ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp."

Transkript

1 ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

2 Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig at kjøpet er gjennomtenkt og at du har gjort det du skal gjøre på forhånd. I dag ender så mange av 25 % av alle boligkjøp med konflikt mellom selger og kjøper. Ved å lese denne enkle guiden kan du som boligkjøper redusere muligheten for at ditt boligkjøp ender med konflikt. Når du har kjøpt en bolig er det avhendingsloven som regulerer forholdet mellom selger og deg som kjøper. Det som står i denne Boligkjøper-guiden er basert på de viktigste forholdene i denne loven. Visning vær kritisk Besiktigelsen av boligen bør gjennomføres grundig. Vær kritisk selv om du allerede har «flyttet inn» etter 10 minutter. Her synder mange kjøpere og får svi for dette ved senere anledninger. Bruk god tid på visningen og ta gjerne med deg en bygningskyndig dersom du selv ikke har god trening i å vurdere byggemåte og til- stand. Still kritiske spørsmål til selger eller megler om husets tilstand. Undersøk om det er gjort større vedlikeholdsarbeider på boligen etter byggeåret. Spør gjerne om alderen på bad, røropplegg, elektrisk anlegg og eventuelt drenering. Dette er nemlig punkter det ofte blir tvister om og mye kan unngås hvis kjøper er klar over hva han/hun faktisk er i ferd med å kjøpe. Vær særlig nøye med å undersøke om det er tegn til fuktskader på baderommet, kjelleren og loftet og eventuelle lekkasjer ved pipe. Sjekk også om arbeider er utført av fagfolk. NB! Hvis noe er spesielt viktig for deg, for eksempel mulighet for å leie ut kjelleren, bør du undersøke nærmere om dette er mulig (for eksempel om kjelleren er godkjent av kommunen for utleie) eller ta forbehold om dette i budskjemaet når du gir bud på en bolig. Ikke ta for gitt alle opplysninger fra selger, men undersøk nærmere selv hvis noe høres mer ut som skryt enn rene fakta. Bruk gjerne vår sjekkliste for å få eksempler på ting som bør kontrolleres!

3 Salgsdokumentene Disse består normalt av: Salgsoppgave/prospekt Verditakst/tilstandsrapport/ boligsalgsrapport Egenerklæringsskjema fra selger Dette er informasjon du får før du gir bud og alle opplysningene du får betyr noe for hvilke forventninger du kan stille til boligen. Hvis det for eksempel er skrevet at det er tegn til fukt i kjelleren, må du regne med at det vil påløpe kostnader forbundet med både fuktskader og fuktsikring. Alle opplysningene du får blir dermed del av en eventuell avtale dersom du ikke tar et uttrykkelig forbehold i budskjemaet. Studer derfor alle slike opplysninger nøye og still spørsmål hvis informasjonen er uklar. Får du viktig informasjon muntlig, bør dette skrives ned i budskjemaet som et forbehold for kjøpet. Dersom du får tilslaget bør du legge dette til i kontrakten. Dersom selger har informert om feil eller tatt forbehold om at noe kan være galt eller ikke er undersøkt av selger, bør du selv sørge for å undersøke nærmere før du gir bud. Spør fagfolk om hjelp hvis du ikke vil ta unødvendige sjanser på uforutsette utbedringskostnader. Legg spesielt merke til om det er opplyst noe om at det er tatt fukttester og om det er gjort utslag på denne. Forbehold om skjulte feil I de fleste kjøp av fast eiendom i dag tas det generelt forbehold om skjulte feil. I prospektet bør du derfor kontrollere om det står en bestemmelse som sier at boligen selges «som den er», «as is» eller lignende, som betyr at selger fraskriver seg ansvar for eventuelle skjulte feil. Et slikt forbehold medfører at kjøperen har mer begrensede rettigheter enn ellers, men betyr likevel ikke at selger er fri for ansvar Forbeholdet kan formuleres på mange måter, så hvis du er tvil bør du spørre selger/megler. Vær klar over at hvis du har gitt et bud uten at det sto et slikt forbehold i prospektet, kan du nekte å signere en kjøpekontrakt hvor det er tatt med en slik «som den er»- bestemmelse. En verditakst inneholder en kortfattet beskrivelse av boligen. Det foretas ikke grundige undersøkelser. Boligens standard, konstruksjon, byggematerialer, areal, innredning og lignende kommenteres kort. Noen ganger sørger selger for at det utarbeides en tilstandsrapport. Denne skal beskrive boligens tekniske tilstand og vedlikehold. Den skal videre beskrive mangler og svakheter med boligen. Dette vil altså være en langt grundigere undersøkelse enn en verditakst. Rapporten gjøres på forskjellige «nivåer». Det normale er at rapporten skrives på «nivå 1». Takstmannen sjekker da ikke hva som er bak veggene og vil kun beskrive det som er synlig på overflaten. I en rapport på «nivå 2» vil takstmannen sjekke bak vegger, og andre steder der det kan være mistanke om problemer. Det kan avtales grundigere undersøkelser av steder hvor det er mistanke om problemer. Takstmannen vil også kunne gi et kostnadsoverslag over nødvendige utbedringsarbeider. Selv om det er forskjeller i praksis rundt dette bør du stille

4 spørsmål dersom det ikke er utarbeidet en tilstandsrapport for den boligen du vurderer å kjøpe. Er du ikke fornøyd med svaret har du all mulig grunn til å være skeptisk. I et slikt tilfelle bør du i alle fall undersøke boligen svært grundig. I egenerklæringsskjemaet gir selger en rekke opplysninger som kan være viktige for kjøper. Fylles ikke dette skjemaet ut riktig, kan dette gjøre at selger blir ansvarlig for eventuelle feil. Budrunde og forbehold Har du bestemt deg for å legge inn bud, fyller du ut budskjemaet som fulgte med salgsoppgaven og leverer dette til megler. Hvis det er forhold som er spesielt viktige for deg, for eksempel at du kan bygge på eiendommen, bør du ta forbehold om dette i budskjemaet. Du kan også ta andre forbehold ved budet ditt. Du kan for eksempel ta forbehold om at du får solgt din egen bolig innen en bestemt tid eller til en bestemt pris, men du risikerer da at en annen budgiver får tilslaget fordi vedkommende ikke har tatt et forbehold som for selger oppfattes som svært usikkert. Når du legger inn et bud er det viktig å angi hvor lenge du skal være bundet av budet. Husk at budet ditt er bindende inntil det løper ut på tid eller er uttrykkelig avslått. Legg derfor aldri inn bud på mer enn en bolig av gangen. Da risikerer du å måtte kjøpe to boliger og betale erstatning til selger. Avtal gjerne med en kontaktperson i banken din at vedkommende kan kontaktes av eiendomsmegleren du sender budet til og oppgi dette navnet i budskjemaet. Reduser risikoen i en av livets største investeringer Uansett hvor grundig du undersøker boligen, er det alltid en risiko for at ikke alt er som du forventer. Dersom du får tilslag på budet er det en god investering å tegne en Boligkjøper forsikring. Boligkjøper forsikringen sikrer deg tilgang til erfarne og dyktige advokater der som handelen likevel ikke går etter planen. Forsikringen må bestilles før du overtar boligen. Husk også at når du allerede har oppdaget mangler ved boligen, er det for sent å forsikre seg! Forsikringen koster ikke stort, men gir deg trygghet og gratis advokathjelp i hele fem år etter at du har overtatt boligen. Les eksempler på saker som har blitt løst av HELP Forsikring her: no. Dersom det skulle oppstå problemer, tar du kontakt med HELP Forsikring straks. Vi vil da gi deg en grundig vurdering av saken og hjelpe deg med å finne en løsning. Boligkjøperforsikringen dekker all nødvendig bistand for å løse en sak etter avhendingsloven og alle kostnader forbundet med dette. Dersom du har et krav mot selger eller eierskifteforsikringsselskapet, vil HELP Forsikring håndtere saken for deg - helt uten egenandel. Det gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på fem år. Det er likevel slik at man må reklamere «innen rimelig tid» etter mangelen ble eller burde blitt oppdaget.

5 Kjøpekontrakt følg nøye med De fleste eiendomsmeglere bruker en standard kjøpekontrakt som er utformet av Norges eiendomsmeglerforbund. Denne må leses nøye. Kontroller at de forbehold som du har tatt er med i kontrakten og at viktige opplysninger du har fått muntlig tas inn i kontrakten. Kontroller spesielt at det ikke blir gitt opplysninger i kontrakten som du ikke har fått tidligere. Vær spesielt oppmerksom på punktet om «særlige opplysninger» kjøper er gjort kjent med og listen over bilag til kontrakten. Du kan nekte at det tas inn nye forbehold i kontrakten, som ikke er kommet fram tidligere. Står det for eksempel ikke noe i prospektet om at boligen selges «som den er», kan du nekte å signere en kontrakt med et slikt forbehold. Har du oppdaget uregelmessigheter eller mangler ved boligen før du signerer kontrakten, må du passe på å ta skriftlig forbehold i kontrakten dersom du ikke aksepterer at disse forholdene skal være ditt ansvar. Gjør du ikke dette, kan det forstås som at du har akseptert problemene. Overtakelse ikke ta snarveier Når du har overtatt boligen, skal du så snart som mulig undersøke den og melde fra hvis du finner feil. Dersom du finner feil/mangler og har tegnet Boligkjøperforsikring - tar du kontakt med HELP Forsikring straks. Det er meget viktig å ikke sette i gang reparasjoner før du har reklamert, og selger har fått en rimelig anledning til å rette opp mangelen. Da kan du tape kravet ditt.

6 Sjekkliste - eksempler på ting som bør kontrolleres: Kontrollert Bad Sjekk spesielt ved dusjen om veggene buler ut noen steder, eller om veggen gir etter for trykk. Veggplater skal ikke berøre gulvet. Er de trukket helt ned kan de suge til seg vann. Kan du se nyere fugemasse eller belegg noe sted i våtsoner på badet? Dette kan skjule gamle skader. Kan du se om fugemasse, fliser eller annet belegg løsner eller er sprukne noe sted? Sjekk spesielt i overgangen mellom vegg og gulv. Prøv å banke på flisene for å høre om lyden er hulere noen steder og eventuelt om du kjenner svikt når du presser. Dette kan bety at flisene har løsnet. Ser du tegn på fuktighet i taket på rommet under badet og eventuelt på veggene i rommene rundt? Sjekk om vannet renner ned i alle sluk. Kjeller/loft: Er det saltutslag på mur? Dette vises ved hvite områder som smaker salt. Fukt i kjelleren kan tyde på dreneringsproblemer. Er det krypkjeller? Denne bør evt. undersøkes. Se etter svart og skjoldet panel/treverk eller sorte prikker. Elektrisk: Bærende konstruksjoner: Utvendig: Er det mugglukt eller fuktig luft? Kan du se løs maling eller blærer? Skrusikringer viser at anlegget er gammelt. Hvis sikringene kjennes unormalt varme ut, kan dette bety at kursen er overbelastet. Løse stikkontakter eller brunsvidde ledninger er tydelige faresignaler på at noe er galt. Knirker eller gir gulvet etter noen steder? Sjekk om vinduer og dører enkelt kan åpnes. Utvendige beslag skal være utformet slik at fuktighet avvises. Se etter misfarginger og sprukken maling på bunnkarm og sprosser. Mørke områder eller dugg på vinduet kan tyde på at vinduet er punktert. Vann skal føres vekk fra grunnmuren. Terrenget skal skråne vegg fra grunnmuren. Se etter avskallet maling og blærer, eller se om en lommekniv glir dypt i treverket. Tidligere skader? Spør om det tidligere har vært vannskader, lekkasjer eller andre problemer ved boligen? Annet (fyll ut egne punkter her): NB! Listen er ikke ment som en fullstendig oversikt over forhold som bør vurderes, men gir eksempler på vanlige feil.

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL KLAGESAKER FRA BOLIGKJØPERE DE SISTE ÅRENE 25% 20% X 15% HVORFOR HA? Som selger av bolig, uansett

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Dette må du undersøke før du kjøper

Dette må du undersøke før du kjøper Sverre Holøs, SINTEF Dette må du undersøke før du kjøper Seks råd og ti tips for å redusere risikoen ved boligkjøp 1 Kjøpssituasjonen - Informasjon og interesser Selger: Har oftest bodd i huset. Kjenner

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Noen råd og tips ved kjøp av motorsykkel

Noen råd og tips ved kjøp av motorsykkel Noen råd og tips ved kjøp av motorsykkel Mange drømmer om å kjøre motorsykkel. Uansett om du allerede har eller skal kjøpe din første motorsykkel, finnes det viktige saker å tenke på. Derfor har vi satt

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer