ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGISENTRAL FOR BOLIGER"

Transkript

1 K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N OSLO, NORWAY tel: , fax: e-post: web: www aventa.no 1

2 Innhold Generelt om energisentralen... 3 Oppbygning... 4 Teknisk utstyr... 4 Tilkobling til eksternt anlegg... 5 Regulering og drift... 6 Regulering av tilført energi... 7 Regulering av romtemperatur... 7 Installasjon og montering... 8 Elektrisk installasjon... 8 Dimensjoner... 8 Materialer... 9 Teknisk skisse

3 Generelt om energisentralen Aventa energisentral er utviklet for optimal drift av lavtemperatur oppvarmingssystem. Den fungerer som selve hjertet i et vannbårent varmeanlegg, den sørger for å varme opp vannet som skal brukes, lagre det og fordele det til henholdsvis tappevann og romvarme etter behov. Alt styres automatisk. Elektrisitet er standard energikilde i form av integrerte elektriske varmeelementer, men andre kilder kan enkelt kobles til via ferdig monterte stusser. Energileveranse fra annen kilde, f. eks. biobrenner/ovn, solvarmeanlegg, varmepumpe osv., styres av det samme reguleringssystemet. Energisentralen har følgende funksjoner: Henter inn varme fra ulike energikilder Lagrer varme Kombinerer ulike energikilder Styrer varmetilførsel til boligen (soneinndelt) Leverer varmt tappevann Måler energiforbruk til oppvarming 3

4 Oppbygging Energisentralen består av en tank i syrefast stål med en innvendig tank i rustfritt stål. Den indre tanken inneholder bruksvann, den ytre tanken systemvann. Energien tilføres systemvannet, som i sin tur varmer opp bruksvannet. Alt teknisk utstyr er montert på energisentralens fremside. Tanken er isolert med isolasjonskassetter og utstyrt med en skyvedør som skjuler det tekniske og elektriske utstyret. Energisentralens oppbygning er vist i figur 1. Figur 1. Energisentral med utstyr og røranlegg Teknisk utstyr: en komplett pumpe/shuntmodul for drift av gulvvarme/veggvarmeanlegget en pumpemodul for tilknytning av ekstern brenner, eventuelt med innmontert varmeveksler en pumpemodul for solfangerkrets innebygd(e) elektrisk(e) varmeelement(er) nivåsensor som sikrer riktig vannstand i tanken en programmerbar kontrollenhet som styrer innhenting av energi fra de ulike kilder som er tilkoplet, den styrer varmetilførselen til de ulike soner bygget er inndelt i og sørger for stabil og komfortabel innetemperatur etter brukers valg 4

5 Tilkopling til eksternt anlegg Systemvannet i energisentralen er ikke satt under trykk. Øverst i tanken er et lite luftvolum som sørger for at trykket holdes konstant selv om vanntemperaturen varierer. Volumet tjener også som en luftutskiller ved at all luft som måtte befinne seg i røranlegget skilles ut og vandrer til toppen av tanken. Tilkoblingen til det eksterne røranlegget er enkel. Til gulv/veggvarmeanlegget er det ett turrør og ett returrør, se figur 2. Disse føres til fordeler/samlestokk for videre forgrening i kurser til ulike rom. Det er en tilkopling til kaldtvannsnettet, og ett utløp for oppvarmet/forvarmet tappevann. Figur 2. Tilkopling til gulvvarmeanlegg. Regulatoren styrer termoventiler på fordelerstokken Energisentralen kan tilkoples ekstern brenner for biomasse/pellets, gass eller olje, samt varmepumper. Avhengig av type brenner kan tilkoplingen enten skje direkte til energisentralens tur/ returrør der det også er montert en sirkulasjonspumpe, eller via en varmeveksler montert på tankens frontvegg. Energisentralen skal være elektrisk tilkoplet strømnettet for å kunne drive pumper, reguleringssystemet og de elektriske varmekolber som er montert i tanken. Dersom effekten til de installerte varmeelementene overstiger 3 kw, må det benyttes trefas nettilkopling. 5

6 Figur 3. Energisentral med tilkoplet eksternt utstyr i form av solfanger og brenner. En liten etterbereder sørger for at varmt tappevann alltid holder ønsket temperatur Regulering og drift Reguleringen besørges av den elektroniske regulatoren som er montert på frontveggen av energisentralen bak skyvedøren. Betjeningen kan gjøres direkte på regulatoren (mc:) eller på fjernkontrollen (rc:), som kan plasseres hvor som helst i boligen. Regulatoren henter informasjon fra temperaturfølere og volumstrømsmålere, behandler informasjonen og styrer de ulike innretninger som sørger for energioptimal drift og komfortabel innetemperatur. Figur 4. Til venstre vises hovedregulator mc: og til høyre fjernkontroll rc: 6

7 Temperaturfølere: utetemperatur målt på nordsiden av boligen utetemperatur målt på øt/sydøst siden av boligen temperatur i solfanger (dersom dette er montert) temperaturen til systemvannet i toppen av tanken temperaturen til systemvannet i bunnen av tanken representativ innetemperatur Utetemperaturen måles to steder, fordi forskjellen mellom disse temperaturene gir informasjon om solinnstråling gjennom vinduene og derved om romvarmebehovet i boligen. Tanktemperaturen måles i topp og i bunn for styring av henholdsvis sirkulasjonen i gulvvarmeanlegget og solfangerkretsen. Regulering av tilført energi Dersom energisentralen har tilkoplet mer enn en energikilde, vil regulatoren benytte den kilde som har høyeste prioritet først for å dekke behovet for romvarme og varmt bruksvann. Dersom den prioriterte kilde ikke gir tilstrekkelig varme, vil den resterende energimengden hentes fra neste kilde. Laveste temperaturnivå i energisentralen bestemmes av utetemperaturen og av spesifikasjonenene til gulv- eller veggvarmesystemet. En dynamisk termostat sørger for at energisentralen tilføres nok varme ved den aktuelle utetemperatur. På den måten unngås at energisentralen lades opp mer enn nødvendig med energikilder som ikke er prioriterte. Regulering av romtemperatur Varmebehovet i de ulike deler av boligen varierer etter beliggenhet i huset og av rommets funksjon. Noen rom får mye sol gjennom vinduer, i soverom ønskes gjerne en lavere temperatur, baderommet skal være godt og varmt. For å løse dette deles boligen inn i ulike soner med individuell styring av varmetilførselen. Figur 5. Målte romtemperaturer i hus med Aventa regulator. Mens utetemperaturen i perioden varierer fra 6 0 C til 19 0 C og energisentralens temperatur varierer med inntil 10 grader, holdes romtemperaturen konstant innenfor en grad. 7

8 Regulatoren kan styre inn til 4 ulike soner. Termoventiler montert på fordeleren til gulv- eller veggvarmeanlegget åpnes og lukkes av regulatoren i henhold til programmeringen etter hvilken sone sløyfen/kursen tilhører. Utetemperaturen, korrigert for gratis solvarme gjennom vinduer, benyttes til å beregne varmebehovet den nærmeste halvtimen. Temperaturen til vannet i toppen av energisentralen bestemmer da hvor lenge vannet må sirkulere i sløyfene for at den beregnede energimengden skal avgis. Det betyr at vannet sirkulerer kun en brøkdel av tiden, og sirkulasjonspumpa slås av når sirkulasjon ikke er nødvendig. Derved spares betydelig elektrisk pumpeenergi sammenliknet med et anlegg med kontinuerlig sirkulasjon. Installasjon og montering Energisentralen plasseres på et avrettet gulv. Rommet må ha sluk og vanntilførsel, samt opplegg for elektrisitet med tilstrekkelig effektkapasitet. Energisentralen isoleres med isolasjons- og mantlingskassetter, som først monteres etter at selve tanken er plassert. Dette forenkler håndtering og inntransport. Rørmoduler og elektriske komponenter er montert og testet i fabrikk. Tilkopling av vann og elektrisitet skal utføres av autorisert personell. Elektrisk installasjon Det interne elektriske utstyret er koplet opp og testet i fabrikk. Energisentralen kan klargjøres for både 230 V og 400 V anlegg. Termoventilene på fordeleren i gulvvarme/ veggvarmesystemet skal ha 230 V driftsspenning. Dimensjoner Energisentralene leveres i ulike størrelser og dimensjoner, fra 1000 liter og opp til 3000 liter som standard. Innertanken er på 200 liter. Størrelse: Anbefalt dimensjon på energisentralen er ca. 10 liter pr. m2 oppvarmet boligflate Standardmodeller: Volum (liter) Bredde (cm) Dybde/lengde (cm) Høyde (cm) Lagringskapasitet * * Beregnet ut fra en temperaturforskjell på 50K mellom fulladet og utladet. Verdiene er gitt i kwh 8

9 For å forenkle inntransport og håndtering leveres energisentralen med løse mantlingsplater som settes på etter at tanken er plassert. Dimensjoner til uisolerte tanker, inklusive overmål for vurdering av inntransport: Volum (liter) Bredde (cm) dybde/lengde (cm) høyde* (cm) Vekt (kg) ** * rørstusser kommer i tillegg ** ca. verdier, avhenger av utstyr Materialer Tank: Innertank: Rør: Isolasjon: Mantling: Profiler til mantling: Syrefast stål (316L), Veggtykkelse 1,25 mm Rustfritt stål Kobber og rustfritt stål Mineralull og polystyren Kanaplater i polypropylen (5 mm tykke) Lakkerte aluminiumsprofiler 9

10 Teknisk skisse 1 Hovedtank 2 Regulator mc: 3 Shuntventil for gulvvarmeanlegget 4 Gulvvarmepumpe 5 Solpumpe 6 Tilførsel til gulvvarmesystemet 7 Retur fra gulvvarmesystemet 8 Tilførselrør til solfanger 9 Retur fra solfanger 10 Filter 11 Flow meter 12 Rør til/fra innertank 13 Elektrisk varmelement 1 14 Elektrisk varmelement 2 15 Pumpe til ekstern varmekilde 16 Retur fra ekstern varmekilde 17 Rekkeklemmer for elektrisk tilkopling 18 Overløpsrør 21 Tilførsel kaldt vann 22 Rør for oppfylling av gulvvarmeanlegg 23 Kaldtvannsrør til innertank 10

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Aventa Elektronikk for vannbåren varme Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer

Detaljer

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08.

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08. Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon 3.1 10.08.2009/JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Bolig ventilasjon med varmepumpe

Bolig ventilasjon med varmepumpe Bolig ventilasjon med varmepumpe www.nibe-villavarme.no Kontrollert boligventilasjon At det skal være varmt og godt i huset, og at det finnes rikelig med frisk luft og varmtvann er en selvfølg. Det er

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme bør faktureres for fak9sk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming.

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL Revisjon 02, des 2010 1 Innhold Innledning...3 Tekniske data...4 System tegning...6 Installasjon...7 Plassbehov...8 Tilkobling... 9 Tilkopling av vannledninger...10

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

VARMEPUMPER Oppvarming Varmtvann Kjøling Topp komfort med lavest mulig energiforbruk Ai1 Intelligent varmepumpeløsning for din bolig Ai1 - teknikk Strøm Fyringsolje Energiprisene stiger Ditt dilemma, varmekostnadene

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2002 F1-3-02 Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 INNLEDNING...4 1.1 HUSBANKENS SATSING PÅ LAVENERGIBOLIGER...4 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...5

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 INNLEDNING...4 1.1 HUSBANKENS SATSING PÅ LAVENERGIBOLIGER...4 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...4 1.1 HUSBANKENS SATSING PÅ LAVENERGIBOLIGER...4 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...5 2 OPPVARMINGSBEHOV...7 2.1 INNLEDNING...7 2.2 LAVENERGIBOLIGER...7 2.3 PASSIVHUS...9

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME U V A N N B Å R E N V A R M E V A R M E P U M P E R Bevisstheten om drivhuseffekten har i den siste tiden økt i takt med varselrapporter og stigende

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Energifleksible varmeanlegg

Energifleksible varmeanlegg Per Gundersen Energifleksible varmeanlegg Energieffektiv vannbåren lavtemperaturvarme 270 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Per Gundersen Energifleksible varmeanlegg Energieffektiv

Detaljer