Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. Mai 03

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03"

Transkript

1 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold Mai 03

2

3 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring for laddomaten 1 Automatisk avlufter 1 Pumpe Shuntventil Ladeventil Tilbakeslagsventil Varmtvannsbereder El.kolbe Automatisk avlufter Kjele Kjele Akkumulatortank Påfylling Pumpe Vedlagte automatiske avlufter skal monteres i by-pasledningen kjeletopp - Laddomat 21. Den fjerner de luftboblene som ellers kan komme ned til pumpen og forårsake stopp i vannstrømmen, som igjen kan lede til overopphetning og koking i kjelen.

4 Laddomat 21 En komplett enhet for tilkobling av ren vedkjele til akkumulator med shunt og varmtvannsberedning Høy driftstemperatur og hurtig avstengning etter fyring, sparer brendsel. Den termiske ventilen har en meget enkel og driftsikker konstruksjon. Selvsirkulasjon ved strømavbrudd garanterer at kjelen ikke ødelegges av tørrkoking. Denne funksjonen er et krav fra forsikringsselskapene. Enkel dimensjonering. Passer til alle kjeler opptil 80 kw Hindrer tilbakestrømning når kjelen ikke er i drift, d.v.s. lite varmetap. Lett å vedlikeholde alle deler, takket være avstengningsventiler og unionkoblinger. Automatisk avlufter som monteres over Laddomat 21, forenkler igangkjøring og øker driftsikkerheten. Termometere og avstengningsventiler inngår. Små innbygningsmål, - vendbar, - alltid god tilgjengelighet. Ekspansjonskar Kuleventil 5/4 innv. gj. Radiatorer Automatisk avlufter Shunt Termometer Innebygget termisk ventil Uttak for påfylling Kjele El.kolbe 354 Laddomat 21 Akkumulatortank Innebygget pumpe Termometer Termometer Kuleventil 5/4 innv. gj. Kuleventil 5/4 innv. gj. Tekniske data: Pumpe: Wilo RS 25/ Trykkhøyde 6 mvs. Anslutninger: 3 stk. 5/4 innv. gj. Termostatinnsats: 78 C ( alt. 78 C ) Kvs-verdi: 14 m 3 ved 10 mvs. Kjeleffekt: Maks. 80 kw Automatisk ventil for selvsirkulasjon ved strømavbrudd 254 Smussoppsamler som er lett å rengjøre og dermed forhindrer driftforstyrrelser

5 Tilkobling Laddomat 21 kobles alltid stående i.h.t. skisse. LADDOMAT 21 INNSTALLASJONSANVISNING Rørføringen skal gjøre så kort og med så få bøyer som mulig. Pass på at alle muligheter for luftlommer elimineres. Det er en fordel at ekspansjonsledningen fra kjelen og røret fra kjeletoppen og til Laddomat 21 er grovt. Da blir hastigheten på vannet lav, hvilket underletter avluftingen via den automatiske luftepotten. Påfyllingens plassering tjener to formål. Dels at man ved oppfylling av anlegget fyller både kjele og tank via bunnavslutningene for lettest å få bort all luft. Dels at koking kan unngås ved å fylle på kaldt vann. Anslutt med unionkobling mellom påfyllingskranen og uttaket for å forenkle servicen hvis det bli nødvendig. Automatisk avlufting = Garantivilkår Medsendte automatiske avlufter skal monteres i bypassledningen mellom kjeletopp - Laddomat 21 i.h.t. skisse. Denne avlufteren fjerner luftboblene som ellers kan komme ned til pumpen og der forårsake blokkering i vanngjennomstrømningen, som i sin tur leder til overopphetning og koking i kjelen. Uforklarlige driftstopp forsvinner om avlufteren er montert. Igangkjøring av nye anlegg underlettes alltid om automatisk avlufter er montert i bypassledningen. Lufting For at selvsirkulasjonen skal fungere, må rørføringene være utført på en slik måte at luften kan evakuere seg selv til ekspansjonskaret. Installasjon med ekspansjonskaret koblet direkte til akkumulatortanken, er av utluftningsmessige hensyn den beste. Toppunkter i rørføringen, utrustes med avluftere. El.tilkobling Pumpen skal kobles så at den starter så snart fyringen påbegynnes, og stoppes så snart som mulig etter at kjelen har brent ut., - alt for å redusere stillstandstapet. Enkelte kjeler har innebygde termostater for styring av sirkulasjonspumpen. Kontroller at funksjonen blir den rette i.h.t kjelens styring. Dimensjonering Ved kjeleffekter opp til 35 Kw, skal rørdimensjonen på sirkulasjonskretsen KJELETOPP - LADDOMAT 21 - KJELEBUNN være minst R25 eller cu 28. Ved 35 Kw eller mer, skal R32, cu 35 eller større anvendes. Rørføringene til tanken dimensjoneres slik at selvsirkulasjonen blir den ønskede. Service Ved service stenges de tre ventilene, ved at sporet stilles vinkelrett mot rørets retning. På denne måten er det enkelt å komme til pumpe, termisk ventil og tilbakeslagsventilen for service. Om det likevell oppstår driftsforstyrrelser, til tross for at anlegget er avluftett, kan f.eks. smuss og gjengespon ha satt seg fast i Laddomaten. Demonter og rengjør: Den termiske ventilen Selvsirkulasjonsventilen Pumpehjulet i pumpen Rengjør og smør alle tettningsflater med armaturfett ved remontering. Den termiske patronen finnes som reservedel og det kan være nødvendig å bytte den, dersom den regelmessig utsettes for høye temperaturer, - i nærheten av eller over kokepunktet

6 LADDOMAT 21 Funksjon Oppstart Pumpen skal startes snarest mulig etter at fyringen er påbegynt for å hindre kaldt vann fra tanken å sirkulere inn i kjelen. Start av pumpe Pumpen startes og stoppes av en Røkgasstermostat, med en føler på røkrøret, som kjenner når røkrøret blir varmere enn 100 C ved oppfyring. Den stopper også pumpen så snart veden har brent ut og røkrøret kjølner. Se produktbladet på Laddomat Røkrørstermostat. Drift Når vannet som strømmer gjennom den termiske ventilen kommer over 78 C, begynner termostaten å blande inn kaldt vann fra akkumulatorens bunn. Temperaturen på vannet til bunn i kjelen kommer til å variere fra 78 C ned til ca. 60 C. Jo høyere kjeleffekt, desto lavere temperatur i kjelens bunn. ( Laddomaten åpner mer. ) Temperaturen til toppen av tanken beror på kjeleffekten og vann- gjennomstrømningen i kjelen. Gjennomstrømningen kan justeres med turtallsreguleringen på sirkulasjonspumpen. Begynn med en lav innstilling, 1 eller 2. Lav gjennomstrømning gir høyere ladningstemperatur til tanken. Best resultat får man om man lader over C. Om høyere ladningstemperatur ønskes, kan man enkelt bytte til en termostatinnsats som åpner ved 83 C eller 88 C. Avslutning For å unnvike unødig varmetap etter avsluttet fyring, er det bra om pumpen stoppes så snart som mulige enklest utføres dette med røkrørstermostaten, som stopper pumpen så snart veden har brent ut. Så snart pumpen har stoppet, kommer kjelen sakte å bli avkjølet uten unødvendig varmetap. Selvsirkulasjon Om et strømavbrudd skulle inntreffe under fyringen, starter selvsirkulasjonen automatisk gjennom tilbakeslagsventilen. Om hele akkumulatoren er oppvarmet, er selvsirkulasjonen liten og kjelen kan likevell koke. Ved påfylling av en mindre mengde kaldt vann, kan kokingen stanses. Ved lengre strømavbrudd, kan hele huset varmes opp via selvsirkulasjon, om rørføringen er dimensjonert for dette. For å få best mulig selvsirkulasjon: Bruk rørdimensjon R32. Bruk ennå større rørdimensjon om kjeleffekten er over 40 Kw eller at rørstrekket er langt. Returledningen til kjelen skal føres nede ved gulvet. Avpass fyringen til den effekt som kan overføres til akkumulatortanken med selvsirkulasjon. Radiatorsystemet For å utnytte akkumulatoren maksimalt, er det meget viktig at radiatorsystemet er utrustet med: Automatisk shuntregulering Termostatventiler med innebygd strupeventil som innjusteres etter radiator størrelsen. Begge foranstaltningene hjelper til med sirkulasjonen og dermed økes utnyttelsesgraden. Helst uten å høyne turtemperaturen. Jo høyere returtemperatur, desto lenger rekker varmen i akkumulatoren.

7 Funksjon Laddomat 21 Oppstart av kjelen Kjelen er her under 78 C. Patronen har ennå ikke begynt å åpne. Kjeglen på selvsirkulasjonsventilen holder tett mot tanken ved hjelp av pumpens trykk. Fra kjeletopp Fjær Termisk ventil Patron Stempel Pumpe Fra bunn av akkumulatortank Til bunn av kjele Selvsirkulasjonsventil

8 Funksjon Laddomat 21 Driftsfasen Kjelen har nå kommet opp i driftstemperatur, - ca. 80 C. Patronen har åpnet seg og blander inn kaldt vann fra tanken. Det blandete vannet i bunn av kjelen holder ca. 70 C. Når kjeleffekten og dermed temperaturen inne i Laddomat 21 øker, så åpner patronen og blander inn mer kaldtvann. Ved ca. 90 C fra kjelen, gir laddomaten ca. 65 C inn i bunn av kjelen. Fra kjeletopp Fjær Termisk ventil Patron Stempel Pumpe Fra bunn av akkumulatortank Til bunn av kjele Selvsirkulasjonsventil

9 Funksjon Laddomat 21 Når tanken er fulladet, kommer det inn hett vann på den kalde siden av Laddomat 21. Da åpner stempelet seg helt mot tanken og stenger ledningen helt mot kjeletoppen. Avslutningsfasen Denne funksjonen er meget viktig, ettersom den er avgjørende for at tanken skal kunne lades helt opp. Fra kjeletopp Fjær Termisk ventil Patron Stempel Pumpe Fra bunn av akkumulatortank Til bunn av kjele Selvsirkulasjonsventil

10 Funksjon Laddomat 21 Selvsirkulasjon Ved strømavbrudd eller pumpe havari, kommer den innebygde tilbakeslagsventilen for selvsirkulasjon til å åpne, slik at vannet kan sirkulere av seg selv mellom kjelen og tanken. Dette forhindrer koking i kjelen, - under forutsetning av at tanken ikke er fulladet. Risikoen for tørrkoking av kjelen og de skader som kan oppstå av det, blir derved minimalisert.. Termisk ventil Fjær Fra kjeletopp Ved lengre strømavbrudd kan kjelen fyres begrenset med og gi varme til boligen. Følg veiledningen nøye. Patron Stempel Pumpe Fra bunn av akkumulatortank Til bunn av kjele Selvsirkulasjonsventil

11 Patronen som regulerer det blandete vannets temperatur, føler på hettvannet i bypasskretsen fra kjeletoppen. Patronen er slik plassert at den til en viss del også føler temperaturen på den kalde vannstrømmen fra tank bunnen. Som standard monteres en patron med 78 C åpningstemperatur. Når temperaturen i kjelekretsen kommer over 78 C, åpner patronen og blander inn kaldt vann fra akkumulatoren. Etter som patronen bare påvirkes lite av det kalde vannet fra tanken, - synker det blandete vannets temperatur like mye under åpningstemperaturen, - som det varme vannet inn i ventilen, er over åpningstemperaturen. Denne funksjonen, - sammen med at stempelet stenger by-pas porten helt når vannet fra bunn i tanken er varmt, - gjør at Laddomat 21 passer til kjeler innom et stort effekt område. Noen eksempler: 1. Om en kjele fyres med 50 % effekt og pumpen står på hastighet 3, - blir ladetemperaturen 86 C og retur temperaturen inn i bunn på kjelen ca. 70 C. Temperatur differansen blir: = 16 C Øker kjeleffekten til 100 %, blir ladningstemperaturen ca. 94 C og returtemperaturen ca. 62 C. Temperatur differansen blir: = 32 C 2. Øker man hastigheten til 4, synker ladetemperaturen og returtemperaturen øker. Forhold blir omvendt om sirkulasjonen minsker, dvs. om pumpen stilles på hastighet 1 eller 2. Se skisse neste side. Vedkjeler har ofte store variasjoner i effekten under en fyringsyklus. Ved at Laddomat 21 senker returtemperaturen ved økende kjeleffekt, kan man alltid prioritere lav hastighet på sirkulasjonen i ladekretsen til tanken. Lav sirkulasjonshastighet tilstrebes alltid for å få optimal sjiktning i tanken og jevn strømnings fordeling i kjelen og dermed minsker risikoen for punktkoking. Patronen kan ha høy åpningstemperatur uten risiko for koking i kjelen. Høy åpningstemperatur, gir også høy avstengningstemperatur, som gjør at forbindelsen kjele - tank stenges tidlig etter avsluttet fyring. Dermed avkjøles ikke akkumulatorvannet av kjelen.

12 Laddomat 21 Reguleringskarakteristrikk 100 C Min. Strømning 86 Ladetemperatur til akkumulatortank 4 Maks. 80 C Ladestrømning Pumpehastighet 70 Returtemperatur til kjele 4 Maks C 3 2 Strømning 1 Min. 25 % 0 50 % 75 %

13

14 Når det gjelder vannbåren varme ctc FERROFIL ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf: Fax:

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Bruksanvisning for pumpemodul

Bruksanvisning for pumpemodul Bruksanvisning for pumpemodul Utgava 03 Innehållsförteckning Før installasjon Sid. 3 Mottagelse Sid. 3 Transport og plassering Sid. 3 El Tilkopling Sid. 3 Rør Tilkopling Sid. 3 Lufting av pumpegruppe Sid.

Detaljer

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Driftsveiledning MDK-serien

Driftsveiledning MDK-serien Nr.9501.1-N Driftsveiledning MDK-serien Pumpetype: Fabr.-nr.: 2.6 Konsentrasjon og viskositet Alle typer kan uten overbelastning av motoren, pumpe væsker med egenvekt inntil 1,3 (ved en viskositet på 1

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer