Aventa Bedriftspresentasjon. Bygningsintegrerte solvarmeanlegg. Energikontroll i store vannbårne varmeanlegg V

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aventa Bedriftspresentasjon. Bygningsintegrerte solvarmeanlegg. Energikontroll i store vannbårne varmeanlegg V - 30 01 2011"

Transkript

1 Bygningsintegrerte solvarmeanlegg Energikontroll i store vannbårne varmeanlegg

2 Om Aventa Aventa AS er et norsk selskap med høy ekspertise innen solenergi og vannbåren varme. Bedriften ble etablert i 2005, og har sammen med hovedsamarbeidspartner Chevron Phillips Chemicals tatt fram en ny generasjon solfangere i avanserte plastmaterialer. I tillegg er vi leverandør av reguleringssystemer for vannbårne varmeanlegg. Systemene sørger for regulering av innetemperaturen, måling av all energibruk og presentasjon av energidata over nett. Bak Aventa står tunge aktører innen både teknologi- og byggsektoren. Våre eiere er norske, med OBOS som største aksjonær.

3 Vår visjon The annual production of copper worldwide is not big enough to cover the expected growth in solar thermal installations Målet til Aventa er å bidra til redusert bruk av konvensjonelle energikilder ved å påvirke forbrukere til større bevissthet om sitt energiforbruk, og ved å utvikle teknologi som gjør solenergi til oppvarming konkurransedyktig med andre energikilder. Vår visjon er å bli en ledende leverandør av termisk solenergi ved å tilby innovative kvalitetssolfangere i polymermaterialer. Vi skal gjøre solvarmeanlegg tilgjengelige for massemarkedene gjennom konkurransedyktig prising, estetisk integrering og enkel montering.

4 Virksomhet 1. Utvikling, produksjon og salg av solvarmesystemer til bygg og anlegg 2. Utvikling, produksjon og salg av regulerings- og målesystemer til vannbårne varmeanlegg 3. Aktiv forskningspartner i brede internasjonale samarbeidsprosjekter Aventa er lokalisert med hovedkontor i Oslo og produksjonsanlegg i Holmestrand. Selskapets Oslo-avdeling driver forskning og systemutvikling, salg og kundebehandling. Produksjonen av solvarmeanlegg foregår ved industrianlegget i Holmestrand. Det er 12 ansatte fordelt på de to avdelingene. Et tysk datterselskap, AventaSolar GmbH, er under etablering.

5 Solenergi Solenergi er den energikilden som på lang sikt vil måtte representere hovedpillaren i det globale energisystemet. Utviklingen mot dette scenario er i gang, men fortsatt i beskjedent omfang. Utfordringen er å få fram ny og framtidsrettet teknologi, som gjør solenergi tilgjengelig til en kostnad som både det moderne forbrukersamfunnet og utviklingslandene kan bære. Det er et overordnet strategisk mål for Aventa, ikke bare å delta, men være en spydspiss i denne utviklingen. Derfor satser selskapet på den beste kompetanse og på samarbeid med de aktører som leder an i denne frontforskningen.

6 Solenergi Aventa er pioner når det gjelder design og utvikling av ny teknologi for å kunne utnytte solenergi til oppvarming av bygninger, varmt bruksvann eller prosessvarme. Teknologien, er basert på såkalte avanserte plastmaterialer som ellers har sin anvendelse innenfor medisin, bil- og flyindustrien. I motsetning til andre solvarmeselskap framstiller Aventa solfangere som modulære bygningselementer til erstatning for alminnelig tak- eller fasadekledning. Resultatet er solfangere som enkelt kan innpasses i arkitekturen, og som dessuten blir vesentlig rimeligere enn tradisjonelle solfangere på grunn av de overlegne prosesseringsteknikker som plastmaterialet åpner for.

7 Solenergi - AventaSolar solfanger AventaSolar-solfangeren er framstilt i avanserte polymermaterialer, og leveres som en komplett modul. Absorbatoren, solfangerens aktive del, består av materialet PPS (polyphenylensulfid). Foran denne er en transparent dekkplateplate i polykarbonat med et beskyttende UV-filter. Både absorbatoren og dekkplaten er ekstrudert, en produksjonsmåte som bidrar til lavere kostnader. Materialene er nær 100% resirkulerbare. Modulene er kompakte, raske og enkle å installere.

8 Reguleringsutstyr / elektroniske produkter Vannbåren varme installeres i stadig større grad i leilighetsanlegg med mange brukere knyttet til en felles energisentral. Dette aktualiserer problemstillinger knyttet til individuell energimåling og fordeling av kostnader basert på faktisk forbruk. Per dato er praksis ofte slik at en fellesregning fordeles etter antall kvadratmeter helt uavhengig av forbruksmønster. Hovedårsaken til at det ikke investeres i utstyr som tilrettelegger for individuell energimåling er en oppfatning av at investeringskostnaden er for høy, særlig dersom det varmeanlegget er såkalt lavtemperert (gulvvarme eller veggvarme) Aventa har løst dette problemet gjennom utvikling av et nytt reguleringskonsept, som baserer seg på å tilføre riktig energimengde ut fra kunnskap om framtidig energibehov. Teknikken innebærer at det blir enkelt å gjøre presise målinger av energiforbruket.

9 Reguleringsutstyr / elektroniske produkter Aventas varmeregulatorer gir kontinuerlig informasjon om energiforbruket dag for dag. Energiforbruket kan formidles direkte over nettet til driftsenhet, energileverandør o.a. Selvfølgelig kan også den enkelte forbruker lese ut sitt eget forbruk over nett, og slå på eller av varmen ved ved hjelp av nettbasert fjernkontroll. Reguleringssystemet er enkelt, presist og prisgunstig. Energikontrollsystemet gjør det mulig å tilby kundene av vannbåren varme den samme fleksibilitet og støtte som ellers bare har vært tilgjengelig ved ren elektrisk oppvarming. Når forbrukerne må betale ut fra hvor mye varme de faktisk har brukt, synker forbruket, gjerne opp mot 20% viser studier. Hovedenhet: Betjeningspanel:

10 FoU og rådgivningstjenester Aventa driver omfattende forsknings- og utviklingsarbeid, både innenfor eget selskap og i samarbeid med eksterne aktører. Samarbeidet foregår delvis i regi av IEA-SHC*- programmer, dels i EU-prosjekter og også prosjekter finansiert av Forskningsrådet Ved siden av salg av egne produkter, tilbyr Aventa også sin kompetanse i form av prosjektdeltakelse, rådgivning og konsulenttjenester. Selskapet har omfattende simuleringsprogrammer, know-how og erfaringer, som i mange tilfeller vil kunne gi reduserte prosjektkostnader og ikke minst et troverdig og pålitelig underlag for realiseringen. * International Energy Agency - Solar Heating and Cooling Programme

11 Marked og muligheter Det globale termiske solenergimarkedet er på nærmere 100 milliarder kr/år, med en årlig vekst på ca. 25%. Aventa har teknologi med dokumenterte komparative fortrinn i dette markedet. Aventas fokusområder framover vil være: Utvikle og forbedre salgs- og distribusjonskanaler Fokusere på produksjonskapasitet, kvalitet og kostnadsoptimalisering ved å bygge opp en ny produksjonslinje Etablere partnerskap for lokal tilstedeværelse i ønskede markeder Gjennomføre nødvendige organisasjonsmessige endringer for å styrke kommersielt fokus, innovasjon og kompetanse

12 Referanser; Bjørnveien 119 I det prisbelønnede flerboligbygget i Bjørnveien 119 i Oslo får alle de 8 boligene varme og varmtvann levert fra et felles varmeanlegg med sol og gass som energikilder. Sameiet stod ferdigbygget våren 2006 og er et prosjekt som helt fra første stund har tatt sikte på en høy miljøprofil for energiforsyningen. Aventa har levert solvarmeanlegget og drifter energikontrollsystemet i boligene. Alle boligene har vannbåren gulvvarme med energieffektiv regulering og individuell energimåling med rettferdig fakturering av energiforbruk.

13 Referanser; Enebolig Bærum Eneboligen er et moderne mursteinshus med solfangere integrert i byggets sydvendte fasade. Huset er lokalisert i Bærum, ca 2 km utenfor Oslo. Solvarmeanlegget brukes både til oppvarming av rom og tappevann. Lavtemperatur vannbåren gulvvarme sørger for varmedistribusjon, og en bio-brenner (pellets) leverer tilleggsenergi til oppvarmingssystemet. Solfangerareal : 12 m2, Varmelager: liter, vann

14 Referanser; Strandkanten bydel i Tromsø I bydelen Strandkanten i Tromsø bygges det ca leiligheter, m2, og over halvparten av disse er allerede oppført. Utbyggingen er et miljøprosjekt der samtlige leiligheter varmes opp av vannbåren varme, forsynt via fjernvarme fra avfallsforbrenning og varmepumpe. Aventas energikontrollsystem er valgt for de ca. 400 leilighetene med gulvvarmesystem. Energikontrollsystemet sørger for effektiv drift, stabil innetemperatur og individuell energiavlesing i hver enkelt leilighet. - Troms Kraft ønsker å ta i bruk ny teknologi for å forenkle drift og tilby kundene av vannbåren varme den samme fleksibilitet og støtte som ellers bare har vært tilgjengelig ved ren elektrisk oppvarming, sier Eivind Steinholt, administrerende direktør i Troms Kraft Varme AS.

Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Aventa Elektronikk for vannbåren varme Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer

Detaljer

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Våren 2013 svarte alle de politiske partiene at solenergi

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Energikilder og varmeløsninger Tema: Oppvarming Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Valg av energikilde Elektrisk oppvarming Biobrensel

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN

SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato September, 2014 SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN Revisjon 01OCQ Dato 2014-05-13 Utført av Anne Marit Melbye (AMMOSL)

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme Åshild Lappegard Hauge Kari Sørnes Åsne Lund Godbolt Torhildur Kristjansdottir Åse Lekang Sørensen Eyvind Fredriksen SINTEF NOTAT 10 Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme SINTEF Notat Åshild Lappegard

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Mulighetsstudie av potensialet for bruk av solvarme i Nordland

Mulighetsstudie av potensialet for bruk av solvarme i Nordland Mulighetsstudie av potensialet for bruk av solvarme i Nordland Introduksjon og syfte Solvarme kan brukes til å varme opp boliger og tappevann, samt for å dekke industri-elle varmebehov. Teknologien er

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1 I I I I I I I I Fornybar energi 2007 www.fornybar.no Fornybar energi 1 Fornybar energi 2007 FORORD Fornybar energi har lenge vært et viktig energipolitisk tema. For 20 30 år siden var det en økende erkjennelse

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x MILJØTILTAKSBANK Vurdering av lønnsomhet og miljønytte November 2006 N A L E c o b o x Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Bakgrunn... 5 3 Metodebeskrivelse... 6 3.1 Lønnsomhet... 6 Kostnader... 6 Gevinster...

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge RAPPORT Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge OPPDRAGSGIVER Kunnskapsbyen Lillestrøm - OREEC - klyngen EMNE DATO / REVISJON: 4. november 2014

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer