Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)"

Transkript

1 Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS,

2 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 1/9 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 HVORDAN BRUKES KOMFYRVAKTEN... 2 DAGLIG BRUK... 2 AKTIVERING ETTER AUTOMATISK UTKOBLING... 3 RENGJØRING... 4 SENSOR... 5 RELEBOKS... 5 PLASSERING AV SENSOR... 6 TILKOBLING AV SENSOR... 7 TILKOBLING AV NETT... 7 FEILSØKING... 8 BEGRENSNINGER... 9 TEKNISKE DATA... 9 Tabell Nøkkeldata... 9 GODKJENNINGER... 9

3 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 2/9 BRUKSOMRÅDE KV40 er en sikkerhetsautomatikk som reduserer faren for overoppheting av komfyrer/platetopp for å unngå branntilløp. Installasjon av KV40 endrer ikke bruken av platetoppen. Platetoppen skal fortsatt overvåkes av bruker og plater skal skrus av når de ikke er i bruk. KV40 er beregnet for termisk (varme) overvåking av elektriske platetopper. Det er en fast installasjon for innendørsbruk og kan kun installeres av en autorisert installasjonsvirksomhet. KV40 er enkel å montere og bruke. Den har ingen innstillinger eller brytere, og den vil selv justere seg inn til optimalt følsomhetsnivå ved hjelp av brukerne. HVORDAN BRUKES KOMFYRVAKTEN DAGLIG BRUK Under normal drift er det ingen signaler fra komfyrvakten. Platetoppen skal brukes i henhold til bruksanvisning for det gitte produktet. Platetoppen må fremdeles overvåkes av brukeren, og da spesielt når platen står på høy effekt. Komfyrvakten er en sikringsautomatikk som en siste sikkerhet hvis man glemmer å skru av en plate etter bruk. Komfyrvakten overstyrer kun når det er fare for overoppheting. Strømtilførselen til platetoppen vil da midlertidig bli utkoblet. Dersom komfyrvakten registrerer overoppheting ved bruk, vil sensoren gi lydsignal i 15 sekunder og gi grønt lys i sensorøyet. Ved økende fare vil den gi midlertidig strømutkobling til platetoppen (se avsnitt AKTIVERING ETTER AUTOMATISK UTKOBLING).

4 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 3/9 SIGNALER Grønt lys indikerer høy temperatur. I de første 15 sekundene er dette kombinert med lydsignal. Aksjon: Dersom dette er en normalsituasjon, hold hånden foran sensorøyet (5-10 sekunder) for å vise at du er til stede. Komfyrvakten vil da lære at dette var en normalsituasjon. Dette kan gjentas inntil 7 ganger og hver gang reduseres følsomheten. Rødt lyssignal betyr at den har vært overopphetet og platetoppen er avstengt. Aksjon: Skru av alle platene. Da aktiveres platetoppen når den blir kald. Du kan også aktivere platetoppen ved å holde hånden (5-10 sekunder) foran sensorøyet. Det vil da ta fra 15 sekunder til 3 minutter før den aktiveres. Den kan alltid aktiveres umiddelbart ved å bryte strømkursen. Platene kan skrus på etter at rødt lyssignal er opphørt, se avsnitt AKTIVERING ETTER AUTOMATISK UTKOBLING. Når hånden er registrert, kvitterer komfyrvakten med en kort lydpuls. AKTIVERING ETTER AUTOMATISK UTKOBLING Dersom komfyrvakten har koblet ut strømmen til platetoppen, skal alle plater skrus av. Den vil da automatisk forsøke å gjenopprette strømtilførselen innen 30 minutter, dersom alle platene er avkjølte. Dette kan framskyndes ved å holde hånden foran sensorøyet. Komfyrvakten vil alltid gjenopprette strømtilførselen dersom man bryter sikringskursen til platetoppen et kort øyeblikk (av/på automatsikring i sikringsskapet). Eventuelle lagrede innstillinger på selve platetoppen kan gå tapt etter strømutkobling. Dette må eventuelt gjenopprettes i henhold til bruksanvisningen til platetoppen.

5 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 4/9 RENGJØRING I daglig bruk skal sensorøyet se hele platetoppen og øyet må ikke tildekkes. Sensoren rengjøres med klut og såpe ved å tørke over sensoren. Unngå skrubbing eller børste, det kan ødelegge finish og optikken i øyet. Pass på å ikke flytte på innstillingen, sensorøyet skal peke mot sentrum av platetoppen. INSTALLASJON Komfyrvakten består av en releboks og en sensor. Releboksen kobles mellom stikkontakten og nettstrømmen. Sensoren kobles til releboksen ved hjelp av en signalkabel. Sensor: monteres på vegg eller veggboks Platetopp Nettledning Signalledning Nett 230V Stikkontakt Releboks Figur 1 Prinsippskisse for oppkobling av komfyrvakten KV40.

6 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 5/9 SENSOR Sensor monteres på vegg eller på veggboks. Den kan monteres både horisontalt og vertikalt. Øye på sensoren skal peke mot midten av platetoppen. Dette justeres fritt i selve kuleholderen i sensoren. Sensorhuset kan justeres i stålrammen og sensorkulen (øyet) kan dreies i kuleholderen til å se fra 30 til 90. For å løse festeskruene, se Figur 3. De festes igjen etter justering. NB! Det er svært viktig at sensorøyet peker til senter av platetoppen. Før montering, se avsnitt PLASSERING AV SENSOR. Figur 2 Sensor/sensorøyet. RELEBOKS Releboksen monteres foran stikkontakten. Det er en koblingsboks for veggmontering. Ved overoppheting av komfyrtoppen gir sensoren et styresignal om å bryte strømtilførselen ved hjelp av releboksen. Figur 3 Løse/festeskruer for sensorkule og kuleholder. Hull for festeskruer Tilkobling av sensor Resetknapp Klemme for nettilkobling Figur 4 Releboks, (boksen kan avvike noe i forhold til bildet)

7 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 6/9 PLASSERING AV SENSOR De ulike platene avgir ulik varme. Den største platen er normalt den som avgir mest varme. Best resultat oppnås ved å la den være lengst unna sensoren. Alternativt kan den plasseres slik at den minste og svakeste platen ligger nærmest sensoren. Plasser ikke sensoren rett over en plate, men trekk den ut til siden. Unngå også å plassere sensorøyet nær lyskilder som avgir varme. Dette kan påvirke følsomheten. Det må være fri sikt mellom sensor og hele platetoppen. NB! Etter installasjon skal sensorøyet peke mot senter av platetoppen, se Figur 3. Avstand Sensor plassering Avstand Sensor plassering Figur 5 Veggmontering: Sensoren plasseres oppunder vifte eller under sideskap. Det er anbefalt at den peker på skrått inn mot platetoppen, enten fra høyre eller venstre. Anbefalt avstand fra sensorøye til senter av platetopp er 0,6 m - 0,7 m. Dersom avstanden blir for nær, flyttes sensoren lengre til siden slik at avstanden blir 0,6 m Figur 6 Horisontalmontering: Sensoren monteres direkte på horisontal plate der sensorøyet settes til å peke nedover. Den bør plasseres slik at den ser skrått inn mot platetoppen. Anbefalt avstand fra sensorøye til senter av platetopp er 0,6 m - 0,7 m. Den kan også plasseres under overskap, under avtrekkshetten eller ved siden av. Sensorøyet må se hele platetoppen.

8 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 7/9 TILKOBLING AV SENSOR Sensor og releboks kobles sammen ved å benytte medfølgende kabel. Om nødvendig kan ny kabel lages i henhold til koblingsskjema nedenfor (RJ11-4, krysset kabel). Komfyrvakten levers med RJ11-4 plugg i begge ender, slik at kun de 4 lederne i midten benyttes for J45-8. Kontakt i releboks (J45-8) Kontakt i sensor (RJ11-4) V 2. nc V 4. Reset 5. Rele 6. 0V 7. 0V 8. 0V GND 0V (6) 2. Rele (5) 3. Reset (4) V (3) - - TILKOBLING AV NETT Releboksen kobles til nett 230 Volt AC. Stikkontakt platetopp L N L N Figur 7 Koblingsskjema nettstrøm Nett 230 Volt AC

9 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 8/9 I DRIFTSETTELSE Komfyrvakten er operativ etter at sensorøyet er siktet inn mot midten av platetoppen, strøm og signalledning er koblet iht. til skjema. Når strømmen tilkobles, svarer komfyrvakten med å slå inn releet umiddelbart, sende et lydsignal og grønt lyssignal i sensorøyet i ett sekund. Enheten resettes tilbake til fabrikkinnstillinger angående følsomhet ved å trykke resetknappen i kontrollboksen. FEILSØKING Får ikke strøm Aksjon: til komfyr o Kontroller at den er koblet iht. koblingsskjema. o Kontroller signalledning. Ta signalledningen ut av koblingsboksen og sett den inn igjen. Releet skal slå inn umiddelbart. o Sjekk lyssignal i sensorøyet. Dersom det er rødt lys er den avstengt på grunn av overoppheting. o Unngå plassering av sensoren nær lyskilder som avgir varme. Komfyrvakt stenger av ved normal bruk o KV40 er selvjusterende. Ved grønt lyssignal, reduseres følsomheten ved å holde hånden foran sensorøyet i 5-10 sekunder. Grønt lys indikerer fare for overoppheting. Komfyrvakt stenger ikke av ved avglemt plate Aksjon: Ved bruk og signal om overoppheting, hold hånden foran sensorøyet i 5-10 sekunder. o Kontroller at sensorøyet peker mot sentrum av platetoppen. Dette er viktig for å kunne registrere varme fra alle platene. o Kontroller at avstanden er innenfor anbefalte verdier (0,6 m 0,7 m) o KV40 vil normalt stenge av platetoppen ved fare for overoppheting. Hvor stor fare en varm plate gir, er avhengig av effekten på platen og temperaturbegrensinger som ligger i selve platen. Dette vil i noen tilfeller avgjøre om KV40 stenger ned strømtilførselen. Aksjon: Følsomheten kan økes igjen ved å trykke resetknappen i koblingsboksen (se Figur 4 i brukermanualen) For mer informasjon om KV40, se

10 Micro Matic Norge AS tlf.: (www.micromatic.no) Side 9/9 BEGRENSNINGER Komfyrvakten KV40 vil kontinuerlig overvåke komfyren, og vil ved fare for overoppheting stenge av strømtilførselen til komfyren. Det kan oppstå situasjoner der KV40 reagerer for sent eller ikke oppfatter faren tidsnok. Spesielt gjelder dette for de minste platene. Det er derfor fortsatt viktig å huske og skru av platene etter bruk. KV40 vil redusere faren og avverge de fleste tilløp til brann fra platetoppen. Den vil ikke være et alternativ til å la være å skru av platene etter bruk. KV40 er en ekstra sikkerhet dersom man en dag glemmer å skru av en plate. TEKNISKE DATA Tabell Nøkkeldata Kontrollenhet KV40 Driftspenning Sikring Rele 230 Volt AC, 50 Hz Maks. 25 Amp. Releutgang pot.fri (N.O.) 250 VAC/maks. 25A (ohmsk belastning) Cosφ = 0 Farge Omgivelsestemp ved drift Hvit -20 C til +50 C (25 amp) Mekaniske mål (mm) Høyde 85, Bredde 85, Dybde 40 Montering Monteres på vegg, fast installasjon Føler (Sensor) Omgivelsestemperatur -20 C til +50 C Mekaniske mål (mm ) Plate 84x84, Dybde 45 Farge Hvit Indikator Lysdioder og lyd Innendørs, på vegg eller på veggboks Montering Kabellengde Kuleflaten (sensorøye) skal peke mot senter av platetopp. Anbefalt avstand fra sensorøye til senter av platetopp er 0,6 m - 0,7 m. Maks 20 m GODKJENNINGER Produktet er CE-merket og testet for EMC (electromagnetic capability) og sikkerhet.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt Innohome øker sikkerheten i ditt hjem Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt 1 Vennligst se etter at alle deler medfølger og er uskadet. Settet består av komfyralarm, komfyrvakt,

Detaljer

Brukerveiledning. Trådløs komfyrvakt. Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9).

Brukerveiledning. Trådløs komfyrvakt. Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9). Versjon 2012-5.4 Brukerveiledning Trådløs komfyrvakt Innholdsfortegnelse: Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9). Side 3: Side 4: Side 5: Side 6:

Detaljer

Brukerveiledning. Trådløs komfyrvakt. Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9).

Brukerveiledning. Trådløs komfyrvakt. Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9). Versjon 2012-5.3 Brukerveiledning Trådløs komfyrvakt Innholdsfortegnelse: Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9). Side 3: Side 4: Side 5: Side 6:

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

FAQ Vanlig stilte spørsmål

FAQ Vanlig stilte spørsmål FAQ Vanlig stilte spørsmål Hei, jeg har kombinert elektrisk stekeovn med gass kokebluss. Kan Innohome komfyrvakten benyttes til dette? Ja, Innohome komfyrvakter kan benyttes på alle typer platetopper som

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Rapport. Test av komfyrvakt SFC300RF i kombinasjon med komfyralarm SA102RF. - Test basert på kravspesifikasjon fra Hjälpmedelsinstitutet.

Rapport. Test av komfyrvakt SFC300RF i kombinasjon med komfyralarm SA102RF. - Test basert på kravspesifikasjon fra Hjälpmedelsinstitutet. - Fortrolig Rapport Test av komfyrvakt SFC300RF i kombinasjon med komfyralarm SA102RF - Test basert på kravspesifikasjon fra Hjälpmedelsinstitutet. Forfatter Sindre Fjær SINTEF NBL as Materialer og brann

Detaljer

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold:

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold: R GSM Fixi Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie kurser (2 stk på GSM

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Wintersteiger Norge Gjølstadveien 100 1550 Hølen +47 64 95 95 95

Wintersteiger Norge Gjølstadveien 100 1550 Hølen +47 64 95 95 95 Brukermanual Wax Future II Kjære Kunde Vi gratulerer deg med å ha kjøpt voksmaskinen Wax Future ll. Du har gjort et bra valg. Vennligst les denne manualen grundig før du bruker maskinen. Denne håndboken

Detaljer

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual.

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual. Side 1 Elecro VARMEKOLBE Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan Installasjon og brukermanual. Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Side 2 PLASSERING Varmekolben

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING SAFERA Siro R komfyrvakt Strømstyringsenhet: PU.-P PU.-PP PU 08 V..0 NOR SIRO R INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon. Feilsøking. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer