Presentasjon 24. januar VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon 24. januar 2002. VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker."

Transkript

1 Presentasjon 24. januar 22 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ! Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Nærhet og enkelhet skal kjennetegne forholdet til markedet.! Sparebanken Midt-Norge skal være en fullservicebank for privatkunder, primærnæringer, offentlig sektor og bedriftsmarkedet i Midt-Norge.! Sparebanken Midt-Norge skal gjennom lønnsom drift opprettholde en slik soliditet at banken kan ivareta sitt samfunnsansvar gjennom å spille en aktiv rolle i verdiskaping og vekst i landsdelen. 2

2 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Leder: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Leder: Per Axel Koch (Adresseavisen) Nestleder: Eli Arnstad (Enova AS) Kjell Eriksen (Brekke Industrier) Anne-Brit Skjetne (Aker Verdal) Terje Roll Danielsen (Roll Severin AS) Ivar M. Johansen (Frøya VG Skole) Egill Vatne jr (Namsos Kommune) Finn Haugan (Adm.dir.) Frode Kalland (Tillitsvalgt) o Kontrollkomiteen Leder: Randi Grøndalen (lagdommer) Nestleder: Rolf Røkke (kemner i Trondheim) o Ekstern revisor KPMG Trondheim v/ Sverre Einersen o Toppledelsen Finn Haugan (AD), Torbjørn Vik (VAD), Marvin Wiseth, Kjell Fordal, Tore Haarberg og Olav Sem Austmo 3 4

3 Midt-Norges beste distribusjonsnett Trøndernes nærmeste bank 53 kontor og 15 bank i butikk 9 minibanker Ca. 24. kunder Ca. 41. nettbankkunder Ca. 57 årsverk 5 Markedsandeler! SpareBank 1 Midt-Norge har en tredel av de samlede bankutlån og en firedel av de samlede innskudd i Midt-Norge, og er med det den klart største banken! Banken er en betydelig aktør innenfor forsikring og nye spareformer! Bankens markedsandeler er stabile, og for tiden: 41 % av personkundene 82 % av landbrukskundene 4 % av bedriftskundene kunder i SpareBank 1 Midt-Norge 6

4 OPPSUMMERING 7 8

5 Hovedtrekk! Ordinært driftsresultat på 338 mill kr (344 mill kr)! EK-avkastning på 1.9 % (12,6 %)! Rentenetto på 824 mill kr (785 mill kr)! Utlånsvekst 1% (16%) og ordinær innskuddsvekst 6,5% (13,4 %)! Netto tap på utlån 139 mill kr (13 mill kr)! Nysalg forsikring 65 mill kr! Nysalg sparing 5 mill kr (inkl SparX 11 mill kr)! Gevinster på anleggsmidler 25 mill kr (69 mill kr)! Andel av underskudd i SpareBank 1 Alliansen 49,7 mill kr (8,6 mill kr)! Antall årsverk 675 (79) 9 Hovedtrekk 4. kvartal Positiv utvikling ordinær drift rentenettoen har økt gjennom hele året høye provisjonsinntekter siste kvartal Rentenedgang har bedret balansen mellom utlåns- og innskuddsmargin Sterk BM-vekst har økt netto tap pga høyere uspesifiserte avsetninger Underskudd i SpareBank 1 alliansen også siste kvartal Positiv salgsutvikling etter stagnerende salg i foregående kvartaler 1

6 Viktige hendelser 21 Konvertering til ny datasentral gjennomført, SpareBank 1-bankene samlet på felles plattform I en periode ga dette betydelige driftsproblemer med negative kundreaksjoner og intern uro Bank i butikk etablert som et ledd i restruktureringen av kontornettet Kontoravvikling gjennomført parallelt med opprusting av kundeservice Antall nettbankkunder økte sterkt, 41. ved årsskiftet SparX solgt for 11 mill Kontoretablering på Røros Banken har ervervet 9% av aksjene i Allegro Finans AS. Aksjene IDA bilforvaltning AS solgt til SpareBank 1 Gruppen EiendomsMegler 1 markedsleder i regionen. Ny styreformann ved Per Axel Koch 11 Foreløp Svalbard SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Vest SpareBank 1 SR-Bank Total forvaltning: ca. 144 milliarder Totalt antall kontorer: ca 37 Totalt antall ansatte: ca 46 Totalt antall kunder: drøyt 1,3 mill privatkunder bedriftskunder nettbankkunder Samarbeidende Spareban SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsd SpareBank 1 Jevnaker Lu SpareBank 1 Vestfold Rygge-Vaaler Sparebank Gjerpen og Solum Spareb Halden SpareBank Sparebanken Nordvest Modum Sparebank Ringerikes Sparebank Sandsvær Sparebank Sparebanken Grenland Lom og Skjåk Sparebank Nøtterø Sparebank 12

7 SpareBank 1 - samarbeidet Visjon: SpareBank 1 skal innfri kundenes individuelle forventninger ved nærhet lokal forankring og samarbeid. Forretningsidé: Å være en totalleverandør av alle typer finanstjenester; av nasjonal størrelse og betydning, men med evnen til å fremstå som nær og lokal for våre kunder. Mål:!Omstille oss raskere enn konkurrentene, i takt med endringer i markeds- og kundebehov!profilere oss som en totalleverandør fra «balanse-bank» til «den finansielle leverandør»!tilstrebe oss en posisjon som en av de ledende aktører i norsk finans- og næringsliv 13 SpareBank 1 samarbeidet Strategisk fokus Hovedfokus: Den finansielle leverandør Dette krever :! Økt lønnsomhet -> fokus på driftseffektivitet og kapitalallokering! Økt salg av finansielle produkter! Økt effektivitet i gjennomføring av oppgaver og prosjekter i alliansen (Banksamarbeidet), herunder prosjekter i samarbeid med FöreningsSparebanken 14

8 Kundene SpareBank 1-bankene 386 kontorer/møteplasser/distribusjonsenheter SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS AS (1%) SpareBank 1 Finans AS AS (1%) SpareBank 1 Skadeforsikring AS AS (1%) SpareBank 1 Livsforsikring AS AS (1%) SpareBank 1 Fondsforsikring AS AS (1%) Eiendoms- Megler 1 IDA IDA AS AS (1%) ODIN Forvaltning AS AS (1%) First Securities ASA (51%) EnterCard AS AS (65%) SpareBank 1 Aktiv Forvaltning AS AS (1%) FSPA/ Swedbank Oslo Eiere SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Samarbeidende LO LO og og Förenings- SR-Bank Vest Midt-Norge Nord-Norge Sparebanker AS AS fagforbund Sparbanken 13% 13% 13% 13% 13% 1% 25% Hovedtall Forvaltningskapital 33,3 mrd kr 3,9 mrd kr 26,4 mrd kr Utlån (brutto) 29,3 mrd kr 26,6 mrd kr 23, mrd kr Innskudd fra kunder 17,9 mrd kr 17,3 mrd kr 15,2 mrd kr Sum inntekter 1134 mill kr 141 mill kr 156 mill kr Sum driftskostnader 683 mill kr 635 mill kr 561 mill kr Tap utlån 139 mill kr 13 mill kr 16 mill kr Gevinst anleggsmidler 25 mill kr 69 mill kr 5 mill kr Ordinært resultat 338 mill kr 344 mill kr 438 mill kr 16

9 Nøkkeltall Rentenetto 2,59 % 2,82 % 3,2 % Driftsresultat før tap / nedskrivning 1,42 % 1,45 % 2,6 % Resultat av ordinær drift 1,6 % 1,23 % 1,82 % Kapitaldekning 11,5 % 1,7 % 1,9 % Kjernekapitalandel 8,4 % 8,3 % 9,4 % Innskuddsdekning 63 % 67 % 69 % Kostnader ift. Inntekter 6 % 61 % 53 % Egenkapitalavk. etter skatt 1,9 % 12,6 % 18,9 % 17 Resultat Rentenetto Kursgevinster/utbytte Innt. fra tilkn. selskaper Andre inntekter (nto) Andre driftskostnader Resultat før tap og gevinster Tap utlån Gevinst anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skatt Overskudd

10 Resultat ordinær bankdrift Rentenetto Andre driftsinntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat ordinær virksomhet Kursgev/-tap, utb., verdipap./val. Innt. fra tilkn. Selskaper (SB 1) Bonus Omstillingskostnader Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat Relativt resultat Rentenetto 2,59 2,82 3,2 Kursgevinster/utbytte,21,4,39 Innt. fra tilkn. selskaper -,15 -,3,3 Andre inntekter (nto),92,88,81 Andre driftskostnader -2,15-2,28-2,34 Resultat før tap 1,42 1,45 2,6 Tap utlån -,44 -,47 -,44 Gevinst anleggsmidler,8,25,21 Resultat av ord. drift 1,6 1,23 1,82 Skatt -,34 -,34 -,44 Overskudd,73,89 1,38 2

11 Forslag til overskuddsdisponering Overskudd Fond for vurderingsforskjeller / andre fond Til disponering Kontantutbytte Utbytteutjevningsfond Gave / gavefond 12 1 Til Sparebankens fond Utbytte 21 Kontantutbytte pr grunnfondsbevis kr 18,-. Overført til utbytteutjevningsfond, 54 millioner kroner, Etter dette er utbytteutjevningsfondet 498 millioner kroner. 22

12 Egenkapital Grunnfondsbevis Overkursfond 4 6 Utjevningsfond Sum grunnfondseiere Sparebankens fond Gavefond 6 6 Sum Sparebanken Fond for vurderingsforskjeller Annen Egenkapital Sum Egenkapital Nøkkeltall grunnfondsbevis Nøkkeltall grunnfondsbevis Grunnfondsbrøk 54,2 % 56,2 % 58,1 % 6,4 % 62,7 % Antall GFB (mill) 6,1 6,5 6, 6, 6, Børskurs Børsverdi (mill kr) Resultat per GFB (eiernes andel) 21,2 23,9 33,3 25,5 29,3 Utbytte per GFB P/E 9,4 7,8 6,8 7, 8,5 Direkteavkastning 9, % 9,1 % 7,5 % 8,9 % 6,5 % Bokført egnekapital per GFB (inkl utbyt Pris / Bokført egenkapital (inkl utbytte),94,9 1,14 1,2 1,52 24

13 Resultatutvikling (ordinært driftsresultat) sammenliknet med 2: Rentenetto (eks sikringsfondsavg.) Avgift til Sikringsfondet Avkastning pengemarkedsfond Kursgevinster og utbytte Resultatandel SpareBank 1 Gruppen as Andre provisjons- og driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Tap utlån Gevinst anleggsmidler Skatt Overskudd

14 21 sammenliknet med 2: Morbank Datterselskap Konsern Netto provisjons- og andre drifts.innt Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat ordinær bankdrift 21 Rentenetto 1. kv kv kv kv. 218 Sum Andre driftsinntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat ordinær virksomhet Kursgev/-tap, utb., verdipap./val Innt. fra tilkn. Selskaper (Gruppen) Bonus Omstillingskostnader Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

15 Driftsresultat - kvartalsvis utvikling 2 15 mill kr 1 5 1/99 2/99 3/99 4/99 1/ 2/ 3/ 4/ 1/1 2/1 3/1 4/1 før tap / gevinst etter tap / gevinst Kvartalsutvikling 3/ 4/ 1/1 2/1 3/1 4/1 Rentenetto Kursgevinster og utbytte Innt. fra tilkn. selskaper Andre provisjonsinntekter (nto) Sum inntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før tap Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

16 Rentenettoutvikling 8, % 8 7 7, % 6 6, % 5 5, % mill kr 4 4, % Relativt 3 3, % 2 2, % 1 1, % , % Mill kr Relativt 4,6 % 4,24 % 3,68 % 3,51 % 3,29 % 3,2 % 2,82 % 2,59 % 31 Rentenetto - kvartalsvis utvikling 4, ,5 mill kr 1 3 prosent 5 2,5 1/99 2/99 3/99 4/99 1/ 2/ 3/ 4/ 1/1 2/1 3/1 4/1 mill kr prosent 3,54 3,24 3,9 2,94 2,77 2,85 3,3 2,77 2,54 2,61 2,64 2,

17 Inntekter Trender Provisjonsinnt Betalingsformidling Kursgev og utbytte Rentenetto Transaksjonsutvikling Elektroniske tj. Brevgiro Kassetjenester

18 Utvikling antall nettbankkunder Kunder

19 Driftskostnader mill kr mill kr relativt 3,16 % 3,53 % 3,13 % 3,24 % 3,3 % 2,55 % 2,46 % 2,34 % 2,28 % 2,15 % rel.morb. 2,16 % 1,86 % 1,8 % 3,75 % 3,5 % 3,25 % 3, % 2,75 % 2,5 % 2,25 % 2, % 1,75 % 1,5 % relativt 37 Årsverkutvikling (Konsern) Datterselskapene Foreløpig årsregnskap øverst 21 38

20 Avkastningsmargin Kostnadsprosent 7, % 7 % 6,5 % 6, % 65 % 5,5 % 6 % 5, % 4,5 % 55 % 4, % 5 % 3,5 % 3, % 45 % 2,5 % Avk.margin 6,37 % 6,37 % 5,43 % 4,84 % 4,1 % 3,82 % 3,7 % 3,69 % 3,41 % 3,6 % Kostn/innt (kons) 58 % 54 % 58 % 58 % 65 % 59 % 59 % 53 % 61 % 6 % Kostn/innt (mor) 57 % 65 % 57 % 58 % 51 % 59 % 56 % 4 % 39 Bokførte tap 21 (mill kr) PM BM Sum Økning i tap Inngått/reduksjon i tap Sum netto spesifisert tap Økt uspes. tapsavsetning 35 Netto bokf. tap 138 4

21 Bokførte tap (mill kr) Økning i tap Inngått/reduksjon tap Sum netto spesifisert tap Økt uspes. tapsavsetning Netto tap Tapsutvikling (konsern) mill kr 42

22 Misligholdsutvikling (mislighold mer enn 9 dager) mill kr Des 94 Des 95 Des 96 Des 97 Des 98 Des 99 Des Sep 1 Des 1 Næringsliv Personmarked PM - beregnet tapsavsetning (mill kr) Tapsutsatt kapital Tapsavsetning Beregningssats Mislighold over ett år 14 8 % 83 Mislihold 9-36 dager % 73 Disse kundenes friske lån 27 2 % 5 Reforh. lån som betjenes 4 5 % 2 Sum mislighold over 9 dager % 181 Mislh. mellom 48 og 9 dager 62 2 % 12 Disse kundenes friske lån 15 1 % 2 Sum PM-eng. som tapsberegnes %

23 Beregning uspes. tapsavsetning Kundegruppe Saldo (inkl garantier) Ikke tapsvurd.kapital Normal risiko Uspes.tapsavsetning Bedriftsmarked ,16 % 256,2 Utenl.kunder , % 4, Best sikrede boliglån ,25 % 24,3 Andre PM-lån ,46 % 9,4 Off.sektor/kredittfo retak Sum, Morbank ,3 % 374,9 Sbk 1 Finans AS 12,6 Konsern 387,5 45 Utvikling tapsavsetninger mill kr Uspesifisert BM, spesifisert PM, spesifisert 46

24 Balanse Likvider Verdipapirer Brutto utlån spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån Øvrige aktiva EIENDELER Pengemarkedsfinansiering Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital GJELD og EGENKAPITAL Forvaltningskapital

25 Utlån - Innskudd mrd Innskudd Utlån Utlåns- og innskuddsvekst 16, % 16, % 12, % 12, % 8, % 8, % 4, % 4, %, %, % -4, % -4, % -8, % , % Innskudd -7,4 % 3,1 % -1,7 %,2 % 6,5 % 5,8 % 4,4 % 1,8 % 9,5 % 13,4 % 6,5 % Utlån -4,2 % -7,1 % -2,6 % 4,7 % 1,5 % 9,2 % 9,6 % 8,5 % 13,8 % 16, % 1,2 % 5

26 Utlån til kunder (brutto) i mill kr og 12 mnd vekst i % 2, 18, 16, 14, 12, /99 2/99 3/99 4/99 1/ 2/ 3/ 4/ 1/1 2/1 3/1 4/1 Utlån Vekst 8,7 7,5 9,3 13,4 15,3 19, 17, 16, 16,4 15,4 14,6 1,2 1, 8, 6, 4, 51 Innskudd fra kunder i mill kr og 12 mnd vekst i % , 12, 1, 8, 6, 4, 1/99 2/99 3/99 4/99 1/ 2/ 3/ 4/ 1/1 2/1 3/1 4/1 Innskudd Vekst 7, 7, 4, 12, 8, 11, 1, 13, 13,9 11,5 8,9 6,5 52 2,

27 Innskuddsvekst og sparing i fondsandeler Årlig vekst ordinære innskudd Rentefond Aksjefond Innskudd mnd %-vis innskuddsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/ 2/ 3/ 4/ 1/1 2/1 3/1 4/1 PM BM

28 12 mnd %-vis utlånsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/ 2/ 3/ 4/ 1/1 2/1 3/1 4/1 PM BM Markedsandeler PM-kunder NOR K-bank DnB Fokus Postbanken SpareBank 1 Midt-Norge

29 Utlånsvekst 21 Primærnæring Offentlig Næringsliv Lønnstakere Utland/andre Totalt Vekst i mill kr Vekst i prosent 5,5 % -,5% 17,2 % 5,8 % 59,2 % 1,1 % 57 Sektorfordeling - utlån Utland/andre 2,5% Næringsliv 4,5% Utland/andre 1,8% Næringsliv 38,8% 55,6% Offentlig 1,4% 57,9% Offentlig 1,5% 58

30 Næringsfordeling - utlån Havbruk 5,7% 21 Primærnæring 17,9% Havbruk 6,9% 2 Primærnæring 19,7% Finans./Eiend.dr. 31,% Varehandel 11,2% Off. sektor 3,1% Finans./Eiend.dr. 28,5% Varehandel 1,6% Off. sektor 3,6% Trsp/tj.yt./div. Bygg/anlegg 19,8% 3,8% Produksjon 7,7% Trsp/tj.yt./div. Bygg/anlegg 18,7% 4,3% Produksjon 7,7% 59 Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseie Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 11,5 % 1,7 % 1,9 % Kjernekapitalandel 8,4 % 8,3 % 9,5 % 6

31 Kapitaldekning 16, 14, prosent 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kjernekapital Tilleggskapital 61 Datterselskaper Overskudd etter skatt Midt-Norge Fonds as/gårdsnummer 1 as EiendomsMegler 1 Midt-Norge as Midt-Norge Regnskap as Sparebank 1 Finans Midt-Norge as Allegro as Sum resultat i datterselskaper Andel SpareBank 1 Gruppen as

32 Utbyttepolitikk Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning på den samlede egenkapital. Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres egenkapital- andel. Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må vektlegges. 63 Kursutvikling grunnfondsbevis mars 1997 desember /3 25/4 23/5 2/6 18/7 15/8 12/9 1/1 7/11 5/12 2/1/98 3/1 27/2 27/3 24/4 22/5 19/6 17/7 14/8 11/9 9/1 6/11 4/12 31/12/ 28/1 25/2 25/3 2/4 18/5 15/6 13/7 1/8 8/9 1/1 24/1 21/11 12/12 31/12/ 26/1 24/2 31/3 28/4 26/5 7/7 4/8 7/9 29/9 27/1 24/11 29/12-26/1 23/2 3/3 27/4 25/5 29/6 27/7 31/8 28/9 2/11 3/11 28/12 64

33 Omsetning grunnfondsbevis jan 1998 desember antall 2. jan. 98 apr. 98 jul. 98 okt. 98 jan. 99 apr. 99 jul. 99 okt. 99 jan. apr. jul. okt. jan.1 apr.1 jul.1 okt største grunnfondsbeviseiere pr Eier Föreningssparbanken Frank Mohn AS Folketrygdfondet Investors Bank & Trust IK Lykke, T. Lykke, Lykke Finans Sparebanken Rogaland Gjensidige NOR Tveteraas Invest as m.fl. Wenaas Holding AS Roll Severin AS Antall Andel 9,88 % 4,97 % 4,86 % 3,8 % 2,68 % 2,44 % 2,9 % 2,6 % 1,89 %,92 % 66

34 Geografisk eierfordeling pr Antall eiere Antall bevis Nordmenn i utlandet,4% 3,% Oslo/Akershus 16,4% Utlandet,7% Sør-Trøndelag 29,4% Nord-Trøndelag 23,% Utlandet 14,3% Nordmenn i utlandet,1% Norge for øvrig 31,7% Sør-Trøndelag 2,4% Nord-Trøndelag 6,% Oslo/Akershus 27,4% Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo/Akershus Norge for øvrig Nordmenn i utlandet Utlandet Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo/Akershus Norge for øvrig Nordmenn i utlandet Utlandet 67 Utvikling i grunnfondsbevis Antall eiere Omsetning (antall bevis) Tusen 2 Millioner

35 Fylkesvis eierstatistikk pr Utlandet Nordmenn i utlandet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Svalbard Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Antall eiere Antall bevis 69

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002

Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002 Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Leder: o Forstanderskapet Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) Hovedstyret Leder: Per Axel Koch

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999 Kvartalsrapport 28. oktober 1999 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank

Detaljer

Foreløpig Årsregnskap 2000. Presentasjon 25. januar 2001

Foreløpig Årsregnskap 2000. Presentasjon 25. januar 2001 Foreløpig Årsregnskap Presentasjon 25. januar 2001 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1.kvartal 2003 presentasjon 29.04.2003

Kvartalsrapport. 1.kvartal 2003 presentasjon 29.04.2003 Kvartalsrapport 1.kvartal 2003 presentasjon 29.04.2003 Innholdsfortegnelse SpareBank 1 Midt-Norge Oppsummering, hovedtrekk Resultat, hovedtall Rentenetto Andre inntekter Driftskostnader Tap og mislighold

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

Regnskap 2. kvartal Presentasjon 14. august 2001

Regnskap 2. kvartal Presentasjon 14. august 2001 Regnskap Presentasjon 14. august 2001 1 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Formann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Fungerende formann: Per Axel Koch

Detaljer

Regnskap 3. kvartal Presentasjon 26. oktober 2001

Regnskap 3. kvartal Presentasjon 26. oktober 2001 Regnskap Presentasjon 26. oktober 2001 1 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Formann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Formann: Per Axel Koch (Adresseavisen)

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Diverse. Side 2

Innholdsfortegnelse. Diverse. Side 2 Regnskap 2002 Innholdsfortegnelse SpareBank 1 Midt-Norge Oppsummering, hovedtrekk Resultat, hovedtall Rentenetto Andre inntekter Driftskostnader Tap og mislighold Balanse Eksponering Kapitaldekning Datterselskaper,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 25 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 26 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 27-28 -Nøkkeltall

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal 21 1 Innhold Side Side Presentasjonsmateriell Tilleggsinformasjon - Hoved- og nøkkeltall 3-6 - Grafisk utvikling 35-38 - Resultat og balanse

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 24. januar 2002

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 24. januar 2002 PRESSEMELDING FRA Telefon hovedsentralbord: 73 58 51 11 Telefaks adm.: 73 58 64 95 Hjemmeside: smn.no E-post: smn@smn.no Trondheim, 24. januar 2002 Foreløpig årsregnskap 2001: Solid bankdrift gav godt

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 C:\WINDOWS\Desktop\ Foreløpige tall godkj av styret kl 1230.lwp 27.01.99 13:14 Morbank 1998 1997 Resultat (i mill kr) 1998 1997 1.590 1.267 Renteinntekter 1.593

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998 Halvårsrapport pr. 30. juni 1998 Morbank 30.6.98 30.6.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.6.98 30.6.97 1997 671 628 1.267 Renteinntekter 672 629 1.268 333 279 577 Rentekostnader 331 278 575 338 349 690 Netto

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

1. kvartal Denne versjon: :06

1. kvartal Denne versjon: :06 1. kvartal 2003 Denne versjon: 29.04.2003 14:06 1. kvartal 2003 Resultat før skatt på 38 mill kr (127 mill kr) Rentenetto på 216 mill kr (213 mill kr) EK-avkastning 5,0 % (16,4%) Utlånsvekst siste 12 måneder

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 25. oktober 2001

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 25. oktober 2001 PRESSEMELDING FRA Telefon hovedsentralbord: 73 58 51 11 Telefaks adm.: 73 58 64 95 Hjemmeside: smn.no E-post: smn@smn.no Trondheim, 25. oktober 2001 Solid bankdrift gav godt resultat pr. 3. kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2002

Foreløpig årsregnskap 2002 Foreløpig årsregnskap 2002 Foreløpig årsregnskap 2002 Ordinær bankvirksomhet med fortsatt positiv utvikling Regnskapet sterkt preget av svakt resultat og nedskrivninger i SpareBank 1 Gruppen, tap på Finance

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Foreløpig årsrapport. pr 31. desember 1999

Foreløpig årsrapport. pr 31. desember 1999 Foreløpig årsrapport pr 31. desember 1999 27. januar 2000 Mo rb an k Konsern 31.12.97 31.12.98 31.12.99 Re s u ltatre g n s k ap ( i m ill k r) 31.12.99 31.12.98 31.12.97 1.267 1.590 1.915 Renteinntekter

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 21. august 2013

Kapitalmarkedsdag 21. august 2013 Kapitalmarkedsdag 21. august 2013 Administrerende banksjef Per Halvorsen Sparebanken Telemark Oslo 20.03.2013 Fusjon Holla og Lunde Sparebank og SpareBank 1 Telemark november 2012 SpareBank 1 Telemark

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Oslo, 12. august Bank 1 Oslo (konsern) Første halvår med høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter og kostnader Resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Kvartalspresentasjon. SpareBank 1 SR-Bank konsern. 3. kvartal 2003

Kvartalspresentasjon. SpareBank 1 SR-Bank konsern. 3. kvartal 2003 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kvartal 2003 1 23. oktober 2003 Innhold Side Side PRESENTASJON: TILLEGGSINFO 36-57 Hovedtrekk og nøkkeltall 3-7 Vedtekter 36 -Underliggende drift 8 Utbyttepolitikk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer