Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag"

Transkript

1 Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

2 BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av borettslagets bygningsmasse. Formålet med denne forstudien var å undersøke potensialet for energibesparelser og forbedring av inneklima/komfort. Denne rapporten baseres på befaringer i et bygg utført av energiingeniør, byggentreprenør og elektroentreprenør, samt en termografering av tre leiligheter i tre forskjellige blokker. Hensikten med rapporten er at den skal fungere som et beslutningsgrunnlag for hvorvidt borettslaget skal igangsette et energieffektiviseringsprosjekt, i tillegg til skissere mulige løsninger og prosjektscenarioer. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON Befaringer og energiberegninger viser at borettslaget har et energiforbruk som er i henhold til hva man kan forvente av bygninger som er 60 år gamle. Dette vil si at et eventuelt prosjekt ikke vil medføre store besparelser uten å gjøre store inngrep i bygget. Det er derimot avdekket noen utfordringer i forhold til trekk og temperatur i leilighetene. Et energiprosjekt med etterisolering av vegger og utskiftninger av dører og vinduer vil derfor kunne gi bedre inneklima og komfort for beboere i tillegg til en generell standardheving. Tiltakene bør derfor vurderes i sammenheng med aktuelle strategier for rehabilitering. Etterisolering av vegger og utskifting av vinduer kwh kr. pr. leilighet Installasjon av termostatstyrte panelovner 900 kwh kr. pr. leilighet* Oppgradering til LED-belysning i fellesarealer 80% kr. pr. oppgang *Avhengig av modell NÅSITUASJON OG FORUTSETNINGER Det er i dag til dels store forskjeller på leilighetenes standard. Noen har gjort diverse oppgraderinger gjennom tiden. Det resulterer i at det er stor forskjell på behovet for tiltak i de enkelte leilighetene. Termografering viser at luftutskiftningen i leilighetene er forholdsvis høy. Dette vil si at det kommer mye kald luft inn i leilighetene utenom kontrollerte åpninger (vinduer og ventiler). Dette gjør at leilighetene tidvis kan føles kalde og trekkfulle og at de blir vanskelige å varme opp. For ytterligere informasjon se oversendt termograferingsrapport. Det er ikke vurdert utvendig etterisolering da dette vil bety store kostnader samt store endringer i byggenes estetiske uttrykk. Tiltak vil gi ulik effekt i forhold til hvor den er plassert i bygget. For leiligheter i toppetasjen vil det være store besparelser ved etterisolering av tak/endevegger. I andre leiligheter der balkongen er fjernet er det behov for etterisolering av vegg under montert vindu. Besparingsoverslaget er gjort ut fra et beregnet gjennomsnitt av bygget der det ikke er gjort vindusutskiftninger eller etterisolering tidligere. Det vil si at i noen leiligheter er besparelsen større mens andre vil få mindre. I bygget er det ingen felles tekniske anlegg for oppvarming eller ventilasjon. Dette gjør det vanskelig å identifisere den enkelte leilighets forbruk av strøm og eventuelt ved. Dette gjør det også vanskeligere å kvantifisere besparelsen den enkelte oppnår ved å gjennomføre tiltak i forhold til oppvarming. Da en oppgradering til vannbårent varmeanlegg vil medføre store kostnader (ca kr./m 2 grunnflate) og store inngrep i bygget er ikke dette vurdert videre.

3 TILTAKSFORSLAG BYGG Forslag til bygningstekniske tiltak er identifisert i samarbeid med byggentreprenør som har gjennomført en befaring av et bygg, og på bakgrunn av dette levert tiltaksforslag med tilhørende kostnader. Besparelser er beregnet av Schneider Electrics energiingeniører. Priser forutsetter tiltak i minimum ti leiligheter og er beregnet for en treroms leilighet. ETTERISOLERING Fasade- og gavlvegger fores ut innvendig og tilleggsisoleres med 50mm isolasjon, kledning av gipsplater som sparkles og males med 2 strøk. Tak i øvre etasje mot kaldt loft nedlektes og tilleggsisoleres med 50 mm isolasjon, kledning av gipsplater som sparkles og males med 2 strøk. Et annet alternativ for etterisolering vil være innblåsning av isolasjonsmasse mellom teglsteinslagene i ytterveggen. Å beregne en nøyaktig besparelse for dette tiltaket vil kreve ytterligere befaringer med åpning av veggen for å finne ut nøyaktig hvor stort hulrom det er mellom lagene, da dette var vanskelig å lese ut fra byggetegningene. Enkelte leiligheter er tidligere bestykket med "Fransk balkong", disse er tettet igjen med enkelt vindu med vegg under. Dette utbedres ved å fore ut denne til veggliv og fullisolere. Utforing og etterisolering av innervegger kwh kr. pr. leilighet Etterisolering av luftsjikt i teglsteinsvegg kr. pr. leilighet UTSKIFTING AV VINDUER OG DØRER Eksisterende vinduer og balkongdører demonteres og fjernes. Det monteres nye vinduer og ny balkongdør iht. dagens krav og standard med u-verdier på henholdsvis 0,806 og 1,051. Disse leveres ferdig malt fra fabrikk. På innsiden blir det montert nye ferdigmalte foringer og listverk. Oppgradering til nye vinduer og balkongdør kwh kr. pr. leilighet

4 ELEKTRO Elektrotiltak er foreslått på bakgrunn av en befaring gjort av elektriker i et bygg. Besparelser er beregnet av Schneider Electrics energiingeniører. OPPVARMING AV LEILIGHETER Eksisterende varmeovner demonteres og fjernes. Det monteres nye panelovner, med digitale/elektroniske termostater som har egnede program for dag- og nattsenking. Når det gjelder besparelse i forhold til nattsenking av elektriske, termostatstyrte panelovner er det tatt høyde for å senke temperaturen 12 timer i døgnet (6 timer på dagtid og 6 timer på nattestid). Det er beregnet å senke temperaturen med 4 C. For lørdager og søndager er det beregnet 6 timer. Varmepumpe av typen luft-luft er vurdert som ikke hensiktsmessig for denne type bygningsmasse. Dette argumenteres blant annet med at det er for små arealer/volum ift. investert beløp og nedbetalingstid, samt problem med vann og isdannelse under utedelen ved avising. Oppgradering til termostatstyrte panelovner 901 kwh kr.* * Avhengig av antall pr. leilighet og modell (elektronisk eller digital termostat). BELYSNING AV FELLESAREALER Eksisterende lamper i trappeoppganger og utvendige lamper demonteres og fjernes. Det monteres nye LED lamper styrt av bevegelse, fotocelle og dimming. Oppgradering til fotocellstyrte LED-lamper 80 %* pr. oppgang** * LED-belysning har 80 % lavere energiforbruk i forhold til dagens lamper. I tillegg vil det medføre en besparelse i form av at LED-belysning har lenger levetid og dermed må skiftes sjeldnere. ** Forutsetter 20 oppganger

5 NESTE STEG Dersom borettslaget beslutter å iverksette tiltak bør dette gjøres som et overordnet prosjekt, der man gjør tiltak i minimum en hel blokk av gangen. Dette vil gi storskalafordeler når det priser på produkter, og spesielt rigg og drift. I samme prosjekt vil man kunne inkludere andre relevante tiltak som for eksempel installasjon av brannalarm og montering av system for adgangskontroll. Dette vil medføre en helhetlig standardheving av bygningsmassen i motsetning til enkelttiltak i leiligheter som det er vanskelig å ha kontroll på. Gjennom et helhetlig prosjekt vil man også enklere kunne følge opp effekten av tiltakene. Da dette vil bli et omfattende prosjekt anbefales det å engasjere en energientreprenør med prosjektledelse som kan detaljprosjektere tiltak og stå ansvarlig for gjennomføringen inkludert kontrahering av underentreprenører. Det vil da i første omgang gjennomføres en tilstandsanalyse og detaljprosjektering av tiltak i tett samarbeid mellom entreprenør og borettslaget for å identifisere det rette prosjektet. En slik analyse vil resultere i en detaljert rapport med eksakte kostnader, besparelser i energi og andre relaterte kostnader (drift), og merverdier som et eventuelt prosjekt vil føre med seg. Borettslaget har så anledning til å ta stilling til om man ønsker å gjennomføre prosjektet, ved å utløse kontraktens opsjon. Dersom opsjonen utløses inkluderes prosjekteringskostnadene i prosjektgjennomføringen. I motsatt tilfelle betaler borettslaget prosjekteringskostnaden til energientreprenøren, og partene står uten videre forpliktelser. På denne måten kan borettslaget vedta en trinnvis fremdrift, som gir størst mulig kontroll og forutsigbarhet, før investeringer vedtas. Kostnadene for å gjennomføre en detaljert prosjektering med formål om å energirehabilitere bygningsmassen estimeres til ca kr. Enova og Husbanken har forskjellige støtteprogrammer som vil være relevante her, bl.a. kartleggingsstøtte for prosjektering og investeringsstøtte ved gjennomføring. Før arbeid med prosjektering igangsettes, anbefales det å søke om midler for kartleggingsstøtte. Schneider Electric kan være behjelpelig med å utforme en slik søknad.

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT 4 Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL SINTEF Notat Karine Denizou, Michael Klinski, Erica Löfström og Kari Hovin Kjølle Nordre

Detaljer

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet 212 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult AS og SINTEF Byggforsk på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet

Detaljer

NOTAT FRA FASADEGRUPPA

NOTAT FRA FASADEGRUPPA NOTAT FRA FASADEGRUPPA VOLDSLØKKA BORETTSLAG mars 2014 0. INNLEDNING Dette notatet er et sammendrag av fasadegruppas funn og anbefalinger etter arbeid med muligheter for fasaderehabilitering for Voldsløkka

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER Informasjon fra pågående forskningsprosjekter Myhrerenga borettslag etter oppgradering, høsten 2010 SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning 1 2 INNLEDNING SINTEF Byggforsk

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Haugtun Skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Skattefradrag for enøk

Skattefradrag for enøk Forslag til Skattefradrag for enøk Oslo, 24. februar 2014 Organisasjonen som står bak Oppsummering av forslag til Skattefradragsordning for enøk-tiltak 24. februar 2014 Nordmenn bruker hvert år over 60

Detaljer