1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger"

Transkript

1 N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N

2 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker 4. Anbefalinger

3 Tab 1 Grunnlag for rapporten Ønske om å kartlegge varmetap Borettslaget begynner å bli noen år, og det er behov for vedlikehold. Mye er gjort med blokkene. Vi ser nå nærmere på tiltak i rekkehusene. I den forbindelse ser vi også på tiltak som kan gjøres i samsvar med ENØK-analysen, som fortsatt er gjeldende, og som er et ledd i å spare energi. Målet er å spare penger for beboerne, oppnå et bedre og varmere miljø i husene og dermed stå bedre rustet hvis en skikkelig vinter kommer. Styret har ønsket å finne ut hvor det er behov for tiltak og hvilke grep vi kan få mest igjen for. Vi har derfor gått gjennom en del boliger for å måle varmetap. I vinterferien januar ble kartleggingen foretatt, og resultatene er å finne i dette dokumentet. Grunnlagene og selve bildene ligger som egen mappe under rapporten. Vi har også snakket med flere beboere, og disse har kommet med ytterligere ønsker om tiltak og forbedringer som styret vil behandle.

4 Tab 2 Gjennomgang av rekkehusene Gjennomføring Gjennomgangen av rekkehusene ble gjort med et varmekamera som oppfatter temperaturforskjeller. På den måten kan vi se hva som avgir varme og hvor kulden trekker inn. Der varmekameraet har sett avvik fra normalen, har vi manuelt bekreftet dette ved å kjenne etter trekk. Slik har vi funnet de fleste kildene til energitap. Vi har sjekket rekkehusene utvendig og innvendig for å se om det tapes varme og om det kommer kulde inn i boligen. Det har vært spesiell konsentrasjon om områder som: - isolasjon på loftet - takluker mot loftet - inngangsdører og veranda/terrassedører - vinduer - gavlvegger - mur mot underetasje Samtidig med gjennomgangen har vi snakket med beboere om hvor de mener det er tap av varme og om eventuelle ideer for ENØK-tiltak. Det er også kommet ønsker fra beboerne som vi tar opp senere i dokumentet.

5 Tab 2 Loftet Loft og isolering Som referanse på isolasjon på loft er Lusetjernveien 98A benyttet. I 98A er loftet etterisolert med 15 cm ekstra isolasjon. Gjennomgangen viser at loftet og innvendig tak i referansebolig holder ca. 3 grader under romtemperatur. I øvrige boliger som ble gjennomgått, viste målingene 4 grader under romtemperatur under tak. Målingene er foretatt på steder uten trekk. (Vi har unngått trappesatser og dører samt vindu og gavlvegger.) Det er unntak fra denne målingen ved bare få tilfeller. Det er i husstander som har lagt plank rett over isolasjonen og klemt denne sammen i stedet for å bygge opp før planken ble lagt (slik det er gjort i to husstander vi har undersøkt). Disse har ikke samme avvik som de som har trykt isolasjonen sammen. Standarden på lagringsplass på loftet er 1,5 meter i alle retninger fra luken. Der lagringsplassen er større, er dette lagt selv. Det har vært målt utenfra mot tak på rekkehusene uten å finne store avvik i temperatur mot referanseboligen. Samtaler med beboere forteller oss at flere har vært på loftet sitt for å fordele isolasjonen utover igjen. Det tyder på at isolasjonen flytter seg, og dette kan skyldes vind. Det er også flere som har sagt at de ser spor eller renner i isolasjonen. Dette kan være spor etter fugler eller andre uvedkommende dyr.

6 Tab 2 Dører Dører En del inngangsdører viser seg å ha store avvik. Gamle dører holdt en varme på rund 16 grader i selve dørbladet. Målingene viser store avvik i dørenes nedre hjørner og rundt kanten. Her trekker det kald luft inn i boligen og gangen. Mange dører er skjeve og har dårlige lister. Ca. 60 % av de opprinnelige dørene er klare for å skiftes ut. Man kjenner helt klart at trekken siver/blåser bortover gulvet. Her blir det gulvkaldt. Det er også oppdaget at det kan være kaldt på gulvet selv om dørene er tette. Dette kan skyldes at det er dårlig isolert under dørene eller at det er rent bjelkelag ned mot underlaget uten luftsperre. Dette bør undersøkes og utbedres når dør byttes. Verandadører er ikke bedre stilt. Her ser vi samme slitasjeskader som på inngangsdørene. Det er nok ikke fullt så mange som har så store slitasjeskader, men de trekker. Flere steder kan man kjenne at det blåser inn i stuen.

7 Tab 2 Vinduer Etter gjennomgangen ser vi at vinduene holder ganske bra i boligene. De holder 12 grader i glasset og 15 grader i rammeverket. Dette er ikke så verst med tanke på alder og type vindu. Enkelte beboere har likevel dårlige vinduer. Avvikene fant vi i kjellerstuene der beboere har satt inn vinduer selv. Disse er av annen type vindu enn i resten av huset. Dette er gjennomgående i omtrent alle kjellere. Vinduene her lekker da de er av vesentlig dårligere kvalitet. Her forsvinner en god del varme ut. Her er det heller ingen varmeovner under vinduene som skaper varmebarriere, og varmluften siver ut. Vi ser også avvik på baderomsvinduer i 2. etg. Her er ganske mange vinduer ødelagt. I gangen nede / i trappesatser er vinduene også normalt noe dårligere en forventet. Resterende vinduer ser ikke så ille ut. Her ser vi normal slitasje på låsemekanismen. Enten er den er treg eller man får ikke lukket skikkelig. Noen steder er lufteventil i vinduet malt igjen og brukes ikke, eller selve luftelisten mangler. Noen steder er håndtakene slappe og vanskelige å bruke. Noen mangler stopperen som holder vinduet på plass. Et og annet vindu er dårlig.

8 Tab 2 Gavlvegger Det er tatt bilder av gavlvegger både innenfra og utenfra. Her ser vi klart at rammeverket er kaldere, og det synes som om vi har et visst varmetap her. Varmen viser seg som søyler (stendere), og isolasjonen er ikke særlig tykk. Det er vanskelig å avgjøre hvor stort varmetapet er i disse boligene, men vi ser det er mer tap i gavlvegger enn i vegger på langsidene av huset. Dette er noe som bør ses på i et prosjekt om utbedring. Grunnmur og såle Det er også der sålen ligger åpen, ikke er dekket av jord, trekker det kulde inn i huset. Målingene viste ved et slikt tilfelle en isende kald grunnmur. Det kan virke som om muren holder mer på varmen enn sålen da vi ikke fant dropp i temperaturen på kjellerstueveggene i boligene, altså der sålen er dekket, men der sålen er eksponert virker gulvene kaldere. Det er funnet ett tilfelle med stor forskjell på gulvtemperaturen. Her målte vi kulde ved ytterveggen som var 5 grader under nivået midt på gulvet. Dette ble dessverre oppdaget helt mot slutten av målingsperioden ved i referanseboligen Lusetjernveien 98A. Det er derfor ikke mulig å si om flere har dette problemet.

9 Tab 3 Tillegg til gjennomgang og ønsker TilØnsker fra beboere Stort sett synes de fleste at de har en god og lun bolig. Unntaket er naturlig nok de som har eller har hatt store varmetap. I samtalene med beboerne kom det fram ønsker om endringer som vi bør se nærmere på, og som styret vil vurdere å gi som tilbud. - Trapp opp til loftet. Mange har spurt om dette. - Gulv på hele loftet. Så å si alle er interessert i dette. - Nøkkellås i verandadører. Noen få ønsket seg dette på nye dører. Kvalitet Det er også avdekket andre omstendigheter som bør ses nærmere på. Gjennom målingene er det funnet eksempler på uregelmessigheter på utbedret arbeid i forbindelse med skifte av dører. - Benyttet dårlig materiell i dører / vinduer som er satt inn. Det er funnet at noen dører som er byttet, har dårlige kvalitet enn de opprinnelige dørene. De gamle dørene holder 16 grader på innsiden, og ved gjennomgang av noen dører som ble byttet i 2004, ble det registrert at døra kun holder 12 grader i dørbladet på innersiden. Dette er under den kvalitet det er på en verandadør, og særlig ENØK-vennlig. Selv om døren er tett, vil man oppleve at det er kulde i gangen som siver inn i boligen. Referanse: Lusetjernveien 98A.

10 Tab 4 Anbefaling Anbefaling Både ut fra samtalene med beboere og målingene, peker utskifting av dører seg ut som et godt ENØK-tiltak. Størst slitasje ligger i dører og verandadører. Deretter bør vinduer i alle kjelleretasjer bli tette. Vinduer som er satt inn selv, er i utgangspunktet beboers eget ansvar, men styret kan her være behjelpelig med å finne gode tilbud. Vi ser også nytte av at loft og gavlvegger blir isolert, spesielt med tanke på kalde vintre der det kan bli ned mot minusgrader. Konklusjon: Rekkefølge ENØK-tiltak: Dører Vinduer (Kjeller prioriteres først) Loft Gavlvegger Grunnmur

11 Individuelle tiltak 76C Knust ytterglass i verandadør, dårlig lås og håndtak samt lekkasje, Bør byttes. 96B Stor glippe i dør, skjev dør bør byttes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

Referat styremøte 26.09.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 26.09.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 26.09.2013 kl 18:00 på styrerommet Meldt frafall: Knut K og Fritz Møtt: Knut Erik, Terje, Aase og Øystein Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat for 02.09.2013 286000 kr

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER EGIL NORLI A/S GRESSVIK BRUK 7 BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER BYGNINGSHISTORISK TILSTANDSRAPPORT MED FORSLAG TIL UTBEDRINGSMÅTE OG KOSTNADER Egil Norli August 2014 Generell innledning. Denne rapporten tar

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

NOTAT FRA FASADEGRUPPA

NOTAT FRA FASADEGRUPPA NOTAT FRA FASADEGRUPPA VOLDSLØKKA BORETTSLAG mars 2014 0. INNLEDNING Dette notatet er et sammendrag av fasadegruppas funn og anbefalinger etter arbeid med muligheter for fasaderehabilitering for Voldsløkka

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09. Styret 2009/10. Maling av blokker i 2010. Maling i sommer. Andre trivselstiltak.

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09. Styret 2009/10. Maling av blokker i 2010. Maling i sommer. Andre trivselstiltak. .. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre (Lastes ned fra http://nedrefrydendal.no ) Styret 2009/10 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) er pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Pkt. 1 Balkongdør Draugen 163 Sjekk balkongdør, byttes eller remonteres. Balkongdør

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

Protokoll i sak 707/2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 707/2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 707/2013 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Reklamasjoner vedrørende leveranser og utført arbeid. Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Endelig 2011-10-03 Rapport Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 2 av 17 1 Bakgrunn Sohlberg & Toftenes as har på vegne av Studentskipnaden i

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

FiksE opp. huset. Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no

FiksE opp. huset. Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no TIPS OG RÅD NÅR DU SKAL FiksE opp huset Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no 1 PÅ TIDE Å GJØRE NOE MED HUSET ELLER HYTTA? Hus og hytter representerer store verdier som gradvis forringes hvis

Detaljer

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus: Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Trondheim, november 2008 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Markedsundersøkelse

Detaljer