System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel."

Transkript

1 Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. En luft/vann varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir den inne i bygget ved hjelp av et vannbasert oppvarming system. Dette er en god løsning for boliger og næringsbygg med vann basert oppvarming. På grunn av god tilgjengelighet er uteluft en god kilde for en varmepumpe. Uteluft har imidlertid en åpenbar ulempe ved at temperaturen er i motfase med rom oppvarmingsbehovet i boligen. Luft vann varmepumpe er godt alternativ i bygg med vannbåren varme slik som gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Varmepumpene bruker av/på kompressorer og det er viktig ikke å velge varmepumpen for stor. Verd å vite om luft/vann varmepumpe: Effekten av en luft/vann varmepumpe synker med hvor kaldt det er ute. Pga svekket effekt på de kaldeste dagene bør du ikke basere hele oppvarmingsbehovet ditt på luft/vann varmepumpe, men også ha en annen oppvarmingskilde som f.eks. pellets, gass, elektrisitet, vedovn eller fyrkjele. Luft/vann varmepumpe kan også etter monteres i bygg ved bruk av viftekonvektorer. En luft/vann varmepumpe kan også forvarme tappevann. Du bør sjekke at du får en varmepumpe som kan levere den temperaturen varmedistribusjonsanlegget ditt krever. Har du gamle radiatorer som krever vann over 55 C mesteparten av sesongen så er varmepumpe ikke egnet. Kan du senke temperaturen på din varmekilde, vil varmepumpen bli mer effektiv. Varmepumpen må alltid monteres litt opp bra underlaget grunnet isdannelse ved avfrostning. Kostnader/lønnsomhet Prisen på en luft/vann varmepumpe til bolig ligger på ca kroner for en bolig inkludert montering. Prisen avhenger mye av omfang av rørarbeider for å tilpasse eksisterende anlegg. Årlig besparelse i en vanlig enebolig er mellom prosent av elektrisiteten som brukes til oppvarming av boligen. Dette avhenger både av klimatiske forhold og av boligens utforming. Levetiden på en luft/vann varmepumpe er ca år. En luft/vann varmepumpe er ofte den mest lønnsomme varmepumpen for bygg med vann basert oppvarmingssystem. Fordeler Varmekilden er tilgjengelig overalt. Moderate investeringskostnader ettersom varmeopptakssystemet er en integrert del av anlegget. Luft/vann varmepumper kan brukes til klimakjøling, dersom det brukes viftekonvektorer til oppvarming og man sløyfer forvarming av tappevann om sommeren.. Ulemper Varmepumpen har lavest effektfaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst, og behovet for tilleggs varme fra andre varmesystemer er derfor større enn ved bruk av andre typer varmekilder. Ved utelufttemperaturer lavere enn 2 til 5ºC avsettes fuktigheten i luften som rim på fordamperflaten, og avriming er derfor nødvendig. Ved avriming vil anleggets effektfaktor reduseres med typisk 10 til 20% i forhold til drift uten avriming. Relativt høye investeringskostnader. Man må sørge for at vannvolumet ikke er for lite i systemet da dette volumet brukes til avtining av varmepumpen ved mye is på utedel. Side 1

2 Lav temperatur og fare for frost Ved for lite vann eller for lite effekt fra brønner kan man få for kaldt vann til brønnen f or å hente ut varme fra grunnen. Dette kan igjen skape frost noe som ytterligere reduksjon av kapasitet. Normalt dimensjoneres brønner for 0/3 C eller -1/3 C. Det er over tid ikke ønskelig å kjøre vannet kaldere en -1 til -3 C ned i brønn i korte perioder, men ikke over tid. Er det leire i øvre lag må en være enda mer påpasselig (mot setningsskader). Moderne varmepumper kan laste av effekten når man nærmer seg en satt grense for kaldt vann til energibrønn. Hva gjøres ofte feil Her er en del feil som ofte går igjen ved luft vann varmepumper: Varmepumpen må opp fra bakken da det dannes is ved avfuktning av uteluften. Sjekk konvolutten til aggregatet slik at den passer for driften den skal brukes til. Husk bunnvarmer i aggregatet for å få isen ut av bunnkassen. Ikke dimensjoner for stor da den blir veldig stor som kjølemaskin Ikke bygg den inne for at det skal se pent ut Man bruker for lite vannvolum noe som gir problemer ved avisning ved lave temperaturer. Varmepumper opp til 2009.Varmepumpe som kun virker til + 20 C utetemperatur. Passer da dårlig til oppvarming om sommeren Dagens varmepumper med nye kompressorer. Varmepumpe som kun virker til + 42 C utetemperatur. Passer da utmerket til oppvarming om sommeren Hva bør man gjøre. Dimensjoner for kjøledrift og se hva du får som varmepumpe Dimensjoner varmekilder for lave temperaturer da kan du utnytte varmepumpen bedre ved lave utetemperaturer. Husk å montere opp fra bakken. Det dannes is under aggregatene. Disse må derfor plasseres opp fra bakken Side 2

3 Eksempel Det finnes mange måter å bruke en luft vann varmepumpe på, men her noen eksempler Alternativ 1 Små anlegg for boliger med varmepumpe og ettervarme fra elkjel. Med forvarming av tappevann. For å samkjøre varmepumpe og annen varmekilde kan man styre dette via en felles regulator R1 med fyringskurve. Ønsket temperatur i T1 settes da som en funksjon av utetemperatur i T3. Regulator R1 øker da først varmepumpen med et 0-10 volt, dersom det fremdeles trengs mere varme legges så elektrokjelen inn for å tilfredsstille ønsket temperatur i T1. Dersom retur blir høyere en f.eks. 48 C i T2 så reduseres effekten på kjelen. Dette for å hindre at varmepumpe stopper grunnet for høy retur Alternativ 2 Større anlegg med elektrokjele og varmepumpe. Tappevann forvarmes via tank med veksler og el element. For å samkjøre varmepumpe og annen varmekilde kan man styre dette via en felles regulator R1 med fyringskurve. Ønsket temperatur i T1 settes da som en funksjon av utetemperatur i T3. Regulator R1 øker da først varmepumpen med et 0-10 volt, dersom det fremdeles trengs mere varme legges så elektrokjelen inn for å tilfredsstille ønsket temperatur i T1. Dersom retur blir høyere en f.eks. 48 C i T2 så reduseres effekten på kjelen. Dette for å hindre at varmepumpe stopper grunnet for høy retur Side 3

4 Alternativ 3 Samme som alternativ 1 men tank med større kapasitet til forvarme av tappevann. Alternativ 4 Her ønsker man ikke å kjøre glykol ut på anlegget og skiller derfor kretsene med en plateveksler. Forvarming av tappevann i spiral i tank. Elkjele for ettervarme på anlegget. regulering som i alternativ 1. Side 4

5 Alternativ 5 Varmepumpe brukes også til kjøling. For å sikre høy temperatur på f.eks en radiatorkurs er det egen elkjele i denne kretsen. Når ventilasjon trenger kjøling så stenger ventil V2 og man kan fremdeles ettervarme litt i radiatorkrets. Vi har massevis av løsninger så bare spørr oss. Side 5