- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Endret bygningsfysikk hva er mulig?"

Transkript

1 1 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport

2 3 Innhold Etterisolering som enøk-tiltak Metoder for etterisolering Hvordan unngå byggskader ved etterisolering Eksempler på etterisolering Illustrasjoner er hentet fra SINTEF Byggforsk, hovedsakelig Byggforskserien nr , og Forbedring av bygningers energistandard - generelt De fleste av bygningen vi bor i om 10 år er allerede bygd. Ca 2-3% av bygningene blir fornyet hvert år. Dvs. skal vi få redusert energiforbruket i bygninger raskere enn nybyggingen, må eksisterende bygninger forbedres.

3 5 Etterisolering som enøk-tiltak Flere mulige tiltak Etterisolering bør sees i sammenheng med andre mulige energisparetiltak Tetting av luftlekkasjer Skifte av dårlige vinduer Etterisolering av andre bygningsdeler gjensidig avhengighet mellom tiltak Kan medføre behov for tilpasning av varme- og ventilasjonsanlegg Vegger mm blir mer lufttette Dvs mindre naturlig ventilasjon Montere balansert ventilasjon? 6 Etterisolering, tilstandsanalyse Befaring Tegninger Åpning av konstruksjoner (evt. fiberoptikk) IR-Termografi Overflatetemperaturer Varmestrømsmålere Fuktinnhold, muggvekst, lukt Tetthets-/trykkprøving (n 50 ) Luftskifte, sporgass Røyk, lufthastighet Kartlegging av energiforbruk

4 7 Enøkpotensialet Omtrentlig utgangspunkt. Hva er/var utgangspunktet? Fra 1955: 100 mm isolasjon Fra 1980: 150 mm isolasjon Fra 1997: 200 mm isolasjon 8 Lønnsomhet ved etterisolering Kostnader energisparing Eksisterende U-verdier? Feil i anslag gir feil i økonomivurdering Avhengighet mellom tiltak Sjeldent lønnsomt alene hvis ikke vedlikeholdstiltak planlegges Vedlikeholdskostnad Enøk-kostnad

5 9 Metoder for etterisolering Utvendig etterisolering Innvendig etterisolering Innblåsning av isolasjon 10 Utvendig/innvendig etterisolering? Virkning på kuldebruer og temperaturfordeling Utvendig isolasjon 1. Kuldebruer ved etasjeskillere av betong blir redusert 2. Temperaturen i eksisterende yttervegg holder seg over 10 C. Utv. isol. Innv. isol. Innvendig isolasjon 1. Fortsatt kuldebruer 2. Lavere temperatur i yttervegg

6 11 Utvendig etterisolering Tilleggsisolere når fasaden skal oppgraderes likevel? 12 Metoder for etterisolering Utvendig etterisolering (+evt. fasadeutbedring) Eliminerer kuldebruer Innetemperatur på gamle konstruksjoner Sikreste løsning mhp fukt MEN vurder: Innvendig lufttetthet Innvendig damptetthet Utseende (vindussmyg, takutstikk, ornamenter, takutstikk, verneverdig etc.)

7 13 Metoder for etterisolering Utvendig etterisolering (+evt. fasadeutbedring) Problem: Balkonger o.l. Kompliserer etterisoleringen Kan utgjøre kraftige kuldebroer Dvs: fjerne og bygge nye balkonger? 14 Metoder for etterisolering Innvendig etterisolering Beholder fasader Taper golvareal Kuldebruer, luftlekkasjer?? Alltid innvendig dampsperre Ulemper for bruker/beboer

8 15 Metoder for etterisolering Innvendig etterisolering Lavere temperatur på gamle konstruksjoner frostskader? Undersøk frostbestandighet til teglstein eller puss? 16 Metoder for etterisolering Innvendig etterisolering Potensielle fuktproblemer?? Eks: bjelkeende i utgangspunktet utsatt pga regnlekkasjer og evt. kondens. Innvendig isolering gjør ytre bjelkeende kaldere (større kondensrisiko) og regnvann/fukt tørker senere ut

9 17 Metoder for etterisolering Innblåsing av isolasjonsmateriale Tilstrekkelig hulrom? Hva med kuldebroer? Hva med luftlekkasjer? Murverk: Lite erfaring i Norge Mulighet for fukt og frostskader? 18 Metoder for etterisolering Innblåsing av isolasjonsmateriale Bindingsverk fra ca Egner seg godt for innblåsning

10 19 Etterisolering av bjelkelag mot kaldt loft, kjeller eller kryperom Fører til at utenforliggende rom blir kaldere Det fører igjen til at luftfuktigheten stiger Kaldt loft: Går normalt greit, MEN viktig at bjelkelag er lufttett (slik at fuktig inneluft ikke lekker ut på loftet) Kryperom: Risikokonstruksjon i utgangspunktet, med ofte høy luftfuktighet Dvs. vær svært forsiktig! Kjeller: Forsiktig dersom kjeller i utgangspunktet har fuktproblemer 20 Eksempel: etterisolering mot kaldt loft RF og temperatur på innsiden av undertaket på det kalde luftede loftet for forskjellige isolasjonstykkelser i himlingen RF-100 mm RF-250 mm RF-500 mm RF-750 mm Temp-250 mm 20 Relativ luftfuktighet, RF (%) Temperatur ( o C) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -20 Sted = Oslo. God ventilasjon av loftet. Middels fukttilførsel fra etasje under.

11 21 Utvendig etterisolering Eksempler (1/2) Isolasjon og luftet kledning Puss på isolasjon 22 Utvendig etterisolering Eksempler (2/2) Murt forblending Opplegg på betong- eller stålkonsoll Den høyre gir fortsatt kuldebru ved etasjeskiller i 1. etasje.

12 23 Utvendig etterisolering Murt forblending Utførelse rundt vindu Vindu i opprinnelig posisjon: Ugunstig løsning: Kuldebro Utsatt for regnlekkasjer NB! Bør flytte vindu utover 24 Utvendig etterisolering Murt forblending Utførelse rundt vindu Vindu flyttet ut: Bedre løsning!

13 25 Eksempel frå NTNU, Kjemiblokk Før 26 Eksempel frå NTNU, Kjemiblokk Etter

14 27 Eksempel frå NTNU, Kjemiblokk Etter 28 Innvendig etterisolering Eksempler Innvendig isolering av laftet vegg Innvendig etterisolering mot vegg av isolert bindingsverk

15 29 Innblåsing av isolasjonsmateriale (1/2) For å få mer enn 100 mm isolasjon, må det lektes ut med nytt bindingsverk, vindsperre og luftet kledning. Det kan blåses fra innsida og tilleggsisoleres på Innsida. 30 Etterisolering av reisverksvegg 1) ) Riv kledning og lekt ut nytt bindingsverk. Ny luftet kledning med vindsperre. 2) Blås inn i hulrommet bak gammel kledning. Lekt så ut som i 1) for å oppnå tilfredsstillende U-verdi. NB! Vindsperre og lufting. 2)

16 31 Tilleggsisolasjon i tak og golv Takisolasjon Isolasjon mot uoppvarmet loft og kjeller 32 Isolering av kryperom med skade som er vanlig i ca 60% av tilfellene Skadet bjelkelag fjernes og bunnsvill skiftes Erstattes med konstruksjon til høyre.

17 33 Trebjelkelag, stubbloft vanlig til 1955 Kan isoleres på under-, oversiden eller innblåses. Stubbloftsfyllet kan fjernes (stor skitten jobb) for å få plass til mer isolasjon i bjelkelaget, men fører til lettere konstruksjon og dårligere lydisolering. (Kan kombineres med flytende golv og evt. lydbøyler på undersida når det er rom for varig opphold på andre sida. Varmeisoleringen er da ikke det viktigste.) 34 Tetting ved overgang vegg - etasjeskiller Utvendig vindsperre må kontrolleres og evt utbedres.

18 35 Oppsummering Lønnsomhet ENØK-tiltak vurderes sammen med vedlikehold Vurder kuldebroer Utvendig isolering bygningsfysisk sikrest Innvendig isolering, vurder risiko for frost og fuktskader 36 Takk for oppmerksomheten!

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger Mer isolasjon og tettere bygninger konsekvenser? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA Ingeniørenes

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger Etterisolering av yttervegger Olav Aga Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Arvid Dalehaug, BAT Medveileder: Anders-Johan Almås, Multiconsult Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Scandic Hotel KNA, Parkveien 68,

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene, NTNU-Trondheim, 3. - 4.

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger Om veilederen Denne veilederen gir en innføring i Energieffektiv, Miljøvennlig og Robust Oppgradering av Bygninger (EMROB). Veilederen er ment som et verktøy og en huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere,

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE Oppdragsgiver Lavenergiprogrammet Rapporttype Utredning 2012.03.02 KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE 3 (25) Oppdragsnr.: 1120080 Oppdragsnavn: Kompetansemål for utførende Dokument

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Quality Hotel & Resort Kristiansand,

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Konsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA, Oslo, 31. mars 2011 Sintef 1 Loven

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer