Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking."

Transkript

1 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen Postboks Vestby Kontrolladresse: Hølen skole Store strandvei 11, 1550 Hølen Bakgrunn. Eiendomsavdelingen i Vestby kommune kontaktet Norsk Fuktskadekontroll AS for å få en muggsopp-/bakterieteknisk befaring for å få klarlagt om deler av bygninger på ovennevnte adresse har skader av mikrobiell karakter. Skader og feil utover kontroll av muggsopp/bakterier og det som naturlig tilhører dette, omfattes ikke av denne befaringen. Opplysninger. Forhåndsopplysninger er gitt oss fra rektor og vaktmester på skolen.

2 2 av Navn: Administrasjonsbygg Observasjoner. Utvendig. Utvendig befaring av grunnmur var vanskelig på grunn av snømengder. Utvendig fuktsikring og drenering er ukjent. På et av taknedløpene som vi hadde tilgang til, var vann fra dette ikke ført bort fra grunnmuren. Vann fra taknedløp er ikke ført bort fra grunnmuren

3 3 av Innvendig. Bygningen er kontrollert i sin helhet visuelt innvendig. Det er foretatt punktvise fuktmålinger på steder hvor det kan være risiko for fukt. Det ble funnet forhøyede fuktverdier her på kontrolltidspunktet. Disse ble funnet: Kjeller: Kjellergang øst: Her ble det målt forhøyede verdier på trappen mot yttervegg. Synlig fukt / saltutslag på yttervegg Forhøyet fuktverdi på trapp mot yttervegg FK 20,7 % Svært høy fuktverdi på trapp mot yttervegg FK 43,5 % Høy fuktverdi på trapp mot yttervegg FK 28,2 %

4 4 av Formingsrom øst: Det ble indikert forhøyede fuktverdier på deler av yttervegger mot hjørne og gulv nær disse. Referansemåling på gulv (212) Indikasjon på forhøyet verdi på gulv (701) Indikasjon på forhøyet verdi på nedre del av yttervegg (798) Toalett i kjeller: Det ble indikert forhøyede fuktverdier på deler av gulvet mot yttervegg. Indikasjon på forhøyet verdi på gulv (463) Indikasjon på forhøyet verdi på gulv (452)

5 5 av Mediatek: Det ble funnet forhøyet verdi inne i deler av yttervegg mot vest / ved lagerrom. Det er rimelig å anta at verdi inne i veggen her kan være høyere på en annen årstid med større fuktvandring i terrenget. Noe forhøyet verdi inne i yttervegg FK 17,5 % 1 etasje: Klasserom 5 / 107 vest: Her ble det målt forhøyede verdier lokalt ved radiator mot yttervegg. Det var synlig lekkasje i rør til radiator. Svært høy / vått på gulv FK 37,0 % Svært høy / vått på gulv FK 82,4 % Årsaken / årsakene til fukten i kjeller, mener vi kommer av fuktgjennomgang fra yttervegger kombinert med fukttilgang fra grunnen under deler av gulvet (kapillært oppsug). Årsaken til fukten i klasserom 5, mener vi kommer fra vannlekkasje fra radiatoren.

6 6 av Kritiske fuktverdier. For dannelse av mikrobielle skader er nedre grense FK,5 % tilsvarende RF % for bakterier og FK 18 % tilsvarende RF % for muggsopp. Råte begynner å dannes ved FK over 20 % i treverk. Fuktmålingene er utført med Protimeter MMS. Prøvetaking: Prøvetakingen som dokumenteres med denne rapport er ikke en kartlegging av mikrobielle skader for hele bygningen. Det ble valgt å ta prøver i rom som elever, lærere og kontoransatte oppholdt seg det meste av dagen. Disse prøvene ble tatt: 1. Kjeller: Mediatek: Prøve P2: Prøve av støv over bokreol. Prøveresultatet her viser negativ påvirkning av inneklimaet her etasje: Klasserom 5: Prøve P3: Prøve av støv over list. Prøveresultatet viser liten eller ingen negativ påvirkning av inneklimaet her etasje: Klasserom 6: Prøve P4: Prøve av støv over list. Prøveresultatet viser liten eller ingen negativ påvirkning av inneklimaet her etasje: Kontor skolesekretær: Prøve P1: Prøve av støv over skap. Prøveresultatet her viser negativ påvirkning av inneklimaet her. Prøveresultatet: Se vedlegg. Sammendrag og anbefalinger: På grunnlag av prøveresultatene, kontrollen og den visuelle befaringen, indikeres det at deler av bygningen har mikrobielle skader av større eller mindre omfang. Disse skadene er av en sådan art at de antas å påvirke inneklimaet negativt og således være en helserisiko for disponerte personer. For å kunne kartlegge skadenes omfang og utbredelse, er det nødvendig å ta strategiske materialprøver for laboratorieanalyse. Først når dette foreligger, kan man med sikkerhet avgjøre om hvilke saneringstiltak som vil være nødvendige. Disse prøvene anbefaler vi taes: 1. Kjeller: Mediatek, isolert yttervegg / yttervegger etasje: Kontor skolesekretær: Det bør vurderes å ta en ny lokal detaljert kontroll, med vurdering av prøvesteder inne i konstruksjonene. Det er i dag kjent at mikrobielle skader ikke lar seg behandle med kjemiske midler, med gass, ved uttørking eller lar seg ventilere bort. Kun sanering i form av fjerning / bytting av materiale som er mikrobielt angrepet eller luktsmittet (mur slipes, børstes, støvsuges og rengjøres) bedømmes som forsvarlig i sanering av slike skader.

7 Av konkrete tiltak foreslår vi: 7 av 1. Det bør vurderes å lage ny utvendig fuktsikring og drenering 2. Føre vann fra taknedløp bort fra grunnmuren. Øvrige tiltak i denne bygningen bør sees i sammenheng med resultater fra RADONMÅLING. Navn: Mellombygg Observasjoner. Utvendig. Utvendig befaring av grunnmur var vanskelig på grunn av snømengder. Utvendig fuktsikring og drenering er ukjent. De fleste av taknedløpene som vi hadde tilgang til, var vann fra dette ikke ført bort fra grunnmuren. Vann fra taknedløp er ikke ført bort fra grunnmuren

8 8 av Innvendig. Bygningen er kontrollert i sin helhet visuelt innvendig. Det er foretatt punktvise fuktmålinger på steder hvor det kan være risiko for fukt. Det ble funnet forhøyede fuktverdier her på kontrolltidspunktet. Disse ble funnet: Kjeller mot nord, utvendig inngang: I kjellerdelen av dette bygget var det svært vanskelig å komme frem for å foreta fuktmålinger, da det var stablet mye langs vegger og på gulv i de fleste rom. Kjelleren bar preg av dårlig vedlikehold og fuktskader som for det meste hadde tørket opp. Det er rimelig å anta at kjelleren er fuktigere i årstid med større fuktvandring i terrenget. Det ble indikert i flere rom forhøyede verdier på gulv og på gulv mot yttervegg. Disse forhøyede verdiene ble bl.a. funnet. Referansemåling på gulv (264) Forhøyet verdi på gulv toalett (684) Forhøyet verdi på gulv utstyr sykler div. (582)

9 Krypkjeller / kjeller mot syd: 9 av Vaskerom: Det var synlig fuktgjennomgang i yttervegg. Det ble målt svært høy fuktverdi på vinduskarm. Synlig fukt / saltutslag på yttervegg Svært høy fuktverdi / vått på vinduskarm FK 49,7 % Krypkjeller: Det var synlig fukt på bakken og det ble målt forhøyede fuktverdier. Synlig fukt i krypkjeller og mye organisk materialer ligger her. Svært høy fuktverdi / vått på treverk som ligger mot bakken

10 1 etasje: 10 av Klasserom 1: Det ble funnet forhøyede fuktverdier lokalt på gulv ved vask og lokalt på veggen nær, mot klasserom 2. Forhøyet fuktverdi på gulv ved vask FK 19,0 % Forhøyet fuktverdi over gulvlist ved vask FK 20,2 % Gang utenfor klasserom 3: Det ble funnet forhøyede fuktverdier på gulv rundt radiator mot yttervegg, utenfor klasserom 3. Forhøyet fuktverdi / vått på gulv FK 69,7 % Forhøyet fuktverdi / vått på gulv FK 80,5 %

11 11 av Toalett piker: Det ble funnet forhøyet fuktverdi / vått på innvendig luftekanal. Det ble indikert høy verdi på mur ved vindu. Svært høy / vått på luftekanal FK 82,0 % Indikasjon på forhøyet verdi på yttervegg (850) Toalett lærere: Det ble indikert forhøyet verdi på vegg mot toalett piker. Det var synlig fuktskade på denne veggen. Indikasjon på forhøyet verdi på vegg (1000) Toalett gutter: Det ble funnet svært høy fuktverdi i tak mot yttervegg ved luftekanal. Svært høy / vått i tak ved luftekanal FK 49,7 %

12 12 av Loftsdel over toaletter: Det var synlig fuktskade rundt pipe og på sutak mot gesims. Slik vi kunne se var det dårlig utlufting mot gesims. Vi stiller spørsmålstegn vedrørende dampsperre og isolasjon som skal være mot oppvarmede oppholdsrom under. Kritiske fuktverdier. For dannelse av mikrobielle skader er nedre grense FK,5 % tilsvarende RF % for bakterier og FK 18 % tilsvarende RF % for muggsopp. Råte begynner å dannes ved FK over 20 % i treverk. Fuktmålingene er utført med Protimeter MMS. Prøvetaking: Prøvetakingen som dokumenteres med denne rapport er ikke en kartlegging av mikrobielle skader for hele bygningen. Det ble valgt å ta prøver i rom som elever og lærere oppholdt seg det meste av dagen. Disse prøvene ble tatt: 1. 1 etasje: Klasserom 1: Prøve P7: Prøve av støv over oppslagstavle. Prøveresultatet her viser liten eller ingen negativ påvirkning av inneklimaet her etasje: Klasserom 2: Prøve P8: Prøve av støv over tavle mot gang. Prøveresultatet viser liten eller ingen negativ påvirkning av inneklimaet her etasje: Klasserom 3: Prøve P9: Prøve av støv over oppslagstavle. Prøveresultatet viser liten eller ingen negativ påvirkning av inneklimaet her etasje: PC rom: Prøve P1: Prøve av støv over dørlist mot kjøkken. Prøveresultatet her viser negativ påvirkning av inneklimaet her. Prøveresultatet: Se vedlegg.

13 Sammendrag og anbefalinger: 13 av På grunnlag av prøveresultatene, kontrollen og den visuelle befaringen, indikeres det at deler av bygningen har mikrobielle skader av større eller mindre omfang. Disse skadene er av en sådan art at de antas å påvirke inneklimaet negativt og således være en helserisiko for disponerte personer. For å kunne kartlegge skadenes omfang og utbredelse, er det nødvendig å ta strategiske materialprøver for laboratorieanalyse. Først når dette foreligger, kan man med sikkerhet avgjøre om hvilke saneringstiltak som vil være nødvendige. Disse prøvene anbefaler vi taes: 1. 1 etasje: PC rom: Det bør vurderes å foreta en ny lokal detaljert kontroll med vurdering av prøvesteder inne i konstruksjonene. Det er i dag kjent at mikrobielle skader ikke lar seg behandle med kjemiske midler, med gass, ved uttørking eller lar seg ventilere bort. Kun sanering i form av fjerning / bytting av materiale som er mikrobielt angrepet eller luktsmittet (mur slipes, børstes, støvsuges og rengjøres) bedømmes som forsvarlig i sanering av slike skader. Av konkrete tiltak foreslår vi: 1. Det bør lages ny utvendig fuktsikring og drenering 2. Føre vann fra taknedløp bort fra grunnmuren. 3. Krypkjeller bør ryddes for alt organisk materialer. 4. Kjeller mot nord med inngang utenfra, bør ryddes og tømmes for unødvendig oppbevaring. Det bør ikke lagres ting inntil yttervegger, men at det blir god luftsirkulasjon i rommene. 5. Påse at ventilasjonsluker i kjeller er åpne. 6. Tette lekkasje på dusjkran på gammelt dusjområde i kjeller. 7. Påse at det er god utlufting i gavl og gesimser på begge loft og at dampsperre mot rommene under er i orden. 8. Montere tettningslister rundt begge loftslukene. 9. Sjekke taket på bygningen samt beslag rundt pipene når årstiden tillater dette. Øvrige tiltak i denne bygningen bør sees i sammenheng med resultater fra RADONMÅLING.

14 14 av Navn: Gymbygg Observasjoner. Innvendig. Bygningen er kontrollert i sin helhet visuelt innvendig. Det er foretatt punktvise fuktmålinger på steder hvor det kan være risiko for fukt. Det ble funnet forhøyede fuktverdier her på kontrolltidspunktet. Disse ble funnet: Klasserom 7: Det var synlig fukt i taket / dryppende vann.

15 15 av Garderobe og dusjrom mot øst: Våtromsplatene i dusjrommet var i dårlig forfatning og de ble målt forhøyede fuktverdier på disse. De ble også funnet forhøyede fuktverdier nede på vegg i garderobe mot dusjrom. Våtromsplatene var i dårlig forfatning i dusjrom Forhøyet fuktverdi på vegg i garderobe mot dusjrom FK 19,1 % Kryploft: Tilgangen til kryploftet var svært begrenset. Det var synlig fuktskader her.vi stiller spørsmålstegn vedrørende dampsperre mot oppholdsrom under. Det var et hull over luftekanal fra hall, vi er usikre på funksjonen til denne, annet at den slipper varmluft opp på kaldtloftet og fører til oppvarming av denne. Synlig fuktskade på kryploft sett fra loftsluke på toalett damer

16 av Hull i vegg fra hall inn til kaldtloft. Kritiske fuktverdier. For dannelse av mikrobielle skader er nedre grense FK,5 % tilsvarende RF % for bakterier og FK 18 % tilsvarende RF % for muggsopp. Råte begynner å dannes ved FK over 20 % i treverk. Fuktmålingene er utført med Protimeter MMS. Prøvetaking: Prøvetakingen som dokumenteres med denne rapport er ikke en kartlegging av mikrobielle skader for hele bygningen. Det ble valgt å ta prøver i rom som elever, lærere og SFO oppholdt seg det meste av dagen. Disse prøvene ble tatt: 1. Klasserom 7: Prøve P5: Prøve av støv over skap. Prøveresultatet her viser liten eller ingen negativ påvirkning av inneklimaet her. 2. SFO: Prøve P6: Prøve av støv over dørlist mot kjøkken / spiserom. Prøveresultatet viser liten eller ingen negativ påvirkning av inneklimaet her. Fukten i taket og eventuelle mikrobielle skader på kryploft, anser vi at har liten eller ingen negativ påvirkning på oppholdsrom / klasserom under, da luften stiger oppover. Tiltak i denne bygningen bør sees i sammenheng med resultater fra RADONMÅLING. Har de spørsmål vedrørende rapporten, prøveresultatene eller ønsker vårt videre engasjement, så vennligst ta kontakt med oss. Med vennlig hilsen Norsk Fuktskadekontroll AS 1440 Drøbak 18. mars 2009 Kjetil Runningen Vedlegg: 10 laboratorierapporter.

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Maria Nunez, Ole Erik Carlson, Johan Mattsson Mycoteam as, 2011 2/12 Innhold 1. INNLEDNING...3 Fukt påvirker helse og miljø...

Detaljer

Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader

Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader TR F7162 - Fortrolig Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader Forsvarlig bruk av bygningene frem til 15. juli 2012? Forfattere Elisabeth Nesbakken Haugen, SINTEF Energi

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Vår ref. 200802920-27 MEBO

Vår ref. 200802920-27 MEBO BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 Telefaks 55 56 74 40 barnehage.skole bergen.lcommune.no www.bergen.kommune.no Arbeidstilsynet

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kommunale fukt- og muggsoppskader prosedyrer som virker!" En del av enhetens internkontroll og arbeid med miljørettet helsevern. Utdrag fra kommende håndbok innen

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Terje Bråthen MNTF Telefon: 934 34 317 E-post: terje@kreat.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Telefon:

Detaljer

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn. forebygge og utbedre fuktskader i boligen

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn. forebygge og utbedre fuktskader i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn g o d e r å d o m Å forebygge og utbedre fuktskader i boligen En prøve med Mycotape viser at muggsoppen Stachybotrys chartarum vokser på gipsplate som er vannskadet.

Detaljer

Sørum kommune. Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse. 14. september 2010. Norconsuk *

Sørum kommune. Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse. 14. september 2010. Norconsuk * Sørum kommune Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse 14. september 2010 Norconsuk * Tittel: Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse RAPPORT Oppdragsgiver: I Sørum kommunale

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Straismoen 19 4618 KRISTIANSAND S Gnr 18 Bnr 176 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 01092014 Rapportdato: 01092014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport. Juli 2009 Tilstandsrapport Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.doc side 1 av 12 Himmel og Hav Slepoddveien 7, Egersund Jon og Inger Marie Harbye Tilstandsrapport Innhold Oppsummering

Detaljer

STOKKE SENTRUM. www.smartmegling.no. Prisant.: 3 500 000,- Adresse: Storgata 9 P-rom/Bra: 80/438 kvm Tomteareal: 852 kvm Oppdragsnr: 2130001

STOKKE SENTRUM. www.smartmegling.no. Prisant.: 3 500 000,- Adresse: Storgata 9 P-rom/Bra: 80/438 kvm Tomteareal: 852 kvm Oppdragsnr: 2130001 STOKKE SENTRUM Næringseiendom med butikk-/kontorlokaler på bakkeplan og leilighet i 2 etasje Prisant: 3 500 000,- Adresse: Storgata 9 P-rom/Bra: 80/438 kvm Tomteareal: 852 kvm Oppdragsnr: 2130001 wwwsmartmeglingno

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Sognsveien 60 RAPPORTANSVARLIG: 3275 SVARSTAD Stavern Taksering AS Gnr 32 Bnr 13 Torbjørn Johansen Kommune: 728 LARDAL

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

IKA Kongsberg, Frogs vei 48 - Muggsopp i inneluft

IKA Kongsberg, Frogs vei 48 - Muggsopp i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Kristine Rolland Behn Telefon dir.: 464 15 622 E-post: krb@mycoteam.no IKA Kongsberg IKS v/ Vibeke Hammerhaug Frogs vei 48 611 KONGSBERG Dato: 28. mai 2015 Vår ref: 201505106

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.06.2012 2012/9094 DERES DATO 02.05.2012 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Att. Rådmann

Detaljer

Hammersborg borettslag RAPPORT

Hammersborg borettslag RAPPORT RAPPORT Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan 09.03.2015 UTARBEIDET AV: Takst-Forum Trøndelag AS Sorgenfriveien 9 7031 Trondheim INNHOLD: 1 Oppdraget... 3 2 Grunnlagsmateriale... 3 3 Sammendrag... 4

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Stavern Taksering AS Gnr 58 Bnr 1 Torbjørn Johansen Kommune: 702 Holmestrand William Sverdrups gate 5,

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst STOKMOVEGEN 30 7500 STJØRDAL RAPPORTANSVARLIG: Gnr 99 Bnr 990 Leilnr H 0201 Byggmester / Takstmann Roger Bremseth AS

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Rindavegen 13 4270 ÅKREHAMN

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Rindavegen 13 4270 ÅKREHAMN OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rindavegen 13 4270 ÅKREHAMN Gnr 15 Bnr 108 Kommune: 1149 KARMØY Befaringsdato: 15062015 Rapportdato: 19062015 RAPPORTANSVARLIG: Takst Service

Detaljer

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Tomteareal: Eiet tomt 952 m2 Boligareal: Bruttoareal (BTA): 205 m2 Bruksareal (BRA): 190 m2 Primærareal (PMA): 102 m2 PRISANTYDNING: 950.000.- + OMK Kontaktinformasjon:

Detaljer