OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt."

Transkript

1 OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte varmepumper til oppvarming, som alternativ til direkte elektrisk oppvarming. I tillegg til den direkte elektriske oppvarmingen kan det være at hyttene blir utstyrt med ovn eller peis for vedfyring. Vi har ikke i denne omgang beregnet merkostnaden og besparelse/lønnsomhet ved vedfyring, fordi bruken av vedfyring på hyttene kan bli noe tilfeldig, og kun dekke varmebehovet etter at folk har ankommet hyttene, men ikke når de er ute på tur. Derimot har vi beregnet lønnsomheten ved å installere pelletskaminer, som alternativ til direkte elektrisk oppvarming eller varmepumpe. Beregningene er basert på 34 enheter. Antallet fremkommer slik: 14 hytter i nytt, omsøkt hyttefelt, 10 hytter i eksisterende hyttefelt samt 10 enheter (ferieleiligheter/bolig) i låve, stabbur og bolig. Kort omtale av løsningene: Utgangspunkt ( basishytten ) for sammenligning med de alternative oppvarmingsmetodene: Følgende løsninger er valgt som basis for sammenligning med de nedenstående alternativene: Hyttene brukes hver helg. Fordi det er planlagt installert vann og avløp i alle hyttene, har vi forutsatt at hyttene skal holdes frostfrie mellom helgene. Følgende tenkes som løsninger for å oppnå frostfrihet (og er lagt til grunn for energibehovsberegningen): Ett bad pr. hytte varmes elektrisk med f. eks. lavtemperatur stråleovn, og holdes på ca. +6 o C utenom helgene. (Lavtemperatur stråleovn er valgt fordi den er raskere til å heve temperaturen til bruksnivå, samtidig som den gir en viss oppvarming av gulvet.) Varmtvannsbereder er tenkt plassert inne i kjøkkenbenken, for at varmetapet fra berederen skal kunne holde vanninstallasjonene i benken (inklusive en evt. oppvaskmaskin) frostfrie. Alle rom i hytten utenom badet forutsettes å kunne bli oppvarmet fra en sentral varmekilde (som f. eks. varmepumpe eller pelletskamin). Basishytten eller gjennomsnittshytten er valgt med størrelse 85 m 2, med ett bad. Se vedlagte beregning av energibehovet. Beskrivelse av løsningen med luft-luft varmepumpe: Denne løsningen er tenkt som beskrevet for basishytten, og med en veggmontert varmepumpe av handelskvalitet. Denne type varmepumpe er nå blitt ganske vanlig og kan kjøpes inn av den enkelte hytteeier. Varmepumpen forutsettes innstilt slik at den holder ca. +4 o C utenom helgene. Beskrivelse av løsningen med kald ring. Denne løsningen er basert på at det legges en sirkulasjonsledning med glykolblendet (frostsikret) vann. Dette vannet varmes opp av vannet i Osensjøen via en kollektorløsning, som består av i alt 1300 m plastrør med diameter 50 mm, fordelt på 10stk. like lange sløyfer, som fordeles ut via en kum ved vannkanten. Det oppvarmede vannet bringes deretter rundt til den enkelte bruksenhet (hytte eller ferieleilighet), og i hver bruksenhet installeres en vann til luft varmepumpe. Fordelen med denne løsningen sammenlignet med foregående, er at varmepumpefaktoren (eller varmeytelsen) blir vesentlig bedret i den kaldeste delen av vinteren. Også denne varmepumpen forutsettes innstilt slik at den holder ca. +4 o C utenom helgene.

2 Beskrivelse av løsningen med pelletskamin. Denne løsningen er basert på en pelletskamin med innebygd tank for pellets, og forutsettes å kunne varme hele hytten utenom badet slik det er forutsatt for løsningene ovenfor. Også pelletskaminen forutsettes innstilt slik at den holder ca. +4 o C utenom helgene, dvs. at den innebygde tanken må være stor nok til å dekke en ukes drift. Lønnsomhetsvurdering: Se vedlagte kostnadsoverslag og investeringsanalyse. Vi gjør oppmerksom på at alle kronebeløp er oppgitt eksklusive mva. Men siden både investeringene og energikostnadene er oppgitt eks. mva. så blir inntjeningstid, nåverdi og internrente den samme som om det var beregnet inklusive mva. Benyttede energipriser, rentesatser etc. fremgår av vedleggene. Konklusjon. Basert på den vedlagte lønnsomhetsberegningen ser vi at bruk av luft-luft varmepumpe vil være lønnsomt, med en inntjeningstid ca. 9 år sett i forhold til en teknisk levetid på 10 år. Vi gjør oppmerksom på de ovennevnte forutsetningene at hyttene brukes hver helg, og at hyttene skal holdes frostfrie mellom helgene. Dersom hyttene brukes sjeldnere blir lønnsomheten litt lavere, men dette får ikke vesentlig betydning for lønnsomheten fordi hyttene allikevel skal holdes frostfrie hele vinteren. De to andre løsningene, med kaldring eller pelletskaminer, er langt fra lønnsomt., siden inntjeningstiden er beregnet til 40 år. Hamar, den AALERUD A/S Harald Gundersen

3 Osensjøen Hyttegrend Kostnadsoverslag: Alternativ oppvarming av hyttefelt Samtlige priser er oppgitt eks. mva. Beregningene er utført for 34 enheter. Antallet fremkommer slik: 14 tomter omsøkt i nytt felt, 10 tomter i eksisterende hyttefelt samt inntil 10 enheter (leiligheter) i låve, stabbur og bolig. Løsning med "kaldring": Kollektor i Osensjøen, 1300 m i 10 sløyfer ,- Fordelingsgrøft til hyttene, 300 m ,- Kummer, pumpestasjon, el. anlegg ,- Varmepumper i hver enhet/hytte: kr ,- x 34 = ,- Besparelse ved at 3 stk. el. panelovner kan utgå: kr 3.000,- x 34 = ,- Prosjektering, byggeledelse etc ,- Samlet sum ,- Løsning med luft-luft varmepumpe: Luft-luft varmepumper i hver enhet/hytte: kr ,- x 34 = ,- Besparelse ved at 3 stk. el. panelovner kan utgå: kr 3.000,- x 34 = ,- Prosjektering, byggeledelse etc. 0,- Samlet sum ,- Løsning med pelletskamin: Pelletskaminer med ukeur for nattsenkning av temperaturen samt uketank for pellets i hver enhet/hytte: kr ,- x 34 = ,- Besparelse ved at 3 stk. el. panelovner kan utgå: kr 3.000,- x 34 = ,- Prosjektering, byggeledelse etc. 0,- Samlet sum ,- Hamar, AALERUD A/S Harald Gundersen

4 INVESTERINGSANALYSE: Osensjøen hyttehyttegrend GENERELLE DATA : Eks. mva. Inkl. mva. ENERGIPRIS `V'= OLJE/FJ.VARME (KR/KWH): 0 0,00 NOMINELL RENTE : 6,00% ENERGIPRIS `E'= EL. PRIMAKRAFT (KR/KWH): 0,8 0,98 RELATIV EN.PRISSTIGN : 0,00% ENERGIPRIS `P'= PELLETSENERGI (KR/KWH): 0,6 0,74 INFLASJON : 4,50% GJ.SNITT. E-PRIS VANNB.VARME (KR/KWH): 0,00 0,00 REALRENTE : 1,44% EFFEKTPRIS FOR EL.PRIMAKRAFT (KR/KW) : 0 0 TILTAK BESPARELSE INVESTERING LØNNSOMHET LEVE- ENE- SPART SPART DRIFTS- SPART INVEST MAX NÅ- INNTJE- INTERN NR. BESKRIVELSE TID RGI- ENERGI EFFEKT UTGIFTER BELØP ERING SAMF.ØK. VERDI NINGS- RENTE PRIS PR. ÅR PR. ÅR PR. ÅR VERDI TID (år) (kwh) (kw) (kr) (kr) (kr) (kr) (kr) (år) (%) Løsning med lokal luft-luft varmepumpe 10 0, ,94 3,46% Løsning med kaldring 15 0, ,53-3,74% Løsning med pelletskamin 15 0, ,59-3,75% Kommentarer: a) For pelletskaminer vil det ikke bli spart energi, det innebærer kun en endring i energiprisen som følge av at man går over fra elektrisk til biobrensel- energi. Denne besparelsen i kronebeløp er oppgitt som negativ driftsutgift, beregnet ut fra energiprisene i rammen øverst på arket. Beløpet fremkommer slik: kr 0.8-0,4 x kwh x 34 enheter = kr ,- eks. mva. b) Kollonnen "spart effekt" er kun aktuell for energitariffer med effektavgift, det gjelder ikke for hytter. c) Kollonnen "driftsutgifter" gjelder kronebeløp som evt. tilkommer for årlig service på installasjonene. Innenfor de oppgitte lor levetidene 10/15 år er dette satt til kr 0,- d) Vær obs. på at "spart energi" er beregnet med den forutsetningen at alle enheter (hytter) er i bruk hver helg. Dersom bruken er sjeldnere, blir lønnsomhetern litt lavere.

5 Osensjøen hyttegrend 85 m2 SUMMER Hytte eks. bad OPPVARMET GULVFLATE (m²) 85 79,0 6,0 Temp. (maks 14 oc) lavere enn 21 o C i brukst. oppg. her: 10 Nattsenk. av romtemperaturen oc 14,00 0,00 VINDUSAREALE (m²) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 1,5 BF = 2,0-2,4) 2,00 2,00 YTTERVEGGER type "A" (m2) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,2 BF = 0,3) 0,25 0,25 YTTERVEGGER type "B" (m2) - u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,2 BF = 0,3) GULV MOT GRUNN (m2) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,15 BF = 0,3) 0,30 0,30 GULV MOT KRYPROM (m2) - u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,3 BF = 0,3) YTTERTAK (m2) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,15 BF = 0,2) 0,20 0,20 VENTILASJON netto (m3/h) driftstid /uke (h) varmegjenvinning (%) 0 % 0 % -luftm. gjennom vifter (m3/h) VARMTVANN (kwh/uke) BELYSNING (kw) 0,79 0,06 -driftstid (h/uke) DIVERSE EL UTSTYR / TAP (kw) 1 1 -brukstid (h/uke) 3 3 Intern varme, jevnt fordelt på oppv.gulvfl.(kw) 0,79 0,06 - driftstid for denne interne varmen (h/uke) DIV VANNBÅREN UTSTYR / TAP (kwh/uke) FORDELING EL-VANNBÅREN: -andel el. varme (%) 0% 0% -andel el. varmtvann (%) 100% 100% -andel el. vent (%) 0% 0% Spesifikt energiforbruk iflg. NS3032 (kwh/m2) ENERGIBEHOV, ELEKTRISK FASTKRAFT Oppvarming Ventilasjon Vifter/pumper Varmt vann Belysning Diverse utstyr / tap Kjøling, beregnet separat 0 Sum (kwh/år) ENERGIBEHOV, VANNBÅREN ENERGI Oppvarming Ventilasjon Varmt vann Diverse utstyr / tap Sum (kwh/år) EFFEKTBEHOV, ELEKTRISK FASTKRAFT Oppvarming 0 0,0 0,0 Ventilasjon 0 0,0 0,0 Vifter/pumper 0 0,0 0,0 Varmtvann 1 0,1 0,4 Belysning 1 0,8 0,1 Div. utstyr / tap 2 1,0 1,0 Kjøling, beregnet separat 0 0,0 0,0 SUM effektbehov el. fastkraft 3 2,0 1,5 EFFEKTBEHOV, VANNBÅREN ENERGI Oppvarming 5 4,8 0,4 Ventilasjon 2 0,8 0,8 Varmtvann 0 0,0 0,0 Div. utstyr / tap 0 0,0 0,0 SUM effektbehov vannbåren energi 7 5,6 1,2 Bad

6 Osensjøen hyttegrend 65 m2 SUMMER Hytte eks. bad OPPVARMET GULVFLATE (m²) 65 60,0 5,0 Temp. (maks 14 oc) lavere enn 21 o C i brukst. oppg. her: 10 Nattsenk. av romtemperaturen oc 14,00 0,00 VINDUSAREALE (m²) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 1,5 BF = 2,0-2,4) 2,00 2,00 YTTERVEGGER type "A" (m2) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,2 BF = 0,3) 0,25 0,25 YTTERVEGGER type "B" (m2) - u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,2 BF = 0,3) GULV MOT GRUNN (m2) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,15 BF = 0,3) 0,30 0,30 GULV MOT KRYPROM (m2) - u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,3 BF = 0,3) YTTERTAK (m2) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,15 BF = 0,2) 0,20 0,20 VENTILASJON netto (m3/h) driftstid /uke (h) varmegjenvinning (%) 0 % 0 % -luftm. gjennom vifter (m3/h) VARMTVANN (kwh/uke) BELYSNING (kw) 0,60 0,05 -driftstid (h/uke) DIVERSE EL UTSTYR / TAP (kw) 1 1 -brukstid (h/uke) 3 3 Intern varme, jevnt fordelt på oppv.gulvfl.(kw) 0,60 0,05 - driftstid for denne interne varmen (h/uke) DIV VANNBÅREN UTSTYR / TAP (kwh/uke) FORDELING EL-VANNBÅREN: -andel el. varme (%) 0% 0% -andel el. varmtvann (%) 100% 100% -andel el. vent (%) 0% 0% Spesifikt energiforbruk iflg. NS3032 (kwh/m2) ENERGIBEHOV, ELEKTRISK FASTKRAFT Oppvarming Ventilasjon Vifter/pumper Varmt vann Belysning Diverse utstyr / tap Kjøling, beregnet separat 0 Sum (kwh/år) ENERGIBEHOV, VANNBÅREN ENERGI Oppvarming Ventilasjon Varmt vann Diverse utstyr / tap Sum (kwh/år) EFFEKTBEHOV, ELEKTRISK FASTKRAFT Oppvarming 0 0,0 0,0 Ventilasjon 0 0,0 0,0 Vifter/pumper 0 0,0 0,0 Varmtvann 0 0,1 0,3 Belysning 1 0,6 0,1 Div. utstyr / tap 2 1,0 1,0 Kjøling, beregnet separat 0 0,0 0,0 SUM effektbehov el. fastkraft 3 1,8 1,4 EFFEKTBEHOV, VANNBÅREN ENERGI Oppvarming 4 3,7 0,3 Ventilasjon 2 0,8 0,8 Varmtvann 0 0,0 0,0 Div. utstyr / tap 0 0,0 0,0 SUM effektbehov vannbåren energi 6 4,5 1,1 Bad

7 Osensjøen hyttegrend 100 m2 SUMMER Hytte eks. bad OPPVARMET GULVFLATE (m²) ,0 6,0 Temp. (maks 14 oc) lavere enn 21 o C i brukst. oppg. her: 10 Nattsenk. av romtemperaturen oc 14,00 0,00 VINDUSAREALE (m²) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 1,5 BF = 2,0-2,4) 2,00 2,00 YTTERVEGGER type "A" (m2) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,2 BF = 0,3) 0,25 0,25 YTTERVEGGER type "B" (m2) - u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,2 BF = 0,3) GULV MOT GRUNN (m2) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,15 BF = 0,3) 0,30 0,30 GULV MOT KRYPROM (m2) - u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,3 BF = 0,3) YTTERTAK (m2) u-verdi (W/m²*k) (HO 2/93 = 0,15 BF = 0,2) 0,20 0,20 VENTILASJON netto (m3/h) driftstid /uke (h) varmegjenvinning (%) 0 % 0 % -luftm. gjennom vifter (m3/h) VARMTVANN (kwh/uke) BELYSNING (kw) 0,94 0,06 -driftstid (h/uke) DIVERSE EL UTSTYR / TAP (kw) 1 1 -brukstid (h/uke) 3 3 Intern varme, jevnt fordelt på oppv.gulvfl.(kw) 0,94 0,06 - driftstid for denne interne varmen (h/uke) DIV VANNBÅREN UTSTYR / TAP (kwh/uke) FORDELING EL-VANNBÅREN: -andel el. varme (%) 0% 0% -andel el. varmtvann (%) 100% 100% -andel el. vent (%) 0% 0% Spesifikt energiforbruk iflg. NS3032 (kwh/m2) ENERGIBEHOV, ELEKTRISK FASTKRAFT Oppvarming Ventilasjon Vifter/pumper Varmt vann Belysning Diverse utstyr / tap Kjøling, beregnet separat 0 Sum (kwh/år) ENERGIBEHOV, VANNBÅREN ENERGI Oppvarming Ventilasjon Varmt vann Diverse utstyr / tap Sum (kwh/år) EFFEKTBEHOV, ELEKTRISK FASTKRAFT Oppvarming 0 0,0 0,0 Ventilasjon 0 0,0 0,0 Vifter/pumper 0 0,0 0,0 Varmtvann 1 0,2 0,5 Belysning 1 0,9 0,1 Div. utstyr / tap 2 1,0 1,0 Kjøling, beregnet separat 0 0,0 0,0 SUM effektbehov el. fastkraft 4 2,2 1,5 EFFEKTBEHOV, VANNBÅREN ENERGI Oppvarming 6 5,5 0,4 Ventilasjon 2 0,8 0,8 Varmtvann 0 0,0 0,0 Div. utstyr / tap 0 0,0 0,0 SUM effektbehov vannbåren energi 7 6,3 1,2 Bad

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Melvold ungdomsskole Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter)

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter) VEDLEGG F - PROSJEKTUTVIKLINGSRAPPORT - MAL Nedenfor angis minimumskrav og beregningsdata for opplysninger som skal inngå i Prosjektutviklingsrapporten som resultat av fase 1. Alle beløp oppgis eks. mva.

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Blaker barnehage Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Det ble <ikke> avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter <og / eller> plan- og bygningsloven.

Det ble <ikke> avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter <og / eller> plan- og bygningsloven. Tilsyn med prosjektering for oppfyllelse av energikrav Rapport etter tilsyn med . Foretaket har ansvarsrett

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Energikilder og varmeløsninger i passivhus kan vi gjøre det enklere og billigere? Tore Wigenstad, Skanska

Energikilder og varmeløsninger i passivhus kan vi gjøre det enklere og billigere? Tore Wigenstad, Skanska Energikilder og varmeløsninger i passivhus kan vi gjøre det enklere og billigere? Tore Wigenstad, Skanska CASE: Finstad Park, Ski TEK10 -> Lavenergi -> Passivhus CASE: Finstad Park, Ski TEK10 -> Lavenergi

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Frogner helsesenter Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Energisparing for deg som bor i leilighet

Energisparing for deg som bor i leilighet Leilighet Energisparing for deg som bor i leilighet Fremtidens energiløsninger gode å leve med LEILIGHET De 3 mest effektive tiltakene for deg som bor i leilighet 1. Installer varmestyringssystem 2. Bytt

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sørum rådhus -Kuskerudgården Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

EPC - Malar og kontrakter Kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

EPC - Malar og kontrakter Kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS EPC - Energy Performance Contracting Malar og kontrakter Kommuner Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS KS-malar (gulmerka) Typisk dokumentliste i ei utlysing, som vedlegg til Hoveddokumentet (konkurransegrunnlaget)

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Blaker aldersheim Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Effektiv drift av bygninger

Effektiv drift av bygninger 1 09 January 2009 Effektiv drift av bygninger Odd Drage 07.01.2009 Teknologisjef YIT Norge Std. systemløsninger/produkter 2 09 January 2009 Standard systemløsninger Standard automasjonsløsninger Standard

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Planleggingsråd VMS God planlegging Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Vi er behjelpelig med planlegging og plantegning Om du skulle trenge flere opplysninger Noen av planleggingsmålene

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

TEK 15 - innspill fra Norconsult

TEK 15 - innspill fra Norconsult TEK 15 - innspill fra Norconsult Åpent innspillsmøte om nye energiregler i 2015 Thon Hotel Opera 29. august 2013 Ingrid Hole, Vidar Havellen og Sylvia Skar 1. PUNKTER VI ER ENIGE I Vi er enige i Lojal

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg EU- energidirektivet setter spor i norske bygg Hvilke tiltak må gjøres og hva koster det? Ny TEKN2007- energikravene er gjeldene fra 01.08.2009. Mange medlemmer har allerede startet. Hva krever det og

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SAKSFREMLEGG ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER VED RISISLOMRÅDET

SAKSFREMLEGG ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER VED RISISLOMRÅDET Behandles i: Formannskapet Formannskapet Kommunestyret ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER VED RISISLOMRÅDET Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Notat RIV-04; Varmeanlegg 12.03.2010 Lønnsomhetsvurdering, Kalkulasjon

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Haresporet 25 Postnr 6800 Sted Førde Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 822 Seksjonsnr. 2 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-22781 Dato 01.09.2010 Ansvarlig Utført av Øyvind Oppedal Øyvind Oppedal

Detaljer

INTENSJON KRAV TILTAK

INTENSJON KRAV TILTAK PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK Dr.ing. Tore Wigenstad, SINTEF Byggforsk PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PASSIV AKTIV PASSIV AKTIV 15 kwh/m

Detaljer

Foreløpige energiresultater for Norwegian Wood prosjekter

Foreløpige energiresultater for Norwegian Wood prosjekter Foreløpige energiresultater for Norwegian Wood prosjekter Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk 1 Disposisjon Krav til prosjektene Fra målsetning til ferdig bygg Status Sirskjær Status Egenes Park Status Prekestolhytta

Detaljer

Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg

Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg Når det gjelder enøk-råd fra energiselskaper ser man dessverre at de altfor ofte er ensidig opptatt av de omkringliggende faktorer i stedet for å gå rett på kilden.

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer