REFERAT FRA BEBOERMØTE 27. OG 28. AUGUST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA BEBOERMØTE 27. OG 28. AUGUST"

Transkript

1 REFERAT FRA BEBOERMØTE 27. OG 28. AUGUST Prosjektnr 1356 Dato Møteleder Frode Lægreid Prosjekt Møtetid fra - til VESTLIA BORETTSLAG REHABILITERING BLOKKER Sted Kåret på Othilienborg Referent Helge Kristiansen Arkivnr.: B.228.0/228 Journalnr.: Prosjektgruppa: Navn: Telefon E-post Firma Frode Lægreid Vestlia BRL Solveig Kvam Vestlia BRL Hauke Haupts Rune Andersen Vestlia BRL Vestlia BRL Jens Adolfsen Vestlia BRL Sondre Andvik ROJO Arkitektkontor (ARK) Thomas Hansen ROJO Arkitektkontor (ARK) Martha Vårheim ROJO Arkitektkontor (ARK) Erland Olsen TOBB Byggavdelingen Helge Kristiansen TOBB Byggavdelingen Runar Skippervik TOBB Byggavdelingen Oppsummering 1. Generelt Det ble i 2011 satt ned et beboerutvalg som skulle se på utfordringer i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering av blokkbebyggelsen i Vestlia Borettslag. Arbeidet førte til et forprosjekt utarbeidet i samarbeid med Rojo Arkitekter AS. Høsten 2013 ble TOBB engasjert for å drive prosessen videre. Det ble i den forbindelse satt ned en prosjektgruppe bestående av 2 personer fra beboerutvalget, 2 personer fra styret, vaktmester, TOBB og Rojo Arkitekter AS. Vinteren 2013/14 ble det gjennomført tilstandsundersøkelser med påfølgende beboerundersøkelse for å registrere ønsker og behov i borettslaget. Prosjektgruppa sammenstilte resultatene fra tilstands- og beboerundersøkelsen, og laget forslag til tiltakspakker. Forslag til tiltakspakker ble i presentert beboermøte den 26. mai i Storstua på Hoeggen skole. Hensikten med beboermøtene nå den 27. og 28. august var diskusjon av foreslåtte tiltakspakker. Torsdag 28. august ble beboerne delt inn i grupper som diskuterte aktuelle tiltak. Kommentarer fra gruppen er oppsummert under. Onsdag 27. august ble det ikke noen gruppediskusjon, da det var så mange deltakere. Det ble da diskutert i plenum. 2. Presentasjon Arkitekt Sondre Andvik fra ROJO Arkitekter AS hadde en kort gjennomgang av prosessen fram til nå og en kort gjennomgang av de ulike tiltakspakkene. Deretter ble dette diskutert i plenum og i grupper. Side 1 av 5

2 3. Oppsummering spørsmål/gruppediskusjon: Det ble lagt opp til diskusjon av 7 punkter i møtene og punktene er oppsummert nedenfor. Punktene er delt i aktuelle bygningsdeler. Diskusjonstema gruppediskusjon: «Hvilke tiltak mener dere må gjennomføres i punkt A-G? (behov/krav) A. Balkongfasade (Stue-/kjøkkenfasade) Minst mulig, dog tetting kuldebroer. Skifte av vinduer, tilsvarende utforming som eksisterende. Ønsker ikke hele glassfelt. Skifte av balkongdører, evt. skifte til skyvedører. Utbedring av avrenning balkonger, ønsker ikke balkongelementer. Fyringsproblem, for lite luft inn. Balansert ventilasjon. Flere negative til balansert ventilasjon og de inngrep dette måtte medføre. Gruppe 1: Nye vinduer og balkongdør, etterisolering, skyvedør, vindtetting og vann på balkong ledes bort (avrenning). Ellers enkel oppussing! Gruppe 2: Balkong ok størrelse, nye vinduer og balkongdør, råttent, mye trekk, ikke innglassing. Gruppe 3: Ny balkong og utvidet/delvis utvidet/slik som i dag, vindusstørrelse kjøkken som i dag, glassfasade på stue. Gruppe 4: Trekk fra balkongside. Skift vindu i samme størrelse som nå, noen mener dette er unødvendig. Individuell vindusutskifting. Isoler vegg. Gruppe 5: Skift vinduer/balkongdør med samme størrelse som i dag m/ventiler i vindu, etterisoler vegg med tynn superisolasjon evt. samme isolasjon som i dag, kun ca. 2 m² vegg. Gruppe 6: Ønsker skifte av fasade balkongside uten glassfelt. Oppsummert mener de fleste at det må gjøres noe med balkongfasaden. Her er det fra prosjektgruppa sin side foreslått en komplett rehabilitering, inkludert nye balkonger. Da får man til gode løsninger på alle detaljer som er viktige: etterisolering, vindtetting, branntetting, terskelhøyde mot stuegulv, avrenning, kuldebrobryting med mer. Inntrykket fra møtet er likevel at en stor del av beboerne ønsker en nøktern rehabilitering av balkongfasaden. Måtiltak for rehabilitering av balkongfasaden ligger i vedlikeholdsalternativet som er tiltakspakke 1. I denne pakken ligger det tiltak for utbedring av balkongdekkene slik de er i dag. Å erstatte vinduer med hele glassfelt i denne fasaden er ikke ønskelig, da med tanke på dagslys, innsyn, møblering m.m. Enkelte beboere ønsker skyvedører i stedet for standard åpningsdør. Prosjektgruppa vurderer mulighetene for å gi hver enkelt beboer valget om skyvedør/ikke skyvedør m.m. Det ble også diskutert å kun skifte vinduer som er ødelagte/absolutt må tas nå. Alle vinduene er fra byggeår og er ca. 40 år gamle og bør derfor skiftes i et og samme prosjekt. Når det gjelder balkongsiden er dette en fasade som i hovedsak består av elementer fra byggeår og dermed må denne siden utbedres. Prosjektgruppa jobber videre med å få ned omfanget for tiltakspakke 1. Det er også ønske om å få mer informasjon om hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvorfor tiltakene skal gjennomføres. Side 2 av 5

3 B. Gavlvegger Isolering grunnmur. Kuldebro 1. etasje. Enkelte beboere mener at det kan være kaldt i 1.etasje. Gruppe 1: Ingen tiltak. Gruppe 2: Nøytral her, ikke behov. (Dette vil først og fremst gjelde de som har gavlvegg i leilighetene.) Gruppe 3: Minimal oppussing, gjør det som trengs (isolering av kjeller?) Gruppe 4: Prefab. grunnmur, ikke riv? Gruppe 5: Ingen endring, beboere i disse leilighetene som har bodd her siden det var nytt sier ingen problemer. Gruppe 6: Ingen kommentar. Her er det liten vilje til å gjøre noe, bortsett fra at enkelte ønsker å isolere grunnmur for å få bort kalde gulv i 1. etasje. Konklusjonen fra prosjektgruppa har vært at denne fasaden må rehabiliteres med bakgrunn i byggeår og materialenes levetid. Prosjektgruppa vurderer på nytt om dette kan tas ut av tiltakspakke 1. C. Inngangsside (soveromsfasade) Kuldebro 1. etg, isoler grunnmur. Ønsker ikke at sykkelbod (søppelrom) skal rives. Ønsker ikke at bod skal flyttes ut på plen eller tilsvarende. Isoler sykkelbod da de fleste vil beholde denne som den er. Trapperom, hva gjør man her? Endre vinduer i trapperom? Ulike meninger. Kald fasade, dårlig tetting rundt vinduer, dårlig vindtetting. Flere opplever dette. Fukt/kondens/råteskader pga. kuldebro. Få problemer med dette. Gruppe 1: Trekk/kuldebro i 1. etg. fikses, behold dagens sykkelbod, pris på glassfasade i trapperom, maling trapperom. Gruppe 2: Behold sykkelbod, delte meninger her. Glass inngangsside god idé, men dyrt? Gruppe 3: Behold sykkelbodene, isolere soverom på annen måte? Behold dagens platekledning, fikse lufting, isoler kjeller. Gruppe 4: La den være som den er, blås inn isolasjon i sjakta og tett. Mal inne i sykkelbod, mal gulv kjeller i fellesareal. Gruppe 5: Kun etterisoler sykkelbod + ventilering, taket inn til 1. etg. vanskelig å isolere bort kuldebro, samme som balkongside, ingen problem i 40 år! Gruppe 6: Ønsker utredning av sportsbod hvor kuldebroer løses uten riving. Oppsummert er det ønske om at sykkelbod beholdes slik den er i dag, men at man prøver å finne løsninger på kuldebroproblemet uten å rive sykkelboden (søppelrommet). Ulike meninger om kuldebro fra grunnmur og inn i 1. etasje skal utbedres. Flere beboere i 1.etasje mener det må gjøres noe med dette. Flere ønsker at man gjennomfører tiltak på trapperommet og etterspør evt. kostnader på dette. Fasaden som er rehabilitert i 2004/2005 ønsker man ikke at skal rehabiliteres nå. Side 3 av 5

4 D. Ventilasjon Balansert ventilasjon, de fleste er mot dette. De fleste vil oppgradere eksisterende ventilasjon. Gruppe 1: Ønsker info/fakta. Gruppe 2: Er fornøyd slik det er, redd for bråk, redd for vedlikehold. Gruppe 3: Skepsis til lyd ved balansert anlegg. Gruppe 4: Ikke balansert ventilasjon, vedlikeholde det gamle. Gruppe 5: Ingen endring. Gruppe 6: Ønsker prisdifferanse mellom utskifting mekanisk ventilasjon/balansert ventilasjon. (Mener kanskje her oppgradering eksisterende anlegg kontra nytt balansert anlegg?) Beboerne uttrykker skepsis vedrørende balansert ventilasjonssystem. Beboerne etterlyser mer informasjon om de ulike alternativene som ligger i pakkene, dette gjelder både utbedring av eksisterende ventilasjon og ved ettermontering av balansert ventilasjonsanlegg. Skepsisen rundt balansert ventilasjon går mye på de bygningsmessige inngrepene som må gjøres i leilighetene, støy fra ventilasjonsanlegg, fyringsproblemer m.m. Det må gjøres bygningsmessige inngrep, men dette begrenser seg til nedlekting av himling i entre/gang og en mulig innkassing av rør ut til vegg på soverom. Moderne ventilasjonsaggregat har innstillinger for å unngå fyringsproblemer. Prosjektgruppa kommer med mer informasjon om tiltakene og mulige løsninger for dette. E. VVS og brannsikkerhet (Avløpssystem/VVS og brannsikkerhet) Avløpssystemet må tas. Branntiltak må gjøres slik at dagens krav oppfylles/ivaretar beboernes sikkerhet. Gruppe 1: Utbedre det som må ordnes vedr. VVS. Rømningsvei brann? Gruppe 2: Uklart hva som skal gjøres (ARK og TOBB har tenkt avløpssystem). Brann: Sentralt anlegg, brannstige på balkongside. Gruppe 3: Gjør det som er nødvendig. Gruppe 4: VVS ja! Rømningsvei på balkongside/stiger, branntetting mellom balkong og huskropp. Gruppe 5: Avløpsrør utbedres ved rørfornying, brann-ikke sentralanlegg, vurdere rømningsstiger på soveromssiden. Gruppe 6: Ingen kommentarer Ønske om at avløpssystemet blir rehabilitert da tilstanden er dårlig. Brannsikkerhet må utredes av konsulent, slik at dette blir skikkelig ivaretatt. Gjeldende ytelseskrav i dag er at hver leilighet skal ha adgang til minst to uavhengige rømningsveier. Øverste etasje i blokkene har utgang til ett trapperom og brannvarslingsanlegg er foreslått som kompensasjon for redusert antall rømningsveier. Rømningsstige er vurdert, men her gjør forskriftskrav det vanskelig å gjennomføre. Det er også utfordringer vedrørende røykventilasjon av trapperommene og tetting av spalte mellom balkongdekker og yttervegg (fare for brannsmitte vertikalt mellom leilighetene). Oppsummert er det enighet om at nødvendige tiltak på brannsikkerhet må utføres. Per i dag er rømningsveiene inngang/trapperom og evt. balkong. Ved røykutvikling i trapperom, hold deg inne i leilighet, ved balkongdør, til brannvesenet kommer. Rømning via balkong ved hjelp av brannvesenets stigebiler. Side 4 av 5

5 F. Utomhus Flere ønsker at uteområdene skal være slik de er i dag. Ønsker ikke boder på plen. Noen ønsker utbedring av lekeplasser. Gruppe 1: Lekeplasser for dårlige, bedre sittegrupper, kanskje en grill, mer beplantning. Gruppe 2: P-plass ok, noe mer utelys, men vil ikke bruke penger på dette. Gruppe 3: Ingen kommentar. Gruppe 4: Bevar lettstelte plener, vedlikehold lekeplasser, trygge lekeplasser. Gruppe 5: Ingen endring uteplasser / lekeplasser, gjøres eventuelt på dugnad. Gruppe 6: Ingen kommentarer. Ønske om at minst mulig gjøres på uteområdene. Enkelte mener at lekeplasser må utbedres. G. Hvilke suksesskriterier bør ligge til grunn i prosjektet? Tenke langsiktig, år. Gjør en helhetlig rehabilitering på det man gjør. Gruppe 1: Langsiktig tiltak slik at klatting unngås, god informasjon underveis, profesjonell uavhengig byggeleder, seriøst firma tar jobben, gode anbudspapirer, slippe budsjettsprekk. Gruppe 2: Ikke kraftig økning husleie, bruk tynnere isolasjon-lik effekt, ikke utvid balkong. Gruppe 3: Ingen kommentar. Gruppe 4: Fjern trekk balkongsiden, må ha råd til å bo, slippe å flytte på grunn av drastisk økning i husleie, rimelige løsninger. Gruppe 5: Diverse malerarbeider kan gjøres på dugnad. Førsteinntrykk er at det meste av foreslåtte tiltak er helt sinnsyke! Må fokusere på å gjøre minst mulig, lage minst mulig fellsegjeld, rehab.gruppa helt på jordet! Enøktiltak: eksisterende varmtvannsbeholdere. Montere varmepumpe for bedre utnyttelse! Edgar B. Schildrops vei har tidligere i infomøter nevnt misnøye med farger. Løses enkelt med farger på blokkene. Løses enkelt med maling. Trenger ikke nye blokker! Gruppe 6: Ønsker en plan for fremtidig vedlikehold. Flere beboere uttrykker ønske om at man tenker langsiktig, men nøkternt. Det er uttrykt stor bekymring for økt husleie og fellesgjeld. «Klatting» er ikke ønskelig, samtidig som enkelte av beboerne mener at dette er tilstrekkelig. Ulike meninger om omfang og hvilke tiltak som bør gjennomføres. 4. Veien videre Prosjektgruppa jobber videre med innspill og ønsker etter beboermøtene. Det er uttrykt tydelig bekymring blant beboerne for økt husleie og fellesgjeld. Det arbeides derfor videre med å synliggjøre konsekvenser av de ulike tiltakspakkene og om mulig redusere tiltakspakke 1 til et minimum. Tiltak i tiltakspakke 1 inneholder må-tiltak som kommer inn under vedlikeholdsplikten til styret i borettslaget. Flere beboere etterspør mer informasjon om foreslåtte tiltak og evt. ny spørreundersøkelse for å lodde stemningen i borettslaget. Prosjektgruppa har dette til vurdering og vil komme med mer informasjon. Nytt beboermøte vil bli gjennomført i løpet av høsten, anslagsvis i november. Innkalling og nærmere informasjon om møtet kommer etter hvert. Ekstraordinær generalforsamling med avstemming om rehabiliteringsprosjekt er planlagt gjennomført i april Side 5 av 5

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Referat fra beboermøter mandag 22/8 og onsdag 24/8-2011

Referat fra beboermøter mandag 22/8 og onsdag 24/8-2011 Referat fra beboermøter mandag 22/8 og onsdag 24/8-2011 Mandag 22. august 2011 Inviterte: Beboerne i Skogmusvegen og Røyskattvegen og til de i Ekornvegen og Mårvegen som ikke har anledning på onsdag. Tilstede

Detaljer

Nytt i borettslaget FOSSHEIM BRL. JANUAR 2011

Nytt i borettslaget FOSSHEIM BRL. JANUAR 2011 i borettslaget FOSSHEIM BRL. JANUAR 2011 Til andelseiere i Fossheim borettslag INNHOLD: Nye nettsider fra velferdskomiteen Valgkomiteeen søker nye representanter til styret Referat fra beboermøtet Siste

Detaljer

NOTAT FRA FASADEGRUPPA

NOTAT FRA FASADEGRUPPA NOTAT FRA FASADEGRUPPA VOLDSLØKKA BORETTSLAG mars 2014 0. INNLEDNING Dette notatet er et sammendrag av fasadegruppas funn og anbefalinger etter arbeid med muligheter for fasaderehabilitering for Voldsløkka

Detaljer

EMANUELFJELL BORETTSLAG

EMANUELFJELL BORETTSLAG S.nr. 990375 EMANUELFJELL BORETTSLAG KOSTNADSRAPPORT BODANLEGG utarbeidet av: Desember 2012 / Rev. A Kostnadsrapport bodanlegg Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Presentasjon av casestudier i REBO

Presentasjon av casestudier i REBO Karin Buvik Karine Denizou Åshild Lappegard Hauge Eva Magnus Michael Klinski Tore Wigenstad Cecilie Flyen Øyen Erica Löfström Mette Maren Maltha Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT Presentasjon av casestudier

Detaljer

Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag

Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Satt sammen av Outi Torvinen, 31.1.2014 A Innspill til parkeringsplasser og veier Imøtekomme kravene fra godkjent reguleringsplan

Detaljer

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER Informasjon fra pågående forskningsprosjekter Myhrerenga borettslag etter oppgradering, høsten 2010 SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning 1 2 INNLEDNING SINTEF Byggforsk

Detaljer

GREFSEN TERRASSEPOST

GREFSEN TERRASSEPOST GREFSEN TERRASSEPOST STYRET INFORMERER 3. UTGAVE - JUNI 2015 Kjære sameier. Dette er årets andre informasjonsskriv fra styret. Her vil vi oppsummere status på både pågående og avsluttede saker som styret

Detaljer

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT 4 Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL SINTEF Notat Karine Denizou, Michael Klinski, Erica Löfström og Kari Hovin Kjølle Nordre

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer Tverrbakken, 25.11.11 Styret informerer 1. Hagen 2. Opprydding i sykkelbodene 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

Herolden februar 2015

Herolden februar 2015 Herolden februar 2015 Dugnad i borettslaget 6. mai 2015 Som vanlig vil det bli gjennomført en dugnad i borettslaget i mai måned. I år er dugnaden lagt til onsdag 6 mai kl.17-20. Vaktmester vil kjøre ut

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09. Styret 2009/10. Maling av blokker i 2010. Maling i sommer. Andre trivselstiltak.

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09. Styret 2009/10. Maling av blokker i 2010. Maling i sommer. Andre trivselstiltak. .. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre (Lastes ned fra http://nedrefrydendal.no ) Styret 2009/10 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no

Detaljer