ctc EcoAir V Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no"

Transkript

1 ctc EcoAir V Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL Juni 2010

2

3

4

5 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofi l A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofi l A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofi l A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Presentasjon EcoAir...1 Tekniske data...2 Mål...3 Viktige punkter...4 Sikkerhetsforskrifter...4 Koblingsalternativer...5 Funksjoner instrumentpanel...6 Drift og vedlikehold...7 Komponentplassering...8 Plassering av varmepumpen...9,10 Rørinstallasjon...11 Trykkfalls diagrammer...11 Sirkulasjonspumpe...12 Tilkobling...13 EcoAir med EcoEl...14 Kontroll av hva pumpen gir og gjennomstrømning...15 Avriming...16 Viften...16 Ladepumpe / Sirkulasjonspumpe...16 Elektroinstallasjon...17 til 24 Første start EcoAir - EcoEl...25 Oppstart EcoAir - EcoEl...25 Første start EcoAir - EcoLogic EXT...26 Oppstart EcoAir - EcoLogic EXT...26 Første start med EcoAir s innebygde styring...27 Oppstart med EcoAir s innebygde styring...27 Feilmeldinger / Utbedringer EcoAir - EcoEl...28 Feilsøkingsskjemaer EcoAir - Eco El...29 til 32 Feilmeldinger / Utbedringer EcoAir - EcoLogic EXT...33 Feilsøkingsskjemaer EcoAir - EcoLogic EXT til 38 Feilmeldinger / Utberdinger EcoAir s innebygde styring...39 Feilsøkingsskjemaer EcoAir s innebygde styring...40 til 44 Samsvarserklæring...45

8

9 Den komplette uteluftvarmepumpen CTC EcoAir er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute og overfører den til husets eksisterende varmesystem. CTC EcoAir arbeider med utetemperaturer ned til - 15 C, deretter tar det vanlige varmesystemet over oppvarmingen av huset. Varmepumpen kan ansluttes til CTC EcoEl eller til den eksisterende kjelen med styresystemet EcoLogic EXT. Stativ og signalkabel for anslutningen mellom varmepumpen innedelen medfølger l everansen. CTC Eco Air er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå. Varmepumpen har innebygget hetgasstining som sørger for at fordamperbatteriet holdes isfritt, slik at den høye virkningsgraden bibeholdes. ctc EcoAir 105 og 107 ctc EcoAir 110 1

10

11 Tekniske data 400V ctc EcoAir Eldata 400V 3N ~ Tiført effekt ved 45 C vanntemperatur og -7 / + 2 / + 7 C lufttemperatur kw 1,6 / 1,7 / 1,8 2,1 / 2,1 / 2,15 2,9 / 3,1 / 3,2 Avgitt effekt ved 45 C vanntemperatur og -7 / + 2 / + 7 C lufttemperatur kw 3,3 / 4,5 / 5,8 4,4 / 5,9 / 6,8 6,5 / 8,4 / 10,9 Minimum gruppesikring A Maks. Startstrøm A Vannvolum ltr. 2,0 2,0 2,9 Mengde kjølemedie ( R 407C ) kg 1,7 1,7 2,6 Bryteverdier pressostater HT / LT bar 29 / 0,1 29 / 0,1 29 / 0,1 Maks. driftstrykk vann bar 2,5 2,5 2,5 Vekt kg Lyddata Over + 10 C Omgivelsestemperatur Modell Avgitt lydeffekt Avgitt lydtrykk, avstand 5 mtr. Avgitt lydtrykk, avstand 10 mtr ,0 dba dba dba ,0 dba dba dba ,5 dba 37,5-40,5 dba 31,5-34,5 dba Omgivelsestemperatur Under + 10 C Modell Avgitt lydeffekt Avgitt lydtrykk, avstand 5 mtr. Avgitt lydtrykk, avstand 10 mtr ,0 dba dba dba ,0 dba dba dba ,0dba dba dba 230V ctc EcoAir Eldata 230V 1N ~ Tiført effekt ved 45 C vanntemperatur og -7 / + 2 / + 7 C lufttemperatur kw 1,6 / 1,7 / 1,8 2,1 / 2,1 / 2,15 2,9 / 3,1 / 3,2 Avgitt effekt ved 45 C vanntemperatur og -7 / + 2 / + 7 C lufttemperatur kw 3,3 / 4,5 / 5,8 4,4 / 5,9 / 6,8 6,5 / 8,4 / 10,9 Minimum gruppesikring A 16 C 20 C 25 C Maks. Startstrøm A 14,5 / 58 18,5 / 76 25,0 / 108 Vannvolum ltr. 2,0 2,0 2,9 Mengde kjølemedie ( R 407C ) kg 1,7 1,7 2,6 Bryteverdier pressostater HT / LT bar 29 / 0,1 29 / 0,1 29 / 0,1 Maks. driftstrykk vann bar 2,5 2,5 2,5 Vekt kg

12

13 Mål ctc EcoAir 110 Tilkobling tur - retur ctc EcoAir Tur 466 Retur ctc EcoAir EcoAir 110: 498 EcoAir :

14

15 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved levering og installasjon. CTC Eco Air skal transporteres og lagres stående. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er blitt skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Transporter varmepumpen til oppstillingsplassen før emballasjen fjernes. Håndter ctc EcoAir forsiktig på følgende måte: Med gaffeltruck eller løftestropper rundt pallen. OBS! Kun med emballasjen på! Når varmepumpen er på oppstillingsplassen, kan emballasjen fjernes Plasseringen av utedelen skal utføres slik at lyd fra kompressor og vifte forstyrrer omgivelsene så lite som mulig. Oppstillingen skal være på hageheller eller betongfundament i nærheten av husveggen. Underlaget skal være slik konstruert at kondensvann og smeltevann kan dreneres ned i grunnen. Lag en steinkiste under varmepumpen. Grav bort cm ( frostfritt ) og fyll med pukkstein for å oppnå best mulig drener ing. Husk at det kan bli over 40 liter kondensvann pr. døgn under visse omstendigheter. Utedelen skal stå helt rett. Benytt et vater. Nærmest varmepumpen skal det monteres fleksible slanger. Rør og slanger som legges ute må isoleres meget godt med værbestandig materiale. Sørg for at rør som benyttes mellom varmepumpen og innedelen har tilstrekkelig dimensjoner. Sørg for at sirkulasjonspumpen som pumper vann til varmepumpen, har tilstrekkelig kapasitet. Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal følges ved håndtering, installasjon og drift av varmepumpen: Driftsbryteren skal alltid være avslått før man gjør noe inngrep i varmepumpen. Håndterer man varmepumpen med en kran eller lignende, kontroller at løfteøglen ikke er beskadiget. Gå aldri under en varmepumpe som er heist opp. Sett aldri sikkerheten på spill med å fjerne deksler, plater eller noe annet. Sett aldri sikkerheten på spill ved å sette sikkerhetsutrustningen ut av funksjon. Inngrep i produktets kjølesystem skal bare utføres av fagfolk. Om det skulle oppstå feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne bedømmer det dit hen at det dreier seg om en material- eller fabrikkasjonsfeil, er det han som skal ta kontakt med oss for kontroll og utbedringer. Produktets tilvirkningsnummer skal alltid oppgis. 4

16

17 Koblings alternativer ctc EcoAir Bildene nedenfor viser de ulike koblingsalternativene som fi nnes for ctc EcoAir. Alternativ A og B: Alternativ C og D: Både EcoEl og EcoFlex er forberet for EcoAir, hvilket medfører en enkel tilkobling. I de tilfellene EcoAir skal kobles til en eksisterende kjele (olje - gass - ved eller el) fi nnes det to alternativer. I alternativ C kobles EcoAir via EcoLogic med samme høye funksjonalitet som i alternativene A og B. I alternativ D, kobles EcoAir direkte til fyrkjelen med en fast temperatur, men da med en begrenset funksjonalitet og besparelse. ctc EcoLogic EXT kan styre 1-3 EcoAir. ctc EcoAir 110 ctc EcoAir A B C D ctc Ecologic EXT ctc EcoFlex ctc EcoEl ctc Ultra PF 5

18

19 På ctc EcoAir fi nnes det et styrepanel plassert bak serviceluken. I de tilfellene EcoAir skal kobles til enten ctc EcoEl eller ctc EcoFlex, justeres varmepumpens innstillinger fra kontrollpanelet på disse. Styrepanelet i EcoAir behøver med andre ord ikke benyttes i disse tilfellene. Om EcoAir kobles sammen med en kjele og at styreenheten EcoLogic ikke benyttes, må varmepumpens innstillinger utføres på styrepanelet i EcoAir. Nedenfor følger en beskrivelse av funksjonene i styrepanelet. Ved å benytte piltastene kan man bla mellom 6 ulike menyer. For å få tilgang til dem, holdes knappen inntrykkt i 3 sekunder: Menyene 1-10 vises så i 10 minutter, for deretter å gå tilbake til meny 1. Normalvisning: Automatikkmodus: A blinker og aktuell returtemperatur vises med fast lys. Meny 1: Innstillingen på EcoAir er i automatikkmodus A. Automatikkmodus A : I de tilfellene hvor varmepumpen skal tilkobles ctc EcoEl, ctc EcoFlex eller styringsenheten EcoLogic, skal EcoAir stå i automatikkmodus A. Om A ikke blinker i displayet, stilles denne modusen inn på følgense måte: Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, hvorved meny 1 vises. Trykk deg så opover til A vises ( steget ovenfor 48 ). Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder. Nå skal A blinke = klart. Meny 2: EcoAir innstilt for fast temperatur; I de tilfellene EcoAir kobles på en annen måte en som angitt ovenfor, skal A ikke blinke i displayet. Da skal man sette inn en maksimal returtemperatur. Innstillingsintervallet C er den temperaturen som varmepumpen skal stoppe på. Dette gjøres på følgende måte: Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, slik at meny 1 vises. Trykk pil nedover til ønsket returtemperatur ( steget under A ). Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, slik at menylinjen blunker. Bruk så piltastene til å stille inn ønsket returtemperstur. Når ønsket returtemperatur vises i displayet, så hold OK - knappen inne i ca. 3 sekunder. Nå skal bare aktuell returtemperatur vises i displayet (normalvisning ). Angir hvor mange grader returtemperaturen skal tillates å synke innen varmepumpen starter. Innstillingsinterval 5-10 C ( menyen er ikke tilgjengelig i posisjon Auto ). Meny 3: Viser hetgasstemperaturen ( C ) Meny 4: Viser utetemperatur ( C ) Meny 5: Meny 6: Meny 7: Viser siste feil. Inaktiv port. Inaktiv port Meny 8: Viser turtemperaturen ( C ) Meny 9: Viser temperaturen før fordamperen. Meny 10: Viser temperaturen i fordamperen. 6

20

21 Drift og vedlikehold Når installatøren har installert din nye varmepumpe, skal dere sammen kontrollere at anlegget er vellfungerende. La installatøren vise deg brytere, reguleringsanordninger og sikringer, slik at du vet hvordan anlegget skal fungere og driftes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers drift og etterfyll mere vann ved behov. Driftsoppehold. Varmepumpen stenges med driftsbryteren. Om vannet risikerer å fryse, sørg for at det er sirkulasjon igjennom varmepumpen, eller tapp ut alt vannet i EcoAir. Kombinert mykstarterkort / motorvernkort og kontaktorfunksjon Elskap 400V 3N~ Rele / displaykort som inneholder elektronisk avrimingsfunksjon Tilkobling Elskap 230V 1~ Rele / displaykort som inneholder elektronisk avrimingsfunksjon Tilkobling 7

22

23 Komponentplassering Kompressor veisventil 3. Kondensor 4. Tørkefi lter 5. Inspeksjonsglass 6. Ekspansjonsventil 7. Fordamper 8. Tilbakeslagsventil 9. Pressostat lavtrykk 10. Pressostat høytrykk 11. Ventil målepunkt øvre 12. Ventil målepunkt nedre 13. Vifte 14. Kondensator for vifte 15. Føler varmepumpe tur ( ut ) 16. Føler varmepumpe retur ( inn ) 17. Føler hetgass 18. Føler 1 avriming før fordamperen 19. Føler 2 avriming i fordamperen 20 Dataskilt 21. Elskap med styrepanel 22. Rekkeklemme tilkobling 8

24

25 Plassering av varmepumpen Plasser varmepumpen slik at lyd fra kompressoren og viften ikke forstyrrer omgivelsene. Plasser ikke varmepumpen ved soveromsvinduer, altaner eller tomtegrenser. ctc EcoAir plasseres normalt mot yttervegg. Avstanden mellom vegg og varmepumpe skal være minimum 180 mm, slik at uteluften uhindret kan strømme gjennom fordamperen. Om varmepumpen plasseres i et hjørne, skal avstanden mellom pumpens gavl og vegg være minimum 250 mm. Avstanden til buskas og liknende foran produktet skal være minst 1 mtr. ctc EcoAir s benstativ skal stå stabilt på heller eller tilsvarende. Varmepumpen plasseres vannrett ved hjelp at et vater. Stativets utforming og varmepumpens vekt, gjør at man ikke skal feste varmepumpen hverken til bakken eller veggen. Det må ikke bygges beskyttelse rundt varmepumpen eller plassere den i uthus eller carport. Dette vil skade pumpen fordi luften så fritt som mulig skal kunne strømme gjennom fordamperen og at den brukte luften ikke skal kunne suges i innløpet på baksiden av varmepumpen. Slike innbygninger kan gi unormal isdannelse i fordamperen. Disse anvisningene må følges for at din ctc EcoAir skal kunne gi maksial effekt. Avstand til hjørne minimum 250 mm Avstand til vegg minimum 180 mm Avstand til busker minimum 1 mtr. 9

26 Prinsippskisse oppstilling Plasseringen av varmepumpen skal utføres på en slik måte at huset ikke skades og slik at kondensvannet lett kan renne ned i grunnen. Underlaget skal være murklosser, støpte heller eller liknende som hviler på et underlag av grov pukk. Lag en steinkiste under varmepumpen. Tenk på at det kan bli opptil 40 liter kondensvann pr. døgn under visse omstendigheter. Grav ned til frostfritt Legg ned en fuktsperre og la den helle vegg fra huset. Fyll så på grov pukk. Har du brukt murblokker, så la disse gå ned i pukken for å få et stødig underlag. Husk at senteravstanden på pumpens ben er 1056 mm. Kontroller at murblokkene står helt vannrett ved hjelp av et vater. OBS! Selv om det er montert en kondensskål på varmepumpen, kan man ikke helt elimenere bort kondenslakkasje fra varmepumpen. Selv om man bruker en kondensskår, så skal man sørge for at kondensvannet dreneres bort. Avstand til vegg = min. 250 mm EcoAir Ca. 1 meter ( frostfritt ) Grov pukk Legg spesielt merke til at det skal være åpent rom under varmepumpen for drening av kondensvannet. 10

27 Rørinstallasjon Installasjonen skal utføres i h.t. gjeldene VVS forskrifter, samt varme- og hetvanns anvisninger. Kjelen skal tilkobles til ekspansjonskar. Glem ikke å spyle rent radiator systemet før tilkoblingen fi nner sted! Utfør alle installasjonsinnstillinger i h.t. beskrivelsen i kapittelet FØRSTE start. Varmepumpen arbeider med turtemperaturer opp til ca. 55 C. EcoAir tar ikke skade ved høyere returtemperatur, men kompressoren stoppes ved returtemperatur over 48 C og den ønskede besparelsen uteblir. Trykkfallsdiagramm EcoAir Trykkfall kpa Gjennomstrømning ltr. / h Trykkfallsdiagramm EcoAir 110 Trykkfall kpa Gjennomstrømning ltr. / h

28 Sirkulasjonspumpe Sørg for at det monteres en tilstrekkelig stor sirkulasjonspumpe, slik at sirkulasjonen over varmepumpen blir tilstrekkelig. Vi anbefaler en pumpe med 6 mtr. s løftehøyde og 3 hastighetsinnstillinger. OBS! Sirkulasjonspumpen må ikke være trykk- eller turtallsstyrt! Valget av pumpekapasitet er helt beroende av trykkfallet i systemet og installatøren må kontrollere sirkulasjonen i hvert enkelt anlegg. Se avsnittet Kontroll av varmepumpens avgivelse og sirkulasjon. I visse systemer med EcoLogic skal hele vannmengden fra radiatorene gå gjennom varmepumpen og derfor må pumpen dimensjoneres i h.t. hele systemets vanngjennomstrømning. Følgende gjennomstrømning må ikke underskrides for å opprettholde en stabil drift: ctc EcoAir 105: minimum 800 ltr. / h ctc EcoAir 107: minimum 100 ltr. / h ctc EcoAir 110: minimum 1400 ltr. h Dette gir ca. 7 C temperaturdifferanse ved en utetemperatur på + 7 C og en turtemperatur på 35 C. Ved for lav sirkulsjon, stopper ctc EcoAir på grunn av at høytrykkspressostaten løser ut. Dette unngår man ved å sørge for at husets termostatventiler alltid er helt åpne, uten i enkelte rom, f.eks. i soverommet, der man gjerne vil ha det litt kjøligere. Har man ikke termostatventilelr på radiatorene, må tilsvarende manuelle ventiler være helt åpne. 12

29 Tilkobling ctc EcoAir Til varmepumpen trekkes det tur- og returledning i minimum 22 mm kobberrør. Ved lange rørføringerr, må installatøren ta hensyn til dette og regne seg frem til hvilken dimensjon som kreves for å klare minste anbefalte gjennomstrømning for den respektive ctc EcoAir. Rørføringen mellom varmepumpen og kjelen bør utføres uten noen høye punkter. Om man må gjøre dette, så må det høyeste punktet utstyres med en automatisk avlufter. Tilkoblingen til varmepumpen skal utføres med slanger som er beregnet for varme og skal være minimum 1. Slangelengden skal være mm for å forhindre at lyd fra varmepumpen skal forplante seg inn i huset og for å ta opp eventuelle bevegelser fra varmepumpen. Ute skal slanger og rør isoleres med minimum 15 mm tykk armafl ex eller tilsvarende, som er vannavstøtende. Sørg for at isoleringen er helt tett og at alle skjøter er tapet eller limt. Inne i huset, skal rørene isoleres frem til kjelen med minimum 10 mm rørisolasjon. Dette for at varmepumpen skal kunne levere høyest mulig temperatur til kjelen eller tanken uten noe særlig varmetap.! Ikke glem å utstyre ctc EcoEl med en avtappingsmulighet under kjelen. 13

30

31 EcoAir - EcoEl Luftepotter på høyeste punkt Fra EcoAir Armert slange for varme, min. 1 anlsuttet kondensor Avstengningsventiler Ladepumpe ferdig montert Avstengningsventil Isolasjon innvendig Til EcoAir 10 mm Armert slange for varme, min. 1 tilkoblet kondensor Sikkerhetsventil Min. 22 mm kobberrør med min. 15 mm isolasjon ute 14

32

33 Kontroll av hva pumpen gir og gjennomstrømning Dette gjøres ved at man måler temperaturdifferansen mellom varmepumpens tur og retur ved den aktuelle utetemperaturen. Utfør denne kontrollen når kompressoren går og når vanntemperaturen har stabilisert seg. Hvor finner man de ulike temperaturene? EcoAir - EcoEl I menyen Aktuell drifts info Ute C = Utetemperatur VP inn / ut = differansen EcoAir - EcoLogix EXT I menyen aktull drifts info Ute C = Utetemperatur Rad. retur C differansen ser på på forskjellen VP tur C} mellom verdiene utenfor parantesen } EcoAir egen styring I menyene 1, 4, 8 Utetemperatur = gå ned til meny 4 Returtemperatur = verdien som vises i displayet i meny 1 Turtemperatur = gå ned til meny 8 } Differansen Reguler inn riktig temperaturdifferanse ved hjelp av de 3 ulike hastighetene på sirkulasjonspumpen, slik at den riktige differansen oppnås i h.t. tabellen nedenfor. Ved utetemperatur C ctc EcoAir 105 ctc EcoAir 107 ctc EcoAir 110 Turtemperatur 35 C gjennomstrømning = 0,2 ltr. / s Turtemperatur 35 C gjennomstrømning = 0,26 ltr. / s Turtemperatur 35 C gjennomstrømning = 0,4 ltr. / s 4 5 5,5 6,5 7 7, ,5 6,5 7 7, ,5 6,5 7 7,5 En anbefalt temperaturdifferanse over varmepumpen på den varme siden er mellom 5-10 C ved +7 C ute. Ved for lav gjennomstrømning ( stor differanse ) må man øke hastigheten på sirkulasjonspumpen. Ved for høy gjennomstrømning ( liten differanse ) må hastigheten senkes på sirkulasjonspumpen. OBS! Det er viktig at differansen er riktig for at varmepumpen skal kunne gi maksimal effekt og beste den besparelsen. Vær oppmerksom på at målemetoden angir bare ca.verdier og litt avvik opp eller ned på noen grader må man regne med uten at det der behøver å være noen feil. Vannstrømmen gjennom varmepumpen. Nedising av fordamperen. Temperaturnivået på vannet ( jo høyere temperatur, jo lavere temperaturdifferanse ). 15

34

35 Generell funksjonsbeskrivelse Avriming ctc EcoAir er utrustet med hetgassavriming. En gang i timen kjenner 2 følere om temperaturen i kjølekretsen understiger - 2 C. Er den det, begynner avrimingen, viften stopper, 4-veis ventilen snur seg og den varme hetgassen går istedet ut til fordamperen. En susende lyd høres og vannet renner av fordamperen. Når temperaturen på begge følerene er over + 10 C, starter viften og den varme hetgassen går på nytt inn i kondensoren og varmepumpen går tilbake til normaldrift. Viften Viften starter 15 sekunder får kompressoren starter og går til kompressoren stopper. Ved avriming stopper viften og starter først igjen når avrimingen er ferdig. Når utetemperaturen er høyere enn +10 C, går viften på lav hastighet. Når temperaturen er lavere enn +10 C går den på full hastighet. Ladepumpe / Sirkulasjonspumpe ctc EcoAir - ctc EcoEl Ladepumpen som forsyner ctc EcoAir med vann, starter 5 sekunder før kompressoren og går til kompressoren stopper. Er utetemperaturen lavere enn +2 C, går ladepumpen kontinuerlig for å elimenere muligheten for frysing. ctc EcoAir ctc EcoEl husvarme av Når utetemperaturen har vært høyere enn +16 C i 2 timer ( dette kan justeres i Inst. husparameter ), stenger shuntventilen helt og husets sirkulasjonspumpe ( radiatorpumpen ) stopper, går produktet inn i såkalt sommermodus. Pumpen mosjoneres daglig en kort stund for at den ikke skal sette seg fast. I displayet på ctc Ecoel kommer det til å blinke husvarme av så lenge utetemperaturen er høyere enn +16 C ( innstilt verdi ). Når det foreligger ett varmebehov, må utetemperaturen understige +16 C i 3 timer før sirkulasjonspumpen starter og shuntventilen åpner. Om det er montert en romføler, må romtemperaturen synke under innstilt verdi på romføleren for at produktet skal gå ut av sommermodus og husvarme av slutter å blinke. ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT I shuntet og ikke shuntet system, kobles lade- sirkulasjonspumpen direkte med konstant fast hastighet. I system Akk. 4-12, kobles lade- sirkulasjonspumpen til ctc EcoLogic EXT. Hvordan lade- sirkulasjonspumpen styres, kan du lese mer om i FDV til EcoLogic EXT. ctc EcoAir innebygde styring Ladepumpen skal kobles med konstant fast spenning 16

36

37 Elektroinstallasjon Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating og kommunikasjon El.tilkoblingen til ctc EcoAir skal utføres som vist på bildene på neste side. Den forsyner varmepumpen med el. til kompressor ( 400V 3N~ eller 230V 1~ ) og vifte 230V 1~, elektronisk avriming, 4 - veisventil og styrespenning. Gruppesikringenes størrelse fremgår av tekniske data. Tilkobles ctc EcoAir til el.kjelen ctc EcoEl, skal el.kjelens effekt medregnes. Hovedsikringenes størrelse skal derfor være tilpasset etter husets totale effektuttak. Varmepumpen leveres med 15 mtr. kabel for ctc EcoEl. Husk at den skal kappes i riktig lengde og ikke kveiles opp. Det kan gi kommunikasjonsfeil. På varmepumpen finnes det en boks som inneholder: Rekkeklemme. kombinert mykstarter - motorvernkort og kontaktorfunksjon. Rele - Displaykort som inneholder elektronisk avrimingsfunksjon. Innstilling av hovedsikring og effektbegrensning. Innstillinger ved tilkobling til ctc EcoEl: Utføres i h.t. FDV dokumentasjonen for ctc EcoEl. Innstillinger ved tilkobling til ctc EcoLogic EXT: Utføres i h.t. FDV dokumentasjonen for ctc EcoLogic EXT 1. ctc EcoAir - ctc EcoEl: Eltilkoblingen skal foretas med den medleverte 6 - polige kabelen. Kontakten ansluttes i ctc EcoEl el.skap ( neden i fra ). I ctc EcoEl fi nnes det en intern tilkoblingsikring for ctc EcoAir. 2. ctc EcoAir - ctc Ecologic EXT: Ved tilkobling til en annen kjele, foretas strømforsyningen med en egen kabel. Kommuniksjon og svakstrøm foretas med en 1-leder ( 230V - dobbeltisolert kabel ) som kobles inn på kommunikasjonsplinten. OBS! Innkommende mating til ctc EcoLogic EXT med 230V L1 og N, må alltid tas fra samme stedet som ctc EcoAir innkommende mating L1 og N, ellers kan det oppstå kommunikasjonsfeil med utedelen. 3. ctc ECoAir - ctc EcoFlex: Når ctc EcoAir kobles sammen med ctc EcoFlex, foretas strømforsyningen med en egen kabel til det respektive produkt. Styringen mellom ctc EcoAir og ctc EcoFlex kobles sammen med en 1-leder ( 230V dobbelt isololert ) kabel. 4. ctc EcoAir med den innebygde styringen: Strømforsyningen til varmepumpen foretas med en egen kabel. 17

38

39 400V A: EcoAir + EcoEl EcoEl 400V 3N ~ B: EcoAir + EcoLogic + annen kjele EcoLogic 400V 3N ~ 230V ~ dobbeltisolert C: EcoAir + annen kjele 400V 3N ~ 18

40

41 230V A: EcoAir + EcoEl EcoEl 230V 1N ~ B: EcoAir + EcoLogic + annen kjele EcoLogic 230V 1N ~ 230V ~ dobbeltisolert C: EcoAir + annen kjele 230V 1N ~ 19

42

43 400V D: EcoAir + EcoFlex B AB A 230V ~ M L N L - + L N V D: EcoAir + EcoFlex B AB A 230V ~ M L N L - + L N

44

45 Elektroinstallasjon Tilkobling Sirkulasjonspumpe / Ladepumpe Sirkulasjonspumpen tilkobles med: 230V 1N ~. 1. ctc EcoAir - ctc EcoEl: I ctc EcoEl 1550 er ladepumpen ferdig montert ved leveranse. 2. ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT: Som ladepumpe benyttes husets vanlige sirkulasjonspumpe. OBS! Sørg for at det monteres en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe, slik at sirkulasjonen over varmepumpen er tilstrekkelig. En sirkulasjonspumpe med 6 meters løftehøyde og 3 ulike hastigher anbefales. I system Shuntet og U-shuntet, tilkobles sirkulasjonspumpen med egen fast spenning. I system Akkumulering, systemene 4-12, ansluttes lade- / Sirkulasjonspumpen i ctc EcoLogic EXT. ( Se FDV-dokumentasjonen for ctc EcoLogic EXT ). 3. ctc EcoAir - ctc EcoFlex : Som ladepumpe benyttes husets vanlige sirkulasjonspumpe. OBS! Sørg for at det monteres en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe, slik at sirkulasjonen over varmepumpen er tilstrekkelig. En sirkulasjonspumpe med 6 meters løftehøyde og 3 ulike hastigher anbefales. Sirkulasjonspumpen tilkobles i h.t. Elskjema i FDV-dokumentasjonen for ctc EcoFlex. 4. ctc EcoAir med egen styring: Sirkulasjonspumpen tilkobles separat med konstant fast spenning. OBS! Sirkulasjonspumpen skal i dette tilfellet alltid være i drift. Tilkobling radiatorpumpe Radiatorpumpen tilkobles med: 230V 1N ~. En internt montert sikring finnes i ctc EcoEl og ctc EcoFlex. 1. ctc EcoAir - ctc EcoEl: Radiatorpumpen tilkobles på tilkoblingspunktene 1,2 og jord i ctc EcoEl. 2. ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT: Radiatorpumpen tilkobles med fast spenning i systemtype Shuntet og U-shuntet. I system Akkumulering, systemene 4-12, tilkobles radiatorpumpen elektrisk avhengig av type system ( Se FDV-dokuntasjonen for ctc EcoLogic EXT ). 3. Tc EcoAir - ctc EcoFlex : Som ladepumpe benyttes husets vanlige sirkulasjonspumpe. OBS! Sørg for at det monteres en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe, slik at sirkulasjonen over varmepumpen er tilstrekkelig. En sirkulasjonspumpe med 6 meters løftehøyde og 3 ulike hastigher anbefales. Sirkulasjonspumpen tilkobles i h.t. Elskjema i FDV-dokumentasjonen for ctc EcoFles. 4. ctc EcoAir med egen styring: Sirkulasjonspumpen tilkobles separat med konstant fast spenning. OBS! Sirkulasjonspumpen skal i dette tilfellet alltid være i drift. 21

46

47 Data for følere Temperatur Hetgassføler Følere: Brine, VP, Turføler, Romføler Temperatur Uteføler C Resistanse Ohm Resistanse Ohm C Resistanse Ohm

48

49 Elektroskjema 400V 3N ~ 23

50

51 Elektroskjema 230V 1N ~ 24

52

53 Første start ctc EcoAir - EcoEl Kontroll 1. Kontroller at blandeventilen og sikkerhetsventilen er montert: Sikkerhetsventilen skal ha brutt avløp til sluk. 2. Kontroller at ctc EcoEl er vannfylt og avluftet. Tips for avlufting: Gå inn i menyen på funksjonstest og gå vidre til ladepumpe og sett den i modus PÅ. Kjør sirkulasjonspumpen i 5-10 minutter. Nå har all luft samlet seg i toppen av elkjelen. Luft elkjelen med sikkerhetsventilen Fyll så på vann til at tilstrekkelig trykk oppnås. 3. Koltroller at rørtilkoblingene tette. 4. Sørg for at avstengningsventilene under tanken på ctc EcoEl, samt øvrige ventiler i systemet er fullt åpne. 5. Kontroller at riktig sikringsstørrelse og kabeltversnitt er beregnet, slik at den klarer både ctc EcoAir og ctc EcoEl effektuttak. 6. Strømfølerene som medfølger ctc EcoEl bør alltid monteres. 7. Kontroller at det er montert en sikkerhetsbryter på matekabelene til ctc EcoEl / EcoAir. 8 Kontroller at automatsikringene i ctc EcoEl er lagt inn. 9. Kontroller at matekabelen og alle følere er montert og er ordentlig festet i rekkeklemmen. Oppstart 1. Spenningssett ctc EcoEl. 2. Gå inn i menyen i ctc EcoEl, under innstillinger. For at varmepumpen skal starte, må 2 parametere endres: Produkt endres til: EcoAir, Varmepumpe: tillatt. For øvrige innstillinger, se FDV dokumentasjonen for ctc EcoEl. 3. Om ikke varmepumpen starter, så gå inn i aktuell driftsinfo i EcoEls meny, trykk deg nedover til du kommer til Kjele nedre: Dette parameteret styrer om kompressoren skal starte og stoppe. Kontroller at det som står inn i parantesen f.eks. ( 45 C ). Varmepumpen starter når temperaturen på verdien utenfor parantesen er 5 C under denne verdien. Temperaturen kan synke mer om startforsinkelsen ligger inne. Da tar det ca. 10 minutter før den starter. Tips for å påskynde temperatursenkning: Tapp ut endel varmtvann. 4. Gå ut til ctc EcoAir og kontroller at A blinker ( automatikk modus ), samt at returtemperaturen vises med et fast skinn i displayet. Hvis ikke, så trykk ( i EcoAir ) deg til meny 1. Se bekskrivelse lenger fremme idenne FDV. 5. Om det oppstår alarm Faseføgefeil, så bytt om 2 av fasene. Alarmen kan ikke kvitteres ut med resetknappen, men istedet må man bryte strømmen til ctc EcoEl. OBS! Ikke start kompressoren i funksjonstest første gangen. Det kan medføre at alarmen fasefølgefeil kommer, uten at det er noen feil. 6. Om ctc EcoEl avgir alarmer, så kontroller hva feilkoden er og forsøk å løse den ved hjelp av avsnittet feil / utbedring. Se lenger bak i FDV dokumentasjonen under ctc EcoAir og ctc EcoEl. 25

54 Første start ctc EcoAir - EcoLogic EXT Kontroll 1. Kontroller at ctc EcoAir og hele varmesystemet er vannfylt og avluftet. ctc EcoAir avluftes ved å løsne litt på øvre slangeanslutning på kondensorens bakside. 2. Kontroller at alle røranslutninger og at avstengningskrane er åpne i hele systemet. 3. Sørg for at en tilstrekkelig stor sirkulasjonspumpe er montert, slik at gjennomstrømningen til varmepumpen er tistrekkelig. En sirkulasjonspumpe med 6 mtr. løftehøyde og med 3 hastigheter anbefales ( ikke trykk- eller turtallsstyrt ). 4. I system Shuntet og U-shuntet, tilkobles sirkulasjonspumpen med egen fast spenning. I system Akkumulering, systemene 4-12, tilkobles lade- / Sirkulasjonspumpen i ctc EcoLogic EXT. ( Se FDV-dokumentasjonen for ctc EcoLogic EXT ). 5. Kontroller at sikkerhetsbryter er montert til både ctc EcoAir og ctc EcoLogic EXT. 6. Kontroller at inngående tilførsel til ctc EcoLogic EXT med 230V L1 og N er tatt fra samme faser som til ctc EcoAir tilførsel, L1 og N, ellers kan det oppstå kommunikasjonsfeil utedel. 7. Kontroller at alle følerene er koblet til ctc EcoLogic EXT for det systemet som er valgt og riktig montert i rekkeklemmen. Oppstart 1. Spenningssett ctc EcoAir og ctc EcoLogic EXT. 2. Gå inn i grunnmenyen for ctc EcoLogic EXT, under drift: Kontroller at den står i modus PÅ Gå inn under innstillinger i ctc EcoLogic meny. Endre Varmepumpe Sperret til Tillatt, Still inn Systemtype for det systemet som er valgt. For øvrige innstillinger, se FDV dokumensjon til ctc EcoLogic EXT. 3. Når varmepumpen skal starte, kommen det avhengig av hvilket system som er valgt og i hvilken modus parameterene befi nner seg i under Aktuell driftsinfo. Kompressorens start og stopp styres av returføleren, turføleren og er det akkumulering også føleren på akkumulatoren.i de fl este driftstilfellene, må temperaturen synke 5 C under den verdien som står inne i parantesen ( ) til den føleren som styrer. Står det ( 45 C ) skal den venstre verdien synke til 40 C innen kompressoren starter. Temperaturen kan synke mer om startforsinkelsen ligger inne. 4. Gå ut til ctc EcoAir og kontroller at A blinker ( automatikk modus ), samt at returtemperaturen vises med et fast skinn i displayet. Hvis ikke, så trykk ( i EcoAir ) deg til meny 1. Se bekskrivelse lenger fremme idenne FDV. 5. Om det oppstår alarm Faseføgefeil, så bytt om 2 av fasene. Alarmen kan ikke kvitteres ut med resetknappen, men istedet må man bryte strømmen til ctc EcoLogic EXT. OBS! Ikke start kompressoren i funksjonstest første gangen. Det kan medføre at alarmen fasefølgefeil kommer, uten at det er noen feil. 6. Om ctc EcoLogic EXT avgir alarmer, så kontroller hva feilkoden er og forsøk å løse den ved hjelp av avsnittet feil / utbedring. Se lenger bak i FDV dokumentasjonen under ctc EcoAir og ctc EcoLogic EXT. 26

55 Første start med ctc EcoAir s innebygde styring Kontroll 1. Kontroller at ctc EcoAir og hele varmesystemet er vannfylt og avluftet. ctc EcoAir avluftes ved å løsne litt på øvre slangeanslutning på kondensorens bakside. 2. Kontroller at alle røranslutninger og at avstengningskrane er åpne i hele systemet. 3. Sørg for at en tilstrekkelig stor sirkulasjonspumpe er montert, slik at gjennomstrømningen til varmepumpen er tistrekkelig. En sirkulasjonspumpe med 6 mtr. løftehøyde og med 3 hastigheter anbefales ( ikke trykk- eller turtallsstyrt ). Sirkulasjonspumpen elektrisk med konstant fast spenning. 4. Kontroller at sikkerhetsbryter er montert til både ctc EcoAir og at tilførselskablene ordentlig festet i rekkeklemmene på ctc EcoAir. Oppstart 1. Spenningssett ctc EcoAir. 2. Gå ut til varmepumpen. Still inn en ønsket temperatur som varmepumpen skal stoppe på. Det gjøres på følgende måte: Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, slik at Meny 1 vises. Trykk pil ned til ønsket returtemperatur ( C )( steget under A ). Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder. Nå vises Meny 2. Still inn hvor mange grader returtemperaturen skal tillates å synke før varmepumpen starter. Innstillingsområde:5-10 C. Øvrige menyer viser aktuelle temperaturer. Meny 5 viser siste feil. 3. Om det oppstår alarm Faseføgefeil, så bytt om 2 av fasene. Alarmen kan ikke kvitteres ut med resetknappen, men istedet må man bryte strømmen til ctc EcoAir. 4. Om kompressoren ikke starter: Kontroller returtemperaturen i displayet. Er f.eks. returtemperatuten innstilt på 43 C, må temperaturen synke 5 C innen komprssoren starter på 38 C om det ikke er valgt en annen differanse i Meny Om varmepumpen ikke starter og det blinker blinker et rødt punkt i høyre hjørne på displayet, er startforsinkelsen aktivert. Det tar da ca. 10 minutter før ctc EcoAir starter. Ved å trykke på begge piltastene samtidig, deaktiveres startforsinkelsen og varmepumpen starter. 6. Om ctc EcoAir kommer med en alarm, kontroller hvilken feilkode den kommer med og forsøk å løse det ved å gå til avsnittet feilsøking ctc EcoAir innebygde styring. 27

56

57 Feilmeldinger / Utbedringer ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc EcoAir - ctc EcoEl Når det oppstår eventuelle feil, vises det en feilkode i ctc EcoEl display. Alle alarmer kan kvitteres ut ved å trykke på den røde, blinkende advarseltrekanten i det venstre hjørnet i instrumentpanelet til ctc EcoEl. OBS! Fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til ctc EcoEl. Feiltekster Kommunikasjonsfeil utedel Kommunikasjonsfeil internt Alarm føler elkjele Alarm føler varmepumpe Alarm romføler Alarm turføler varmepumpe Alarm returføler varmepumpe Opplysningsmeldinger Alarm pressostat høytrykk Alarm pressostat lavtrykk Alarm motorvern kompressor Alarm faseføgefeil Alarm uteføler Alarm turføler Alarm føler hetgass Alarm høy hetgasstemperatur < Høyt eluttak > Om hele husets strømforbruk, inklusive ctc EcoEl og ctc EcoAir overstiger innkommende hovedsikringers amperstyrke, steger belastningsvakten ( om det er montert strømfølere ) ned effekten på ctc EcoEl. Det medfører at man kan få dårligere varmtvannskapasitet. Dette forekommer vanligvis om man bare har for små sikringer. Tips! Oppgrader hovedsikringen. < Starforsinkelse > Om startforsinkelsen gjentagende ganger kommer opp og det er mange starter under Historisk driftsinfo Starter / 24h st. Kontroller at alle termostatventilene er helt åpne på radiatorene. Eventuellt kan termostatene stenges av i et rom der man vil ha en lavere temperatur, f.eks. i soverom. Øvrige termostatventiler skal stå helt åpne. Informasjonstekster OBS! Om følgende informasjonstekster vises, så er det ingen feil, men bare en informasjon om i vilken driftsmodus varmepumpen befi nner seg i. Husvarme av Ferie Rundstyring Kompressor sperret Høy varmepumpe temp 28

58

59 EcoAir starter ikke Kommer det en alarm? Gå inn på innstillinger og kontroller at produktet er innstilt på EcoAir og at Varmepumpe er tillat. Gå inn i Aktuell driftsinfo og gå ned til kjele nedre. Er parantesen f.eks. ( 40 ) C, skal den venstre verdien synke til minimum 35 C innen kompressoren starter. OBS! Den kan synke mer om startforsinkelsen ligger inne. Vent i 10 minutter. Står EcoAir display i Automatikk modus ( A blinker )? Er automatsikringene i EcoEl slått av? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl Alarm feil fasefølge kompressor Kontroller hvilken alarm og forsøk å løse det ved hjelp av feisøkningsskjemaet Bryt strømmen. Skift 2 faser og prøv igjen. Om kompressoren går feil vei, får man denne alarmen. Høres det en unormalt høy lyd fra kompressoren når den går? Gå inn under kapittelet Instrumentpanel og få den over i Automatikkmodus A. Står EcoAir display i Automatikkmodus ( A blinker )? Temperaturen må synke 5 C eller mer under innstilt turtemperatur i parantesen ( ) på Kjele nedre for at EcoAir skal få starte. Start alltid i normaldrift. Produktet utløser alarm fasefølgefeil om den får gå for lenge i funksjonstestmenyen. Får du samme feil selv om kompressoren starter av seg selv og ikke med manuell start i Funksjonstestmenyen? Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Har hetgassføleren god kontakt med hetgassrøret? Gå inn i kapittel Instrumentpanel for å få den over i Automatikkmodus A. Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Hjelper ikke Sørg for at føleren ligger godt ann mot hetgassrøret. Legg inn automatsikringene og vent til eventuell startforsinkelse er passert OBS! Alarm fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til EcoEl. Fasefølgefeil måles bare på hetgasstemperaturen. Øker ikke temperaturen 5 C eller mer på de første 50 sekundene hver gang kompressoren starter, kommer alarmen fasefølgefeil. 29

60

61 Alarm Høytrykkspressostat Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl Alarm Lavtrykkstermostat Står EcoAir display i automatikkmodus ( A blinker )? Er det luft i rørene mellom kjele og varmepumpe? Fungerer ladepumpen i funksjonstestmenyen? Gå inn i avsnittet instrumentpanel og sett den i autometikkmodus. Luft ut og prøv igjen ( se Tips ). Tips! Start ladepumpen i h.t. instruksjonen og/eller kontrolle r at ladepumpen ikke har satt seg fast. Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Snurrer viften rundt når kompressoren går? Legger det seg is på fordamperen bak viften? Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Er kuleventilene under tanken på EcoEl åpne? Åpne opp ventilene og prøv igjen. Er rørne mellom kjele og varmepumpe byttet om/feilmonterte. Gå inn under aktuell driftsinformasjon Kontroller i VP Inn/ut. Er temperaturen større på Inn enn Ut f.eks. 40/35 er rørene byttet om.obs! Kompressoren må være igang. Bytt og prøv igjen. Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Er det montert en tilstrekkelig stor nok ladepumpe? En 6 meters pumpe med 3 faste hastigheter ( ikke trykk- eller turstallstyring ). Kontroller også at pumpen er montert på EcoEl venstre rør som pumper ut til EcoAir nedre anslutning. TIPS1 Hvis det er luft i rørne mellom EcoEl og EcoAir, så gå inn i FDV dokumentasjonen under funksjonstest og start ladepumpen manuelt. Kjør den i 5-10 minutter. Da legger luften seg i toppen på EcoEl hvor man blir kvitt den ved å vri på sikkerhetsventilen i toppen på EcoEl til det kommer ut vann. Fyll så opp systemet igjen. Til informasjon: Ved utetemperaturer over + 2 C, starter ladepumpen ca. 5 sekunder før kompressoren stater. Ved utetemperaturer under + 2 C, går ladepumpen konstant, for å eliminere risikoen for frostskader. 30

62

63 Alarm høy hetgasstemperatur Hetgasstemperaturen stiger raskt i begynnelsen. Jo lenger kompressoren går, jo roligere stiger temperaturen, for så å stanse et sted mellom C når innstilt turtemperatur er oppnåd. Kontroller når komprssoren har vært i drift i minst 10 minutter i tilfelle at hetgasstemperaturen fl agrer opp og ned. Gå inn i Aktuell driftsinfo og kontroller hva som står på Vp Inn/ Ut.Sammenhold verdien med tabellen som fi nnes under av snittet Kontroll av hva pumpen gir og gjennomstrømning når kompressoren går.skulle differansen være for liten, så senk hastigheten på ladepumpen til anbefalt temperaturdifferanse er oppnåd ved den aktuelle utetemperaturen. Fremdeles høy hetgasstemperatur? Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl Alarm Motorvern Kontroller hvilken alarm og forsøk å løse det ved hjelp av feisøkningsskjemaet Bytt sikringer og forsøk igjen. Installatøren kontaktes med denne informasjonen. Kontroller at alle sikringene til EcoEl er hele. Mål om det fi nnes 400V / 230V mellom L1, L2 og L3 inne i EcoEl. Finnes det ikke, ligger feilen utenfor EcoEl. Løsne kabelen og sett den på plass igjen med god kontakt. Trykk inn den røde kambøylen. Har du 400V / 230V frem til rekkeklemmen i EcoAir om du måler mellom fasene L1, L2 og L3? Sitter samtlige kabeler ordentlig fast? Kontroller også at den røde kambøylen mello L1 og L1 sitter ordentlig inntrykket. Løsne kompressorkontakten og sett den på plass igjen med god kontakt. Kontroller at de 3 kabelkontaktene inne i kompressorens koblingsboks har god kontakt. Hjelper ikke Hjelper ikke Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Installatøren kontakter osss med denne informasjonen. Måling av det kombinerte kretskortet med mykstarter / motorvern og kontaktorfunksjon. Det er alltid strøm frem til det kombinerte kretskortet.når det får startsignal, slipper det kombinerte kretskortet frem strømmen til kompressoren. OBS! Mål alltid at du har 400V mellom fasene L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. 31

64

65 Alarm Utedel kommunikasjonsfeil Alarm Innedel kommunikasjonsfeil Legg inn sikringene og prøv igjen. Ta ut nettverkskabelen i EcoEl mellom hovedkortet og displayet i begge ender og sett den ordentlig på plass igjen. Hjelper det? Fremdeles feil Er automatsikringene i EcoEl lagt inn? Står EcoAir s display i automatikkmodus ( A blinker )? Ta løs kablene og fest dem på nytt med god kontakt. Kontroller at samtlige kommunikasjonskabler og N kabler sitter ordentlig fast i alle rekkeklemmene fra EcoEl og ut til rekkeklemmene i EcoAir. Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. 230V 1 på L1, 3 på N, 2 på com. Koblingsskjema fi nnes under avsnittet elinstallasjon. Er kabel 5 innkoblet på N og kabel 4 innkoblet på kommunikasjonsklemmen i EcoAir fra EcoEl s kabelmating? Plugg inn matekabelen og kontroller at den sitter ordentlig fast. Gå inn i instrumentpanel se hvordan man får den i automatikkmodus Er stikkontakten fra EcoAir matekabel riktig montert i EcoEl. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl Trykk inn de røde kabel bøylene. Ta løs kabelen og fest den på nytt med god kontakt. Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Kontroller at samtlige små røde kambøyler er ordentlig inntrykkte i den nederste rekkeklemmen. Kontroller samtidig at kommunikasjon- og nullederkabel sitter ordentlig fast på begge sidene i den nederste rekkeklemmen, også kablene som gåt opp til displaykortet s skruetilkobling. 32 Åpne opp luken til elskapet og kontroller kretskortet som sitter på innsiden av luken og se om det er noe tegn til brendte koblingspunkter.

66

67 Feilmeldinger / Utbedringer ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Når det oppstår eventuelle feil, vises det en feilkode i ctc EcoLogic display. Alle alarmer kan kvitteres ut ved å trykke på den røde, blinkende advarseltrekanten i det venstre hjørnet i instrumentpanelet til ctc EcoEl. OBS! Fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til ctc EcoLogic EXT Feilmeldinger Alarm Pressostat høytrykk Alarm Føler B4u akkumulering Alarm Føler brine inn Alarm Pressostat lavtrykk Alarm Føler B5 varmtvann Alarm Romføler Alarm Motorvern kompressor Alarm Føler varmepumpe ute Alarm Høy hetgasstemperatur Alarm Fasefølgefeil Alarm Turføler varmepumpe Alarm Lav brinetemperatur inn Alarm Uteføler Alarm Føler retur Alarm Høy brinetemperatur inn Alarm Turføler Alarm Føler hetgass Alarm Lav brinesirkulasjon Alarm Føler B4o akkumulering Alarm Føler brine ute Alarm Ekstern blokkering Kommunikasjonsfeil utedel Kommunikasjonsfeil internt Meldinger Om nedenforstående meldinger kommer opp gjentagende ganger, kan følgende tips og råd hjelpe deg med å bli kvitt dem, samt gi en bedre økonomi og drift av varmepumpen., < Kompr. startforsinket > Om Startforsinkelse kommer opp gjentagende ganger og det er mange starter under Historisk driftsinfo Starter / 24h stk., så kontroller at alle termostatventilene er helt åpne på radiatorene. Eventuelt kan termostatene stenges av i et enkelt rom hvor man ønsker å ha en lavere temperatur, f.eks. i soverom. Øvrige termostatventiler skal stå fullt åpne. < Lav gjennomstrømning > EcoLogic EXT: temperaturdifferanse over kondensor for å indikere lav gjennomstrømning Ute C Informasjonstekster OBS! Om følgende informasjonstekster vises, så er det ingen feil, men bare en informasjon om hvilket driftsmodus varmepumpen befi nner seg i. Kompr. sperret Husvarme av ute C Rundstyring Ferie 33

68

69 Alarm fasefølgefeil kompressor Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT EcoAir starter ikke Om kompressoren går i feil retning oppstår denne feilen. Hører man en høy lyd fra kompressoren når den går? Kontroller type av alarm og forsøk å løse med hjelp av feilskingsskjemaet Avgir produktet en alarm? Slå av strømmen og bytt 2 av fasene. ( gjelder ikke 230V. Gå inn under avsnittet Instrumentpanel og sett det i Automatikkmodus. Står EcoAir s display i Automatikkmodus ( A ) blinker )? Står EcoAir s display i automatikkmodus ( A blinker )? Gå inn i avsnittet Instrumentpanel og sett den i automatikkmodus. Får du samme feil selv om kompressoren starter av seg selv og ikke via manuell start i funksjonstestmenyen? Produktet vil avgi alarm om fasefølgefeil om den står å går forlenge i funksjonstestmenyen. Gå inn i grunnmenyen til ctc EcoLogic EXT, under drift. Kontroller at den står i modus På. Står den i modus Standby, så gå nederst på første siden i displayet, nedenfor Avansert. Endre den til modus På. Still inn systemtype for det valgte systemet. Øvrige innstillinger: Gå inn i FDV dokumentasjonen til ctc EcoLogic EXT 34 Har hetgassføleren god kontakt med hetgassrøret? Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Rett på føleren slik at den får god kontakt og prøv igjen. Hjelper ikke Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Når varmepumpen skal starte, beror helt på hvilket system og i hvilken modus parameterene befi nner seg i under Aktuell driftsinfo. Kompressorens start og stopp styres av returføleren, turføleren og ved akkumulatorleding tankfølere. I de fl este driftstilfellene må temperaturen synke 5 C under den verdien som står inne i parantesen ( ) til den føleren som styrer, f.eks. om returføleren styrer og det står ( 45 C ), skal den venstre verdien synke til 40 C innen kompressoren starter. Temperaturen kan synke mer om startforsinkelsen ligger inne. Da tar de ca. 10 minutter før den starter. OBS! Alarmen Fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til EcoLogic EXT. Fasefølgefeil måles bare på hetgasstemperaturen. Høynes ikke hetgasstemperaturen 5 C eller mer i de 50 første sekundene hver gang kompressoren starter, utløses alarmen fasefølgefeil. Installatøren kontakter oss med denne informasjonen.

70

71 Alarm Lavtrykkspressostat Alarm Høytrykkspressostat Er det luft i rørene til og fra EcoAir? Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Luft og prøv igjen Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Monter inn anbefalt pumpe. Kontroller at pumpen ikke har satt seg Åpne opp termostatkranene og avstengningsventilene helt og prøv igjen. Ta løs shuntmotoren og monter den i h.t. FDV dokumentasjonen til ctc EcoLogic EXT. Snurrer viften når kompressoren går? Er det montert en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe? Det anbefales en 6 mtr. pumpe med 3 faste hastigheter ( ikke trykk- eller turtallsstyrt ). Kontroller også at sirkulasjonspumpen er koblet i h.t. valgt system i ctc EcoLogic EXT s FDV dokumentasjon. Kontroller at radiatortermostater og avstengningskraner i systemet står helt åpne. Gå inn under avsnittet Instrumentpanel og sett det i Automatikkmodus. Står EcoAir s display i Automatikkmodus ( A ) blinker )? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Dannes det is på fordamperen bak viften? Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Er shuntventilen montert i h.t. veiledningen og er shunten synkronisert med shuntmotoren 35 Installatøren kontakter oss med denne informasjonen.

72

73 Alarm Høy hetgasstemperatur Hetgasstemperaturen stiger raskt i begynnelsen. Jo lenger kompressoren går, jo jevnere blir temperaturstigningen, for så å stoppe et sted mellom C, når innstilt temperatur er oppnådd. Kontroller når kompressoren har vært i drift i minst 10 minutter, i tilfelle at hetgasstemperaturen fl akser opp og ned. Gå inn i Aktuell Driftsinfo. og kontroller hva er differansen mellom menyene VP tur C og rad. retur C. Sammenhold verdien med de som fi nnes i kapittelet kontroll av hva pumpen gir og gjennomstrømning når kompressoren er i drift. Skulle differansen være for lien, så senk hastigheten på lade-/sirkulasjonspumpen til anbefalt differanse oppnås ved den aktuelle utetemperaturen. Er hegasstemperaturen fremdeles for høy? Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Alarm Motorvern Bytt sikring og prøv igjen. Kontroller at alle sikringene til EcoAir er hele. Bytt hetgassføler og prøv igjen. Installatøren kontaktes med denne informasjonen. Mål om det fi nnes 400V mellom L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. Finnes det ikke, så ligger feilen før EcoAir. Løsne kabelen og fest den igjen med god kontakt. Trykk inn den røde kambøylen. Sitter disse kablene med god kontakt i nederste rekkeklemme? Kontroller også at den røde kambøylen mellom L1 og L1 er ordentlig inntrykt. Løsne kompressorkontakten og sett den inn igjen med god kontakt. Kontroller at de 3 kabelkontaktene i kompressorens koblingsboks har god kontakt. Hjelper ikke. Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Installatøren kontakter oss med denne informasjonen. Måling av det kombinerte kretskortet med mykstarter / motorvern og kontaktorfunksjon. Det er alltid strøm frem til det kombinerte kretskortet.når det får startsignal, slipper det kombinerte kretskortet frem strømmen til kompressoren. OBS! Mål alltid at du har 400V mellom fasene L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. 36

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

CTC EcoAir 400 406-408 - 410-415 - 420. Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoAir 400 406-408 - 410-415 - 420. Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold 406-408 - 410-415 - 420 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Nov. 2013 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

CTC EcoAir V Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoAir V Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoAir V3 115-120 - 125 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 38-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M Modulerende luft/vann-varmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 26-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modulerende luft/vann-varmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modulerende luft/vann-varmepumpe

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoPart V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoPart V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 956 NRF 820 08 59 CTC EcoPart 414 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske - vann CTC EcoPart er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold. Laddomat 21 Termisk ladeventil Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Des. 2011 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer