Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming"

Transkript

1 Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming

2 Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen blir lavere og du får mer penger å rutte med. Smart installasjon kwsmart kan enkelt integreres i eksisterende og nye vannbårne varmesystemer. Siden varmepumpen henter energien fra luften, slipper man kostbare borrebrønner. Innedelen tar liten plass, og kan henges på veggen ved varmtvannsberederen. Smart for miljøet Ved å installere kwsmart varmepumpe hjelper du å redusere det totale energiforbruket i Norge. Toshibas avanserte teknologi og bruk av miljøvennlig kuldemedium gjør kwsmart til et meget miljøvennlig oppvarmingssystem. Å installere kwsmart er å gjøre en innsats for miljøet!

3 Endelig er den her! Optimalisert strømsparing Varmepumpen beregner behovet for oppvarming i din bolig og tilpasser varmeproduksjonen deretter. Det er ikke behov for å akkumulere varme i tanker innendørs. Når det blir kaldere, økes temperaturen på varmesystemet automatisk. Varmepumpen som varmer bolig og forbruksvann til en fornuftig pris Store krav fra dagens forbruker Norske forbrukere blir mer og mer opptatt av komfort og design i sine hjem. Dette har ført til en kraftig vekst i salget av vannbåren gulvvarme til både nye hus og ved rehabilitering. I dag installeres vannbåren gulvvarme eller lavtemperatur radiatorer i de fleste nye boliger som bygges. Den største fordelen med vannbåren varme er at det gir en jevn og komfortabel varme i huset. Enklere installasjon Den tekniske utviklingen på kwsmart har vært så god at man har greid å oppnå en årsvarmefaktor på rett i overkant av 3 (Østlandsområdet). Dette er like høyt som på tradisjonelle væske-vann varmepumper. Årsvarmefaktoren forteller hvor mye varmeenergi en får tilbake i løpet av et år. Den store fordelen med kwsmart kontra væske-vann varmepumper er at man ikke trenger å borre etter energien. Dette medfører en langt lavere investeringskostnad, kortere tilbakebetalingstid og bedre lønnsomhet. Nye løsninger for nye tider Endelig har det kommet et effektivt og prisgunstig alternativ på markedet. kwsmart er en luft-vann varmepumpe basert på den beste japanske varmepumpeteknologi tilpasset nordiske forhold. Ute- og innedel blir produsert av Toshibakonsernet i Japan i en av verdens mest avanserte fabrikker for produksjon av varmepumper. Luft-vann varmepumper er ikke noen nyhet, men teknologien i denne nye varmepumpen og den høye effektiviteten er revolusjonerende. Det som først og fremst skiller kwsmart fra andre luft-vann er bruk av tre nye teknologier: Høyeffektivt kuldemedium R-410A Elektroniske strupeventiler Trinnløs turtallsregulering av vannpumper og kompressor Denne kombinasjonen av ny teknologi benyttes også i de mest effektive luft/luft varmepumper. For deg som forbruker betyr dette lavere oppvarmingsutgifter og kortere nedbetalingstid. Flere bruksområder kwsmart leveres med to separate varmekretser, en lavtemperatur til oppvarming av boligen og en høytemperatur til oppvarming av forbruksvann. Varmepumpens utedel utvinner energi fra uteluften og overfører den som varme til de to kretsene. Varmepumpen gir opp til 80 C temperatur på forbruksvannet (som går til en varmtvannstank) og opp til C temperatur på oppvarmingsvannet som enten går gjennom slynger i gulvet, eller gjennom radiatorer eller viftkonvektorer som blåser varm luft ut i boligen. Smart innsparing Normalt beregnes en fordeling av energiforbruk med 60 % til oppvarming, 20% til varmtvann og 20% til annet forbruk. Det betyr at kwsmart i store deler av året vil kunne dekke opp mot 80% av boligens totale energiforbruk. Det geniale er at varmepumpen bare bruker en tredjedel av den energien den tilfører. Ganske enkelt forklart så tilførerer man 1kW og får 3kW tilbake. Regnestykket viser da at det er mulig å halvere strømregningen ved å installere kwsmart. Faktiske besparelser i de enkelte boliger avhenger av lokale temperaturforhold, boligens oppbygging, størrelse, og forbruksmønster. En familie i en gjennomsnittlig bolig på 120m 2 på Østlandsområdet vil ha et besparelsespotensial på kwh pr.år. I boliger med større energiforbruk vil besparelsespotensialet være enda høyere.

4 Dette inngår i leveransen Mye varme ved lave utetemperaturer Smart installasjon kwsmart er et moduloppbygget system. Dette gir fleksibilitet ved montering, både med hensyn til plassering av komponenter og tilpassing i eksisterende løsninger. Siden det ikke sirkuleres vann til utedelen er det ingen fare for frostskader hvis strømmen skulle bli borte. Utedelen er ikke større enn en vanlig luft-luft varmepumpe og monteres enkelt på yttervegg opptil 15 meter fra innedel. Turtallsregulert kompressor og vifter gir stillegående drift. Reléboksen styrer tilleggsvarmen. Via reléene vil kwsmart systemet overta styring av eksisterende varmekilde og legge disse inn ved behov. Temperatur i varmesystem og varmtvannstank styres automatisk, eller manuelt på et enkelt panel. Skulle det oppstå en feil i varmepumpen vil sikkerhetssystemer sørge for at boligen fortsatt holdes varm. Inne: kwsmart varmtvannstank kwsmart reléboks kwsmart innedel Ute: kwsmart utedel Utetemperatur Varmeformål Avgitt varme kw Vanntemp o C COP Husoppvarming o C Tappevannsoppvarming o C Husoppvarming Tappevannsoppvarming kwsmart er utviklet spesielt for oppvarming av boliger med varmerør i gulv, men passer også for: Varmesystemer basert på lavtemperatur radiatorer Ombygde gamle varmesystemer basert på oljekjele Tappevannsproduksjon til flerboliger, blokker, hoteller, restauranter etc Boliger som benytter dobbelmantlet bereder Boliger eller næring hvor det benyttes viftekonvektorer Dusjanlegg og som oppvarming av svømmebasseng Snøsmelteanlegg Avgitt varmeeffekt Varmeeffekten fra varmepumpen synker etter hvert som det blir kaldere ute men er effektiv helt ned til -15 o C ute. Ved behov legges tilleggsvarme inn automatisk. Effektfaktor (COP) COP er lik avgitt varmeeffekt delt på tilført elektrisk effekt. COP lik 3,5 betyr at når du betaler for 1kW strøm så vil varmepumpen levere 3,5 kw varme. Årsvarmefaktoren sier hvor effektiv varmepumpen er i løpet av et helt år. For kwsmart vil årsvarmefaktoren typisk ligge på omkring 3, altså 3 ganger mer effektivt enn direkte elektrisk oppvarming. Oppgitt effektivitet for kwsmart inkluderer energi benyttet til vannpumper og energi benyttet til avtining av utedel.

5 Tekniske spesifikasjoner Gode grunner til å investere i en kwsmart Innedel modellbetegnelse - HWS-601XWH-E2 Utedel modellbetegnelse - HWS-601H-E2 Varmekapasitet (*1) tappevannsoppvarming kw Varmekapasitet (*2) boligoppvarming kw Varmekapasitetsvariasjon kw 2.0 til Effektfaktor (tappevann/boligoppvarming) / 3.50 Kompressortype - Dobbel rullestempel Kuldemedium - R-410A Maks rørlengde (innedel - utedel) meter 15 Maks høydeforskjell (innedel - utedel) meter 10 Gassrørdimensjon tomme 1/2 Væskerørdimensjon tomme 1/4 Maks rørlengde (innedel - varmtvannstank) meter 5 Spenningtilførsel for varmepumpe (innedel) V/~/Hz / 1 / 50 Anbefalt sikring A 16 Lydtrykk innedel (*4) db(a) 33 (35(*3)) Lydtrykk utedel (*4) db(a) 50 *1) Betingelser for oppgitte data på tappevannsoppvarming. Temperatur utendørs: 7 o C / 6 o C. Vanntilførsel: 9 o C. Oppvarming av vann til 65 o C. Kjølerørlengde: 5 meter (ingen høydeforskjell). Vannrørlengde: 5 meter (ingen forskjell). *2) Betingelser for oppgitte data på boligoppvarming. Temperatur utendørs: 7 o C / 6 o C. Vanntilførsel: 30 o C. Oppvarming av vann til 35 o C. Kjølerørlengde: 5 meter (ingen høydeforskjell). Vannrørlengde: 5 meter (ingen forskjell). *3) Når tappevannsoppvarming drives av varmepumpen og boligoppvarming drives av varmeelementer. *4) Lydtrykk fra innedelen er målt på 1 meters avstand. Lydtrykk fra utedelen er målt på 1 meters avstand. Lydtrykk avhenger av omgivende forhold. Mål og vekt: Innedel (H/B/D) mm 770 / 500 / 280 Utedel (H/B/D) mm 0 / 780 / 290 Vekt innedel (tom) kg 43 Vekt utedel kg 38 Varmtvannstank 200L (H/B/D) mm 1470 / 596 / 620 Varmtvannstank 300L (H/B/D) mm 1900 / 596 / 620 Vekt varmtvannstank (200L/300L tom) kg 38 / 64 Reléboks (H/B/D) mm 200 / 225 / 80 Minimum vannvolum el-kassett liter 9 Høy kvalitet Komplett varmepumpe for husoppvarming og tappevannsoppvarming. Topp kvalitet. Utedel- og innedel produsert av Toshiba i Japan. Utviklet av Toshiba for nordiske forhold i tett samarbeid med importør ABK AS. Enkel og selvforklarende styresystem for bruker. Manuell eller automatisk drift. Lite behov for tilsyn og vedlikehold. Høy årlig besparelse og riktig innkjøpspris gir god økonomi. Produsert og støttet av solide og markedsledende selskaper. Enkel installering Ikke behov for teknisk rom eller tanker for lagring av varme. Lydsvak og liten utedel plasseres gjerne på yttervegg. Varmepumpen styrer tilleggsvarme som kan være elektrisk eller gassbasert. Eksisterende varmesystem kan som regel benyttes som tilleggsvarme. Overlegen teknologi kwsmart er dimensjonert for boliger opptil 250m 2. Arbeider effektivt ned til -15 o C. Styrer varmesystem også ved lavere temperaturer. Leverer opptil + o C på varmesystem. Varmer tappevann når det ikke er behov for husoppvarming. Leverer opptil +80 o C tappevann uten tilleggsvarme. Velg mellom 200 eller 300 l tank. Øker temperatur på varmesystem når det blir kalt ute (valgfrie kurver). Kuldemedium R-410A, elektronisk strupeventil, turtallsregulert inverter kompressor. Trinnløs turtallsregulerte vannpumper i innedel. Valgfri + o C, +65 o C eller +80 o C temperatur i varmtvannstank. Egen blandeventil. Nattsenkingsfunksjon. Avansert styring med 13 temperaturfølere. Høyeffektiv avriming av utedel. «Intelligent» avansert sikkerhetssystem med hukommelse og lagring av feil. Beste sikkerhet Ingen mulighet for kuldemedium å lekke over til tappevann selv ved rørbrekkasje. Frostfri utedel. Ikke vann utenfor boligen. Antibakterie funksjon i varmtvannstank. Leveres standard med varme i bunnpanne for nordiske forhold. Egner seg godt som ren tappevannsvarmepumpe ved større behov. Sikkerhet slik at boligen ikke blir kald selv ved feil i varmepumpen.

6 Varmepumpe for alle med vannbåren varme Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen reduseres betraktelig. Strømregningen blir lavere og du får mer penger å rutte med. Smart installasjon kwsmart kan enkelt integreres i eksisterende og nye vannbårende varmesystemer. Siden varmepumpen henter energien fra luften, slipper man kostbare borrebrønner. Innedelen tar liten plass, og kan henges på veggen ved varmtvannsberederen. Smart for miljøet Ved å installere kwsmart varmepumpe hjelper du å redusere det totale energiforbruket i Norge. Toshibas avanserte teknologi og bruk av miljøvennlig kuldemedium gjør kwsmart til et meget miljøvennlig oppvarmingssystem. Å installere kwsmart er å gjøre en innsats for miljøet! Sertifisert av: ABK AS Brobekkveien 80, 0582 Oslo Postboks 64 Vollebekk, N-0516 Oslo Tlf:

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på Ny Toshiba Daiseikai Polar 2 www.toshibavarmepumper.no Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til

Detaljer

MED SVART BELTE I STRØMSPARING

MED SVART BELTE I STRØMSPARING TOSHIBA Toshiba luft-luft varmepumper MED SVART BELTE I STRØMSPARING NYHET! DAISEIKAI 8 Best i det lange løp DAISEIKAI 8 NY TOPPMODELL MED HØYESTE ENERGIMERKE DAISEIKAI 8 TILFREDSSTILLER KRAVENE TIL HØYESTE

Detaljer

Varmepumper/aircondition for yrkesbygg

Varmepumper/aircondition for yrkesbygg Prisliste mai 2011, v_02 Varmepumper/aircondition for yrkesbygg For bestilling, ring 02320 eller send e-post til post@abkklima.no 1 Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG DAIKIN ALTHERMA Den smarte veien til komfort R EVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Svart belte i. får du på kjøpet

Svart belte i. får du på kjøpet Toshiba luft-luft varmepumper Svart belte i strømsparing får du på kjøpet Best i det lange løp nyhet! daiseikai 7 polar daiseikai 7 polar er vår nye toppmodell. den er et resultat av intens produktutvikling

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

Varmepumper 2009/2010 Sparer FD-Heat Kirigamine mest kwt er anbefalt av Norges Astma Dine Penger VG og Allergiforbund 2009 www.miba.

Varmepumper 2009/2010 Sparer FD-Heat Kirigamine mest kwt er anbefalt av Norges Astma Dine Penger VG og Allergiforbund 2009 www.miba. Varmepumper 2009/2010 Sparer mest kwt Dine Penger VG 2009 FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric?

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Anbefalt av: NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Med en Daikin varmepumpe får du lavere kostnader samt et sunnere og mer komfortabelt inneklima. Våre kvalitetsprodukter

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Finn riktig varmepumpe. test varmepumper

Finn riktig varmepumpe. test varmepumper FR 9/04 Varmepumpe 09.12.04 12:15 Side 11 Finn riktig varmepumpe Her er den første testen av varmepumper under norske vinterforhold. Å velge riktig, kan spare deg for titusener av kroner og mange ergrelser.

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Luft/luft-varmepumper. Nordic Inverter øker komforten og senker kostnadene

Luft/luft-varmepumper. Nordic Inverter øker komforten og senker kostnadene Luft/luft-varmepumper Nordic Inverter øker komforten og senker kostnadene Sunn varme Bedre for miljøet Best for økonomien Luft/luft-varmepumpen IVT Nordic Inverter er laget for deg som har elektrisk oppvarming

Detaljer

Luft/luft-varmepumper. Nordic Inverter varmer opp huset og senker kostnadene

Luft/luft-varmepumper. Nordic Inverter varmer opp huset og senker kostnadene Luft/luft-varmepumper Nordic Inverter varmer opp huset og senker kostnadene Sunn varme Bedre for miljøet Best for økonomien Luft/luft-varmepumpen IVT Nordic Inverter er laget for deg som har elektrisk

Detaljer

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no 02 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner som sørget for at

Detaljer

VARMEPUMPER TESTVINNER. www.miba.no

VARMEPUMPER TESTVINNER. www.miba.no 2014 Japanske Mitsubishi Electric imponerer først og fremst på varmeeffekt, der merket knuser samtlige konkurrenter både ved -15 grader og -7 grader.( ) Sitat fra Forbrukerrådet MARS 2012 TESTVINNER www.miba.no

Detaljer