Prosjekteringshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekteringshåndbok"

Transkript

1

2

3 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling SØR-NORGE Kirkevn Lyngdal Mobil: Avdeling VEST-NORGE P.B Ask Fax Mobil: Avdeling MIDT - OG NORD-NORGE Losen 7228 Kvål Mobil:

4 Varmepumpe Luft - Vann ctc EcoAir V3 110 ctc EcoAir V ctc EcoAir V Elektronikkstyring for EcoAir og EcoPart ctc EcoLogic EXT Elektrokjele med innebygget elektronisk styring Varmepumpe Vann - Vann med innebygget elektronisk styring Varmepumpe Vann - Vann ctc EcoEl V3 ctc EcoHeat V3 ctc EcoPart V3

5 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om varme og kulde Varmepumper Varmefaktor COP Arbeidsprinsipp for varmepumper Ulike varmepumpers varmeeffekt Kjølemedie Sentralvarmekjeler Fremgangsmåte for å bestemme størrelsen på varmekilden Ved prosjektering av et nytt anlegg Ved ombygning av eksisterende anlegg 4 2. Prosjektering og dimensjonering Beregning av effektbehovet for et hus Varmegjennomgangskoeffisient Tommelfingerregel for effektbehov Beregning av effektbehovet for industrier, skoler osv Enkel beregning for varmtvannsbehovet i leiligheter ctc EcoLogic kaskadedrift 9 3. System, strømningskjema Varmesystem ctc EcoAir / ctc EcoPart med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) 10, U - shuntet system ( system 2 ) 12, Akkumulator / svømmebasseng ( system 3 ) 14, U - shuntet system med regulering av spissvarme ( system 4 ) 16, U - shuntet system med tank ( system 5 ) 18, Shuntet system med tank og undershunt ( system 6 ) 20, U - shuntet system med varmtvannsberedning ( system 7 ) 22, U - shuntet system med tank og varmtvannsberedning ( system 8 ) 24, Shuntet system med tank og varmtvannsberedning ( system 9 ) 26, Shuntet system med tank ( system 10 ) 28, Shuntet system med varmtvannsberedning og undershunt 30, Shuntet system med tank, undershunt og varmtvannsberedning System 12 ) 32, Varmesystem V , Akkumulatorlading i system V , Shuntet system V , Varmesystem med ctc EcoHeat 38, System Frikjøling med ctc EcoHeat eller ctc EcoPart 38, ctc EcoHeat / ctc EcoEl og fastbrenselkjele 40, ctc EcoHeat / EcoEl og svømmebasseng 42, ctc EcoHeat / EcoEl ansluttet til vedkjele og svømmebasseng 44, ctc EcoPart, paralellkoblet 46, ctc EcoAir, paralellkoblet 48, ctc EcoFlex med varmepumpe 50,51 4. ctc EcoAir - EcoEl 52, ctc EcoAir - EcoEL med blandeventil eller VVB 54, Dimensjonering av rør og ventiler Dimensjonering av rør Dimensjonering av shuntventiler Dimensjonering av bivalent shuntventil Dimensjonering av vekselventiler ctc Varmepumper med solkollektorer ctc EcoAir - ctc EcoEl - ctc Solkollektor VRK 14 ( system 1) 61, ctc EcoAir - ctc EcoEl - ctc Solkollektor VRK 14 + buffertank ( system 2 ) 63, ctc EcoHeat - Solkollektor VRK 14 med energilading brine ( system 3 ) 65, ctc EcoHeat - Solkollektor VRK 14 - buffertank med energilading brine ( system 4 ) 67, 68 System ctc EcoHeat - Solkollektor VRK 14 - svømmebasseng 69, 70

6

7 1. Generelt om varme og kulde Sol Luft - vann Vann _ vann 1.1 Varmepumper Solen er den energikilde som vi utnytter i våre varmepumper. Enten det handler om direkte eller indirekte stråling fra solen.den direkte strålingen utnyttes når vi benytter solpaneler som omvandler solenergien til varmt vann. Den indirekte strålingen utnyttes av luftvarmepumper som omvandler oppvarmet luft eller av bergvarmepumper som omvandler den varmen som er lagret i grunnen. Jo mer vi kan utnytte solenergien, jo bedre er det for miljøet. Ved å velge en varmepumpeløsning som har solvarme som basis, bidrar vi til mindre energibelastning. Ved hjelp av den lagrede solenergien i berg, jord, luft og vann, får man ut ca. tre ganger så mye ernergi enn den som tilføres varmepumpen. 1 kwh strøm som tilføres varmepumpen, generer ca. 3 kwh varme til anlegget. Tabellen her viser ca. energiinnhold i fire ulike brennselstyper sammenlignet med elektrisitet. Vær oppmerksom på at i daglig drift, må man ta hensyn virkningsgraden osv. Type av brensel Tilsvarende mengde elektrisitet 1 m 3 olje ca kwh 1 m 3 løvvirke ca kwh 1 m 3 bartrevirke ca kwh 1 m 3 trepellets ca kwh Varmefaktor COP 1 m3 olje tilsvarer ca. 2,1 tonn trepellets. 1 tonn trepellets har et volum på 1,5 m3. Varmepumpens varmefaktor ( COP ) er forholdet mellom avgitt og tilført energi og varierer med temperaturen. Høy temperatur hos varmekilden, lav temperatur i anleggets varmesystem og lav drivenergi til kompressorer, pumper osv. gir høy varmefaktor og stor energisparing Varmefaktoren kan altså variere, avhengig av variasjoner i radiatorsystemet og varmeopptagnings temperaturen. For å få en riktig angivelse, bruker varmefaktoren å angis i et standariserte driftstilfelle: 35 C og 50 C vanntemperatur ut fra varmepumpen. 0 C temperatur fra berg- / jordsløyfe ( vann / vann - varmepumper ). Produktets totale strømforbruk ( inkl. pumper osv. ). 1

8 ctc Arbeidsprinsipp for varmepumper Prisippet for hvordan solvarmen omgjøres til håndterbar varmeenergi i varmepumpen, er enkelt. 1. Varmeopptaket, enten den kommer fra bakken, luften eller vannet, overføres via en varmeveksler til et lukket system med et kjølemedie. 2. En kompressor komprimerer kjølemediet og dermed stiger varmen i mediet. 3. Denne varmeøkningen overføres via varmevekslere til anleggets varmesystem. 4. Når kjølemiddelet siden ekspanderer gjennom en ekspansjonsventil, synker temperaturen og kjølemediet kan igjen ta opp varme fra bakken, luften eller vannet.. De varmepumpene fra ctc som omhandles her er følgende: ctc EcoAir er en luft/vann varmepumpe for varme og varmtvann og er en varmepumpe som er beregnet for tilkobling til en eksisterende kjele eller ctc EcoEl. ctc EcoPart er en vann/vann varmepumpe som tar seg av villaens, den mindre eiendommens og industrieiendommens hovedsakelige varmebehov. ctc EcoHeat er en vann/vann varmepumpe, komplett med varmtvannsproduksjon og elektronisk styring, beregnet for villaer og mindre eiendommer. ctc EcoLogic EXT er en elektronisk styringsenhet som kan benyttes sammen med ctc EcoAir og ctc EcoPart for å ta seg av styringen av varmepumpen og husets varmeanlegg. ctc`s varmepumper kan benyttes i mange ulike anslutningsalternativer. I avsnittet System, strømningsskjema, presenteres kombinasjoner med varmepumper og der styringen av varmessytemet foregår fra ctc EcoLogic Ext. I de systemskjemaene (1-12) som vises, kan varmepumpen enten være ctc EcoAir eller ctc EcoPart. Skjemaene er tegnet for begge variantene. Systemskjemaene viser varmepumpene koblet til shuntet og ushuntet system. Varmepumpene kan også kobles mot en akkumulator eller svømmebasseng. Med shuntet system, hvor den eksisterende kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperatur en hva som behøves i radiatorsystemet og dette vannet shuntes ut i systemet via en shuntventil, skal dette koblingssystemet benyttes. 2

9 ctc Ulike varmepumpers varmeeffekt I diagrammet nedenfor, er det lagt inn flere typer av varmepumper for å vise hvordan de forholder seg til hverandre. Berg-, sjø- og jordvarme er mindre påvirket av lave utetemperaturer. De har derfor vanligvis en høyere dekningsgrad (det vil si hvor stor del av husets energibehov som varmepumpen selv kan ta seg av). Dessuten behøver de ikke å stoppes ved lave utetemperaturer, slik at behovet for tilskuddsvarme blir mindre. Varmeeffekt Berg- og sjøvarmepumpe Jordvarmepumpe Luft / vann varmepumpe Balansetemperatur Husets behov av varme og varmtvann Temp. C Kjølemedie Kjølemediet er det mediumet som transporterer varme fra den kalde til den varme siden av varmepumpen. Kjølemediet skal helst være ufarlig for både mennesker og miljø, billig, effektivt, kjemisk stabilt, ha riktig trykk i systemet osv. I tidligere varmepumper ble det benyttet nesten utelukkende ulike typer av freoner. Freoner er skadelig for miljøet og bryter ned ozonlaget. I dag er det forbudt å selge, installere og fylle på anlegg med freoner. I nye anlegg benyttes vanligvis kjølemedier med forkortelsen HFC. De forårsaker ingen ozonnedbrytning, men påvirker klimaet. Derfor stilles det krav til forsiktighet ved tilvirkning, service, risiko for lekkasje og kassering av produkter som inneholder dette. Enkelte mindre varmepumper benytter seg av andre kjølemedier en HFC. Vanligvis er det propan ( R 290 ), som, i motsetning til HFC - mediene, forekommer naturlig og har bare en liten innvirkning på drivhuseffekten. 3

10 1.2 Sentralvarmekjeler De villakjelene fra ctc som behandles her er følgende: ctc EcoEl, en kraftig el.kjele med effekt opptil 15 kw. ctc V35-2, en vedkjele med en merkeeffekt på 35 kw ctc EcoFlex, en kjele med integrert brenner for pelletsfyring og med komplett elektronisk styring av så vel kjelen som varmeanlegget. Tabellen under for viser det teoretiske energiinholdet sammenlignet med ulike brenselstyper. Ved sammenligning under drift må man ta hensyn til virkningsgraden. El kwh Olje m 3 Løvved m 3 Barved m 3 Pellets m Fremgangsmåte for å bestemme størrelsen på varmekilden Ved dimensjonering av varmepumper, er viktig å ha et system i balanse. En større varmepumpe koster mer i investering, mens driftskostnadene blir lavere. På samme måten gir en for liten varmepumpe lave investeringskostnader, men høyere driftskostnader. En korrekt dimensjonering er derfor viktig i forbindelse med investering- og driftskostnader Ved prosjektering av et nytt anlegg 1. Gjør en beregning av den kapasiteten som er nødvendig. 2. Bestem hvilken type av varmesystem som skal installeres. 3. Bestem hvilken / hvilke varmekilder som behøves med tanke på kapasitet Ved ombygning av eksisterende anlegg 1. Hvordan ser det eksisterende anleggets varmesytem ut. Skal det kompletteres eller fornyes. 2. Utfør en beregning av effektbehovet. 3. Hvilken systemløsning er mest hensiksmessig. 4. Bestem kapasiteten på varmeanlegget. 4

11 2. Prosjektering og dimensjonering 2.1 Beregning av effektbehovet for et hus Det er vanskelig å teoretisk beregne energiforbruket i en eldre villa. Utettheter, isoleringsstandard, boareal, familiens vaner, trekkfullt eller lun beliggenhet, geografisk område og mye annet som påvirker. Varme føres bort fra huset ved transmisjon, dvs. varme som forsvinner gjennom vegger, vinduer osv. og via ventilasjonen. For et hus med selvtrekk (ikke ventilasjonsanlegg), ser fordelingen av bortført varme omtrentlig slik ut: Ventilasjon: 15 % Tak: 15 % Yttervegger og dører: 20 % Gulv og kjeller: 15 % Vinduer: 35 % Avhengig av isolering, antall vinduer osv., så kan den prosentvise fordelingen bli en annen. Effektbehovet for oppvarming av et hus kan beregnes på følgende måte: P t = U x A x ( T i - T du ) P v = m luft x C p luft x ( T ut - T in ) A = Brutto areal ( m 2 ) C p luft = Spesifikk varmekapasitet for luft, ca. 1.0 ( kj / kg C ) m luft = Mengdeforflytning luft ( kg / s ) ( Ved normalt lufttrykk = 1,013 bar og lufttemperatur 20 C er luftens tetthet = 1,2 kg / m 3. En luftstrøm på 1 m 3 / s, tilsvarer en masseforflytning av luft på m luft 1,2 kg / s. P t = Effektbehov p.g.a. transmisjon ( W ). P v = Effektbehov p.g.a. ventilasjon ( W ). T du = Dimensjonerende utetemperatur ( laveste utetemperatur på stedet ) C. T i = Innetemperatur ( C ). T in = Temperatur på innkommende ventolasjonsluft ( ). T ut = Temperatur på utgående ventilasjonsluft ( C ) U = Varmegjennomganskoeffisienten ( W / m 2, C ) Summen av effektbehovet for transmisjon gjennom respektive bygningsdel og effektbehovet for ventilasjon gir det totale effektbehovet for bygningen. 5

12 ctc Varmegjennomgangskoeffisient Varmegjennomgangskoeffisienten ( U ) for yttervegger på eldre hus, kan være oppmot 0,6 W / m 2. C eller mer, mens den for hus bygget på 70 - og 80 - tallet kan være ca. 0,2-0,3 W / m 2, C. I dagens hus regner vi U = 0,16 W / m 2, C for yttervegger. For vinduer er varmegjennomgangskoeffisienten betydlig høyere: Eldre tolags vinduer U = ca. 3 W / m 2, C Vanlig trelags vinduer U = ca. 2 W / m 2, C Nye energieffektive vinduer U = ca. 1 W / m 2, C Et hus med mange vinduer kommer derfor å ha et høyere effektbehov, enn et hus med mindre andel vinduer Tommelfingerregel for effektbehov For å bestemme effektbehovet i småhus, finner det noen tommelfingerregler å gå ut ifra. Tidligere energiforbruk Byggeår Effektbehovet kan grovt beregnes ved å måle tidligere olje - og el-forbruk. Ved å multiplisere det årlige oljeforbruket (varmeanlegg med 70% årsvirkningsgrad) med en faktor på 2-3, avhengig av hvor i landet man er bosatt, får man frem effektbehovet (toppeffekten) ved årests kaldeste dag. Som eksempel vil et el.oppvarmet hus som forbruker kwh til oppvarming, ha en toppeffekt på ca. 8 kw. Effektbehovet for oppvarming av småhus bygget før 1980, er ca W/m 2. Hus bygget etter 1980, har et effektbehov på ca W/m 2. En normalvilla på m 2 forbruker ca kwh/år. Ut av dette går ca kwh med til oppvarming, ca kwh til varmtvann og ca kwh går med i husholdningen. Avhengig av antall personer i husholdningen og vaner, kan varmebehovet og forbruket variere sterkt fra husholdning til husholdning. Varmepumper dimensjoneres ikke etter høyeste effektbehov, fordi dette er ulønsomt. En for stor pumpe vil i største delen av året få korte driftstider med mange starter, som gir høyere slitasje, istedenfor å gå kontinuerlig under lengre perioder. En større varmepumpe er også dyrere i anskaffelse. hvilket gir en lavere kostnadsbesparelse. Erfaringsmessig vet man at om dimensjoneringen utføres etter ca. 70 % av det maksimale effektbehovet, dekkes ca % av hele årets energibehov, avhengig av valgt varmekilde. En god rettesnor er at varmepumpen skal dekke ca. 70 % av det maksimale effektbehovet. 6

13 ctc 2.2 Beregning av effektbehovet for industrier, skoler og osv. Ved hjelp av tabellene nedenfor, kan anleggets behov for tappevann dimensjoneres. Type av anlegg Type av tappested Energiforbruk Industri lett Dusj 0,8-1,2 kwh / person Industri middels Dusj ca. 1,8 kwh / person Industri tung Dusj 2,3-3,0 kwh / person Skoler Dusj 1,2 kwh / elev Skoler Skolebespisning 0,2-0,4 kwh / elev Idrettsanlegg Dusj ca. 2,3 kwh / person Svømmehaller Dusj ca. 2,5-3,5 kwh / person Hotel - enkeltrom Servant 0,6 kwh Hotel - enkeltrom Dusj 2,0 kwh Hotel - enkeltrom Bad 6,4 kwh Hotel - dobbeltrom Dusj 2,9 kwh / person Hotel - dobbeltrom Bad 8,1 kwh / person Restaurant - servering Kjøkken 0,6-1,2 kwh / person Restaurant - selvbetjening Kjøkken 0,4-0,6 kwh / person Cafe Kjøkken ca. 0,3 kwh / person Varighet ca. 15 minutter etter arbeidets slutt. ca. 10 minutter hvert 45. minutt. Kontinuerlig under bespisningsperioden og under oppvaskperioden Avhengig av type aktivitet. Avhengig av antall gjester og kategori av hotel. Avhengig av antall gjester og kategori av restaurant Diagrammet nedenfor viser oppladningstider og energiinnhold med teoretiske beregnede data. En viss margin ( ca. 10 % ) bør man ta med i beregningene, p.g.a graden av sjkitning, tappeintensitet osv. Ladetemperaturen er 70 C Eksempel En middels tung industri med 2 - skift og 30 personer dusjer etter hvert skift ( på 8 timer ) , ,0 h Beregnet energibehov i h.t. tabellen ovenfor: 1,8 kwh x 30 personer = 54 kwh + 10 % = 60 kwh. I h.t. diagrammet. 10,0 20,0 2,0 h Les så av verdiene for akkumulatorvolum og ladeeffekt for 8 h. 5,0 10,0 15,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 4,0 h 8,0 h Akkumulatorvolum Ladeeffekt = 795 liter = 7,5 kw 7

14 ctc Enkel veiledning for varmtvannsbehovet i leiligheter. Tabellen gjelder for ladetemperatur 55 C. Antall leiligheter. Volum Tilgjengelig effekt for produksjon av varmtvann ( kw ) liter 5 7,5 8,5 10,5 12, Leilighetene dimensjoneres etter antall liter 40 C vann som forbrukes under en 3 timersperiode i h.t. følgende intervaller: Intervaller i minutter Antall liter Innkommende kaldtvann 10 C. = Gjennoppladningstid ca. 5 timer Varmtvannsforbruk til noen vanlige aktiviteter i hjemmet: - Vanlig oppvask: ca. 15 liter - Normal dusj 3-4 minutter: ca. 40 liter - Bad ( standard badekar ): ca. 140 liter Her vises det beregnede og gjennomsnittlige antall personer i ulike størrelser på leiligheter Normalleilgiheter 1 - > 5 rom og kjøkken Totalt vannforbruk i en normalhusholdning pr. døgn: - 2 voksne og 1 barn: ca liter - 2 voksne og 2 barn: ca liter - Storfamilie som bruker mye varmtvann: ca liter Normalleiligheter Antall personer 1 rom og kjøkken 1 person 2 rom og kjøkken 1,5 person 3 rom og kjøkken 2 person 4 rom og kjøkken 3 person > 5 rom og kjøkken 3,5 person 8

15 ctc EcoLogic EXT styrer ikke bare enkeltstående varmepumper som ctc EcoAir og EcoPart, men er konstruert for også ta seg av kaskadekjøring av inntil 3 stk. varmepumper om gangen. Med andre ord klarer ctc EcoLogic EXT, i systemene 4-12 å styre: - 1 stk. ctc EcoAir V3-2 stk. ctc EcoAir V3-3 stk. ctc EcoAir V3-1 stk. ctc EcoPart V3-2 stk. ctc EcoPart V3-3 stk. ctc EcoPart V3 ctc EcoLogic EXT starter automatisk spissvarmen (med unntak av system 3, Akkumulator - svømmebasseng). Når varmepumpen ikke har høynet returtemperaturen på 3 timer, er det normale at utgangen fra ctc EcoLogic EXT (utgang spissvarme), gir 230V slik at den kilden som er spissvarme, får signal til å starte. Elektroinstallatøren monterer en dertil egnet kontaktor, slik at spissvarmen starter, respektive slår seg av etter behov. ctc EcoLogic EXT 9

16 3. System, strømningskjema 3.1 Varmesystem ctc EcoAir / ctc EcoPart med styring fra ctc EcoLogic Shuntet system ( System 1 ) Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen hva som behøves til radiatorene. Vannet shuntes ut i systemet via shuntventilen. ctc EcoLogic EXT starter og stopper kjelen ved behov. Den eksisterende kjelen kan f.eks. være en: En olje / gasskjele, olje / el.kjele, kombinasjonskjele, el.kjele eller liknende. En akkumulatortank med shuntventil og innebygget varmtvannsproduksjon, f.eks. koblet til en ved kjele eller en annen oppvarmingskilde, eller bare med el.kolber innebygget i tanken. B13 B2 Y9 M2 Y1 B1 C B A Y3 VVB D1 a) VP 10

17 3.1.1 Shuntet system Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres etter radiatorpumpen, men forran vekselventilen. Føleren registrer utgående turtemperatur til varmeanlegget. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D1 Kjele ( eksisterende eller ny ) Olje / gasskjele, olje / el.kjele, kombinertkjele eller liknende. Akkumulatortank med innebygget varmtvannsproduksjon koblet til en vedkjele eller annen oppvarmingskilde. D3 Mellomrele / kontaktor ( for D1 ) M2 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Sirkulasjonspumpen for varmeanlegget skal direkte ansluttes spenning. IKKE i ctc EcoLogic EXT. VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. VVB Varmtvannsbereder Y1 Shuntventil + motor Ventil i messing, Rp 3/4 ( innvendige gjenger ). Motor 230V, 1~, 4 minutters gangtid. Vær oppmerksom på at shuntventilen har ulike anslutningsalternativer, avhengig av på hvilken måte shuntventilen passer best inn i det aktuelle systemet. Y3 Eksisterende shuntventil I system 1 skal den eksisterende shuntventilen ikke benyttes. Ventilen på kjelen skal settes i full åpen stilling. Y9 Vekselventil + motor Ventil i messing, ø 22 mm klemring. Motor 230V 1 ~, 7 sekunders gangtid. 11

18 3.1.2 U - Shuntet system ( System 2 ) Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen ikke har shuntventil, det vil si at kjelen produserer og tilpasser vanntemperaturen til radiatorenes behov. Systemet krever at den eksisterende kjelen har et automatisk styresystem med uteføler og / eller romføler som styrer turtemperaturen. ctc EcoLogic EXT starter og stopper kjelen ved behov. B13 B2 B1 M2 B99 D1 D3 B98 VVB a) VP 12

19 3.1.2 U - Shuntet system Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres etter radiatorpumpen, men forran vekselventilen. Føleren registrer utgående turtemperatur til varmeanlegget. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B98 Uteføler ( i eksisterende kjele Eksternt produkt. B99 Turføler ( i eksisterende kjele ) Eksternt produkt. D1 Kjele ( eksisterende eller ny ) Olje / gasskjele, olje / el.kjele, kombinertkjele eller liknende. Akkumulatortank med innebygget varmtvannsproduksjon koblet til en vedkjele eller annen oppvarmingskilde. D3 Mellomrele / kontaktor ( for D1 ) M2 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Sirkulasjonspumpen for varmeanlegget skal direkte ansluttes spenning. IKKE i ctc EcoLogic EXT. VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. VVB Varmtvannsbereder 13

20 3.1.3 Akkumulator / svømmebasseng ( System 3) Dette systemet er en ren ladning av en tank eller et svømmebasseng og er ikke beregnet for oppvarming av boligen med eller uten shuntventil. Varmepumpen varmer med en fast ( innstilbar ) temperatur. Oppvarming av boligen kan likevel gjøres sekundært via et annet styresystem. B1 B1 M14 M20 a) VP 14

21 3.1.3 Akkumulator / svømmebasseng Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres etter radiatorpumpen, men forran vekselventilen. Føleren registrer utgående turtemperatur til varmeanlegget. M14 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Pumpe, 230V, 1~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. M20 Bassengpumpe 15

22 3.1.4 U - shuntet system med regulering av spissvarme (System 4) Dette systemet velges om varmepumpen skal benyttes sammen med en kjele som ikke har varmeregulering og hvor varmtvann kan produseres separat. ctc EcoLogic EXT starter og stopper spissvarmen etter behov. B2 B13 M2 B1 D2 D3 a) VP 16

23 3.1.4 U - shuntet system med regulering av spissvarme Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres etter radiatorpumpen, men forran vekselventilen. Føleren registrer utgående turtemperatur til varmeanlegget. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D2 Spissvarme Kommunikasjonen mellom ctc EcoLogic EXT og spissvarmen foregår med en sterkstrømskabel ( 230V 1 ~, minimum 1,5 mm 2 ). D3 Mellomrele / kontaktor ( for D1 ) M2 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Sirkulasjonspumpen for varmeanlegget skal direkte ansluttes spenning. IKKE i ctc EcoLogic EXT. VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. 17

24 3.1.5 U - shuntet system med tank (System5 ) Dette systemet velges om varmepumpen skal ansluttes til en tank for å gjøre varmepumpedriften mindre følsom for sirkulasjonsproblemer i radiatorkretsen. En el.kolbe i tanken benyttes som spissvarme som startes og stoppes etter behov. Varmtvann produseres separat. B2 B13 D3 M14 M2 D4 a) VP B4o D1 B4u 18

25 3.1.5 U - shuntet system med tank Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B4o Tankføler øvre Plasseres i den øvre delen av akkumulatortanken. B4u Tankføler nedre Plasseres i den nedre delen av akkumulatortanken. B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D1 Spissvarme Elkolbe i buffertank. D3 Mellomrele / kontaktor ( for D1 ) D4 Buffertank M2 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Sirkulasjonspumpen for varmeanlegget skal direkte ansluttes spenning. IKKE i ctc EcoLogic EXT. M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1 ~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. 19

26 3.1.6 Shuntet system med tank og undershunt (System 6) Dette systemet velges om varmepumpen skal ansluttes til en tank for å gjøre varmepumpedriften mindre følsom for sirkulasjonsproblemer i radiatorkretsen og når radiatorvannet skal shuntes ut til to radiatorsystemer. En el.kassett eller en el.kolbe i tanken benyttes som spissvarme som startes og stoppes etter behov. Varmtvann produseres separat. B1 B1.1 M2 M2.2 Y1 C B A Y1.1 C B A B2 B13 D3 M14 D4 a) VP B4o D1 B4u 20

27 3.1.6 Shuntet system med tank og undershunt Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler system 1 ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres etter radiatorpumpen, men forran vekselventilen. Føleren registrer utgående turtemperatur til varmeanlegget. B1.1 Turføler system 2 ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres etter radiatorpumpen, men forran vekselventilen. Føleren registrer utgående turtemperatur til varmeanlegget. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B4o Tankføler øvre Plasseres i den øvre delen av akkumulatortanken. B4u Tankføler nedre Plasseres i den nedre delen av tanken. B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D1 Kjele ( eksisterende eller ny ) Olje / gasskjele, olje / el.kjele, kombinertkjele eller liknende. Akkumulatortank med innebygget varmtvannsproduksjon koblet til en vedkjele eller annen oppvarmingskilde. D3 Mellomrele / kontaktor ( for D1 ) D4 Buffertank M2 Sirkulasjonspumpe system 1 Pumpe, 230V, 1 ~ M2.1 Sirkulasjonspumpe system 2 Pumpe, 230V, 1 ~ M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1 ~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. Y1 Shuntventil + motor system 1 Ventil i messing, Rp 3/4 ( innvendige gjenger ). Motor 230V, 1~, 4 minutters gangtid. Vær oppmerksom på at shuntventilen har ulike anslutningsalternativer, avhengig av på hvilken måte shuntventilen passer best inn i det aktuelle systemet. Y1.1 Shuntventil + motor system 2 Ventil i messing, Rp 3/4 ( innvendige gjenger ). Motor 230V, 1~, 4 minutters gangtid. Vær oppmerksom på at shuntventilen har ulike anslutningsalternativer, avhengig av på hvilken måte shuntventilen passer best inn i det aktuelle systemet. 21

28 3.1.7 U - Shuntet system med varmtvannsberedning ( System 7) Dette systemet velges om varmepumpen skal benyttes sammen med en el.kassett eller med en kjele som ikke har varmeregulering og hvor en varmtvannsbereder skal lades. Varmtvannsberederen må være dimensjonert for å ta imot effekten fra varmepumpen. B2 B13 B1 Y9 B AB A D2 D3 M14 D5 a) VP B5 22

29 3.1.7 U - Shuntet system med varmtvannsberedning Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres etter radiatorpumpen, men forran vekselventilen. Føleren registrer utgående turtemperatur til varmeanlegget. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B5 Føler varmtvannsbereder Føleren plasser på varmtvannsberederen. B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D2 Spissvarme ( el.kassett ) D3 Mellomrele / kontaktor ( for D2 ) D5 Dobbeltmantlet varmtvannsbereder. M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. Y9 Vekselventil + motor Ventil i messing, ø 22 mm klemring. Motor 230V 1 ~, 7 sekunders gangtid. 23

30 3.1.8 U - shuntet system med tank og varmtvannsberedning (System 8) Dette systemet velges om varmepumpen skal ansluttes en tank for å gjøre varmepumpedriften mindre følsom for sirkulasjonsproblemer i radiatorkretsen og hvor en varmtvannsbereder skal lades. Varmtvannsberederen må være dimensjonert for å ta imot effekten fra varmepumpen. En elkassett eller en el.kolbe i tanken benyttes som spissvarme som starter og stopper etter behov. B2 B13 M2 AB B A Y9 D2 M14 D3 D4 D5 B4o a) VP B5 24

31 3.1.8 U - shuntet system med tank og varmtvannsberedning Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres etter radiatorpumpen, men forran vekselventilen. Føleren registrer utgående turtemperatur til varmeanlegget. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B4o Tankføler øvre Plasseres i den øvre delen av tanken B5 Føler varmtvannsbereder Plasseres på varmtvannsberederen B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D2 Spissvarme ( el.kasset ) Kommunikasjonen mellom ctc EcoLogic og en el.kasset foregår med en sterkstrømskabel ( 230V, 1~, mnimum 1,5 mm 2 ). Har ikke el.kassetten noen styring, må det monteres et mellomrele / kontaktor. D3 Mellomrele / kontaktor ( for D2 ) D4 Buffertank D5 Dobbeltmantlet varmtvannsbereder M2 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Pumpe, 230V, 1~ M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. Y9 Vekselventil + motor Ventil i messing, ø 22 mm klemring. Motor 230V 1 ~, 7 sekunders gangtid. 25

32 3.1.9 Shuntet system med tank og varmtvannsberedning (System 9) Dette systemet velges om varmepumpen skal ansluttes en tank for å gjøre varmepumpedriften mindre følsom for sirkulasjonsproblemer i radiatorkretsen og der radiatorvannet skal shuntes ut og hvor en varmtvannsbereder skal lades. Varmtvannsberederen må være dimensjonert for å ta imot effekten fra varmepumpen. En elkassett eller en el.kolbe i tanken benyttes som spissvarme som starter og stopper etter behov. M2 B1 B2 B13 Y1 C B A B AB A Y9 D2 D3 M14 D4 D5 B4o a) VP B5 26

33 3.1.9 Shuntet system med tank og varmtvannsberedning Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres etter radiatorpumpen, men forran vekselventilen. Føleren registrer utgående turtemperatur til varmeanlegget. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B4o Tankføler øvre Plasseres i den øvre delen av tanken B5 Føler varmtvannsbereder Plasseres på varmtvannsberederen B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D2 Spissvarme ( el.kasset ) Kommunikasjonen mellom ctc EcoLogic og en el.kasset foregår med en sterkstrømskabel ( 230V, 1~, mnimum 1,5 mm 2 ). Har ikke el.kassetten noen styring, må det monteres et mellomrele / kontaktor. D3 Mellomrele / kontaktor ( for D2 ) D4 Buffertank D5 Dobbeltmantlet varmtvannsbereder M2 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Pumpe, 230V, 1~ M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. Y1 Shuntventil + motor system 1 Ventil i messing, Rp 3/4 ( innvendige gjenger ). Motor 230V, 1~, 4 minutters gangtid. Vær oppmerksom på at shuntventilen har ulike anslutningsalternativer, avhengig av på hvilken måte shuntventilen passer best inn i det aktuelle systemet. Y9 Vekselventil + motor Ventil i messing, ø 22 mm klemring. Motor 230V 1 ~, 7 sekunders gangtid. 27

34 Shuntet system med tank (System 10) Dette systemet velges om varmepumpen skal ansluttes en tank og en eksisterende kjel for å gjøre varmepumpedriften mindre følsom for sirkulasjonsproblemer i radiatorkretsen. Om den eksisterende kjelen bare skal benyttes som spissvarme, skal den styres fra ctc EcoLogic EXT. I spissvarme modus, er releutgangen for spissvarme alltid spenningsatt og kjelen regulerer sin egen temperatur. Om kjelen alltid skal være varm, for å produsere varmtvann, skal den ikke styres fra ctc EcoLogic EXT. Den eksisterende kjelen kan f.eks. være: En olje- / gasskjele, en olje- / el.kjele, kombinasjonskjele, en el.kjele eller liknende. En akkumulatortank med innebygget varmtvannsproduksjon, koblet til en vedkjele eller en annen oppvarmingskilde. Den to-verdige shunten som benyttes i system 10, inngår ikke i leveransen av ctc EcoLogic EXT, men må bestilles separat M2 B1 B2 B13 Y2 M14 D3 B4o D4 D2 a) VP B4u 28

35 Shuntet system med tank Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres etter radiatorpumpen, men forran vekselventilen. Føleren registrer utgående turtemperatur til varmeanlegget. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B4o Tankføler øvre Plasseres i den øvre delen av tanken. B4u Tankføler nedre Plasseres i den nedre delen av tanken. B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D2 Spissvarme ( el.kasset ) Kommunikasjonen mellom ctc EcoLogic og en el.kasset foregår med en sterkstrømskabel ( 230V, 1~, mnimum 1,5 mm 2 ). Har ikke el.kassetten noen styring, må det monteres et mellomrele / kontaktor. D3 Mellomrele / kontaktor ( for D2 ) D4 Buffertank M2 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Pumpe, 230V, 1~ M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. Y2 To - verdig shuntventil + motor Ventil i messing, Rp 3/4 ( innvendige gjenger ). Motor 230V, 1~, 4 minutters gangtid. Shuntventilen på den eksisterende kjelen skal ikke brukes, men stå i helt åpen posisjon. 29

36 Shuntet system med varmtvannsberedning og undershunt (System 11) Dette systemet velges om varmepumpen skal ansluttes en eksisterende kjele og hvor en varmtvannsbereder skal lades og hvor en undershunt skal styres. Varmtvannsberederen må være dimensjonert for å ta imot effekten fra varmepumpen. Ettervarming av varmtvannet anbefales alltid. Når kompressoren i varmepumpen er blokkert, produseres det ikke noe varmtvann. I modus spissvarme, er alltid releutgangen spenningsatt og kjelen regulerer sin egen temperatur. Om kjelen alltid skal være varm for ettervarming av varmtvannet, skal den ikke styres av ctc EcoLogic EXT. Den eksisterende kjelen kan f.eks. være: En olje- / gasskjele, en olje- / el.kjele, kombinasjonskjele, en el.kjele eller liknende. En akkumulatortank med innebygget varmtvannsproduksjon, koblet til en vedkjele eller en annen oppvarmingskilde. M2.1 B1.1 Y1.1 B1 C B A B2 B13 M2 Y1 B C A M14 D3 D5 B Y9 A AB D2 B5 a) VP 30

37 ctc Shuntet system med varmtvannsberedning og undershunt Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler 1 ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres på røret etter shunten og pumpen mot varmesystemet. Føleren registrer utgående temperatur til varmesystemet. B1.1 Turføler 2 ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres på røret etter shunt Y1.1 og pumpen M2.1. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B5 Føler varmtvannsbereder Plasseres på varmtvannsberederen B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D2 Spissvarme ( el.kasset ) Kommunikasjonen mellom ctc EcoLogic og en el.kasset foregår med en sterkstrømskabel ( 230V, 1~, mnimum 1,5 mm 2 ). Har ikke el.kassetten noen styring, må det monteres et mellomrele / kontaktor. D3 Mellomrele / kontaktor ( for D2 ) D5 Dobbeltmantlet varmtvannsbereder M2 Sirkulasjonspumpe 1 varmeanlegg Pumpe, 230V, 1~ M2.1 Sirkulasjonspumpe 2 varmeanlegg Pumpe, 230V, 1 ~, ansluttes parallelt over sirkulasjonspumpe M2. M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. Y1 Shuntventil + motor system 1 Ventil i messing, Rp 3/4 ( innvendige gjenger ). Motor 230V, 1~, 4 minutters gangtid. Vær oppmerksom på at shuntventilen har ulike anslutningsalternativer, avhengig av på hvilken måte shuntventilen passer best inn i det aktuelle systemet. Y1.1 Shuntventil + motor system 1 Ventil i messing, Rp 3/4 ( innvendige gjenger ). Motor 230V, 1~, 4 minutters gangtid. Vær oppmerksom på at shuntventilen har ulike anslutningsalternativer, avhengig av på hvilken måte shuntventilen passer best inn i det aktuelle systemet. Y9 Vekselventil + motor Ventil i messing, ø 22 mm klemring. Motor 230V 1 ~, 7 sekunders gangtid. 31

38 Shuntet system med tank, undershunt og varmtvannsbedredning (System 12) Dette systemet velges om varmepumpen skal ansluttes en tank og hvor radiatorvannet skal shuntes ut til to systemer, og at at varmtvannsbereder skal lades. En el.kassett eller en kjele benyttes som spissvarme og startes og stoppes etter behov. B1.1 B1 M2.1 B2 B13 M2 Y1.1 C B A Y1 C B A M14 AB A B Y9 D2 D3 D4 D5 B4o a) VP B5 32

39 ctc Shuntet system med tank, undershunt og varmtvannsbedredning Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler 1 ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres på røret etter shunten og pumpen mot varmesystemet. Føleren registrer utgående temperatur til varmesystemet. B1.1 Turføler 2 ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres på røret etter shunt Y1.1 og pumpen M2.1. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B4o Tankføler øvre Plasseres i øvre del av akkumulatortanken. B5 Føler varmtvannsbereder Plasseres på varmtvannsberederen B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D2 Spissvarme ( el.kasset ) Kommunikasjonen mellom ctc EcoLogic og en el.kasset foregår med en sterkstrømskabel ( 230V, 1~, mnimum 1,5 mm 2 ). Har ikke el.kassetten noen styring, må det monteres et mellomrele / kontaktor. D3 Mellomrele / kontaktor ( for D2 ) D4 Buffertank D5 Dobbeltmantlet varmtvannsbereder M2 Sirkulasjonspumpe 1 varmeanlegg Pumpe, 230V, 1~ M2.1 Sirkulasjonspumpe 2 varmeanlegg Pumpe, 230V, 1 ~, ansluttes parallelt over sirkulasjonspumpe M2. M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. Y1 Shuntventil + motor system 1 Ventil i messing, Rp 3/4 ( innvendige gjenger ). Motor 230V, 1~, 4 minutters gangtid. Vær oppmerksom på at shuntventilen har ulike anslutningsalternativer, avhengig av på hvilken måte shuntventilen passer best inn i det aktuelle systemet. Y1.1 Shuntventil + motor system 1 Ventil i messing, Rp 3/4 ( innvendige gjenger ). Motor 230V, 1~, 4 minutters gangtid. Vær oppmerksom på at shuntventilen har ulike anslutningsalternativer, avhengig av på hvilken måte shuntventilen passer best inn i det aktuelle systemet. Y9 Vekselventil + motor Ventil i messing, ø 22 mm klemring. Motor 230V 1 ~, 7 sekunders gangtid. 33

40 3.2 Varmesystem V Akkumulatorlading i system V35-2 Varmepumpen kobles inn for å holde temperaturen oppe i akkumulatortanken. Ladepumpen kobles inn med konstant spenning om internstyringen som er innebygget i varmepumpen benyttes. (ctc EcoAir tillater drift ned til - 15 C) Alternativt kan benyttes ctc EcoLogic akkumulatorlading (system 3). Ladepumpen (M14) kontroleres av ctc EcoLogic EXT. Ladepumpen stopper når ladetemperaturen er oppnådd (for ctc EcoAir) går ladepumpen kontinuerlig om utetemperaturen + 2 C eller lavere. ctc EcoLogic EXT tillater ctc EcoAir å arbeide ned til - 15 C). Parallelforskyves til siste akkumulatortank. Systemet kan utvides fra 2 til totalt 6 akkumulatortanker VVB M2 M14 B1 Y 99 VP a) Y3 500 ltr. 500 ltr. 34

41 3.2.1 Akkumulatorlading i system V35-2 Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler 1 ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres på røret etter shunten og pumpen mot varmesystemet. Føleren registrer utgående temperatur til varmesystemet. M2 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Pumpe, 230V 1 ~. Sirkulasjonspumpen for varmeanlegget skal direkte ansluttes spenning. IKKE i ctc EcoLogic EXT. M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. VVB Varmtvannsbereder Y3 Eksisterende shuntventil. Y99 Ventil Ved varmepumpedrift skal den være stengt. Også ved veddrift når tank 1 og tank 2 skal være seriekoblet. 35

42 3.2.2 Shuntet system V35-2 Varmepumpen kobles inn på returledningen fra radiatorene. Eksisterende shuntventil settes i helt åpen stilling. Varmepumpen styres mot radiatorenes varmebehov med sin innebygde returføler. I status VP og VV, kjenner ctc EcoLogic EXT om det fyres med ved. For å påskynde Ved - status, så kan anlegget kompletteres med en røkgasstermostat. ctc EcoLogic EXT kan automatisk starte tilskuddsenergi, som f.eks. el.kolbe i akkumulatortanken med et hjelperele. Energi fra varmepumpen og tilskuddsenergi blandes i shuntventilen. Varmtvannet forvarmes i akkumulatortank 1 sin varmtvannsbereder og skal normalt ettervarmes i en 100 liter elektrisk varmtvannsbereder. Parallelforskyves til siste akkumulatortank. Systemet kan utvides fra 2 til totalt 6 akkumulatortanker VVB Y9 A AB M2 B M14 B1 VP a) Y3 36

43 3.2.2 Shuntet system V35-2 Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B1 Turføler 1 ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres på røret etter shunten og pumpen mot varmesystemet. Føleren registrer utgående temperatur til varmesystemet. M2 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Pumpe, 230V 1 ~. Sirkulasjonspumpen for varmeanlegget skal direkte ansluttes spenning. IKKE i ctc EcoLogic EXT. M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. VVB Varmtvannsbereder Y3 Eksisterende shuntventil. Y99 Ventil Ved varmepumpedrift skal den være stengt. Også ved veddrift når tank 1 og tank 2 skal være seriekoblet. 37

44 3.3 Varmesystem med ctc EcoHeat System frikjøling med ctc EcoHeat eller ctc EcoPart Den kalde kretsen fra borehullet kan utnyttes av en kjølekonvektor ( D 6 ) for å få et behagelig inneklima. Anlegget kompletteres med viftekonvektorer for å oppnå riktig styring på kjølingen. For å unngå at det danner seg kondens, må rørene og øvrige kalde flater isoleres med et diffusjonstett materiale. Er det et stort kjølebehov, kreves viftekonvektorer med en dryppskål og anslutning til avløp. 2 avstikk til / fra konvektoren utføres på innkommende brineledning. Mellom disse monteres det en tilbakeslagsventil for å sikre at sirkulasjonen oppretholdes i konvektoren. Avstikket forbindes med viftekonvektorenes anslutninger. En sirkulasjonspumpe ( M3 ) og to avstengningsventiler ( Y12 ) monteres. Sirkulasjonspumpen og avstengningsventilene reguleres manuelt eller automatisk. Romtemperaturen reguleres via en påbygget romtermostat eller via en separat montert romtermostat. B1 M2 D6 B97 M3 Brinekar a) Y12 Y12 Y11 Y10 VP 38

45 3.3.1 System frikjøling med ctc EcoHeat eller ctc EcoPart Betegnelse Forklaring a) Alternativt Alternativt kan man anslutte ctc EcoAir / ctc EcoPart B97 Romføler Romføler for kjølekonvektoren. D6 Kjølekonvektor M2 Sirkulasjonspumpe 1 varmeanlegg Pumpe, 230V, 1~ M3 Pumpe for kjølekonvektor i system Frikjøling. Manuell eller automatisk regulering. VP Varmepumpe ctc EcoAir / ctc EcoPart. Y10 Påfyllingsats brine ( ctc EcoHeat, ctc EcoPart ). Y11 Tilbakeslagsventil 0,01-0,02 bar. For sikring av sirkulasjonen til kollektoren. Y12 Avstengningsventil / strupeventil For avstengning av kollektoren. Manuell eller automatisk regulering. 39

46 3.3.2 ctc EcoHeat / ctc EcoEl og fastbrensel kjele Kjelen kobles inn på uttak ytre varmekilde. Røkgasstermostaten (B96) på kjelen starter pumpen når temperaturen i kjelen er ca C. Vær oppmerksom på at brinekretsen bare gjelder for ctc EcoHeat. ctc EcoHeat skal ha separat ekspansjonskar. Fastbrenselkjelen skal ha separat ekspansjonskar (G99) som dimensjoneres etter gjeldende normer for fastbrenselfyring. M2 Bl.v K.V. V.V G99 G99 M14 B96 >70 C 1) 40

47 3.3.2 ctc EcoHeat / ctc EcoEl og fastbrensel kjele Betegnelse Forklaring 1) Brinekrets Brinekretsen gjelder bare for ctc EcoHeat. B96 Føler / termostat for fastbrenselkobling ctc EcoHeat / ctc EcoEl Eksisterende føler på fastbrenselkjelen. G99 Ekspansjonskar Separate M2 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg Pumpe, 230V 1 ~. Sirkulasjonspumpen for varmeanlegget skal direkte ansluttes spenning. IKKE i ctc EcoLogic EXT. M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ 41

48 3.3.3 ctc EcoHeat / ctc EcoEl og svømmebasseng Svømmebassenget kobles inn på uttaket ytre varmekilde. Termostaten til svømmebassenget ( B95 ) regulerer temperaturen i bassenget. Anlegget kompletteres med en ekstra termostat ( B94 ), hvor føleren monteres i termostatlommen i den nedre delen av kjelen. Ladepumpen ( M14 ) for varmeveksleren til svømmebassenget er i drift når bassengtermostaten kaller på varme og når temperaturen i ctc EcoHeat / ctc EcoEl holder en temperatur på minimum 35 C. B94 B95 B94 bryter kretsen når temperaturen i kjelen er under under 35 C og lukker når temperaturen er over 35 C. Om B95 er innstilt på ± 27 C, kommer kretsen til å bryte når temperaturen til svømmebassenget er over 28 C og lukke når temperaturen er under 26 C. Vær oppmerksom på at brinekretsen bare gjelder for ctc EcoHeat. Bl.v. K.v. V.v. B94 > 35 C F1 B94 1) M14 B95 M20 42

49 3.3.3 ctc EcoHeat / ctc EcoEl og svømmebasseng Betegnelse Forklaring 1) Brinekrets Brinekretsen gjelder bare for ctc EcoHeat. B95 Bassengtermostat B94 Termostat Termostat for grunntemperaturen i ctc EcoHeat / ctc EcoEl. F1 Varmeveksler Varmeveksler for svømmebasseng. M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ M20 Bassengpumpe 43

50 3.3.4 ctc EcoHeat / ctc EcoEl ansluttet til vedkjele og svømmebasseng Systemet benyttes ved lading av svømmebassenger opptil 50 m3. Større svømmebasseng kan kreve alternative løsninger. Røkgasstermostaten på kjelen starter pumpen når temperaturen i kjelen er ca C For at ladepumpen for veksleren til svømmebassenget skal starte, må temperaturen i ctc EcoHeat / ctc EcoEl være høyere enn 35 C. Vær oppmerksom på at brinekretsen bare gjelder for ctc EcoHeat. Bl.v. G99 K.v. V.v. G99 M14 B95 M20 B96 > 70 C M14 B94 F1 1) 44

51 ctc ctc EcoHeat / ctc EcoEl ansluttet til vedkjele og svømmebasseng Betegnelse Forklaring 1) Brinekrets Brinekretsen gjelder bare for ctc EcoHeat. B94 Termostat Termostat for grunntemperaturen i ctc EcoHeat / ctc EcoEl. Legger seg inn når temperaturen i ctc EcoHeat / ctc EcoEl er høyere enn 70 C. B95 Bassengtermostat B96 Føler / termostat for fastbrenselkobling ctc EcoHeat / ctc EcoEl Eksisterende føler på fastbrenselkjelen. F1 Varmeveksler Varmeveksler til svømmebasseng. G99 Ekspansjonskar Separate M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ M20 Bassengpumpe 45

52 3.4 ctc EcoPart, kaskadedrift Systemet tillater seriell innkobling av ctc EcoPart. Innkoblingen styres av ctc EcoLogic EXT. Systemet tillater seriell innkobling av ctc EcoPart. Innkoblingen styres av ctc EcoLogic EXT. B1 B1.1 M2.1 M2.2 Y1 Y1.1 B2 B13 D D3 2 Antall hull og dybde bestemmes ut fra ønsket kapasitet og pumpestørrelse. 46

53 3.4 ctc EcoPart, kaskadedrift Betegnelse Forklaring 1) Samlerør varmeanlegg Samlerørene skal dimensjoneres etter størrelse og antall tilkoblete ctc EcoPart. 2) Anslutningsrør varmeanlegg Samlerørene skal dimensjoneres etter størrelse og antall tilkoblete ctc EcoPart. B1 Turføler 1 ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres på røret etter shunten og pumpen mot varmesystemet. Føleren registrer utgående temperatur til varmesystemet. B1.1 Turføler 2 ( varmeanlegg ) Turføleren plasseres på røret etter shunt Y1.1 og pumpen M2.1. B2 Uteføler Uteføleren skal være montert på husfasaden, men skla være beskyttet mot solstråler. Ansluttes med en 2 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). B4o Tankføler øvre Plasseres i øvre del av akkumulatortanken. B4u Tankføler nedre Plasseres i nedre del av akkumulatottanken. B13 Romføler Romføleren skal monteres på en åpen plass i huset, der man kan forvente at det er en temperatur som man kan benytte som referansetemperatur for varmeanlegget. Ansluttes med en 3 - lederkabel ( minimum 0,5 mm 2 ). D3 Mellomrele / kontaktor ( for D2 ) M2.1 Sirkulasjonspumpe 2 varmeanlegg Pumpe, 230V, 1 ~ M2.2 Sirkulasjonspumpe 3 varmeanlegg Pumpe, 230V 1 M14 Ladepumpe Pumpe, 230V, 1~ VP Varmepumpe ctc EcoPart. Y1 Shuntventil + motor system 1 Ventil i messing, Rp 3/4 ( innvendige gjenger ). Motor 230V, 1~, 4 minutters gangtid. Vær oppmerksom på at shuntventilen har ulike anslutningsalternativer, avhengig av på hvilken måte shuntventilen passer best inn i det aktuelle systemet. Y1.1 Shuntventil + motor system 2 Som system 1 Y11 Tilbakeslagsventil Y14 Strupeventil Y15 Filter I tabellen nedenfor viser eksempler på dimensjonering av rør for varmepumper koblet som kaskadedrift. Eksemplene er basert på 20 mtr. varmepumperør og pumpe med løftehøyde 6 mv. Anslutning Tur - Retur ctc EcoPart Y15 Y11 Varmepumpe Samlerør ( 1 ) Anslutningsrør ( 2 ) 2 stk. ctc EcoPart 12 ø 54 mm ø 35 / 42 mm 3 stk. ctc EcoPart 12 ø 54 mm ø 35 / 42 mm 2 stk. ctc EcoPart 10,5 ø 54 mm ø 35 mm 3 stk. ctc EcoPart 10,5 ø 54 mm ø 35 mm 47 Y14 M14 VP

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Fleksible varmesystemer.

Fleksible varmesystemer. Fleksible varmesystemer. Bare hos CTC. Valgfrihet med Energyflex. Vi i CTC har alltid hyllet prinsippet om fleksible systemer. Det er derfor du alltid får Energyflex med på kjøpet når du investerer i en

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM 2200 utførelse Komplett er et tre kombinasjons system som gir en mulighet til å fyre med ved, olje eller strøm.

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

CTC EcoAir V Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoAir V Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoAir V3 115-120 - 125 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TAPPEVANN Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om tappevann. Type tanker Forvarming med varmepumpe Varmeoverføring Tappevann i veksler Tappevann

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Ole Chr Bye A/S. Etablert 1912 Rakkestad i Østfold.

Ole Chr Bye A/S. Etablert 1912 Rakkestad i Østfold. Ole Chr Bye A/S Etablert 1912 Rakkestad i Østfold. Hvem er vi? 100 % eiet av Felleskjøpet Importør av Biovarmeprodukter, Hagemaskiner Korntørker, Vanningsmaskiner, Maskiner for frilands grønnsaksproduksjon,

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Innendørsmodul i to høyder med varmepumpestyring Høyeffektiv innendørsmodul i to høyder med mange muligheter og innebygd varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er utstyrt med samme

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold. Laddomat 21 Termisk ladeventil Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Des. 2011 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2015 Ferroterm Kombi berederene Varmtvannsbereder for elektrisitet, kjelevannsoppvarming eller fjernvarme. Ferroterm

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system D FerroModul system D er velkjent

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 2 Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet og produsert varme Pumper for

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon Varmepumper Av Thomas Lund 1 Temaer 1.Hva er en varmepumpe 2.Aktuelle varmekilder, tekniske krav og bruksområder 3.Eksempel på anlegg 2 Hva er en varmepumpe? 2deler 1del 3 deler lavtemp. + el. = varme

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer