Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene"

Transkript

1 Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene

2 Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange varmepumper kan også varme opp tappevannet ditt. Kjøp av varmepumpe innebærer en investeringskostnad, men gir lavere strømutgifter til oppvarming og varmt vann. Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Gjennom vårt arbeid har vi som mål at det skal bli lettere for både husholdninger, næringslivet og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger. Energibruken i Norge er vårt ansvar. Og ditt. Teknikken i en varmepumpe er den samme som i et kjøleskap. En varmepumpe utnytter den solvarmen som ligger lagret i naturen, forsterker den og avgir den til boligen gjennom et vannbårent eller luftbårent varmeanlegg. En varmepumpe betegnes utfra hvor den henter varmen fra. Henter den fra uteluften kalles den en luftvarmepumpe. Henter den varme fra berggrunnen kalles den en bergvarmepumpe osv. I dag finnes luft-, berg-, sjø-, jord- og avtrekksvarmepumpe. Denne brosjyren forklarer deg hvorfor det kan være lurt å varme boligen din med varmepumpe, hva en varmepumpe er og hvilke typer varmepumpe som finnes. EL-TILFØRSEL FORDAMPER KOMPRESSOR TRYKKREDUKSJONSVENTIL KONDESNATOR HENTER OMFORMER LEVERER FRA VARMEKILDE DIREKTE BOLIGENS VARMESYSTEM VIA KOLLEKTOR, F.EKS. FJELL Kjøp av varmepumpe innebærer en investeringskostnad, men gir lavere strømutgifter til oppvarming og varmt vann. Les mer på 3

3 Hvorfor varmepumpe? Vannbåren varme Med en varmepumpe kan du spare mellom prosent av strømmen som brukes til oppvarming av boligen din. En varmepumpe er svært godt egnet som oppvarmingskilde for vannbåren varme. Vannbåren varme vil si at boligen varmes opp av varmt vann som sirkulerer i rør i gulvene eller i radiatorer. Dette gir en behagelig oppvarming og godt inneklima. En varmepumpe kan også kombineres med luftbåren varme. Da blåses varm luft ut i boligen ved hjelp av en vifte. Viften kan installeres med filtre som reduserer støv og partikler i lufta. Sparer energi Det sterkeste argumentet for å velge en varmepumpe er energisparing: Du kan spare mellom prosent av strømmen som brukes til oppvarming av bolig og varmt vann. Alle typer varmepumper brukes oftest sammen med en supplerende oppvarmingskilde. Luftvarmepumper kombineres ofte med elektriske ovner eller vedovn. For berg-, sjø- eller jordvarmepumpe er det mest vanlig å kombinere med en el-kassett eller en dobbeltmantlet varmtvannsbereder. Med en el-kassett varmes varmen fra varmepumpen videre opp av elementene i el-kassetten. Med en dobbeltmantlet varmetvannsbereder, dvs en bereder med to kammer, er det varmekammeret i berederen som bidrar til videre oppvarming av varmen fra varmepumpen. Sparer penger En varmepumpe kan levere varme til 1/3 av prisen sammenliknet med kun elektrisk oppvarming. Det du sparer på lavere strømutgifter, er med på å spare inn investeringskostnadene knyttet til varmepumpen. En varmepumpes lønnsomhet er naturligvis avhengig av boligens størrelse, utforming, oppvarmingssystem, type varmepumpe og forutsetninger for installering av varmepumpe i naturen rundt der boligen ligger. Varmepumpe er en energieffektiv måte å varme opp boliger og andre typer bygg. Det er i hovedsak to måter å frakte varmen som varmepumpen produserer rundt i boligen på: Vannbårent eller luftbårent. Vannbåren gulvvarme Ved vannbåren gulvvarme legges rørslynger med sirkulerende varmt vann ned i gulvene. I betonggulv støpes rørene inn i betongen, noe som leder varmen jevnt ut over hele gulvoverflaten. Tre leder derimot ikke like godt varme og her må rørene legges ned i varmeførende aluminiumsplater som fordeler varmen fra rørene jevnt over hele gulvet. Vanlig gulvbelegg, parkett eller liknende legges over det vannbårne anlegget slik at det ikke er synlig. Det er ikke nødvendig å ha vannbåren varme i alle rom i huset for å oppnå god oppvarming. En kombinasjon med panelovner eller vedfyring i rom som sjelden brukes kan gi god energieffektivitet. En kan også kombinere vannbåren gulvvarme med radiatorer (se under). Vannbåren gulvvarme gir minst like godt inneklima og samme komfort som elektriske varmekabler. Siden vannbåren gulvvarme legges ned i gulvene, er det en stor jobb å etterinstallere vannbåren gulvvarme i et hus. Men hvis du derimot bygger nytt eller skal rehabilitere, trenger det ikke bli mye dyrere enn annen elektrisk gulvoppvarming. Radiatorer Radiatorer er en annen måte å distribuere vannbåren varme på. Her føres det varme vannet i rør og samles opp i radiatorer (varmeovner) i de forskjellige rommene. Vannbåren varme krever ikke varmepumpe som varmekilde. Vannet kan varmes opp av mange ulike typer oppvarmingskilder, f.eks oljekjel, pelletsovn eller elektrisitet. Det viktige er at du har fått et fleksibelt anlegg. Sparer miljøet Som du kanskje vet, medfører strømunderskuddet at vi hvert år må importere store mengder strøm fra utlandet. En vesentlig andel av denne strømmen kommer fra atomkraftverk og forurensende kullkraftverk omkring i Europa. Bruk av varmepumper vil redusere strømforbruket og dermed dempe behovet for import av strøm. Luftbåren varme Som alternativ til vannbåren varme kan luft benyttes til å distribuere varmen fra en varmepumpe. Det finnes to typer luftdistribusjon: Ventilasjonssystem med tilførsel av frisk luft, og innvendig vifte med såkalt omluft (gjenbruk av varmen i brukt luft). Luftbåren varme gjennom ventilasjonen fungerer slik at en avtrekksvarmepumpe monteres i ventilasjonssystemet. Pumpen suger inn uteluft, varmer opp denne til ønsket romtemperatur og distribuerer den i boligen via ventilasjonssystemet. Luftbåren varme via innvendig vifte distribuerer varmen via omluft. Hvis du bygger nytt eller rehabiliterer, behøver ikke vannbåren gulvvarme bli dyrere enn elektriske varmekabler. 4 5

4 Luft/luft-varmepumpe En luft/luft-varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir den inne i boligen ved hjelp av en vifte som sprer varm luft ut i boligen. En varmepumpe på uteluft er best i strøk med lang og mild fyringssesong, for eksempel langs kysten. Årlig besparelse i en vanlig enebolig er mellom prosent av elektrisiteten som brukes til oppvarming av boligen. En luft/luftvarmepumpe er ofte den mest lønnsomme varmepumpen for eksisterende boliger uten vannbårent oppvarmingssystem. Enova Luft-til-luftvarmepumpe Vegard Bjørlykke Verd å vite om luft/luft-varmepumpe: > Effekten av en luft/luft-varmepumpe synker med hvor kaldt det er ute, men nye luft/luft-varmepumper gir god effekt helt ned mot -15 C. > Pga svekket effekt på de kaldeste dagene bør du ikke basere hele oppvarmingsbehovet ditt på Luft/luft-varmepumpe, men også ha en annen oppvarmingskilde som f.eks vedovn eller panelovner. > Luft/luft-varmepumpe kan monteres i alle typer eneboliger, tomannsboliger, rekkehus osv. > En luft/luftvarmepumpe kan ikke varme opp varmt tappevann. Kostnader/Lønnsomhet > Prisen på en luft/luft-varmepumpe ligger på ca kroner inkludert montering. Prisen avhenger av pumpens kapasitet og hvor mye areal som skal oppvarmes. > En luft/luft-varmepumpe kan kjøres i revers og gi kjøling når det er varmt ute (luftkondisjonering). > Årlig besparelse i en vanlig enebolig er mellom prosent av elektrisiteten som brukes til oppvarming av boligen. Dette avhenger både av klimatiske forhold og av boligens utforming. > Levetiden på en luft/luft-varmepumpe er ca år. > En luft/luft-varmepumpe er ofte den mest lønnsomme varmepumpen for eksisterende boliger uten vannbårent oppvarmingssystem. 7

5 Avtrekksvarmepumpe Bergvarmepumpe En avtrekksvarmepumpe gjenvinner varmen fra brukt luft inne i boligen. Prinsippet er det samme som for luftvarmepumpe, men varmepumpen henter varme fra den varme avtrekksluften før den ventileres ut. Denne varmen brukes som oftest til oppvarming av tappevann, samt oppvarming av friskluft til boligen. Dypere enn 10 meter ned i fjellgrunnen er temperaturen jevn nesten hele året. I kystområdene i sør holder fjellet ca 7oC og på Finnmarksvidda holder fjellet ca. 2oC hele året. Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til boligvarme. Ved å bore ett eller flere hull meter ned i fjellet hentes varmen opp. En avtrekksvarmepumpe kan spare mellom prosent av oppvarmingsbehovet i boligen din. Verd å vite om avtrekksvarmepumpe: > Passer for boliger med ett avtrekkspunkt for ventilasjonsluft. > Forutsetter kontinuerlig ventilasjon. > Avtrekksvarmepumper egner seg spesielt godt i ekstra isolerte boliger, med lite varmetap gjennom tak og vegger og stor ventilasjonsmengde. > Fordi varmemengden i avtrekksluften er begrenset, må en avtrekksvarmepumpe kombineres med en annen oppvarmingskilde, for eksempel vedovn eller panelovner. Kostnader/lønnsomhet: > En avtrekksvarmepumpe koster fra kroner. > Du kan spare mellom prosent av elektrisiteten som brukes til oppvarming av boligen. Verd å vite om bergvarmepumper: > Jo mer grunnvann det er i berggrunnen, jo større varmemengde kan bergvarmepumpen hentesut. > Det bør ikke være mer enn ca. 10 meter ned til fjellgrunnen fra overflaten. > Antall hull og dybden på hullene avgjøres av oppvarmingsbehovet i boligen og grunnvannsstanden der huset står. > Varmen hentes fra en temperaturstabil kilde som er tilgjengelig hele året, også når varmebehovet er størst midtvinters. > Du bør ikke basere hele oppvarmingsbehovet ditt på en bergvarmepumpe. Sørg for at du har en annen oppvarmingskilde, for eksempel vedovn eller panelovner, som hjelper til med å produsere nok varme på de kaldeste dagene. > En varmepumpe kan erstatte fyrkjeler. Dette forutsetter imidlertid at distribusjonsanlegget i boligen har nok effekt til å dekke oppvarmings behovet når vanntemperaturen i anlegget er på 50 C. > Du bør sjekke at du får en varmepumpe som kan levere den temperaturen varmedistribusjonsanlegget ditt krever. Kan du senke temperaturen, vil varmepumpen bli mer effektiv. Kostnader/lønnsomhet > Du kan spare inntil 60 prosent av strømforbruket til oppvarming og varmtvann i boligen din. > Totalprisen på et bergvarmepumpeanlegg starter på ca kroner og kan gå opp til kroner, avhengig av størrelse, fabrikat og leverandører. I tillegg kommer utgifter til varmedistribusjon inne i boligen. > Lønnsomheten er størst i større boliger med stort varmebehov eller når flere boliger går sammen om felles bergvarmepumpe. > Lønnsomheten øker dersom boligen allerede har vannbåren varme. > Løsningen har lang levetid (ca 20 år). Enova Bergvarmepumpe Vegard Bjørlykke En bergvarmepumpe kan spare inntil 60 prosent av strømforbruket til oppvarming og varmtvann i boligen din. 8 9

6 Jordvarmepumpe Sjøvarmepumpe En jordvarmepumpe utnytter den stabile (ca 4 C) varmen som året rundt finnes et stykke ned i jorda. Ved å grave ned slynger av rør over et større område, hentes varme fra jord eller myr. I tilfeller hvor en tomt likevel skal fylles opp, kan dette kombineres med å legge ut rørslyngen uten ekstra kostnader. Jordvarmepumper egner seg godt for gårdsbruk hvor rørslyngene kan legges ned i jordene. Verd å vite om jordvarmepumper > En jordvarmepumpe krever et relativt stort område for nedgraving av rør i 0,6 til 1,5 meters dybde. > For å dekke energibehovet for en normal enebolig kreves 200 til 400 meter slange og m 2 areal. > Fuktig jord gir større energieffekt enn tørr jord. > Varmepumpen bør kombineres med en annen oppvarmingskilde. Sjøvarmepumpe henter varme fra hav eller innsjø. På et visst dyp holder vann en stabil temperatur på ca 4s C gjennom hele året. Sjøvann er en stabil og god varmekilde. Hvis forholdene ligger til rette for det, kan dette være en rimeligere løsning enn bergvarmepumpe. Forutsetninger > Avstanden fra boligen til sjøen bør ikke være over 100 meter. Er avstanden lengre, vil kostnader og varmetap øke. > Slangen må graves så langt ned i sjøbunnen at den ikke ødelegges av eventuell nedising eller ankring. > Sjøvarmepumper er lite brukt i ferskvann, men det er ikke til hinder for å benytte et tjern eller vann. Elvevann er mer problematisk ettersom slangene utsettes for nedising og sterke krefter i forbindelse med flom. > Varmepumpen bør kombineres med en annen oppvarmingskilde. Med jordvarmepumpe kan du spare inntil 60 prosent av varmebehovet til oppvarming og varmtvann i boligen din. Kostnader/lønnsomhet > Med jordvarmepumpe kan du spare inntil 60 prosent av elektrisiteten som brukes til oppvarming av bolig og varmtvann. > Innkjøpskostnaden vil være fra til kroner, avhengig av størrelse. I tillegg kommer utgifter til varmedistribusjon inne i boligen. Kostnader/lønnsomhet > Med sjøvannvarmepumpe kan du spare inntil 60 prosent av elektrisitetsforbruket til oppvarming og varmtvann i boligen. > Kostnadene for sjøvarmepumper vil vanligvis være fra kroner og oppover til , avhengig av størrelse, fabrikat og leverandør. Utgifter til varmedistribusjon inne i boligen kommer i tillegg. Med sjøvannvarmepumpe kan du spare inntil 60 prosent av elektrisitetsforbruket til oppvarming og varmtvann i boligen. Enova Jordvarmepumpe Vegard Bjørlykke Enova Sjøvarmepumpe Vegard Bjørlykke 10 11

7 Veien videre Varmepumper selges gjennom egne leverandører eller gjennom rørlegger og VVS-forhandlere. Du bør ta kontakt med flere forskjellige leverandører og be om priser og referanser fra tidligere kunder. Du bør også velge en leverandør som er sertifisert i varmepumpeordningen til Norsk Varmepumpe Forening. Ved installering av varmepumpe er det en rekke forskjellige fagfolk som er involvert. Det er derfor enklere og tryggere for deg å velge en totalleverandør. Hvis det oppstår problemer med varmepumpen din, har du ett firma å forholde deg til uansett hvor feilen ligger og hvem som er årsaken til den. Hva slags løsning passer for meg? Ved nybygg eller ved omfattende rehabilitering Bygger du nytt, bør du vurdere å installere et vannbårent oppvarmingssystem, det vil si gulvvarme, radiatorer eller en kombinasjon av disse. Uanhengig av varmepumpekjøp gir dette fleksibilitet til å bruke andre oppvarmingskilder enn kun elektrisitet. Vær nøye med valg av leverandør. Du bør ta kontakt med flere forskjellige leverandører og be om priser og referanser fra tidligere kunder. I eksisterende boliger I ferdige boliger må vi skille mellom de som har et vannbårent oppvarmingssystem i dag (ved/oljekjel osv) og de ikke har et vannbårent anlegg, men benytter panelovner og elektriske varmekabler. For sistnevnte kategori er det vanligvis luft/luft-varmepumpe som lønner seg mest. Selv om det i dag eksisterer systemer som er spesialberegnet på montering i eksisterende hus, vil det ofte være kostbart å ettermontere et vannbårent oppvarmingssystem, Mer informasjon? Er du usikker på hvorvidt en varmepumpe er løsningen for deg? Ta gjerne kontakt med våre energirådgivere på tlf De kan gi deg svar på de fleste spørsmål omkring effekten og lønnsomheten med en varmepumpe. informasjon om varme- På Enovas nettsider finner du mer pumper og andre energieffektive tiltak og løsninger. 13

8 Riktig dimensjonering gir optimal effekt Hvordan fungerer en varmepumpe? Du får best effekt av en varmepumpe når den dimensjoneres til å dekke det varmebehovet du har de fleste dagene i året Det er viktig at varmepumpen dimensjoneres riktig i forhold til varmebehovet i boligen. Dette utfører en rørlegger/vvs-entrepenør for deg. For å dimensjonere varmepumpen trenger rørleggeren å vite varmebehov i boligen. Boligens størrelse og hvor varmen skal hentes fra luft, vann, jord eller berg vil påvirke dimensjoneringen. For de fleste eneboliger vil det si at varmepumpen dimensjoneres til å dekke ca 60 prosent av oppvarmingsbehovet i boligen, noe som i praksis betyr at varmepumpen varmer opp boligen alle dager i året bortsett fra de aller kaldeste. På grunn av de høye investeringskostnadene er det lite hensiktsmessig å dimensjonere varmepumpen for å dekke hele varmebehovet på de kaldeste dagene. Du får best effekt av en varmepumpe dersom den dimensjoneres til å dekke det varmebehovet du har de fleste dagene i året. I tillegg bør du ha en supplerende oppvarmingskilde som benyttes på svært kalde dager, f.eks vedovn eller panelovner. Hvor mye elektrisitet en varmepumpe bruker, avhenger av temperaturen på hver side, samt kvaliteten på komponentene. Kompressorene blir som oftest litt mindre effektive når de går på halv fart, men det dreier seg ikke om store effekttap. Plassering av kollektor Når varmepumpen er dimensjonert og det er avgjort hvor man skal hente varmen fra, er neste skritt å legge ut kollektoren. Kollektoren plasseres enten i jord, vann eller fjell. Skal du installere jord- eller sjøvarmepumpe, trenger du en maskinentreprenør som graver ut og legger kollektoren ned i jorda eller i vannet. Skal du ha bergvarmepumpe trenger du en brønnborer. Det er viktig at brønnboreren foretar termisk testing av berggrunnen for å beregne varmefaktoren dvs hvor effektiv det vil være med varmepumpe. Brønnboreren borer hull ( meter avhengig av varmebehovet, jo større behov jo dypere hull, antall hull avhenger også av varmebehovet) og leverer kollektor/slange. Gjør avtale med rørlegger Det er rørleggere som fyller væske i kollektorslangen. Dette må være en væske som ikke fryser til og det anbefales vann blandet med alkohol/etanol. Skal du ha vannbåren varme i huset ditt, er det også rørleggeren som gjør dette. Rørleggeren installerer videre varmefordelingssentralen. En varmefordelingssentral bidrar til å fordele varmen i huset, slik at du kan regulere varmen i hvert enkelt rom. Rørleggeren installerer også styringssentral og automatikk (f.eks termostat). Det er ikke nødvendig å forstå hvordan en varmepumpe fungerer for å kunne ha full nytte av den. Det viktigste er at du får det du vil ha, nemlig varme til boligen din. Er du likevel nysgjerrig, har vi forsøkt å forklare teknikken for deg her. En varmepumpe består av en fordamper, en kompressor, en strupeventil og en kondensator samt automatikk/styring. Henter varmepumpen varme fra berg, sjø eller jord, benyttes også en kollektor (slynger med rør). Inne i rørene sirkulerer væske, vanligvis vann blandet med frostvæske så den ikke fryser til. Kollektoren legges ned i sjøvann, jord eller fjell. Den sirkulerende væsken henter opp varmen som er lagret i omgivelsene den ligger i. Sjøvann på en viss dybde har f.eks en stabil temperatur på ca 4 C. Væsken i kollektoren har i utgangspunktet lavere temperatur enn dette. Ved å sirkuleres i rørene varmes væsken opp til 4 C. Fra vann til damp til energi Væsken varmer i neste runde opp en annen type sirkulasjonsvæske, et såkalt arbeidsmedium, ved hjelp av en fordamper. Dette arbeidsmediumet kan f.eks være en HFK-gass (Hydrogen Fluor Karbon). Før innførsel i fordamperen er HFK en blanding av væske og damp, og har en temperatur på for eksempel 0 C. Dampen suges av og føres inn i en kompressor. Ved hjelp av elektrisitet økes trykket i kompressoren. Økt trykk fører til høyere temperatur. Den komprimerte dampen kommer ut av kompressoren med en temperatur på f.eks 60 C. Den varme dampen avgir en del av sin varmeenergi til vannet i boligens varmeanlegg via en kondensator. Det oppvarmede vannet sirkulerer så rundt i boligen. Tre kwh for prisen av en Når dampen avgir varme i kondensatoren, går den over til væskeform igjen. Denne væsken forsetter videre til en ventil hvor trykkes reduseres. Når trykket synker, synker også temperaturen. Væsken begynner på en ny runde. Ved hjelp av en kilowattime tilført elektrisitet til kompressoren, henter varmepumpen omlag to ekstra kilowattimer varme fra omgivelsene. Det vil si at ved å bruke 1 kwh, får man 3 kwh varme. Vi sier at varmefaktoren er 3. Med andre ord får du 2 "gratis" kilowattimer ved bruk av varmepumpe fremfor vanlig elektrisk oppvarming! Du får 2 "gratis" kilowattimer ved bruk av varmepumpe fremfor vanlig elektrisk oppvarming! For luftvarmepumpe trengs det ingen graving eller boring. Varmepumpen kommer som oftest ferdig med væske i varmeopptakssystemet og leverandøren vil installere varmepumpen på et egnet sted. En kulde- og varmepumpeleverandør leverer og installerer selve varmepumpen. En elektriker kobler varmepumpen til strømnettet og monterer automatikk og styring i huset

9 Energibruken i Norge er vårt ansvar. Og ditt. Enova SF, Abelsgate 5, N-7030 Trondheim E-post:

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Dimensjonering Så lenge det er en temperaturforskjell mellom inne og ute så vil det være en lekkasje av varme, siden

Detaljer

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/luft-varmepumpe? En luft/luft-varmepumpe henter ut varmeenergi fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Alternativ oppvarming

Alternativ oppvarming Alternativ oppvarming Fire muligheter til å bruke mindre strøm hjemme - uten å redusere komforten 1 Du kan redusere behovet for oppvarming Mye av energien du bruker går til å varme opp bolig og vann. Isolerer

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon Varmepumper Av Thomas Lund 1 Temaer 1.Hva er en varmepumpe 2.Aktuelle varmekilder, tekniske krav og bruksområder 3.Eksempel på anlegg 2 Hva er en varmepumpe? 2deler 1del 3 deler lavtemp. + el. = varme

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger Referanser - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger 1 kwsmart - SMART OPPVARMING I de følgende referansene har vi tatt utgangspunkt i faktisk energiforbruk før og etter installasjon av kwsmart.

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER Jørn Stene SINTEF Energiforskning Avdeling energiprosesser NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk 1 Høyt spesifikt energibehov i KONTORBYGG! 250-350

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

Energisparing for deg som bor i leilighet

Energisparing for deg som bor i leilighet Leilighet Energisparing for deg som bor i leilighet Fremtidens energiløsninger gode å leve med LEILIGHET De 3 mest effektive tiltakene for deg som bor i leilighet 1. Installer varmestyringssystem 2. Bytt

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

DET LØNNER SEG ALLTID

DET LØNNER SEG ALLTID DET LØNNER SEG ALLTID i Luften er fr ØKONOMI VARME ENKELHET MILJØ TRYGGHET Luften er fri LUFT-LUFTVARMEPUMPER FRA INNOVA Innova er utviklet og markedsføres av Ahlsell Sverige AB, et svensk firma som driver

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ 09 / 2009 FORESTIA THERMOGULV - MED SPOR FOR GULVVARME På eksisterende gulv På Masonite I-bjelke Parkett Diffusjonssperre Eksisterende gulv Parkett Diffusjonssperre

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

energibrønner vs. uteluft

energibrønner vs. uteluft energibrønner vs. uteluft som energikilde til varmepumper Oppdragsgiver Norsk brønnborerforening Bjørn Halvorsen Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker 31.03.09 Futurum

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varmekabler - kilden til et miljøvennlig og godt inneklima www.nexans.no/varme Stadig flere mennesker rundt om i verden oppdager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv.

Detaljer

Det naturlige. valget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR

Det naturlige. valget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR Det naturlige valget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR 2 Det naturlige valget D 3 i1: oppvarming, kjøling og varmt vann Daikin Altherma er et totalt system for oppvarming og varmt vann til

Detaljer

VARMEPUMPER OG ENERGI

VARMEPUMPER OG ENERGI FAGSEMINAR KLIPPFISKTØRKING Rica Parken Hotell, Ålesund Onsdag 13. Oktober 2010 VARMEPUMPER OG ENERGI Ola M. Magnussen Avd. Energiprosesser SINTEF Energi AS 1 Energi og energitransport Varme består i hovedsak

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe

Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe Versjon 06.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid det vil si at energi kan omsettes

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Bolig ventilasjon med varmepumpe

Bolig ventilasjon med varmepumpe Bolig ventilasjon med varmepumpe www.nibe-villavarme.no Kontrollert boligventilasjon At det skal være varmt og godt i huset, og at det finnes rikelig med frisk luft og varmtvann er en selvfølg. Det er

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

VRV Variable Refrigerant Volume

VRV Variable Refrigerant Volume VRV Variable Refrigerant Volume Siv.ing. Knut Megård, Friganor AS Innledning I Europa selges over 100 000 VRV-systemer i året. I Norge er systemet foreløpig relativt lite utbredt, men interessen og utbredelsen

Detaljer

Solvarme i Nordland Et VRI projekt. Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv

Solvarme i Nordland Et VRI projekt. Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv Solvarme i Nordland Et VRI projekt Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv Hva handler det om Hva er solvarme Simuleringsforsøk av solinnstråling i Nordland Bruk

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

Fjernvarme. i passivhus

Fjernvarme. i passivhus Fjernvarme i passivhus En regional aktør på Agder Agder Energi Varme Leverer rundt 135 GWh i 2013, vekst ~10 GWh/år Konsesjon for Arendal, Grimstad og Kristiansand Arendal metangass fra avfall pluss bio

Detaljer

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Kunstgresseminaret 12.10.2011. Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord.

Kunstgresseminaret 12.10.2011. Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord. Kunstgresseminaret 12.10.2011 Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord. IL JARDAR: fleridrettslag Slependen; hopp, langrenn, sykkel håndball og fotball, fotball størst. Ca 1300 medlemmer. Jeg: Vært

Detaljer

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 1 V I TA R HÅ ND OM 10566 Egg&Co Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 3 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner

Detaljer

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart Gunnar Grevstad Sweco Norge AS Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening Oljefri 24.09.2014 Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening Ideell organisasjon Arbeider spesielt med

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Rye Strand Postnr 4990 Sted Søndeled Leilighetsnr. Gnr. 27 Bnr. 164 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-215700 Dato 03.06.2012 Eier Innmeldt av Rye Strand as Thore Olav Strand

Detaljer

Toshiba varmepumper. intelligent oppvarming

Toshiba varmepumper. intelligent oppvarming Toshiba varmepumper intelligent oppvarming Intelligent oppvarming Lavere strømregning Med en Toshiba varmepumpe tar du et skritt i riktig retning for å bedre familiens økonomi: Spar penger, og overfør

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Karuslia 30 Postnr 1481 Sted Andels- /leilighetsnr. Hagan 17 / Gnr. 36 Bnr. 23 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-612278 Dato 31.10.2015 Eier Innmeldt av Morten Jordbrånen Morten

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

19 MARS 2012. Kvinnherad kommune. Saksnr. Saksb bj. Kopi t. k.w4_171

19 MARS 2012. Kvinnherad kommune. Saksnr. Saksb bj. Kopi t. k.w4_171 Adresse ØLVESVEGEN 1413 Postnr 5637 Sted ØLVE Leilighetsnr. Gnr. 156 Energieffektiv Kvinnherad kommune 19 MARS 2012 Bnr. 72 Seksjonsnr. Festenr... Energikarakter Saksnr Saksb bj. Kopi t Bygn. nr. 18227479

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99 Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Siste års økende forbruk av elektrisk energi har rettet fokus på andre energikilder. Bruk av elektrisitet

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

OPPVARMING Kun fordeler med

OPPVARMING Kun fordeler med OPPVARMING Kun fordeler med biogenetisk infrar ø d varme og de biogenetisk «lange» infrarøde strålene Etter 30 år med vitenskapelig forskning og utvikling har vi lykkes i å utvikle en teknologi for oppvarming.

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer