1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1 Energiutredning Kongsberg kommune"

Transkript

1 PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate Kongsberg TLF WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov Lavenergihus Passivhus Energimerkning 3 3 Energifleksibilitet og energikilder Vannbåren varme 4 4 Investeringer og lønnsomhet Felles varmesentral(er) Tilskudd 5 5 Konklusjon og anbefaling 5 1 Bakgrunn Setra er et ubebygd område, hvor det planlegges utbygging av ca. 13 boliger. I den forbindelse skal det utarbeides reguleringsplan for området, og denne energivurderingen er en del av dette arbeidet. Rapporten er utarbeidet av COWI AS på oppdrag fra PK Hus AS. OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 01 VERSJON A UTGIVELSESDATO UTARBEIDET AES KONTROLLERT OKE GODKJENT AES 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune Utbyggere er pålagt å utarbeide en energiutredning. Energiutredningen vurderer

2 2/5 SETRA viktige faktorer for å sikre miljø- og energivennlig utbygging: Mer energieffektiv byggeskikk Konsentrert utbygging - mindre frittliggende eneboliger, mer tun, kjede-, rekke-, terrassehus og lavblokk Tidsmessig konsentrert utbygging (felt for felt) for å gi bedre økonomisk grunnlag for felles energiløsninger Nærhet til lokale energikilder Lokalisering i forhold til redusert transportbehov og lokalklimatiske forhold 2 Energibehov Det skal bygges ca. 13 boliger i området, en blanding av rekkehus og eneboliger. På dette stadiet er ikke det totale arealet kjent. De nye boligene vil bli bygget i henhold til de nyeste byggeforskriftene som er Tekniske forskrifter 2010(TEK-10) og skal da ha et spesifikt årlig forbruk på /BRA kwh/m 2 (småhus). Energibehovet kan reduseres ved å sette strengere krav til byggenes energieffektivitet. 2.1 Lavenergihus Lavenergiboliger defineres i NS 3700:2010. Det er to nivåer innenfor lavenergiboliger som er som er har klasse 1 og 2. Nivåene ligger lavere i forhold til TEK-10. Sentrale elementer for å redusere energibehovet: kompakt bolig, med arealeffektiv planløsning (liten ytre flate i forhold til boareal) og minimering av kuldebroer i konstruksjonen ekstraisolert bygning lufttett bygning og balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning Ved bygging av lavenergiboliger vil det totale energibehovet reduseres betraktelig, 2.2 Passivhus Passivhus er kjennetegnet ved å ha et enda lavere energiforbruk. Definisjonen på et passivhus definert i NS 3700:2010, hvor energiforbruket er redusert mest mulig via enkle passive tiltak. De viktige elementer er; ekstra isolering, tett og kompakt bygningskropp, høyisolerte vinduer og varmegjenvinning Passivhus innebærer at huset skal være tilnærmet "selvforsynt", slik at det ikke skal tilføres annen kjøpt energi enn det som er nødvendig til det minimale oppvarmingsbehovet, varmtvann, belysningen og drift av utstyr.

3 SETRA 3/5 Kostnadene ved byggingen vil være en noe høyere enn for andre hus, men energikostnadene igjennom byggets levetid vil være betydelig lavere. Det er også mulighet for å søke støtte for byggingen hos Enova. 2.3 Energimerkning Det er innført obligatorisk energimerking av boliger som selges eller leies ut. Dette innebærer at disse må ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Bygninger står for opp mot 40 prosent av Norges totale energibruk. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. I praksis vil det for nye bygg kun være tale om A, B og C, da C er basert på nivå TEK Dette betyder at alle nye bygninger som kun akkurat overholder forskriftskravene vil bli merket med C. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus vil få en A. Nedenstående skjema er hentet fra Energimerkning.no.

4 4/5 SETRA 3 Energifleksibilitet og energikilder Det er stadig mer fokus på energifleksibilitet, og muligheten for bruk av andre energikilder enn elektrisitet. Jfr ledd i TEK-10: " Bygning inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker" gir det et krav til alternativ energiforsyning til bygningene. 3.1 Vannbåren varme Ved å installere vannbåren varme i husene har man lagt til rette for energifleksibilitet, og er ikke bundet til en bestemt energikilde. Et vannbårent distribusjonssystem består som regel av varmerør i gulv (vannbåren gulvvarme), radiatorer montert på vegg, eller en kombinasjon av disse to. Varme i gulvet gir store varmeflater og er godt egnet for lavtemperatursystem, som gjør det gunstig for varmepumper, samtidig som det også gir god varmekomfort Varmesentral Med vannbåren varme i husene, ligger forholdene til rette for å etablere felles varmesentral. Fordelen med en felles sentral er blant annet mer effektiv og profesjonell drift. Boligeiere vil betale for strøm og oppvarming, og trenger ikke tenke på vedlikehold og drift av varmeanlegg. Det må vurderes om det er mest rasjonelt og energiøkonomisk å etablere en felles varmesentral for hele området. Den vurderingen vil også være avhengig av hvilken varmekilde som velges. En varmesentral kan benytte flere ulike varmekilder, for eksempel spillvarme, avfall, varmepumper og biobrensel eller en kombinasjon av disse. Spiss- og reserveeffekten dekkes normalt av elektrisitet Alternative energikilder Når man har etablert vannbåren varmedistribusjon, er det mulig å forsyne systemet med varme fra mange ulike energikilder. Varmepumpe Varmepumper henter varme fra omgivelsene, luft, vann, berg eller lignende. For Setra vil det sannsynligvis være mest aktuelt med geovarme som varmekilde, det vil si at man henter varme fra borehull i grunnen, eller installasjon av luft/vannvarmepumpe i hver enkelt bolig. Bioenergi Bioenergi i form av flis, briketter eller pellets kan være aktuelt å benytte i en felles varmesentral, men grunnet plassmangel for lagring vil dette antagelig ikke bli aktuelt for prosjektet, selv om det finnes flere sagbruk og det pågår skogsdrift i av et visst omfang.

5 SETRA 5/5 Solenergi Gjennom å montere solfangere, gjerne på tak, kan en del av oppvarmingsbehovet dekkes av gratis varme fra solen. For en bolig med 100 m 2 oppvarmet boflate, anbefales et solfangerareal på rundt 15 m 2. Det vil gi et energiutbytte på rundt 4500 kwh per år. For å kunne utnytte solvarmen må det også installeres et varmelager på minimum 1000 liter. 4 Investeringer og lønnsomhet 4.1 Felles varmesentral Dersom investering i en egen varmesentral skal være lønnsom, må det totale varmebehovet være av en viss størrelse, og dersom man velger å satse på passivhus med solvarme i tak anbefales ikke felles varmesentral. Avstanden mellom bygningene vil selvsagt ha stor betydning for kostnadene til distribusjonsnettet, og også effektiviteten til hele systemet. Lange transportstrekk gir større tap og høyere investeringer. Det er derfor viktig å få mest mulig effektiv distribusjon. 4.2 Tilskudd Enova er et statelig foretak under Olje- og energidepartementet som skal fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. De gir blant annet investeringsstøtte til passivhusprosjekter. 5 Konklusjon og anbefaling Med de opplysninger som foreligger per i dag, vil vi anbefale å utrede nærmere muligheten for å etablere et nærvarmenett for området. Varmepumpe fremstår som den mest aktuelle energikilden i Kongsberg-området, men muligheten en kombinasjon med varmepumpe og solenergi bør vurderes.

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE

ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE OKTOBER 2014 ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE (PLAN ID 217) Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 6 4613 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01. Energibetrakting notat, Rev01 10.04.

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01. Energibetrakting notat, Rev01 10.04. Oppdragsgiver Rapporttype Energibetrakting notat, Rev01 10.04.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01 Oppdragsnr.: 3120132 Oppdragsnavn:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse Energibruk og energiløsninger COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Energibehov 1 11 Eksisterende bebyggelse 1 12 Offentlige

Detaljer

ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013. Energiutredning Gol kommune

ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013. Energiutredning Gol kommune ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013 Energiutredning Gol kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen?

Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen? Forum fornybar Molde, 5. april 2011 Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen? Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge, Avdeling for Miljøriktig bygging Innhold i presentasjonen

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning. NSL Eiendom Invest AS. Prosjektnr. 13-0530

Energiutredning. NSL Eiendom Invest AS. Prosjektnr. 13-0530 NSL Eiendom Invest AS Energiutredning Prosjektnr. 13-0530 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no Tittel Energiutredning Utførende organisasjon smi

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutredning Lunner kommune 2009. Energiutredning Lunner Kommune 2009

Energiutredning Lunner kommune 2009. Energiutredning Lunner Kommune 2009 Energiutredning Lunner Kommune 2009 1 Innhold Energiutredning Lunner kommune 2009 1 SAMMENDRAG... 4 STATUS... 4 MULIGHETER... 4 2 BAKGRUNN... 5 2.1 FORMÅL... 5 2.2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer