NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603"

Transkript

1 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg

2 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS 3031,Kap.7 Beregning av levert energi NS 3031,Kap.8 Primærenergibehov, CO 2 -utslipp, energikostnad og energipolitisk vekting NS-EN Målt energiforbruk og energifaktorer Eksempel: Egenes Park 2

3 Energiytelse Energiytelse defineres som: mål på hvor effektivt energien produseres, distribueres, lagres, omformes og brukes, som også kan omfatte miljøbelastninger og kostnader (NS 3031) Bygningens netto energibruk sier kun noe om hvordan energien brukes. For å tallfeste energiytelsen må vi se på hvordan energien behandles også utenfor bygningen. 3

4 Energisystemet for bygninger Netto energibehov Primærenergifaktor (utvinning, transport, lagring) Energipolitisk vekting Vektet levert energi Levert energi Virkningsgrad energisystemer (varmepumpe, vannbåren varme) Primærenergi NS 3031 kap. 7 NS 3031 kap. 8 / NS-EN

5 Følgende uttrykk er definert i NS 3031 Netto energibehov Total energi som bygningen forbruker. Eksempel: Bygningens totale varmebehov uten hensyn til virkningsgrad for varmepumpe eller vannbårent varmesystem Levert energi Total energi som leveres til bygningens energisystemer. Eksempel: Energiregningen Primær energi Energi i sin opprinnelige form som ikke har blitt omdannet. Eksempel: Kull, råolje, biobrensel. 5

6 Kap. 7 i NS 3031 Tar for seg omregning fra netto energibehov til levert energi ved hjelp av årsgjennomsnittlige virkningsgrader for energisystemene. Den leverte energien kan også fastsettes ved å måle energivarene som leveres til bygningen (NS-EN kap. 7). Omregningen gjøres separat for hver energibærer. Elektrisitet Olje Fjernvarme Biobrensel 6

7 Relevante benevnelser E #%& Q #%& η #%& f #%& Netto energibehov for en gitt energipost Netto varmebehov for en gitt energipost (tilsv. som E) Virkningsgrad Andel av E eller Q som en gitt energivare dekker 7

8 Netto energibehov (E og Q) Hentes fra beregning av netto energibehov. Kan slåes sammen Tabell 5, hentet fra NS 3031 kap

9 Beregning av netto energibehov må i enkelte tilfeller tilpasses energibærerene til de ulike energipostene. Eksempel: Dersom bygningen har ulik energibærer for ventilasjonsvarme og romvarme må man benytte dynamisk beregningsmetode for å fordele netto oppvarmingsbehov disse imellom. 9

10 Systemvirkningsgrad / System effektfaktor / Årsvirkningsgrad (η) (eta) Andre navn: Årsmidlere temperaturvirkningsgrad (varmepumper) Virkningsgrad er: energi som blir ført igjennom systemet energi som ville blitt ført gjennom et ideelt system Virkningsgrad over året er: gjennomsnittet av de momentane virkningsgradene gjennom et år, da momentan virkningsgraf ofte varierer med temperaturen. Finnes i tillegg B9 og B10 i NS 3031 for de mest kjente systemer. Oppgis ellers av leverandør eller VVS rådgiver, og dokumenteres i.h.t. NS-EN

11 11

12 Andel som dekkes av energivare (f) Settes ofte lik 0 eller 1, siden hver energipost ofte får all energi fra samme energikilde. Ellers benyttes metode angitt i NS-EN Mottas ofte fra VVS rådgiver. 12

13 7.2 Beregning av behov for levert elektrisitet Beregnes som summen av: El. spesifikt forbruk VP systemer El. varmesystemer El. til kjølesystemer El. til termiske solsystemer 13

14 7.2 Beregning av behov for levert elektrisitet El. spesifikt forbruk tilsvarer energipost 3a, 3b, 4 og 5 i energibudsjettet i NS 3031 kap Det finnes ikke virkningsgrad for el. spesifikt forbruk. 14

15 7.2 Beregning av behov for levert elektrisitet Levert elektrisitet til el. varmesystemer Q H,nd og Q W,nd er energibehov til oppvarming og tappevann og hentes fra energibudsjettet i NS 3031 kap f H,er og f W,er er andel som dekkes av el. for oppvarming og varmtvann. η er er systemvirkningsgraden til el. varmesystemet, hentes fra tillegg B9 eller beregnes etter NS-EN

16 7.2 Beregning av behov for levert elektrisitet Levert elektrisitet til el. varmesystemer Q H,nd og Q W,nd er energibehov til oppvarming og tappevann og hentes fra energibudsjettet i NS 3031 kap f H,hp og f W,hp er andel som dekkes av varmepumpe for oppvarming og varmtvann. η hp er systemvirkningsgraden til varmepumpen, hentes fra tillegg B9 eller beregnes etter NS-EN

17 Og slik fortsetter det. Kap. 7.3 Beregning av behov for levert olje Kap. 7.4 Beregning av behov for levert gass Kap. 7.5 Beregning av behov for levert fjernvarme Kap. 7.6 Beregning av behov for lever biobrensel Kap. 7.7 Beregning av behov for levert energi fra andre energivarer 17

18 7.8 Sammenstilling levert energi til bygningen Tabell 6, hentet fra NS 3031 kap

19 Kap. 8 i NS 3031 Tar for seg omregning fra levert energi til primærenergi, CO 2 -utslipp, energikostnad og vektet levert energi. CO 2 -utslipp Energikostnad Vektet levert energi Levert energi Primærenergi 19

20 Primærenergi Levert energi for energivaren Primærenergifaktor for energivaren (ikke samme som andel energi fra kap. 7) Primærenergifaktoren skal minst inkludere følgende ledd: Utvinning Transport (produksjonssted til brukssted) Prosessering, lagring, generering, overførsel, distribusjon Ikke utviklet nasjonale verdier for primærenergifaktor, veil. verdier finnes i NS-EN 15603, tillegg E. 20

21 CO 2 -utslipp Levert energi for energivaren CO 2 -faktor for energivaren Angir årlig utslipp i kg CO 2. Ikke utviklet nasjonale CO 2 -faktorer, veil. Europeiske verdier finnes i NS-EN 15603, tillegg E. 21

22 Energikostnad Levert energi for energivaren Angir årlig energikostnad i kroner. Markedsmessig eller samfunnsmessig bestemt energipris 22

23 Energipolitisk vektet energi Levert energi for energivaren Energipolitisk vektingsfaktor Angir vektet levert energi Det er foreløpig ikke utarbeidet nasjonale vektingsfaktorer. E vektet skal mest sannsynlig benyttes for energimerking av bygg f.o.m. jan

24 NS-EN Skal brukes for å sammenstille resultater fra de andre europeiske beregningsstandardene (EN etc.) Finnes foreløpig kun på engelsk. Kap. 7 og 8 i NS 3031 henviser mye til NS-EN Inneholder bl.a. europeiske tall for primærenergifaktor, CO 2 -faktor etc. Beskriver godkjent fremgangsmåte ved måling av levert energi til bygninger. 24

25 NS-EN 15603, Annex E Ser bort ifra fornybare ledd i energiproduksjonen Skal benyttes ved beregning etter NS

26 Beregningseksempel Egenes Park, Norwegian Wood Lavenergi boligblokk i Stavanger. Benytter luft-vann varmepumpe på ventilasjonsluft fra parkeringsgarasjen til rom-, ventilasjon- og vannoppvarming. Gasskjel som topplast. 26

27 Egenes Park Beregnet netto energiforbruk Energipost Energibehov [kwh/år] Spesifikt energibehov [kwh/(m 2 år)] 1a Romoppvarming b Ventilasjonsvarme Varmtvann Vifter og pumper Belysning Teknisk utstyr Kjøling 0 0 SUM

28 Egenes Park Beregnet levert energi og vektet levert energi Netto energi kwh/m² System virkningsgrad Levert energi kwh/m² Vektingsfaktor Vektet tilført, kwh/m² Elektrisitet Varmepumpe 44 2, Gass 12 0, ,6 8 SUM

29 TAKK for oppmerksomheten 29

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Sammendrag. 1 Introduksjon. 2 Metode

Sammendrag. 1 Introduksjon. 2 Metode Midt-Norge som pilotregion for passivhus satsing: Potensialstudie Bjørn Jenssen Wachenfeldt 1 og Igor Sartori 2 1) SINTEF Byggforsk, Avdeling Bygninger, 7465 Trondheim, Norge 2) NTNU, Institutt for Byggekunst,

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus

Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN, KARIN BUVIK, CATHERINE GRINI, KARIN SJØSTRAND, MARIT THYHOLT OG TORE WIGENSTAD Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus En casestudie Prosjektrapport 59

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 2 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 44 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 080486413 Bolignr. Merkenr. A2011-103679 Dato 21.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 35 Postnr 3611 Sted kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-15953 Dato 13.08.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Thomas Sand Hareide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Biveileder(e):

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Klimautfordringer og klimaforliket Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Clarion Hotel Royal Christiania 23.04.08 Rådg. ing. MRIF Erling Weydahl

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG BACHELOROPPGAVE: ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG FORFATTERE: BJØRN IVAR NORD TROND S. SØDERLUND MATS T. GRØTTING Dato: 25.5.2010 Sammendrag Tittel: Energi og økonomiske

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer