Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er et Lavenergi- og Passivhus?"

Transkript

1 Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS

2 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på Passivhus Bygging av Passiv- og Lavenergihus Rehabilitering til Passiv- og Lavenergihus Eksempel fra Egenes Park 2

3 Hva er Passivhus? Utviklet av Dr. Feist i ca Startet Passivhaus Institut i Darmstadt, Tyskland. Passivhaus standard ble sluppet på 90- tallet som definerende standard for boligbygg. Har blitt benyttet frem til nå for både boliger og andre bygningstyper. God isolering, tetting og gjenvinning av ventilasjonsluft gjør at man ikke trenger et (konvensjonelt) oppvarmingssystem. -> Typisk energibruk til oppvarming < 15 kwh/m²år 3

4 Hva er Passivhus? Besparelsene ved å ikke installere varmeanlegg gjør delvis opp for merkostnadene ved økt isolasjon / tetting. Fungerer først og fremst på bygninger som ikke har behov for kjøleanlegg (småhus, boligbygg, barnehager, skoler). 4

5 Hva er Passivhus i Norge? Norsk Standard NS 3700 Kriterier for Lavenergi- og Passivhus Boligbygninger er rett rundt hjørnet! Kravene til et Passivhus er iflg. standarden: Netto oppvarmingsbehov 15 kwh/m 2 år Tetthet 0,6 oms/h v. 50 Pa trykkforskjell U-verdier rundt 0,1 0,15 W/m 2 K Krever energiberegning etter lokalt klima. Kravet justeres etter årsmiddeltemperaturen på stedet. Vanligvis oppvarming på badet Passivhus i Norge skiller seg noe fra den Tyske definisjonen. Det er ikke helt gjennomførbart å bygge uten oppvarmingssystem i Norge. 5

6 Hvorfor har Passivhus blitt en suksess? Passive løsninger er fornuftig og miljøvennlig Klare definisjoner, streng dokumentasjonsprosedyre og ambisiøse krav gjør at utbygger vet hva de får dersom de kjøper Passivhus. Detaljprosjektering og kontroll i utførelse har resultert i lite feil og fornøyde kunder. Varemerke for fremtidsrettet og miljøvennlig husbygging. 6

7 Eksempler på Passivhus 7

8 Hva er Lavenergihus? Lavenergihus er ikke et like unikt begrep som Passivhus Norsk begrep Lavenergihus Boligbygninger defineres i prns 3700: Netto oppvarmingsbehov 30 kwh/m 2 år Tetthet 1,0 oms/h v. 50 Pa trykkforskjell Kan oppnås med litt bedre u-verdier enn forskriftskrav Krever energiberegning etter lokalt klima. Kravet justeres etter årsmiddeltemperaturen på stedet. Er dette et Lavenergibygg? Også definert klasse 2 i standarden (45 kwh/m2 år) 8

9 Passiv- og Lavenergibygg som yrkesbygg Passivbygg Egner seg pr. i dag best for enkle bygningstyper som ikke har store krav til inneklima / kjøling Lavenergibygg Egner seg godt til alle bygningstyper. Vanskeligere å oppnå økonomiske besparelser ved ikke å installere varme / kjøleanlegg Kan ofte oppnås med tiltak på tekniske komponenter og krever ikke så mye ekstra isolasjon Fare for overtemperatur i bygg med høye internlaster Begynner å bli vanlig Lite ambisiøst? Kommer i fremtiden 9

10 Dokumentasjon av Passiv- og Lavenergibygg Det finnes per i dag ingen standard for hva som er Passiv- og Lavenergi Yrkesbygg i Norge SINTEF Prosjektrapport 42 Kriterier for Passiv- og Lavenergibygg Yrkesbygg Når det ikke foreligger standarder må man legge annen dokumentasjon til grunn - SINTEF Rapporter 10

11 NS 3700 Kriterier for lavenergi- og Passivhus Boligbygninger Kravutformingen i NS 3700 vil være retningsgivende for andre standarder og forskrifter for Passiv og Lavenergibygg Primært krav er satt på netto oppvarmingsbehov Sekundære krav til varmetapstall, CO2-utslipp/fornybar energi minstekrav til komponenter og bygningsdeler Kriteriene justeres for bygg på steder med årsmiddeltemperatur lavere enn 6,3 ºC 11

12 Bygging av Passiv- og Lavenergibygg Fastslå energimål TIDLIG! Informere og motivere prosjektteamet Høy grad av kontroll og oppfølging i byggefase Brukeropplæring 12

13 Energimål og kravsutforming Gjøres oftest i form av tallfestet krav til bygningens beregnede energibehov kwh er ikke kwh: Netto energi Levert energi Netto energi til oppvarming Hvordan skal det beregnes? Anbefales å henvise til NS 3700 Må være på plass TIDLIG!, før arkitekten begynner å tegne 13

14 Energisystemet for bygninger Netto energibehov Primærenergifaktor (utvinning, transport, lagring) Levert energi Virkningsgrad energisystemer (varmepumpe, vannbåren varme) Primærenergi 14

15 Prosjektering - Hva er viktig å tenke på? Arkitekt Tekniske fag Varmeeffektiv bygningsform RIB / Byfys God isolasjonsevne, lite Fornuftig bruk av vinduer kuldebroer Maksimal utnyttelse av sol og Fuktteknisk trygge detaljløsninger andre tilgjengelige energikilder God tetthet uten å sette urimelige på stedet krav til de utførende RIV og RIE Energieffektive komponenter og systemer som fungerer, sammen Muligheter for å hente ut informasjon om energibruk i driften 15

16 Bygging Stiller større krav til de utførende Mindre rom for feil: byggfukt, luftlekkasjer, nedtråkket og manglende isolasjon Meget gode erfaringer, så lenge man er forberedt og har fokus på utfordringene God kvalitet kommer byggeier til gode 16

17 Rehabilitering til Passiv- og Lavenergibygg Viktig klimatiltak Mange utfordringer Alle tilfeller er forskjellige Ambisjonene bør tilpasses hvert enkelt prosjekt Noen løsninger er enklere å gjennomføre enn andre. 17

18 Eksempler på tiltak ved rehabilitering Krevende tiltak: Etterisolering Må ofte isoleres utvendig Medfører at fasaden endres Krever plass på fortauet Tetthet Ventilasjonsanlegg Mindre krevende tiltak: Styringssystem og regulering Vinduer Lys Behovsstyring Energileveranse (bytte fra oljekjel til varmepumpe?) Grønn energi (solceller, solfanger?) 18

19 19 Den mest miljøvennlige energien er den man ikke bruker..

20 20 EGENES PARK: ENERGILØSNINGER

21 Energikrav i Norwegian Wood Krav til boligbygg for å få økonomisk støtte fra Norwegian Wood: 65 kwh/m² (vektet levert energi) Til sammenligning: Krav i TEK 07 til boligblokker: 120 kwh/m² (samlet netto energibehov) Antatt øvre grense merke B i energimerkeordningen: ca. 100 kwh/m² (levert energi) Energibudsjett skal dokumenteres ved beregning etter NS

22 Hva settes det krav til? Politiske vektingsfaktorer Beregnet netto energibehov Levert energi Vektet levert energi Ved å sette krav til vektet levert energi belønner man også miljøvennlig valg av energikilde. Begrepet vektet levert energi er i dag litt ut, og ser ut til å bli erstattet av angitt CO2-utslipp i energimerkeordningen. 22

23 Energirådgivning i faser Sørge for at valgte løsninger gjennomføres på tilfredsstillende måte i virkeligheten Hvilke konkrete løsninger/produkter må vi benytte for å tilfredsstille kravene? Dokumentere at den endelige prosjekterte bygningen tilfredsstiller kravene. Hentet fra BE Temaveileder for Energi i TEK 07 Hvilke prinsipper skal vi satse på for å nå energimålene? Er det mulig å oppnå ønsket energiforbruk med den prosjekterte bygningsformen? Er dette økonomisk gjennomførbart? 23

24 Energi strategi Energiprinsipp Egenes Park Energikåpe med relativt lav formfaktor (0,36). Godt isolert bygningskropp med lavt vindusareal. Høy tetthet gir lavt infiltrasjonstap. Moderne energisystem med varmepumpe, gasskjel, lav SFPfaktor og effektiv gjenvinning av ventilasjonsluft. Luft-vann varmepumpe fra avtrekk i parkeringskjeller gir høy virkningsgrad. Energioppfølging / brukeropplæring 24

25 Detaljprosjektering Eksempel på arealoppstilling fra arkitekt Egenes Park arealoppstilling "BEAMEN"/fellesareal "BEAM" Felles "BEAM" Felles "BEAM" Felles "BEAM" Felles SUM ,0 % 19,2 % 10,0 % 70,8 % Nord Syd Øst Vest Totalt fasadeareal Fasadesystem "BEAMEN" SØR Vinduer Trappehus Vinduer "BEAMEN" Totalt Glass Areal terrasse Mezz etg. 315 Areal utvending tak "BEAMEN" 950 Totalt glass 611 Areal gulv mot luft (under "BEAMEN") 562 Totalt dører inkl. garasjeport og rømning. 317 Totalt vegg BRA Leiligheter Sum Dører / porter BRA Trappehus 882 Total BRA 1. til 4. etg Areal inkluderer trapperom og heissjakter, ekskl. øvrige sjakter Sum glassareal i fasade 611 m_ 928 m_inkl dører % glassareal av BRA 14,1 % 21,5 % Totalt dører / vinduer YV type 1-2 YV type 3-4 YV type 5-6 Totalt vegg 25

26 Detaljprosjektering U-verdier Bygningsdel U-verdi TEK 07 Dokumentert Yttervegger 0,20 0,18 Tak 0,12 0,13 Terrasse 0,16 0,13 Gulv mot uoppv. kjeller 0,08 0,15 Gulv mot det fri 0,10 0,15 Beregnet av BYFYS Beregnet av BYFYS Beregnet av BYFYS Beregnet av BYFYS Beregnet av BYFYS Vinduer 0,7 1,2 Vindusleverandør Dører 1,1 1,2 Vindusleverandør Kuldbroer (W/ m2k) 0,016 0,06 Beregnet av BYFYS 26

27 Detaljprosjektering Oppvarming / ventilasjon Egenes Park TEK 07 Dokumentert Varmegjenvinner 80% 70% Oppgitt av RIV SFP-faktor 1,9 kw/m³s 2,5 kw/m³s Oppgitt av RIV Ventilsjonsluftmengde 1,7 m³/hm² 1,7 m³/hm² Oppgitt av RIV Driftstid ventilasjon Halv luftmengde nattestid Konstant hele døgnet Oppgitt av RIV / låst i NS

28 Detaljprosjektering Inndatatabell etter NS 3031 Inndata for energiberegning av boligene. Arealer [m 2 ] Gjennomsnittlig varmegjennomgangskoeffisient for bygningsdeler [W/m 2 K] Størrelser Oppvarmet gulvareal, BRA (A fl ) [m 2 ] Oppvarmet luftvolum (V ) [m 3 ) Yttervegger Inndata Dokumentasjon Yttervegger m Oppgitt av ARK Tak m Oppgitt av ARK Gulv m Oppgitt av ARK Vinduer, dører og glassfelt m Oppgitt av ARK Fra tegninger, dokumentert av ARK Beregnet ut fra oppvarmet BRA og oppgitt takhøyde 0,20 Beregnet etter detaljer fra ARK (U-verdi) [W/m2K] Tak 0,11 Beregnet etter detaljer fra ARK (U-verdi) [W/m2K] Gulv 0,08 Beregnet etter detaljer fra ARK (U-verdi) [W/m2K] Vinduer, dører og glassfelt 0,7 (Dører 1,1) Oppgitt av vindusleverandør Arealandel for vinduer, dører og glassfelt i forhold til oppvarmet bruksareal (%) Normalisert kuldebroverdi ( ) [W/m 2 K] Lekkasjetall (n 50 ) [h -1 ] Temperaturvirkningsgrad ( ) for varmegjenvinner [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP ) relatert til luftmengder, i driftstiden [kw/m 3 /s] Spesifikk vifteeffekt (SFP ) relatert til luftmengder, utenfor driftstiden [kw/m 3 /s] Gjennomsnittlig ventilasjonsluftmengde i driftstiden, gitt per m? oppvarmet bruksareal Gjennomsnittlig ventilasjonsluftmengde utenfor driftstiden, gitt per m? oppvarmet bruksareal 17,6 % Fra tegninger, dokumentert av ARK 0,016 Beregnet etter detaljer fra ARK. 1,1 Infiltrasjon på 0,08 som tilsvarer lekkasjetall 1,1. Egen dokumentasjon 80 % Roterende varmegjenvinner dokumentert av leverandør 1,9 Dokumentert av leverandør ved beregnet trykkfall (1,75 for rent filter) 1,9 Samme luftmengde hele døgnet Forutsetter 1,7 m?/h m? iht NS Samme luftmengde hele døgnet. Standardisert inndatatabell fra NS 3031 letter kommunikasjonen ved utveksling av bygningsdata. Inneholder kun de viktigste dataene. I virkeligheten er det mange flere. 28

29 Detaljprosjektering Beregnet netto energibehov Energibudsjett boligdelen Netto energibehov kwh kwh/m 2 Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter/pumper Belysning Teknisk utstyr Kjøling 0 SUM Beregninger er gjort i dynamisk beregningsprogram Energi i Bygninger. 29

30 Detaljprosjektering Vektet levert energi Netto energi kwh/m_ System - virknings - grad Tilført energi kwh/m_ Vektings - faktor Vektet tilført, kwh/m_ Elektrisk Varmepumpe 44 2, Gass 12 0, ,6 8 SUM * 30

31 Detaljprosjektering Endelig beregnet energiforbruk 31

32 Detaljprosjektering Gjennomgang av detaljtegninger v/ BYFYS 32

33 Bygging 33

34 Bygging Ivaretakelse av tetthetskrav - Tetthetsnotat Mulig at tettheten kan komme ned mot 0,9 luftvekslinger pr. time (har regnet med 1,1). Dette forutsetter: Kontinuerlig tett dampsperre Kontinuerlig tett vindsperre av GU-plater + vindsperreduk Alle fuger utføres med to-trinns tetting Korrekt og nøyaktig utførelse med tilfredsstillende utførelseskontroll 34

35 TAKK for oppmerksomheten 35

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Klimautfordringer og klimaforliket Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Clarion Hotel Royal Christiania 23.04.08 Rådg. ing. MRIF Erling Weydahl

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case SINTEF Byggforsk Tor Helge Dokka (SINTEF), Tore Wigenstad(SINTEF), Kristian Lien (CEOTO) Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case Prosjektrapport 35 2009 SINTEF

Detaljer

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet 212 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult AS og SINTEF Byggforsk på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

Energibruk i 9 passivhus- Sammenligning mellom beregnete og målte verdier

Energibruk i 9 passivhus- Sammenligning mellom beregnete og målte verdier Passivhus Norden 213 Energibruk i 9 passivhus- Sammenligning mellom beregnete og målte verdier Anna Svensson, SINTEF Byggforsk, P.O. 124 Blindern, N-314 Oslo, anna.svensson@sintef.no Eyvind Fredriksen,

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no Du som huskjøper bør være like opptatt av energiforbruk som en bilkjøper er opptatt av drivstoff-forbruk

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer