Brukerveiledning for GSMG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for GSMG"

Transkript

1 Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001

2 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast a) trykk 1 sekund: slår av/på internt rele. Slår av intern signallyd. b) trykk 5 sekund: slår av eller på begge alarmsoner. c) trykk 40 sekund: setter GSMG tilbake til fabrikkinstilling. (Reset) 3 Indikator for internt rele Lys = PÅ. Mørk = AV. 4 Alarmindikator Grønt lys: Alarm 1 og 2 er på vakt. Rødt lys: Alarm aktivert (eller brudd i ledning). Mørk: Alarmfunksjonen er slått av. 5 GSM indikator Fast lys; viser ingen kontakt med GSMG base. Blinkende hvert 2. sekund når kontakt med GSMG base. Hurtig blinking ved mottak av SMS. 6 SIM-kort med holder 7 Signal og ladekabel til CTG 8 Ekstern temperaturføler

3 Kortfattet brukerveiledning kom igang Vi antar at et antall panelovner, gulvvarme og releer skal styres og at disse er montert og i drift. Viktig! Sørg for at GSMG har et SIM-kort uten PIN-kode og er tilkoplet strømforsyning. Lampe for antennsymbol blinker kort hvert 2. sekunder når GSMG har kontakt med base-stasjon. CTG skal være koblet til GSMGog den røde lampen som viser lading skal lyse. Det er varme-sone og rele-sone som kan styres med sms-meldinger. De øvrige soner kan også programmeres, men vil ikke kunne overstyres av sms-meldinger. Det vil være to måter å bruke CTG og GSMG for å ha lun varme når en er tilstede, og lav og energisparende temperatur ved fravær fra hytta eller huset. 1) La program på CTG gi lav temperatur ved fravær (frostsikring). Sms-melding brukes for å gi lun varme ved tilstede. 2) La program på CTG gi lun varme pluss dag- og nattsenking ved tilstede. Periodestyring brukes for å gi lav temperaturen ved fravær (frostsikring). Sms-melding brukes for å starte oppvarming før ankomst. Alternativ 1 gir fast lun temperatur ved tilstede og frost-sikring ved fravær. Når vi forlater hytta/huset og under fravær skal programmet som er laget på CTGbestemme hva som skjer under fravær og styre temperaturen til lav, energisparende og frostsikkert nivå. NB! Først ser vi hvordan CTG programmeres for frostsikring. (Se detaljer i veiledningen for CTG.) Vårt eksempel bygger på at CTG er programmert for; fire varmesoner hvor sone 1, 2, 3 (oppholdsrom) skal ha 5 C, og sone 4 (bad) skal ha 7 C ved fravær. to relesoner hvor sone 17 skal slå på- og av utelys til faste tider, også ved fravær. Sone 18, innelys, skal være AV ved fravær. sone 1 = stue/spisestue - sparetemperatur = 05 C - alle dagene - klokken 00:00-24:00 sone 2 er soverom voksne - sparetemperatur = 05 C - alle dagene - klokken 00:00-24:00 sone 3 er øvrige soverom - sparetemperatur = 05 C - alle dagene - klokken 00:00-24:00 sone 4 er bad - sparetemperatur = 07 C - alle dagene - klokken 00:00-24:00 sone 17 er utelys - PÅ - alle dagene - klokken 05:00-09:00 og 17:00-23:00 sone 18 er til innelys - AV - alle dagene - klokken 00:00-24:00 Programmet lagres og er aktivt også etter lange strømbrudd.

4 Dette er derfor en sikker måte å sørge for at temperaturen vil være lav under lengre fravær. Menybildet A skal være som vist i figuren når hytta / huset forlates. Termostatene i sone 1,2 og 3 vil vise 5 C og i sone 4 vises 7 C. For å sette temperaturen til 22 C i sone 1,2,3, 4 og slå PÅ rele i sone 17 og 18 sendes følgende sms: 21 C 00:00 MENY GSM SWITCHint=ON alternativ = ON / OFF (på/av) Z1=22 alternativ = 5 til 35 C Z2=22 alternativ = 5 til 35 C Z3=22 alternativ = 5 til 35 C Z4=22 alternativ = 5 til 35 C R17=ON alternativ = ON / OFF R18=ON alternativ = ON / OFF Menybilde A TIPS: for enkelt å lage denne sms, send til din GSMG. Du får i retur en sms som du kan endre og legge inn de verdier du ønsker. Bør lagres i f.eks. arkiv med navnet varm for framtidig bruk. NB! - I dette eksempel har vi fjernet noen linjer, men følgende sms er det minimum av linjer som må med. Dette vil være den typiske sms for å ringe hytta varm. (alle linjer i svar-sms kan beholdes men det blir da litt tyngre å redigere.) Når denne meldingen er sendt går termostatene til 22 C og releer vil slå seg PÅ, og slik lar du systemet være mens hytta/huset er i bruk. Display på CTG viser GSM OVERSTYRER! Ved avreise trykk på AVBRYT og alle termostater vil gå til sin lave og energisparende innstilling og relesone 18 slår seg AV. Sone 17 følger program. Du vil motta følgende sms om du sender til din GSMG: Typisk sms svar Alternativ Forklaring Passordet angis alltid ved svar fra din GSMG Angir at de neste meldinger gjelder temperatur. INT:?? -- Her vises temperaturen på føler internt i GSMG EXT:?? -- Her vises temperaturen på ekstern føler. NC vises om slik føler ikke er tilkoblet. 0 viser at alarm ikke er aktivert. (alt er ok) ALARM1:0 1 / 0 1 viser at alarm er aktivert. (på enkelte GSMG vises ON og OFF i stedet for 1 / 0.) 0 viser at alarm ikke er aktivert. (alt er ok) ALARM2:0 1 / 0 1 viser at alarm er aktivert (på enkelte GSMG vises ON og OFF i stedet for 1 / 0.) (POWER:ON) (ON / OFF) (Denne funksjon gjelder ikke for denne utgave av GSMG.) SWITCHint=ON ON / OFF Her vises om det interne rele er PÅ eller AV. Z1= Her vises den ønskede temperaturen i sone 1. Z2= Her vises den ønskede temperaturen i sone 2. Z3= Her vises den ønskede temperaturen i sone 3. Z4= Her vises den ønskede temperaturen i sone 4. R17=OFF ON / OFF Her vises om rele i sone 17 er PÅ eller AV. R18=OFF ON / OFF Her vises om rele i sone 18 er PÅ eller AV.

5 Alternativ 2 gir natt- og dagsenking ved tilstede og frost-sikring ved fravær. Siden vi ønsker å ha dag- og nattsenking mens vi er tilstede skal vi først se hvordan CTG programmeres for dag- og nattsenking. (Se detaljer i veiledningen for CTG) Vårt eksempel bygger på at CTG er programmert for; fire varmesoner sone 1,2,3 og 4. 1 = stue/spisestue. 2 = soverom voksne. 3 = andre rom. 4 = bad. to relesoner sone 17 og = utelys. 18 = innelys. sone 1: normaltemperatur = 22 C alle dager kl. 06:00-10:00 og 15:00-23:00. Sparetemperatur = 16 C sone 2: normaltemperatur = 20 C alle dager kl. 05:00-08:00 og 20:00-23:00. Sparetemperatur = 12 sone 3: normaltemperatur = 21 C alle dager kl. 06:00-09:00 og 18:00-23:00. Sparetemperatur = 15 C sone 4: normaltemperatur = 25 C alle dager kl. 05:00-10:00 og 15:00-23:00. Sparetemperatur = 19 C sone 17: PÅ alle dager kl. 05:00-09:00 og 17:00-23:00. sone 18: PÅ alle dager kl. 06:00-11:00 og 15:00-00:15. Når vi forlater hytta/huset og under fravær skal CTG (med PERIODESTYRING) bestemme hva som skjer ved fravær, og styre temperaturen til lav, energisparende og frostsikkert nivå. Slik setter du CTG i PERIODESTYRING. Trykk MENYvalg til PERIODESTYRING kommer opp. Velg JA. Tast inn et ANTALL DAGER som er fler enn det vil gå til neste besøk. (Gjerne 99). Velg OK. For ANTALL TIMER tast OK. VELG SONETYPE med å taste VARME. VELG TEMPERatur til f.eks. 08 OK. Display vil nå vise menybilde B. Tast OK og deretter ALLE om du vil at sone 1,2,3 og 4 skal ha samme temperatur. Display vil nå vise menybilde C. De soner som nå er aktivt styrt blinker. Dersom rele skal styres til AV eller PÅ i samme tidsrom velges FLERE og du kan velge om rele skal være AV eller PÅ. Nb! dersom du under valg av FLERE endrer på antall dager vil det nye tallet også gjelde for varmesoner. Når relesoner også er valgt, vil også disse soner blinke. For å øke temperaturen til 22 C og slå releer PÅ, må følgende sms sendes: 08 C : 99d 00h ENDRE OK Menybilde B STYRT PERIODE FLERE AVBRYT Menybilde C SWITCHint=ON alternativ = ON / OFF (på/av) Z1=22 alternativ = 5 til 35 C Z2=22 alternativ = 5 til 35 C Z3=22 alternativ = 5 til 35 C Z4=22 alternativ = 5 til 35 C R17=ON alternativ = ON / OFF R18=ON alternativ = ON / OFF TIPS: for enkelt å lage denne sms, send til din GSMG. Du får i retur en sms som du kan endre og legge inn de verdier du ønsker. Bør lagres i f.eks. arkiv med navnet varm for framtidig bruk.

6 Du vil motta følgende sms: Typisk sms svar Alternativ Forklaring Passordet angis alltid ved svar fra din GSMG Angir at de neste meldinger gjelder temperatur. INT:?? -- Her vises temperaturen på føler internt i GSMG EXT:?? -- Her vises temperaturen på ekstern føler. NC vises om slik føler ikke er tilkoblet. ALARM1:0 1 / 0 0 viser at alarm ikke er aktivert. (alt er ok) 1 viser at alarm er aktivert. (på enkelte GSMG vises ON og OFF i stedet for 1 / 0.) ALARM2:0 1 / 0 0 viser at alarm ikke er aktivert. (alt er ok) 1 viser at alarm er aktivert (på enkelte GSMG vises ON og OFF i stedet for 1 / 0.) (POWER:ON) (ON / OFF) (Denne funksjon gjelder ikke for denne utgave av GSMG.) SWITCHint=ON ON / OFF Her vises om det interne rele er PÅ eller AV. Z1= Her vises den ønskede temperaturen i sone 1. Z2= Her vises den ønskede temperaturen i sone 2. Z3= Her vises den ønskede temperaturen i sone 3. Z4= Her vises den ønskede temperaturen i sone 4. R17=ON ON / OFF Her vises om rele i sone 17 er PÅ eller AV. R18=ON ON / OFF Her vises om rele i sone 18 er PÅ eller AV. Når du ankommer hytta / huset trykker du på AVBRYT på CTG hvor display viser GSM OVERSTYRER. Det programmet som er lagret i CTG tar over. Ved avreise, når du igjen skal bruke PERIODESTYRING, legges inn et høyere antall dager med lav temperatur enn det vil gå før neste besøk, (maks. 99 dager) Ved lengre fravær enn 99 dager må løsning under Alternativ 1 benyttes. Dette er innstillinger som din GSMG- kan ha Konfigurering Når du (første gang) sender meldingen: CONF, vil GSMGenheten sende følgende svar om fabrikk-instillinger som er standard. CODE= REPLY=ON ALARM1=ON ALARM2=ON ALARMTEMPint=5 ALARMTEMPext=5 0? SWITCHint=3 BUZZER=3 HEARTBEAT=OFF (HEAT=0) (Ikke i bruk på GSMG) SMSCOUNTER=0 PHONE=+47 TIPS: for enkelt å lage denne sms, send CONF til din GSMG. Du får i retur en sms som du kan endre og legge inn de verdier du ønsker. Bør lagres i f.eks. arkiv med navnet CONF for framtidig bruk.

7 Vil du gjøre endringer, gjør du det i meldingen du har mottatt og sender den til GSMGenheten. Tabell A viser hvilke muligheter som finnes. (Denne meldingen bør lagres på din mobil under navnet CONF slik at den enkelt kan brukes ved senere endringer.) Tabell A Fabrikkverdi Dette er de valgmuligheter du har.. Mulige innstillinger CODE Valgfritt ord; Må være fire STORE bokstaver. Alle sms må starte med passord. XXXX REPLY ON Velg om du vil ha svar eller ikke fra GSMGenheten når du sender kommandoer. ON/OFF ALARM1 ON Velg om du vil ALARM1 skal være aktivert eller ikke. ON/OFF ALARM2 ON Velg om du vil ALARM2 skal være aktivert eller ikke. ON/OFF ALARMTEMPint 5 ALARMTEMPext 5 SWITCHint 3 BUZZER 3 HEARTBEAT 0 (HEAT) 0 SMSCOUNT 0 PHONE +47 Temperaturføler som er innbygget i enheten; Velg ved hvilken temperatur du skal få varsel dersom temperaturen kommer under denne verdien. Ektra temperaturføler som kobles på rekkeklemme; Velg ved hvilken temperatur du skal få varsel dersom temperaturen kommer under denne verdien. Innbygget kontakt for 5 Amp. (1100 Watt) som slår av eller på varme eller andre apparater. Kontakten kan også settes til PÅ ved ulike ALARM-tilstander. 0= styrt av sms 1= PÅ om Alarm1=aktivert 2= PÅ om ALARM2=aktivert 3= PÅ om ALARM1 eller ALARM2= aktivert 4= PÅ om ALARMTEMPint=aktivert Innbygget lydsignal som kan aktiveres av ulike ALARM-tilstander. 0= AV 1= PÅ om Alarm1=aktivert 2= PÅ om ALARM2=aktivert 3= PÅ om ALARM1 eller ALARM2= aktivert Velg om du vil ha automatisk status sendt til din mobil. Tallet angir antall timer mellom hver melding. (Dette er en funksjon som ikke er tilpasset dagens utgave av CTG. Se derfor bort fra denne under normal bruk.) Du får oppgitt hvor mange sms som er sendt fra enheten siden SMSCOUNT sist ble satt til 0. Det kan være nyttig å 0-stille når en bruker kontant-kort og vil vite hvor mange sms som er tilbake. Her legger du inn det mobilnummer du vil din GSMGenhet skal sende ALARMmeldinger til. Husk å bruke landkode nb! 0=avslått alarm 1 50 nb! 0=avslått alarm (1-9999) 0-99 Max 14

8 Her vises valg du kan gjøre for å styre varme, apparater og alarmer Den sms som skal sendes må se slik ut for å bli akseptert av GSMG. (Verdier og valg som står bak = kan du selv velge. Se tabell B.) Sms med alle linjer: TEMPint: TEMPext: ALARM1:0 ALARM2:0 SWITCHint=ON Z1=22 Z2=22 Z3=22 Z4=22 R17=ON R18=ON Sms med kun de nødvendige linjer: SWITCHint=ON Alternativ ON/OFF (på/av) Z1=22 Alternativ 5 35 Z2=22 Alternativ 5 35 Z3=22 Alternativ 5 35 Z4=22 Alternativ 5 35 R17=ON Alternativ ON/OFF R18=ON Alternativ ON/OFF

9 Tabell B Alternativ Forklaring Passordet angis alltid ved sms til din GSMG Kan endres i meldingen CONF. Se tabell A. Angir at de neste meldinger gjelder temperatur. INT:?? -- Her vises temperaturen på føler internt i GSMG. Kun for informasjon tilbake fra GSMG. EXT:?? -- Her vises temperaturen på ekstern føler. NC vises om slik føler ikke er tilkoblet. Kun for informasjon tilbake fra GSMG. ALARM1:0 1 / 0 0 viser at alarm ikke er aktivert. (alt er ok) 1 viser at alarm er aktivert. (på enkelte GSMG vises ON og OFF i stedet for 1 / 0.) Kun for informasjon tilbake fra GSMG. ALARM2:0 1 / 0 0 viser at alarm ikke er aktivert. (alt er ok) 1 viser at alarm er aktivert (på enkelte GSMG vises ON og OFF i stedet for 1 / 0.) Kun for informasjon tilbake fra GSMG. (POWER:ON) (ON / OFF) (Denne funksjon gjelder ikke for denne utgave av GSMG.) SWITCHint=ON ON / OFF Her velges om det interne rele skal være PÅ eller AV. Z1= Her velges den ønskede temperaturen i sone 1. Z2= Her velges den ønskede temperaturen i sone 2. Z3= Her velges den ønskede temperaturen i sone 3. Z4= Her velges den ønskede temperaturen i sone 4. R17=ON ON / OFF Her velges om rele i sone 17 skal være PÅ eller AV. R18=ON ON / OFF Her velges om rele i sone 18 skal være PÅ eller AV.

10 Andre nyttige tips Dersom du vil sende sms som setter temperaturen til lave verdier og slår AV relesoner sendes følgende sms: SWITCHint=ON alternativ = ON / OFF (på/av) Z1=7 alternativ = 5 til 35 C Z2=7 alternativ = 5 til 35 C Z3=7 alternativ = 5 til 35 C Z4=7 alternativ = 5 til 35 C R17=OFF alternativ = ON / OFF R18=OFF alternativ = ON / OFF Dersom du vil at de verdier som er satt med sms melding skal opphøre og det programmet som er laget for dag- og nattsenking på CTG skal ta over sendes følgene sms. CANCEL (dersom CODE er endret og ikke lenger er, bruk det som gjelder) Svaret vil da være: CANCEL Done Dersom det sendes en melding som ikke er gyldig vil du motta følgende sms: MESSAGE FAILED CHECK COMMAND RESEND Viktig å vite om alarmfunksjonen Når du ankommer hytta og alarmen utløses kan signallyden fra GSMG slås av ved å holde tasten med symbolet for hånd inne i ca. 5 sekunder. Det vil uansett bli sendt en sms med følgende innhold: ALARM1(2)=ACTIVE! Du må slå av den automatiske varslingen med en CONF sms hvor ALARM1 og ALARM2 settes til OFF. Ellers vil det sendes en alarm-sms hver gang noen går forbi en persondetektor som slår seg av og på avhengig av om noen er i nærheten. 10

11 Notater: 11

12 COG-j rélé Glamox TPA ovn med CRG termostat Motorvarmer Kupévarmer Mobiltelefon SMS GSMG Harmony sentral CTG CFG Gulvvarmetermostat Utetemperaturføler COG-j rélé Lys, apparater o.l. Gulvvarme

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem Gulvvarmesystem Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem GvN-32 260901 Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tlf. +47 67 15 44 90 Fax. +47 67 15 44 99 www.roth-scandinavia.com

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer