Fra olje. til direkte gass. Konvertering av lakkeringskabin. med frekvensstyrt avtrekk og tilluft og blåsesystem med jetdyser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra olje. til direkte gass. Konvertering av lakkeringskabin. med frekvensstyrt avtrekk og tilluft og blåsesystem med jetdyser"

Transkript

1 Konvertering av lakkeringskabin Fra olje til direkte gass med frekvensstyrt avtrekk og tilluft og blåsesystem med jetdyser Visste du at det mest antagelig blir forbudt å fyre med olje i 2020?

2 Speedpaint energisparepakke Konverter lakkeringskabinen og styrk bunnlinjen allerede første år. Visste du at det mest antagelig blir forbud mot oljefyring i 2020? - det heter så i Stortingets klimamelding fra Eller, har du tenkt på å gå over til annen oppvarming i lakkeringskabinen, av andre årsaker? Uansett bør du velge en løsning med direkte gassbrenner, jetdyser og frekvensstyrt avtrekk og tilluft - det lønner seg! Du behøver ikke å bytte ut lakkeringskabinen for å øke kapasiteten, redusere energiforbruk og CO 2 -utslipp. VV Teknikks energisparepakke kan installeres i alle eksisterende lakkeringskabiner, uansett nåværende oppvarmingsform. Med vår energi sparepakke oppvarmes ventilasjonsluften direkte med en kanalbrenner som går på gass. Alt varmetap i kjeler og varmeveksler elimineres. Etter konverteringen er det heller ikke noe varmetap via skorstein(normalt ca. 20 %) og overførselen av varme, til lakkeringskabinen, er så stor at arbeidstiden for hver lakkering reduseres voldsomt. Virkningsgraden er 100 %. Fordeler med VV Teknikks Speedpaint energisparepakke: Markedets dokumentert beste energibesparelser (gir en besparelse på rundt 30 % av energiforbruket). Kan spare utskiftning av gammel kjele Besparelser i utgifter til vedlikehold. Hurtigere lakkeringsprosess og dermed større kapasitet. Helautomatisk regulering av trykk i kabinen sørger for bedre lakkeringsresultat og etterbehandling. Smidigere drift av sprøyte-/tørkekabinen og mindre slitasje. Kan installeres i alle sprøyte-/tørkekabiner uansett nåværende oppvarmingsform (olje, gass, fjernvarme etc.). Ingen temperatursvingninger i kabinen. Frekvensomformere sørger for at det kun brukes den energi, som det er behov for. Styring med spareprogrammer, gjennomtenkt til minste detalj, og med brukervennlig touchpanel. Kort tilbakebetalingstid av investeringen (3-5 år, i enkelte tilfeller helt ned i 1 år). VV Teknikk AS står for arbeidet med å innhente godkjennelser. Redusert CO 2 -utslipp Økt produktivitet Høyere kvalitet Lavere energiforbruk Høyere driftsikkerhet tlf

3 Økonomi En vesentlig grunn for og montere vår Speedpaint energisparepakke er de økonomiske fordelene. Du sparer på både energi og årlige driftsutgifter. Energiutgiftene til drift av en lakkeringskabin er betydelig. Energiprisene har vært stigende, og det må forventes, at prisene stiger ytterligere i årene som kommer. Derfor vil en reduksjon av energiutgiften ikke bare gi en besparelse her og nå, men vil også sikre en stadig stigende økonomisk gevinst i fremtiden. Den smarte styringen og frekvensstyrte vifter vil også føre til at strømforbruket vil gå dramatisk ned. Installasjon av vår energisparepakke vil typisk gi besparelser i energiforbruket på rundt 30%. Dette sammen med den økte kapasiteten, kan føre til så store besparelser, at investeringen kan være tilbakebetalt meget raskt, vanligvis 3-5 år, i noen tilfeller helt ned i ett år. Større kapasitet Ved installasjon av Speedpaint blir tørkeprosessen betydelig kortere. I tillegg til en raskere og mer effektiv varmekilde, blir varmluften ledet via en rekke jetdyser som sprer varmluften raskere og jevnere i kabinen. Jetdysene er utviklet for å redusere tørketiden av alle typer lakk. For vannfortynnbare produkter er luftbestrykning viktigste faktor for redusert tørketid, mens for løsemiddelbaserte produkter er temperatur viktigste faktor. Med Speedpaint oppnår man begge deler. Dyser plassert langs begge langsidene av kabinen overøser lakkeringsobjektet med luft. Ved tørking av vannbasert lakk kreves ingen temperaturheving, men ved tørking av løsemiddelbaserte lakker, sendes oppvarmet luft gjennom dysene. Uten Jetdysene får man høyere temperatur oppunder taket enn nede ved gulv i kabinen. Ønsket temperatur oppnås også vesentlig raskere, og den total tørketiden reduseres. En raskere lakkeringsprosess gir økonomiske fordeler, og større kapasitet i kabinen. Det kan forventes en tidsbesparelse på omkring %, som betyr lavere produksjonspris pr. enhet, som går igjennom kabinen. Miljø Gass er den mest miljøvennlige av de fossile energikildene. Bruk av naturgass eller LPG(propan) kan bidra til reduserte utslipp av forurensende gasser, dersom den erstatter andre mer forurensende energibærere som olje. Overgang til gass kan bidra til å begrense utslippene av karbondioksid (CO 2 ), nitrogenoksider (NO x ), svoveldioksider (SO x ), flyktige organiske forbindelser (VOC) og svevestøv. Ettersom Speedpaint reduserer forbruket av energi, i forhold til et tradisjonelt oljefyringsanlegg, vil utslippene minske ytterligere. En ombygging fra oljekjel til direkte gass, vil derfor være en betydelig mer miljøvennlig løsning. Og husk - fyring med olje blir antagelig forbudt fra og med Systemet er utstyrt med brukervennlig betjeningspanel med touchscreen Enkel drift Anlegget er designet for å være enkelt å bruke med brukervenlig tuchscreen-betjening, og en del automatiske funksjoner: Kabinen kan kjøre automatisk ned i lavdrift etter et valgfritt antall minutter, når det ikke brukes sprøyteluft. Kabinen kjører automatisk opp på normal drift igjen, når sprøyten aktiveres. Lyset slukkes automatisk etter et valgfrit antal minutter, hvis kabinen ikke er i bruk, og når tørketemperaturen er over 55 C Kabinen kan stoppe etter å ha kjørt et valgfrit antal minutter på lavdrift. Kabinen må da startes igjen med panelet. tlf

4 Gasstanken er gravd ned og koblet til fordamperen(2.) som fører gassen inn til brennerne. 3. Rørene fra den gamle oljekjelen er fjernet, anlegget er klart for konvertering. 4. Det gamle varmebatteriet/-veksleren er frakoblet og fjernes. 5. Anlegget rengjøres. 6. Gassbrenneren monteres direkte i luftkanalen. Dette gjør anlegget meget effektivt. 7. Jetdyser, som sørger for effektiv, rask og jevn luftstrøm monteres på begge langsidene i lakkeringskabinen. 8. Nye varmluftskanaler legges opp og kobles til jetdysene. 9. El-installasjonen utføres av autoriserte elektrikkere. 10. Betjeningspaneler blir koblet opp til hver lakkeringskabin. 11. Alle komponenter kontrolleres før oppstart. 12. Brennerene er startet. Her ser man flammen fra gassbrenneren gjennom inspeksjonsluken. Helt komplett anlegg Når du bestiller Speedpaint energisparepakke hos oss, sørger vi for hele installeringen. Helt fra nedgravning av gasstanken (LPG) og gasstilslutning, el-installasjonen, kjeleutskiftningen og nyinstallasjoner. Vi foretar oppstart og justering av anlegget. Vår energisparepakke kan også installeres i områder der naturgass er tilgjengelig via ledning. Ved installasjon av energisparepakken demonteres det gamle varmebatteriet/-veksleren og vi monterer i stedet en enhet med direkte gassbrenner. Det installeres komplett ny styring, nye frekvensomformere til regulering av luften, og det gamle utsugingsspjeldet tas ut av drift. Den nye styringen er meget driftssikker og skånsom for anlegget. Store svingninger i trykket i kabinen fjernes, og risikoen for urenheter i lakken reduseres. Kabinen kan meget raskt komme opp på tørketemperatur(ca 3 min. fra C), og den nye styringen gir presis regulering av temperaturen. Svingningene i temperaturen under sprøytning er under 1 C. Tørketiden reduseres også pga. jetdysene. Dette gir lakkeringskabinen større kapasitet - ca 20 %, noe som i de fleste tilfeller er en lakkering mer i løpet av dagen. Kort nedetid Vi sørger for rask og effektiv installasjon slik at nedetiden på lakkeringskabinene blir så kort som mulig. En typisk konvertering tar gjerne en ukes tid, men nedetiden på anlegget blir på 3-5 dager, avhengig av hvor mange kabiner som skal konverteres. Godt utprøvd Vår energisparepakke kan installeres i alle eksisterende lakkeringskabiner, uansett om de oppvarmes med olje, gass eller fjernvarme. Energisparepakken oppfyller kravene til internt og eksternt miljø fra alle myndigheter, og er godkjendt av gasselskapene. Vår sammarbeidspartner NIM, som produserer komponentene, har installert systemet hos over 200 fornøyde kunder i Danmark, så systemet er godt utprøvd. 6

5 2014 VV Teknikk Vår erfaring er din trygghet! Over 35 års erfaring Bedriften ble etablert som Oljefyringsservice i Som resultat av en sammenslåing, i 1985, ble VV Teknikk AS, det nye navnet. VV Teknikk er opptatt av miljøet og er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. VV Teknikk leverer komplette løsninger for vannbåren varme med gulvvarme, radiatorer og viftekonvektorer (fan-coils). I tilleg til ombygging av lakkeringskabiner tilbyr vi installasjon og service på ventilasjons-, varme- og sanitær- og alle typer kuldeanlegg. Vi har et tverrfaglige arbeidsmiljø, med mange dyktige ansatte og setter fokus på fornøyde kunder. Vi har sunn økonomi og har høyeste ranking i Bisnodes anerkjente AAA-ratingsystem. Ring oss på telefon Larkollveien 10, 1570 Dilling Tel

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe Varme om vinteren Kjøling om sommeren NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær,

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

2011/2012 Luft/vann varmepumper

2011/2012 Luft/vann varmepumper 2011/2012 Luft/vann varmepumper Det handler om å bryte grenser. La FoSSiLer Være FoSSiLer Ifølge undersøkelser utført av Enova går 60% av strømforbruket i en gjennomsnittlig enebolig med til oppvarming

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

En renere fremtid Miljøvenlige Dimplex varmepumper

En renere fremtid Miljøvenlige Dimplex varmepumper Dimplex - den intelligente løsningen scanpartner.no 0276 Kvalitet i arbeidet Dimplex arbeider tett sammen med spesialister fra VVS, El og kjølebransjen. Dimensjoneringen og korrekt valg av produkter takes

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt ENKLERE Å FÅ DET GJORT vi kan energieffektivisere Huset ditt Generelt om energieffektivisering Sløser du med energi? Du kan spare mange penger på å energi Isolering og utskiftning av vinduer og dører er

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet.

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Torkerom * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Energieffektive tørkeromsprodukter med varmepumpeteknologi Med El-Bjørns

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger Referanser - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger 1 kwsmart - SMART OPPVARMING I de følgende referansene har vi tatt utgangspunkt i faktisk energiforbruk før og etter installasjon av kwsmart.

Detaljer

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen?

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen? Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Det er to ting du bør vektlegge. Det er komfort og totaløkonomi. Totaløkonomi - Innspart energi over varmepumpens

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet.

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Torkerom * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Energieffektive tørkeromsprodukter Med våre avfuktere, får du det optimale

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

NIBE Bergvarmepumper. En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1

NIBE Bergvarmepumper. En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1 NIBE Bergvarmepumper En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du?

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer