Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20"

Transkript

1 Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 RAPPORT FRA BEFARINGER August

2 1883 Frogner Meieri, Frogner sentrum i Sørum Kommune AS Frederiksen er engasjert av Øie AS v/dir. Rune Bråten for å utarbeide en rapport for Frogner Meieri. En del av Frogner sentrum skal detaljreguleres og det skal bygges forretninger og boliger i 5 til 7 etasjer og parkeringsareal på eiendommene 73/5 og 73/20. Formålet med denne rapporten er å belyse verneverdien av Frogner Meieri ut fra teknisk tilstand. Når det gjelder verneverdi ut fra historisk, estetisk og miljøskapende hensyn bør andre og bedre kvalifiserte instanser bedømme dette grundigere enn det gjøres i denne rapporten. Bygg: Frogner Meieri, bygget i 1897 som bøndenes fellesmeieri. Adresse: Duevegen 7, 2016 Frogner Befaringsdato: 17. og 18. august Kart: Bygget ligger i Frogner sentrum i Sørum Kommune. Bygningstype Bygget har næringslokaler i 1. etasje., 3 leiligheter i 2. etasje og 1 leilighet samt boder i 3. etasje. Det er en kjeller på ca 30 m2 under restaurantdelen. Kjelleren er et fyrrom med oljebrenner. Veggene i 1. etg. består av teglstein fundamentert på gråsteinsmur. Grunnmuren er i bra stand, ingen synlige setninger. Kjellerveggene er tørre. 2.etg er i laftet tømmer. Takkledningen er ny. Det er lagt korrugerte stålplater med utseende som takstein. Undertaket bærer preg av tidligere vannlekkasjer. Enkelte deler av bordkledningen er fjernet, tydeligvis på grunn av råte. Denne bordkledningen er ikke erstattet. Taket var sannsynligvis kledd med tegltakstein eller skifer. For å redusere belastning på tak er det lagt disse lette korrugerte stålplatene samt en diffusjonsåpen folie. 1

3 Bilde: Tatt innenfra loft. Brannsikring. Det er svært mangelfull brannmotstand mellom leiligheter, mellom leiligheter og trapperom og i trappeløpene. Stålbjelke i taket i restaurantdelen er ikke brannisolert. Denne må ved bevaring brannisoleres med brannmaling eller kles inn med brannplater av typen Conlitt eller tilsvarende. Bilde: Mangelfull brannisolering av stålbjelke. 2

4 Bygningen vurderes til å være i brannklasse 2, det vil si at branncellene (hver boenhet) skal ha brannmotstand EI60, bærende hovedsystem og etasjeskillere R60 og trappeløp skal ha brannmotstand R30. Innvendige ikke-bærende vegger med brannmotstand EI60 kan bygges opp av stendere 48x98, Rockwool Flexi A-plate 100 mm og 13 mm gips på begge sider. Bærende etasjeskillere i REI60 kan bygges opp med 250 mm bjelkelag, Rockwool Flexi A-plate 250 mm, 13 mm gips på undersiden og 22 mm spon på oversiden. Bjelkelag lavere enn 250 mm krever 2 lag gips på undersiden. Andre vurderinger Meieriet er i årenes løp blitt påbygd slik at opprinnelig preg er borte. Det eneste som minner om et bygg som er over hundre år gammelt er teglsteinsveggene i 1, etg. Tilbygget mot Duevegen hadde tidligere saltak, nå er taket i samme plan som taket på resten av bygget. Vinduene er relativt nye, men i en helt annen stil enn de opprinnelige. Bilde: Baksiden av bygget hvor 1. etg. med tegsteinsmur er godt synlig. Teglsteinen er rødmalt i flere omganger. Bilde: Vinduene er helt klart av nyere dato. 3

5 Opprinnelig hadde bygget liggende panel eller synlig laftet tømmer (stående panel i tilbygget mot Duevegen), nå har bygget stående panel over det hele med unntak av der det er teglsteinsvegger i 1, etg. Bygget må tilleggsisoleres for å få en energistandard tilpasset dagens krav. Det tilsier cm i veggene og 35 cm i tak. Isolasjonen for veggene legges mest hensiktmessig utvendig hvor dagens ytterkledning fjernes og erstattes med nytt panel. Siden teglsteinsveggen i 1. etg må isoleres innvendig, vil det bli et stort sprang mellom panelet i 2. etg og teglsteinen i 1. etg som ikke vil se bra ut. Tykk isolasjon på innsiden av teglsteinsveggen vil gi en kaldere murvegg med fare for frostskader i større grad enn i dag. Konklusjon Bygget bærer preg av elde og utidsmessighet uten store skader. Skal det ha noen verdi som næringslokaler eller uleieleiligheter må det renoveres med hensyn på overflater etc i tillegg til manglende brannsikring. Men selv med omfattende restaurering vil bygget som næringsbygg være utidsmessig med hensyn på utforming og arealeffektivitet. Kjelleren med oljebrenneren har liten praktisk verdi og kan fylles igjen istedenfor å gjennomgå en omfattende isolering. Byggherren tenker videre utbygging i begge ender av det gamle meieribygget og bygget vil vanskelig kunne tilpasses nye tilbygg. Oslo, 24.agust 2010 AS Frederiksen. Håkon Bergsrud/Erik Sjetnan 4