CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no"

Transkript

1 Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold Juni 2012

2

3 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Oslo, Akershus og Østfold Mobil: Fax: Avdeling Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Mobil: Fax: Avdeling VEST-NORGE Mobil: Fax Avdeling SØR-Norge Mobil: Avdeling MIDT - OG NORD-NORGE Mobil:

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Emne Side EcoFlex pelletskjele 1 Mål pelletssilo og eksternskrue 2 Pelletssilo og eksternskrue 3 Motor og eksternskrue 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Oppbygning pelletskjele 6 Oppbygning pelletsbrenner 7 Sikkerhet / alarm 8 Husets varmekurve 9, 10, 11, Instrumentpanel 12, 13, 14 Menystruktur 15 FABRIKKINNSTILLINGER 16 Detaljbeskrivelse av menyer 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Drift og vedlikehold 27, 28 Om ikke innstilt romtemperatur oppnås Om varmen ikke er jevn Romføleren Ved feil på uteføler / romføler Kjellervarme om sommeren Avtapping Driftsoppehold Start / stopp pelletsbrenner 29 Oppstart fra avstengt driftsmodus ( kaldstart ) Start og stopp når brenneren er i driftsmodus ( varmstart ) Rengjøring 30, 31 Kjele Brenner Alarmtekster og feilsøking / utbedring 32, 33, 34, 35, 36 Innformasjonstekster 37 For installatøren 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Fyrrom Skorstein Røkgasstemperatur / kondensrisiko Anslutning av eksternskrue og silo Rørinstallasjon Prinsippskisse røranslutning Elektroinstallasjon Innstillinger som skal utføres av elektroinstallatøren FØRSTE START 45 Før første start Første start kjele ( ikke brenner ) Første start pelletsbrenner Systeminstillinger Elektroskjemaer 46, 47, 48, 49 Tekniske data ctc EcoFlex 50 Godkjenning 51

8

9 pelletskjele er den nye generasjonens pelletskjele som er utrustet med en 15 kw integrert pelletsbrenner. Pelletsfyring har store likheter med oljefyring. Den store forskjellen er at all fastbrendselfyring produserer en viss mengde aske som må fjernes med ulike tidsintervaller, for at ikke virkningsgraden skal bli dårlig eller forstyrre kjelens funksjoner. er utviklet for å tilfredstille dagens høye krav til pålitlighet, bekvemlighet og sikkerhet. er en moderne og meget effektiv pelletskjele. Takket være den optimale forbrenningen og den gode isolasjonen, kan man oppnå en høy virkningsgrad, samtidig som utslippene fra kjelen kan holdes på et meget lavt nivå. er utrustet med automatisk tenning, men kan likevel ved behov, tennes manuelt. Den er til og med forprogrammert med to opptenningsprogram, avhengig av om den starter fra avstengt modus eller fra et driftsmodus. Kjelen med tilhørende matesystem er under drift helt automatisert og styres via den innebygde reguleringsautomatikken i 1-3 steg. I brenneren foretas det en nøye avveid blanding av brendsel og luft, hvilket gir en fulstendig forbrenning på et kostnadseffektivt sett. er utrustet med en stor askeskuff for å gjøre vedlikeholdet enklere. Feiingen foregår alt vesentlig fra toppen av kjelen. består av et brennkammer med tilhørende røykkanaler som er omgitt av en ytre mantel som rommer 150 liter vann. Ved fyring med pellets overføres varmen fra brenneren via brennkammeret og røkgassanalenes vegger direkte til kjelevannet. Varmen til radiatorsystemet går via en motor styrt fireveis shuntventil. I shuntventilen blandes kjelevannet med returvannet, slik at en riktig og jevn temperatur kommer ut til radiatorene. GENERELL INFORMASJON Byggemålene til CTC Ecoflex gjør at den er meget enkel å installere. De små målene gjør at den passer inn i fyrrom som normalt anses for trange. De fleste røranslutningene sitter på kjelens topp. Elektroinstallasjonen foretas på en anlutningsplint som er bak instrumentpanelet. Service på kjelen er lett å få utført, siden alle koblinger og komponenter er lett tilgjengelige fra kjelens front. Kjelen feies gjennom brennkammerluken og gjennom feieluken på toppen av kjelen. Asken tømmes fra den romslige askeskuffen som sitter sammen med askeluken nederst på kjelen. Askeskuffen rommer ca. 45 liter aske og tømmes ved behov. er utrustet med en effektiv platevarmeveksler, som gir friskt varmt forbruksvann. Et filter reduserer muligheten for at smuss skal tette igjen varmeveksleren ( vannkvaliteten bør kontrolleres ). Den interne sirkulasjonspumpen styres av en innebygget sirkulasjonsvakt. Hele vekslerenheten, som sitter bak kontrollpanelet, er lett å komme til for service. I er det installert en kolbe på 6 kw 230V, 3 ~ eller 9 kw 400V, 3N ~. En nøye gjennomtenk konstruksjon og bra feilsøkningsfunksjoner i styreprogrammet, gjør ctc EcoFlex servicevenlig. I standard leveransen inngår romføler med en lysdiode som blinker ved eventuelle feil. Oppbevar denne instruksjonen, slik at den er lett tilgjengelig for fremtidige behov. Les nøye igjennom denne instruksjonen før pelletsanlegget startes! Følg instruksjonens anvisninger nøye og utfør anbefalt drift og vedlikehold av pelletskjelen. 1 m 3 pellets inneholder ca. 0,5-1,0 % aske. Feiing, tømming av askeskuff og rengjøring av brenneren, utføres etter behov. 1

10

11 Mål eksternskrue og silo D A E C B A: Mål fra silo bakkant til senter utkast = 165 cm. B: Mål fra eksternskrue bakkant til senter utkast = 145 cm. C: Mål fra eksternskrue utkast til gulv = 143. D: Motoren bygger ytterligere ca. 25 cm. E: Mål fra gulv til overkant motor på eksternskrue 175 cm. 61 cm 61 cm 86 cm 2

12

13 Denne må monteres i den ene sideplaten før de settes sammen! Dette er bøylen for eksternskruen. Sett på en mutter på hver side av platen. Pass på at det blir stor nok åpning i bøylen for eksternskruen. Sett så to sideplater på høykant og popp dem sammen i konen.. La de bøyde kantene på platene komme inn i siloen. Platen med bøylen for eksternskruen og platen for stengesjeldet skal monteres motsatt av hverandre. Forsett så med de resterende to sideplatene til hele konen er sammenfestet. Legg på rammen og stengespjellet. Popp sammen lommen for eksternskruen. Plasser lommen på rammen og popp så sammen lommen og rammen med siloen. Så festes benene. Bruk en tynn skrutrekker som hjelp til å styre hullene riktig. Husk å la det bli igjen en til to nagler mot siloens topp, slik at kraven til beskyttelsesristen blir lett å få på plass. Snu siloen slik at den står på benene. Så legges kraven til beskyttelsesristen i og festes. Nå kan de siste poppnaglene settes på plass og beskyttelsesristen legges på plass. Se for øvrig vedlagte montasje anvisning med bilder. Ved service på eksternskruen, så husk å stenge spjellet i siloens bunn. Motor eksternskrue Silo Eksternskrue Bøyle for eksternskrue Stengespjeld for silo Lomme for eksternskrue 3

14

15 Motor ekstern skrue Eksternskrue topp Krok for opphenging av eksternskrue. Kan den ikke henges opp, må den understøttes. Tilkobles pelletsbrenner For pelletsslange til brenner Eksternskrue bunn Innmatningsåpning eksternskrue Denne skal peke rett opp mot siloens bunn. 4

16

17 Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal det tas hensyn til ved håndtering, installasjon og drift av kjelen: Steng av hovedbryteren ( brannbryteren ) til kjelen, før det foretas noe inngrep i kjelen og / eller utstyr tilknyttet kjelen. Kåpen ( dekslet ) over pelletsbrenneren er en viktig del av brennerens sikkerhetsutrustning og må alltid være montert og fastlåst når kjelen er i drift. Om kåpen skal demonteres, f.eks. ved rengjøring av brenneren, må man spenningen til brenneren være avstengt. Sett aldri sikkerheten på spill, ved å sette sikkerhetsutrustning ut av drift. GENERELL INFORMASJON Kjelen og / eller utstyr tilknyttet den må ikke spyles med vann. Røkrøret og fyrrommets tilluftskanal for friskluft, må aldri blokkeres. Når man hånterer kjelen med en kran eller liknende, sørg for at løfteanordningen, løfteøglen og øvrig utstyr er i orden. Gå aldri under hengende last! Sikkerhetsventil, maks. 2,5 bar, skal skal monteres uten mulighet til å kunne stenges med lukket system. Blandeventil skal monteres på tappevannskursen fra varmeveksleren, for o forhindre skålding. Pelletskvalitet Benytt bare pelletsbrensel klasse 1. Produsert etter NS 3165 / SS Benytter man pellets av lav kvalitet, risikerer man driftsforstyrrelser, f.eks. sintring ( sammenhengende askeskorpe ) av aske eller stopp i eksternmatesystemet, samt betydelig større askemengde. Egenskaper NS 3165 / SS Klasse 1 Størrelse maks. 4 ggr Ø Densitet 600 kg/m 2 Finandel i vekt % < 3 mm 0,8 Totalt fuktinnhold 10 % Askeinnhold 0,7 % Effektiv varmeverdi 16,9 Mj/kg 4,7 kwh/kg Svovelinnhold totalt 0,08% Klorider 0,03% 5

18

19 ctc EcoFlex oppbygning De delene som utgjør kjelekroppen, er utført av sveisete stålplater. Kjelen er prøvetrykket og tetthetsprøvet på fabrikk, samt varmeisolert og mantlet med pulverlakkerte stålplater. Røkgasspjeld Kjelen har en meget høy virkningsgrad og og av det lav røkgasstemperatur. Om kjelen ansluttes til en skorstein som krever høy røkgasstemperatur for å unngå kondens, kan røkgasstemperaturen økes ved å justere røkgasspjeldet. Feieluke Gjennom feieluken, som er plassert på kjeles topp, er de varmeoverførende flatene lette å komme til for inspeksjon og rengjøring. GENERELL INFORMASJON Røkrør Kjelens røkrør er plassert oppe/bak og ansluttes til skorsteinen med det medleverte vinkelrøkrøret. Heteflate Heteflatens kanaler er vertikale for å unngå at det kommer ut flyveaske. Isolering Hele kjelekroppen er isolert med mineralull for å miniserevarmetapet. Pelletsslange Pelletsslangen kan enten monteres igjennom høyre eller venstre sidemantel. Alternativt kan slangen monteres igjennom kåpen. Instrumentpanel På instrumentpanelet er alle elektriske reguleringer for kjelen samlet. Varmeveksler Kjelen er utrustet med en innebygget platevarmeveksler. For å holde veksleren for smuss, skal det monteres et smussfilter på kaldtvannsanslutningen. Brennkammer Det runde brennkammeret er utformet for å gi opptimal forbrenning. Pelletsbrenner Se avsnittet om brennerens oppbygning Inspeksjonsglass Gjennom inspeksjonsglasset, kan man se inn på brennkoppen. Kåpe OBS! Kåpen er en del av kjelens sikkerhetsutrustning og må derfor alltid være montert og fastlåst når kjelen er i drift: Justerbare ben Kjelen er utrustet med fire justerbare ben som gir mulighet for å kompensere for et ujevnt underlag Askeskuff Asken samles i den store askeskuffen som enkelt kan tas ut og tømmes. Sleider Pelletsbrenneren er montert på teleskopiske sleider, som gjør det enkelt å ta ut brenneren for service og vedlikehold. 6

20

21 Oppbygning pelletsbrenner GENERELL INFORMASJON Toppanslutning Nivåvakt sender Nivåvakt mottager Tilkobling sterkstrøm Tanndrev doseringskrue Tilkobling føler Tennelement inne i primærrør Brennkopp Primærluftrør Primærring Tanndrev sluse Drivmotor (bak) Slusehus Sluse i slusehus Vifte Optovakt Optovaktrør Rør mateskrue Albue 7

22

23 Sikkerhet / alarm Kjelen er konstruert i h.t. hovedprinsippene som vi er vant med når det gjelder oljefyring. Fordelene med dette systemet er en enkel håndtering, der brenselforrådets plassering ikke behøver å begrenses av fyrrommets utseende. Av sikkerhetsmessige årsaker, gir en separering av kjelen og brendselsforrådet, i kombinasjon med avbrutt brenselstilførsel mellom disse, en høy sikkerhet mot skadespredning. Skadevirkningene forårsaket av feil drifting av kjelen, funksjonsfeil eller installasjonsfeil, skal begrense seg til brenneren. Ved en eventuell feil på temperaturføleren, skal sikkerhetstermostaten tre i kraft og forhindre koking i kjelen. Kjelen er også konstruert slik at den selv skal kunne gå tilbake i et normalt driftsmodus etter driftsforstyrrelser slik som f.eks. strømavbrudd, forstyrrelser i brenseltilførselen osv... Om det oppstår feil som medfører driftsavbrudd, indikeres dette med et rødt lys på instrumentpanelet ( lysdioden ), kombinert med en henvisning om årsaken til feilen via displayet. Samtidig blinker lysdioden på romføleren. Kjelen har en unik konstruksjon, der sikkerheten er en del av funksjonen, hvilket innebærer at man ikke behøver å stole på et påbygget sikkerhetssystem. Dette fungerer på den måten at brendselstiførselen i brennerens mateskrue i praksis brytes allerede innenfor kjelens mantling. Utenfor kjelens mantling finnes det ingen sammenhengende brendselstilførsel som kan overføre varmen. GENERELL INFORMASJON Sikkerheten, en del av funksjonen En liten begrenset mengde pellets mates fra pelletsforrådet via eksternmatesystemet til toppanslutningen vær gang det foretas en påfylling. For å kunne dosere en eksakt og jevn pelletsmengde til brennkoppen, foretas doseringen med en spesiel mateskrue via slusen og brennerskruen til brennkoppen. Når brennerskruen mater frem pelletsen med en hastighet som er tre ganger så høy som tilførselen av pellets, etableres det en sikkerhetsone med bare et fåtall pellets mellom brennkopp og toppanslutning. Uansett om det skulle oppstå strømavbrudd, mangel på vedlikehold eller havarier på utstyret, bibeholdes denne sikkerhetsonen inntakt. Med andre ord er sikkerheten blitt en del av funksjonen! Toppanslutning Motstandsplate Primærluftrør Doseringskue Tennelement Brennkopp Sluse Brennerskrue Vifte Anslutningsplate Isolering Kjelefront Vannkappe 8

24

25 Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av EcoFlex sin styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet om hvor stort temperaturbehov akkurat den boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er derfor viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så bra drift og økonomi som mulig. En bolig behøver kanskje 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, mens en annen bolig behøver kanskje 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger beror bl.a. på radiatorenes overflate, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er. Innjustering av varmekurven! Innstilt kurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Med drift uten romføler er det valgt kurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. GENERELL INFORMASJON Du bestemmer selv varmekurven for din bolig ved å stille inn to verdier i sitt styresystem. Dette gjør du i menyen Avansert / Innstillinger / Huskurve. Det å justere inn riktig varmekurve, kan ta ganske lang tid. Det beste er å velge drift uten romføler den første tiden. Systemet arbeider da bare etter uteføleren. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkningsfunksjonen ikke er valgt. Alle termostatventilene på radiatorene må stå fullt åpne. Utetemperaturen ikke er høyere enn + 5 ( Om utetemperaturen er høyere ved installasjonen, må du bruke den fabrikkinnstilte kurven til utetemperaturen har sunket ned til et lavere nivå ). Radiatorsystemet fungerer og er korrekt injustert mellom de ulike sløyfene. Kurve helning, respektive justering Helning 50: Verdien som stilles inn, er urgående temperatur til radiatorene ved - 15 C utetemperatur, f.eks. 50 C. En lavere verdi velges om det er et radiatorsystem med store radiatoroverflater ( lavtemperatursystem ). Med gulvvarmesystem, trenger man mye lavere temperaturer, slik at verdien skal derfor settes lavt. Har man et høytemperatursystem, må verdien økes for å oppnå en riktig innetemperatur. Justering 0: Mens vi med helningen snakker om hvor mye temperaturen skal øke frem til radiatorene med fallende utetemperatur, så innebærer justeringen at temperaturnivået kan høynes eller senkes ved en nærmere bestemt utetemperatur. Her er et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementene blir 50 C når utetemperaturen er - 15 C ( om justeringen sttes på 0 ). Om justeringen sttes til + 5, blir temperaturen istedet 55 C. Ved alle temperaturer ut, økes kurven med 5 C, dvs. at kurven parallellforskyves med 5 C. 9

26 ! For lavt innstilte verdier kan gjøre sitt til at ønsket temperatur ikke oppnås. Da må du justere varmekurven etter behov. Innjustering ( om utetemperaturen er lavere enn 0 grader ): Er det for kaldt inne: Øk verdien på kurvens helning et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien på kurvens helning et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Innjustering ( om utetemperaturen er høyere enn 0 grader ): Er det for kaldt inne: Øk verdien på kurven med justering et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien på kurven med justering et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Hensiktsmessige grunnverdier Ved installasjonen kan man sjelden utføre en eksakt innstilling av varmekurven med en gang. Da kan verdiene nedenfor være et bra utgangspunkt for en tilnærmelsesvis innstilling. Radiatorer med små varmeavgivende flater krever høyere turtemperatur Meny: Avansert / Innstillinger / Inst. husparameter: Bare gulvvarme Helning 35 Lavtemperatursystem ( godt isolert hus ) Helning 40 Normal temperatursystem ( eldre hus ) Helning 50 Høytemperatursystem ( eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert ) Helning 60 Når grunnverdiene er nogenlunde riktig innstilt, kan kurven forskyves direkte i normalvisningsmenyen Romtemperatur. 10

27 Eksempler på varmekurver Nedenfor finner du to diagrammer, der du kan se hvordan varmekurven forandres ved ulike innstillinger av kurvens helning. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved forskjellige utetemperaturer. Turtemperatur C Helning 60 GENERELL INFORMASJON Utetemperatur C Verdien på helningen som innstilles er turtemperaturen, når utetemperaturen er - 15 C Justering Turtemperatur C 80 Helning 50 C Justering 0 C Helning 50 C Justering 5 C Utetemperatur C Kurven kan senere paralellforskyves ( justering ) ønsket antall grader for å tilpasses de ulike systemer / hus.! Når grunnverdien er nogenlunde riktig innstilt, kan kurven enkelt forskyves fra menyen Romtemp. 11

28

29 Instrumentpanel Display For huseieren Programmknapper 1 Strømbryter pelletsbrenner Pelletsbrenneren startes / stoppes med denne strømbryteren For mer informasjon, se under Start / stopp av pelletsbrenneren. 2 Sikkerhetstermostat Sikkerhetstermostaten løser ut om temperaturen i kjelen blir for høy. 3 Sikring 10 A Sikringen overvåker radiatorpumpen. Resettes ved å trykke inn knappen i senter. 12

30 Funksjoner instrumentpanel EcoFlex I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer du lett til all informasjon ved å velge blandt et antall ulike menyer EcoFlex Man Rom C 20,0 ( 21,0 ) Kjele C Aktuell driftsinfo. Historisk driftsinfo. Nattsenkning Avansert 5 Slik benyttes knappene: A Vindu display 3 1. Menynavn Her vises navnet på den menyen som du for øyeblikket er inne i. Når du ikke er inne i menysystemet, vises produktnavn, ukedag og tid ( normalvisninmg ). 2. Radmarkør Markøren flyttes opp eller ned til den raden du vil ha. Du flytter markøren opp eller ned med knapp D Markøren blir svart når en rad velges. Trykk på angreknappen B for å avmarkere markøren. 3. Indikering flere rader Pilen viser at det finnes flere rader nedover som ikke vises i displayet. Steg deg nedover for å se på flere rader. Pilen forsvinner når det ikke finnes flere rader. 4. Indikering flere rader Pilen viser at det finnes flere rader oppover som ikke vises i displayet. Steg deg oppover for å se på flere rader. Pilen forsvinner når det ikke finnes flere rader. 5. Informasjonsområde Her vises all informasjon, temperaturer, verdier osv... 13

31 A EcoFlex Man Rom C 20,0 ( 21,0 ) Kjele C 50 Aktuell driftsinfo. Historisk driftsinfo. Nattsenkning Nei Avansert For huseieren A Vindu display B Knapp steg bakover eller angre : Med denne knappen kan du stege deg bakover i menysystemet til foregående meny: Du kan også angre et valg av en rad. C Kanapp OK Her godkjenner / brekrefter du en verdi eller valg. D Knapp for øke respektive senke Med knappene øker, respektive senker du en verdi. Du flytter også radmarkøren opp eller ned med disse knappene.. E. Knapp resett alarm Med denne knappen resetter du produktet eller en alarm. A B C D E 14

32

33 Innjustering ( om utetemperaturen er lavere enn 0 grader ): Er det for kaldt inne: Øk verdien på kurvens helning et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Nedenfor vises menysystemets oppbygning. På de neste sidene får du en nærmere beskrivelse av hver enkelt undermeny, der du kan lese om innstillingene i detalj. Er det for varmt inne: Reduser verdien på kurvens helning et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Her innstilles dag og Innstillingstid klokkeslett. Ukedag Mandag Klokkeslett 00:00 Innjustering ( om utetemperaturen er høyere enn 0 grader ): Er det for kaldt inne: Øk verdien på kurven med justering et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. ctc EcoFlex menystruktur Er det for varmt inne: Reduser verdien på kurven med justering et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Om det ikke er innstallert romføler, innstilles romtemperaturen her.( Menyen vises bare når romføler ikke er installert ) Helning Justering Turtemperatur C Romtemperatur - + ( 52 ) Her vises aktuelle driftsparametere. Aktuell driftsinfo. Ute C 10 Rom C 20 ( 20 ) Kjele C 70 Røkgass C 160 Tur C 45 ( 45 ) Radpump på Eleffekt kw Strømutag A Pellets startfase 1 K Shuntventil stenger Programm id Program dato Om det er montert romføler, så stilles ønsket temperatur her. ( ) = Innstilt temperatur. 80 ctc EcoFlex Man 00:00 Rom C 20 ( 20 ) Romtemp C Kjele C 50 Aktuell driftsinfo Historisk driftsinfo Nattsenkning Avansert Inst husparametere Helning 50 C Justering 0 C Maks turtemp C 55 Min turtemp C av Husvarme av C Huskurve: Helning 50 Justering 0 Utetemperatur C Inst. pelletsbrenner Nivåvakt % 0 ( 50 ) Optovakt % 99 ( 50 ) Brennertype kw 15 Effekt høy skrue % 68 Effekt høy vifte % 40 Effekt lav skrue % 41 Effekt lav vifte % 20 Effekt min skrue % 0 Effekt min vifte % 0 Varmestopp min. 60 Skrue ekstern sek. 30 Sekvenskode 0 Innstillinger: Språk Norsk Romføler nei Kjele pellets C 80 Alarm røkgass C 240 El.kjele C 50 El.kjele maks kw 0.0 Hovedsikring A 20 Man Tirs Ons Tors Fred Lør Søn Fjernstyring NS Innstilt husparameterer Innstilling pellets Ferie av Lagre mine inst Hent mine inst Hent fabrikkinst Her vises driftshistorikken Historisk driftinfo Funksjonstest pellets Skrue ekstern av Vifte % 0 Skrue brenner % 0 El.tenning av Grupper Senk Søn 18:00 Heve Fred 16:00 Senk Heve Total driftstid 8768 Elvarme kwh Pellets h Høyeste turtemp C 62 Kaldstarter Varmstarter Funksjonstest øvrig Rele el 1.0 / Rele el 2.0 / Pellets av Radistorpumpe av Shuntventil stenger Dio romføler av Service Funksjonstest pellets Funksjonstest øvrig Alarminfo Nattsekning Aktivert ja Type dag for dag Romtemp senkes C - 2 Turtemp senkes C - 5 Dag for dag Grupper Under type velges dag for dag. Dag for dag kan endres til gruppe. Alarm historikk Siste alarm XXXX Tidliger alarmer XXXX XXXX XXXX Avangsert Innstillinger Service Her kommer du til innstilliger og service For huseieren 15

34

35 EcoFlex Ons 12:35 Romtemp C Kjele C Aktuell driftsinfo Historisk driftsinfo Nattsenkning Avansert Romtemperatur Finjustering Aktuell driftsinfo Ute C Kjele C Røykgass C Tur C Ukedag Må stilles inn Klokkeslett Må stilles inn Historisk driftsinfo Genereres etter hvert Total diftstid h El.varme kwh Pellets h Høyeste tur C Kaldstarter Varmstarter Nattsenkning Aktivert Nei Type dag for dag ( gruppe ) Tur senk C Dag for dag Man Tirs Ons Tors Fred Lør Søn Avansert Innstillinger Service Gruppe Senk Søn 18:00 Heve Fred 16:00 Senk Heve Fabrikkinnstillinger Fabrikkinnstillingene finnes under Meny: Avansert / Innstillinger / Hent fabrikkinnstillinger * Innstillinger Språk Norsk Varmepumpe nei Romføler nei Kjele pellets C 80 Alarm røykgass C 240 * Kjele Elkjele C 50 Elkjele maks kw 0,0 Hovedsikring 20 Fjernstyring NS Innst husparametre Innst pellets Ferie Fra Lagre mine innst Hent mine innst Hent Fabrikkinnst Innst husparametre Maks tur C 55 Min tur C Fra Husvarme fra C 16 Huskurve Hellning C 55 Justering 0 Innst pellets Nivåvakt % 0 ( 50 ) Optisk vakt 0 ( 5 ) Brennertype kw 15 Effekt høy skrue % 68 Effekt høy vifte % 40 Effekt lav skrue % 41 Effekt lav vifte % 20 Effekt min skrue % 0 Effekt min vifte % 0 Varmestopp min 60 Skrue ekstern S 30 Sekvenskode 0 Service Funksjonstest pellets Funksjonstest øvrig Alarminfo Funksjonstest pellets Skrue ekstern Fra Vifte % 0 Skrue brenner % 0 El-tenning Fra Funksjonstest Rele el 1,0 / 2, 00.0 Rele el 2,0 / 4, 00.0 Pellets Fra Radiatorpumpe Fra Shuntventil Diode rom Alarm historikk Siste alarm Tidligere alarm xxxxxx xxxxxx For huseieren 16

36

37 Detaljbeskrivelse av menyer Fabrikkinnstilte verdier Produktet leveres med fabrikkinnstilte verdier som tilsvarer et vanlig hus med et vanlig radiatorsystem. Disse verdiene kan man enkelt endre ved behov. En spesiell kontroll av husparametere bør utføres. Følgende grunnverdier er kodet fra fabrikk: Nattsenkning Romføler Nei ( konstant normal temperatur Nei Pelletskjele 80 C Alarm røkgass 240 C Hovedsikring Brennertype 20 A 15 kw Husparametere Helning = 50 Justering = 0 FOR HUSEIEREN ctc EcoFlex Man 00:00 Rom C 20 ( 20 ) Romtemperatur NS Kjele C 80 Aktuell driftsinfo Historisk driftsinfo Nattsenkning Nei Avansert Hovedmeny / Normalmeny som vises Denne menyen er systemets Grunnmeny. ( Det er også menyer som omhandler tilkobling av Varmepumpene ctc EcoAir eller ctc EcoPart ). Om man ikke trykker på knappene i løpet av 10 minutter, går systemet tilbake til dette menybildet. Fra denne menyen kan man komme frem til de andre menyene. ctc EcoFlex Mandag 00:00 Viser valgt produkt, dag og tid. Dag og tid kan innstilles med å velge denne raden. Rom C 20 ( 20 ) Viser aktuell romtemperatur. I parantes vises innstilt temperatur. Velg denne raden for å endre innstilt temperatur. Kan innstilles mellom 0,0 til 35,0 C Romtemp NS Om det ikke er installert romføler, tilpasses temperaturen i h.t. utetemperaturen. Velg denne raden for å påvirke temperaturen til radiatorene, se meny romtemperatur på neste side. Om markeringen NS = NattSenkning vises, pågår nattsenkning. Kjele C 80 Her vises produktets høyeste temperatur. Produktets følere er plassert i øvre del av tanken. Bare visning er mulig. Aktuell driftsinfo Historisk driftsinfo Velg denne menyen for å vise alle aktuelle data i produkte, alle aktuelle temperaturer, hvilke komponenter som for øyeblikket er aktive osv... Velg denne menyen for se data som er lagret over en lengre tid. Nattsenkning Nei Her velger du om du vil aktivere nattsenkningen ( lavere romtemperatur om natten ). 2 senkninger pr. døgn, 7 dager pr. uke kan programmeres her. Du kan også velge gruppe(r) av dager. Avansert Denne menyen har 2 undermenyer. 1 meny for alle grunninnstillinger som skal utføres og 1 meny for servicepersonell. 17

38 Innstillingstid Ukedag Man Klokkeslett Meny innstilling av tid ( lengst opp i normalvisnings menyen ) Her innstilles ukedag og tid. Klokken drives med el.nettets frekvens ( 50 Hz ). Ved strømavbrudd, må klokken eventuellt stilles inn igjen. Klokken starter likevell på den tiden den hadde ved strømavbruddet ± 5 minutter. Sommer / vintertid stilles inn manuellt. Ukedag Mandag Still inn aktuell ukedag ( mandag...søndag ). Klokkeslett Still inn aktuell tid ( 00: :59 ) Romtemperatur ( 50 ) + Meny romtemperatur ( du når menyen direkte fra hovedmenyen med valgt drift uten romføler. Med romføler visses ikke denne menyen. Om det ikke er installert romføler ( velges i menyinnstillinger ) innstilles romtemperaturen i denne menyen. Husets grunninnstillinger innstilles først i menyen husparametere, gjerne med hjelp fra innstallatøren. I denne menyen finjusteres siden grunninnstillingen. Om temperaturen inne oppleves for lav eller for høy, flyttes markøren mot + ( øke ) eller - ( senke ). Flytt markøren bare litt om gangen, avvent så resultatet inne ( 1 dag ) før neste endring foretas. Flere justeringer kan være nødvendig ved ulike utetemperaturer, men etterhvert kommer man frem til en korrekt innstilling som ikke behøver å endres. Under skalaen vises en referanseverdi ( f.eks. 50 ) avhengig av innstilte grunnverdier. Om skalaen ikke strekker til for å få riktig temperatur inne, må grunninnstillingen justeres i menyen Avansert / Innstillinger / Husparametere, og markøren midtstilles igjen. Vær oppmerksom på: at radiatorenes termostater må alltid være helt åpne og fungere riktig ved innjusteringen av av systemet. 18

39 Aktuell driftsinfo. Ute C 10 Romtemp 20 ( 20 ) Kjele C 80 Røkgass C 160 Turtemp C 34 (35) Radpump på / av Eleffekt kw 0.0 Strømuttag A 0(20) Pellets Startfas 1K Shuntventil åpner Programm id xxxxxx Program dato xx-xx-xx Meny aktuell driftsinfo ( du når menyen direkte fra hovedmenyen ) Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i produktet og systemet. Verdiene i parantes er enten ønsket eller automatiske verdier, som produktet arbeider i mot ( f.eks. turtemperaturen ). FOR HUSEIEREN Ute C 10 Viser aktuell utetemperatur. Produktet benytter denne verdien for å bestemme ulike driftsdata. Romtemp C 20 ( 20 ) Viser aktuell romtemperatur ( om romføler er valgt i driften av kjelen ), samt ønsket turtemperatur. Kjele C 80 Viser kjelens temperatur. Røkgass C 160 Viser aktuell røkgasstemperatur. Turtemp C 35 ( 35 ) Viser temperaturen ut til husets radiatorer, samt den temperaturen som systemet arbeider i mot. Avhengig av innstilte parametere og aktuell og utetemperatur, kommer denne verdien til å variere under driften.. Radpump på / av Viser radiatorpumpens driftsmodus, Sommertid, når det ikke er behov for noe oppvarming, stopper pumpen. Pumpen mosjoneres likevel av og til for at den ikke skal sette seg. El.effekt 0 Viser tilskuddseffekt i kw ( kw ) Strømuttag A 0 (20) Pellets Startfase 1K Viser husets totale strømuttak på den hårdets belastete fasen. I parantes vises husets størrelse på hovedsikringen. Det forutsettes at de medfølgende strømfølerene er montert på strøminntaket på huset. Om strømmen overstiger hovedsikringenes størrelse,kobles automatisk effekten ned for å beskytte sikringene. Viser pelletsbrennerens aktuelle driftsmodus Avstengt: Av: Startfase: Stopp: Varmestopp: Høy: Lav: Min: Shuntventil åpner Viser om øker / åpner eller minsker / stenger varmen ut til radiatorene. Når det går riktig temperatur ut fra shunten, står shuntmotoren stille. Program ID xxxxxx Styreprogrammets identitet. Dato xx-xx-xx Programversjon ( i form av dato ). 19

40 Historisk driftinfo Total driftstid 8768 Forbruk kwh 1234 Pellets h 3456 Høyeste turtemp C 62 Varmstarter 354 Kaldstarter 14 Historisk driftsinfo ( du når menyen direkte fra hovedmenyen ) I denne menyen lagres driftsverdiene under lengre tid Total driftstid 8768 Viser den totale tiden som produktet har vært spenningssatt. Forbruk kw 1234 Viser el.kolbens totalt beregnede ca. forbruk. Dette er ikke noe direkte direkte energimåling. Forbruket som vises kan avike noe fra det virkelige forbruket, avhengig av temperaturforholdene i den aktuelle boligen. Husoldningstrømen ligger utenfor denne beregningen. Pellets h 3456 Viser den tid som pelletsbrenneren har vært i drift. Høyeste turtemp 55 C Viser den høyeste turtemperatur som har vært levert til radiatorene. Verdien kan indikere radiatorsystemets / husets temperaturkrav. Verdien kan nullstilles ved å trykke på OK knappen i denne menyen. Varmstarter 354 Viser hvor mange ganger pelletsbrenneren har varmstartet. Kaldstarter 14 Viser hvor mange ganger pelletsbrenneren har kaldstartet. Nattsekning Aktivert ja Type dag for dag ( alt. gruppe ) Romtemp senkes C - 2 Dag for dag gruppe I denne menyen aktiverer og stiller du inn nattsenkningen. Nattsenkning innebærer at man senker temperaturen innendørs i visse perioder, f.eks. om natten eller når man er på arbeidet. To typer av senkning kan velges: Dag for dag, hvor man kan spesifisere senkningen dag for dag eller Gruppe, hvor man hvor man lar senkningen vare i flere dager. Aktivert Ja Her velger man om senkningen skal være aktiv. Nei: Ingen senkning forekommer. Ja: Senkningen utføres i h.t. den type som er valgt. ( dag/dag eller blokk ) Pågående senkning kan avbrytes når som helst ved å velge Nei. Type dag for dag ( alt. gruppe ) I disse menyene velges type av senkning. Dag for dag innebærer at man kan programmere hver enkelt av ukens dager, med mulighet til 2 senkningsperioder pr. døgn. Programmerte data blir benyttet uke etter uke. Gruppe innebærer at man kan programmere flere av ukens dager, f.eks. mandag til fredag, med mulighet for 2 senkningsperioder pr. dagn. Programmerte data blir benyttet uke etter uke Tur senkes C -2 Her velger man hvor mye temperaturen skal reduseres i senkningsperioden. Turtemp senkes C -2: OBS: - 2 innebærer at romtemperaturen senkes med 2 C fra den ordinære temperaturen. Om romføler ikke inngår i driften, er det i stedet turtemperaturen man angir senkningen av. Som en tommelfingerregel kan man si at 3-4 C senkning av turtemperaturen, tilsvarer ca. 1 C senkning av romtemperaturen i et normal system. Dag for dag gruppe I disse menyene foretas programmeringen. 20

41 Man Tirs Ons Tors Fred Lør Søn Meny Dag for dag ( Nattsenkning / Dag for dag ) I denne menyen programmeres senkningstidene for alle ukens dager. Programmeringen gjentar seg uke etter uke. Til venstre vises fabrikkverdiene som er programmert. Disse kan endres. Ønskes ytterligere senkningsperioder enkelte dager, kan disse programmeres inn mellom disse. For huseieren = temperaturen høynes ( til normal temperatur ) ved det klokkeslett som er angitt efter pilen. Man Man Gruppe Senk Søn 18:00 Heve Fred 16:00 Senk Heve = temperaturen senkes det antall grader som er programmert ved det klokkeslett som er angitt etfer pilen. Eksempel 1: På mandag morgen kl. 06:00 heves temperaturen til den normale og er normal hele dagen til kl. 22:00, da senkes temperaturen igjen. Eksempel 2: På mandag morgen kl. 06:00 heves temperaturen til den normale, kl. 12:00 senkes temperaturen frem til kl. 16:00. Mellom kl. 16:00 og 22:00 er det normal temperatur som senkes kl. 22:00 Meny Gruppe ( Nattsenkning / Gruppe ) I denne menyen kan man stille inn senkningen over flere dager i uken, f.eks. om man arbeiderpå et annet sted på hverdagene og er hjemme i helgene. Senk Søndag 18:00 Still inn første dag og tiden når temperaturen skal senkes. Høyne Fredag 16:00 Still inn dag og tid når temperaturen igjen skal være normal. Senk Søndag 18:00 Høyne Onsdag 16:00 Senk Torsdag 21:00 Høyne Fredag 16:00 Om man ønsker to senkningsperioder i uken, skal de programmeres i kronologisk rekkefølge. Avangsert Innstillinger Service Meny Avansert ( du når mennyen direkte fra hovedmenyen ) Denne menyen inneholder to undermenyer. Innstillinger benyttes av installatøren og brukeren og meny Service benyttes ved feilsøking. Innstillinger Velg denne menyen for å utføre dine innstillinger i h.t egne ønsker. Service Denne menyen benyttes av servicepersonel for feilsøking og diagnose. Menyen inneholder også en kodet del med alarmgrenser. Denne delen benyttes til produsentens innstillinger. 21

42 Innstillinger: Språk Norsk Varmepumpe Nei Romføler nei Kjele pellets C 80 Alarm røykgass C 240 El.kjele C 50 El.kjele maks kw 9.0 Hovedsikring A 20 Fjernstyring NS Innstilt husparameterer Innstilling pelletsbrenner Ferie Av Rom senkes 2 Lagre mine inst Hent mine inst Hent fabrikkinst Meny Avansert ( Avansert / Innstillinger ) I meny Innstillinger gjør installatøren og brukeren de innstillingene som er nødvendig. B = Innstilles av brukeren I = Innstilles av installatøren Språk Varmepumpe Norsk Nei I / B Innstilling av ønsket språk. I Styringen inneholder funksjoner for å koble sammen et system med ctc EcoFlex og en varmepumpe ctc EcoAir V3, alternativt ctc EcoPart V3. Se prosjekteringshåndbok ctc Varmepumper. Romføler Nei I / B Velg om romføleren skal med i driften. Romføleren kan midlertidig velges bort, f.eks. når man fyrer på peisen. Kjele pellets C 80 I / B Innstilling av ønsket kjeletemperatur ved pelletsdrift. Justerbar C Alarm røkgass C 240 I Her innstilles den røkgasstemperaturen hvor alarmen skal utløses / vises i displayet. Denne alarmen berør ikke pelletsbrenneren.. Ved å stille inn en passende røkgasstemperatur, kan dette benyttes som en påmindelse om at det er tid for å rengjøre kjelen. Elkjele C 50 El.kjele maks kw 6.0 Hovedsikring A 20 I / B Her innstilles ønsket kjeletemperatur når man velger å benytte el.kolben til oppvarming. I Innstilling av el.kolbens høyeste tillatte effekt. 0 til 6 kw. 230V, OG 0-9 Kw 400v I Her innstilles størrelsen på husets hovedsikring. Sammen med monterte strømfølere beskyttes sikringene når man benytter seg av ting som gir tilfeldige effekttopper. som f.eks. komfyr, stekeovn osv. slik at kjelen midlertidig reduserer innkoblet el.effekt. Fjernstyring NS I Valg av fjernstyringstyype. NS = NattSenkning med fjernstyring. RS = RundStyring. Bortkobling av kompressor og el.kolbe over et visst tidsrom som bestemmes av strømleverandøren ( dette krever spesiellt utstyr ). Innstilt husparameterer I / B Med dette valget kommer man til en undermeny hvor husets temperaturbehov ( varmekurve ) stilles inn, se meny Inst husparametere. Inst pelletsbrenner I / B Med dette valget kommer man til en undermeny for innstilling av pelletsbrenneren. Ferie D Av B Om man ønsker konstant nattsenkning, f.eks. iforbibindelse med en feriereise, kan antall dager som ferien varer, stilles inn her.. Opptil 250 dager kan innstilles. Av = Ikke aktivert. Rom senkes - 2 B Om feriefunksjonen aktiveres, velger man her hvor mye temperaturen skal senkes. Om romføler ikke er valgt med i driften av anlegget, stilles isteden senkningen av turtemperaturen til radiatorene inn Forklaringene til denne menyen forsettes øverst på neste side. 22

43 Lagre mine inst Hent mine inst Hent fabrikkinst I / B Her kan egne innstillinger lagres. Bekreftes med OK - knappen. I / B De lagrede innstillingene kan man hente her. Disse kan være fine å ha om man vil teste nye innstillinger, men angrer seg og vil gå tilbake til de gamle. I / B Produktet leveres med fabrikkinnstillinger. Disse kan man hente ved å aktivere denne funksjonen. Bekreft med OK. Språk, produkt og produktstørrelse blir beholdt. For huseieren Inst. husparameter Maks. tur C 55 Min. turt C av Husvarme av C 16 Huskurve: Helning 50 Justering 0 Meny innst. husparametere ( Avansert / Innstillinger / Inst husparametere ) I denne menyen innstilles husets behov for varme, såkalt. husets varmekurve. Det er viktig at denne grunninnstillingen er riktig for akkurat ditt hus. Feil innstilte verdier kan innebære at varmen blir utilstrekkelig, eller at unødvendig energi går med for å varme opp huset. Spesielt stor vekt bør legges i det å faststille verdiene for Helning respektive Justering. Spesiellt stor vekt bør legges i det å fastsette verdiene for *helning og justering. Maks tur C 55 Høyeste tillatte temperatur som går ut til radiatorene. Med gulvvarme er dette en elektronisk sperre for å beskytte slyngene i gulvet. Min turtemp C av Innstillingsområde Om man sommerstid ønsker at kjeller eller gulvslynger på f.eks. badet, skal ha en viss grunnvarme, kan minste tillatte temperatur stilles inn her. Den øvrige delen av huset bør da stenges av med termostatventiler eller avstengningskraner. Husvarme av C 16 Grenseverdi på utetemperaturen når huset ikke behøver mer varme. Når utetemperaturen overstiger denne verdien over en viss tid, går systemet over til bare å produsere varmtvann. Huskurve Samlebetegnelse for husets varmekurve. Huskurven består av en helning og en justering, som sammen forteller om hvilken temperatur huset trenger ved forskjellige utetemperaturer. Helning C 50 Verdien som innstilles, er utgående temperatur til radiatorene ved - 15 C ute. En lavere verdi velges med et radiatorsystem med store radiatorflater såkalt lavtemperatursystem. Et gulvvarmesystem krever mye lavere temperaturer, verdien skal derfor velges lavt. Har man et høytemperatursystem, må verdien økes for å få tilstrekkelig innetemperatur. Høytemperatursystemer er ikke opptimert for varmepumpedrift, slik at besparelsen blir mindre. Justering C 0 Mens helningen forteller om hvor mye temperaturen skal øke frem til radiatorene ved fallende utetemperatur, så innebærer justeringen at temperaturen kan høynes eller senkes ved en viss utetemperatur. F.eks.: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementene blir 50 C når utetemperaturen er - 15 C om justeringen er satt til 0. Om justeringen settes til + 5 C, blir temperaturen istedet 55 C. Ved alle temperaturer ute økes kurven med 5 C, d.v.s. at kurven paralellforskyves med 5 C. 23

44 Inst. pelletsbrenner Nivåvakt % 0 ( 50 ) Optovakt % 99 ( 50 ) Brennertype kw 15 Effekt høy skrue % 68 Effekt høy vifte % 40 Effekt lav skrue % 41 Effekt lav vifte % 20 Effekt min skrue % 0 Effekt min vifte % 0 Varmestopp min. 60 Skrue ekstern sek. 30 Sekvenskode 0 Meny innst.pelletsbrenner ( Avansert / Innstillinger / Inst pelletsbrenner. ) I denne menyen innstilles parameterene for pelletsbrenneren. ctc EcoFlex leveres med pelletsbrenneren innstilt for å passe til de fleste normale varmeanlegg. Endringer av pelletsbrennerens innstillingsverdier, skal bare utføres av kvalifisert innstallatør eller serviceteknikker. Nivåvakt % 0( 50 ) ( Nivåvakten består av to deler, - en sender og en mottager ). Verdien er oppmålt signalstyrke ( % ) i nivåvakt mottager: Verdien i parentes er grensen der styresystemet tolker signalet fra nivåvakten som på eller av. Verdi 0 betyr at det er fri passasje mellom nivåvaktens sender og nivåvaktens mottager, det vil si at det ikke finnes noe pellets i i toppanslutningen. Verdi 99 betyr at strålen mellom nivåvakt sender og mottager er blitt brutt, det vil si at det er pellets i toppanslutningen. Opptovakt % 99( 50 ) Verdien av oppmålt lysstyrke ( % ) i opptovakten. Verdien i parentes er grensen der styresystemet tolker signalet fra opptpvakten som om det er flamme eller ikke. Oppmålt verdi = 1, opptovakten oppfatter ikke noe lys ( flamme ). Oppmåltverdi = 99, opptovakten oppfatter sterkt lys ( flamme ). Brennertyrpe kw 15 Brenneren er fra fabrikk innstilt på høyeffekt 15 kw, laveffekt 9 kw og mininmumeffekt 0 kw. Fabrikkverdien for høyeffekt 20 kw, laveffekt 9 kw og minimeffekt 0 er lagret i systemet. For å få denne innstillingen, må man endre i menyen fra 15 kw til 20 kw. Effekt høy skrue % 68 Fabrikkinnstilt verdi for høyeffekt 15 kw Effekt høy vifte % 40 Fabrikkinnstilt verdi for høyeffekt 15 kw Effekt lav skrue % 41 Fabrikkinnstilt verdi for laveffekt 9 kw Effekt lav skrue % 20 Fabrikkinnstilt verdi for laveffekt 9 kw. Effekt min skrue % 0 Effekt min. er sperret ved levering. Effekt min vifte % 0 Effekt min. er sperret ved levering. Varmestopp min 60 Tiden i minutter mellom hver fremmating av pellets når brenneren er i varmestoppmodus ( dv.s. ikke noe varmeuttag fra kjelen ). Skrue ekstern s 30 Tiden i sekunder som eksternskruen går hver gang den får signal fra nivåvakten om å fylle på pellets til brennerens toppanslutning. Sekvenskode 0 Inneholder viktige fabrikkinnstilte verdier. Disse må ikke endres. 24

45 Service Funksjonstest pellets Funksjonstest øvrig Alarminfo Funksjonstest pellets Meny Service ( Avansert / service ) I service menyen er det tre undermenyer: I denne undermenyen kan man utføre funksjonstest av de forskjellige komponentene i pelletsbrenneren. Beregnet for feilsøking i produktet. For huseieren Funksjonstest øvrig Alarminfo I denne undermenyen kan man utføre funksjonstest av de forskjellige komponentene i kjelen. Beregnet for feilsøking i produktet. I menyen gis det informasjon av de seneste alarmene. Funksjonstest pellets Skrue ekstern av Vifte % 0 Skrue brenner % 0 El.tenning av Meny Funksjonstest pellets ( Avansert / service / funksjonstest pellets ). Denne menyen er beregnet for å teste de ulike komponentenes funksjon i pelletsbrenneren og skal bare benyttes av servicepersonell. Når menyen aktiveres stopper alle funksjoner i produktet. Så kan hver komponent testes sepparat eller sammen. Om det ikke forekommer noe inntastning i løpet av 10 minutter, går produktet automatisk tilbake til normanldrift. Skrue ekstern av Aktivering av eksternskruen. Vifte % 0 Pelletsbrennerens vifte kan aktiviseres her. Innstilling %. Trinnløs hasighetsregulering. Skrue brenner % 0 Pelletsbrennerens skruer ( doseringskruen og brennerskruen ) kan aktiveres her: Innstilling 0-100%. 100% betyr at at skruene går hele tiden og med et lavere prosenttall,vil de noen ganger stå stille og noen ganger gå. Eltenning Den elektriske tenningen kan aktiveres her. OBS! Den får bare aktiveres når viften er i drift! 25

46 Funksjonstest øvrig Rele el 1 / 2 kw 0 Rele el 2 / 4 kw 0 Pellets av Radistorpumpe av Shuntventil stenger Meny Funksjonstest øvrig ( Avansert / Service / Funksjonstest øvrig ) Denne menyen er beregnet for å teste de ulike komponentenes funksjoner i produktet og skal bare benyttes av servicepersonell. Når menyen aktiveres, stopper alle funksjoner i produktet! Så kan vær enkelt komponent testes separat eller samlet. Alle styrefunksjonene blir satt ut av drift Utføres det ingen knapptrykkinger i løpet av 10 minutter, går produktet automatisk tilbake til sin normale drift. Unntaget er pellets i meny funksjonstest øvrig. Denne funksjonen starter ikke opp igjen automatisk! Rele el 1 / 2 kw 0 Rele el 2 / 4 kw 0 El.kolbens 2 kw - del aktiveres 230V. Først rele 1a ( 1 kw ) deretter rele 1b ( 2 kw ) 230V. Innkoblet effekt vises. El.kolbens 4 kw - del aktiveres 230V. Først rele 1a ( 2 kw ) deretter rele 1b ( 4 kw ) 230V. Innkoblet effekt vises. Rele el 1,5 / 3 kw 0 Rele el 3 / 6 kw 0 El.kolbens 3 kw - del aktiveres 400V. Først rele 1a ( 1,5 kw ) deretter rele 1b ( 3 kw ) 400V. Innkoblet effekt vises. El.kolbens 6 kw - del aktiveres 400V. Først rele 1a ( 3 kw ) deretter rele 1b ( 6 kw ) 400V. Innkoblet effekt vises. Pellets av Med denne funksjonen kan pelletsbrenneren låses i driftsposisjon: minimum, - lav eller høy. Radiatorpumpe Av Aktivering av radiatorpumpe. Shuntventil Åpner Shuntventilens motor kan manøvreres her: Stenger - Ikke noe signal - Åpner Diode romføler Av Her kan man kontrollere romfølerens alarmfunksjon. Ved aktivering lyser romfølerens røde diode med et fast lys. Instrumentpanelets alarmdiode lyser samtidig. Alarminfo Siste alarm Uteføler Tidligere alarmer Uteføler Turføler Alarminfo ( Avansert / Service / Alarminformasjon ) I denne menyen kan man avlese alarmhistorikken. De 4 seneste alarmene vises. Seneste alarm Viser den siste utløste alarmen i klartekst. Tidligere alarm Viser de 3 tidligere utløste alarmer. Om alle alarmene er like, kan det tyde på at det er en koblingsfeil, f.eks. en tilkobling er dårlig tiltrukket. 26

47 Drift og vedlikehold Generelt Kontroller etter installasjonen, - sammen med installatøren, at anlegget fungerer riktig. La installatøren vise strøminnstillinger, reguleringsanordninger, sikringer osv., slik at du som bruker har full forståelse av hvordan anlegget fungerer og skal driftes. Luft radiatorene etter ca. 3 døgns drift og etterfyll vann om det er behov for det. Om det oppstår feil, skal alltid installatøren kontaktes. Om det så bedømmes at dette er en material- eller fabrikkasjonsfeil, skal installatøren ta kontaktmed oss for kontroll og utbedring av skaden. Oppgi alltid produktets produksjonsnummer. Varmesystemet Romføleren ( som alltid bør installeres ) sørger hele tiden for at riktig og jevn temperatur opprettholdes i rommet. For at romtermostaten skal kunne gi riktige signaler til styringen, skal radiatortermostatene alltid være helt åpne i rommet der romføleren er plassert. Innjuster alltid systemet med alle radiatortermostatene helt åpne. Etter noen dager kan termostatene reguleres individuelt i de ulike rom. For huseieren Om innstilt romtemperatur ikke oppnås, kontroller: - at radiatorsystemet er riktig innjustert og at det fungerer riktig. Kontroller at radiatortermostatene er åpne og at radiatorene er jevnt varme. Kjenn på hele radiatorens overflate. Luft radiatorene. - at produktet er i drift og at ingen feilmeldinger vises i displayet. - at tilstrekkelig elektrisk effekt er installert, eventuelt øk denne. - at produktet ikke står i posisjon Maks. radiatortemp med for lav verdi. - at tilstrekkelig høy verdi på helning varmekurve er valgt. Øk hvis det er behov for det. - at ikke temperatursenkningen er feil innstilt. - at shunten ikke står i manuell modus. - at radiatorsystemet er riktig innjustert og fungerer tilfredstillende. Kontroller at radiatortermostatene er åpne og at radiatorene er jevnt varme over hele flaten. Kjenn på hele radiatorens overflate. Luft radiatorene. Varmepumpens gjerrige drift krever at radiatorsystemet fungerer tilfredstillende om man skal oppnå en bra besparelse. Om varmen ikke er jevn, kontroller: - at romfølerens plassering er representativ for huset. - at radiatortermostater ikke forstyrrer romføleren. - at ikke andre varmekilder / kjølekilder forstyrrer romføleren. monter radiatortermostater i etasjen over, hvis det allerede ikke er gjort.. - at shunten ikke står i manuell modus. Romføleren Ved feil på uteføler / romføler Det er mulig å velge Nei til romføler.. Dette valget gjøres i menyen Avansert / innstillinger. Dette kan gjøres om det er vanskelig å få den plassert riktig, om man har flere leiligheter, om gulvvarmesystemet har separat romføler eller om man fyrer i peisen. Selv om man velger Nei til romføler, så fungerer alarmdioden som som vanlig. Fyrer man sporadisk i peisen, kan fyringen påvirke romføleren til å dra ned temperaturen til radiatorene. Da kan det bli kaldt i rommene i andre deler av huset. Romføleren kan da midlertidig velges bort under fyringen. EcoFlex gir da varme ut til radiatorene i h.t. innstilt varmekurve, samtidig som radiatotermostatene struper ned varmen i den delen av huset hvor man fyrer. Om det oppstår feil på uteføleren, simuleres det en utetemperatur på - 5 C for at huset ikke skal bli avkjølt. Samtidig utløses alarmen. Om det oppstår en feil på romføleren, går Ec Flex automatisk over i drift etter innstilt kurve. Samtidig utløses alarmen. 27

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

SIME 1R9-2R7 OF. Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold. CE312BO3964. Jan. - 08

SIME 1R9-2R7 OF. Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold.  CE312BO3964. Jan. - 08 SIME 1R9-2R7 OF Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold CE312BO3964 www.ctc.no Jan. - 08 STIKKORDSLISTE SIME 1R - 2R Brennkammer 3 Drift 5 El. installasjon 5 Fyrrom og skorstein 1 Instrumentpanel

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

Vedovn Norma Idro Pergamena

Vedovn Norma Idro Pergamena Vedovn Norma Idro Pergamena Norma Idro er en ny vedovn med innebygget vannkappe som er under utvikling hos fabrikken, I tillegg til å varme opp rommet den står, er den tilkoblet det vannbårne systemet

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON NOBB NRF V40 Lambda

FDV-DOKUMENTASJON NOBB NRF V40 Lambda CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 81 655 NRF 820 00 51 CTC Varegr. 3022001 Kjeler CTC V40 er en helt ny vedkjele. Den har en virkningsgrad på ca. 92 % og har nyheter som

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Dokument: /A NO Artikkelnr.:

MONTERINGSANVISNING Dokument: /A NO Artikkelnr.: MONTERINGSANVISNING Dokument: 4990-0060/A NO Artikkelnr.: 4990-0060 Juli - 04 GENERELT Når seksjonene skal settes sammen, anbefales det utelukkende å benytte originalverktøy. Nummeret på spesifikasjonen

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer