OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER?"

Transkript

1 NASJONAL BOLIGUNDERSØKELSE 2015: REGJERINGENS SKATTEFRADRAGSORDNING FOR ENERGIEFFEKTIVISERING AV BOLIG OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? LANDSDEKKENDE UNDERSØKELSE GJENNOMFØRT I PERIODEN SEPTEMBER PERSONER OVER 18 ÅR BLE SPURT VIA YOUGOV S WEBPANEL 1

2 NORDMENN VIL GJØRE BOLIGEN MER ENERGI- OG KLIMAVENNLIG Regjeringen har en gyllen anledning til å støtte norske boligeiere som er klare for å ta bevisste klimavalg. Men da må regjeringens varslede skattefradragsordning for ENØK-tiltak inneholde brede tiltak som oppleves som relevante for folk flest, ikke minst når det gjelder vinduer og etterisolering av yttervegger. Statsminister Erna Solberg varslet 8. september i år at regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016 vil innføre et ubyråkratisk skattefradrag for ENØK-tiltak i hjemmet i tråd med regjeringsplattformen. Dette er en svært gledelig nyhet. Byggmakker står klar til å formidle energiråd, håndverkere og ENØK-varer til kundene så snart denne ordningen er på plass. En forutsetning for at en slik skattefradragsordning likevel skal lykkes er at den fra dag én er så bred at den oppfattes som relevant for norske boligeiere som vil ta energi- og klimavennlige valg. Det innebærer at de tiltak som Enova i dag gir støtte til må utvides. Passive tiltak som å bytte til nye energivennlige vinduer, etterisolering av yttervegg, skifte av dører og isolering av tak og loft må omfattes av den nye skattefradragsordningen. I tillegg er det helt avgjørende at regjeringen iverksetter en storstilt kommunikasjonskampanje for å gjøre ordningen kjent blant norske boligeiere. I Byggmakker har vi for andre år på rad gjort en befolkningsundersøkelse blant norske boligeiere som gir god bakgrunnsinformasjon om energieffektivisering av norske boliger. Undersøkelsen gir også en klar pekepinn på hva norske boligeiere vil oppleve som brede og relevante støtteordninger for en eventuell skattefradragsordning. Noen av hovedfunnene i undersøkelsen er at: Hver femte boligeier mener det er behov for å etterisolere deres bolig. Fire av ti boligeiere vet ikke når fasaden på deres bolig ble etterisolert. Hele 23 prosent oppgir at fasaden ble etterisolert på 1970-tallet eller tidligere. 34 prosent av landets boligeiere mener de har 2

3 størst behov for å skifte ut vinduer i boligene sine. To av tre norske boligeiere kjenner ikke til de statlige støtteordningene for ENØK-tiltak i egen bolig. Og hver femte boligeiere vet ikke hvor de skal søke informasjon hvis de skulle energieffektivisere sin egen bolig. Over halvparten (52 prosent i 2015) svarer tydelig at det vil være mer aktuelt å gjennomføre energieffektiviserende tiltak dersom slike tiltak blir fradragsberettiget. Norske boligeiere opplever at de to største gevinstene ved å energieffektivisere egen bolig er bedre inneklima/komfort (73 prosent) og lavere strøm- og energiregning (66 prosent). effektivisering. En bredt anlagt skattefradragsordning for ENØK-tiltak i norske hjem kan effektivt bidra til å løse disse utfordringene. I Byggmakker håper vi vår undersøkelsen kan være et nyttig innspill i arbeidet som skal iverksettes for å implementere det som forhåpentlig kan bli en suksessfylt ordning. Vår undersøkelse viser at norske boligeiere ønsker å ta klimavennlig valg, hvis det legges til rette for det. Det er nå Stortingets ansvar at det skjer. Globale klimaendringer har revitalisert behovet for å oppgradere spesielt eldre boliger for å stå bedre rustet mot ekstremvær i Norge. Og det er fortsatt slik at det er i eksisterende boliger man har det største potensialet for energi- Knut Strand Jacobsen Administrerende direktør Byggmakker Handel AS 3

4 BAKGRUNNSVARIABLER FOR UNDERSØKELSEN: KJØNN Mann 50 % 51 % Kvinne 50 % 49 % ALDERSGRUPPER år 27 % 32 % år 31 % 39 % år 41 % 29 % REGION Oslo/Akershus 11 % 24 % Rest Østland 22 % 18 % Sørlandet 22 % 14 % Vestlandet 21 % 26 % Trøndelag/Nord-Norge 24 % 18 % 4

5 NÆRMERE OM UNDERSØKELSEN: SPØRSMÅL 1 I HVILKEN GRAD MENER DU DET ER BEHOV FOR ETTERISOLERING AV DIN BOLIG? I svært liten grad 35 % 34 % 2 17 % 17 % 3 18 % 17 % 4 13 % 13 % 5 I svært stor grad 10 % 8 % Vet ikke 7 % 11 % Hver femte boligeier i Norge (21 prosent) mener deres bolig i stor eller svært stor grad har behov for etterisolering. Andelen er marginalt lavere enn i fjor (23 prosent), men dette kan like gjerne skyldes statistiske tilfeldigheter, og avviket er innenfor feilmarginen. SPØRSMÅL 2 VET DU NÅR FASADEN PÅ DIN BOLIG SIST BLE ETTERISOLERT? 2015 Ja, før % Ja, på 1970-tallet 6 % Ja, på 1980-tallet 11 % Ja, på 1990-tallet 11 % Ja, på 2000-tallet 26 % Vet ikke 41 % 4 av 10 boligeiere aner ikke om boligen deres noensinne er etterisolert. Hele 23 prosent oppgir at fasaden ble etterisolert på 1970-tallet eller tidligere. Spørsmålet ble ikke stilt i SPØRSMÅL 2: Ja, før 1970 Vet ikke 41% 6% 6% Ja, på 1970-tallet 11% Ja, på 1980-tallet Ja, på 2000-tallet 26% 11% Ja, på 1990-tallet 5

6 SPØRSMÅL 3 HVOR MENER DU DET ER STØRST BEHOV FOR ETTERISOLERING I DIN BOLIG? FLERE SVAR MULIG Tak 20 % 14 % Loft 25 % 15 % Vinduer 50 % 34 % Dører 22 % 14 % Vegger (innvendig/utvendig isolasjon) 43 % 24 % Andre steder, vennligst spesifiser 6 % 8 % Vet ikke 9 % 34 % 34 prosent av landets boligeiere mener de har størst behov for å skifte ut vinduene i boligen sin, samme trend som i fjor, men andelen er likevel betydelig lavere i år enn i fjor (50 prosent). Den milde vinteren kan være noe av årsaken til nedgangen. Den videre rangeringen over hvor etterisoleringsbehovet er størst er som følger: Vegger (24 prosent), loft (15 prosent), dører og tak (14 prosent). Det er også en betydelig andel som «ikke vet» hvor behovet for etterisolering er størst (34 prosent). Andelen er betydelig høyere enn i fjor (9 prosent). SPØRSMÅL 4 VURDERER DU Å SETTE I GANG ETTERISOLERENDE TILTAK FØR VINTEREN? Ja 16 % 8 % Nei 72 % 84 % Vet ikke 12 % 8 % 8 prosent av norske boligeierne vurderer å sette i gang etterisolerende tiltak før vinteren. Dette er en signifikant nedgang på 8 prosent fra fjorårets undersøkelse. Hvorvidt dette skyldes at mange boligeiere faktisk gjennomførte etterisolerende tiltak i fjor, eller hvorvidt den milde vinteren har ført til at folks tilbøyelighet til å sette i gang slike tiltak er redusert, er uvisst. Andelen som vurderer slike tiltak før vinteren er høyest i hovedstadsområdet (12 prosent). SPØRSMÅL 4: 2015 TALL Nei 84% 8% 8% Ja Vet ikke 6

7 SPØRSMÅL 5 KJENNER DU TIL STATLIGE STØTTEORDNINGER FOR ENERGIEFFEKTIVISERENDE TILTAK I EGEN BOLIG? Ja 28 % 25 % Nei 72 % 67 % Vet ikke 8 % Offentlige myndigheter har brukt betydelige ressurser de senere år for å orientere om de ulike støtteordningene som finnes for energieffektiviserende tiltak i norske boliger. Likevel er det kun 1 av 4 som kjenner til slike tiltak, omtrent samme andel som i fjor (28 prosent). Betydelig flere menn (30 prosent) enn kvinner (21 prosent) kjenner til slike statlige støtteordninger, samme trend som i fjor. Kjennskap til slike ordninger øker proporsjonalt med alderen. Lavest andel finner vi i aldersgruppen år (20 prosent). Høyest kjennskap finner vi i aldersgruppen over 55 år (29 prosent). Det foreligger også betydelige regionale forskjeller. Høyest andel finner vi i Oslo/Akershus (33 prosent). Lavest andel på Vestlandet med 21 prosent. SPØRSMÅL 6 TILBYR DIN KOMMUNE STØTTEORDNINGER FOR ENERGIEFFEKTIVISERENDE TILTAK I DIN BOLIG? Ja 6 % 8 % Nei 12 % 13 % Vet ikke 82 % 79 % Hele 8 av 10 boligeiere vet ikke om kommunen de bor i, tilbyr støtteordninger for energieffektiviserende tiltak for boliger. Dette er omtrent samme andel som i fjor. Andelen som ikke vet er høyest blant kvinner (83 prosent) og de yngste mellom år (83 prosent). Det er også betydelige regionale forskjeller. Andelen som ikke kjenner til kommunale støtteordninger er lavest blant boligeiere i hovedstadsområdet (71 prosent), og høyest på Sørlandet (87 prosent). SPØRSMÅL 7 HAR DU UTFØRT ETTERISOLERENDE TILTAK I DIN BOLIG DET SISTE ÅRET? 2015 Ja 11 % Nei 83 % Vet ikke 6 % 11 prosent av norske boligeiere har utført etterisolerende tiltak i boligen det siste året. Dette kan også forklare nedgangen i andelen som vurderer slike tiltak før den kommende vinteren, sammenliknet med tilsvarende funn fra fjorårets undersøkelse. Andelen er likevel noe lavere enn de som ville vurdere å utføre slike tiltak på samme tid i fjor. 7

8 SPØRSMÅL 8 HVIS DU SKULLE ENERGIEFFEKTIVISERE BOLIGEN DIN, HVOR VIL DU SØKE INFORMASJON OM AKTUELLE TILTAK? FLERE SVAR MULIG Byggevarehandel 20 % Hos en håndverker 27 % Venner og familie 17 % Enovas sine hjemmesider 31 % Kommunens servicetorg 14 % Forbrukerombudets hjemmesider 11 % Søkemotorer på nett 38 % Annonser på aviser 2 % Andre steder 3 % Vet ikke 22 % De fleste ville søkt informasjon om energieffektiviseringstiltak gjennom søkemotorer på internett (38 prosent). Den videre rangeringen er som følger: Enova sine hjemmsider (31 prosent), hos håndverker (27 prosent), via byggevarehandelen (20 prosent), venner og familie (17 prosent), kommunens servicetorg (14 prosent), forbrukerombudets hjemmesider (11 prosent) og annonser i aviser (2 prosent). Hver 5. boligeier vet likevel ikke hvor de skal søke informasjon. SPØRSMÅL 9 VIL DET VÆRE MER ELLER MINDRE AKTUELT Å GJENNOMFØRE ENERGIEFFEKTIVISERENDE TILTAK I HJEMMET DERSOM UTGIFTENE TIL SLIKE TILTAK BLIR FRADRAGSBERETTIGET PÅ SELVANGIVELSEN? Mer aktuelt 59 % 52 % Mindre aktuelt 4 % 4 % Ingen endring 19 % 22 % Vet ikke 18 % 22 % Over halvparten (52 prosent i 2015) svarer tydelig at det vil være mer aktuelt å gjennomføre energieffektiviserende tiltak dersom slike tiltak blir fradragsberettiget. Andelen er likevel noe lavere enn da tilsvarende spørsmål ble stilt i fjor (59 prosent). Andelen kan forventes å være noe høyere, siden «vet ikke» kategorien er relativt høy (22 prosent). Noen flere menn (56 prosent) enn kvinner (48 prosent) vurderer dette som aktuelt. Det er også flere i de to eldste aldersgruppene (56 prosent) enn blant de yngste mellom år (44 prosent) som vurderer slike tiltak aktuelt dersom disse blir fradragsberettiget. 8

9 SPØRSMÅL 10 NEDENFOR FØLGER EN LISTE OVER ENØK-TILTAK SOM FORESLÅS FRADRAGSBERETTIGET. HVILKE AV TILTAKENE MENER DU VIL VÆRE MEST AKTUELT FOR DIN BOLIG? FLERE SVAR MULIG Isolering av tak 20 % 19 % Isolering av loft 25 % 19 % Isolering av gulv 19 % 16 % Isolering av yttervegg 30 % Isolering av etasjeskiller 12 % 9 % Skifte av vinduer 42 % 37 % Skifte av dører 24 % 22 % Varmegjenvinning av gråvann 8 % 6 % Energieffektive belysningskilder i fellesarealer 9 % 9 % Lysstyringssystem i fellesarealer 8 % 7 % Styringssystem til varmesystem 8 % 6 % Luft-til-luft varmepumpe 24 % 21 % Luft-vann og berg-, sjø-, jordvarmepumpe 11 % 8 % Solvarme 11 % 9 % Solceller 14 % 16 % Ladepunkt for elbil i boligselskap 7 % 8 % Utskifting av vedovn til mer effektiv og rentbrennende 12 % Utfasing av fosil varme 4 % 4 % Installasjon av pellets- og vedkjel 4 % 2 % Ingen av disse 9 % 10 % Vet ikke 15 % 19 % DE 5 VIKTIGSTE TILTAKENE Isolering av tak 20% 19 % Isolering av yttervegg 30 % Skifte av vinduer 42 % 37 % Skifte av dører 24 % 22 % Luft-til-luft varmepumpe 24 % 21 % Undersøkelsen viser at følgende tiltak vil være mest aktuelt å sette i gang hvis boligeiere får skattefradrag (i rangert rekkefølge): 1. SKIFTE AV VINDUER: Den innbyrdes rangeringen av aktuelle tiltak viser at de fleste vurderer å skifte vinduer (37 prosent). Andelen er marginalt lavere enn i fjor (42 prosent). Tiltaket synes spesielt aktuelt i Trøndelag og de nordligste delene av landet (44 prosent). 2. ISOLERING AV YTTERVEGG: 30 prosent vil vurdere å isolere ytterveggen. Tiltaket virker spesielt aktuelt på Østlandet (37 prosent). Lavest andel blant de som vurderer dette tiltaket finner vi i Oslo/Akershus. Tiltaket ble ikke målt i fjorårets undersøkelse og kan derfor ikke sammenlignes. 3. SKIFTE AV DØRER: 22 prosent vil vurdere å skifte ut dører, omtrent samme andel som i fjor. 4. LUFT-TIL-LUFT VARMEPUMPE: 21 prosent vil vurdere å installere luft-til-luft varmepumpe. Andelen er marginalt lavere enn fjor, men endringen er ikke signfikant. 5. ISOLERING AV TAK OG LOFT: 19 prosent vurderer isolering av tak og loft. Andelen som vurderer å isolere loft er marginalt lavere enn fjor (25 prosent). Andelen som vurderer å isolere tak er tilnærmest identisk som i fjor (20 prosent). 9

10 SPØRSMÅL 11 OPPLEVER DU AT MYNDIGHETENE GIR DEG TILSTREKKELIG INFORMASJON OM FORDELER KNYTTET TIL ENERGIEFFEKTIVISERING AV EGEN BOLIG? Ja 9 % 10 % Nei 68 % 62 % Vet ikke 22 % 28 % Undersøkelsen indikerer tydelig at norske boligeiere ikke opplever at de får tilstrekkelig informasjon om fordelene knyttet til energieffektivisering av egen bolig. Bare 1 av 10 opplever ar de får slik informasjon. Dette er samme lave andel som i fjor. Det foreligger kun marginale kjønns- og aldersforskjeller. SPØRSMÅL 12 HVILKE AV FØLGENDE GEVINSTER OPPFATTER DU SOM DE VIKTIGSTE VED ENERGIEFFEKTIVISERENDE TILTAK I DIN BOLIG? Bedre inneklima 48 % 42 % Bedre komfort 32 % 31 % Mindre støy 20 % 20 % Mer klimavennlig 37 % 30 % Høyere boligverdi 27 % 24 % Lavere strømregning 72 % 66 % Andre gevinster, vennligst spesifiser: 1 % 0 % Vet ikke 11 % 15 % For mange vil bedre inneklima og bedre komfort, oppleves som en side av samme sak. Samlet sett betyr det at 73 prosent mener at bedre inneklima/ komfort er den viktigste gevinsten av energieffektive tiltak. Andelen er marginalt lavere enn i fjor (80 prosent). 2 av 3 fremhever også lavere strømog energiregning. 30 prosent fremhever bedre inneklima. Den innbyrdes rangeringen av de viktigste gevinstene ved energieffektiviserende tiltak i egen bolig er uendret fra fjorårets undersøkelse. Flere menn (69 prosent) enn kvinner (62 prosent) fremhever gevinster knyttet til lavere strøm- og energiregning. Interessant er det også at den yngste aldersgruppen i størst grad fremhever betydningen av klimavennlige boliger. Hele 37 prosent fremhever denne gevinsten i den yngste aldersgruppen. Tilsvarende andel blant de eldste over 55 år er 24 prosent. 10

11 SPØRSMÅL 13 I HVILEN GRAD VIL HØY ENERGIKLASSIFISERING (GRAD AV ENERGIEFFEKTIV BOLIG) HA BETYDNING HVIS DU SKAL KJØPE NY BOLIG? I svært liten grad 4 % 3 % 2 5 % 5 % 3 19 % 23 % 4 30 % 26 % 5 - I svært stor grad 18 % 16 % Ikke relevant, skal ikke kjøpe ny bolig 25 % 27 % 42 prosent av landets boligeiere mener høy energiklassifisering vil ha betydning når de skal kjøpe ny bolig. Andelen er marginalt lavere enn i fjor (48 prosent). Det foreligger små forskjeller når det gjelder geografisk tilhørighet og kjønn. Når det gjelder alder er det imidlertid en høyere andel blant de eldste aldersgruppene som mener høy energiklassifisering av betydning ved salg av bolig enn yngre aldersgrupper. SPØRSMÅL 14 KUNNE DU TENKT DEG EN BEFARING AV EN EKSPERT FOR Å VURDEREI HVILKEN GRAD BOLIGEN ER ENERGIEFFEKTIV, MED FORSLAG TILUTBEDRINGSTILTAK OG ET KOSTNADSOVERSLAG OVER UTBEDRINGENE? Ja, det er jeg villig til å betale fra til kr for 3 % 2 % Ja, det er jeg villig til å betale inntil kr for 13 % 11 % Ja, men jeg er ikke villig til å betale for det 43 % 41 % Nei 25 % 28 % Vet ikke 16 % 18 % De fleste (54 prosent) kan tenke seg en befaring av en ekspert for å vurdere i hvilken grad boligen er energieffektiv, med forslag til utbedringstiltak og et kostnadsoverslag over utbedringene. Det er imidlertid kun 13 prosent som er villige til å betale for en slik befaring. SPØRSMÅL 14: 2015 TALL Nei Ja, men jeg er ikke villig til å betale for det 28% 41% 18% 11% 2% Vet ikke Ja, det er jeg villig til å betale fra til kr for Ja, det er jeg villig til å betale inntil kr for 11

12

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

ROT-fradrag og enøk-tiltak overfor husholdningene - status. Harald Jachwitz Andersen

ROT-fradrag og enøk-tiltak overfor husholdningene - status. Harald Jachwitz Andersen ROT-fradrag og enøk-tiltak overfor husholdningene - status Harald Jachwitz Andersen Statsbudsjettet 2014 ROT-fradrag I tråd med regjeringserklæringen vil Regjeringen utrede gevinster og konsekvenser av

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Miljøvennlig boligpolitikk

Miljøvennlig boligpolitikk Miljøvennlig boligpolitikk Nr. 3-2017 Miljøvennlig boligpolitikk Innledning Husholdningene står for 21 prosent 1 av energibruken i Norge. Husholdningene utgjør derfor et stort potensial med hensyn til

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Husholdningenes energieffektiviseringsinnsats. Knut H. Sørensen og Henrik Karlstrøm Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU

Husholdningenes energieffektiviseringsinnsats. Knut H. Sørensen og Henrik Karlstrøm Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU Husholdningenes energieffektiviseringsinnsats Knut H. Sørensen og Henrik Karlstrøm Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU Energieffektivisering et fata morgana? På dagsorden siden «oljekrisen» i

Detaljer

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen.

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Start oppgradering med en Energirådgiver Første steg i en energioppgradering er å gjøre en vurdering av

Detaljer

Målgruppe: `HUSEIER` (Kari og Ola)

Målgruppe: `HUSEIER` (Kari og Ola) Undersøkelse knyttet til rehabilitering og enøk i hus/bygg fra 1950 og eldre Målgruppe: `HUSEIER` (Kari og Ola) gjennomført for BNL og Bygg og Bevar av Ipsos AS (tidl. MMI) des. 2016 - pr. nr. 16-088081-01

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden »

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden » MEDBORGERNOTAT #3 «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Miljøvennlig boligpolitikk

Miljøvennlig boligpolitikk Miljøvennlig boligpolitikk Nr. 2-2016 Miljøvennlig boligpolitikk Innledning Huseiernes Landsforbund (HL) er opptatt av miljøvennlig boligpolitikk og dette er sentralt i vårt arbeidsprogram som er vedtatt

Detaljer

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013 Den norske kirke Omdømmeundersøkelse Februar 2013 Om undersøkelsen Metode: Undersøkelsen er gjennomført hos YouGov i uke 6 /2013 mot respondenter deres internettpanel (CAWI) Utvalg: N=495, landsrepresentativt

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Miljøvennlig boligpolitikk

Miljøvennlig boligpolitikk Miljøvennlig boligpolitikk Nr. 2-2016 Miljøvennlig boligpolitikk Innledning Huseiernes Landsforbund (HL) er opptatt av miljøvennlig boligpolitikk og dette er sentralt i vårt arbeidsprogram som er vedtatt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg - med sosial profil

Energieffektivisering i eksisterende bygg - med sosial profil Energieffektivisering i eksisterende bygg - med sosial profil Seminar Stortinget, 18. november 2011 Guro Nereng, Bellona Potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygg Hvordan gi dette sosial

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Rapport av markedsundersøkelse Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Kort om undersøkelsen Bakgrunn Obos ønsker informasjon i forbindelse med lanseringen av sine forsikringstilbud.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler God kollega Undersøkelse gjennomført for Manpower 17.03.2016 Reidar Dischler Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Manpower Sven Fossum Datainnsamling gjennomført i webpanel FORMÅL Undersøke synet på

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp TENK ENERGISPARING NÅ Den kalde vinteren har fått oss til å tenke på fordelene ved å etterisolere, skifte vinduer og dører, samt sørge for et godt inneklima. Vi har tenkt på energisparing i alle former,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer.

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer. Undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune Utført av elever ved Averøy ungdomsskole våren 29 Det ble sendt ut 29 spørreskjemaer. 17 personer svarte. Aldersfordeling: 13 16 år: 4 stk 17 2 år: 2 stk.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, desember, 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Folk og Forsvar Anne Marie

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

NOF Forsvarets langtidsplan

NOF Forsvarets langtidsplan NOF Forsvarets langtidsplan Spørsmål i undersøkelsen Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? Jeg anser at Norge står overfor en militær trussel fra ett eller flere hold Jeg frykter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Skattefradrag for enøk

Skattefradrag for enøk Forslag til Skattefradrag for enøk Oslo, 24. februar 2014 Organisasjonen som står bak Oppsummering av forslag til Skattefradragsordning for enøk-tiltak 24. februar 2014 Nordmenn bruker hvert år over 60

Detaljer

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energiforbruket i byggsektoren Bygninger utgjør ca 40 % av Norges totale energiforbruk. Over 20% av all energi går til boliger.

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Bygninger og naturvern: Hva må til?

Bygninger og naturvern: Hva må til? Bygninger og naturvern: Hva må til? Lars Haltbrekken/Torhildur Fjola Kristjansdottir Leder/Energirådgiver Norges Naturvernforbund lh@naturvern.no, tfk@naturvern.no 20. november 2007 Energifrigjøring i

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer