Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550"

Transkript

1 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng

2 EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem 1, 2, 3 ). EcoZenith kan kobles opp mot 3 ulike radiatorsystemer med separate romfølere. Shunt 59 er hovedshunten og går til radiatorsystem 1. Shuntene 60 og 57 går til radiator system 2 og 3 og er undershunter. Dette innebærer at shut 59 styrer det som blir den maksimal turtemperatur ut til shunt 60 og 57. Om 1 eller 2 undershunter ( radiatorsystem 2 og 3 ) skal kunne være i drift når radiatorsystem 1 ikke er det, skal ventil 47 kobles sammen med radiatorpumpe 36, slik at ventilen stenger når radiatorpumpen for radiatorsystem 1 ikke er i drift. Feks. om man ønsker varme i badegulvet om sommeren. Vær oppmerksom på at ekspansjonskar og sikkerhetsventil for varmesystemet ikke er tegnet inn på prinsippskissen. Styring av radiatorsystem 3 er ekstra tilvalg ( kretskort ekspansjon ). Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 11 Radiatorsystem 1 12 Radiatorsystem 2 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 27 Radiatorsystem 3 35 Sirkulasjonspumpe radiatorsystem 3 36 Sirkulasjonspumpe radiatorsystem 1 37 Sirkulasjonspumpe radiatorsystem 2 47 Motorstyrt avstengningsventil radiatorsystem 1 57 Shuntventil radiatorsystem 3 59 Shuntventil bivalent radiatorsystem 1 60 Shuntventil radiatorsystem 2 74 Føler turledning radistorsystem 3 ( NTC 22k ) 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 79 Føler turledning radiatorsystem 1 ( NTC 22k ) 80 Føler turledning radiatorsystem 2 ( NTC 22k ) 81 Føler returledning radiatorer ( NTC 22k ) 84 Rømføler 1 86 Romføler 2 87 Romføler 3 CTC EcoZenith 1

3 EcoZenith - Radiatorsystem Rad.sys Rad.sys Rad.sys Ute Inne Inne 2 87 Inne ! Ventil 47 skal tilkobles når man bruker radiatorsystem 2 eller 3 CTC EcoZenith 2

4 EcoZenith - Varmepumper Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Varmepumpe 1, 2, 3 ). Varmepumpe 1 ( 05 ) ansluttes til vekselventiler for å kunne veksle mellom øvre og nedre del av tanken. Varmepumpe 2 ( 06 ) og 3 ( 07 ) ansluttes direkte til den nedre delen av tanken. Vær nøye med retningen til anslutningene på vekselventilene ( 54 ) og ( 55 ) slik at de kommer i riktig stilling. Om man skulle ha behov for å skifte retning på anslutningene ( og ) må man endre på 2 lasker i motoren. Se i kapittelet Elektroinstallasjon. Vekselventiler ( 54 og 55 ) og turtallstyrte ladepumper ( 31, 32 og 33 ) er tilbehør fra CTC. Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 05 Varmepumpe 1 06 Varmepumpe 2 07 varmepumpe 3 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 31 Sirkulasjonspumpe varmepumpe 1 32 Sirkulasjonspumpe varmepumpe 2 33 Sirkulasjonspumpe varmepumpe 3 51 Tilbakeslagsventil varmepumpe 1 52 Tilbakeslagsventil varmepumpe 2 53 Tilbakeslagsventil varmepumpe 3 54 Vekselventil varmepumpe inn 55 Vekselventil varmepumpe ut 59 Shuntventil bivalent radiatorsystem 1 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) CTC EcoZenith 3

5 EcoZenith - Varmepumper Varmepumpe 1 31 Varmepumpe 2 32 Varmepumpe CTC EcoZenith 4

6 EcoZenith - Solvarme Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Solvarme Solkollektorer ( 24 )kan kobles direkte til CTC EcoZenith s innebygde solcoil ( 16 ). Solcoilen er av typen kamflens. Varmebærervæsken sirkuleres med en turtallstyrt pumpe ( 30 ). I større systemer med flere sokollektorer, mer enn 10 m 2, kobles disse til en mellomveksler ( 08 ) og pumpes så til CTC EcoZenith s nedre del av tank av en turtallstyrt pumpe ( 42 ). Pumpene skal ha separat strømforsyning, mens turtallstyringen reguleres av EcoZenith. Se avsnittet Elketroinstallasjon for mer informasjon. Vekselventil ( 58 ), platevarmeveksler ( 25 ), ladepumpe for lading av borehull ( 29 ) og tilbakeslagsventil ( 69 ) benyttes ved lading av borehull / energibrønn. CTC EcoZenith starter også brinepumpen i væske / vann varmepumpen ( CTC EcoPart ) når ladefunksjonen er i drift. Dette gjøres fordi at ladepumpen for lading av borehullet ( 29 ) må være i drift for å kompensere for trykkfallet over platevarmeveksleren ( 25 ) og med det sørge for tilstrekkelig sirkulasjon gjennom kollektorslangen og veksleren. Turtallstyrte pumper ( 30 og 42 ), vekselventil ( 58 ) og platevarmeveksler ( 25 ) er tilbehør fra CTC. Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 08 Plateveksler solvarme 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 23 Varmepumpe væske / vann CTC EcoPart V3 24 Solkollektorer VRK Plateveksler lading av borehull 29 Sirkulasjonspumpe lading av borehull 30 Sirkulasjonspumpe solkollektorer 42 Sirkulasjonspumpe plateveksler solvarme 50 Tilbakeslgsventil solvarme 58 Vekselventil lading av borehull 59 Shuntventil bivalent radiatorsystem 1 69 Tilbakeslgsventil brine / kjølebærersystem 70 Føler ut solkollektorer Pt 1000 rød 71 Føler inn solkollektorer Pt Føler lading solvarme Pt Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) CTC EcoZenith 5

7 EcoZenith - Solvarme 71 Solkollektorer Brinesystem CTC EcoZenith 6

8 EcoZenith - Varmtvann Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Øvre tank Det venstre tegningen viser hvordan varmtvannssirkulasjonen kan kobles på CTC. Varmtvannet sirkuleres med pumpen ( 43 ). Nytt varmtvann fra EcoZenith blandes inn ved hjelp av en blandeventil ( 65 ) og avkjølt vann slippes ned til coilen for så varmes opp igjen. Bare en del av coilen i den øvre delen av tanken benyttes til sirkulasjonen. Tilbakeslagsventilene ( 48, 49, 66 og 67 ) er nødvendig for at sirkulasjonen skal bli riktig. Reguleringsventilene 61 og 62 ) gjør det mulig å innjustere riktig sirkulasjon for varmtvannskretsen. Det høyre bilde viser hvordan en ekstern varmtvannsbereder skal kobles inn. Den manuelle vekselventilen ( 64 ) er innstilt slik at varmtvannet går via den eksterne varmtvannsberederen. Føleren ( 78 ) registerer når temperaturen synker i den eksterne varmtvannsberederen og starter opp pumpen ( 38 ). Avkjølt varmtvann pumpes via tilbakeslagsventilen ( 68 ) og reguleringsventilen ( 63 ) ned til den delen av coilen som benyttes til sirkulasjonen. Varmtvannet varmes opp i coilen og føres over til den eksterne varmtvannsberederen. Når føleren ( 78 ) registerer riktig innstilt temperatur, stoppes pumpen. Den manuelle vekselventilen gjør at man kan velge om man vil ha med den eksterne varmtvannsberederen eller ikke. Når man tapper, går varmtvannet gjennom hele coilen og videre igjennom den eksterne varmtvannsberederen. Tilbakeslagsventilene ( 48, 49 og 68 ) er nødvendige for at sirkulasjonen skal bli riktig. Regulereingsventilen ( 61 ) gir en muligheten til å justere inn riktig sirkulasjonsmengde for kretsen. Vær oppmerksom på at sikkerhetsventilen til tappevannsystemet ikke er tegnet inn på skissene. Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 18 Ekstern varmtvannsbereder 38 Sirkulasjonspumpe ekstern varmtvannsbereder 43 Sirkulasjon varmtvannsirkulasjon 46 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 48 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 49 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 59 Shuntventil, bivalent, radiatorsystem 1 61 Reguleringsventil varmtvannssystem 62 Reguleringsventil varmtvannssystem 63 Reguleringsventil varmtvannssystem 64 Vekselventil, manuell, ekstern varmtvannsbereder 65 Blandeventil varmtvannssystem 66 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 67 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 68 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 78 Føler ekstern varmtvannsbereder ( NTC 22k ) CTC EcoZenith 7

9 EcoZenith - Varmtvann Bl.v Kv. Bl.v Kv. Vv. 67 Kv Vv. 38 VVB CTC Ferroterm CTC EcoZenith

10 EcoZenith - Vedkjele Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Vedkjele Ved tilkobling av en vedkjele, benytter man øvre og nedre anslutning. Det gjør at sirkulasjonen går igjennom hele CTC EcoZenith. Røkgassføleren ( 73 ) gir signal til EcoZenith s styresystem når man fyrer med ved. Ladingen av fra vedkjelen styres av kjelen med Laddomat 21. Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 03 Vedkjele 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 26 Laddomat Shuntventil, bivalent, radiatorsystem 1 73 Røkgassføler ( innebygget i kjelen ) CTC V 40 Lambda 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarkoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 85 Kjeleføler ( innebygget i kjelen ) CTC V40 Lambda CTC EcoZenith 9

11 EcoZenith - Vedkjele CTC V40 Lambda CTC EcoZenith 10

12 EcoZenith - Buffertanker Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Buffertanker Tilkobling av en eller flere buffertanker kan gjøres for å utvide volumet når man fyrer med ved eller ved solvarmedrift. Vekselventilen ( 56 ) kobles til både øvre ansluning i øvre del av tanken i CTC EcoZenith og øvre anslutning i nedre del av tanken, for så å bli tilkoblet i toppen av buffertank nr. 1. Vær nøye med tilkoblingen av vekselventilen, slik at sirkulasjonen blir riktig. Om man skulle ha behov for å skifte retning på anslutningene ( og ) må man endre på 2 lasker i motoren. Se i kapittelet Elektroinstallasjon. Er det flere buffertanker, så skal disse kobles i serie med hverandre. Returen fra buffertankene skal gå via ladepumpene og den doble tilbakeslagsventilen ( 17 ), til nedre anslutning på EcoZenith. Ladeutstyret og vekselventilen er tilbehør. Følerene ( 82 og 89 ) benyttes for å styre ladingen og utladingen av buffertankene. Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 09 Buffertank 1 10 Buffertank 2 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 17 Ladeenhet ekstern buffertank 44 Sirkulasjonspumpe lading, ekstern buffertank 45 Sirkulasjonspumpe utlading, ekstern buffertank 56 Vekselventil lading / utlading buffertank 59 Shuntventil, bivalent, radiatorsystem 1 73 Røkgassføler ( innebygget i kjelen ) CTC V 40 Lambda 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 82 Føler ekstern buffertank øvre ( NTC 22k ) 89 Føler ekstern buffertank nede ( NTC 22k ) CTC EcoZenith 11

13 EcoZenith - Buffertanker Nedre føler skal være montert på siste buffertank CTC EcoZenith 12

14 EcoZenith - Spissvarme Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Ekstern kjele Når man kobler til en kjele for spisslast ( olje, pellets, el eller gass ), ansluttes denne til EcoZenith I 550 s øvre del av tanken. Pumpen ( 34 ) sørger for sirkulasjonen og styres fra EcoZenith. Føleren ( 85 ) registrer turtemperaturen fra den eksterne spissvarmen. Se avsnittet Elketroinstallasjon og Installasjon for mer informasjon. Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 09 Buffertank 1 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 34 Sirkulasjonspumpe ekstern kjele 59 Shuntventil, bivalent, radiatorsystem 1 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 85 Føler spissvarme ( NTC 22k ) CTC EcoZenith 13

15 EcoZenith - Spissvarme CTC Ultra PF CTC EcoZenith 14

16 EcoZenith - Svømmebasseng Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Ekstern kjele Svømmebasseng kobles til EcoZenith s nedre del av tank. Dette innebærer at svæmmebassenget varmes opp av den samme energikilden som er prioritert for radiatorsystemet, feks. varmepumpe eller sol. Pumpen ( 41 ) sirkulerer radiatorvann fra den øvre anslutningen i EcoZenith s nedre del av tank ( 02 ) til bassengets varmeveksler ( 19 ), så tilbake til radiatorsystemets retur til EcoZenith s nedre anslutning i den nedre delen av tanken. Pumpen ( 39 ) sirkulerer bassengvannet mellom veksleren ( 19 ) og bassenget ( 20 ). Føleren ( 88 ) registrer bassengets temperatur og starter sirkulasjonspumpen etter innstilt turtemperatur.. Styring for svømmebasseng er tilleggsutstyr. Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 19 Varmeveksler svømmebasseng 20 Svømmebasseng 39 Sirkulasjonspumpe svømmebasseng 41 Sirkulasjonspumpe bassenglading 59 Shuntventil, bivalent, radiatorsystem 1 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 88 Føler svømmebasseng CTC EcoZenith 15

17 EcoZenith - Svømmebasseng CTC EcoZenith 16

18

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

V A R M E P U M P E R

V A R M E P U M P E R VARMEPUMPER Systemløsninger Innhold VÆSKE/VANN Koble varmepumpe til varmesystemet, IVT Greenline HT Pluss C6 og C7...4 Tilkobling til varmesystemet med arbeidstank, IVT Greenline HT Pluss C6 og C7...6

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

Storberedere. FerroModul-systemer

Storberedere. FerroModul-systemer Storberedere FerroModul-systemer Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus har vi siden 1972 produsert varmtvannsberedere

Detaljer