TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?"

Transkript

1 TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

2 REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft Hvis du bare skal utføre ett etterisoleringstiltak, er det å ta loftet den mest lønnsomme investeringen du kan gjøre. Det å «rulln ut» på loftet er et enkelt tiltak som kan utføres av boligeier. Etterisolering av loft er den mest lønnsomme investering du kan gjøre. Vegg innvendig Skal du pusse opp kan det være en god ide å etterisolere veggene før nye plater slåes på. Det er viktig å sikre skikkelig damptetting. Vegg utvendig Etterisolering av vegg utvendig er et lønnsomt tiltak i forbindelse med skifte av kledning på huset og som samtidig vil bidra til en lunere og tettere bolig. Av med kledningen, opp med ekstra lekter og mer isolasjon, ny vindtetting og på med ny kledning. Kjeller Det anbefales å etterisolere kjellermurene fra utsiden, og det er mest lønnsomt å gjøre det i forbindelse med drenering av boligen. Når du må skifte kledning på huset, lønner det seg å etterisolere samtidig. TETTING Dersom du opplever «kaldt trekk» i boligen er det ofte et signal om at huset ikke er tett nok. Utette hus gir høyere energiregninger fordi varmen «siver ut» gjennom utette vinduer og dører, dårlig isolerte vegger, gulv og tak. VINDUER OG DØRER Selv om vinduene i en vanlig bolig kun utgjør 5 10% av boligens totale ytterflater, kan vinduene stå for hele 40% av varmetapet. Når du allikevel skal bytte vinduer, er det lønnsomt å velge et 3-lags istedenfor 2-lags vindu. Disse har også en varmere overflate vinterstid i tillegg til å redusere varmetapet. BØR JEG BYTTE VINDUER? Hvis du bor i en bolig med isolerglassvinduer fra 70- og 80-tallet eller eldre, bør du vurdere å bytte vinduer. Jo eldre vinduene dine er, desto større varmetap vil det være med etterfølgende kaldras. Hvis du skal pusse opp eller rehabilitere. Skal du skifte et vindu pga. skade eller punktering, bytt til et energibesparende 3-lags vindu. VERDT Å VITE Trekk ved vinduer, dører og langs gulv kan i mange tilfeller tettes. Demonter listene og dytt mineralull i fugen mellom karm og vegg. Monter så nye tettelister mellom karm og ramme. Ved å sette på tettelister kan du spare ca. 100 kwh per vindu det tilsvarer omtrent prisen på tettelister. Skal du utbedre drenering rundt huset, lønner det seg samtidig å etterisolere kjellerveggene. ENØK KOMBINASJONEN Har du planer om å drenere rundt huset, husk å etterisolere kjellervegger utvendig. Merkostnaden er veldig liten, men effekten er stor. Skal du skifte kledning, er det smart samtidig å isolere og legge ny vindtetting. 2 Bolig ENØK

3 GJENVINN VARME OG FÅ BEDRE INNEKLIMA Trivsel og helse er avhengig av at boligen har et godt inneklima, med frisk og ren luft. Dårlig luftkvalitet kommer som regel innenfra og skyldes for høy konsentrasjon av fukt, støv, kjemiske stoffer, muggsoppsporer og CO2. EN SUNN BOLIG Plan- og bygningslovens krav til ventilasjon i boliger er at all luft skal skiftes ut hver annen time. Eldre boliger uten ventilasjonsanlegg har ofte mangelfull tilførsel av frisk luft fordi kald trekk fører til at beboere stenger ventiler og oppvarmingskostnadene blir høye. Et balansert ventilasjonsanlegg sørger for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft samtidig som den brukte luften suges ut. En varmegjenvinner vil sørge for å gjenvinne minimum 70% av varmen fra avtrekksluften. Filter vil rense luften for svevestøv og pollen. Fordeler ved å montere ventilasjonsanlegg når du rehabiliterer Gjenvinner varme og begrenser varmetapet. Sørger for frisk luft i boligen uten at det oppstår kald trekk. Begrenser luftfuktigheten og hindrer kondens og fuktskade. Bidrar til godt inneklima ved å redusere konsentrasjonen av støv, kjemiske stoffer, muggsoppsporer, fukt og radon. Renser friskluften for svevestøv og pollen. Ved å velge lavtbyggende ventilasjonskanaler så kan disse legges samtidig som loft eller vegger etterisoleres. På den måten kan man oppnå skjulte kanaler. ENØK KOMBINASJONEN Dersom du skal etterisolere loftet kan det være smart samtidig å installere balansert ventilasjon. Da er det lettere å legge kanaler til ønskede rom samtidig som kanalene legges under isolasjonen for å hindre varmetap og kondensering. LØNNSOMHET Moderne energieffektiv ventilasjon reduserer varmetapet via ventilasjonen med ca 75%. Det vil gi en besparelse på ca kwh på en tidstypisk bolig på 150m 2 fra (kilde: Enova) Varm luft Kald luft Bolig ENØK 3

4 VELG FORNYBARE VARMEKILDER Når man skal velge varmekilde til boligen gjelder det i størst mulig grad å velge en fornybar ressurs til å varme opp hus og tappevann. Fornybare varmekilder er; varmepumpe, bioenergi, solvarme og fjernvarme. 1 BIOENERGI Vedfyring er den tradisjonelle måten å utnytte bioenergi på, men pellets har kommet inn som et alternativ. Når du skifter ovn eller peis kan man velge en modell med vannmantel som også bidrar til oppvarming av vann. 2 VARMEPUMPER En varmepumpe henter varme fra omgivelsene jord, berg, vann eller luft. Denne energien kan utnyttes til oppvarming av boligen eller varmtvann. Det finnes 3 hovedtyper varmepumpe: luft/luft, luft/vann og væske/vann. 3 SOLVARME Et solvarmeanlegg utnytter varmen fra sola til å varme opp vann som benyttes til produksjon av tappevann og til oppvarming av boligen. Et solvarmeanlegg i Norge vil kunne dekke opptil 70% av tappevannsbehovet og 40% av husoppvarmingen. 1 ENØK KOMBINASJONEN Har du planer om å skifte parkett? Da kan du etablere et vannbårent system dersom dette ikke finnes i boligen. VERDT Å VITE Elektrisk oppvarming via panelovner gir høye energikostnader og bidrar til et dårlig inneklima gjennom forbrenning av støv. Vannbåren distribusjon av varmen gir mer behagelig varmefordeling, enten man velger tradisjonelle radiatorer eller vannrør i gulvene. Dersom du har behov for å skifte ut varmtvannsberederen kan det være smart å bytte til en bereder som er forberedt for tilkobling av fornybare varmekilder. 2 4 Bolig ENØK

5 KOMBINASJON AV OPPVARMINGSKILDER 3 Ved å kombinere ulike varmekilder kan vi sørge for at vi bruker den kilden som til enhver tid er rimeligst. I Norge vil dette variere med årstidene. Høst Vinter Vedovn med vannmantel Vann/vann varmepumpe Solvarme Vår Luft/vann varmepumpe Sommer Som et eksempel på en kombinasjon som utnytter årstidene er vedfyring vinterstid og solvarme sommerstid. En væske/vann varmepumpe henter varmen fra bakken som er relativt jevn gjennom året (0 10 grader), mens en luft/vann varmepumpe blir mer effektiv når temperaturen i uteluften er høyere enn temperaturen i bakken. Kombiner derfor varmekilder som utnytter det beste fra begge årstider. Solvarme + vedovn m/vannmantel Solvarme + væske/vann varmepumpe Luft/vann varmepumpe + vedovn m/vannmantel Bolig ENØK 5

6 VARMEKILDE HVA SKAL TIL FOR Å FORBEDRE BOLIGEN DIN? Alle boliger er forskjellige og boligeiere har ulike behov. Vi kommer hjem til deg og tar utgangspunkt i din situasjon. ENØK tiltak i boliger handler om et mangfold av tiltak som utføres av ulike håndverkerfag som snekkere, rørleggere, elektrikere og blikkenslagere for å nevne noen. Bolig ENØK AS har spesialisert seg på å hjelpe boligeiere med å få utført de tiltak som er riktig for nettopp din bolig. VI SJEKKER BOLIGEN FOR DEG! Bolig ENØK tilbyr utarbeidelse av ENØK rapport for boligeiere Gjennomfører befaring av boligen Samtale med boligeier ENØK rapport Gir offisielt energimerke Opplyser om energitilstand Gir forslag til tiltak for å redusere energikostnadene, øke bokomforten og øke verdien på boligen Opplyser om mulige tilskuddsordninger ENØK rapport Prosjektgata Moss ENØK RAPPORT 5 VELG 4 VIS OG KONTROLLER ENERGIFORBRUKET 3 UTNYTT SOLENERGIEN Solvarmeanlegg 2 Begynn her REDUSER STRØMFORBRUKET Energieffektive hvitevarer og belysning ENØK KOMBINASJONEN Når du først skal i gang å gjøre noe med boligen er det smart samtidig å vurdere om du kan få gjort noen tiltak som kan redusere fyringsutgiftene. Med god planlegging og helhetlig tenkning så er det ofte mulig å få til lavere fyringsutgifter, bedre inneklima, økt boligverdi og bedre klimasamvittighet. Ta derfor kontakt med Bolig ENØK AS dersom du går med planer om å pusse opp eller bygge på. REDUSER VARMETAPET Isolasjon, tetting, vinduer/dører, balansert ventilasjon 1 Les mer om våre tjenester på 6 Bolig ENØK

7 ENKELT, SIKKERT OG ØKONOMISK Som din personlige prosjektleder sørger vi for at du får gjennomført rehabilitering av boligen din med høy kvalitet og til riktig pris. Bolig ENØK AS har sentral godkjenning og tilbyr prosjektledelse av helhetlig ENØKrehabilitering for boligeiere. VI GJØR JOBBEN FOR DEG! For deg betyr dette at rehabiliteringen foregår enkelt, sikkert og økonomisk gunstig. Enkelt Sikkert Økonomisk Vi gjør jobben for deg Du får én person å forholde deg til på hele prosjektet Vi har kompetente prosjektledere med byggeteknisk kunnskap og erfaring Vi kvalitetssikrer valg av løsninger Vi kvalitetssikrer valg av håndverkere Vi kvalitetssikrer utførelse underveis i prosjektet (alle faggrupper) Vi yter bistand til søknad om tilskuddsordninger Vi opererer med transparente priser på alle tjenester Vi kjører anbudsprosess på alle utførende bedrifter Vi har egne, fremforhandlede innkjøpsbetingelser Kontakt oss på: Tlf: Bolig ENØK 7

8 HELHETLIG REHABILITERING SLIK GÅR DU FREM 5 VELG VARMEKILDE 4 VIS OG KONTROLLER ENERGIFORBRUKET 3 UTNYTT SOLENERGIEN Solvarmeanlegg Begynn her 2 REDUSER STRØMFORBRUKET Energieffektive hvitevarer og belysning 1 REDUSER VARMETAPET Isolasjon, tetting, vinduer/dører, balansert ventilasjon METODE FOR HELHETLIG ENØK-REHABILITERING 1 Begynn med å redusere varmetapet i boligen, slik at energibehovet blir mindre. 2 Reduser strømforbruket med energieffektive hvitevarer og belysning. 3 Utnytt solenergien til varmtvann og oppvarming av boligen. 4 Vis og kontroller energiforbruket med automatiske strømsparingssystemer. 5 Tilslutt velger du varmekilde som i størst mulig grad er basert på fornybar energi. Bolig ENØK AS har spesialisert seg på å hjelpe boligeiere med å finne de tiltak som er riktig for nettopp din bolig. Vi kan hjelpe boligeiere til å få bedre inneklima, økt bokomfort, lavere fyringsutgifter, økt boligverdi og bedre klimasamvittighet. Kallumvegen 22, 1521 Moss Org.nr Tlf:

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Vakåsveien 60 A Postnr 1395 Sted Andels- /leilighetsnr. HVALSTAD / Gnr. 1 Bnr. 117 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 149855025 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-534440 Dato 17.03.2015 Eier Innmeldt av

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Hánnomaras 14 Postnr 9520 Sted Andels- /leilighetsnr. KAUTOKEINO / Gnr. 3 Bnr. 432 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 192487080 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-569839 Dato 24.06.2015 Eier Innmeldt av

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt ENKLERE Å FÅ DET GJORT vi kan energieffektivisere Huset ditt Generelt om energieffektivisering Sløser du med energi? Du kan spare mange penger på å energi Isolering og utskiftning av vinduer og dører er

Detaljer

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no Du som huskjøper bør være like opptatt av energiforbruk som en bilkjøper er opptatt av drivstoff-forbruk

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Straismoen 19 Postnr 4618 Sted Andels- /leilighetsnr. Kristiansand / Gnr. 18 Bnr. 176 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 19 Bolignr. Merkenr. A2013-381781 Dato 22.10.2013 Eier Innmeldt av Oddmund Aga

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp TENK ENERGISPARING NÅ Den kalde vinteren har fått oss til å tenke på fordelene ved å etterisolere, skifte vinduer og dører, samt sørge for et godt inneklima. Vi har tenkt på energisparing i alle former,

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Åsaveien 1B Postnr 0362 Sted Andels- /leilighetsnr. Oslo / H0201 Gnr. 215 Bnr. 4 Seksjonsnr. 37/46 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. Dato Eier Eivind Lande Innmeldt av Energimerket angir boligens

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse WALTERSBORGVEIEN 9 Postnr 4838 Sted ARENDAL Leilighetsnr. Gnr. 502 Bnr. 373 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 8720894 Bolignr. Merkenr. A2010-18928 Dato 23.08.2010 Ansvarlig Utført av kirsti selrod

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

LaveneRgiboliger og passivhus

LaveneRgiboliger og passivhus LaveneRgiboliger og passivhus Planlegging av vegg, tak og gulv lavenergiboliger Innhold: Innledning... 3 Fordeler med lavenergi- og passivhus... 4 Konstruksjon vegg... 8 Konstruksjon tak... 10 Konstruksjon

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer