Klimaskall og energitekniske løsninger i svømmehaller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimaskall og energitekniske løsninger i svømmehaller"

Transkript

1 Klimaskall og energitekniske løsninger i svømmehaller Foredrag ved Svømmehallskompetanse 2010 Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Pål Kjetil Eian Seksjonsleder Inneklima og bygningsfysikk, Norconsult AS i Sandvika Bygningsingeniør fra NTH -89 med maksimal fordypning innen husbyggingstekniske fag Omfattende etterutdannelse, bl. a. innen VVS- og klimateknikk Tverrfaglig arbeidende innen hovedsaklig: Bygningsfysikk Inneklima og miljøforhold i bygninger Ventilasjonsteknikk Aktiv i undervisning Høgskolen i Narvik Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) RIF-godkjent rådgiver i Bygningsfysikk VVS- og klimateknikk. 5 1

2 Mål med denne forelesningen Få frem en del viktige og relevante problemstillinger og poenger om bygningsfysiske forhold i svømmehaller. 3 God litteratur om svømmehaller Kr. 990,- hos Sintef Byggforsk Gratis nedlastbar på nettet 4 5 2

3 Interessant presentasjon 5 Svømmehaller er ikke som andre bygg.. Innetemperatur C Relativ fuktighet % Massiv fordamping av vann fra bassengoverflate og gulv. Kontinuerlig drift av alle systemer, året rundt, døgnet rundt Ingen nattsenking (dog ofte omluft) Oppvarming med overtemperert luft, typisk opp langs vinduer Store mengder varmt gråvann Store mengder klorholdig vann Vannsøl Intensiv dusjing Regelmessig (daglig) spyling Korrosjonsfare 6 5 3

4 Høyangerbadet - energivennlig design? Oppvarmet med gratis overskuddsvarme fra Hydro Hva hvis Hydro legger ned? 7 TEK 07 - Godt nok for svømmehaller? Energitiltak i bygning skal tilfredsstille følgende nivå: Samlet glass-, vindus- og dørareal: maksimalt 20% av bygningens oppvarmede bruksareal (BRA). U-verdi yttervegg: 0,18 W/m 2 K U-verdi tak: 0,13 W/m 2 K. U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,15 W/m 2 K. U-verdi glass/vinduer/dører: 1,2 W/m 2 K som gjennomsnittsverdi inkludert karm/ramme. Normalisert kuldebroverdi skal ikke overstige 0,03 W/m 2 K for småhus og 0,06 W/m 2 K for øvrige bygg, der m 2 angis i oppvarmet BRA. Lufttetthet: 1,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell. For småhus gjelder 2,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell. Årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: 70%. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg, SFP-faktor (specific fan power): næringsbygg 2/1 kw/m 3 s (dag/natt), bolig 2,5 kw/m 3 s (hele døgnet). Automatisk utvendig solskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling. Natt- og helgesenking av innetemperatur til 19 C for de bygningstyper der det kan skilles mellom natt, dag og helgedrift. Idrettsbygg skal ha natt- og helgesenking av innetemperatur til 17 C

5 Forslag til U-verdikrav for svømmehaller Fra Undervisningsbygg: Kravspesifikasjon 2009 Idretts- og svømmehaller 9 Hva sier U-verdien på vinduene egentlig? I en svømmehall med 30 C er oppgitt U-verdi gyldig ved en utetemperatur på +10 C. Hvor interessant er det?

6 Forstå svømmehallens inneklima og dets belastninger på bygningskonstruksjonen Duggpunktstemperatur 20 C! Vanninnhold gram fukt/kg luft! 11 Hva innebærer duggpunkt på +20 C? Alle flater bør holde en overflatetemperatur høyere enn +20 C, selv når det er som kaldest ute. Vinduer og vindusrammer bør ha svært god U-verdi, og må ha bestrykning med ventilasjonsluft. Høyt plasserte vinduer, takvinduer og takluker bør unngås med mindre de kan bestrykes med ventilasjonsluft. Akustiske absorbenter må skilles fra bakvegg med en luftespalt som er åpen i topp og bunn. Akustiske absorbenter i tak må deles opp At kuldebroer generelt må ha svært stor fokus, og bør beregnes mht. overflatetemperatur og RF > 80%. Lokalet må trykksettes slik at varm fuktig svømmehallsluft ikke strømmer over til arealer med lavere temperatur

7 Termisk oppdrift - skorsteinseffekten Fordi varm luft er lettere enn kald luft.. 13 Vi regner litt på termisk oppdrift.. Den termiske oppdriften kan beskrives med følgende formel: 1 1 p 3414 h T2 T Δ = 1 [ Pascal] Med 30 C inne og -10 C ute gir dette 1,7 Pascal pr. meter. Med 14 m takhøyde gir dette et overtrykk på 12 Pa mot overgang tak/vegg og taket. Luftstrømmen gjennom et sirkulært hull kan vi beskrive som følger: L = 0,8 A Δp [ m 3 / s] Et sirkulært hull på 10 mm med overtrykk 12 Pa vil ha en luftstrøm ca. 0,8 m 3 /h Med 14 gram fukt/kg luft gir dette kondensasjon av ca. 10 g fukt/time. I løpet av 41 døgn er dette ca. 1 kg med fukt

8 Disse istappene er ikke som istapper flest.. 15 Luftlekkasje opp i kompakt tak Målt opp til 136 liter vann pr. m 3 isolasjon

9 Potensielt uttett? Entreprenørens egen løsning på en vanskelig detalj 17 Prinsipper for lufttetting og damptetting Som en hovedregel skal bæresystem alltid ligge på innsiden av dampsperresjiktet. Dampsperren må vises tydelig på alle byggdetaljer, og den må være kontinuerlig i alle overganger og alle gjennomføringer. Dette må være fullstendig løst under prosjekteringen, og representere byggbare løsninger! Og det må være en klar grense mellom de ulike entreprisene. Dampsperren skal utføres absolutt lufttett i alle overganger og alle gjennomføringer. Det bør stilles krav om at alle synlige lekkasjer ved trykktprøving og termografering eller røyk skal utbedres. Målt lekkasjetall n 50 bør tillates å være maksimalt 0,4 h -1 for våtsonen (svømmehall og dusjområder). Dampsperren bør ha Sd-verdi (ekvivalent luftlagsverdi) på minimum 50 m

10 Soneinndeling og korrosjonsklasser 19 Trykksetting av våtsonen Våtsonen (svømmehallsrommet + dusjene) bør settes under undertrykk. Undertrykket bør være så stort at det eliminerer overtrykket i toppen av svømmehallen på de kaldeste dagene. Undertrykket sørger for å holde den varme fuktige og klorholdige luften inne i våtsonen. Undertrykk skapes ved å trekke av mer luft enn det tilføres i denne sonen (ca. 10%) Luft vil da strømme over fra de omliggende sonene, typisk gjennom dører osv. Det er strømningsmotstanden for den overstrømmede luften som skaper undertrykket. Det er en avgjørende forutsetning for å trykksette våtsonen at denne er fysisk lukket, og forblir fysisk lukket i drift!

11 Termisk oppdrift - med trykksetting Fordi varm luft er lettere enn kald luft.. 21 Detaljer må tegnes helt ut

12 Vanskelig overgang mellom vegg og tak 23 Foamglas isolasjon gir fuktsikre tak

13 Lessons learned fra Pirbadet 25 Råd på veien fra adm. dir. Knut J. Pettersen i stiftelsen Pirbadet

14 Takk for oppmerksomheten! Pål Kjetil Eian Sivilingeniør MRIF Seksjonsleder Inneklima og bygningsfysikk Telefon: Fax: Mobil: e-post:

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer Nye energikrav nye løsninger Norsk bygningsfysikkdag 2007 28.11.2007 Thon Hotel Opera, Oslo Nye anbefalinger fra Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Innhold Nye energikrav Byggforskserien Beregningsmodul

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

Befaringsprotokoll Revisjon1 Sameiet ---------------------- Jessheim

Befaringsprotokoll Revisjon1 Sameiet ---------------------- Jessheim ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll Revisjon1 Sameiet ---------------------- Jessheim Generelle opplysninger: Oppdragsgiver:

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Svømmehaller og krav til energieffektivitet Indoor swimming pools and requirements for energy efficiency

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Hva kommer rundt neste sving?

Hva kommer rundt neste sving? Fagmøte torsdag 29.04.10 Hva kommer rundt neste sving? Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo Regjeringens/Stortingets mål TEK 10 gjelder fra 01.07.10 Energi

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2010 Tittel Forfattere : ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS

Detaljer

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG BACHELOROPPGAVE: ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG FORFATTERE: BJØRN IVAR NORD TROND S. SØDERLUND MATS T. GRØTTING Dato: 25.5.2010 Sammendrag Tittel: Energi og økonomiske

Detaljer

Bjørnsletta skole - FutureBuildt

Bjørnsletta skole - FutureBuildt Passivhus Norden 2013 Bjørnsletta skole - FutureBuildt Erik Økland - Prosjektleder Bjørnsletta skole - erik.okland@veidekke.no Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo 0214 Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma

Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma NS 3031 Energiytelse i eksisterende bygg Hvordan bruke NS 3031 I eksisterende bygg Hva skal eksisterende bygg gjøre??? Brynjulf Skjulsvik GODT DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG SYNES IKKE. MANGLENDE DRIFT OG

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK. Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal

INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK. Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal INFORMASJONSBLAD Nr. 7 Utgitt april 1996 Sist revidert: september 2013 www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe

Detaljer

Termografi som et verktøy i FDV

Termografi som et verktøy i FDV Vedlikehold av bygninger, juni. 2013 Rolf Ekholt Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner 04.06.2013 Med kompetanse for det øyet ikke ser 2 Flate

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer