennom innløpet på baksiden. Er produktet plassert slik at det utsettes for ekstra harde værforhold, kan et mindre beskyttelsestak være nødvendig.! Disse rådene må følges for at din skal kunne gi maksimal effekt. Husvegg 250 mm / 400 mm 400 mm Min. 2 meter 11

32

33 Forberedelser og drenering Plasseringen av varmepumpen skal gjøres slik at huset ikke kan ta skade og slik at kondensvannet lett kan renne ned i bakken. Underlaget skal være murblokk e.l. som hviler på pukk eller singel. Lag en steinkiste under varmepumpen. Vær klar over at det kan danne seg opptil 70 liter kondensvann i døgnet under bestemte forhold, fra den største modellen. Grav et cm dypt hull i bakken. Legg fuktsperre inntil grunnmuren, og vinkle den ut fra huset. Fyll i halvparten med pukk, og legg ut murblokker e.l. Mål opp rett c/c-mål (1285 cm) mellom murblokkene slik at benene på varmepumpen får plass. Kontroller at murblokkene står vannrett ved hjelp av et vater. Fyll opp med pukk rundt og i midten mellom murblokkene for optimal drenering. Alternativt legg rør med varmekabel fra stussen på kondensskålen og ned i overvannsrør eller sluk. Murblokker

34 Kondensvann Kondensvannskålen er innebygd i varmepumpen og brukes til å lede bort det meste av kondensvannet. Skålen kan kobles til egnet avløp. Tilkoblingsdiameter: 42 mm. En varmekabel (fås som tilbehør) bør plasseres i røret for å hindre gjenfrysing. Varmekabelen kobles til rekkeklemme i. (Skal utføres av autorisert elektriker og iht. gjeldende bestemmelser.) Hvis huset har kjeller, er det greit å lede kondensvannet inn til sluk i kjeller (må gjøres iht. gjeldende regler). Røret skal kobles til med helling mot huset og over bakken (slik at ikke noe annet vann kan trenge inn i kjelleren). Veggjennomføring skal tettes og isoleres. Det må kobles til en vannlås på innsiden for å hindre luftsirkulasjon i røret. Hvis man i stedet har steinkiste, skal kondensvannrørets utløp plasseres i frostfri dybde. Kondensvannet kan også ledes bort til husets drenering. F.eks. nedløpsrørenes avløp. Her må det legges varmekabel i de rørene som ikke ligger frostfritt. Vannlås Frostfri dybde 13

35 Rørinstallasjon Installasjonen skal utføres iht. gjeldene normer og forskrifter. Systemet skal ansluttes til ekspansjonskar, åpent eller lukket.!glem ikke å spyle rent radiatorsystemet før tilkobling. Rørtilkobling Til varmepumpen trekkes det tur- og returledning med minst 28 mm kopperrør. Ved lengre rørstrekk skal installatøren regne ut hvilken pumpe og rørdimensjon som kreves for å klare den minste anbefalte mengden for. Rørtrekkingen mellom varmepumpen og kjelen bør gjøres uten høye punkter. Hvis dette likevel må gjøres, må det høyeste punktet utstyres med en automatisk luftepotte. Tilkoblingen mot varmepumpen skal gjøres med metallomspunnet, diffusjonstett slange for varmtvann, minst 1. Egnet slangelengde 1000 mm, for å hindre at lyd fra varmepumpen forplanter seg i huset og for å ta opp eventuelle bevegelser fra varmepumpen. Ute skal rørene isoleres med minst 15 mm tykk rørisolasjon som ikke påvirkes av vann. Sørg for at isolasjonen tetter godt overalt og at alle skjøter er skikkelig teipet eller limt. Inne skal rørene isoleres frem til kjelen med minst 10 mm rørisolasjon. Dette for at varmepumpen skal kunne levere høyest mulig temperatur til kjelen eller tanken uten tap. Produktet avluftes med luftenippelen innenfor kondensatoren.! Utlufting av varmeanlegget skal kun utføres på denne nippelen! Øvrige nippler tilhører kjølesystemet! Om disse åpnes kan kjølemedie lekke ut! Trykkfallsdiagram Trykkfall (kpa) 8 7 EcoAir EcoAir EcoAir X X X X EcoAir 415 EcoAir ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 14 Vannmengde (l/s)

36 Eksempel på røranslutning CTC EcoAir - CTC EcoZenith i Fleksibel slange, diffusjonstet, minimum 1 lengde 1 mtr. 2. Turledning, anslutning Ø28 mm på kondensor. 3. Returledning, anslutning Ø28 mm på kondensor. Slangesett med frostbeskyttelse 4. Kobberrør ute, minimum Ø28 mm som skal ha minimum 15 mm isolasjon. 5. Innvendig isolasjon skal være minimum 10 mm. 6. Luftepotter.!For opptimal ytelse, så må rørene både ute og inne isoleres godt 15

37 Sirkulasjonspumpe Sirkulasjonspumpe velges avhengig av systemtype. Sørg for at det monteres en stor nok sirkulasjonspumpe, slik at det blir tilstrekkelig sirkulasjon over varmepumpen. Sirkulasjonspumpen kan kobles til både internt i og eksternt i det styrende produktet. Intern tilkobling. Ved intern tilkobling styres sirkulasjonspumpens mengde av styringen i. Styringssystemet for overvåker og sikrer at produktet arbeider innen arbeidsområdet. For optimal funksjon velges en av de A-klassifiserte sirkulasjonspumpene nedenfor. CTC EcoAir Stratos Tec 25/6 CTC EcoAir 410 Stratos Tec 25/7 CTC EcoAir Grundfors UPM GEO Ekstern tilkobling Ved ekstern tilkobling, skal det installeres en stor nok sirkulasjonspumpe slik at man kan garantere riktig vannmengde over varmepumpen. Still inn riktig temperaturdifferanse ved hjelp av de ulike hastighetene på sirkulasjonspumpen. Dette for at man skal oppnå riktig differanse ved den aktuelle utetemperaturen iht. tabellen. Ved utetemperatur ( C ) CTC EcoAir 406 Tur 35 C sirk. = 0,21 l/s 4,0 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7,0 C 8,0 C CTC EcoAir 408 Tur 35 C sirk. = 0,27 l/s 4,0 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7,0 C 7,5 C CTC EcoAir 410 Tur 35 C sirk. = 0,39 l/s 4,0 C 5,0 C 6,0 C 6,5 C 7,0 C 8,0 C CTC EcoAir 415 Tur 35 C sirk. = 0,55 l/s 4,0 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7,0 C 7,5 C CTC EcoAir 420 Tur 35 C sirk. = 0,64 l/s 4,0 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7,0 C 7,5 C I enkelte systemer med CTC EcoLogic, skal hele vannmengden til radiatorene gå gjennom varmepumpen, og da må pumpen dimensjoneres etter vannmengden i hele systemet. Følgende mengder bør ikke underskrides for å oppnå en sikker funksjon: CTC EcoAir 406: 760 l/time CTC EcoAir 408: 960 l/time CTC EcoAir 410: 1400 l/time CTC EcoAir 415: 2000 l/time CTC EcoAir 420: 2300 l/time Dette gir ca.: 7 C temperaturdifferanse ved en utetemperatur på + 7 C og en turtemperatur på 35 C 16

38 Styring / mating CTC Ecologic PRO Man kan koble opptil 10 varmepumper til CTC EcoLogic PRO. Sirkulasjonspumpene i varmepumpe 1 og 2 kan da kobles til CTC EcoLogic PRO. Sirkulasjonspumpe for varmepumpe 3-10 skal kobles til CTC EcoAir 400. CTC Ecologic V3 Sirkulasjonspumpe (ikke turtallsstyrt) skal kobles til CTC Ecologic V3 CTC EcoZenith V3 Bruk 0-10V pumpe fra CTC eller ikke turtallsstyrt pumpe som begge kobles til CTC EcoZenith. CTC EcoEl V3 Sirkulasjonspumpe (ikke turtallsstyrt) skal kobles til CTC EcoEl V3. Standalone-modus Sirkulasjonspumpe kobles til og styres ved hjelp av CTC Basic Display. Arbeidsområde Styresystemet for overvåker og sikrer at produktet driftes innen sitt arbeidsområdet. Turtemperatur C Utetemperatur C 17

39 Generell funksjonsbeskrivelse Avising er utstyrt med hetgassavising. Varmepumpen registrerer fortløpende om det er behov for avising. I så fall starter avisingen, viften stopper, fireveisventilen snur og den varme hetgassen går i stedet ut til fordamperen. Det høres en vislende lyd, og vannet renner av fordamperen. Når produktet har blitt aviset, starter viften, og den varme hetgassen går i stedet inn i kondensoren før varmepumpen går tilbake til normaldrift igjen. Viften Viften starter 15 sekunder før kompressoren starter og går til kompressoren stopper. Ved avising stopper viften, og den starter først igjen når avisingen er ferdig. Ladepumpe/sirkulasjonspumpe Ladepumpen forsyner med vann. Hvis utetemperaturen er under +2 C, går ladepumpen konstant for å eliminere evt. frostskader. Hvis produktet er installert i et anlegg der det kan forekomme strømbrudd, kan det være gunstig å supplere med et nødstrømsaggregat på ladepumpen. Eller å installere en mekanisk frostbeskyttelse. / Basic Display (tilbehør) Varmepumpen kan kjøres uten overordnet system (Standalone), da må den suppleres med tilbehøret CTC Basic Display. Til Basic styring kan det fint brukes en PVM-pumpe som ladepumpe. Ladepumpen kobles til, som da styrer pumpen. Ladepumpen kan også kobles til med konstant fast spenning. Da brukes det en pumpe med manuelt regulerbare hastigheter. 18

40

41 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes LiYCY (TP) som er en 4-leder med skjerm, der de kommunikasjonsbærende ledere er tvunnede. Fås som tilbehør, 5 og 10 meter. Bruk av annen kabel gjør at fargene på lederene kanskje ikke stemmer, og derfor må det kontrolleres at fargen på lederne fra varmepumpe 1 kobles sammen med samme farge til varmepumpe 2. Dessuten kan varmepumpen bli mer følsom overfor forstyrrelser hvis det brukes feil kabel. Seriekobling av varmepumper På den siste varmepumpen i en seriekobling skal skjermen i kommunikasjonskabelen kobles til jord (se skjermet kommunikasjon), og varmepumpen skal også termineres (se terminert posisjon). Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) Bøylen (5) som sitter mellom styreplintens posisjon 4 og PE på sterkstrømplinten, skal på alle varmepumpene utenom den siste i tilkoblingskjeden tas av og erstattes (i styreplint posisjon 4) av skjermen som viderekobles til neste varmepumpe. Varmepumpe i serie Siste varmepumpen i serien Kommunikasjon inn Kommunikasjon ut til neste varmepumpe Kommunikasjon inn siste varmepumpe Skjerm Skjerm Grønn Hvit Grønn Brun Hvit Brun Skjerm Hvit Brun Grønn Brun Hvit Grønn PE Brun Hvit Grønn PE 19

42 Terminert posisjon Den siste varmepumpen i seriekoblingen må termineres. Sørg for at vippebryter 2 står i posisjon ON på varmepumpen som skal termineres og at de øvrige varmepumpene står i OFF posisjon. ON CTC Basic Display (tilbehør) Varmepumpen kan kjøres uten overordnet system (Standalone). Da må den suppleres med tilbehøret CTC Basic Display. kan da styres med en fast returtemperatur eller med en termostatstyring. Se håndboken for CTC Basic Display for mer informasjon. Tilkobling CTC Basic Display (tilbehør) Inkoppling CTC Basic display (tillbehør) Alarmutgang ON 1 2 ON För å aktivere styrning av varmepumpen med CTC Basic display, må vippebryter 1 settes i posisjon ON. Se bilde er utstyrt med en potensialfri alarmutgang som aktiveres hvis en alarm er aktiv i varmepumpen. Denne utgangen kan kobles til en maksimal last på 1A 250V AC. En ekstern avsikring bør også brukes. For tilkobling av denne utgangen skal det brukes kabel godkjent for 230V AC uansett hvilken last som kobles til. For informasjon om tilkobling, se koblingsskjema. 20

43 Elinstallasjon 400V 3N~ Mating, svart kontakt skal kobles til 400V 3N~ 50 Hz og PE ( jord ). Minste gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal foregås av en allpolig bryter som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder. Elinstallasjon 230V 1N~ Mating, svart kontakt skal kobles til 230V 1N~ 50 Hz og PE ( jord ). Minste gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal foregås av en allpolig bryter som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder. Tilkobling for medfølgende kontakt Vi anbefaler at kabelen trekkes gjennom strekkavlastningen før ledningene kobles til. Strekkavlastningen kan også monteres senere. (Se bilde 1) a. Yttermantel avisoleres opptil 55 mm b. Ledning avisoleres opptil 9 mm c. Avansert jordledning avisoleres opptil 7 mm Åpne opp tilkoblingsklemmen ved å trykke skrutrekkeren (bladbredde 2,5 mm) i klemmen. Koble til de avisolerte ledningene på de angitte plassene. Kontroller at bare de avisolerte delene sitter fast i tilkoblingen, INGEN ISOLASJON! (se bilde 2,3) Sperr strekkavlastningen på kontakten. Merkingen TOP skal vises både på kontakt og strekkavlastning (se bilde 4) Press strekkavlastningen sammen mot kontakten. Trekk deretter til skruen for å oppnå ønsket strekkavlastning. (se bilde 5)

44

45 Elektroskjema 400V 22

46 23

47 24

48

49 Elektroskjema 230V 25

50 26

51 27

52

53 Tilkobling av styring Generelt Ved tilkobling av mer enn 1 varmepumpe til CTC EcoLogic Pro må tilbehøret CTC Basic Display brukes for å adressere de ulike varmepumpene A1, A2, A3 osv. Alle er fra fabrikken adressert til A1. For tilkobling se FDV dokumentasjonen for CTC Basic Display. Anbefalt kabel mellom produktene LiYCY (TP). Ved tilkobling av produkter med ulike styringssystemer V3 / V4, kreves tilbehøret CTC Converter til å tolke signalene mellom produktene. For tilkobling se håndboken for CTC Converter. Tilkoblingsalternativ 1 CTC Basic Display kan via tilbehøret CTC Basic Display kjøres mot en eksisterende kjele eller tank. Dette kan gjøres mot en fast temperatur (fast kondensering) eller mot en termostatstyring. Fordi i standardutførelse ikke har egen styring, trenger man tilbehøret CTC Basic Display. CTC Basic Display 28

54 Tilkoblingsalternativ 2 CTC Ecologic Pro Ved tilkobling av mer enn en varmepumpe til CTC EcoLogic Pro må tilbehøret CTC Basic Display brukes for å adressere de ulike varmepumpene A1, A2, A3 osv. Alle CTC EcoAir er fra fabrikken adressert til A1. CTC EcoLogic PRO CTC Basic display! Den siste varmepumpen i en seriekobling skal settes i terminert posisjon. Les mer under Elinstallasjon/Terminert posisjon! CTC Basic Display (tilbehør) trengs bare når ikke har noe eget styringssystem som i tilkoblingsalternativ 1, eller når det er mer enn en varmepumpe, da trengs den for å adressere varmepumpene riktig, A1, A2, A3 osv. 29

55 Tilkoblingsalternativ 3 CTC EcoEl V3 Fordi disse produktene har et eldre styringssystem V3, må tilbehøret CTC Converter brukes som en tolk for å styre. Se FDV dokumentasjonen for CTC Converter om hvordan den kobles inn. CTC EcoEl V3! Versjon 3 (V3) gjelder modeller produsert fra og med CTC Converter 30

56 Tilkoblingsalternativ 4 CTC EcoZenith V3 og CTC EcoLogic V3 Fordi disse produktene har et eldre styringssystem V3, må tilbehøret CTC Converter brukes som en tolk for å styre. Se FDV dokumentasjonen for CTC Converter om hvordan den kobles inn. CTC EcoZenith versjon 3 fås i to ulike utførelser. En tidligere variant med bare en kommunikasjonsport og en senere variant med tre kommunikasjonsporter. Den nyeste har produksjonsnummer til og med: Prod.nr. Modell CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V I den tidligere utførelsen trengs det en Converter for å styre alle varmepumper.! Versjon 3 (V3) gjelder modeller produsert fra og med CTC EcoZenith V3 CTC EcoLogic V3! Hvis man blander nye (versjon 4) og gamle (versjon 3) varmepumper, må de nye adresseres med de laveste numrene, A1, A2 osv. CTC Converter! CTC Basic Display (tilbehør) trengs for å adressere varmepumpene riktig. A1, A2, A3 osv. CTC Basic display! Den siste CTC EcoAir 400 i en seriekobling skal settes i terminert posisjon. CTC EcoAir V3 31

57 Tilkoblingsalternativ 5 CTC EcoZenith I 550 CTC EcoZenith versjon 3 fås i to ulike utførelser. En tidligere variant med bare en kommunikasjonsport og en senere variant med tre kommunikasjonsporter. Den senere har produksjonsnummer fra og med: Prod.nr. Modell CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V I den senere utførelsen trengs det en CTC Converter til hver varmepumpe av versjon 4. Se FDV dokumentasjonen for CTC Converter om hvordan den kobles inn. CTC EcoZenith V3 CTC Converter CTC Converter CTC Converter 32

58

59 Første start 1. Kontroller at kjelen og systemet er fylt med vann og avluftet. 2. Kontroller at alle tilkoblinger er tette. 3. Kontroller at følere og ladepumpe er koblet til strømmen. 4. Strømsett varmepumpen ved å slå på sikkerhetsbryteren (hovedbryteren). Når systemet er oppvarmet, kontrollerer du at alle tilkoblinger er tette, at de ulike systemene er luftet, at det kommer varme ut i systemet og varmtvann ut på tappestedene. Lyddata Standard Model Lydeffekt Lydtrykk 5 mtr.* Lydtrykk 10 mtr.* EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) Dempet modus Model Lydeffekt Lydtrykk 5 mtr.* Lydtrykk 10 mtr.* EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) * Angitt lydtrykk skal betraktes som retningsgivende fordi nivået påvirkes av omgivelsene. Den øvre verdien tilsvarer 100 % reflekterende grunn og vegger (slipt betong). Verdier iht. EN Dempet modus CTC EcoAir 415 og 420 kan gjennom styringen stilles om til "Silent mode". I denne modusen går viften på et lavere turtall, noe som gjør at produktet går stillere. Avgitt effekt vil da gå ned med en eller flere prosent, avhengig av driftsforhold. 33

60

61 Data for følere Temperatur Hestgassføler Følere for: Sirkulasjon, Lavtrykksføler, Avising, Uteføler, Returføler Temperatur Suggassføler C Resistanse Ohm Resistanse Ohm C Resistanse Ohm

62

63 Försäkran om överensstämmelse Déclaration de conformité Declaration of conformity Konformitätserklärung Enertech AB Box 313 S LJUNGBY försäkrar under eget ansvar att produkten confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, Typ, Type, Modèle EA 400 som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv, auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes, to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive, auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie, EC directive on: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC, Modul A Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder, La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen, EN A1, -A2 / -2-3 EN , -4, -5, -6, -11 EN :2006, A1:2009, A2:2009, EN :2008 EN / EN 378 EN Ljungby Marcus Miller Technical Manager 35

64

65

66 Når det gjelder vannbåren varme CTC Ferrofil Tlf: Faks: Runnibakken 7, 2150 Årnes, Norge