Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1"

Transkript

1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV

2 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontroll varmepumpemodeller... Side 6 Sentralisert fjernkontroll... Side 7 Fastmontert kontroll... Side 8 Funksjonskontroll... Side 9 Justering av luftretningen... Side 10 Anbefalinger for drift... Side 10 Temperatur- og luftfuktighetsomfang... Side 11 Rengjøring av maskinen... Side 12 Feilsøking... Side 13 Kontaktinformasjon... Baksiden Sikkerhetsanvisninger Ta hensyn til følgende sikkerhetsanvisninger når du bruker din Air condition! Elektrisk støt kan føre til alvorlige skader eller død. Koble fra alle strømkilder før du utfører service eller renhold på maskinen. Installasjon må gjøres av produsenten eller annet kvalifisert personell for å unngå fare. Stikk aldri gjenstander inn i gitteret mellom viftebladene. Dette kan føre til skade på viftebladene. Plasser maskinen utenfor rekkevidde for barn. Plasser aldri gjenstander foran maskinen. Sørg for at maskinen alltid er korrekt ventilert. Maskinen skal ikke tildekkes. Rengjør filtre annenhver uke Installer utedelen slik at utløpsluften alltid slipper ut på riktig måte. Unngå en plassering som kan forstyrre din nabo med støy. 2

3 Oversikt innedel Luftretningsblad (opp / ned) Luftretningsblad (høyre/venstre) Luftfilter Frontdeksel Fjernkontroll sensor Avisingsindikator Filterindikator Vifteindikator Autoindikator Timerindikator Driftsindikator Av/på knapp 3

4 Vedlikeholdsintervaller Type Beskrivelse Hver 4 uke Hver 4 mnd Årlig Innedel Rengjøring av luftfilter (1) Rengjør dryppanne (2) Grundig rengjøring av varmeveksler (2) Rengjøring av kondensrør (2) Bytt batterier på fjernkontroll Utedel Rengjøring av varmeveksler på utsiden av maskinen (2) Rengjøring av varmeveksler på innsiden av maskinen (2) Rengjøring av elektriske komponenter med trykkluft (2) Kontroller at alle elektriske komponenter sitter på plass (2) Rengjøring av viften (2) Rengjøring av dryppanne (2) Kontroll og vedlikeholdsprosedyrene er essensielle for maskinens effektivitet. Intervallene på vedlikeholdet er varierende etter hensyn til mengde støv ol. (1) Prosedyren skal utføres oftere dersom installasjonen står i et miljø med mye støv. (2) Prosedyrene skal kun utføres av kvalifisert personell. For mer informasjon, se installasjonsmanualen Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet Type beskyttelse Beskrivelse Drift Aktiveres ved... Beskyttelse mot kald luft Intern vifte er AV Varme på varmepumpe Drift Avising Intern vifte er AV Varme på varmepumpe Drift Antifrost beskyttelse i internt Kompressor er AV Kjøling ved drift batteri Forsinket kompressor start Forsinkelse på oppstart av kompressor Kjøling eller oppvarming på varmepumpe Ved oppstart eller ved valg av driftsmodus OBS! Dersom maskinen går i varmepumpemodus, vil den utføre avising gjentatte ganger for å fjerne is som kan ha samlet seg på utedelen (ved lave temperaturer). I disse tilfeller vil viften skru seg av automatisk og starte igjen når avisingsprosedyren er utført. 4

5 Trådløs fjernkontroll - oversikt over knapper og display Bruk av fjernkontroll er beskrevet i egen manual. Driftsmodus Mode Velge driftsmodus Angitt temperatur Temperaturinstillinger Viftehastighet Retning luftstrøm Angitt On Timer Angitt Off Timer Batteriindikator Turbo On Timer Off Timer Turbo Vitehastighet instillinget Swing knapp (Ikke typer for kanaltilknytning) On Timer Off Timer good`sleep Cancel/ Set Av/På & Timer Angi/avbryt knapp 5

6 Fjernkontroll (MR-BC01) Trådløs fjernkontroll - varmepumpemodeller (MR-BH01) Batteriindikator Filter reset indikator Luftstrøm indikator Driftsmodus Viftehastighet Angitt temperatur På Timer indikator Av Timer indikator Av/På Justering av temperatur Justering av viftehastighet Valg av driftsmodus, Kjøling, Avfuktning, Vifte, Oppvarming) Timer På Timer Av Luftstrømning «swing» (Untatt typer for kanaltilknytning) Filter Reset knapp Angi Timer Avbryt Timer Endre tid Merk Trykk. Fjernkontrollen vil vise knappen trykkes inn. Maskiner for kanaltilnytning har ingen funksjon for å justere luftretningen. Derfor vil ikke funksjonen aktiveres selv om du trykker på knappen 6

7 Sentralisert kontroll Sett forfra Driftsindikator Alt På knapp Alt Av knapp På/av indikatorer På/av knapper Indeks Obs! Driftsindikatoren kommer på selv om det er kun en av maskinene tilkoblet systemet som er i drift. Sett fra siden Knapp for valg av driftsmodus COOL AUTO HEAT 7

8 Fastmontert kontroll - oversikt over knapper og display Den fastmonterte kontrollen er valgfitt tilleggsutstyr og skal festes på veggen. Bruk av kontrollen beskrives i egen manual Avisingsindikator Driftsmodus Sentralisert kontrollindikator (Ved installasjon av sentralisert kontroll) Kommunikasjonsfeil indikator På Timer instilling Av Timer instilling Testindikator Angitt temperatur Viftehastighet Luftretning Filterindikator Av/på knapp Temperaturinstillings knapper På Timer knapp Timer angi/avbryt knapp Test knapp Av/på indikator Viftehastighetsjustering Swing knapp (Ikke brukt) Filter Reset knapp Knapp for valg av modus Test knappen er for installatører. Denne skal ikke brukes. Etter rengjøring av filter, trykk Filter reset knappen, da vil FILTER SIGN indikatoren lyse neste gang det er på tide med filterrengjøring. 8

9 Funksjonskontroll Den fastmonterte funksjonskontrollen er valgfitt tilleggsutstyr og skal festes på veggen. Den er en tilleggskontroll som brukes sammen med sentralisert kontroll (se forrige side). Bruk av kontrollen beskrives i egen manual Driftsmodus Avisingsindikator Sentralisert kontrollindikator Kommunikasjonsfeil indikator Romnummervisning Test indikator Temperaturinstillingsknapp Knapp for valg av innedel Angitt temperatur Viftehastighet Luftretning Filter Sign indikator Av/på & Timer Angi/avbryt knapp Av/på indikator Viftehastighet instilling Swing knapp Test knapp Filter Reset knapp Knapp for valg av driftsmodus Test knappen er for installatører. Denne skal ikke brukes. Etter rengjøring av filter, trykk Filter reset knappen, da vil FILTER SIGN indikatoren lyse neste gang det er på tide med filterrengjøring. 9

10 Justering av luftretning Maskinen har to sett med blader som regulerer luftretning. Ytre blader kan justeres vertikalt og indre blader horisontalt. Juster hvert sett med indre blader til ønsket posisjon ved å trekke eller skyve dem sidelengs. Anbefalinger for drift Følgende anbefalinger bør etterfølges ved drift av maskinen: Emne Ytelse ved oppvarming Ising og avising Høye inne- og utetemperaturer Strømstans Kjølemodus Anbefaling Maskinens varmepumpefunksjon absorberer varme fra luften utendørs og bringer den innendørs. Ettersom utetemperaturen synker vil ytelsen ved oppvarming synke. Dersom rommet føles for kjørlig anbefales annen oppvarming i tillegg. Når utetemperaturen er lav, men luftfuktigheten høy, kan det dannes is på utedelen ved HEAT modus. Hvis dette skjer: vil oppvarmingsprosedyren stoppe vil avisingsmodus starte automatisk i ca.10 minutter Det er ikke nødvendig for bruker å foreta seg noe i slike situasjoner, etter ca. 10 minutter vil maskinen igjen gå som normalt Dersom både inne- og utetemperaturen er høy og maskinen går i varmemodus, vil viften og kompressoren stoppe med jevne mellomrom. Dette er helt normalt; bare vent til maskinen selv skrur seg på igjen. Dersom det forekommer strømstans mens maskinen er i drift, vil maskinen skru seg av. Når strømmen returnerer, vil maskinen automatisk starte igjen. Ved drift i kjølemodus kan det ved veldig lave utetemperaturer forekomme at innedelen ikke oppnår angitt viftehastighet. Dette er for å beskytte innedelen mot is og frost. Ved lav viftehastighet vil kjølekapasiteten være redusert. Dersom rommet blir for varmt ved lav viftehastighet, kan innedelens viftehastighet justeres. 10

11 Temperatur- og luftfuktighetsomfang Tabellen viser innen hvilket temperatur og luftfuktighetsomfang maskinen kan brukes Modus Driftsforhold Utenfor angitte forhold Kjøling Oppvarming Avfuktning Strømtilførsel Innendørstemperatur: 18 C~ 32 C En sikkerhetsbryter vil stoppe systemet; Utendørstemperatur: -15 C~43 C Kondenseering kan forekomme i innedelen og forårsake vannsøl Innendørstemperatur: under 27 C En sikkerhetsbryter vil stoppe systemet; Utendørstemperatur: -20 C~ 24 C Innendørstemperatur: 18 C~32 C En sikkerhetsbryter vil stoppe systemet; Innendørs luftfuktighet: under 80% Kondenseering kan forekomme i Utendørstemperatur: -15 C~43 C innedelen og forårsake vannsøl Enfas regulert spenning minimum og maksimum verdi V~, 50Hz 198V-264V 11

12 Rengjøring av maskinen For at din Aircondition skal fungere på best mulig måte, må den rengjøres regelmessig og fjerne støv som samler seg i filtrene. OBS! Kontroller at den automatiske sikringen er skrudd av før du starter rengjøringsprosedyre Åpne frontdekselet ved å trykke på begge sider og på midten av dekslet 1 Trekk filtre opp for å ta dem ut. Fjern støv med støvsuger, børste eller ved å 2 vaske dem i vann med temperatur under 40 C. Etter vask, la filtrene tørke ordentlig. Skal ikke tørke i direkte sollys. Når du er ferdig, sett filtrene inn på frontdekslet 3 4Lukk frontdekslet ved å trykke på begge sider og på midten av dekslet Dersom du ikke har brukt maskinen på en tid, la viftene gå i tre til fire timer for å tørke opp maskinens innside Dersom filtre ikke rengjøres annenhver uke kan maskinens effekt reduseres og økt lydnivå kan forekomme. Obs! Etter rengjøring av maskinen; trykk Filter Reset knappen på fjernkontrollen. Note Fastmontert fjernkontroll Fjernkontroll (TypeA) Fjernkontroll (TypeB) 12

13 Feilsøking - løsning på vanlige problemer Problem Maskinen går ikke i det hele tatt Maskinen virker ikke ved bruk av fjernkontrollen Det høres ingen lyd når fjernkontrollen knappen trykkes inn på Maskinen virker ikke med den fastmonterte kontrollen Når maskinen skrus av eller på med den fastmonterte kontrollen, skrur den seg ikke av/på umiddelbart Maskinen kjøler eller varmer ikke som ønsket Ved oppvarming når aldri temperaturen ønsket verdi og maskinen stopper jevnlig Forklaring/løsning Kontroller at strømtilførsel er på og prøv igjen Kontroller at automatsikringen en skrudd på Kontroller at ikke Off Timer er angitt Kontroller at det er strøm på fjernkontrollens batterier. Skift batterier Kontroller at fjernkontrollens sensor ikke er blokkert Kontroller at du er innenfor fjernkontrollens rekkevidde (maks 7 meter fra maskinen) Kontroller at fjernkontrollen er rettet mot innedelens mottakssensor Kontroller at det er strøm på fjernkontrollens batterier. Skift batterier Kontroller om symbolet vises på kontrollen. Skru maskinen av og skru av den automatiske sikringen. Kontakt servicefirma Dersom du bruker kontrollen for en gruppe maskiner, vil enhetene skru seg av/på i rekkefølge. Dette kan ta litt tid (opp til 32 sek) Kontroller at riktig driftsmodus er valgt Romtemperaturen kan være for lav/høy Støv kan blokkere for luftfiltre. Rengjør filtre som beskrevet på forrige side. Kontroller at ikke utedelen er blokkert Kontroller at ønsket temperatur er angitt korrekt Øk viftehastigheten 13

14 Theodor Qviller AS Masteveien Skytta Impotør i Norge: Tlf: Fax

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER F566046 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit CS-E15HKEA Outdoor Unit CU-E15HKEA SVENSKA 2 ~ 7 Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Produktveiledning SRK ZGX-S

Produktveiledning SRK ZGX-S www.smk.as Produktveiledning SRK ZGX-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Brukermanual Watercon

Brukermanual Watercon Outdoor-Unitless Air-Conditioner Brukermanual Watercon PW-P09CNNS PW-P09CNNR It`s different! It`s different! WATERCON er enkel å bruke hvor som helst, og gir en svalende luft. Innhold 01 Sikkerhetsinstruks

Detaljer

V A R ME P U MP E Gulvmodell

V A R ME P U MP E Gulvmodell E NG LIS H %58.(50$8$/ E S PAÑOL F R ANÇ AIS DE UT S C H P OR T UG UÊ S P OLS K I V A R ME P U MP E Gulvmodell F or generell bruk Innedeler R A S -B0//8UF V-E serie Utedeler R A S -0//8S A V-E serie R

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer