Komfyrvakt SPISEC 2.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komfyrvakt SPISEC 2.1"

Transkript

1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: Utviklet og produsert av: Cabinova AB Verkstadsvägen Kopparberg 1

2 Generelt Spisec 2.1 består av en varmevakt som monteres over komfyren og en bryter plassert bak komfyren, se figur 1. Systemet føler på komfyrens temperatur og bryter strømmen ved brannfare. En brukstid kan også stilles inn, min. Strømmen brytes etter at den forhåndsinnstilte tiden er gått ut. Strømmen kommer tilbake når komfyrens samtlige brytere er nullstilte. Lengst bak i anvisningen finnes enklere instruksjoner og mulighet for å fylle inn den aktuelle brukstiden. Figur 1 Enkel i bruk Når indikeringslampen på varmevakten lyser med et fast grønt lys så er komfyren klar å brukes. Slå på komfyren som vanlig, ingen ekstra brytere eller knapper behøver å brukes. Indikeringslampen går over til et blinkende grønt lys når komfyren brukes. Når komfyren slås av fortsetter varmevakten overvåkingen i ytterligere 1-1,5 minut, deretter går lampen til fast grønt lys. Komfyren kan også brukes under innstilt brukstid. Oppstår overoppheting og brannfare på komfyren innen brukstiden varsler varmevakten med et lavt, fast lydsignal i ca 60 sekunder, samtidig som indikeringslampen sakte blinker rødt. Om ikke temperaturen senkes (ved at man senker varmen alternativt setter på en gryte med innehold) så kommer varmevakten til å bryte strømmen til komfyren. Skulle varmevakten detektere en høy temperatur kommer ett høyalarm til å starte. Dette medfører en høy pulserende lydsignal samt at strømmen til komfyren brytes uten forsinkelse. Om varmevakten har brutt strømmen til komfyren må alle brytere på komfyren stilles på 0 innen komfyren kan brukes igjen. Når strømmen er brutt er indikeringslampen på varmevakten slukket og en klikkande lyd høres fra bryteren bak komfyren. Når alle brytere settes på 0 kommer indikeringslampen på varmevakten å igjen lyse med fast grønt lys, og komfyren kan brukes som vanlig. Obs! Hell aldri vann over komfyren eller i en gryte eller stekepanne som brenner! Dekk til med grytelokk eller lignende! Tilfeldig forlenging av brukstiden Behøver komfyren brukes lengre enn den innstilte brukstiden (f.eks. av pårørende), plasseres den medfølgende magnetnøkkelen på varmevaktens markering, se figur 2. Med magnetnøkkelen på plass kan komfyren brukes i to timer. Ved bruk av magnetnøkkelen tillates også en noe høyere temperatur på komfyren. Dette gir mulighet for å under kontrollerte former f.eks steke på en høyere temperatur men samtidig ha en god sikkerhet. Gjenglemmes magnetnøkkelen (etter at 2 timer er passert) kan ikke komfyren brukes før magnetnøkkelen er fjernet. Når magnetnøkkelen fjernes igjen gjelder den forhåndsinnstilte brukstiden. Samme prosedyre gjelder om komfyren under den tilfeldige forlengningen av brukstiden bryter pga overoppheting eller strømavbrudd. Figur 2 2

3 Innstillingsmuligheter Varmevakten har flere innstillingsmuligheter. Alle innstillinger gjøres i varmevaktsenheten. Det er derfor ikke nødvendig å dra fram komfyren for å endre innstillingene. Endringer skjer omgående, ingen omstart av systemet er nødvendig. Figur 3 Bryter 1 Varmevaktens følsomhet Denne funksjonen er AV som standard og innebærer at den er fabrikkjustert i henhold til Svenska Hjälmedelsinstitutets anbefalinger. Stilles bryteren PÅ tillates en høyere fast temperatur innen varmevakten bryter strømmen. Bryter 2-4 Tidskontroll komfyr Ved å stille bryter 2-4 i varmevakten så settes brukstider i henhold til følgende tabell: Bryter 2 Bryter 3 Bryter 4 Brukstid PÅ PÅ PÅ 2 timer PÅ PÅ AV 1 time PÅ AV PÅ 45 minutter PÅ AV AV 30 minutter AV PÅ PÅ 15 minutter AV PÅ AV 10 minutter AV AV PÅ 5 minutter AV AV AV Timer avstengt Ingen begrensning av brukstid Bryter 5 Lydsignal Denne funksjonen er PÅ som standard. Varmevakten varsler med lydsignaler ved overoppheting og brann. Lydsignalet er oppdelt i to nivåer, lavalarm og høyalarm med ulike lydstyrker. For å slå av denne funksjonen settes bryter 5 AV. Slås lydsignalet av fungerer systemets øvrige sikkerhetsfunksjoner som vanlig. Bryter 6 Indikeringslampe Denna funksjonen er PÅ som standard. Om komfyren er av lyser indikeringslampen med grønt fast lys. Om man setter på komfyren går det over til blinkende grønt lys. Ved alarm indikeres dette med rødt blinkende lys. For å slå av denne funksjonen settes bryter 6 AV. Dette medfører at varmevakten ikke indikerer funksjon eller alarm med indikeringslampen. Bryter 7 Indikeringslyd (for synshemmede) Denne funksjonen er AV som standard. For å kople til funksjonenen settes bryter 7 PÅ. Varmevakten kommer da til å indikere at komfyren er påslått med korte lydsignaler i et intervall på ca 4 sek. Om strømmen til komfyren er brutt (overoppheting) indikeres det med et lavere lydsignal og tettere intervall (ca 1 sek) Alle øvrige lydsignaler, f.eks. overopphetingsalarm er som før. Bryter 8 Komfyrlås/barnelås Denne funksjonen er AV som standard. For å kople til funksjonenen settes bryter 8 PÅ. Med denne funksjonen kan komfyren bare brukes om magnetnøkkelen er på plass. Når magnetnøkkelen ikke sitter på varmevakten er strømmen til komfyren brutt og indikeringslampen lyser med ett fast rødt lys. Man kan dermed bruke denne funksjonen som en "hovudstrømsbryter" til komfyren uten å behøve å dra ut stikkontakten eller sikringene til komfyren. Merk at om magnetnøkkelen glemmes igjen (etter 2 timer er passert), innebærer det at strømmen brytes og komfyren kan ikke brukes før magnetnøkkelen fjernes og settes på plass igjen. 3

4 Innstallationsanvisning Komfyrec 2.1 leveres med følgende grunninnstillinger: Varmevaktens følsomhet AV, (Bryter 1) Tidskontroll komfyr PÅ (45 min, bryter 2-4) Lydsignal PÅ (Bryter 5) Indikeringslampe PÅ (Bryter 6) Indikeringslyd AV (Bryter 7) Komfyrlås/barnesikring AV (Bryter 8) Installasjon 1. Plassering av bryterenhet Bryteren plasseres på golvet bak komfyren eller skrus fast på veggen, se figur 1, side Montering av varmevakt a. Ta bort bakstykket på varmevakten. Bruk grepsmarkeringene på siden, ta tak i bakstykket og dra. b. Varmevakten monteres ca 40 centimeter opp på veggen, midt over komfyren. Varmevaktens bakstykke monteres fast i veggen med medfølgende skruer eller dobbeltsidig tape. Om dobbeltsidig tape brukes, rengjør veggen og bakstykket med T-sprit eller lignende. c. Still inn ønskede innstillinger i varmevakten, se side 3-4. d. Monter tilkoplingskabelen med den røde kontakten i varmevakten og led ut tilkoplingskabelen i et av de fasede uttak på varmevakten. Det er fritt å velge om man vil føre ut kabelen opp, ned, høyre eller venstre. e. Trykk fast varmevakten på bakstykket. Led ut tilkoplingskabelen i ønsket retning. f. Monter fast tilkoplingskabelen ved å fjerne den røde beskyttelseremsen som er på baksiden av kabelen. Trykk deretter fast kabelen mot veggen i ønsket retning. Monter gjerne kabelen langs kanten mot eventuelt kjøkkenskap eller benk. Dette for å unngå slag med stekepanner mm og for å få en diskret installasjon. 3. Tilkopling Tilkople bryteren til vegguttaket. Den høyre av lysdiodene på bryteren skal, etter tilkopling, lyse med fast grønt lys.tilkople komfyren til bryteren. Etter noen sekunder skal komfyren få nettspenning og den midterste lysdioden skal lysa med et fast gult lys. Indikeringslampen på varmevakten skal nå lyse med et fast grønt lys. 4. Funksjonskontroll Slå på komfyren. Den venstre lysdioden på bryteren skal nå lyse med rødt lys, hvilket indikerer belastning. Skulle den venstre røde lysdioden lyse før komfyren aktiveres trekker komfyren unormalt mye hvilestrøm. Kontakt leverandøren i tilfelle. La nå komfyren være på til den blir så varm at varmevakten bryter strømmen. Kontroller at indikeringslampen på varmevakten lyser med fast grønt lys når komfyren er klar til bruk, at den blinker grønt når komfyren aktiveres og at den slukkes når strømmen brytes. Ved alarm skal indikeringslampen blinke rødt og varmevakten skal varsle med et kraftig lydsignal. Komfyrens lamper skal slukke når strømmen brytes. 5. Plassering av klisterlapp/hurtiganvisning Med komfyrvakten følger en hurtiganvisning som enkelt forklarer de ulike funksjonene. Plasser denne i nærheten av komfyren, f.eks på innsiden av døren til ventilatorskapet. 4

5 Hurtiganvisning Komfyrvakt Spisec 2.1 Indikeringslampen på varmevakten Indikeringslampen gir informasjon om status på komfyren. Fast grønt lys: Komfyren er klar til å brukes. Sakte blinkende grønt lys: Varmeovervåking av komfyren pågår. (Når komfyren slås av overvåkes varmen i ytterligere opp til 1 minutt.) Blinkende rødt lys: Lavalarm alternativt høyalarm, komfyren er for varm! Reduser temperaturen! Innstillingsmuligheter i varmevakten Bryter 1: Varmevaktens følsomhet AV (normal) / PÅ (tillater høyere temperatur) Bryter 2-4: Tidskontroll komfyr 5 min - 2 timer Bryter 5: Lydsignal, AV / PÅ Bryter 6: Indikeringslampe, AV / PÅ Bryter 7: Indikeringslyd, AV / PÅ Bryter 8: Komfyrlås/Barnelås AV / PÅ Indikeringslamper på bryterenheten Grønn lampe: Indikerer at det finnes nettspenning fram til bryterenheten Gul lampa: Indikerer at kontaktoren i bryterenheten er dratt til, dvs det finnes strømmating fram til komfyren. Rød lampe: Indikerer at varmevakten føler belastning, dvs komfyren eller stekeovnen er påslått. Øvrig Stekeovnsfunksjonen Når stekeovnen brukes på ett normalt vis kan den brukes så lenge man ønsker. Brukes ovnen på en feilaktig måte, for eksempel ved at ovnsdøren forlates åpen når ovnen er på kommer strømmen å brytes etter at den innstilte brukstiden for komfyren løpt ut. Ovnen slår naturligvis også av om platene samtidig blir overopphetede eller eller står på for lenge. 5

Brukerveiledning. Trådløs komfyrvakt. Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9).

Brukerveiledning. Trådløs komfyrvakt. Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9). Versjon 2012-5.4 Brukerveiledning Trådløs komfyrvakt Innholdsfortegnelse: Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9). Side 3: Side 4: Side 5: Side 6:

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING SAFERA Siro R komfyrvakt Strømstyringsenhet: PU.-P PU.-PP PU 08 V..0 NOR SIRO R INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon. Feilsøking. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

bruksanvisning Komfyr EKE60010

bruksanvisning Komfyr EKE60010 bruksanvisning Komfyr EKE60010 Velkommen til Electrolux sin verden. Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Electrolux som vi håper vil gi deg mye glede i årene som kommer. Vår ambisjon er å tilby et bredt

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt Innohome øker sikkerheten i ditt hjem Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt 1 Vennligst se etter at alle deler medfølger og er uskadet. Settet består av komfyralarm, komfyrvakt,

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar.

1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar. Monteringsanvisning CLOS-O-MAT LIMA VITA Les nøye gjennom monteringsanvisningen før monteringen for at arbeidet skal bli så enkelt og greit som mulig. Monter Clos-O-Mat først når øvrige håndverkere har

Detaljer

FAQ Vanlig stilte spørsmål

FAQ Vanlig stilte spørsmål FAQ Vanlig stilte spørsmål Hei, jeg har kombinert elektrisk stekeovn med gass kokebluss. Kan Innohome komfyrvakten benyttes til dette? Ja, Innohome komfyrvakter kan benyttes på alle typer platetopper som

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer