Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt"

Transkript

1 1 Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Stig Geving, professor Institutt for bygg, anlegg og transport Klimax frokostmøte, 15.feb 2011 Dokkhuset, Trondheim

2 2

3 3 Hva er problemet? To hovedeffekter: 1. Ytre del blir kaldere, og RF øker dermed noe i dette området Økt RF medfører bl.a. økt muggvekstrisiko 2. Byggfukt (+ evt. lekkasjevann i bruksfasen) tørker senere ut RF er høy over en lengre periode enn før, dvs. vi får økt muggvekstrisiko

4 4 Effekt av kaldere ytre del Eksempel 1: Beregnet temperatur og RF rett bak vindsperra (mellom vindsperre og isolasjon) for forskjellige isolasjonstykkelser og stasjonære forhold. Klimaforhold: Tute = 5 o C, RFute = 90%, Tinne = 23 o C, RFinne = 40%. Konstruksjon: Luftet kledning, 13 mm porøs trefiberplate (vindsperre), X mm mineralull, dampsperre (Sd = 10 m), 13 mm gipsplate. RF (%) bak vindsperre RF Temperatur 150 mm 250 mm 400 mm Isolasjonstykkelse 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 Temperatur ( o C) bak vindsperre

5 5 Eksempel forts: Hvor mye øker risikoen for muggvekst? 400 mm 150 mm

6 7 Bindingsverksvegger - beregning av effekt av kaldere ytre del Eksempel 2: 12 mm gipsplate Dampsperre (Sd = 10 m) 150 el. 250 el. 400 mm mineralull 12 mm asfaltimpregnert porøs trefiberplate (Sd = 0,23 m ved 72% RF) Luftet kledning Beregning over 1 år med WUFI 1D Pro

7 8 Bindingsverksvegger - beregning av effekt av kaldere ytre del Eksempel 2 forts: Relative humidity, RH (%) Periods favourable for mould growth (for 400 mm insulation) RH-150 mm RH-250 mm RH-400 mm Temperature ( o C) 40 Temp-400 mm Time (month) RF på vindsperras indre overflate, for hhv. 150, 250 og 400 mm varmeisolasjon. Beregningsperiode 1. januar 31. desember. Uteklima er Karasjok. Månedsmiddelverdier.

8 9 Bindingsverksvegger - beregning av effekt av kaldere ytre del Eksempel 2 forts: Relativ luftfuktighet, RF (%) RF-150 mm (nr 1) RF-250 mm (nr 2) RF-400 mm (nr 3) Temperatur ( o C) 40 Temp-400 mm (nr 3) Tid (måned) RF på vindsperras indre overflate, for hhv. 150, 250 og 400 mm varmeisolasjon. Beregningsperiode 1. januar 31. desember. Uteklima er Oslo. Månedsmiddelverdier.

9 10 Bindingsverksvegger - beregning av effekt av senere uttørking av byggfukt Eksempel 3: Beregning over 3 mnd med WUFI 2D 36 mm bred stender med høyt startfuktnivå (30 vekt%) Beregningspunkter: - midt i stender - indre del: ca mm fra dampsperra - ytre del: ca m fra vindsperra

10 11 Bindingsverksvegger - beregning av effekt av senere uttørking av byggfukt Eksempel 3 indre del av stender: 100 Relativ luftfuktighet, RF (%) mm, indre del 400 mm, indre del Tid (uker) Beregningsperiode 1. august 31. oktober (12 uker). Startfuktnivå for treverket er 30 vekt%. Uteklima er Oslo.

11 12 Bindingsverksvegger - beregning av effekt av senere uttørking av byggfukt Eksempel 3 ytre del av stender: 100 Relativ luftfuktighet, RF (%) mm, ytre del 400 mm, ytre del Tid (uker) Beregningsperiode 1. august 31. oktober (12 uker). Startfuktnivå for treverket er 30 vekt%. Uteklima er Oslo.

12 13 Bindingsverksvegger - MÅLING av effekt av senere uttørking av byggfukt Eksempel 4: Måling i laboratorium på bindingsverksvegger Treverk fuktet opp over 30 vekt% ved nedykking i vann i 1 uke (svært ugunstig) Fuktforholdene i treverket målt over en periode på 5 uker etter lukking av konstruksjonen Isolasjonstykkelser: 2 elementer 150 mm 2 elementer 400 mm Klimaforhold: Inne: 20 o C, RF = 40% Ute: 10 o C, RF = 80%

13 14 Bindingsverksvegger - MÅLING av effekt av senere uttørking av byggfukt Målepunkter i bunnsvill og stender.

14 15 Eksempel 4 forts: Uttørking v/målepunkt på varm side av stender: 50 Målepunkt 1 og 4 40 Fuktinnhold (vekt%) mm 150 mm aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep Tid (dato)

15 16 Eksempel 4 forts: Uttørking v/målepunkt på varm side av stender: 50 Målepunkt 2 og 3 40 Fuktinnhold (vekt%) mm 400 mm aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep Tid (dato)

16 17 Eksempel 4 forts: Uttørking v/målepunkt på kald side av stender: 50 Målepunkt 6 40 Fuktinnhold (vekt%) mm 400 mm aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep Tid (dato)

17 18 Uteluftventilert kryperom - beregning av effekt av kaldere kryperom Mer isolasjon i bjelkelaget mot kryperom Temperaturen i kryperommet synker og RF øker Kryperommet blir mer utsatt for kondens og muggvekst, men hvor mye? Beregning med CRAWL & CRAWLRF Beregnet for småhus, kun plastfolie på grunnen

18 19 RF og temperatur midt i kryperommet 100 RF-100 mm RF-200 mm RF-300 mm RF-500 mm Temp-200 mm 20 Relativ luftfuktighet, RF (%) Temperatur ( o C) Tid (uker) -20 Sted = Oslo. Kryperommets luftskifte = 0,5 1/h. 0,2 mm plastfolie på grunnen. Beregningsperiode 1. januar 31. desember.

19 20 RF og temperatur midt i kryperommet RF-200 mm RF-500mm Temp 200 mm Relativ luftfuktighet, RF (%) Temperatur ( o C) Tid (uker) -20 Sted = Røros. Kryperommets luftskifte = 2,0 1/h. 0,2 mm plastfolie på grunnen. Beregningsperiode 1. januar 31. desember.

20 21 Kalde luftede loft - beregning av effekt av kaldere loft Mer isolasjon i bjelkelaget mot loft Temperaturen på loftet synker og RF øker Loftet blir mer utsatt for kondens og muggvekst, men hvor mye? Beregning med Takfukt Vinddrevet ventilasjon, luftlekkasje fra etasje under ved skorsteinseffekt, etc.

21 22 RF og temperatur på innsiden av undertaket på det kalde luftede loftet for forskjellige isolasjonstykkelser i himlingen RF-100 mm RF-250 mm RF-500 mm RF-750 mm Temp-250 mm 20 Relativ luftfuktighet, RF (%) Temperatur ( o C) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -20 Sted = Oslo. God ventilasjon av loftet. Middels fukttilførsel fra etasje under.

22 23 RF og temperatur på innsiden av undertaket på det kalde luftede loftet for forskjellige isolasjonstykkelser i himlingen Relativ luftfuktighet, RF (%) Temperatur ( o C) RF-100 mm RF-250 mm RF-500 mm RF-750 mm Temp-250 mm Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -20 Sted = Oslo. Redusert ventilasjon av loftet. Større fukttilførsel fra etasje under.

23 24 Konklusjoner Generelt: Risikoen for fuktskader og muggvekst øker noe Kan (lett) motvirkes ved riktige material- og konstruksjonsvalg samt riktig utførelse Visse typer til dels ugunstige konstruksjoner blir imidlertid enda mer ugunstige, og i slike tilfeller bør alternative løsninger velges.

24 25 Senere uttørking av byggfukt er viktigste effekt Selvuttørking etter lekkasjer mindre i høyisolerte konstruksjoner Ekstra viktig hvis andre faktorer også hindrer uttørkingen, for eksempel relativt damptett vindsperre Dvs. hovedtiltak: større fokus på å unngå oppfukting i byggefasen! konstruksjonene må være tilstrekkelig tørre ved lukking sørg for at uttørkingsevnen er god, dvs. velg så dampåpen vindsperre som mulig

25 26 Kaldere ytre del har også betydning, men: Helst hvis det også er andre ugunstige faktorer, for eksempel Relativt damptett vindsperre Manglende dampsperre Luftlekkasjer innefra Etc Dvs. ikke behov for tiltak for bindingsverksvegger Velg konstruksjoner/løsninger som senker RF bak vindsperra, for eksempel: Svært dampåpen vindsperre Vindsperre med en viss isolasjonsevne God dampsperre (hindre fukttransport innenfra)

26 27 Kryperom: Vurder alternative løsninger til kryperom, f.eks. Golv på grunnen Forbedre kryperomsløsningen, f.eks. Varmeisolasjon på grunnen Forbedre ventilasjonen Etc

27 28 Kald luftet loft: Normalt ikke behov for tiltak Sørg for at: loftet er godt ventilert bjelkelaget er så tett som mulig huset er godt ventilert så luftfuktigheten er lav Alternativ løsning: Kaldt uluftet loft med dampåpent undertak

28 29 Hva har vi glemt? POSITIVE konsekvenser av nye forskriftskrav: Økt lufttetthet mindre risiko for skadelige luftlekkasjer Balansert ventilasjon og varmegjenvinning Bedre og mer kontrollert ventilasjon Lavere luftfuktighet i innelufta Redusert kondensrisiko

29 30 Oppsummering Eventuelle negative fuktkonsekvenser ved økt isolasjonstykkelse er IKKE noe stort problem og motvirkes ved forholdsvis enkle tiltak og fornuftige materialvalg

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger Mer isolasjon og tettere bygninger konsekvenser? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA Ingeniørenes

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Scandic Hotel KNA, Parkveien 68,

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene, NTNU-Trondheim, 3. - 4.

Detaljer

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Konsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA, Oslo, 31. mars 2011 Sintef 1 Loven

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Quality Hotel & Resort Kristiansand,

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne SINTEF Byggforsk KNUT NORENG OG SIVERT UVSLØKK Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Prosjektrapport 63 2010 SINTEF Byggforsk Knut Noreng og Sivert Uvsløkk

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Feilfrie bygg Er det realistisk?

Feilfrie bygg Er det realistisk? Feilfrie bygg Er det realistisk? Løsninger for tak, yttervegger og konstruksjoner mot terreng og våtrom Prinsipper for oppbygging Kursdagene ved NTNU, 6. 7. januar 2009 Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Detaljer

Dampåpne undertak er de dampåpne også ved minusgrader?

Dampåpne undertak er de dampåpne også ved minusgrader? Dampåpne undertak er de dampåpne også ved minusgrader? Erfaringer fra to kalde vintre Resultater fra laboratoriemålinger Sivert Uvsløkk Seniorforsker,, Byggematerialer og konstruksjoner Trondheim 1 Erfaringer

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Marte Boro. nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser,

Marte Boro. nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser, Når man skal tilbakeføre et gammelt hus til fordoms prakt, bør man benytte sjansen til å isolere bedre. Skal man skifte panel må man i alle fall sørge for god tetting. Og ofte kan man få til noen centimetre

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Bygninger og inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14

Bygninger og inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14 Bygninger og inneklima Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14 Agenda Definisjon inneklima Krav og anbefalinger Bygg- og installasjonstekniske løsninger Erfaringer Definisjon inneklima Termisk miljø Atmosfærisk

Detaljer

INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK. Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal

INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK. Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal INFORMASJONSBLAD Nr. 7 Utgitt april 1996 Sist revidert: september 2013 www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Utførelse av småhus Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Kompendium for Lavenergiprogrammet Anders Kirkhus Hefte 3: Utførelse av småhus Emneord: Energi,

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Passivhus - et viktig skritt mot bærekraftige bygg!

Passivhus - et viktig skritt mot bærekraftige bygg! Passivhus - et viktig skritt mot bærekraftige bygg! Sverre Holøs 1 Passivhus - et viktig skritt mot bærekraftige bygg! Littegrann bakgrunn Tette hus, tette beboere eller treg byggebransje? Kan man dø av

Detaljer