Regnskap 3. kvartal Presentasjon 26. oktober 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 3. kvartal Presentasjon 26. oktober 2001"

Transkript

1 Regnskap Presentasjon 26. oktober

2 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Formann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Formann: Per Axel Koch (Adresseavisen) Nestformann: Eli Arnstad (Enova AS) Kjell Eriksen (Brekke Industrier) Anne-Brit Skjetne (Aker Verdal) Terje Roll Danielsen (Roll Severin AS) Ivar M. Johansen (Frøya VG Skole) Egill Vatne jr (Namsos Kommune) Finn Haugan (Adm.dir.) Frode Kalland (Tillitsvalgt) o Kontrollkomiteen Formann: Randi Grøndalen (lagdommer) Nestformann: Rolf Røkke (kemner i Trondheim) o Ekstern revisor KPMG Trondheim v/ Sverre Einersen o Konsernledelsen Finn Haugan (AD), Torbjørn Vik (VAD), Marvin Wiseth, Kjell Fordal, Tore Haarberg og Olav Sem Austmo 2

3 Organisering pr VISJON SpareBank 1 Midt-Norge skal være den banken som kundene i Midt-Norge foretrekker. 3

4 Hovedtrekk 3. kvartal Ordinært driftsresultat på 260 mill kr (226 mill kr). EK-avkastning etter skatt på 10,9 % (10,9 %). Rentenetto på 606 mill kr (581 mill kr). Netto provisjonsinntekter 219 mill kr (162 mill kr) sterk økning i datterselskapene. Utlånsvekst 14,6 % og innskuddsvekst 8,9 % siste 12 mnd. Stabile kostnader i morbanken. Økte aktivitetsnivå i dattarselskapene gir økte inntekter og kostnader. Netto tap på utlån 83 mill kr (106 mill kr) Fallet i verdipapirmarkedet har gitt betydelig underskudd i SpareBank 1 Gruppen og kurstap på egne aksjer. Gevinster ved salg anleggsaksjer 37 mill kr (26 mill kr) Tallene i parentes gjelder 3. kvartal

5 Hendelser 3. kvartal Utviklingsprogram iverksatt for å styrke kunderelasjoner og samarbeidsforhold. Oss i en Sammenbrudd i bankens datasystemer i august etter leverandørsvikt Driftssituasjonen har stabilert seg. Morbankens bemanning redusert med 46 årsverk. Aksjer i IDA Bilforvaltning og EC Dahl Eiendom solgt med samlet gevinst 26 mill kr 5

6 Hovedtall i mill kr Forvaltningskapital Utlån (brutto) Innskudd fra kunder Sum inntekter Sum driftskostnader Tap utlån Gevinst anleggsmidler Ordinært resultat

7 Nøkkeltall Rentenetto 2,56 % 2,84 % 3,20 % Driftsresultat før tap / nedskrivning 1,30 % 1,49 % 2,06 % Resultat av ordinær drift 1,10 % 1,10 % 1,82 % Kapitaldekning 11,3 % 11,0 % 10,9 % Kjernekapitalandel 8,2 % 8,6 % 9,4 % Innskuddsdekning 62 % 65 % 69 % Kostnader ift. Inntekter 62 % 60 % 53 % Egenkapitalavk. etter skatt 10,9 % 10,9 % 22,3 % 7

8 Resultat i mill kr Rentenetto Kursgevinster/utbytte Innt. fra tilkn. selskaper Andre inntekter (nto) Andre driftskostnader Resultat før tap og gevinster Tap utlån Gevinst anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skatt Overskudd

9 Relativt resultat Rentenetto 2,56 2,84 3,29 Kursgevinster/utbytte 0,14 0,14 0,32 Innt. fra tilkn. selskaper -0,18-0,00 0,06 Andre inntekter (nto) 0,93 0,79 0,78 Andre driftskostnader 2,16 2,28 2,26 Resultat før tap 1,29 1,49 2,19 Tap utlån 0,35 0,52 0,44 Gevinst anleggsmidler 0,16 0,13 0,31 Resultat av ord. drift 1,10 1,10 2,06 Skatt 0,36 0,30 0,46 Overskudd 0,74 0,80 1,60 9

10 Resultatutvikling (ordinært driftsresultat) sept

11 Resultat før tap mill kr sep

12 3.kvartal 01 sammenliknet med 3.kvartal 00: Rentenetto (eks sikringsfondsavg.) Avgift til Sikringsfondet Kursgevinster og utbytte Inntekter fra tilknyttede selskap Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Tap utlån Gevinst anleggsmidler Skatt Overskudd

13 Resultat ordinær bankdrift 2000/2001 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 Rentenetto Andre driftsinntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat ordinær virksomhet Kursgev/tap, utb. verdipap./val Innt.fra tilkn.selsk. inkl.gruppen Bonus Omstillingskostnader Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

14 Driftsresultat - kvartalsvis utvikling mill kr /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 før tap /gevinst etter tap /gevinst

15 Kvartalsutvikling 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 Rentenetto Kursgevinster og utbytte Innt. fra tilkn. selskaper Andre provisjonsinntekter (nto) Sum inntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før tap Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

16 Rentenettoutvikling 800 8,00 % 700 7,00 % 600 6,00 % 500 5,00 % mill kr 400 4,00 % relativt 300 3,00 % 200 2,00 % 100 1,00 % /2001 0,00 % mill kr relativt 4,60 % 4,24 % 3,68 % 3,51 % 3,29 % 3,20 % 2,82 % 2,56 % 16

17 Rentenetto - kvartalsvis utvikling , ,5 3,25 mill kr prosent 170 2,75 2, , /99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 2 mill kr prosent 3,54 3,40 3,29 3,20 2,77 2,85 3,02 2,77 2,54 2,61 2,64 17

18 Driftskostnader 700 3,75 % 600 3,50 % mill kr ,25 % 3,00 % 2,75 % 2,50 % 2,25 % relativt 100 2,00 % /01 1,75 % mill kr relativt 3,16 % 3,53 % 3,13 % 3,24 % 3,03 % 2,55 % 2,46 % 2,34 % 2,28 % 2,16 % 18

19 Årsverkutvikling (Konsern) /2001 Datterselskapene øverst 19

20 Avkastningsmargin Kostnadsprosent 7,00 % 70,00 % 6,50 % 65,00 % 6,00 % 60,00 % Avk.margin 5,50 % 5,00 % 4,50 % 55,00 % 50,00 % 45,00 % Kostn.prosent 4,00 % 40,00 % 3,50 % 35,00 % 3,00 % / ,00 % Avk.margin 6,37 % 6,37 % 5,43 % 4,84 % 4,10 % 3,82 % 3,70 % 3,69 % 3,41 % 3,10 % Kostn.prosent 58 % 54 % 58 % 58 % 65 % 59 % 59 % 53 % 61 % 62 % 20

21 Bokførte tap (mill kr) PM BM Sum Sum Økning i tap Inngått/reduksjon i tap Sum netto spesifisert tap Økt uspes. tapsavsetning Netto bokf. tap hittil i år

22 KREDITTPOLICY Bankens kredittpolicy regulerer organisering, markedssegmentering, risikoprofil, kredittprosesser Organisasjonsmessig skille mellom markedsapparatet (BM resp. PM divisjonen) og kredittdirektør-/kredittkontrollfunksjonen(vise adm.dir.) Desentralisert markedsbearbeiding basert på sentrale instrukser og tett oppfølging og kontroll på små-/mellomstore kunder Sentralisert markedsbearbeiding av store kunder Geografisk begrenset til kunder i Midt-Norge og disses aktivitet utenfor. Direkteengasjement utenfor Midt-Norge bare når risikoen vurderes som meget liten evt. når engasjementet er en Spare 1 syndikering Vi finansierer kun lav og middels risiko (ikke egenkapitalinstrumenter, ikke spekulasjonsforretninger etc.) Risikoklassifiseringsmodell med objektive kriterier Stor styrefokus på kreditt og risikostyring 22

23 Store engasjement Engasjementsstørrelse Eng > 500 mill kr Eng > 300 mill kr Eng > 100 mill kr Antall Mill kr * Banken har et begrenset antall store engasjement * Risikospredning * Analyse og gjennomgang i hovedstyret 23

24 Konservativ avsetningspraksis Misligholdte lån 753 2,6 % 553 2,2 % Tapsavsetning 351 1,2 % 344 1,4 % Nto. mislighold 402 1,4 % 209 0,8 % Tapsavsetning ikke misligholdte eng ,5 % 122 0,5 % Uspes. tapsavsetning 367 1,29 % 336 1,35 % * SpareBank 1 Midt-Norge har konservativ tapsavsetningspraksis Meget høy uspesifisert tapsavsetning, en reserve til benchmark på 130 mill kr 24

25 Tapsutvikling (konsern) / mill kr 25

26 Misligholdsutvikling (mislighold mer enn 90 dager) mill kr Des 94 Des 95 Des 96 Des 97 Des 98 Des 99 Des 00 Sep 01 Næringsliv Personmarked

27 Sektorfordeling - utlån 34 % Næringsliv Landbruk Offentlig Lønnstakere 57 % 8 % 1 % 27

28 Risikoutvikling BM / PM engasjement 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Lav 52,1 % 54,9 % 57,6 % 60,9 % 59,7 % Normal 27,8 % 26,1 % 30,0 % 29,3 % 30,9 % Betydelig 13,6 % 15,5 % 8,7 % 7,7 % 6,8 % Høy 6,4 % 4,0 % 2,8 % 2,0 % 2,6 % 28

29 Andel risikoklassifisert BM / PM 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Klassifisert 30,0 % 39,0 % 81,0 % 84,0 % 93,3 % 29

30 Utlån BM / PM risikogruppert med tilhørende renteavkastning Ikke klassefisert Lav risiko Normal risiko Betydelig risiko Høy risiko Utlån ift. risikokl Renteavkastning 8,95 % 8,70 % 9,33 % 9,68 % 9,90 % 10,00 % 9,80 % 9,60 % 9,40 % 9,20 % 9,00 % 8,80 % 8,60 % 8,40 % 30

31 Balanse Likvider Verdipapirer Brutto utlån spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån Øvrige aktiva EIENDELER Innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital GJELD og EGENKAPITAL

32 Forvaltningskapital mrd kr /

33 Utlån - Innskudd mrd /2001 Innskudd Utlån

34 Utlån til kunder (brutto) i mill kr og 12 mnd vekst i % ,0 18,0 16,0 14,0 12, , ,0 6, /98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 4,0 Utlån Vekst 10,0 9,0 8,0 7,5 9,3 13,4 15,3 19,0 16,9 16,5 16,4 15,4 14,6 34

35 Innskudd fra kunder i mill kr og 12 mnd vekst i % ,0 12, ,0 8, ,0 4, /98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 2,0 Innskudd Vekst 4,0 2,0 7,1 6,6 3,8 11,9 7,5 10,8 9,7 13,0 13,9 11,5 8,9 35

36 Innskuddsvekst og sparing i fondsandeler Årlig vekst ordinære innskudd /2001 Rentefond Aksjefond Innskudd

37 12 mnd %-vis innskuddsvekst, PM og BM 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 PM 3,0 4,0 7,0 8,0 10,0 15,0 12,0 13,0 14,0 14,0 11,0 11,6 9,0 9,7 7,5 BM 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0-12,0-10,0 3,0 8,0 10,0 8,0 14,4 15,0 12,4 20,0 37

38 12 mnd %-vis utlånsvekst, PM og BM 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 PM 6,0 6,0 4,0 4,0 5,0 7,0 10,0 13,0 16,0 17,0 16,0 17,0 15,0 11,9 10,2 BM 15,0 18,0 19,0 17,0 14,0 9,0 10,0 15,0 11,0 16,0 17,0 9,8 12,0 14,4 14,5 38

39 Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseie Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 11,3 % 10,7 % 10,9 % Kjernekapitalandel 8,2 % 8,3 % 9,5 % 39

40 Kapitaldekning 16,0 prosent 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Kjernekapital Tilleggskapital 40

41 Datterselskaper (Overskudd før skatt) Midt-Norge Fonds as/gårdsnummer as EiendomsMegler Midt-Norge as Midt-Norge Regnskap as Sparebank 1 Finans/Midt-Norge Leasing as Allegro as Sum resultat i datterselskaper (før skatt) Andel SpareBank Gruppen as (etter skatt)

42 Utbyttepolitikk Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning på den samlede egenkapital. Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres egenkapital- andel. Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må vektlegges. 42

43 43 Kursutvikling grunnfondsbevis mars 1997 september /3 25/4 23/5 20/6 18/7 15/8 12/9 10/10 7/11 5/12 2/1/98 30/1 27/2 27/3 24/4 22/5 19/6 17/7 14/8 11/9 9/10 6/11 4/12 31/12/ 28/1 25/2 25/3 20/4 18/5 15/6 13/7 10/8 8/9 1/10 24/10 21/11 12/12 31/12/ 26/1 24/2 31/3 28/4 26/5 7/7 4/8 7/9 29/9 27/10 24/11 29/12-26/01 23/02 30/03 27/04 25/05 29/06 27/07 31/08 28/09

44 Omsetning grunnfondsbevis jan 1998 september antall jan. 98 apr. 98 jul. 98 okt. 98 jan. 99 apr. 99 jul. 99 okt. 99 jan. 00 apr. 00 jul. 00 okt.00 jan.01 apr.01 jul.01

45 Nøkkeltall grunnfondsbevis Antall GFB (mill) 6,10 6,05 6,00 6,00 6,00 Børskurs Børsverdi (mill kr) Resultat per GFB (eiernes andel) 16,8 23,6 33,4 25,5 29,3 Utbytte per GFB P/E 7,9 7,9 6,8 7,0 8,5 Direkteavkastning 9,1 % 7,5 % 8,9 % 6,5 % Bokført egnekapital per GFB (inkl utbytte) Pris / Bokført egenkapital 0,88 0,93 1,17 1,02 1,52 45

46 10 største grunnfondsbeviseiere pr Eier Föreningssparbanken Frank Mohn AS Folketrygdfondet IK Lykke,T.Lykke,Lykke Fin. Sparebanken Rogaland Gjensidige NOR Tveteraas Invest AS, m.fl. Wenaasgruppen AS, Wenaas Holding AS Stiftelsen Uni Ila Jern as, Ila Finans as Antall Andel 9,88% 4,97% 4,86% 2,68% 2,45% 2,33% 2,06% 1,89% 1,58% 1,17% 46

47 NY PERSONMARKEDSSTRATEGI Multikanalstrategi hvor fjernbetjening (digitale kanal) likestilles med kontoret. Kostnadsnedbygging i kontorkanalen Sterk fokus på salg spesielt av spareprodukter Omfattende profesjonalisering og markedsorientering av hele PM organisasjonen 47

48 Markedsandeler SpareBank Midt-Norge har en tredel av de samlede bankutlån og en firedel av de samlede innskudd i Midt-Norge, og er med det den klart største banken Bankens markedsandeler utvikler seg positivt, og for tiden er 40 % av personkundene 82 % av landbrukskundene 42 % av bedriftskundene kunder i SpareBank Midt-Norge 48

49 Kontorer i Midt-Norge Trøndernes nærmeste bank FRA: 68 kontor Ca kunder Ca. 620 årsverk TIL: 42 Fullservice kontorer 11 Rådgiversteder 15 bank i butikk 570 årsverk 49

50 BEDRIFTSMARKEDSSTRATEGI Utnytter et markedsmomentum til a. å ta markedslederposisjon, b. rydde i egen portefølje, c. redusere porteføljerisiko d. rekruttere den beste kompetanse, e. øke lønnsomheten Satser mer på store kunder som preges av lavere kredittrisiko og høyere potensiale for fee-inntekter Segmentering i a. Småbedriftssegmentet (standardisering og automatisering) b. Kjernekundesegmentet (breddesalg, risikobegrensning og lønnsomhetsøkning) c. konsernkundesegmentet (skreddersøm, fee-inntekter, bransjefokus) 50

51 BEDRIFTSMARKEDSSTRATEGI MÅL Markedsleder med høyere lønnsomhet og et bedre forhold mellom lønnsomhet og risiko Opprettholde risikoprofil men redusere enkeltengasjementsrisiko (eliminere muligheten for katastrofer ) Betydelig lønnsomhetspotensiale skal hentes ut min 30% lønnsomhetsøkning innen BM-Divisjonen. 51

52 SpareBank 1 - samarbeidet Visjon: SpareBank skal innfri kundenes individuelle forventninger ved nærhet lokal forankring og samarbeid. Forretningsidé: Å være en totalleverandør av alle typer finanstjenester; av nasjonal størrelse og betydning, men med evnen til å fremstå som nær og lokal for våre kunder. 52

53 SpareBank 1 - samarbeidet Mål: Omstille oss raskere enn konkurrentene, i takt med endringer i markeds- og kundebehov Profilere oss som en totalleverandør fra «balansebank» til «den finansielle leverandør» Tilstrebe oss en posisjon som en av de ledende aktører i norsk finans- og næringsliv 53

54 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Nord-Norge 13 % SpareBank 1 Midt-Norge 13 % SpareBank 1 Vest 13 % SpareBank 1 SR Bank 13 % Eiere Samarbeidende Sparebanker AS 13 % FöreningsSparbanken 25 % LO 10 % SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Oslo 100 % First Securities ASA 51 % SpareBank 1 Livsforsikring 100 % Odin Forvaltning 100 % SpareBank 1 Skadeforsikring 100 % Sparebankutvikling 100 % EiendomsMegler 1 SpareBank 1 Finans 100 % EnterCard AS 65 % SpareBank 1 Fondsforsikring 100 % Distributører SpareBank 1 NordNorge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Vest SpareBank 1 SR Bank Samarbeidende Sparebanker AS 54

55 Foreløp Svalbard SpareBank 1 Nord-Norge Spa rebank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Vest SpareBank 1 SR-Bank Total forvaltning: ca. 144 milliarder Totalt antall kontorer: ca 370 Totalt antall ansatte: ca 4600 Totalt antall kunder: drøyt 1,3 mill privatkunder bedriftskunder nettbankkunder Samarbeidende Spareban SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsd SpareBank 1 Jevnaker Lu SpareBank 1 Vestfold Rygge-Vaaler Sparebank Gjerpen og Solum Spareb Halden SpareBank Sparebanken Nordvest Modum Sparebank Ringerikes Sparebank Sandsvær Sparebank Sparebanken Grenland Lom og Skjåk Sparebank Nøtterø Sparebank 55

Regnskap 2. kvartal Presentasjon 14. august 2001

Regnskap 2. kvartal Presentasjon 14. august 2001 Regnskap Presentasjon 14. august 2001 1 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Formann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Fungerende formann: Per Axel Koch

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002

Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002 Regnskap 2. kvartal 2002 Presentasjon 13. august 2002 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Leder: o Forstanderskapet Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) Hovedstyret Leder: Per Axel Koch

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999 Kvartalsrapport 28. oktober 1999 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Presentasjon 24. januar 2002. VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker.

Presentasjon 24. januar 2002. VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. Presentasjon 24. januar 22 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ! Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank med

Detaljer

Foreløpig Årsregnskap 2000. Presentasjon 25. januar 2001

Foreløpig Årsregnskap 2000. Presentasjon 25. januar 2001 Foreløpig Årsregnskap Presentasjon 25. januar 2001 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1.kvartal 2003 presentasjon 29.04.2003

Kvartalsrapport. 1.kvartal 2003 presentasjon 29.04.2003 Kvartalsrapport 1.kvartal 2003 presentasjon 29.04.2003 Innholdsfortegnelse SpareBank 1 Midt-Norge Oppsummering, hovedtrekk Resultat, hovedtall Rentenetto Andre inntekter Driftskostnader Tap og mislighold

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Diverse. Side 2

Innholdsfortegnelse. Diverse. Side 2 Regnskap 2002 Innholdsfortegnelse SpareBank 1 Midt-Norge Oppsummering, hovedtrekk Resultat, hovedtall Rentenetto Andre inntekter Driftskostnader Tap og mislighold Balanse Eksponering Kapitaldekning Datterselskaper,

Detaljer

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 C:\WINDOWS\Desktop\ Foreløpige tall godkj av styret kl 1230.lwp 27.01.99 13:14 Morbank 1998 1997 Resultat (i mill kr) 1998 1997 1.590 1.267 Renteinntekter 1.593

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 25. oktober 2001

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 25. oktober 2001 PRESSEMELDING FRA Telefon hovedsentralbord: 73 58 51 11 Telefaks adm.: 73 58 64 95 Hjemmeside: smn.no E-post: smn@smn.no Trondheim, 25. oktober 2001 Solid bankdrift gav godt resultat pr. 3. kvartal Resultat

Detaljer

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998 Halvårsrapport pr. 30. juni 1998 Morbank 30.6.98 30.6.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.6.98 30.6.97 1997 671 628 1.267 Renteinntekter 672 629 1.268 333 279 577 Rentekostnader 331 278 575 338 349 690 Netto

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 24. januar 2002

PRESSEMELDING FRA. Telefon hovedsentralbord: Telefaks adm.: Trondheim, 24. januar 2002 PRESSEMELDING FRA Telefon hovedsentralbord: 73 58 51 11 Telefaks adm.: 73 58 64 95 Hjemmeside: smn.no E-post: smn@smn.no Trondheim, 24. januar 2002 Foreløpig årsregnskap 2001: Solid bankdrift gav godt

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 25 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 26 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 27-28 -Nøkkeltall

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Foreløpig årsrapport. pr 31. desember 1999

Foreløpig årsrapport. pr 31. desember 1999 Foreløpig årsrapport pr 31. desember 1999 27. januar 2000 Mo rb an k Konsern 31.12.97 31.12.98 31.12.99 Re s u ltatre g n s k ap ( i m ill k r) 31.12.99 31.12.98 31.12.97 1.267 1.590 1.915 Renteinntekter

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal 21 1 Innhold Side Side Presentasjonsmateriell Tilleggsinformasjon - Hoved- og nøkkeltall 3-6 - Grafisk utvikling 35-38 - Resultat og balanse

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 1998

Kvartalsrapport pr. 30. september 1998 Kvartalsrapport pr. 30. september 1998 C:\WINDOWS\TEMP\Kv398ext.lwp 29.10.98 09:23 Morbank 30.9.98 30.9.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.9.98 30.9.97 1997 1.071 940 1.267 Renteinntekter 1.073 940 1.268

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartal Denne versjon: :06

1. kvartal Denne versjon: :06 1. kvartal 2003 Denne versjon: 29.04.2003 14:06 1. kvartal 2003 Resultat før skatt på 38 mill kr (127 mill kr) Rentenetto på 216 mill kr (213 mill kr) EK-avkastning 5,0 % (16,4%) Utlånsvekst siste 12 måneder

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2002

Foreløpig årsregnskap 2002 Foreløpig årsregnskap 2002 Foreløpig årsregnskap 2002 Ordinær bankvirksomhet med fortsatt positiv utvikling Regnskapet sterkt preget av svakt resultat og nedskrivninger i SpareBank 1 Gruppen, tap på Finance

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

PRESSEMELDING. Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent.

PRESSEMELDING. Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent. PRESSEMELDING Svakt resultat, men fortsatt god underliggende bankdrift. Styrket markedsposisjon i person- og bedriftskundemarkedet med netto tilvekst på 3 000 kunder i 2002. 18 mill kr i resultat før skatt,

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.98 SpareBank 1 Meget godt resultat av bankdriften et fikk etter 3. kvartal et resultat før skatt på 295,5 mill. kroner, som er likt resultatet for samme periode i fjor. Resultat

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer