Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aventa Elektronikk for vannbåren varme"

Transkript

1 Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer utstyr til som løser oppgaver knyttet til regulering, energimåling og fordeling av oppvarmingskostnader med stor presisjon. integrert system - lave installasjonskostnader presis energimåling 100% samsvar mellom kundens avlesning og faktura driftsstøtte og feilsøk via Internett forbruksrapporter for enkel og tilpasset fakturering

2 Måling og fordeling: Vi gjør individuell energimåling, fordeler forbruk og kommuniserer dette til både kunde og faktureringsselskap/borettslag etc. Tap i distribusjonssystemet og forbruk knyttet til oppvarming av fellesarealer fordeles etter en selvvalgt/ønsket modell for bygget og avstemmes med forbruket i den enkelte leilighet. Forbruket på kundens faktura vil derfor alltid være identisk med det kunden selv leser av på egen måler i egen leilighet. Tilpassede forbruksrapporter gjør det enkelt å fakturere Når forbrukerne må betale ut fra hvor mye varme de faktisk har brukt, synker forbruket, gjerne opp mot 20% viser studier. I Danmark ble det i 1999 påbudt med individuell måling av all energi i leiligheter. Resultatet ble en reduksjon på mellom 15 og 20% i energiforbruk

3 Regulering: For prosjekter med vannbåren gulvvarme sørger vi også for effektiv og energiøkonomisk temperaturregulering. Denne funksjonen integreres i samme system som energimåle-, fordelings- og rapporteringssystemet. Det foretas individuell regulering av hver enkelt kurs i boligen. Systemet regulerer gulvvarmen etter utetemperatur og solinnstråling i stedet for å bruke romtermostater. Fordi det er betydelig treghet i bygg/gulv, gir denne reguleringsmetoden bedre temperaturstabilitet. Regulatoren beregner varmebehovet en halv time fram i tid og tilfører nøyaktig den mengde varmt vann som skal til for å holde temperaturen på valgt nivå.

4 Produkter: 1 - Aventa uc:energy - enkelt energimålesystem med 2-veiskommunikasjon for alle typer vannbårne varmeanlegg. 2 - Aventa uc:energy+ - komplett energimålesystem med lokalt informasjons-/ betjeningspanel og 2-veiskommunikasjon for alle typer vannbårne varmeanlegg. 3 - Aventa uc:floor - komplett regulerings og energimålesystem med informasjonspanel og 2- veiskommunikasjon for vannbårne gulvvarmeanlegg. 4 - Aventa uc:server - kommunikasjon over Internett Informasjons- og betjeningspanel uc:energy+

5 Hva trenger man? Kun behov for å måle individuelt energiforbruk på en enkel og rimelig måte - Aventa uc:energy Modellen er en elektronisk teller som mottar energipulser fra målere for varmtvanns-forbruk og varmemålere til romvarme. uc:energy kobles til et LONnettverk. Energidataene sendes til fellesserver for bygget. Serveren har utgang til Ethernet/Internett. Genererer forbruksrapporter for enkel fakturering LON-nettverk legges opp mellom alle leiligheter og teknisk rom. I teknisk rom monteres en server som koples til internett

6 Hva trenger man? For å kunne ta ut full gevinst ved redusert energibruk, må kunden kunne se eget energiforbruk på egen måler. Når energiforbruket kunden leser av også er identisk med det som oppgis i fakturaen, unngås protester og klager - Aventa uc:energy+ Modellen har samme grunnstruktur som uc:energy, men har i tillegg en utlesningsenhet som viser kontinuerlig energi-forbruk, temperaturer etc. uc:energy kan enkelt oppgraderes til uc:energy+

7 Hva trenger man? Har bygget vannbåren gulvvarme, kan Aventa levere et 100% integrert reguleringsog energimålesystem med 2-veiskommunikasjon. Temperaturen reguleres individuelt for hver enkelt kurs og ligger stabilt på valgt nivå. Fullstendig samsvar mellom energiforbruk lest av på kundens måler og faktura - Aventa uc:floor uc:floor eliminerer behov for annet temperaturstyringssystem og romtermostater, og er meget økonomisk konkurransedyktig

8 Hva trenger man? For å sette alle enhetene sammen og knytte disse til Internett, behøver man en felles server. Serveren kan formidle informasjon om utetemperatur, temperaturen i oppvarmingssystemet og solinnstråling til de enkelte enheter i LONnettverket. Dersom det skal hentes inn data fra fellesmåler, for eksempel fra varmeveksler mot fjernvarme, hentes denne informasjonen også av serveren Aventa uc:sever En enhet i hvert totalsystem gir lite utslag på totalkostnaden

9 Hva trenger man? Aventa leverer et integrert system for måling, energiutlesning, kostnadsfordeling, temperaturregulering og kommunikasjon. Systemet er delt i 3 nivåer og kunden kan altså velge mellom et rent energiavlesningssystem, med eller uten brukerkommunikasjon, eller et komplett system der også temperaturreguleringen besørges av den samme enheten.

10 Aventas elektronikk er installert i rundt 500 leiligheter med vannbåren varme i Norge. Bjørnveien 119 / Oslo Klosterenga / Oslo Strandkanten bydel / Tromsø

11 Hvorfor individuell energimåling? At kunden betaler for faktisk forbruk er mer rettferdig enn en fordeling utfra antall m 2, og det gir mulighet til til å påvirke egen energiregning. Også i Norge kommer det krav om individuell energimåling og avregning av enkeltleiligheter og leietagere i både nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg Gjelder Fjernvarmeanlegg Nærvarmeanlegg Egne varmesentraler Gassanlegg

12 2-veiskommunikasjon, målerverdiinnsamling og fakturaunderlag Aventas programvare sikrer effektiv utlesning av alle energidata og avregning av forbruket mot fellesmåler i teknisk rom, slik at utlesningen kan avstemmes med totalforbruket. (Energiforbruket i alle leiligheter summeres og rekalibreres ved eventuelle avvik med hovedmåler. Korrigerte verdier skrives tilbake til rc: betjeningspanelet i hver leilighet. Denne viser derfor alltid faktisk energiforbruk. Eventuelt fellesforbruk, tap i rørledninger osv. kan registreres og faktureres særskilt, eller fordeles fortløpende på leilighetene etter ønsket fordelingsnøkkel) Energiforbruket leses ut via et sentralt driftskontrollanlegg eller av driftspersonell på egen PC. Forbruket kan også leses direkte inn i faktureringssystemet for annen energi (elektrisitet, gass). Forbruksrapportene tilpasses det faktureringssystemet som brukes Samme programvare brukes til å lese ut systemparametere for varmeanlegget. Brukerstøtte blir dermed mye enklere ettersom det blir mulig å veilede brukeren og sjekke innstillinger uten fysisk å oppsøke leiligheten. Komplette driftsavtaler

13 Aventa Utlesning Elektronikk og drift - eksempel for vannbåren varme Reell utlesning over Internett datert Merk at varmeforbruket ute i leilighetene (summen av kolonnen Floor heat) avregnes mot fellesmåler (Master Value). Eventuelt avvik (Block adj.) korrigeres og skrives tilbake til enhetene. Alle forbruksdata skrives så til ønsket filformat (her GS2-fil).

14 Vannbåren gulvvarme - måling, kommunikasjon, rapportering + regulering i samme system Aventa uc:floor er et komplett regulerings- og energikontrollsystem for vannbårne gulvvarmeanlegg. Det sørger for regulering av innetemperaturen, måling av energiforbruket og presentasjon av energidata. Alle funksjoner i én enhet - enkelt, sikkert og kostnadsbesparende. uc:floor regulerer gulvvarmen etter utetemperatur i stedet for å bruke romtermostater. Fordi det er betydelig treghet i bygg/gulv, gir denne reguleringsmetoden bedre temperaturstabilitet. Energien leveres ved å pulse varme i stedet for kontinuerlig vannsirkulasjon. Regulatoren beregner varmebehovet en halv time fram i tid, og tilfører nøyaktig den mengde varmt vann som skal til for å holde temperaturen på valgt nivå i de ulike temperatursoner. Dette er energieffektivt og økonomisk. Enkle innstillinger for natt- og feriesenking. Gir presis energimåling som en integrert del av reguleringssystemet, fordi beregnet varmebehov automatisk tilsvarer energiforbruket i de samme sonene. Energimåling uten tilleggskostnader.

15 Gjennomføring Installasjon av : Aventa uc: (modell 1-4) Individuelle målere for måling av varmt tappevann Individuelle målere for måling av gass Hovedmålere for måling av totalforbruk pr energikilde LON-nettverk legges opp til alle leiligheter Overføring av data fra individuelle målere til uc: kan gjøres med kabel eller trådløst

16 Fordeler med kablet nett Aventa er avhengig av at det installeres et LON-nettverk til alle leiligheter i bygget. Dette representerer en ekstra kostnad og ekstra arbeid, men tilfører også en tilleggsverdi til bygget. Installeres LON-nettet når ledningsnettet (f. eks Internett til alle leiligheter) forøvrig trekkes, er tilleggsarbeidet minimalt. ikke avhengig av batterier stabil kvalitet vedlikeholdsfritt fri nettverksstruktur mellom boenhetene

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme bør faktureres for fak9sk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming.

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

Sikkerhet. Energistyring. Komfort. www.xcomfort.no

Sikkerhet. Energistyring. Komfort. www.xcomfort.no Sikkerhet Energistyring Komfort www.xcomfort.no Varmestyring 1. Måling av temperatur 1 2. Regulering og styring 4 3. Aktuatorer for ulike varmekilder 5 5. Sikkerhet i varmestyring 7 6. Relaterte emner

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Skal du pusse opp hjemme?

Skal du pusse opp hjemme? Inspirasjon Skal du pusse opp hjemme? Stikkontakter og brytere tas som regel ned slik at det blir enklere å male og tapetsere. De fleste settes opp igjen uten at man har vurdert el-sikkerheten eller muligheten

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer