Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!"

Transkript

1 Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør Brukerveiledning fan coils anlegg Komponenter Fan coils med radialvifter type Omnia UL kapasitet W... 4 Fan coils med radialvifter type Omnia UL- P kapasitet W... 6 Regulering C versjon med innbygget elektronisk regulator Standard versjon med hastighetsregulator innbygget Ekstern regulator type PXB Funksjon C versjon Feil bruk Vedlikehold Feilsøking Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data Driftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. Elektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs Programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe enten via mail eller på telefon. Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Skifte av anslutningsside for rør. Hvis du ønsker at rørene skal tilknyttes på andre siden så gjør følgende: Skru løs kablene Ta bort vanngiveren Løsne og fjern kondenspannen. Ta vekk dekkplate på høyre side Vri batteri og sett det fast igjen med samme skruer som du løsnet det med. Sett på dekkplaten nå på venstre side. Monter kondenspannen Monter vanngiver og elektriske kabler Side 2 av 14

3 Brukerveiledning fan coils anlegg. w w w. n e. n o Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Aggregatet du har kjøpt er av type vannkjølt fan coils som får isvann eller varmtvann fra et sentralt anlegg. Uniten er utstyr med batteri, filter og vifte. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggregatet; derfor les den nøye. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. Din fan coil vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les denne manualen og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. Komponenter. 1 Kontrollpanel (tilbehør) 2 Batteri 3 Filter 4 Kabinett 5 Viftemotor 6 Vifte 7 Ramme 8 Kondensavløp 9 Vanntilknytninger. 10 Justerbar rist for luftstrøm 11 Ben for gulvmontasje (tilbehør) Side 3 av 14

4 Fan coils med radialvifter type Omnia UL kapasitet W OMNIA UL En fan coil er utmerket for nybygg eller ved modernisering av vannbårne systemer. Fancoilen kan bruke lavere vanntemperaturer en en radiatorer og har i tillegg filter og mulighet for kjøling. Kan monteres både ved tak og gulv. UL Vekt A B C D Alle mål i mm. TILBEHØR Bakplate Kondenspumpe 3 eller 2 veis ventiler Ben dersom man ikke fester rett på vegg Termostat for veggmontasje Tekniske data Maks Kjølekapasitet W Med Min Varmekapasitet W Trykkfall kpa 1,8 3,3 10 8,5 Totalt effektforbruk W Totalt strømforbruk A 0,09 0,1 0,18 0,22 m 3 /t (max) Luftmengde m 3 /t (med) m 3 /t (min) db(a) (max) 37,5 39,5 39,5 39,5 Lyd trykk db(a) (med) 28,5 34,5 34,5 32,5 db(a) (min) 22,5 25,5 26,5 25,5 Røranslutning tommer ½ ½ ½ ½ 220/1/50Hz. Kjølekapasiteten er basert på romtemperatur 25 0 C og isvann 7/12 0 C. Varme ved maks hastighet, romtemperatur 20 0 C og vanntemperatur 45/40 0 C Lyd i rom på 85 m 3 /t og på distanse 2,5 m Side 4 av 14

5 VARMEKAPASITETER VED FORSKJELLIGE TEMPERATURER. Vanntemperatur 0 C Hastighet maks medium min maks medium min maks medium min maks medium min maks medium min Alle verdier i Watt og ved 20 0 C i rommet. KJØLEKAPASITETER VED FORSKJELLIGE TEMPERATURER. Vanntemperatur 0 C Hastighet maks medium min maks medium min maks medium min Alle verdier i Watt og ved 25 0 C i rommet. Side 5 av 14

6 Fan coils med radialvifter type Omnia UL- P kapasitet W OMNIA UL-P En fan coil er utmerket for nybygg eller ved modernisering av vannbårne systemer. Fancoilen kan bruke lavere vanntemperaturer en en radiatorer og har i tillegg filter og mulighet for kjøling. Kan monteres både ved tak og gulv. TILBEHØR Bakplate Kondenspumpe Termostat for veggmontasje Tekniske data Kjølekapasitet W Maks Med Min Varmekapasitet W Vannmengde l/s 0,037 0,053 0,090 0,126 Trykkfall kpa 1,8 3,3 70 8,0 Totalt effektforbruk W Totalt strømforbruk A 0,09 0,1 0,18 0,22 Luftmengde Lyd trykk m 3 /t (max) m 3 /t (med) m 3 /t (min) db(a) (max) 37,5 39,5 39,5 39,5 db(a) (med) 28,5 34,5 34,5 32,5 db(a) (min) 22,5 25,5 26,5 25,5 Røranslutning tommer ½ ½ ½ ½ 220/1/50Hz. Kjølekapasiteten er basert på romtemperatur 25 0 C og isvann 7/12 0 C. Varme ved maks hastighet, romtemperatur 20 0 C og vanntemperatur 45/40 0 C Lyd i rom på 85 m 3 /t og på distanse 2,5 m Side 6 av 14

7 Varmekapasiteter ved forskjellige temperaturer. Vanntemperatur 0 C Hastighet maks medium min maks medium min maks medium min maks medium min maks medium min Alle verdier i Watt og ved 20 0 C i rommet. Kjølekapasiteter ved forskjellige temperaturer. Vanntemperatur 0 C Hastighet maks medium min maks medium min maks medium min Alle verdier i Watt og ved 25 0 C i rommet. Serviceareal Side 7 av 14

8 DIMENSJONER Vekt UL11P UL16P UL26P UL36P B mm C mm 360,5 470,5 701,5 921,5 D mm E mm Vekt kg Side 8 av 14

9 Kjølekapasitet ved andre vanntemperaturer Kapasitet i Watt for UL fancoils Diagrammet viser kapasitet ved 25/50 i rommet. Full hastighet og ved 5 0 C delta t på vann. Kapasitet ved redusert hastighet får man ved å gange med tabellen under for aktuell størrelse. Eksempel. Du ønsker 1000 W og har 10/15 vann men ønsker kjøre på lav hastighet Watt og 10 0 C trenger da en størrelse 36 (1700 * 0,61) = 1037 W Inngående vanntemperatur Type Medium hastighet 0,77 0,79 0,88 0,82 Minimum hastighet 0,58 0,57 0,70 0,61 Varmekapasitet ved andre vanntemperaturer Kapasitet i Watt for UL fancoils Diagrammet viser kapasitet ved 20 0 C i rommet. Full hastighet og ved 5 0 C delta t på vann. Dette er gjort for å ha samme vannmengde ved varme og kjøling. Kapasitet ved redusert hastighet får man ved å gange med tabellen under for aktuell størrelse. Eksempel. Du ønsker 1000 W og har 50 0 C vann, men ønsker kjøre på lav hastighet Watt og 50 0 C trenger da en størrelse 16 (1800 * 0,53) = 954 W Inngående vanntemperatur Type Medium hastighet 0,73 0,73 0,83 0,82 Minimum hastighet 0,53 0,53 0,63 0,59 Side 9 av 14

10 Regulering C versjon med innbygget elektronisk regulator. På denne regulatoren kan man velge manuell eller automatisk drift. Midtpunkt på termostaten er 20 0 C ved varme og 25 0 C ved kjøling. Fra dette settpunkt kan man justere +/- 8 0 C opp eller ned. I automatisk drift vil aggregatet selv vurdere driftsform ut ifra temperaturen på vannet gjennom fan coilen. Diodene viser driftsform valgt av regulator. Rød diode På = Aggregat går i varme Blinker = Aggregat i avfrostning Blå diode På = Aggregat i kjøledrift Blinker = Vanntemperaturen har enda ikke nådd grense for drift Hvit diode På = Det er behov for å kjøre unit med vanntemperaturen er ikke riktig. Av = Rist foran vifte er stengt. Blinker = Feil i giver alarm Sommer vinterdrift Aggregatet skifter automatisk mellom sommer og vinterdrift avhengig av temperaturen i vannet. 35 C 4 går til oppvarming 22 0C eller lavere velges kjøling. Grenser vann for start For at aggregat skal starte må den ha en minimumstemperatur på vannet. For varme 39 0C eller 27 0C avhengig av type C kontroller For kjøling 17 0C maks Frost beskyttelse Denne funksjonen beskytter rommet mot for lav temperatur. Hvis romtemperaturen er under 7 0C starter fan coilen automatisk. Ved 9 0C vil den stoppe igjen. Side 10 av 14

11 Standard versjon med hastighetsregulator innbygget. Her kan man velge viftehastighets etter behov. Viften starter kun om rist på toppen er åpnet. Ekstern regulator type PXB. Fan coilen kan leveres med en rekke forskjellige regulatorer. Normalt brukes type PXB som er beskrevet her. Knappene betjener følgende Øverst Knapp for av/på av fan coils Midten. Knapp for styring av viftehastighet. Nederst. Knapp for vinter eller sommerdrift. Sol er vinterdrift Snøkrystall er sommerdrift. Ratt Termostat for innstilling mellom 10 og 30 0 C Plassering av regulator. Regulatoren bør plasseres ca 1,5 meter over bakken og et sted som er representativt for romtemperaturen. Ikke plasser den slik at den påvirkes av feil temperatur i forhold til hva som er i rommet. Følgende steder skal den ikke plasseres. Bak en gardin Rett over eller under varmekilde. I direkte solskinn Prøv også å unngå yttervegg. Side 11 av 14

12 Funksjon C versjon OMNIA UL versjon C leveres med standardinnstillinger som kan tilpasse ved å endre små brytere på fancoilen. Luftmengde Luftmengden stilles enten manuelt med bryteren i posisjon V1 V2 eller V3 eller i automatisk. Ved den siste innstilingen endres luftmengden avhengig av romtemperaturen. Automatisk skifte mellom kjøle og varme avhengig av vanntemperatur. Fancoilen kan skifte automatisk mellom kjøle og varme avhengig av temperaturen på vannet som blir tilført, Fancoilen går kun når vanntemperaturen kan gi varme eller kjøling. Som skissen under viser så går fancoilen på varme når vannet er under 16 eller 17 0 C og på varme ved vann varmere en 26 eller 27 0 C. Dette stilles med bryter 5 og 6. NB! Det finnes også en versjon av regulatoren som skifter på C og C. Om vanntemperaturen ikke er innen disse grensene så blinker lampe C mellom fargene rosa, rødt og blått. Frostbeskyttelse. Hvis spjeldet på toppen er åpent og fancoilen avskrudd, vil den starte så fort romtemperaturen går under 8 0 C for å beskytte mot frost. Den vil da starte i automatisk drift og prøve å oppnå en romtemperatur på 12 0 C. Denne funksjonen skrues av igjen når romtemperaturen har passert 9 0 C. Side 12 av 14

13 Feil bruk Ikke bruk fan coilen til lagerplass eller som tørkestativ. Plasseringen bør heller ikke være bak gardiner eller gjemt slik at den ikke får utført sin funksjon. Vedlikehold. Fan coilen trenger kun rengjøring av filter for å kunne fungere tilfredsstillende over lang tid. Ta filteret forsiktig ut og vaske dette i lunkent vann. Sett filteret så på plass igjen i fan coilen. NB! Aldri kjør fan coilen uten filter. Feilsøking. Feil Årsak Løsning For lite luft Varmer ikke Kjøler ikke Vifte går ikke Kondensvann renner utover. Feil hastighet på unit Tett filter Noe tetter luftstrømmer Mangelfull mengde varmtvann Luft i fancoilens batteri Feil temperatur innstilling Mangelfull mengde isvann Luft i fancoilens batteri Feil temperatur innstilling Ikke spenning frem Slått av tett avløp Vannet står i karret Velg riktig hastighet på kontroller Vask filteret Sjekk rister at ikke noe stenger luftstrømmen. Sjekk vannmengde og temperatur Luft dette med luftenippel. Juster regulator Sjekk vannmengde og temperatur Luft dette med luftenippel. Juster regulator Sjekk sikringer Sjekk kontroller Rens avløpet for urenheter Kontakt rørlegger for å utbedre.mangler. Side 13 av 14

14 Spør oss om: mini splitt, multi splitt, viftekovenktorer, tak kasetter, befuktere, kuldeprodukter, varmepumper, akkumuleringstanker, pumper, platevekslere, elektrokjeler, tørrkjølere, luftkjølte kondensatorer, tele og datakjøling, kjøl og frys, service, montasje og reservedeler. Skedsmokorset tlf.: Fredrikstad tlf.: Bergen tlf.: Trondheim tlf.:

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Flyttbart aggregat MPK1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kjøl frys aggregat type ECB Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

RETT KLIMA DER DU ER

RETT KLIMA DER DU ER Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter RETT KLIMA DER DU ER NovEma KUlDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer www.novema.no www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les

Detaljer

Varmepumpe Aircondition. Produktveiledning Multi-splitt SKM - SCM

Varmepumpe Aircondition. Produktveiledning Multi-splitt SKM - SCM Varmepumpe Aircondition Produktveiledning Multi-splitt SKM - SCM Fläkt Woods leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Vi er stolte av å representere Mitsubishi og Climaveneta i Norge.

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Produktveiledning FDENVA Multi splitt Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Produktveiledning SRK ZGX-S

Produktveiledning SRK ZGX-S www.smk.as Produktveiledning SRK ZGX-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer