Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide."

Transkript

1 Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS,

2 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 2/8 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 3 HVORDAN BRUKES TR OPPSTART... 4 LYSSIGNALER (LED-lys [1&2] i koblingsboksen)... 4 INSTALLASJON... 5 PLASSERING AV SENSOR... 5 TILKOBLING AV SENSOR... 6 FEILSØKING... 7 TEKNISKE DATA... 8 Tabell Nøkkeldata... 8 GODKJENNINGER... 8 BEGRENSINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSE... 8

3 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 3/8 BRUKSOMRÅDE TR40 er en isvakt for styring av varmekabler montert på tak, i takrenner og i nedløp. Den kan også brukes på varmekabler montert for å unngå dannelse av is som kan skade bygget og for å unngå dannelse av istapper som kan falle ned. TR40 overvåker isdannelsen og tilfører energi til varmekablene når det er behov for smelting. Dette gir en energiøkonomisk drift av varmekablene og betydelig besparelse i forhold til for eksempel en termostatstyring. TR40 er enkel å montere og enkel å bruke. Den har ingen innstillinger og den vil selv finne ut behovet for å bruke varme til å smelte is. HVORDAN BRUKES TR40 Isvakten TR40 består av en releboks og en ekstern sensor som tilleggsutstyr. Den eksterne sensoren er nødvendig for optimal energiforbruk ved snø og issmelting eller dersom koblingsboksen monteres innendørs. TR40 vil gi vesentlig energibesparelse i forhold til bruk av f.eks. termostatstyring. Ved kun bruk av releboks vil besparelsen over tid bli mer enn 50 %. Ved bruk av ekstern sensor kan besparelsen bli ytterligere 50 %, og mer enn75 % over vintersesongen i forhold til en ren termostatstyring. I normal modus opererer TR40 primært i temperaturområdet 6 C til +3 C når den måler isdannelsen. Ved lavere temperatur antas ingen isdannelse og ved høyere temperatur vil is smelte av seg selv. TR40 aviser i sammenhengende perioder (aktiv ved å skru på varmekabelen) selv om temperaturen faller utenfor primært temperaturområde. Dette til forskjell fra f.eks. en termostatstyring. Ved oppstart vil TR40 automatisk starte fjerning av snø og is dersom temperaturen er nær primært temperaturområdet, for så å gå over i normal modus. Denne funksjonen kan også benyttes til manuell aktivering eller ekstra nedsmelting. Ved å bryte strømmen til TR40 når temperaturen er i primærområdet, starter avising automatisk. Denne funksjonen forutsetter at koblingsboksen er plassert utendørs. TR40 kan overvåkes via en grønn og en rød lysdiode plassert i den nedre kanten av koblingsboksen. Betydningene av signalene er gitt nedenfor, se Tabell 1.

4 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 4/8 OPPSTART Ved oppstart sjekker TR40 om ekstern sensor er tilkoblet. Dersom den ikke finner sensoren, vil TR40 operere som om den ikke har ekstern sensor. Ved tilkoblet sensor, vil grønn og rød led lyse i 15 sekunder, og etter ett minutt gå i normal modus (grønn led blinker 1 sek. på og av). Dersom den ikke finner sensoren vil kun rød led lyse de første 15 sek. for så etter ett minutt gå over til normaldrift med kun internsensor (grønn led blinker 1 sek/ 3 sek). Varmekabelen vil også normalt være aktiv ved oppstart. Dette skyldes den initiale avisingssekvensen (vises med kontinuerlig rødt lys) og den vil være aktivt inntil 24 timer avhengig av temperaturen. NB! Når strømmen skrus på, sjekk hvordan LED lysene lyser og om det stemmer i forhold til intern og ekstern sensor, Tabell 1. Ved oppstart vil TR40 automatisk starte avising som kan vare i inntil 24 timer avhengig av temperaturen. LYSSIGNALER (LED-lys [1&2] i koblingsboksen) Tabell 1 LED lysskjema. # LEDLYS Etter oppstart 1 Selvtest, Bekrefter eksern sensor tilkoblet (15 sek) 2 Selvtest, Releet kobler inn i 15 sek. NB! Etter oppstart (1 minutt), avhengig av temperaturen, kjører TR40 automatisk avising av takrenne i inntil 24 timer. LED lys som normaldrift # LEDLYS Ett minutt etter oppstart er TR40 i Normaldrift Tid i sekunder 1 Normaldrift kun med internsensor (1 sek/3 sek) 1 Normaldrift med eksternsensor (1 sek/1 sek) 2 Normaldrift, avising (varmekabel på, lyser konstant) 1 Blinkene rødt og grønt indikerer unormal drift, sjekk 2 tilkobling av sensor, se feil retting (0,5 sek/0,5 sek)

5 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 5/8 INSTALLASJON TR40 fungerer både med internsensor eller med ekstern sensor. Internsensoren fungerer kun når koblingsboksen er montert utendørs uten påvirkning av temperaturen i bygget. Ved bruk av internsensor kobles varmekabelen via koblingsboksen. Koblingsboksen monteres på veggen så nært takrennen som mulig, der isen dannes. Figur 1 Prinsippskisse for plassering av ekstern sensor. Sensoren klampes fast til kanten på rennen med en tang. Høyden justeres med festeskruene til braketten. Følerne skal monteres 2 cm opp fra bunnen av rennen for å unngå smuss og konstant fuktighet. Koblingsskjema er gitt til høyre i figuren. PLASSERING AV SENSOR Sensoren plasseres i takrennen i en avstand på 1 m fra nedløpet, der smeltevannet renner ut til avløpet. Ledningen tilsluttes i koblingsboksen. Kabelen til ekstern sensor er ca. 3 m lang. Sensoren monteres på kanten av takrennen, nært nedløpet. Sensoren klampes fast til rennekanten med tang. Følerne heves 2 cm fra bunnen av renna for å unngå at de blir stående i fuktig smuss i bunnen av renna.

6 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 6/8 TILKOBLING AV SENSOR Sensor og releboks kobles sammen ved å benytte kabelen tilsluttet ekstern sensor. Sensoren kan tilsluttes sensorklemmen direkte eller den kan kobles mot RJ45 kontakten som sitter i koblingsboksen. Om nødvendig, kan kabelen forlenges, se koblingsskjema nedenfor. Ved bruk av sensorklemmen er det viktig å avisolere sensorledningen med minst 15 mm samt å brette ledningen dobbelt før innføring i klemmen. Tilkobling av sensor til RJ45 kontakten krever RJ45 plugg og spesialtang. For at TR40 skal finne ekstern sensor, må den resettes enten ved å bruke resettknappen (se Figur 1) eller ved å bryte strømmen til koblingsboksen. Sensorklemme Kontakt i koblingsboks (RJ45-8) 1 Fuktsensor (green) 2 Fuktsensor (blue) 3 Temperatur (red) 4 Temperatur (yellow) 5 Signal - 6 Signal + (5 og 6, potensialfri åpen kolektor. Lukket når releet er aktivt, maks 10 ma, maks 28 V) 1 Signal 3.3 volt (1 ma) 2 Temperature (Red) 3 Driftspenning (+12 V) 4 Data RS485 (receive) 5 Date RS485 (send) 6 Temperatur (yellow) (0 V) 7 Fukt sensor (green) 8 Fukt sensor (blue)

7 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 7/8 FEILSØKING Får ikke strøm til varmekabel LED lys ikke i samsvar med Tabell 1 Varmekablene er på selv om det er varmt i været Rød og grønn LED lys blinker samtidig Automatisk isfjerning ved oppstart virker ikke Aksjon: o Kontroller at den er koblet iht. koblingsskjema og strøm er tilkoblet o Sjekk LED lysene iht. Tabell 1 o Trykk resettknappen eller bryt kursen for å tvinge TR40 til re-start. o Dersom fortsatt feil, sjekk om sensorledningene er riktig tilsluttet og at de sitter fast. o TR40 følger ikke temperaturen ute fullt ut når den aviser. Avvising kan forekomme i inntil 2 døgn avhengig av temperaturen. o TR40 vil starte med avising ved oppstart, varigheten er avhengig av temperaturen som registreres i de første 30 minuttene. Denne funksjonen baserer seg på intern sensor og vil ikke fungere dersom koblingsboksen monteres innendørs eller i områder som påvirker temperaturen i boksen i forhold til temperaturen ute. o TR40 har registrert brudd med ekstern sensor. Sjekk tilkobling av ekstern sensor og eventuell brudd i ledning. Trykk resettknappen og vent i inntil 15 minutter om feilen inntreffer igjen. o Dersom feil kommer tilbake, bytt ekstern sensor eller bruk kun intern sensor (dersom koblingsboks er montert utendørs) o Denne funksjonen er avhengig av at internføleren i koblingsboksen. Koblingsboksen må være montert utendørs og kunne måle temperaturen ute. TR40 aktiverer varmekabelen selv om temperaturen er utenfor primærområdet o TR40 baserer temperaturmålinger på snittmålinger over tid og følger derfor ikke variasjoner over timer, men variasjoner over døgn. I tillegg aktiverer TR40 varmekablene i sammenhengende perioder når snittemperaturen ligger innenfor primærområdet. For mer informasjon om isvakt TR40, se

8 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 8/8 TEKNISKE DATA Tabell Nøkkeldata Kontrollenhet TR40 Primært temperaturområde: -6 C til +3 C Driftspenning Sikring Rele Farge Omgivelsestemp ved drift 230 Volt AC, 50 Hz Maks. 16 Amp. 250 VAC/maks. 16A (ohmsk belastning) Cosφ = 0 Hvit -40 C til +50 C Mekaniske mål (mm) Høyde 85, Bredde 85, Dybde 40 Montering Monteres på vegg, fast installasjon Føler (Sensor) Omgivelsestemperatur Mekaniske mål (mm ) Farge Indikator Montering Kabellengde -40 C til +50 C 85mm x 85mm x 40mm (HxBxD) Svart ingen Monteres på varmekabel i takrenne Maks 20 m GODKJENNINGER Produktet er CE-merket og testet for EMC og sikkerhet. BEGRENSINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSE TR40 overvåker dannelse av snø og is i takrenner og på tak. Den avviser i tidsintervall avhengig av hvor mye is som er dannet. Mengden is som dannes er også avhengig av byggets beskaffenhet og av værforholdene over tid. TR40 vil tilpasse seg de fleste bygg, men det kan likevel oppstå situasjoner der det bygger seg is og istapper. For å unngå slike situasjoner må anlegget jevnlig inspiseres og om nødvendig, fjerne snø og is manuelt. Bruk av isvaktentr40 fraskriver ikke huseierens ansvar for eventuelle følgeskader på grunn av snø og is. Slikt ansvar kan heller ikke rettes til leverandør eller produsent av isvakten.

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Waterguard System OSO SuperSmart med integrert ekspansjonskar. Verdensnyhet: Lekkasjesikring og varmtvannsbereder i ett og samme

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Waterguard System OSO SuperSmart med integrert ekspansjonskar. Det komplette produktet for alle boliger! OSO Supersmart varmtvannsbereder

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Pakken inneholder 1. Betjeningspanel / Dørbryter Dette er styring s- enheten for Smart- Stopp systemet, som kommuniserer trådløst med de andre enhetene. Denne

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Oppkobling av modem Zhone 1512 Innholdsfortegnelse Velkommen som HomeNet-kunde! Takk for at du har valgt HomeNet. Denne installasjonsveiledning gir deg en innføring i hvordan du

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer