[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune"

Transkript

1 . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: Kjersti Lyngvær Til behandling: Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding sendt: Beskrivelse Hendelsesdato/klokkeslett: Sted: Bygg 9 Kategorier Belysning Inneklima Brann, brannøving og brannutstyr Ergonomi Støy Elektriske anlegg/elektrisk utstyr Reinhald, støv Service/oppfølging Anna Ryddighet og orden Beskrivelse: bygg 9 utført og Verneombud. Jorleif Bremnes Se vedlegg. Mangler og tiltak er ført under "tiltak" Andre som er blitt varslet: Aage Mokkelbust, Steinar Høgsve, Marianne Myren, Nils Stølen og Jorleif Bremnes Gjennomførte strakstiltak: [] Vedlegg til melding: bygg 9_19_03_15_nr 6.doc Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 1/24

2 Referanse til styrende dokumenter: Konsekvens Alvorlighetsgrad: Svært liten Moderat Svært alvorlig Liten Alvorlig Ikke vurdert Faktisk utfall: Svært liten Liten Moderat Alvorlig Svært alvorlig Ikke vurdert Frist for lukking: Opprinnelig frist: (Se logg for endringshistorikk.) Beskrivelse av konsekvens: Årsaker Følgende årsaker er kartlagt: Årsak Årsakskategori Beskrivelse: Tiltak Besluttede tiltak: ID Registrert Tittel Status Tiltakstype Tiltaksansvarlig Frist Belysning.Rom 920, 921, 922 og 923 bør kontrolleres i forhold til tavlebelysning Inneklima.Rom 920. Fukt i takplater. Gang 2. Etg: Fukt i takplater flere steder. Arbeidsrom 925 Fukt i takplate Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Inneklima.Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. Rom 910: Råte i vindu under vindusforing. Lukket Nils Søderlund Inneklima.Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer Inneklima.Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 2/24

3 Inneklima.Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPT-kontorrådgiverkontorer dårlig inneluft Brann, brannøving og brannutstyr.arbeidsrom 925: Oljehus bilavdeling er bygd foran rømningsvei Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.rom 920: Løs vindusforing/list Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.rom 911: Tavleskap/fordelingsskap er ikke låst. Er anført ved tidligere vernerunder Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.rom 910: Kabelskinne åpen Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.midtre kontor RIK: Løs stikkontakt Service/oppfølging.Arbeids rom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler Oppslag helsefare/rømningsveier etc.rom 920: Branninstruks mangler Oppslag helsefare/rømningsveier etc.rom 910: Oppslag om møteplasser ved brann mangler Oppslag helsefare/rømningsveier etc.ot-kontor: Branninstruks mangler Inneklima.Bygg 9.Kontorer RIK: Dårlig inneluft Lukket Nils Søderlund Avvist Aage Mokkelbost Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Støy.Kontorer bygg 9 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art. Avvist Aage Mokkelbost Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.bygg 9.Gang 2. Etg. Lys over trapp mot bygg 8 Defekt Renhold/støv.Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 3/24

4 Renhold/støv.Bygg 9.Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold Renhold/støv.Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet Renhold/støv.OT-kontor. Skjøter på golvbelegg gjør renhold vanskelig Renhold/støv.Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold Renhold/støv.Bygg 9.Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene Renhold/støv.Renhold av avtrekksrister bygg Ryddighet og orden.rom 920: Full boks- og papirdunk Ryddighet og orden.bygg 9.Gang 1. Etg: Står ei stor plate mellom rom 910 og 911. Har stått der i flere år Ryddighet og orden.gang 2.etg bygg 9. Tavler? står opp mot veggen Annet:Rom 920: Kart har slakk fjær Annet:Rom 922: Takplate ødelagt Annet:Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? Annet:Bygg 9.Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre i bygget Annet:Utgangsdør i bygg 9 både 1. og 2. etg er svært tunge å få opp Inneklima.Kontorer RIK: Dårlig inneluft Inneklima.OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Lisbeth Marie Røeggen Lukket Lisbeth Marie Røeggen Lukket Aage Mokkelbost Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Under arbeid Bjørn Johannessen Lukket Lisbeth Marie Røeggen Sendt Bjørn Johannessen Lukket Nils Søderlund Lukket Nils Søderlund Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 4/24

5 Oversikt pr tiltak Tiltak: Belysning.Rom 920, 921, 922 og 923 bør kontrolleres i forhold til tavlebelysning (ID 840) Måle lysforhold Lyset er målt av Anne Karina Fauskanger og det er tilfredstillende lysstyrke. Tiltak: Inneklima.Rom 920. Fukt i takplater. Gang 2. Etg: Fukt i takplater flere steder. Arbeidsrom 925 Fukt i takplate Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt (ID 841) Plater må skiftes og det må kontrolleres for mugg/sopp Frist for lukking: Tiltakstype: Det er ikke fukt i takplatene de er helt tørre. Takplater vil bli skiftetut i forbindelse med at kanalene til ventilasjon skal skiftes.det kan muligens trekke litt fra enkelte vindu,men det er lite vi kan gjøre noe med unntatt å skru opp varmen op rommet. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 5/24

6 Tiltak: Inneklima.Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. Rom 910: Råte i vindu under vindusforing. (ID 842) Må sjekkes for mugg/sopp samt at plate skiftes. Må kontrollere under alle vindu og råteskader må utbedres. Videre må man kontrollere for mugg/sopp. Frist for lukking: Tiltakstype: Det er ingen lukt i rommet nå.mugg og sopp kan ikke påvises.råteskader vil bli utbedret. Tiltak: Inneklima.Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. (ID 843) Få orden på temperatur og tetting rundt vinduer. Frist for lukking: Tiltakstype: Prøver å ta av foringer å etterisolere,samt skru opp varmen på rommet. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 6/24

7 Tiltak: Inneklima.Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. (ID 844) Tette rundt vinduene Prøver å etterisolere rundt vinduer,samt å skru opp varme etter behov. Tiltak: Inneklima.Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPT-kontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft. (ID 845) Få orden på ventilasjonsanlegg Frist for lukking: Tiltakstype: Kanaler til ventilasjon vil bli skiftet ut. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 7/24

8 Tiltak: Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.rom 920: Løs vindusforing/list (ID 847) Festes Avviket er utført. Tiltak: Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.rom 911: Tavleskap/fordelingsskap er ikke låst. Er anført ved tidligere vernerunder. (ID 848) Skap låses Avviket er utført Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 8/24

9 Tiltak: Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.rom 910: Kabelskinne åpen (ID 849) Legg på manglende deksel Avviket er utført. Tiltak: Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.midtre kontor RIK: Løs stikkontakt (ID 850) Må festes Avviket er utført. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 9/24

10 Tiltak: Service/oppfølging.Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler. (ID 851) Monter ny rist Frist for lukking: Tiltakstype: Rist vil komme på plass når kanalene blir skiftet ut. Tiltak: Oppslag helsefare/rømningsveier etc.rom 920: Branninstruks mangler (ID 852) Branninstruks henges opp. Avviket er utført. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 10/24

11 Tiltak: Oppslag helsefare/rømningsveier etc.rom 910: Oppslag om møteplasser ved brann mangler (ID 853) Oppslag om møteplasser henges opp Avviket er utført. Tiltak: Oppslag helsefare/rømningsveier etc.ot-kontor: Branninstruks mangler. (ID 854) Henge opp branninstruks Avviket er utført. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 11/24

12 Tiltak: Inneklima.Bygg 9.Kontorer RIK: Dårlig inneluft (ID 855) Ventilasjonsanlegg må gjøres noe med. Frist for lukking: Tiltakstype: Ventilasjonskanaler vil bli skiftet ut. Tiltak: Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.bygg 9.Gang 2. Etg. Lys over trapp mot bygg 8 Defekt (ID 857) Skifte pære Avviket er utført. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 12/24

13 Tiltak: Renhold/støv.Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. (ID 858) Belegg repareres. Frist for lukking: Tiltakstype: Gulvbelegg må skiftes taes opp med Byve. Tiltak: Renhold/støv.Bygg 9.Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. (ID 859) Belegg repareres. Frist for lukking: Tiltakstype: Gulvbelegg må skiftes taes opp med Byve. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 13/24

14 Tiltak: Renhold/støv.Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet (ID 860) Dekklokk monteres Dekklokk vil bli montert. Tiltak: Renhold/støv.OT-kontor. Skjøter på golvbelegg gjør renhold vanskelig. (ID 861) Få reparert skjøter. Frist for lukking: Tiltakstype: Gulvbelegg må skiftes ut Byve får se på saken. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 14/24

15 Tiltak: Renhold/støv.Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold. (ID 862) Få tetta sprekkene. Frist for lukking: Tiltakstype: Dette er et terrassogulv som er meget vanskelig å reparere for det er ingen som driver med å legge terrasso lenger. Tiltak: Renhold/støv.Bygg 9.Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. (ID 863) Poser fjernes og stedene rengjøres. Prøver å skrape bort snusposer fra takplater der vi kan.der det er foreldete snusflekker må takplater skiftes.det er gjort forsøk tidligere for å få fjernet flekkene,men grunnet høyden opp til taket og ved bruk av vann,og renholdsmidler utvider flekkene seg. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 15/24

16 Tiltak: Renhold/støv.Renhold av avtrekksrister bygg 9 (ID 864) Alle avtrekksrister bygg 9 kontrolleres og rengjøres. Avtrekksrister er støvsuget og rengjort utvendig. Tiltak: Ryddighet og orden.rom 920: Full boks- og papirdunk (ID 865) Må tømmes. Frist for lukking: Tiltakstype: Egentlig ikke avvik, dette er en klasseoppgave som kontaktlærer skal påse blir gjort av elevene selv! Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 16/24

17 Tiltak: Ryddighet og orden.bygg 9.Gang 1. Etg: Står ei stor plate mellom rom 910 og 911. Har stått der i flere år. (ID 866) Plate fjernes Avviket er utført. Tiltak: Ryddighet og orden.gang 2.etg bygg 9. Tavler? står opp mot veggen (ID 867) Fjerne tavler Avviket er utført. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 17/24

18 Tiltak: Annet:Rom 920: Kart har slakk fjær (ID 868) Stram fjær. Avviket er utført. Tiltak: Annet:Rom 922: Takplate ødelagt. (ID 869) Takplate skiftes Frist for lukking: Tiltakstype: Takplate skiftes når kanalnettet skiftes ut. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 18/24

19 Tiltak: Annet:Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? (ID 870) Vegg må repareres. Frist for lukking: Tiltakstype: Veggen er undersøkt av byggteknisk konsulent. Det er svært kostbart å reparere denne. Kostnad: Kr ,- Vedlegg: Tiltak: Annet:Bygg 9.Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre i bygget. (ID 871) Finne årsak. Frist for lukking: Tiltakstype: Bygget må være skikkelig rengjort mens det er i bruk. Dette må utbedres. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 19/24

20 Tiltak: Annet:Utgangsdør i bygg 9 både 1. og 2. etg er svært tunge å få opp. (ID 872) Må utbedres. Frist for lukking: Tiltakstype: Tiltak: Inneklima.Kontorer RIK: Dårlig inneluft (ID 873) Ventilasjonsanlegg må gjøres noe med. Frist for lukking: Tiltakstype: Ventilasjonskanaler må skiftes ut. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 20/24

21 Tiltak: Inneklima.OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. (ID 874) Få gjort noe for å regulere varmen. Frist for lukking: Tiltakstype: Forsøker å lufte anlegget og deretter skru opp varme. Lukking av avvik Beregnet faktisk kostnad: Kr 0,- ID Overskrift Status Tiltaksansvarlig Kostnad 840 Belysning.Rom 920, 921, 922 og 923 bør kontrolleres i forhold til tavlebelysning 841 Inneklima.Rom 920. Fukt i takplater. Gang 2. Etg: Fukt i takplater flere steder. Arbeidsrom 925 Fukt i takplate Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt 842 Inneklima.Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. Rom 910: Råte i vindu under vindusforing. 843 Inneklima.Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. 844 Inneklima.Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. 845 Inneklima.Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPTkontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft. 847 Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.rom 920: Løs vindusforing/list 848 Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.rom 911: Tavleskap/fordelingsskap er ikke låst. Er anført ved tidligere vernerunder. 849 Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.rom 910: Kabelskinne åpen 850 Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.midtre kontor RIK: Løs stikkontakt Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 21/24

22 851 Service/oppfølging.Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler. 852 Oppslag helsefare/rømningsveier etc.rom 920: Branninstruks mangler 853 Oppslag helsefare/rømningsveier etc.rom 910: Oppslag om møteplasser ved brann mangler 854 Oppslag helsefare/rømningsveier etc.otkontor: Branninstruks mangler. 855 Inneklima.Bygg 9.Kontorer RIK: Dårlig inneluft 857 Elektriske anlegg/elektrisk utstyr.bygg 9.Gang 2. Etg. Lys over trapp mot bygg 8 Defekt 858 Renhold/støv.Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. 859 Renhold/støv.Bygg 9.Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. 860 Renhold/støv.Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet 861 Renhold/støv.OT-kontor. Skjøter på golvbelegg gjør renhold vanskelig. 862 Renhold/støv.Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold. 863 Renhold/støv.Bygg 9.Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. Lukket Lisbeth Marie Røeggen Kr 0,- 864 Renhold/støv.Renhold av avtrekksrister bygg 9 Lukket Lisbeth Marie Røeggen Kr 0,- 865 Ryddighet og orden.rom 920: Full boks- og papirdunk 866 Ryddighet og orden.bygg 9.Gang 1. Etg: Står ei stor plate mellom rom 910 og 911. Har stått der i flere år. 867 Ryddighet og orden.gang 2.etg bygg 9. Tavler? står opp mot veggen Lukket Aage Mokkelbost Kr 0,- 868 Annet:Rom 920: Kart har slakk fjær 869 Annet:Rom 922: Takplate ødelagt. 870 Annet:Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? 871 Annet:Bygg 9.Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre i bygget. 872 Annet:Utgangsdør i bygg 9 både 1. og 2. etg er svært tunge å få opp. Under arbeid Bjørn Johannessen Kr ,- Lukket Lisbeth Marie Røeggen Kr 0,- Sendt Bjørn Johannessen Kr 0,- 873 Inneklima.Kontorer RIK: Dårlig inneluft 874 Inneklima.OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. Sum tiltak: Kr ,- Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 22/24

23 Ekstern referanse: Avsluttende vurdering: Vedlegg: Sannsynlighet for gjentakelse: Usannsynlig Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Svært sannsynlig/vanlig Ikke vurdert Logg Tid Loggtekst Loggdetaljer :26 Meldt av: Kjersti Lyngvær Enhet: Kristiansund vgs : :40 Tatt til behandling av: Kjersti Lyngvær :41 Frist endret fra til: av Kjersti Lyngvær Kommentar: Frist endret :50 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :52 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :52 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :53 Tiltak tildelt: Steinar Hoftaniska Høgsve av: Kjersti Lyngvær :54 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :55 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :56 Tiltak tildelt: Steinar Hoftaniska Høgsve av: Kjersti Lyngvær :57 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :58 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :59 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :59 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :00 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :00 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :01 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :01 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :02 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :03 Tiltak tildelt: Bjørn Johannessen av: Kjersti Lyngvær :03 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :05 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :05 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 23/24

24 :06 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :06 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :07 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :07 Tiltak tildelt: Lisbeth Marie Røeggen av: Kjersti Lyngvær :07 Tiltak tildelt: Lisbeth Marie Røeggen av: Kjersti Lyngvær :08 Tiltak tildelt: Aage Mokkelbost av: Kjersti Lyngvær :08 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :09 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :09 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :09 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :10 Tiltak tildelt: Bjørn Johannessen av: Kjersti Lyngvær :10 Tiltak tildelt: Bjørn Johannessen av: Kjersti Lyngvær :11 Tiltak tildelt: Bjørn Johannessen av: Kjersti Lyngvær :12 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :13 Tiltak tildelt: Nils Søderlund av: Kjersti Lyngvær :41 Ønskes overført til: Aage Mokkelbost fra: Kjersti Lyngvær :42 Overført til: Aage Mokkelbost fra: Kjersti Lyngvær Overført til deg av Kjersti Lyngvær Kommentar: Aage Mokkelbost er personalansvarlig avdelingsleder :46 Frist endret fra til: av Aage Mokkelbost Kommentar: Flere av tiltakene krever lengre frist :01 Frist endret fra til: av Aage Mokkelbost Kommentar: Rektor må vurdere bygg 9 generelt :54 Tiltak tildelt: Aage Mokkelbost av: Aage Mokkelbost :48 Frist endret fra til: av Kjersti Lyngvær Kommentar: Tiltak 870: iht byggeplaner Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 24/24

Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina Fauskanger, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes

Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina Fauskanger, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 31.03.2016 Jorleif Bremnes Til behandling: 31.03.2016 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 31.03.2016 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1420 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1420 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID vernerunde 2016, rom 1313, bygg 6, renhold Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 05.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 05.04.2016

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1406 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1406 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, manglende punktavsug på verksted 1314 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 25.04.2016

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1411 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1411 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID vernerunde 2016, rom 1313, vanskelige arbeidsstillinger i skrubbområde Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Marit Rovik Bjerkestrand

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1413 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1413 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, glatte gulv Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1405 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1405 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, komfyrer uten punktavsug Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 294 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Aage Mokkelbost Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1235 Enhet DH/SF/MK Frist 03.12.2015. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1235 Enhet DH/SF/MK Frist 03.12.2015. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune vernerunde bygg 3 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 18.11.2015 Signe Louise Aasen Til behandling: 19.11.2015 Randi Berge Tiltak besluttet: 19.11.2015 Randi Berge Lukket: Skademelding

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune. ID 1321 Enhet SS/YS Frist

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune. ID 1321 Enhet SS/YS Frist Vernerunde bygg 10- År 2015 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 20.01.2016 Jorleif Bremnes Til behandling: 20.01.2016 Lisbeth Sandvik Tiltak besluttet: 20.01.2016 Lisbeth Sandvik

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1408 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1408 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, kjemikalier uten merking Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 164. Opprettet Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet Tiltak besluttet

Detaljert Risikorapport ID 164. Opprettet Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet Tiltak besluttet ID 164 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 30.09.2015 Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet 30.09.2015 Ansvarlig Nils Søderlund Tiltak besluttet 30.09.2015 Avsluttet Risikovurdering bygg 7

Detaljer

Handlingsplan. Oversikt over tiltak. 2014 Kristiansund vgs (20)

Handlingsplan. Oversikt over tiltak. 2014 Kristiansund vgs (20) Rapport Oversikt Tiltak Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Virksomhet Handlingsplan. Oversikt over tiltak. 2014 Kristiansund vgs (20) 410 1.10.2014 Tavlelys Inneklima bygg 2, rom 334 HMS 1.10.2014 Nils

Detaljer

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Møre og Romsdal fylkeskommune fylkeskommune Oversikt Avvik med beskrivelse Rapporten som presenteres vil være basert på hvilke type rettigheter man har, og hvilke valg som er gjort i bestillingsbildet. Denne rapporten er bestilt med

Detaljer

ID Registrert Tiltak Kilde Tilhørighet Område Frist Ansvarlig Type tiltak Status. Sider 10 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/10

ID Registrert Tiltak Kilde Tilhørighet Område Frist Ansvarlig Type tiltak Status. Sider 10 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/10 Skoleåret /2017. Kristiansund vgs (45) 1981 29.09. Fastsette intervall for periodisk opplæring av personalet vurdering. kjøkkenet.høst HMS 17.10. Jorleif Bremnes 1982 29.09. Registrere opplæring i brannforebyggende

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet 04.11.2016 Risikovurdering

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 296 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 299 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Åse E.B. Slatlem Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Rapport Oversikt Tiltak. HMS-handlingsplan. Utskriftsdato: Utskrift foretatt av:

Rapport Oversikt Tiltak. HMS-handlingsplan. Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: ID Registrert Tiltak Kilde Tilhørighet Enhet Frist Ansvarlig Type tiltak Status 1469 20.01.2016 Sikkerhetskant slik at biler ikke kjører utfor på nordsiden av bygget. 1480 21.01.2016 Inneklima-kartlegging

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 301 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 11.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 303 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Lisbeth Sandvik Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Vernerunderapporter våren 2014 Versjon : 1 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 13.02.2015 09:39:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002

Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002 Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002 Fysisk arbeidsmiljø Vernerunden ved instituttet denne våren ble gjennomført tirsdag 14 mai 2002. Følgende personer deltok: Rune Dahl Toril Frihagen Erling Hove

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro Elektro Solblending Gardiner/persienner til alle rom som har vindu mot nord, øst Driftsleiar 01.08.13 Ok og vest. Prioriterer vindu der sola kjem til. M1 Grupperom/lager Må ryddes Avd.leder 01.08.13 ombygging

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 340 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 29.09.2016 Opprettet av Vurdering startet 29.09.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 29.09.2016 Avsluttet Risikovurdering. Brannforebygging på kjøkkenet.høst 2016

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 302 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Saks- og dokumentnr. i ephorte: 2015/8212 Side : 1 av 6 Utarbeidet av: HMS-koordinator Kari Hegerstrøm Dato :

Saks- og dokumentnr. i ephorte: 2015/8212 Side : 1 av 6 Utarbeidet av: HMS-koordinator Kari Hegerstrøm Dato : Side : 1 av 6 Utarbeidet av: HMS-koordinator Kari Hegerstrøm : 22.06.2015 Enhet: Institutt for privatrett : 16.09.2015 Verneområde: DM 2. og 3. et (ikke lesesaler i DMØ), DN 4. et (SERI inkl lesesaler),

Detaljer

ID Registrert Frist Overskrift Enhet Konsekvens Ansvarlig Status. Sider 6 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/6

ID Registrert Frist Overskrift Enhet Konsekvens Ansvarlig Status. Sider 6 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/6 30.06.2017 1690 10.11.2016 16.05.2018 Sprukket vindu K207 1723 11.11.2016 01.01.2017 Øyevern bonnsliper 1773 21.11.2016 01.01.2017 Ephorte henger 1727 15.11.2016 16.03.2018 E111 \Elektro 1729 15.11.2016

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 07.06.2016 08:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/16 Sak 6/16 REFERATSAKER TIL AMU VERNEOMRÅDENE / ENHETENES HANDLINGSPLANER

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 retningslinje Verneområde:Molde vg skole Vernerunde gjennomført dato:18.01.13 Deltakere : Hovedverneombud Arne Brevik, vaktmester Olav Morstøl, Leif Terje Bergseth ATV Elevrådsleder Charlotte

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune\skolane\kristiansund vgs (36)

Møre og Romsdal fylkeskommune\skolane\kristiansund vgs (36) \Skolane\Kristiansund vgs (36) 445 16.10.2014 30.10.2014 Inneklima bygg 2, rom 334 HMS Svært alvorlig Kjersti Lyngvær Lukket 447 16.10.2014 30.10.2014 Hylle er ikke festet til vegg og kan medføre ulykke

Detaljer

Detaljert Risikorapport Status Dato Risikoområde Opprettet av Ansvarlig HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: Sted: Mål / hensikt Bakgrunn

Detaljert Risikorapport Status Dato Risikoområde Opprettet av Ansvarlig HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: Sted: Mål / hensikt Bakgrunn ID 201 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 18.12.2015 Opprettet av Vurdering startet 18.12.2015 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.12.2015 Avsluttet HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: 12/18/2015-12/31/2017

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: ID Registrert Frist Overskrift Område Konsekvens Ansvarlig Status

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: ID Registrert Frist Overskrift Område Konsekvens Ansvarlig Status \Sentraladministrasjonen\Administrasjonsavdelinga\Personalseksjonen (1) 1845 03.01.2017 22.02.2017 Hørselsskadeleg støy på konsertar HMS Moderat Martin Hauge Lukket Beskrivelse: Konsert med Comet Kid.

Detaljer

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan.

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Vernerunde AFT Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Prosedyre 1. Planlegging. Verneombudet planlegger hvilke av områdene

Detaljer

HMS-vernerunde Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37

HMS-vernerunde Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37 Dato 22.10.2010 13.35 Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 12 46,2 % Midlertidig ansatt 12 46,2 % Student 0 0,0 %

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole

Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole Møteinnkalling: AMU Dato og møtetid: Mandag 24.4.2017 Tid: 10:20 12:00 Sted: Til stede: Ikke møtt: Referent: Møterom, B3, 4. etasje Jorleif Bremnes, Kjersti

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 300 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011 Side 1 av 6 Verneområde: Utdanningsavdelinga Vernerunde gjennomført dato: Mai 2011 Handlingsplan utarbeidd: Mai 2011 Leiar: Per Hoem Verneombod: Anton Iversen HMS-koordinator: Line Sandøy Hjelle Gjennomføring:

Detaljer

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 VERNERUNDER Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 Ingeniørgruppen AS - Postboks 1035-8602 Mo i Rana Side 1 Vernerunde sjekkliste

Detaljer

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimaloggingen er utført i hovedbygget til Eiganes skole, Duesvei 35. Det ble lagt ut tre loggere. Uttak av data (grafer) ble satt fra 02.06.2014 (00:00)

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Ra ungdomsskole Energi og miljø ved. HMS-rådgiver Kai Gustavsen

Ra ungdomsskole Energi og miljø ved. HMS-rådgiver Kai Gustavsen Ra ungdomsskole Energi og miljø ved Kan bygging du skrive noe og her? drift Valg av tomt er viktig når det bygges ny skole MHV 8 Beliggenhet Aktuelle HMS/MHVmomenter: Høyspent Byggegrunnen (miljøgifter)

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 Verneområde: Tingvoll vgs hele Vernerunde gjennomført dato: 22/11/13 Deltakarar Leiar: Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen Fysisk arbeidsmiljø Tilgjenge/orden/reinhald Universell utforming/tilgjenge

Detaljer

M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type Driftsleder 01.02.14 M1 Mangler passende møbler.

M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type Driftsleder 01.02.14 M1 Mangler passende møbler. Elektro Elektro Bygg 18 kode / utført M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type 01.02.14 M1 Mangler passende møbler. Se om vi kan finne et ledig bord og stoler

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 7 Verneområde: Hele skolen Vernerunde gjennomført dato: 7/11-2014 Deltakarar Leiar: Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester), Anders Fløystad og Konrad Brunstad (elevrepresentanter)

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN

VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN Mål: Å lære elevene om energieffektivitet i skolen ved å fokusere på spørsmål rundt vinduer (siden disse i stor grad påvirker hvordan bygget varmes opp og ventileres). Elevene

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 297 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014)

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Elektro HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Tidsfrist/ utført Elektro Bygg 18 M1 Skal dette rommet brukes som lager? Nei, - rommet ryddes. Avdelingsleder 01.02.15 /29.01.15

Detaljer

Hårberg skole Inneklima. 26. april 2012

Hårberg skole Inneklima. 26. april 2012 Ørland kommune Hårberg skole Dato: 30.04.2012 7130 BREKSTAD Sak: 12/017 Arkiv: 3006 Hårberg skole Inneklima 26. april 2012 Folkehelse Fosen eli.maelan@folkehelsefosen.no 7113 Husbysjøen post@folkehelsefosen.no

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron- og Bærum kommune 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen.

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Vernerunde AFT, Program/dekanstab: Dato: 17.06.08 Signatur: Ina M. Stuen Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Velg blant punktene i listen og føy til

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 315 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 19.05.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 08.06.2016 Ansvarlig Kjersti Lyngvær Tiltak besluttet 29.08.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/13 Sak 8/13 REFERATSAKER VERNEOMRÅDENES/ENHETENES

Detaljer

Vernerunde ITA Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 24 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 36

Vernerunde ITA Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 24 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 36 Dato 07.07.2011 11.49 Innleverte besvarelser 24 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 36 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 12 50,0 % Midlertidig ansatt 11 45,8 % Student 0 0,0 %

Detaljer

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Inneklima Inneklima er et samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

Mælan skole måling av inneklima

Mælan skole måling av inneklima Mælan skole Råkvågveien 7 7113 Husbysjøen Dato: 29.08.2017 Sak 17/1520 Arkiv: 05 Skole Mælan skole måling av inneklima Folkehelse Fosen gjennomførte 24. august 2017 inneklimamålinger ved Mælan skole. Kontaktperson

Detaljer

Ivar Fagernes

Ivar Fagernes Ivar Fagernes 14.11.2011 1 TU, april 2008: 128 skoler stengt av fikk sjokk på Biri ungdomsskole. Vannlekkasjer fra taket, muselort på skolekjøkkenet, luftveisplager og bare ni grader i klasserommet. Biriskolen

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015

Arbeidsmiljøutvalget Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015 Arkivsaknr: 2015/1901 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016 Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Rev.: 1 Bygninger Side: 1 av 7

Rev.: 1 Bygninger Side: 1 av 7 Bygninger Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 INNVENDIG... 4 3.1 Høyspenningsrom... 4 3.2 Kontrollrom... 4 3.3 Batterirom... 4 3.4 Belysning... 4 4 UTVENDIG... 5 5 VENTILASJON, KJØLING OG VARME...

Detaljer

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE VEILEDNING TIL HMS-RUNDE HMS-runde skal gjennomføres årlig ved hvert verneområde i samarbeid mellom leder, verneombud, driftsavdeling (ved behov), HMS-saksbehandler og BHT (ved behov). Det er et lederansvar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00-09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00-09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 18.09.2012 08:00-09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/12 Sak 6/12 REFERATSAKER AMU 18.09.12 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Kunde: 38950 Hus: 37255

Kunde: 38950 Hus: 37255 Kunde: 38950 Hus: 37255 2. februar 2014 18:25 Her følger en liste over feil og mangler som vi har oppdaget og ønsker utbedret. Noen er bagatellmessige og andre av større betydning. Har avklart innsendelse

Detaljer

UTFELLBAR REDNINGSSTIGE-/ BRANNSTIGE ALUMINIUM EL-12 3,9M

UTFELLBAR REDNINGSSTIGE-/ BRANNSTIGE ALUMINIUM EL-12 3,9M REDNINGS-/BRANNSTIGE 3,9M UTFELLBAR UTFELLBAR REDNINGSSTIGE-/ BRANNSTIGE ALUMINIUM EL-12 3,9M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 1 Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 MONTERING AV REDNINGS-/BRANNSTIGEN...4

Detaljer

Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester)

Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester) Verneområde: Vaktmesterens verksted i kjelleren Deltakarar: Leiar: Liv Dahl Gullikstad og Bjørn Rolland Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester) Vernerunde gjennomført dato: 20/5/2015

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Utgangspunkt Fylkeskommunen får tilsyn og avvik fra Miljørettet helsevern med krav om tilfredsstillende

Detaljer

TRYGG på hytta LES MER PÅ

TRYGG på hytta LES MER PÅ TRYGG på hytta LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Brannsikker hytte Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 12 20 BLOKK 1 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for behandlere

RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for behandlere RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte 1 BEHANDLE AVVIK... 4 1.1 Behandler mottar et nytt avvik...4 1.2 Egne notater i avviket...6 1.3 Godkjenn for behandling...7 1.4 Mulighet for overstyring/endring av

Detaljer

Avviksliste. Stavanger kommune Idrett og fritidsbygg Hundvåghallen. Klient: Objekt: Område: Areal: 1 - etg Hall A fellesareal

Avviksliste. Stavanger kommune Idrett og fritidsbygg Hundvåghallen. Klient: Objekt: Område: Areal: 1 - etg Hall A fellesareal Hall A fellesareal Avvik ID: 32763 Kabler for åpne installasjoner er ikke avsluttet forskriftsmessig. + løs stikk under benk til bereder i personalrom Kabler må avsluttes forskriftsmessig, jfr. FEL 10,

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Vindusinstallasjon og vedlikeholdsmanual

Vindusinstallasjon og vedlikeholdsmanual Vindusinstallasjon og vedlikeholdsmanual Transport av vinduer Vinduer må transporteres stående, dvs. i vertikal posisjon. Du bør aldri transportere vinduer i stabler, dvs. i horisontal stilling. Fest vinduene

Detaljer