Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013"

Transkript

1 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) er pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Pkt. 1 Balkongdør Draugen 163 Sjekk balkongdør, byttes eller remonteres. Balkongdør skal skiftes. Feil på dører som ble levert. Nye dører under bestilling og vi tar kontakt med kunder for utskifting : Utført. Balkongdør skiftet uke Balkongdør Draugen 215 Sjekk balkongdør fra stue (mot steinbrudd), byttes eller remonteres. Balkongdør skal skiftes. Feil på dører som ble levert. Nye dører under bestilling og vi tar kontakt med kunder for utskifting. over dør, på innsiden av Har ikke fått tilbakemelding på at balkongdør er montert tilfredsstillende. Det må imidlertid bemerkes at det ser ut til at årsaken til at dørene sveller og er vanskelig å åpne/lukke er at det er det er lekkasjer i tak/balkong over dørene, muligens på taket over øverste balkong. Det renner vann nedover veggene også mellom balkongene. Dette sa HAWO og Consto seg delvis enig i ved befaring høsten 2012 og lovet å se på saken : Fastholder ovenstående. over dør, på innsiden av Thomassen Kjell Nilsen

2 : Utført. Balkongdør skiftet uke Draugen 221 Sjekk balkongdør fra stue (mot flyplassen), byttes eller remonteres. Kunde ønsker muligens vindu i stedet for dør her. - Balkongdør fra bad til balkong nord, justeres - Inngangsdør justeres - Knirk i parkett ved trapp og knirk i trapp Balkongdør skal skiftes. Feil på dører som ble levert. Nye dører under bestilling og vi tar kontakt med kunder for utskifting. Balkongdør og inngangsdør justert. Knirk er ikke utbedret da denne er vanskelig å påvise. Knirk opplyses å være avhengig av klima og at den kommer og går i perioder : Utført. Balkongdør skiftet uke 48. over dører, på innsiden av Tror ikke beboeren er fornøyd med at knirk er uvesentlig. Hans Høier Balkong Draugen 165 Det sies at vann fra tak over balkongdør renner ned på innsiden av utvendig kledning og har skadet balkongdør slik at denne er vanskelig å lukke, sjekkes. Blikkenslagerarbeid på tak sjekkes (Nordklima), har bilder som viser at ikke alt er bra. Det ble påvist utilstrekkelig fuging av oppkant på begge endene av beslag over balkong. Dette ble utbedret Det er konstatert lekkasje over dør, på innsiden av Paul Berg Balkongdør Draugen 167 Som 165. Avskalling på balkongdekke. Jaro har sett på dette og kjenner saken. Etter tilbakemelding fra JARO starter arbeidene i mai så snart været tillater det. Se e-postkorrespondanse av over dør, på innsiden av Vi stiller oss fremdeles tvilende til at tak-konstruksjonen over Gislaug Hansen

3 fra JARO. Arbeider planlagt oppstart august Dato for utbedring satt til så fremt klima tillater det. Schwenke er engasjert av JARO for utbedring av balkong. Arbeidene var planlagt , men kunde ønsket å legge flis på balkong samtidig. Schwenke har priset dette til kunde og avventer avtale for utførelse. CO er ikke orientert om avtalen mellom Schwenke og beboer : Beboer er på reise og har ikke gitt tilbakemelding. Maler har avtale om å snakke med henne førstkommende mandag. balkongen er tilstrekkelig. Dette er tatt opp i mail datert Avventer til flislegging er. 6 Balkongdør Draugen 171 Som 165 Det ble påvist utilstrekkelig fuging av oppkant på begge endene av beslag over balkong. Dette ble utbedret Balkongdør Draugen 181 Som 165 Det ble påvist utilstrekkelig fuging av oppkant på begge endene av beslag over balkong. Dette ble utbedret Garasje Periodevis lekkasje i tak parkeringsplass 199 og i vegg ved heis sør. Skrap bort avflassing, ta bilde og avvent utvikling mot sommeren. - Parkeringsplass 177, singel legges i synkehull ved yttervegg - Bod 22 i sørenden av garasje, det mangler over dør, på innsiden av Det er konstatert lekkasje over dør, på innsiden av Lekkasjer på parkeringsplass 199 og 221 er fremdeles et problem som ikke forsvinner ved å vente og se. Parkeringsplass 199 kan ikke brukes pga lekkasjer. Ragnhild Eliassen Schneider Gunn-Eva Knut

4 branntetting på en kabelbru. Branntetting ved bod 22. Punkter utbedret og avflassing maling markert. 9 Utvendig - Graving rundt trapp/heis for å sjekke lekkasje i overgang plass-støpt betong / prefab. Vi tar trapp sør først - Graving/nedsetting av ekstra lysmast - Sjekk mulig lekkasje i topp av trapp sør Gravearbeidene startet Ferdigstilles uke 5. Fundament mast satt ut. Lysmast er ferdigstilt. Alle punkter utbedret. Det er stor fare for følgeskader på heiser dersom lekkasjene får fortsette. Begge heisgruber må sjekkes for vanninntrenging. Det er faktisk registrert store lekkasjer i nordre sjakt. I søndre sjakt er det konstatert lekkasje utvendig trapp- /heissjakt i overgang mot tak over svalgang. Her er det bare å konstatere at det fremdeles er lekkasjer i begge heis-/trappesjakter. Det vil si at de arbeider som har vært ikke har vært vellykket. Heiskontrollen har også i kontroll bemerket fuktutslag i begge heissjakter. Ny utvendig mast er OK. Sakene over er det som ble tatt opp på befaring og møte I tillegg er det noen saker som er tatt opp tidligere som ennå ikke er løst. For å få en samlet oversikt tas de med her.

5 10 Gulv i Draugen 215 Kjell Nilsen har helt siden overtakelsen klaget over kaldt kjøkkengulv. Det har ved to anledninger vært enighet med Consto om å åpne himling i svalgangen under og i fellesskap sjekke konstruksjonen. Ved begge tilfeller har Consto hevdet at de har åpnet himlingen og konstatert at alt var i orden, dette uten å kontakte Kjell. Gulvet er fremdeles 4-5 gr kaldere enn øvrige gulv i leiligheten og vi ber om at Consto på nytt åpner himlingen og varsler Kjell. Punktet utbedret. Har ikke mottatt beskjed fra Kjell Nilsen om at reparasjonen er tilfredsstillende. Kjell Nilsen Utomhus I mail datert fra John Arne Worum blir Consto bedt om å dokumentere at det ikke er nødvendig å merke brannkum. Slik dokumentasjon er ikke mottatt. Vi forlanger at brannkummen blir merket på en forsvarlig måte. Snakket med Brann og redning ved Kai Kristiansen. Brann og redning benytter kart og koordinater ved lokalisering av brannkummer. Ikke krav fra deres side om fysisk merking av brannkum. 12 Heissjakt I mail datert fra John Arne Worum bedt om å justere hoveddør for begge blokker. Beslag ved heisdør skulle også skiftes til bedre utførelse. Dette må sees i sammenheng med lekkasjer på dette stedet. JARO har fullført utbedring av heis/trappesjakter : Det kommer fortsatt inn fukt i trappehusene etter at JARO har fullført utbedring. Ny løsning vil være å utbedre forholdet slik det er løst på B9 blokken. Avtalt befaring med JARO kl Aksepterer at brannkum ikke skal merkes. Se pkt : Avventer konklusjon av befaring med JARO kl 1000.

6 13 Prestvannsbekken Etter en oversvømmelse som nesten satte parkeringskjelleren under vann har vi tidligere bedt utbygger sørge for at denne dette problemet blir tatt hånd om. Kommunen v/vann & Avløp har sagt seg villig til å bidra til at dette problemet løses. Vi ber utbygger holde kontakt med kommunen og sørge for fortgang i saken. Vi mener dette er et utbyggeransvar, noe som også brev fra kommunen datert underbygger. Brevet legges ved denne sendingen. Ikke COs ansvar. 14 Tak over inngang Draugen 149 På tak over inngang for Draugen 149 heller renne til sluk feil vei. Dette forholdet er befart. På befaringen var taket tørt, men det viste tegn til at det antagelig står vann i renne på motsatt side av sluk. Vi ser derimot ikke at det skulle ha noen betydning for takkonstruksjonen og det er derfor ikke behov for å gjøre noe med forholdet. 15 Ferdigattest Vi vil også etterlyse ferdigattest for bygget. Ikke COs ansvar. 16 Ventilasjon Draugen 183 Bryterpanel ventilasjon virker ikke Ikke kommentert. Kommunen v/vann & Avløp har sagt seg villig til å bidra til at dette problemet løses. Vi ber utbygger holde kontakt med kommunen og sørge for fortgang i saken. Vi mener dette er et utbyggeransvar, noe som også brev fra kommunen datert underbygger. Brev tidligere oversendt. Er ikke fornøyd med at sluk plasseres på høyeste punkt på en renne. Jeg kan daglig betrakte dette taket på nært hold (også i regnvær) og mener at vannet renner over renna og kan forårsake råte i konstruksjonen (Roar Flydal) Regner med at dette er utbyggers ansvar. Kjenner ikke til status på dette. Svein Hugo Hansen Fuktrose himling Draugen 205 Det har oppstått en fuktrose i himling stue. Ikke kommentert. Dette er fremdeles en reklamasjon. Dette kan ha sammenheng med vannlekkasjer langs yttervegg. Gunn Andersen

7 18 Rekkverk svalgang Tidligere reklamasjonsliste pkt. 8 Det er flere til dels store glipper i skjøter håndlist på rekkverk svalgang. Dette er reklamert på tidligere uten at det er gjort noe. Glipper i rekkverk. Mangler skjøtestykker i plast.bestilt skjøtestykker hos leverandør. Leveringsdato ikke bekreftet, men forsendelsen går som normalt post. LUMON har gitt tilbakemelding om at de trenger et bilde av forholdet for å bestemme type løsning. Dette er oversendt LUMON : LUMON har undersøkt forholdet og det leveres ikke skjøtestykker for disse rekkverkene. avvist. 19 Vindu Draugen 199 Lekkasje over vindu. Ser ut til at vannet stammer fra balkong i etasjen over, dvs Draugen 209. Samme type lekkasje som pos nr 1 7. Utbedret mangel i overflatebehandling av stuehimling i Draugen 213 i hht avtale fra møte Eier varsler når leilighet er klar minimum en uke før oppstart. Etterlyser tilgang til leilighet : CO tar ikke ansvar for dette da de mener at det er reklamert for sent. Etter vår mening er da HAWO ansvarlig, avhendingslova har 5 års reklamasjonsfrist. Kan ikke se at dette er. Det gjelder flere steder langs svalgangen : Fastholder reklamasjon. Aksepterer ikke Constos avvisning. Se pkt Arne Hemmings en Forhold kontrollert og funnet i orden. Mulig årsak til at det oppleves som trekk fra ytterdør er at leiligheten har åpen løsning uten vindfang. Dette er et nytt punkt for oss, hvilken leilighet gjelder det?

8 1-7 Vi forutsetter at Consto ser på problemet med rennende vann nedover fasadene der balkongene er. Vi mener bestemt at det er årsaken til problemene med balkongdører. Det ble gjort et forsøk på å tette taket over en balkong i «det verste været i manns minne» - dømt til å mislykkes. De som e arbeidet var enig i at lekkasjene var like ille etter som før reparasjonen. Dette gjelder Draugen 181. Pkt. 9 Ved befaring høsten 2012 ble det konstatert lekkasjer i begge trappe-/heissjakter. Både utbygger og Consto var innforstått med at lignende lekkasjer også har oppstått i andre bygg i området (som HAWO har vært ansvarlig for). Fukt boder i kjeller sør Det har tidligere vært klaget på fukt i boder i sørenden av kjelleren. Det har tidligere vært forsøkt rettet på med justeringer, fasttaping av justeringsratt og beskjed om at dør til bodanlegg må holdes lukket men til ingen nytte. Ber om at HAWO/Consto ser på dette på nytt. Årsaken kan være manglende isolering av kjellervegger eller at ventilasjonsanlegget ikke skaper nok luftsirkulasjon : Dette problemet er tatt opp tidligere, bl.a. på mail i november 2009 og september Kopi mailer kan oversendes hvis ønskelig.

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 705/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 584/2011. for. Boligtvistnemnda 13.05.11

Protokoll i sak 584/2011. for. Boligtvistnemnda 13.05.11 Protokoll i sak 584/2011 for Boligtvistnemnda 13.05.11 Saken gjelder: Krav om erstatning om dekning for utgifter i forbindelse med reklamasjon og utbedring, samt krav om utvidet reklamasjonsperiode ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 714/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ Protokoll i sak 672/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

BORETTSLAGET/2 (2009 ---)

BORETTSLAGET/2 (2009 ---) BORETTSLAGET/2 (2009 ---) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Beboermappe for Jesperud Boligsameie Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 og 54. leilihetsnr:.. Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse KONTORTID OG KONTAKTPERSONER... 5 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET... 5 VIKTIGE DATOER FOR

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Møteprotokoll - Styret i Sameiet Horgvegen 13-17

Møteprotokoll - Styret i Sameiet Horgvegen 13-17 Møteprotokoll - Styret i Sameiet Horgvegen 13-17 Dato: 2015-04-27 Avsatt tid: 18:00 til 20:00 Møte innkalt av: Styreleder A. Johansen Møtetype: Sameiermøte for Styret i Sameiet Horgvegen 13-17 Møteleder:

Detaljer

Informasjonsskriv 1/2015

Informasjonsskriv 1/2015 Trondheim 24.02.2015 Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 16.10.2013 kl 18:30 20:15 (Hos Tine) Neste møte: Ekstraordinær generalforsamling 30.10.2013 kl 19:00 (I Holmsåsen Barnehage)

Detaljer

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2.

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse vedrørende generalentreprise om utvendig renovering av trygdeboliger. Klagenemnda kom til at Hemne kommune hadde utvist

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE 06-2013 DATO: Mandag 26 august 2013 TILSTEDE: AC, ØH, DL, EK, PM, IJS og KAA Sak 167. Lydutfordringene DL og KAA hadde 21august et uoffisielt

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 2011 Styrets sammensetning Kristian Rogndal, styreleder David Langeland, beboerrepresentant Øystein Fykse, Bergen kommunale bygg Åge Nilssen, Bergen kommune, Idrettsservice

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer