Bolig ventilasjon med varmepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bolig ventilasjon med varmepumpe"

Transkript

1 Bolig ventilasjon med varmepumpe

2 Kontrollert boligventilasjon At det skal være varmt og godt i huset, og at det finnes rikelig med frisk luft og varmtvann er en selvfølg. Det er slik det skal være. Bekymringsfritt og sikkert. Generelt I våre dager oppholder vi oss innendørs 90 % av tiden. Dette stiller nødvendigvis strenge krav til vårt inneklima. Lukt, fuktighet og skadelige avgasser påvirker vårt inneklima i stor grad. Dårlig inneklima kan føre til nedsatt konsentrasjon og hodepine men også kroniske sykdommer. Spesiellt utsatte er våre barn, men også en stor del av den voksne befolkningen føler inneklimaet som en belastning. Sunt inneklima kan ikke sees, bare føles! Gamle hus puster Noe ventilasjon forekommer i alle hus gjennom utettheter i vinduer, dører etc. Denne formen for lufting forekommer spesielt i eldre hus der peisen og utettheter i byggkonstruksjonen står for nødvendig ventilasjon av boligen. Høyt vindtrykk og temperaturforskjell mellom inne og ute forsterker denne luftvekslingen. På samme måte reduserer svak vind eller liten temperaturforskjell den nødvendige luftvekslingen. Denne ukontrollerte luftvekslingen bidrar til en betydelig del av oppvarmingskostnadene. Nye hus puster ikke selv I dagens boligbygging forhindrer nye byggemåter luftlekkasje pga krav til effektiv varmeisolasjon. Dette bidrar positivt til energiforbruket men reduserer utskiftingen av inneluften. På bakgrunn av dette har myndighetene satt et minimumskrav om uskifting av all luft i løpet av 2 timer i alle nye boliger. Noen velger en enkel løsning med en vifte som trekker fuktig og forurenset luft fra boligens våtrom. Energien i denne luften sendes da direkte ut og står for opp til 50 % av energibehovet til oppvarming. NIBE sine produkter gjenvinner denne energien og tilfører denne tilbake til boligen. Dette sikrer boligen et sunt inneklima året rundt og lavere oppvarmingskostnader. 2

3 Kontrollert boligventilasjon med varmegjenvinning Med vinduslufting samt kontrollert boligventilasjon uten varmegjenvinning blir ikke den eksisterende energien i boligluften utnyttet. Ventilasjonsvarmebehovet utgjør dermed en betydelig del (40-50 %) av det totale varmebehovet. Med kontrollert ventilasjon med varmegjenvinning blir energien i avtrekksluften derimot brukt igjen. Dessuten utnyttes det interne varmetilskuddet fra belysning, personer og husholdningsapparater til varmegjenvinningen. Våre FIGHTER avtrekksvarmepumper muliggjør varmegjenvinning og fører gjenvunnet energi fra avtrekksluften til forbruksvannet og også til oppvarmingen. Diagrammet under viser hvilken andel av det totale varmebehovet som dekkes med boligventilasjon med varmegjenvinning med FIGHTER 310P og FIGHTER 410P. I tillegg til sunn og komfortabel oppvarming med varmegjenvinning kan man i stor utstrekning spare oppvarmingsenergi og dermed også CO 2 -utslipp. Energi J F M A M J J A S O N D Måned Totalt energibehov for oppvarming og varmtvann Energibehovet dekkes med F 310P Beregningseksempel Energisparingssammenlikning mellom varmepumpene FIGHTER 310P/ FIGHTER 410P og mekanisk avtrekk uten gjenvinning Bygningsstørrelse (en-etasjes) 180 m 2 Gjennomsnittlig romtemperatur 20 C Avtrekksvolum 227 m 3 /h Turtemperatur (etter leggekriterier) 55 C Varmebehov Transmisjon Ventilasjon Solenergigevinst (Qs) Indre belastning (Qi) Totalt varmebehov Varmtvannsbehov Varmelednings- og reguleringstap Totalt energibehov kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Kompressor, vifte og pumpe Elektrisk varmeelement Gratis varme Sammenlikning av energisparing 1 Husets totale energibehov kwh konv. varmeanlegg FIGHTER 310P/ FIGHTER 410P 2 Varmepumpens energiforbruk kwh 3 Varmeavgivelse gjennom varmepumpe kwh 4 Energibehov fossil energibærer (1 minus 3) kwh kwh* 5 Totalt energiforbruk (2 pluss 4) kwh** kwh 6 Sammenlikning av sparing FIGHTER - konv. varmeanlegg (1 minus 5) 0 kwh kwh Varmepumper energiforbruk (2) Ekstra energiforbruk med varmekolbe (4) Energibesparelse (6) * innebygd varmekolbe ** gjelder 100 % virkningsgrad 3

4 Kontrollert boligventilasjon FIGHTER 100P Avtrekksventilasjon med varmepumpe som lager varmt forbruksvann av ventilasjonsenergien. Teknisk beskrivelse FIGHTER 100P henter sin energi fra avtrekksluften og bruker denne energien til oppvarming av forbruksvannet samtidig som enheten sørger for tilstrekkelig ventilasjon av huset. Overføringen av energien skjer ved bruk av en varmepumpe og vil sørge for varmtvann hele året. Ved stort behov vil en innebygd el. patron hjelpe til. Alle hus trenger ventilasjon og varmt vann, FIGHTER 100P utfører disse oppgavene samtidig som man sparer energi. Merinvesteringen vil være tilbakebetalt i løpet av kort tid. Bruksområde FIGHTER 100P egner seg for ene- og tomannsboliger. Med en gjennomsnittlig takhøyde på 2,5 m kan boligflaten som skal luftes ligge på m 2. Leveransens omfang FIGHTER 100P Jordingskabel Blandeventil Tilbehør Større avtrekksvifte 4

5 Konstruksjon FIGHTER 100P er et varmepumpeaggregat for varmegjenvinning av avtrekksluften. Når den romtempererte avtrekksluften passerer fordamperen, avgir avtrekksluften sin energi til kjølemediet som fordamper. Kjølemediet komprimeres deretter i en kompressor, og temperaturen stiger kraftig. Det varme kjølemediet ledes så til kondensatoren, som er plassert i vannvarmeren. Her avgir kjølemediet sin energi til vannet. Deretter ledes kjølemediet videre via et filter til ekspansjonsventilen, der trykk og temperatur senkes og kjølemediet går tilbake fra gass til væske. Kjølemediet har nå fullført sitt kretsløp og passerer fordamperen igjen. Varmepumpen har nå produsert varmt forbruksvann av energien i avtrekksluften. Vented Avkast air Exhaust Avtrekk air C Når boligluften har passert varmepumpen, ledes avløpsluften ut i det fri. Før dette har varmepumpen hentet nok energi fra ventilasjonsluften til å produsere varmtvann. G Avtrekkshette A Den varme boligluften (avtrekksluften) suges inn i ventilasjonssystemet. F Luftoverstrømningen går under døren eller via overstrømningsåpninger. E Frisk uteluft tilføres huset via rensende uteluftsventiler. B Den varme ventilasjonsluften tilføres FIGHTER 100P for varmegjenvinning. D FIGHTER 100P forsyner huset med varmt forbruksvann. LEK 5

6 Kontrollert boligventilasjon FIGHTER 310P Avtrekksventilasjon med varmepumpe som lager varmt forbruks og oppvarmingsvann av ventilasjonsenergien. Teknisk beskrivelse FIGHTER 310P er en avtrekksvarmepumpe som ventilerer, produserer varmtvann samt styrer temperaturen i huset. Den henter sin energi fra avtrekksluften og tilfører denne energien til vannet i berederen som er laget i rustfritt stål for lang levetid. Varmepumpen har også innebygd shuntventil, sirkulasjonspumpe samt ekspansjonskar noe som gjør den til et komplett anlegg. FIGHTER 310P styrer temperaturen i huset med en mikroprosessor som hele tiden føler utetemperaturen og regner ut hvilken vanntemperatur huset skal ha for å oppnå ønsket innetemperatur. Differensierte romtemperaturer oppnås ved innregulering av vannmengden til hvert rom. Ved behov slår en varmekolbe på 3-13,5 kw* inn som tilleggsvarme. FIGHTER 310P er også konstruert slik at en ekstern energikilde som olje-/pellets-/gasskjele, luft/vann varmepumpe og fjernvarme kan sammenkobles for bruk som tilleggsvarme. Bruksområde FIGHTER 310P kan brukes både til nyinstallasjoner og ved rehabilitering av eneboliger eller leiligheter som har lavtemperert radiator eller gulvvarmesystemer med en boligflate mellom m 2. Tilbehør Tilkoplingssett Romføler Større avtrekksvifte Leveransens omfang FIGHTER 310P Uteføler Jordingskabel * 9 kw ved 3x230V strømforsyning. 6

7 Konstruksjon Når avtrekksluften passerer fordamperen, avgir avtrekksluften sin energi til kjølemediet som fordamper. Kjølemediet komprimeres deretter i en kompressor, og temperaturen stiger kraftig. Det varme kjølemediet ledes så til kondensatoren, som er plassert i vannvarmeren. Her avgir kjølemediet sin energi til vannet. Deretter ledes kjølemediet videre via et filter til ekspansjonsventilen, der trykk og temperatur senkes og kjølemediet går tilbake til væske igjen. Kjølemediet har nå fullført sitt kretsløp og passerer fordamperen igjen. Varmepumpen har nå produsert varmt forbruksvann og oppvarmingsvann av energien i avtrekksluften. Med bakgrunn i utetemperatur og hvor i landet man bor beregner varmepumpen ut hvor varmt vann huset trenger for å oppnå ønsket innetemperatur. Mikroprosessoren styrer da shuntventilen slik at beregnet temperatur på vannet oppnås. Fortluft Avkast Avtrekk Abluft C Når boligluften har strømmet gjennom varmepumpen, ledes avløpsluften ut i det fri. Før dette har varmepumpen hentet så mye energi ut av ventilasjonsluften for å produsere varme til oppvarmings- og forbruksvann, at avløpsluftens temperatur vanligvis bare er ca. 0 C (avhengig av anlegget). G Avtrekkshette A Den varme boligluften (avtrekksluften) suges inn i ventilasjonssystemet. F Luftoverstrømningen går under døren eller via overstrømningsåpninger. E Frisk uteluft tilføres huset via rensende uteluftventiler. B Den varme ventilasjonsluften tilføres FIGHTER 310P for varmegjenvinning. D FIGHTER 310P forsyner huset med varmt forbruksvann og oppvarmingsvann. LEK 7

8 Kontrollert boligventilasjon FIGHTER 410P Balansert ventilasjon i kombinasjon med varmepumpe som varmer forbruks og opp varmingsvann. Forvarmer frisk tilluft med energi fra ventilasjonsluften. Teknisk beskrivelse FIGHTER 410P er en avtrekksvarmepumpe som ventilerer, produserer oppvarmingsvann/ varmtvann, styrer temperaturen i huset samt tilfører huset filtrert og oppvarmet frisk luft. Den henter sin energi fra avtrekksluften og tilfører denne energien til vannet i berederen som er laget i rustfritt stål. Dette varme vannet brukes til oppvarming av tappevannet, friskluften og boligen. Varmepumpen har også innebygd shuntventil, sirkulasjonspumpe samt ekspansjonskar, noe som gjør den til et komplett anlegg. FIGHTER 410P styrer temperaturen i huset med en mikroprosessor som hele tiden føler utetemperaturen og regner ut hvilken temperatur oppvarmingsvannet til huset skal ha for å oppnå ønsket innetemperatur. Differensierte romtemperaturer oppnås ved innregulering av vannmengden til hvert rom. Ingen annen automatikk er nødvendig. Ved behov slår en integrert varmekolbe på 3 9 kw inn som tilleggsvarme. FIGHTER 410P er også konstruert slik at en ekstern energikilde som olje-/pellets-/gasskjele, luft/vann varmepumpe og fjernvarme kan sammenkobles til bruk som tilleggsvarme. FIGHTER 410P kan med rette kalles et alt i ett anlegg og er en rimeligere investering enn separate løsninger som ofte gir vesentlig lavere besparelser. Leveransens omfang FIGHTER 410P Uteføler Jordingskabel Bruksområde FIGHTER 410P kan brukes både til nyinstallasjoner og ved utskiftninger i eneboliger eller tilsvarende som har lavtemperert radiator- eller gulvvarmesystemer med en boligflate mellom m 2. Hvis man slår av varmekretsen, leverer FIGHTER 410P ventilasjon og varmt tappevann. Tilbehør Tilkoplingssett Romføler 4,5 kw ekstra varmekoble 8

9 Konstruksjon Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Når avtrekksluften passerer fordamperen, avgir avtrekksluften sin energi til kjølemediet som fordamper. Kjølemediet komprimeres deretter i en kompressor, og temperaturen stiger kraftig. Det varme kjølemediet ledes så til kondensatoren, som er plassert i vannvarmeren. Her avgir kjølemediet sin energi til vannet. Deretter ledes kjølemediet videre via et filter til ekspansjonsventilen, der trykk og temperatur senkes og kjølemediet går tilbake til væske igjen. Kjølemediet har nå fullført sitt kretsløp og passerer fordamperen igjen. Varmepumpen har nå produsert varmt forbruksvann og oppvarmingsvann av energien i avtrekksluften. Med bakgrunn i utetemperatur og hvor i landet man bor beregner varmepumpen ut hvor varmt vann huset trenger for å oppnå ønsket innetemperatur og tillluftstemperatur. Mikroprosessoren styrer da shuntventilen slik at beregnet temperatur på vannet oppnås. WW KD HW MAG C Når ventilasjonsluften har strømmet gjennom varmepumpen, ledes den ut i det fri som avløpsluft. Før dette har varmepumpen hentet så mye energi ut av ventilasjonsluften for å produsere varme til oppvarmings- og forbruksvann, at avløpsluftens temperatur, avhengig av anlegget, bare er ca. 0 C. E Huset tilføres friskluft via en uteluftkanal. G Avtrekkshette A Den varme, brukte avtrekksluften suges inn i ventilasjons-systemet. F Oppvarmet friskluft føres til alle rom via tilluftskanaler. H Overstrømningen ved innvendige dører skjer under en dør eller via overstrømningsåpninger. B Den varme ventilasjonsluften tilføres FIGHTER 410P for varmegjenvinning. D FIGHTER 410P forsyner huset med oppvarmingsvann og varmt forbruksvann. LEK 9

10 Kontrollert boligventilasjon VARMEPUMPE Mekanisk ventilasjon med uteluftinntak og varmepumpe som produserer varmt forbruks- og oppvarmingsvann av ventilasjonsenergien. Ekspansjonsventil Filterkassett Fordamper Kompressor Avtrekksvifte Høytrykkspressostat Trykkmåler Display Varmekretsens sikkerhetsventil Dobbeltmantlet vannvarmer (rustfri) Tast Ekstra-varmtvann Mikroprosessor Kondensator Ekspansjonskar Varmekolber 9 + 4,5 kw Sikkerhetsarmaturer for tappevann/varmekrets Treveis blandeventil Sirkulasjonspumpe Overløpstrakt Stillbare føtter 10

11 Tilbehør Sammenkoblingssett For å kople andre varmekilder til varmepumpen fåes det egne sammenkoblingssett. FIGHTER 310P PSP 11 Art.nr PSP 21 Art.nr FIGHTER 410P (olje) Art.nr Varmekolbe kun til FIGHTER 410P Art.nr En ekstra varmekolbe øker varmeeffekten fra 9 kw til 13,5 kw. Tekniske data og besparelse Produkt FIGHTER 100P FIGHTER 310P FIGHTER 410P Art.nr Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Dobbeltmantlet volum l Varmtvannsberedervolum l Spenning 230 (1-fas+N) 230 (1-fas+N) 230 (1-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) Kjølemedium R290 (Propan) R290 (Propan) R290 (Propan) Nominell kompressoreffekt W Nominell varmekolbeeffekt kw 1,5 3x3,0 + 1x4,5 3x3,0 (+1x4,5*) Besparelse/år** kwh * Tilbehør **Verdien varierer, da den avhenger av energivolum og avtrekksvolum. Med forbehold om endringer i mål og konstruksjon Oppstart og vedlikehold Oppstart skal enten utføres av et autorisert installasjonsfirma eller av vår kundetjeneste. Feilaktig ventilasjonsinnstilling kan ikke bare redusere varmepumpeanleggets økonomi, men også påføre skade på huset. Dessuten er denne fagmannen med sitt måleutstyr en garantist for trekkfri og effektiv ventilasjon. Vedlikeholdet begrenser seg til å rengjøre eller bytte det innebygde filteret. I tillegg må sikkerhetsventilene kontrolleres jevnlig. Til slutt Vi håper denne brosjyren har gitt et innblikk i temaet boligventilasjon med varmegjenvinning og samtidig presentert vårt varmepumpeprogram. Visste du at det finnes ulike offentlige tilskuddsordninger for installering av varmegjenvinningsanlegg? Informasjon om dette kan fås fra ditt lokale Enøksenter, og vil du ha mer utførlig informasjon, ta kontakt med oss. 11

12 Med forbehold om konstruksjonsendringer. NIBE Villavärme, med hovedkontor i Markaryd, Sverige, regnes i dag blant de ledende fabrikantene i Europa når det gjelder boligoppvarming. Produkter som vannvarmere, varmepumper og en rekke forskjellige fyrkjeler danner grunnlaget for deres produktprogram. NIBE Villavärme er ett av de tre forretningsområdene til svenske børsnoterte NIBE Industrier AB. NIBE Villavärme, Markaryd, Markaryd, Sverige Sverige NIBE VILLAVARME OSLO Jerikoveien 20, 1067 OSLO Tlf Fax NIBE VILLAVARME TRONDHEIM Sneislia 7, 7550 HOMMELVIK Tlf Fax KBR NO Frånluftsvärmpar

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme EN NY GENERASJON VARMEPUMPER NIBE Bergvarme NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten?

Detaljer

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent IVT Varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent MILJØMERKET 359001 2 Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er det ekstra viktig å

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper. Prisliste Januar 2013

Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper. Prisliste Januar 2013 Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper Prisliste Januar 2013 80 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Prisene er oppført uten mva. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. NIBE

Detaljer

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Dimensjonering Så lenge det er en temperaturforskjell mellom inne og ute så vil det være en lekkasje av varme, siden

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi Ventilasjonssystemer Pust dypt inn og spar energi Hvorfor investere i et ventilasjonsanlegg? Renere friskluft eller å spare energi? Gjennom ventilasjonsaggregatene til Genvex får du begge deler. Uavhengig

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9 Varmepumper Forord De siste årene har det vært en kraftig økning i salget av varmepumper i Norge. Hovedårsaken er at varmepumpeteknologien kan gi

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

DET LØNNER SEG ALLTID

DET LØNNER SEG ALLTID DET LØNNER SEG ALLTID i Luften er fr ØKONOMI VARME ENKELHET MILJØ TRYGGHET Luften er fri LUFT-LUFTVARMEPUMPER FRA INNOVA Innova er utviklet og markedsføres av Ahlsell Sverige AB, et svensk firma som driver

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no Du som huskjøper bør være like opptatt av energiforbruk som en bilkjøper er opptatt av drivstoff-forbruk

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på Ny Toshiba Daiseikai Polar 2 www.toshibavarmepumper.no Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer