Brukermanual / monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual / monteringsanvisning"

Transkript

1 Brukermanual / monteringsanvisning

2 Brukermanual Oversikt 1. Kontrollenhet. Monteres på vegg og kobles sammen med ventilen. NB: Denne montasjen anbefales utført av montør. Ventilens ledningspakke er laget med endehylser for å kunne trekke ledningen gjennom rør i vegg. Systemet leveres med 5 meter ledning som standard. 2. Sensor(er) monteres på ønsket lokasjon der lekkasje kan oppstå. 3. Motorstyrt kuleventil. Anbefales installert av montør. 4. Kabelsensor med jackplugg. Montering av ventil Anbefalt verktøy: fastnøkkel eller skiftenøkkel med kort håndtak. Ikke bruk rørtang. Maks tiltrekningsmoment: 100 kp/nm 2

3 Brukermanual kontrollenhet og sensor Lamper / lys: betydning 1 2 Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 Lampe A Lampe B Fuktsensor Kontrollpanel Lampe 1. Lyser blått ved åpen ventil, og lyser rødt ved stengt ventil. Lampe 2. Lyser blått ved kontakt med nettverksport (gjelder kun for Arjonstop Connect ) Lampe 3. Lyser grønt når det er nettspenning, og lyser gult hvis systemet driftes av batteri. Sone 1-3. Lyser blått hvis det er sensorer lagt inn på kanalen. Blinker grønt når enhetene er i paringsmodus. Blinker rødt med påfølgende og gjentagende alarm ved lekkasje. Blinker også rødt med gjentagende alarm ved tomt batteri. SW1 SW2 SW1 SW2 Statuslamper / funksjoner / knapper Knapp for paring på baksiden av sensoren Batteri beskyttelse : åpner og lukker ventilen, programmeringsfunksjoner og slår av alarm. : aktiverer programmeringsmodus, brukes sammen med SW1 ved re-sett. Trådløs sensor Lampe A blinker gult hvis sensor måler fuktighet. Lampe B blinker blått for å vise at den er paret med kontrollenhet. Viktig at fuktsensorene er i berøring med gulvet. Sensorene leveres med en veggbrakett som gjør at disse enkelt kan monteres på vegg og settes i rett posisjon. 3

4 1 2 Brukermanual kontrollenhet Installasjon Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3 D C B SW1 A SW2 Aktivering av batteri: Før lokket settes på plass etter installasjon, må backupbatteriet aktiveres. Siden batteriet er fastmontert, må dette aktiveres ved å skyve mikro switch til ON. Montering av sensorkabel D Kontrollenhet installasjonsguide: I. Frontpanel løsnes med en skrue i bunnen A II. Kablene fra ventilen B tres inn gjennom sporet på baksiden, og kobles på kontrollenheten iht. fargekodene. III. Jackplugg på sensorkabel C monteres som vist på illustrasjonen før man setter i strømforsyning. IV. Koble til strømforsyning D 3 Arjonstop kontrollenhet er nå klar om få minutter Sett transformatoren med innebygget kontakt i støpselet/stikkontakten. Lampe 1 vil nå lyse blått og lampe 3 vil lyse grønt. Sett frontpanel på plass. Sjekk deretter ventilen, 2 grønne lamper skal nå lyse på kuleventilen. Hvis lampe 1 lyser rødt ved oppkobling, hold SW1 inne i 10 sek til den lyser blått. 4

5 Korrekt oppkoblet kontrollenhet Strømforsyning Kabelsensor med jackplugg Tilkobling til kontrollenhet Reset-knapp kun for Arjonstop Connect! Knapp for aktivering av batteri Tilkobling av kabelsensor må gjøres før strømforsyningen plugges inn. Om en alarm utløses for eksempel ved tilkobling av kabelsensor, press SW1 i 10 sekunder etter at første alarmsekvens og lydsignaler er ferdig. Da vil alarmen stanse, og ventilen åpne igjen (se også side 11). 5

6 Brukermanual kontrollenhet Installasjon Plassering av kabler på baksiden av kontrollenheten Kontrollenheter har fire muligheter for plassering av kablene: : Legge kablene ned etter kanalen i midten 2 og 3: Legge kablene ut til høyre eller venstre side øverst i boksen 4: Legge kabelen rett opp fra toppen av kontrollenheten. 1 De 4 små hullene er til å feste medfølgende strips som strekkavlaster for kabel 6

7 Montering av kontrollenhet på vegg Monteres til vegg med 2 stk 3,5 X 40 mm treskruer. 7

8 Brukermanual kontrollenhet og sensor 1 2 Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 Lampe A Lampe B SW1 SW2 Legg til sensorer ( mulighet for inntil 3 sensorer pr. sone - totalt 9 sensorer) 1. Trykk SW2 for å koble inn programmeringsmodus. Sone 1 begynner nå å blinke grønt, ett blink / sek. 2. Trykk på knappen på baksiden av sensoren (bruk kulepenn). Den grønne lampen blinker nå raskt, som betyr at sensoren er paret med kontrollenheten. 3. Om du ikke vil legge inn flere sensorer, trykk nå gjentatte ganger på SW1 helt til du ser at aktivert sonelampe lyser blått. 4. Om du etter pkt. 2. ønsker å legge inn flere sensorer i sone 1, trykk SW1 Grønn lampe sone 1, begynner da å blinke 2 blink / sek. Gjenta så pkt. 2. med den neste sensoren. 5. For å legge inn enda en sensor i sone 1, gjenta prosedyren i pkt. 4, sonelampen vil nå blinke 3 ganger /sek., gjenta pkt.2 med neste sensor. På dette stadiet vil det altså være 3 sensorer koblet opp i sone Ved neste trykk på SW1 vil du komme til sensor 1 i sone 2, osv. Da vil det blinke 1 gang / sek i sone 2. Følg samme prosedyre for sensorparing videre. 7. Om du etter pkt. 2 heller vil legge neste sensor inn i sone 2, trykker du bare SW1 flere ganger inntil den grønne lampen for sone 2 blinker 1 gang / sek. 8. For å avslutte sensoroppkoblinger trykker du SW1 gjentatte ganger som beskrevet i pkt. 3, inntil alle aktiverte sonelamper lyser blått. NB Oppkobling av trådløs veggbryter ( side 12 ) må skje etter at alle ønskede trådløse sensorer er koblet opp. 8

9 Brukermanual kontrollenhet Paring av trådløs bryter til kontrollenhet 1 2 Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 Reset / Pare knapp SW1 SW2 Legg til en trådløs bryter 1. Trykk en gang (kort) på SW2 slik at sone 1 blinker grønt, ca. en gang pr sekund. 2. Trykk på Reset / Pare knapp på veggbryter (bruk kulepenn) Lampe 1 blinker nå grønt i rask rekkefølge for å indikere at du har lykkes med å legge inn trådløs veggbryter. 3. Fortsett å trykke på SW1 til du er «ute» av pare modus. Du må trykke SW1 knappen gjentatte ganger, da den flytter seg fra sone til sone. Du ser at du er ute når aktiverte sonelamper igjen lyser blått. 4. Batteritype Varta eller Duracell CR NB! Anbefales byttet en gang i året. 9

10 Monteringsveiledning for trådløs sensor Hver enkelt sensor må kobles opp mot kontrollenheten før montering på vegg. Oppkoblingsinstruks er beskrevet på side 10. Veggbraketten settes på vegg eller list med 4 stk stjerneskruer. Settes veggbraketten på fliser kan dobbeltsidig tape brukes som alternativ (anbefalt type SIGA-SICRALL). Sensoren settes inn i braketten og skyves ned til metallpinnene har kontakt med gulvet (se bilde under). Ved montering av ekstra kabelsensor skal jackpluggen på kabelen settes i kontakten på sensoren. Sensorkabelen limes fast til gulvet innunder benk for oppvaskmaskin etc. Skruer 4 stk 2,2 X 9,5 Tilkobling for sensorkabel Distanseholder til gulv. Kan knekkes ved smalere list etc. Monteringsveiledning for kabelsensor. Fra kontrollboksen føres kabelen ned til gulvnivå. Kabelen monteres på list eller vegg lengst nede langs gulvet med dobbeltsidig tape (ikke bruk silicon). De avisolerte feltene skal ligge ned mot gulvet, og må ikke dekkes av tape. Pass på at kabelen dekker det laveste nivå (bruk vater), gjerne på et område som ikke er gjenstand for hyppig gulvvask. Ledningen kappes i ønsket lengde. Sensorkabelene kan også plugges inn i trådløs sensor. Systemet må alltid testes etter montering. 10

11 Montering av trådløs bryter NB! Veggbrakett monteres min 15 mm fra hjørne eller dørlist Monteringsbraketten til trådløs bryter monteres med 4 stk skruer 3,0 X 20 Trykk inn og skru mot høyre NB husk å fjerne batteribeskyttelsen som sitter på baksiden av bryteren. 11

12 Brukermanual kontrollenhet Test av sensor 1 2 Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 Lampe A Lampe B SW1 SW2 Test av alarm fra sensor 1. Dypp fuktsensoren i en tallerken med vann, eller hold en fuktig finger over. 2. Ventilen vil nå lukke kontrollenheten avgir også akustisk alarm, og lampe 1 lyser rødt. 3. Ventilen må åpnes fra kontrollenheten. Siden ventilen er stengt på grunn av alarm, må du nå holde SW1 inne i ca. 10 sekunder etter at første alarmsekvens er avsluttet, for at den skal åpne. 4. Ved alarm kan ikke ventilen åpnes med trådløs bryter, men kun ved å trykke SW1 i 10 sekunder. 5. Batteritype Varta eller Duracell CR NB! Anbefales byttet en gang i året. 12

13 Kontroll av alarmer og temperaturvakt 1 Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 SW1 SW2 Lampe A: Blinker rødt ved detektert lekkasje. Lampe B: Blinker blått hvert minutt når den er paret med kontrollenhet. Blinker rødt hvert minutt ved lavt batteri. Lampe C: Blinker blått hvert minutt når den er paret med kontrollenhet. Blinker rødt hvert minutt ved lavt batteri. Lampe D: Lyser grønt ved åpen ventil, og lyser rødt ved lukket ventil. Når ventilen lukker starter det å blinke rødt, og det lyser konstant rødt når den er lukket. Når ventilen åpner igjen blinker den grønt inntil den er helt åpen. Lampe E: Strømforsyning. Lyser grønt ved nettspenning, og rødt ved batteridrift. Frostvakt: Ved en temperatur på +5 C vil Lampe D blinke raskt 5 ganger med en kort lyd etterfulgt av pause på 1 minutt, deretter 5 nye raske blink / lyd osv. Ved en temperatur på +2 C vil ventilen lukke. Samtidig vil lampe D gi 2 røde blink, deretter kort lyd, etterfulgt av pause i ett minutt osv. NB! Ventilen åpner ikke før temperaturen igjen er på +5 C. Alarm for frostvakt kan ignoreres, og ventilen åpnes ved å holde SW1 inne i 10 sekunder. Lavt batterinivå: Sone 1 til 3 vil blinke ved lavt batteri sammen med en akustisk lyd. Det samme vil skje med alle parede enheter som trådløs sensor og veggbryter. 13

14 Bytte av batteri for trådløs sensor og trådløs bryter Løsne de 4 skruene bak på sensoren Ta ut batteriet CR2032, ved å vippe det ut av batteriholderen i nedre kant. Batteriet vippes ut her. Løsne de 4 skruene bak på veggbryteren Ta ut batteriet CR

15 Brukermanual kontrollenhet Systemfeil 1 Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 SW1 SW2 Feil på system Ved feil på systemet er den raskeste metoden å tilbakestille systemet til fabrikkinnstillinger. Dersom en soneindikator blinker rødt finn sensoren som har dårlig batteri og bytt dette. Tilbakestilling av system er ikke nødvendig, men sensorer må da legges inn på nytt. TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER : 1. Fjern strømadapteret fra stikkontakten. Trykk og hold både høyre og venstre knapp ( SW1 og SW2 ) inne på kontrollenhet, samtidig som du plugger strømadapteren i stikkontakten. Slipp høyre og venstre knapp ( SW1 og SW2 ). 2. Etter en vellykket tilbakestilling vil alle parede sensorer og trådløse brytere bli koblet fra, og må pares på nytt. 15

16