TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL"

Transkript

1 TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A

2 SAMMENDRAG - Installasjonssted Elektriske krav Sikkerhetsinformasjon Oresentasjon av hovedkomponenter Varmepumpens virkemåte Styringsenhet Service og feilsøking Feilsøking PRODUKT INFORMASJON Den følgende informasjon er nødvendig for fremtidige spørsmål om varmepumpen, du vil trenge følgende: Serie og modell nummer som er lokalisert på innsiden av enheten. Modell Nr: Serie Nr: Dato for innstallasjon: Installatørs navn: Telefon nummer: Dette produkt har merking som tifredsstiller ECC Direktivet Nr. 89// E//ECC og 9/8/ECC og bekrefter disse standarder. Noter: Denne air conditioner bruker det nye kjølemediet R0A. ALARM SYMBOLER Følgende symbol bli brukt i denne manualen, og advarer mot farlige tilstander for bruker, service personell eller for utstyret: WARNING CAUTION Dette symbolet refererer til el. spenning eller farlige arbeidsmetoder, som kan føre til skader på produkt, personer eller eiendom. Dette symbolet refererer til el. spenning eller usikre arbeidsmetoder, som kan føre til skader på produkt, personer eller eiendom.

3 - INSTALLASJONS STED Prioritet på installasjonen, sjekk at installasjonens spenning er korrekt i forhold til oppgitte data på apparatet. WARNING. Innendørs enheten må installeres frostfritt.. Ikke installer innendørs enheten i områder hvor det er væske eller brennbare gasser, eller i oppholdsrom som kjøkken.. Ikke plasser ting foran utendørsenheten som hindrer fri luftsirkulasjon rundt varmepumpen - ELEKTRISKE KRAV. Alle kabler og installasjon av disse må utføres iht. norsk standard. For ytterligere detaljer, kontakt installatør.. Alle elementer må være jordet.. Elektriske tilkoblinger skal utføres av godkjent installatør. CAUTION. For å varme opp systemet, må hovedspenning kobles til minimum fem () timer før oppstart. La hovedspenningen alltid stå på, selv om du ikke vil ha utstyret i bruk for en lengre periode. - SIKKERHETS INFORMASJON Les instruksjonsmanualen før bruk av utstyret. Hvis du fremdeles har spørsmål eller problemer, kontakt din installatør for hjelp. Dette utstyret er designet for a gi deg komfortable rom temperaturer. Bruk dette bare for den hensikt som beskrevet i instruksjonsmanual

4 WARNING CAUTION Aldri skru av/på utstyret med hovedspenningsbryter. Bruk AV/PÅ bryter. Aldri stikk inn fremmedelemt i viftedelen på uteenheten. Dette er farlig da vifter går rundt med stor hastighet. Kontakt installatør hvis det oppstår feil ved utstyret. - PRESENTASJON Utendørs enhet Innendørs enhet Kontroll enhet Installeres ute Installeres i frostfritt teknisk rom Installeres i hoved oppholdsrom

5 - VARMEPUMPENS VIRKEMÅTE Utendørsenheten produserer energi fra uteluften og transporterer det inn til innendørsenheten. Innendørsenheten leverer videre varmen til ditt varmeanlegg som videreformidler varmen til dine gulv,viftekonvektorer eller lav.temp radiatorer,for å gi deg den komforten du fortjener. Den innebygde styringen gjør at systemet til enhver tid supplere med korrekt vanntemperatur i kommunikasjon med kontroll enheten,slik at du alltid har den komfort temperaturen du har stilt inn. For installasjon mot radiator og viftekonvektorer er det en egen instilling for kjøring av høyere temperatur. - STYRINGS ENHET Gjeldende program ( : Komfort : Økonomi) Komfort overstyring aktivert Gjeldende dag Elektrisk oppvarming (ikke annet) Temperaturer Display sone,eller ute temperatur Endring av sett punkt Godkjennelse knapp etter endringer Økonomi Borte Kjøle modus Time program modus Komfort Stopp Tid og dato innstilling Time programmering 9 0 Bryter for valg av driftsmodus Tilskudds varme på OBS: elektronisk kontroll innstillinger anbefales at installatør utfører ved oppstart av anlegget.. - TEMPERATUR DISPLAY Valg med knapp Z/OK æ 0h Display viser gjeldende settpunkt og program Ute temperatur visning i display Alltid press og hold nede ( sek.) Romtemperatur vises Som standardinnstilling, det gjeldene settpunkt i displayet.

6 . - Kjøle MODUS - Aktivert iht. til type installasjon Eksisterende settpunkt gjenopprettes etter sek. hvis knapp ikke holdes nede knapp til COOL punkt temperatur viser Gjeldende settpunkt temperatur endres (0 C to 0 C). - VARME MODUS.. - Komfort modus 0h h Eksisterende settpunkt gjenopprettes etter sek. hvis knapp ikke holdes nede knapp til Komfort settpunkt vises det nye Komfort settpunktet, fra C to C (ex:. C).. - Økonomi modus knapp til 0h Økonomi settpunkt vises Økonomitemperatur har sammenheng med Komfort temperaturen (justerbar i installasjonsmeny). Standardverdi: Økonomi = komfort - C... - Lenge-vekke modus (ferie) - Frost beskyttelse knapp til Frost beskyttelse settpunkt viser.. - Time programmerings modus frost beskyttelsetemperatur er satt til C - fabrikkinnstilt (justerbar) knapp til 0h Enheten følger programmeringen 0h Press knappen så mange ganger som nødvendig for å velge komfort overstyring 0h Hvis du nå venter i sekund, så er overstyring bekreftet. timeglass ikon vil blinke knapp tillater deg å gå tilbake under overstyringsprogrammerings prossesen

7 . - TID OG DATO INSTILLINGER knapp til Gjeldende dag blinker Velg ønsket dag og bekreft med å trykke OK ønsket time bruk +/- og bekreft med å trykke OK ønsket minutt bruk +/- og bekreft med å trykke OK. - PROGRAMMERING knappen på PROG Z 0h Den st tidssonen blinker t komfort t redusert Gjenta prosedyren for hver tidssone 0h Ex.: Komfort fra t til 9t, fra t til t, fra 9t til t Bekreft og fortsett til neste dag. Gjenta prosedyren for hver dag. - STOPP knapp til

8 .8 - PARAMETER Fra alle knapp posisjoner, press og hold knappene og nede samtidig i sekund,displayet viser da PArA, Velg bruker / Installatør meny. : Bruker : Installatør - Bruker meny: noen parameter er bare tilgjengelig for innstallatør. - Installatør meny: beskyttet tilgang med passord for justeringer (for bruk av installatør). Trykk samtidig og hold nede og knapp i sekunder Velg det første parameter med å trykke på Z/OK. Tilgang til det parameter (P0) Display viser parameter verdi Trykk knapp for å skiftefra et parameter til et annet. For å gå ut av parameter meny, trykk og hold i sekunder eller endre posisjonen av hovedbryter Parameter for bruker Ute temperatur Retur vann temperatur Tur vann temperatur Kalkulert vann temperatur settpunkt Romtemperatur Varmepumpe kontroll status Varmepumpe modus kontroll status Utgående status, el.element Elek. - Utgående status, el.element Elek. - Utgående status, el element Elek. - 8

9 .9 - ALARMER Hvis en alarm beskjed kommer, kontakt installatør. Displayet viser: F Kommunikasjons feil med varmepumpe Samme aksjon som for Gr alarm. Manuell reset (*). El.varme feil. Sensor feil, retur vann. Sensor feil, utgående vann... Høy vann temperatur feil. Manuell reset (*). Uteluft sensor feil. Romtemperatur sensor feil. Kommunikasjon eller system feil. Varmepumpe vann sirkulasjons feil. Manuell reset (*). Merk: Blinkende display uten alarm beskjed indikerer at vann temperaturen er utenfor arbeidsområdet til varmepumpen. Ring installatør hvis dette oppstår. (*) Manuell reset ; stopp utstyret ( OFF ), bruk modus knappen (eller ved å koble ut strømmem på utstyret). 9

10 - Vedlikehold og feilsøking Service er å anbefale hvert andre år, utføres av installatør. Rengjøring. WARNING. Sikkerhet! Skru av utstyret og koble ut alle elektiske koblinger.. Ikke tøm vann over utstyret for a rengjøre det. Dette vil skade interne komponenter og forårsake elektrisk kortslutning. CAUTION 0

11 8 - Feilsøking PROBLEM Mulige arsaker Tiltak Kontrollenheten er slått av. Hybrid skap inne, strøm tilførsel sikring er slått ut Sikringskurs for hybridskap kontroll om sikring har kontakt installatør slått ut, (ses via vinduet på høyre side på hybridskap). Kontakt installatør Kontakt installatør Systemet fungerer ikke i det hele tatt. Funksjonsknappen er satt til "OFF". En alarm viser på kontrollenheten (se liste i Kontakt installatør paragraf.9). Velg rett modus. Kontakt installatør Varmepumpen strømtilførsel sikringskurs har slått ut. Kontakt installatør Nettspening(strøm) er veldig lav. Konsulter med installatør Varmepumpen starter men stopper raskt. Hindringer i front på varmeveksleren. Sørg for bedre lufttilførsel Dører eller vinduer er åpne. Lukk. Varmekilde er stilt i kjølemodus. Vri over til varmemodus punkt, (sett på kontrollenheten), er feil innstillt (for lavt i varmemodus / for høyt i kjølemodus). Endre instillinger. Feil innstillinger på eksterne termostater. (Hvis noen). Lavt vanntrykk på systemet (sjekk hydrotermometer på fronten av hybridskap). Hvis problemet vedvarer, kontakt installatør. Vannsystemet er dårlig luftet. Luft vannsystemet. hvis problemet vedvarer, kontakt installatør. Feil på avrimningsprosess varmepumpe. Kontakt installatør

12 P.boks, 90 Hamnvik Kontakt info: Mail: Tlf.: 99

TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP

TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP VIKTIG! les før installasjon Dette varmepumpesystemet har strenge sikerhetskrav og driftstandarder. For

Detaljer

TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP. Pub.??.????.???.?

TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP. Pub.??.????.???.? TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP Pub.??.????.???.? VIKTIG! Les før installasjon Dette varmepumpesystemet har strenge sikerhetskrav og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Split air conditioner system

Split air conditioner system NO BRUKERMANUAL KJØLE type AW726CL AW726CLF AW735CL AW735CLF AW752CL AW764CL VARMEPUMPE type AW720HL AW726HL AW726HLF AW735HL AW735HLF AW752HL AW764HL KJØLE type FC735CL FC752CL FC764CL KJØLE type AS71CL

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Driftshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Driftshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme.

Driftshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Driftshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme. Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dette dokumentet Om systemet. Komponenter i et typisk systemoppsett... 3 Drift 3 3. Oversikt: betjening... 3 3. Rask oversikt over brukergrensesnittet...

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! riftsinstruks Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o okumentasjon... 5 rukerveiledning vannkjølt

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL Revisjon 02, des 2010 1 Innhold Innledning...3 Tekniske data...4 System tegning...6 Installasjon...7 Plassbehov...8 Tilkobling... 9 Tilkopling av vannledninger...10

Detaljer

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. ARFSSSBWK-serien AR09HSSDPWK/EE ARFSSSCUR-serien AR12HSSDPWK/EE AR09HSFSPWK/EE AR12HSFSPWK/EE Klimaanlegg Bruker- og installasjonshåndbok Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Riktig

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Installasjon & BRUKERMANUAL

Installasjon & BRUKERMANUAL Installasjon & BRUKERMANUAL når driftsikkerhet og energisparing teller INDEKS Side 3: Side 19: Side 33: Monteringsanvisning Brukermanual - Polar Comfort Multisystem Brukermanual - Nattsenkning 2 Monteringsanvisning

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Installasjon og Bruk

Installasjon og Bruk Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 www.spanordic.no Jacuzzi 8020 E 8020 A Installasjon og Bruk 8020 E 8020 A Utendørs Jacuzzi Meny Innhold I. Sikkerhet II. Introduksjon av moduser, display, kontroll

Detaljer