Termografi som et verktøy i FDV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Termografi som et verktøy i FDV"

Transkript

1 Vedlikehold av bygninger, juni Rolf Ekholt Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner Med kompetanse for det øyet ikke ser 2

2 Flate tak Med kompetanse for det øyet ikke ser 3 Flate tak Med kompetanse for det øyet ikke ser 4

3 Puss system Med kompetanse for det øyet ikke ser 5 Puss system Med kompetanse for det øyet ikke ser 6

4 Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner Søk etter kuldebroer Med kompetanse for det øyet ikke ser 7 Kuldebroer Med kompetanse for det øyet ikke ser 8

5 Kuldebroer Med kompetanse for det øyet ikke ser 9 Kuldebroer Med kompetanse for det øyet ikke ser 10

6 Kuldebroer Med kompetanse for det øyet ikke ser 11 Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner Søk etter kuldebroer Søk etter luftlekkasjer Med kompetanse for det øyet ikke ser 12

7 Luftlekkasjer Med kompetanse for det øyet ikke ser 13 Luftlekkasjer Med kompetanse for det øyet ikke ser 14

8 Luftlekkasjer Med kompetanse for det øyet ikke ser 15 Luftlekkasjer Når vi søker etter luftlekkasjer termograferer vi ved trykkforskjell over klimaskjermen Dette skaper vi ved datastyrte vifter av type Blowerdoor Trykktest av klimaskjermen er regulert av NS EN Med kompetanse for det øyet ikke ser 16

9 Luftlekkasjer Med kompetanse for det øyet ikke ser 17 Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner Søk etter kuldebroer Søk etter luftlekkasjer Lokalisering av vannbåren gulvvarme Med kompetanse for det øyet ikke ser 18

10 Vannbåren gulvvarme Med kompetanse for det øyet ikke ser 19 Vannbåren gulvvarme Med kompetanse for det øyet ikke ser 20

11 Vannbåren gulvvarme Med kompetanse for det øyet ikke ser 21 Vannbåren gulvvarme Med kompetanse for det øyet ikke ser 22

12 Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner Søk etter kuldebroer Søk etter luftlekkasjer Lokalisering av vannbåren gulvvarme Søk etter radon Med kompetanse for det øyet ikke ser 23 Radon i bygninger I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig 90 % av tiden innendørs Radon i bygninger får derfor stor betydning for befolkningens helse I land med kjølig klima som i Norge er det behov for innvendig oppvarming Som kjent stiger varm luft opp, og dermed dannes undertrykk i lavere deler av bygningen Dette øker sannsynligheten for inntrenging av radongass fra grunnen Normalt luftes det mindre i fyringssesongen, og inneluften fornyes i noe mindre grad. Dermed kan konsentrasjon av radon være høyere innendørs i del kalde årstiden Med kompetanse for det øyet ikke ser 24

13 Helserisiko ved radon Radon er en naturlig radioaktiv gass uten farge og lukt som frigis fra bergartene i grunnen Når radon brytes ned dannes det flere kortlivede radioaktive atomer av polonium, vismut og bly, også kalt radondøtre Døtrene sender ut flere typer stråling, men viktigst er alfastråling Alfastråler har kort rekkevidde og stoppes av klær og hud Ved å puste inn radonholdig luft fester disse døtrene seg til luftveiene, og her kan den frigitte alfastrålingen skade cellene og medføre risiko for utvikling av lungekreft Det tar mange år å utvikle lungekreft, sykdommen er vanskelig å helbrede Med kompetanse for det øyet ikke ser 25 Byggeforskriftens krav TEK 10 sier følgende om radon i 13 5: 1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømning av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m³ 2. Følgende skal minst være oppfylt: a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjonene i inneluft overstiger 100 Bq/m³ 3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd Med kompetanse for det øyet ikke ser 26

14 Radon i eksisterende bygninger Strålevernforskriften gjelder for allmenheten og fastsetter bindende grenseverdier for : Skolebygninger Barnehagebygninger Utleieboliger Grenseverdiene er bindende og må overholdes innen De innebærer at radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³, (tiltaksgrense) og at radonnivået uansett ikke skal overstige grenseverdien på 200 Bq/m³ Med kompetanse for det øyet ikke ser 27 Bildene er tatt ved 50 Pa undertrykk i flere rekkehus i et borettslag hvor det er målt over 100 Bq/m³, altså over tiltaksgrensen Med kompetanse for det øyet ikke ser 28

15 TEK 10, 14 3 stiller følgende krav til infiltrasjonsvarmetap: Trykktesting Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell: småhus 2,5 luftvekslinger per time øvrige bygninger luftvekslinger per time Trykktest av klimaskjermen er regulert av NS EN Med kompetanse for det øyet ikke ser 29 Trykktest enebolig Med kompetanse for det øyet ikke ser 30

16 Trykktest store bygg Med kompetanse for det øyet ikke ser 31 Trykktesting Hva er så farlig lekkasje? Ta et normalt inneklima i den kalde årstiden; 40 til 60 % relativ luftfuktighet 20 til 22 C innetemperatur 0 til 10 C utetemperatur ofte tørr uteluft ved minusgrader Varme vil spontant strømme fra varmt til kaldt Fuktighet vil alltids gå fra høy til lav relativ luftfuktighet Med kompetanse for det øyet ikke ser 32

17 Med kompetanse for det øyet ikke ser 33 Trykktesting Ølglass effekten oppstår under disse forhold; 50 % relativ luftfuktighet 20 C innetemperatur kondenserer ved ca 9 10 C Med kompetanse for det øyet ikke ser 34

18 Mollierdiagram Med kompetanse for det øyet ikke ser 35 TEK 10, Generelle krav om fukt Farlig trekk Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg og soppdannelse eller andre hygieniske problemer Fukt fra inneluften Bygningsdeler og konstruksjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke blir skadelig oppfuktet av kondensert vanndamp fra inneluften Med kompetanse for det øyet ikke ser 36

19 Farlig trekk, oppsummering Farlig trekk kan skade konstruksjon ved utett dampsperre: Slipper du ut 20 C / 50 % RF vil den kondensere i konstruksjon ved ca 9 C, har det oppstått kondens, kan muggsopp få fotfeste, hvis så, har denne vekstgrunnlag ved ca % RF, dette skjer allerede ved ca 14 C! Denne type skader skjer vanligvis i takkonstruksjon grunnet innvendig damptrykk Med kompetanse for det øyet ikke ser 37 Mollierdiagram Med kompetanse for det øyet ikke ser 38

20 Farlig trekk, oppsummering Kan også skje skader i konstruksjon ved utett vindsperre: man reduserer isolasjonsverdien grunnet trekk inn i denne, dermed senkes overflatetemperaturen og man kan få kondens på innsiden og muggsopp får fotfeste, hvis så, har denne vekstgrunnlag ved ca % RF, som vi så skjer dette allerede ved ca 14 C! Denne type skader skjer vanligvis bak møbler og innredning plassert inn mot yttervegg Med kompetanse for det øyet ikke ser 39 Håper presentasjonen har gitt et greit innblikk i hva termografi og trykktest kan brukes til innen FDV Har du et problem hvor du lurer på om termografi kan løse det? Ta kontakt, no cure, no pay! med visse forbehold! Spørsmål? Takk for oppmerksomheten! Med kompetanse for det øyet ikke ser 40

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer

Bygninger og inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14

Bygninger og inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14 Bygninger og inneklima Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14 Agenda Definisjon inneklima Krav og anbefalinger Bygg- og installasjonstekniske løsninger Erfaringer Definisjon inneklima Termisk miljø Atmosfærisk

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

RADON Forelesning i fag STE6230 VVS- og energiteknikk Integrert Bygningsteknologi - HIN Bjørn R. Sørensen Hva er radon? Radon er en radioaktiv edelgass som dannes ved radioaktiv nedbrytning av uran og

Detaljer

Bygningstekniske konsekvenser

Bygningstekniske konsekvenser Nye radonkrav i TEK10 Bygningstekniske konsekvenser Jonas Holme, Knut Noreng og Bjørn Petter Jelle 1 Radon Radon Radioaktiv edelgass som gir α- stråling Halveringstid 38 3,8 dager Dannes kontinuerlig fra

Detaljer

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Konsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA, Oslo, 31. mars 2011 Sintef 1 Loven

Detaljer

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Scandic Hotel KNA, Parkveien 68,

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time.

Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time. Att.: XXX prosjektleder Oppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder X barnehage Bygningen er oppført i 09, og byggemeldt som Andre bygninger etter TEK07 i følge oppdragsgiver. Trykktesting ble utført for

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Quality Hotel & Resort Kristiansand,

Detaljer

Ulike måter å måle radon på

Ulike måter å måle radon på Radonmåling og,ltak Ulike måter å måle radon på Utvalgsmåling forundersøkelser min 20% Måling med sporfilm Kortidsmåling med sporfilm min. 14 dg kun indikasjon Langtidsmåling med sporfilm min 2-3 mnd Anbefalt

Detaljer

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Bård Olsen Stavanger 5. april 2011 Fylkesmannen i Rogaland Oversikt Radonkilder Radon og helse Strålevernets anbefalinger for radon (2009) Måling og tiltak

Detaljer

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS 1 Kjære kunde! Friske hus gir Friske mennesker! Velkommen til vårt nye Trygghetsmagasin Vi i Radon Norge blir

Detaljer

Radon Temaveiledning

Radon Temaveiledning Melding HO-3/2001 juni 2001 Radon Temaveiledning Forord 1 Formålet med veiledningen 2 Regelverket 3 Saksbehandling og kontroll 4 Stråling og helserisiko 5 Radonkilder og radonkartlegging TEK 6 Tiltak i

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

Vurdering av radonegenskaper - FL 2000

Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Foam-King Norge AS Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 2014-07-02 Oppdragsnr.: 5143447 Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Revisjon: 00 00 2014-07-02 Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Daan Boonstra

Detaljer

Radon regelverk og anbefalinger

Radon regelverk og anbefalinger Radon regelverk og anbefalinger Ingvild Engen Finne, seniorrådgiver, Statens strålevern Oslo, 24.3.2015 www.nrpa.no Kort om Statens strålevern Rolle Landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet.

Detaljer

Kap. VIII Miljø og helse

Kap. VIII Miljø og helse Kap. VIII Miljø og helse 8-1 Miljø og helse Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks energieffektivitet, innemiljø, lydforhold, ytre miljø, drift, vedlikehold og renhold. Kravene

Detaljer

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 Produktoversikt og leggeveiledning Usynlig og luktfri radioaktiv gass Radon finnes nesten overalt; i grunnen, luften og vannet. Den er usynlig, luktfri og helsefarlig.

Detaljer

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei 9-23 0765 Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no Fax

Detaljer

relative luftfuktigheten

relative luftfuktigheten FUKT -en farlig fiende Fukt er en av båtens verste fiender. Tørr båt forhindrer rust, mugg, sopp, råte og beskytter elektronikken. Finner vi en effektiv luftavfukter? Tekst og foto: TROND J. HANSEN 78

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Icopal Radonsystemer April 2013

Icopal Radonsystemer April 2013 Icopal Radonsystemer April 2013 -sikker i grunnen 2 Radon er problemet ICOPAL Radonsystemer - sikker i grunnen Usynlig og luktfri radioaktiv gass Den finnes nesten overalt, i grunnen, luften og vannet.

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer