Brukerveiledning for operatørpanel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for operatørpanel"

Transkript

1 Revisjon Side 1 av 10 Brukerveiledning for operatørpanel Slutt Kunde: AS Slutt kunde referanse prosjektnunmmer: Dokument filnavn: Dokument status: MWA-WEB- Rev. K0.Docx Godkjennelser Navn Funksjon Signatur Forfatter: Rune Pettersen Prosjekt Ingeniør Kontrollert av: Utgitt av: Distribusjon Navn Firma Navn Firma

2 Revisjon Side 2 av 10 Revisjon Følgende koder for revisjon skal bli brukt: Revisjon K (K1, K2,... etc.) indikerer at dette er en kladd. Revisjon G (G1, G2,... etc.) indikerer at denne er godkjent for bruk. Rev Dato Navn Beskrivelse K Rune Pettersen Hvis det blir gjort endringer i dokumentet etter at det er blitt godkjent vil dokumentet måtte bli revidert som K inntil at endringene som har blitt utført har blitt godkjent. Malthe Winje Automasjon AS Alle rettigheter. Malthe Winje Automasjon AS Postadresse: Postboks 531, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Haukeliveien 48, 1415 Oppegård Norge T: F: Malthe Winje Automasjon AS 2011

3 Revisjon Side 3 av 10 Innhold 1 Generelt 4 2 ANLEGGETS FUNKSJON 4 3 SYMBOLFORKLARING 5 4 BETJENING AV OPERATØRPANEL 6 5 OPERATØRPANEL BILDER Hovedbilde Temperatur kontroll Knapper for overstyring av anlegget Bilde for soneinnstilling Bilder for måleverdier... 9 Malthe Winje Automasjon AS 2011

4 Revisjon Side 4 av 10 1 GENERELT Dette dokumentet beskriver betjening av operatørpanel tilknyttet anlegg for temperatur regulering levert av Malthe Winje Automasjon AS. Operatørpanelet er av fabrikat SAIA PCD7.D457VTCF, touch screen farger med oppløsning 640x480 pixler. Panelet er et web browser panel som betyr at bildene som vises i panelet er hentet fra en web server. Web serveren befinner seg i kontrollenhet (styrings PLS). Kommunikasjon mellom operatørpanelet og kontrollenhet foregår via ethernet kommunikasjon 2 ANLEGGETS FUNKSJON Anlegget utfører automatisk temperaturregulering av hver leilighet i henhold til programmerbart døgnprogram. Hver leilighet deles inn i temperatursoner som omfatter ett eller flere rom. I hver sone finnes en egen temperatursensor som overfører temperaturen trådløst til kontrollenhet. Hver sone har temperaturregulering som kan konfigureres fra operatørpanelet. For hver leilighet finnes målere for energiforbruk (oppvarming), kaldtvann forbruk, varmtvann forbruk og strømforbruk. Disse måleverdiene presenteres i operatørpanelet.

5 Revisjon Side 5 av 10 3 SYMBOLFORKLARING Symboler som brukes i operatørpanelet: Komfort temperatur Spare temperatur Vis statistikk verdier for målere Reduser ønsket verdi med 0.5 Øk ønsket verdi med 0.5 Gå til neste bilde på samme menynivå Gå til forrige bilde på samme menynivå Gå tilbake til hovedside

6 Revisjon Side 6 av 10 4 BETJENING AV OPERATØRPANEL Generelt foregår all betjening av operatørpanelet ved trykk på skjermen da det ikke finnes noen betjeningsknapper. For ønsket funksjon trykkes symbolene beskrevet i kapittel 3. Hvis operatørpanelet er ubenyttet i 15 minutter slås belysningen av i panelet. Et trykk på skjermen tenner belysningen igjen. 5 OPERATØRPANEL BILDER Operatørpanelet har forskjellige bilder som ivaretar programmering av temperaturregulering og viser måleverdier. Veksling mellom bildene utføres ved bruk av manøverknapper som beskrevet i kapittel Hovedbilde Hovedbildet viser dato/tid, ute temperatur og temperatur status for hver temperatursone. I tillegg finnes knapper for felles overstyring av alle temperatursonene i anlegget.

7 Revisjon Side 7 av Temperatur kontroll Hver temperatursone vises som eget felt i hovedbildet. Visningen inneholder sone navn, nåværende målt temperatur og gjeldende temperaturinnstilling. Eksempler: Sone stue/kjøkken, målt 20.1 C, innstilling komfort temperatur Sone soverom 1, målt 19.7 C, innstilling sparetemperatur Hvis det trykkes på temperatur kontroll felt for en sone, vises tilhørende bilde for soneinnstilling (se kaptittel 5.2) Knapper for overstyring av anlegget På venstre side i hovedbildet finnes knapper for overstyring av anlegget. Ved trykk på en av disse knappene overstyres hele anlegget (alle temperatursonene) til ønsket funksjon. Temperaturstyring følger programmering for hver sone Overstyring komfort: Alle soner reguleres etter komfort temperatur. Alle soner vil nå vise komfort innstilling Overstyring spare: Alle soner styres etter spare temperatur. Alle soner vil nå vise spare innstilling.

8 Revisjon Side 8 av Bilde for soneinnstilling Ved å trykke i feltet for en sone i hovedbilde vises følgende bilde (eksempel): Her vises ønsket komfort- og sparetemperatur for valgt sone. Disse temperaturene kan endres til ønsket temperatur. I dette bildet vises døgnprogram for valgt sone. For hver time i døgnet programmeres komfort- eller spare temperatur. Innstilling veksler mellom spare- og komfort innstilling ved hvert trykk på knappene. For hver sone er det et døgnprogram for hverdager og et for helg. Når hverdager vises, trykkes SE HELG for å endre visning til helg og hvis helg vises trykkes SE HVERDAGER for å endre visning til hverdager. Ved å trykke knappene med pil høyre/venstre kan man se døgnprogram for andre soner.

9 Revisjon Side 9 av Bilder for måleverdier Måleverdiene for energiforbruk, kaldtvann, varmtvann og strøm vises i operatørpanelet i søylediagram og tabellform. I alle bildene vises nåværende målerstand (teller). I søylediagrammet vises en søyle for hver måned. Farge på søyle angir hvilket år. Tallet oppe til venstre i diagrammet angir høyeste måleverdi. Eksempel søylediagram: For å endre visning til tabellform, trykkes SE TABELL

10 Revisjon Side 10 av 10 I tabellform vises måleverdiene som tall i 12 kolonner og 3 linjer; en kolonne pr. måned og en linje for hvert år. Eksempel tabellform: For å endre visning til søylediagram, trykkes SE GRAF