Foreløpig Årsregnskap Presentasjon 25. januar 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig Årsregnskap 2000. Presentasjon 25. januar 2001"

Transkript

1 Foreløpig Årsregnskap Presentasjon 25. januar 2001

2 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Nærhet og enkelhet skal kjennetegne forholdet til markedet. Sparebanken Midt-Norge skal være en fullservicebank for privatkunder, primærnæringer, offentlig sektor og bedriftsmarkedet i Midt-Norge. Sparebanken Midt-Norge skal gjennom lønnsom drift opprettholde en slik soliditet at banken kan ivareta sitt samfunnsansvar gjennom å spille en aktiv rolle i verdiskaping og vekst i landsdelen.

3 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Formann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Formann: Stein Atle Andersen (Innovation) Nestformann: Per Axel Koch (Adresseavisen) Kjell Eriksen (Brekke Industrier) Anne-Brit Skjetne (Aker Verdal) Joar Grimsbu (Adv.-firmaet Schjødt) Ivar M. Johansen (Frøya VG Skole) Egill Vatne jr (Namsos Kommune) Finn Haugan (Adm.dir.) Frode Kalland (Tillitsvalgt) o Kontrollkomiteen Formann: Randi Grøndalen (lagdommer) Nestformann: Rolf Røkke (kemner i Trondheim) o Ekstern revisor KPMG Trondheim v/ Sverre Einersen o Toppledelsen Finn Haugan (AD), Torbjørn Vik (VAD), Marvin Wiseth, Kjell Fordal, Tore Haarberg og Olav Sem Austmo

4 Organisasjonsplan Adm. direktør Finn Haugan Direksjon/Juridisk Rune Haglund Informasjon/Samfunnskontakt Marvin Wiseth Kreditt/Kvalitet/Kontroll VAD Torbjørn Vik Økonomi/Finans/Strategi/Støtte Kjell Fordal Divisjon Personmarked Tore Haarberg Divisjon Bedriftsmarked Olav Sem Austmo Den Personlige Kanal/Kontorer Harald A. Lein Den Digitale Kanal Sigmund Denstad Salgsstøtte/Forretningsområder Kontorer Forretningsområder/Støtte Konsernkunder Per Oskar Olsen

5 Kontorer i Midt-Norge Trøndernes nærmeste bank 68 kontor Ca kunder Ca. 600 årsverk

6 Markedsandeler SpareBank 1 Midt-Norge har en tredel av de samlede bankutlån og en firedel av de samlede innskudd i Midt- Norge, og er med det den klart største banken Bankens markedsandeler utvikler seg positivt, og for tiden er 40 % av personkundene 82 % av landbrukskundene 42 % av bedriftskundene kunder i SpareBank 1 Midt-Norge

7 KTI : Kundens totale tilfredshet FORBLI KUNDE Bank Vest SR Bank Nord-Norge Midt-Norge SamSpar Lojalitet Endring fra ANBEFALE BANKEN Snitt Gruppen Snitt Gruppen Bank Vest SR Bank Nord-Norge Midt-Norge SamSpar Ambassadør Endring fra 1998 Likt -3-2 Likt -1 KTI Bank Vest SR Bank Nord-Norge Midt-Norge SamSpar KTI Endring fra

8 Hovedtrekk Ordinært driftsresultat på 344 mill kr (438 mill kr) Rentenetto på 785 mill kr (767 mill kr) EK-avkastning etter skatt på 12,5 % (18,9 %) Utlånsvekst 16% og innskuddsvekst 13,4 % Netto tap på utlån 130 mill kr (106 mill kr) Avsetning på 20 mill kr i -regnskapet for å ta høyde for fremtidig omstilling Gevinster på anleggsmidler 68 mill kr (50 mill kr)

9 Hovedtrekk 4. kvartal Merverdi på overtatt portefølje fra Vår vurdert til 20 mill kr, nedskrevet med 10 mill kr i 4. kvartal Avsetning på 20 mill kr bokført i 4. kvartal for å ta høyde for fremtidig omstilling. Samlede avsetninger til omstilling er nå 43 mill kr Gevinster på salg av eiendommer bokført med 37 mill kr Reversering av tap anleggsaksjer i Föreningssparbanken 5 mill kr

10 Viktige hendelser Nye forretningsstrategier Banken organisert i en PM- og en BM-divisjon Salg av bankens eiendommer gjennomført EiendomsMegler 1 markedsleder i regionen, nå også med næringsmegling Moody s har oppgradert banken fra Baa1 til A3, rating fra Fitch: A- Emisjon av grunnfondsbevis til ansatte, 262 ansatte kjøpte GFB for 8,9 mill kr SparX solgt for 150 mill Banken har ervervet 51% av aksjene i Allegro Finans AS og 34% i IDA bilforvaltning AS Sterk salgsøkning, dobling siden 1999 Banken i gang med restrukturering av kontornettet Antall nettbankkunder økte sterkt, ved årsskiftet Vår Bank og Forsikring ASA oppkjøpt, integrasjon på plass

11 Omorganisering / divisjonalisering Organisasjonsendringer Rask endring i kundenes adferd Redusert bruk av kontornettet Høye distribusjonskostnader Ulike utfordringer i privat- og bedriftsmarkedet Divisjonalisering i PM og BM 12 PM-regioner og 10 BM-regioner

12 PM-strategi Bakgrunn Stort potensiale i eget markedsområde Intens konkurranse og krevende kunder Høye distribusjonskostnader Kundene prefererer fjernbetjening Strategiprofil fra kontanthåndtering til rådgivning og salg Satsing på sparemarkedet Reell multikanalstrategi Økt innsats på nettbank og kundeservice på telefon Effektivisering av kontoret med færre, større og bedre kontorer Omstrukturering av kontorkanalen med sikte på økt salgs- og kostnadseffektivitet Omfattende endring av arbeidsprosesser for å frigjøre tid til salg og rådgivning

13 BM-strategi Bakgrunn SpareBank 1s distribusjonsprofil vinner frem i BMmarkedet Sterk vekst de siste år Strategi-profil Økt satsing konsernkunder Opprettholde markedslederposisjon i øvrige segmenter Lokal tilgjengelighet kombinert med høy kompetanse Sterkere bransjefokusering Sterkere fokus på risikostyring og risikoprising

14 Marked Vår markedsposisjon i Midt-Norge er befestet, SpareBank 1 er et sterkt merke i markedet Antall kunder på Internett øker stadig, i SpareBank 1 midt-norge, og samlet i SpareBank 1-bankene Sterk salgsutvikling, dobling av salget i forhold til 1999 Nysalg forsikr 48 mill kr Nysalg fond 339 mill kr Salg SparX 150 mill kr

15 Utvikling i regionen Positiv utvikling i folketall i hele regionen, klart sterkest vekst i Sør-Trøndelag Sysselsettingsveksten i Sør-Trøndelag ligger noe over landsgjennomsnittet, mens den i Nord-Trøndelag ligger noe under Arbeidsstyrken forventes å øke noe mindre enn sysselsettingen i 2001 og Dette vil føre til at arbeidsledigheten blir redusert

16 SpareBank 1 - samarbeidet Visjon: SpareBank 1 skal innfri kundenes individuelle forventninger ved nærhet lokal forankring og samarbeid. Forretningsidé: Å være en totalleverandør av alle typer finanstjenester; av nasjonal størrelse og betydning, men med evnen til å fremstå som nær og lokal for våre kunder.

17 SpareBank 1 - samarbeidet Mål: Omstille oss raskere enn konkurrentene, i takt med endringer i markeds- og kundebehov Profilere oss som en totalleverandør fra «balansebank» til «den finansielle leverandør» Tilstrebe oss en posisjon som en av de ledende aktører i norsk finans- og næringsliv

18 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Nord-Norge 13 % SpareBank 1 Midt-Norge 13 % SpareBank 1 Vest 13 % SpareBank 1 SR Bank 13 % Eiere Samarbeidende Sparebanker AS 13 % FöreningsSparbanken 25 % LO 10 % SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Oslo 100 % First Securities ASA 51 % SpareBank 1 Livsforsikring 100 % Odin Forvaltning 100 % SpareBank 1 Skadeforsikring 100 % Sparebankutvikling 100 % EiendomsMegler 1 SpareBank 1 Finans 100 % EnterCard AS 65 % SpareBank 1 Fondsforsikring 100 % Distributører SpareBank 1 NordNorge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Vest SpareBank 1 SR Bank Samarbeidende Sparebanker AS

19 Foreløpig Svalbard SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Vest SpareBank 1 SR-Bank Total forvaltning: ca. 144 milliarder Totalt antall kontorer: ca 370 Totalt antall ansatte: ca 4600 Totalt antall kunder: drøyt 1,3 mill privatkunder bedriftskunder nettbankkunder Samarbeidende Sparebanker: SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Vestfold Rygge-Vaaler Sparebank Gjerpen og Solum Sparebank Halden SpareBank Sparebanken Nordvest Modum Sparebank Ringerikes Sparebank Sandsvær Sparebank Sparebanken Grenland Lom og Skjåk Sparebank Nøtterø Sparebank

20 Hovedtall Forvaltningskapital 30,9 mrd kr 26,4 mrd kr 22,6 mrd kr Utlån (brutto) 26,6 mrd kr 23,0 mrd kr 20,1 mrd kr Innskudd fra kunder 17,3 mrd kr 15,2 mrd kr 13,6 mrd kr Sum inntekter 1041 mill kr 1056 mill kr 893 mill kr Sum driftskostnader 636 mill kr 561 mill kr 524 mill kr Tap utlån 130 mill kr 106 mill kr 38 mill kr Gevinst anleggsmidler 69 mill kr 50 mill kr 0 Ordinært resultat 344 mill kr 438 mill kr 331 mill kr

21 Nøkkeltall Rentenetto 2,82 % 3,20 % 3,26 % Driftsresultat før tap / nedskrivning 1,45 % 2,06 % 1,70 % Resultat av ordinær drift 1,23 % 1,82 % 1,52 % Kapitaldekning 11,0 % 10,9 % 11,3 % Kjernekapitalandel 8,8 % 9,4 % 9,3 % Innskuddsdekning 67 % 69 % 70 % Kostnader ift. Inntekter 61 % 53 % 59 % Egenkapitalavk. etter skatt 12,5 % 18,9 % 14,3 %

22 Resultat Rentenetto Kursgevinster/utbytte Andre inntekter (nto) Andre driftskostnader Resultat før tap og gevinster Tap utlån Gevinst anleggsmidler Resultat av ord. drift Skatt Overskudd

23 Relativt resultat Rentenetto 2,82 3,20 3,26 Kursgevinster/utbytte 0,04 0,39 0,08 Andre inntekter (nto) 0,88 0,81 0,79 Andre driftskostnader 2,28 2,34 2,42 Resultat før tap 1,45 2,06 1,69 Tap utlån -0,47-0,44-0,17 Gevinst anleggsmidler 0,25 0,21 0 Resultat av ord. drift 1,23 1,82 1,52 Skatt -0,35-0,44-0,40 Overskudd 0,88 1,38 1,12

24 Overskuddsdisponering Overskudd Fond for vurderingsforskjeller / andre fond Til disponering Kontantutbytte Utbytteutjevningsfond Gave / gavefond Til Sparebankens fond

25 Egenkapitalens sammensetning Annen egenkapital Utjevningsfond Sparebankens fond Grunnfondsbevis

26 Resultatutvikling (ordinært driftsresultat)

27 Resultat før tap mill kr

28 sammenliknet med 1999: Rentenetto + 28 Nedskriving merverdi - 10 Kursgevinster og utbytte - 82 Andre driftsinntekter + 50 Personalkostnader - 17 Omstillingskostnader - 20 Andre driftskostnader - 37 Tap utlån - 24 Gevinst anleggsmidler + 19 Skatt + 8 Overskudd - 86

29 Resultat ordinær bankdrift 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Sum Rentenetto Andre driftsinntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat ordinær virksomhet Kursgev/-tap, utb., verdipap./val Innt. fra tilkn. Selskaper (Gruppen) Bonus Omstillingskostnader Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

30 Driftsresultat - kvartalsvis 200 utvikling 150 mill kr /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 før tap / gevinst etter tap / gevinst

31 Kvartalsutvikling 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 Rentenetto Kursgevinster og utbytte Innt. fra tilkn. selskaper Andre provisjonsinntekter (nto) Sum inntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før tap Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

32 Rentenettoutvikling 800 8,00 % 780 7,00 % 760 6,00 % ,00 % mill kr 700 4,00 % Relativt 680 3,00 % 660 2,00 % ,00 % ,00 % Mill kr Relativt 4,60 % 4,24 % 3,68 % 3,51 % 3,29 % 3,20 % 2,82 %

33 250 Rentenetto - kvartalsvis utvikling 4, ,5 mill kr prosent 50 2,5 0 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 2 mill kr prosent 3,26 3,12 3,14 3,26 3,54 3,4 3,29 3,2 2,77 2,85 3,02 2,77

34 Inntekter Trender Provisjonsinnt Betalingsformidling Kursgev og utbytte Rentenetto

35 Transaksjonsutvikling Elektroniske tj. Brevgiro Kassetjenester

36 Regningsbetaling - transaksjonstyper NettBank/TeleGiro 13,3% BrevGiro 33,0% NettBank/TeleGiro 24,9% BrevGiro 28,0% Dir.Rem./BedriftsNett 30,7% Avtale-/AutoGiro 11,7% Blankettgiro for Dir.Rem./BedriftsNett øvrig 11,3% 25,0% Blankettgiro for øvrig 9,2% Avtale-/AutoGiro 12,9%

37 Utvikling antall nettbankkunder Kunder

38 Driftskostnader 700 3,75 % 600 3,50 % 500 3,25 % mill kr ,00 % 2,75 % relativt 200 2,50 % 100 2,25 % ,00 % mill kr relativt 3,16 % 3,53 % 3,13 % 3,24 % 3,03 % 2,55 % 2,46 % 2,34 % 2,28 %

39 Årsverkutvikling (Konsern) Datterselskapene øverst

40 7,00 % Avkastningsmargin Kostnadsprosent 70,00 % 6,50 % 65,00 % 6,00 % 60,00 % Avk.margin 5,50 % 5,00 % 4,50 % 55,00 % 50,00 % 45,00 % Kostn.prosent 4,00 % 40,00 % 3,50 % 35,00 % 3,00 % ,00 % Avk.margin 6,37 % 6,37 % 5,43 % 4,84 % 4,10 % 3,82 % 3,70 % 3,69 % 3,41 % Kostn.prosent 58 % 54 % 58 % 58 % 65 % 59 % 59 % 53 % 61 %

41 Bokførte tap (mill kr) PM BM Sum Økning i tap Inngått / reduksjon i tap Økt uspes. tapsavsetning 45 Netto tap 130

42 Bokførte tap (mill kr) Økning i tap Inngått/reduksjon tap Økt uspes. Tapsavsetning Netto tap

43 Tapsutvikling (konsern) mill kr

44 Misligholdsutvikling (mislighold mer enn 90 dager) mill kr Des 94 Des 95 Des 96 Des 97 Des 98 Des 99 Des 00 Næringsliv Personmarked

45 PM - beregnet tapsavsetning (mill kr) Tapsutsatt kapital Beregningssats Tapsavsetning Inkassolån % 102 Andre lån misligholdt over 90 dager % 8 "Friske" lån hos kunder med mislighold over 90 dager % 3 Lån med frysavtale % 4 Lån med reforhandlet lav rente % 53 Sum mislighold over 90 dager % 171 Mislh. mellom 30 og 90 dager % 20 Sum PM-eng. som tapsberegnes % 191

46 Beregning uspes. tapsavsetning Kundegruppe Saldo (inkl garantier) Ikke tapsvurd. kapital Normal risiko Uspes tapsavsetning Bedriftsmarked ,17% 216,9 0,5 Utenl. kunder ,00% Best sikrede boliglån PM ,50% 51,4 Andre PM-lån ,60% 76,8 Off.sektor / kredittforetak ,00% 0,0 Sum, morbank ,34% 345,6 Midt-Norge Leasing AS 6,9 Konsern 352,5

47 Utvikling tapsavsetninger mill kr Uspesifisert BM, spesifisert PM, spesifisert

48 Balanse Likvider Verdipapirer Brutto utlån spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån Øvrige aktiva EIENDELER Innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital GJELD og EGENKAPITAL

49 Forvaltningskapital mrd kr

50 Utlån - Innskudd mrd Innskudd Utlån

51 Utlåns- og innskuddsvekst 16,00 % 16,00 % 12,00 % 12,00 % 8,00 % 8,00 % 4,00 % 4,00 % 0,00 % 0,00 % -4,00 % -4,00 % -8,00 % ,00 % Innskudd -7,4 % 3,1 % -1,7 % 0,2 % 6,5 % 5,8 % 4,4 % 1,8 % 9,5 % 13,4 % Utlån -4,2 % -7,1 % -2,6 % 4,7 % 10,5 % 9,2 % 9,6 % 8,5 % 13,8 % 16,0 %

52 Utlån til kunder (brutto) i mill kr og 12 mnd vekst i % 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/ Utlån Vekst

53 Innskudd fra kunder i mill kr og 12 mnd vekst i % 14, ,00 10, , ,00 4,00 0 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 2,00 Innskudd Vekst 4,00 5,00 4,00 2,00 7,00 7,00 4,00 12,00 8,00 11,00 10,00 13,00

54 Innskuddsvekst og sparing i fondsandeler Årlig vekst ordinære innskudd Fonds Innskudd

55 12 mnd %-vis innskuddsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 PM BM

56 12 mnd %-vis utlånsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 PM BM

57 Markedsandeler PM-kunder NOR K-bank DnB Fokus Postbanken SpareBank 1 Midt-Norge

58 Utlånsvekst Vekst i mill kr Vekst i prosent Landbruk 93 4,8 Offentlig ,3 Næringsliv Lønnstakere ,1 Totalt ,9

59 Sektorfordeling - utlån Lønnstakere 56,8% Næringsliv 40,6% Lønnstakere 57,9% Offentlig / andre 2,6% Næringsliv 38,8% Offentlig / andre 3,2%

60 Næringsfordeling - utlån Havbruk 5,9% 1999 Primærnæring 21,2% Havbruk 6,9% Primærnæring 19,7% Finans./Eiend.dr. 28,0% Varehandel 9,8% Off. sektor 4,9% Finans./Eiend.dr. 28,5% Varehandel 10,6% Off. sektor 3,6% Bygg/anlegg 4,5% Trsp/tj.yt./div. 18,1% Produksjon 7,7% Trsp/tj.yt./div. Bygg/anlegg 18,7% 4,3% Produksjon 7,7%

61 Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseie Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 11,0 % 10,9 % 11,3% Kjernekapitalandel 8,8 % 9,5 % 9,4%

62 Kapitaldekning 16,0 14,0 12,0 prosent 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Kjernekapital Tilleggskapital

63 Datterselskaper (Overskudd før skatt) Midt-Norge Fonds as/gårdsnummer 1 as EiendomsMegler 1 Midt-Norge as Midt-Norge Regnskap as Midt-Norge Leasing as Andel SpareBank 1 Gruppen as

64 Utbyttepolitikk Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning på den samlede egenkapital. Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres egenkapital- andel. Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må vektlegges.

65 Utbytte Kontantutbytte pr grunnfondsbevis kr 17,-. Avsetning til utbytteutjevningsfond, 39 millioner kroner, som svarer til kr 6,44 pr bevis. Etter dette er utbytteutjevningsfondet 489 millioner kroner.

66 Kursutvikling grunnfondsbevis mars desember /3 25/4 23/5 20/6 18/7 15/8 12/9 10/10 7/11 5/12 2/1/98 30/1 27/2 27/3 24/4 22/5 19/6 17/7 14/8 11/9 9/10 6/11 4/12 31/12/98 28/1 25/2 25/3 20/4 18/5 15/6 13/7 10/8 8/9 1/10 24/10 21/11 12/12 31/12/99 26/1 24/2 31/3 28/4 26/5 7/7 4/8 7/9 29/9 27/10 24/11 29/12-00

67 Omsetning grunnfondsbevis jan desember antall jan. 98 mar. 98 mai. 98 jul. 98 sep 98 nov. 98 jan. 99 mar. 99 mai. 99 jul. 99 sep. 99 nov. 99 jan. 00 mar. 00 mai. 00 jul. 00 sep.00 nov.00

68 Nøkkeltall grunnfondsbevis Antall grunnfondsbevis 6,05 mill 6,0 mill 6,0 mill Bokf. egenkapital pr grunnfondsbevis 190 kr 180 kr 164 kr Grunnfondsbevisprosent 56,8 % 58,1 % 60,4 % Fortjeneste pr bevis etter skatt, hittil i år 23,55 kr 33,36 kr 25,46 kr Omløpshastighet (ant. omsatt i år/ant. utstedt) 28 % 48 % 59 % RISK-beløp - 22,30 kr 19,10 kr

69 10 største grunnfondsbeviseiere Eier pr Antall Andel Föreningssparbanken ,88 % Frank Mohn AS ,97 % Folketrygdfondet ,86 % Sparebanken Rogaland ,71 % IK Lykke, T. Lykke, Lykke Finans ,68 % Sparebanken NOR ,40 % Tveteraas Finans AS ,06 % Ila Jern, Ila Finans ,91 % Wenaasgruppen AS ,32 % Stiftelsen UNI ,20 %

70 Geografisk eierfordeling pr Antall eiere Antall bevis Nordmenn i utlandet 0,5% Norge for øvrig 27,9% Utlandet 0,6% Sør-Trøndelag 29,4% Nordmenn i utlandet 0,3% Utlandet 10,6% Sør-Trøndelag 20,2% Norge for øvrig 31,6% Nord-Trøndelag 6,2% Oslo/Akershus 18,0% Nord-Trøndelag 23,6% Oslo/Akershus 31,1% Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo/Akershus Norge for øvrig Nordmenn i utlandet Utlandet Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo/Akershus Norge for øvrig Nordmenn i utlandet Utlandet

71 Utvikling i grunnfondsbevis Antall eiere Omsetning (antall bevis) Millioner

72 Fylkesvis eierstatistikk Antall eiere Antall bevis Utlandet Nordmenn i utlandet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Telemark Troms Vest-Agder Vestfold

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999 Kvartalsrapport 28. oktober 1999 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank

Detaljer

Presentasjon 24. januar 2002. VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker.

Presentasjon 24. januar 2002. VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. Presentasjon 24. januar 22 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ! Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank med

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002

Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002 Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Leder: o Forstanderskapet Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) Hovedstyret Leder: Per Axel Koch

Detaljer

Regnskap 2. kvartal Presentasjon 14. august 2001

Regnskap 2. kvartal Presentasjon 14. august 2001 Regnskap Presentasjon 14. august 2001 1 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Formann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Fungerende formann: Per Axel Koch

Detaljer

Kvartalsrapport. 1.kvartal 2003 presentasjon 29.04.2003

Kvartalsrapport. 1.kvartal 2003 presentasjon 29.04.2003 Kvartalsrapport 1.kvartal 2003 presentasjon 29.04.2003 Innholdsfortegnelse SpareBank 1 Midt-Norge Oppsummering, hovedtrekk Resultat, hovedtall Rentenetto Andre inntekter Driftskostnader Tap og mislighold

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Regnskap 3. kvartal Presentasjon 26. oktober 2001

Regnskap 3. kvartal Presentasjon 26. oktober 2001 Regnskap Presentasjon 26. oktober 2001 1 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Formann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Formann: Per Axel Koch (Adresseavisen)

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 C:\WINDOWS\Desktop\ Foreløpige tall godkj av styret kl 1230.lwp 27.01.99 13:14 Morbank 1998 1997 Resultat (i mill kr) 1998 1997 1.590 1.267 Renteinntekter 1.593

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Diverse. Side 2

Innholdsfortegnelse. Diverse. Side 2 Regnskap 2002 Innholdsfortegnelse SpareBank 1 Midt-Norge Oppsummering, hovedtrekk Resultat, hovedtall Rentenetto Andre inntekter Driftskostnader Tap og mislighold Balanse Eksponering Kapitaldekning Datterselskaper,

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal 21 1 Innhold Side Side Presentasjonsmateriell Tilleggsinformasjon - Hoved- og nøkkeltall 3-6 - Grafisk utvikling 35-38 - Resultat og balanse

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998 Halvårsrapport pr. 30. juni 1998 Morbank 30.6.98 30.6.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.6.98 30.6.97 1997 671 628 1.267 Renteinntekter 672 629 1.268 333 279 577 Rentekostnader 331 278 575 338 349 690 Netto

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 25 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 26 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 27-28 -Nøkkeltall

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2012

Delårsrapport 2. kvartal 2012 Delårsrapport 2. kvartal 2012 Ansatte ved statuen av Gunnar Sønsteby. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Ved utgangen av 2. kvartal er bankens resultat før tap på 18,9 mill. Dette er 2,32 mill bedre enn

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Foreløpig årsrapport. pr 31. desember 1999

Foreløpig årsrapport. pr 31. desember 1999 Foreløpig årsrapport pr 31. desember 1999 27. januar 2000 Mo rb an k Konsern 31.12.97 31.12.98 31.12.99 Re s u ltatre g n s k ap ( i m ill k r) 31.12.99 31.12.98 31.12.97 1.267 1.590 1.915 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 1998

Kvartalsrapport pr. 30. september 1998 Kvartalsrapport pr. 30. september 1998 C:\WINDOWS\TEMP\Kv398ext.lwp 29.10.98 09:23 Morbank 30.9.98 30.9.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.9.98 30.9.97 1997 1.071 940 1.267 Renteinntekter 1.073 940 1.268

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.98 SpareBank 1 Meget godt resultat av bankdriften et fikk etter 3. kvartal et resultat før skatt på 295,5 mill. kroner, som er likt resultatet for samme periode i fjor. Resultat

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer