Reduser energiforbruket med inntil 30 prosent Building Technologies

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reduser energiforbruket med inntil 30 prosent Building Technologies"

Transkript

1 Energimåler til vannbårne anlegg Reduser energiforbruket med inntil 30 prosent Building Technologies

2 Forbruks- og energistyring Vannbåren varme velges av stadig flere fordi den gir bedre økonomi gjennom muligheten til selv å kunne velge mellom energikildene. Vannbåren varme gir bedre varmekomfort og sunnere inneklima, er miljøvennlig og gir arkitektonisk frihet. Vannbåren varme velges i dag i 45 % av nye eneboliger i Norge. Du kan til enhver tid velge den av energikildene som er mest økonomisk. Bruk av vannbåren varme fører til et behov for energimåler, spesielt beregnet på vannvarme. Energimåling gir deg oversikt over energiforbruk og bevisstgjøringen gjør deg i stand til å redusere energiforbruket med opptil 30 prosent. Samtidig har behovet for avregning av leiligheter blitt et fokus område. Måleprinsipp Det finnes to typer måleprinsipper og de kan måle energien i både varme- og kjøleanlegg. Anlegget må defineres før valg av måler. Varmemålere er kalibrert kun for varmeanlegg og kjølemålere er kalibrert kun for kjøleanlegg. Måleren beregner ikke energi hvis temperaturdifferensen = 0, heller ikke ved negativ differanse. På alle målerne kan man avlese kwt direkte. Energimåleren er enkel i installasjon, har oversiktlig display og er enkel å dimensjonere. Alle målerne er tilrettelagt for kommunikasjon via puls eller M-bus. Du kan lese av hvilken effekt (kw) som avgis i anlegget akkurat nå og hvilken vannmengde som i dette øyeblikk sirkulerer i anlegget, samt lese av turog returtemperatur. Mekanisk Måleren baserer seg på et roterende skovelhjul som måler vannmengden, i tillegg har den en tur- og returføler som måler temperaturdifferansen. Begrenser seg til anlegg opptil 2,5 m³/t. Den siste dagen i måneden avleser måleren akkumulert m³/t og kwt. Den logger de siste 15 måneder. Viktig: Ultralyd Måleren benytter ultralyd som målerprinsipp og har ingen bevegelige deler i målerrøret. Ultralydpulser sendes med og mot vannstrømmen samtidig. Tidsdifferansen for lydpulsene benyttes for å beregne vannmengden. I tillegg har den en tur- og returføler som måler temperaturdifferansen. Den siste dagen i måneden avleser måleren akkumulert m3/t og kwt. Den logger de siste 36 mnd. Alle produkter er godkjente og CE-merket ihht European Measuring Instruments Directive (MID) La vannmengde og ikke rørdimensjon være dimensjonerende ved valg av måler Energimålere i varme- og kjøleanlegg skal monteres i returledning 2

3 Overvåking og kontroll på web Hus- og gårdeiere får her ett allsidig program for web-basert energistyring. Du kan blant annet overvåke og kontrollere energi- og vannmengde, strømforbruk, ventilasjon, kjøling og oljeforbruk. Med utgangspunkt i forbruksdataene som oppgis, får man regelmessige og informative rapporter om forbruk og mengde. Rapportene kan enkelt hentes ut interaktivt via web, eller sendes jevnlig og automatisk via e-post. Du kan til enhver tid velge den av energikildene som er mest økonomisk. Beregninger viser at du kan spare opptil 30 prosent ved å være bevisst på forbruket. 3

4 Siemeca TM Mekanisk energimåler Kapasitetsområde 0,6-1,5-2,5m 3 /t Oversiktlig display - viser kwt Med enkelt tastetrykk vises m 3 /t, tur- og returtemperatur Den siste dagen i måneden avleser måleren akkumulert m 3 /t og kwt som lagres i 15 mnd. Velprøvde løsninger Tilrettelagt for kommunikasjon Enkel å dimensjonere Avtagbar avlesningsenhet med 1,5 m ledning Siemeca TM Mekaniske energimålere Varmemålere Type Beskrivelse NRF-Nr WFM21.B111* 110mm, 0,6m 3 /t, G 3 /4 M-Bus WFM21.D111* 110mm, 1,5m 3 /t, G 3 /4 M-Bus WFM21.E131* 130mm, 2,5m 3 /t, G1 M-Bus WFM24.B mm, 0,6m 3 /t, G 3 /4, Pulsutgang WFM24.D mm, 1,5m 3 /t, G 3 /4, Pulsutgang WFM24.E mm, 2,5m 3 /t, G1, Pulsutgang Kjølemålere Type WFN21.B111 WFN21.D111 WFN21.E131 WFN24.B111 WFN24.D111 WFN24.E131 Beskrivelse 110mm, 0,6m 3 /t, G 3 /4 M-Bus 110mm, 1,5m 3 /t, G 3 /4 M-Bus 130mm, 2,5m 3 /t, G1 M-Bus 110mm, 0,6m 3 /t, G 3 /4 Pulsutgang 110mm, 1,5m 3 /t, G 3 /4 Pulsutgang 130mm, 2,5m 3 /t, G1 Pulsutgang Monteringstilbehør Type Beskrivelse NRF-Nr WFZ.MBUSSET Plugg med ledn. f. uttak av puls fra WFM24... eller M-bus fra WZM WFZ.R2 2 stk kuplinger 3 /4 x 1 /2, for 3 /4 gjenger WFZ.R2-1 2 stk kuplinger 1 x 3 /4, for 1 gjenger WZT-K12** 1 /2 Kuleventil for montering av turføler WZT-K34** 3 /4 Kuleventil for montering av turføler WZT-K1** 1 Kuleventil for montering av turføler WZT-A12*** Adapter med 1 /2 utv./10mm innv. gjenger WZT-A34*** Adapter med 3 /4 utv./10mm innv. gjenger * Std-målerne har M-bus utgang ** Kun 1 stk kuleventil nødvendig fordi returføler sitter direkte i måleren *** Benyttes dersom T-rør med 1 /2 eller 3 /4 innvendig gjenger benyttes istedet for kuleventil 4

5 Kuleventil for montering av turføler Kuleventilen forenkler montasje betraktelig Varmeanlegg Måleren skal alltid monteres i retur på varmeanlegg. System for sentral avlesning og kommunikasjon Ikke alle leilighetskomplekser eller næringsbygg har behov for SD-anlegg (Sentral Driftskontroll). Sentral avlesning gjør det mulig for byggherre å avlese alle målerne fra teknisk rom. På denne måten slipper man å håndtere manuelle rutiner for avlesning. Løsningen er meget tidsbesparende og boenhetene berøres ikke. I tillegg er systemet forberedt for evt. fremtidig kommunikasjon via: modem til ekstern PC, Web-avlesning eller SD-anlegg. Systemet kan også benyttes i kombinasjon med vannmengde- og elektriske kwt-målere. System for Pulsmåling 1 stk Energimåler m/pulsutgang pr. leilighet 1 stk Plugg m/ledning til hver måler/pr. leilighet 1 stk Pulsadapter AEW310.2 for annenhver måler System for M-bus måling 1 stk Energimåler M-bus pr. leilighet 1 stk Plugg m/ledning til hver måler/pr. leilighet Sentral avlesning 1 stk Fjernavlesningstablå OZW10 pr. system 1 stk Signal omvandler WZC-P60 eller P250 pr. system (inntil 60 eller 250 målere) Kommunikasjon Sentral avlesning System for sentral avlesning og kommunikasjon er ikke lagervare hos grossist Direkte avlesning i teknisk rom 5

6 Sonoheat UH 50 Energimåler, ultralyd Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Ingen krav til rett strekk foran eller etter måleren. Måleområde fra 1-200% av nominell vannmengde Qn. Nøyaktig ved lav vannmengde. Tilrettelagt for kommunikasjon. Modulbaserte tilleggsfunksjoner. Den siste dagen i måneden avleser måleren akkumulert m3/t og kwt som lagres i 36 mnd. Sonoheat UH 50 Energimåler, ultralyd, varme Varmemålere Dimensjon/Trykklasse Type Beskrivelse NRF-Nr G 3/4 PN16 UH50-A05 0,6m 3 /t - gjenget G 3/4 PN16 UH50-A21 1,5m 3 /t - gjenget G1 PN16 UH50-A36 2,5m 3 /t - gjenget G11/4 PN16 UH50-A45 3,5m 3 /t - gjenget G1 1/4 PN16 UH50-A50 6.0m 3 /t - gjenget G2 PN16 UH50-A60 10m 3 /t - gjenget DN40 PN25 UH50-A61 10m 3 /t - flenset DN50 PN25 UH50-A65 15m 3 /t - flenset DN65 PN25 UH50-A70 25m 3 /t - flenset DN80 PN25 UH50-A74 40m 3 /t - flenset DN100 PN25 UH50-A83 60m 3 /t - flenset Strømforsyning og kommunikasjon Type Beskrivelse NRF-Nr Nettmodul WZR U-AC AC230V Batteri WZU-BA+GUM Standard 6 års levetid Batteri WZU-BDS For raske pulser/6 års levetid Pulsmodul WZU-P2 (kwh) og (m 3 /t) M-bus modul WZU-MB M-bus Analogmodul WZU-AM 0..10V, 4..20mA, 0..20mA Spenningsforsyning WZR-NE For analog modul Monteringstilbehør Type Beskrivelse NRF-Nr Kuleventil WZT-K12 1 / Kuleventil WZT-K34 3 / Kuleventil WZT-K Adapter WZT-KA Adapter for å installere mm følere i 1 kuleventil Kuplinger WZM-E34 R1/2 xg3/4 (2 stk) Kuplinger WZM-E1 R3/4xG1(2 stk) Kuplinger WZM-E54 R1xG1 1/4 (2 stk) Kuplinger WZM-E2 R1 1/2 xg2 (2 stk) Sveisesmuffe WZT-G10 For føler 27,5/38mm Sveisesmuffe WZT-GLG 100/150mm - 90 vinkel Sveisesmuffe WZT-G12 100/150mm - 45 vinkel Følerlomme WZT-S100 Qn=10, 15 og 25 m 3 /t Følerlomme WZT-S150 Qn=40 og 60 m 3 /t Energimåler, ultralyd for kjøling, må spesialbestilles. 6

7 Systemløsninger for Sonoheat UH 50 For å gjøre det enkelt, har vi satt sammen komplette pakkeløsninger for energimålere. Systemene kan utstyres med kommunikasjonsmoduler eller annen strømforsyning, se side 6. Energimålere Produkter Type Beskrivelse SYSTEM 1, NRF-Nr Energimåler G3/4 UH50-A05 0.6m³/t - Måleområde 6l/t...1.2m³/t 1 sett Kuplinger WZM-E34 Kuplinger R1/2 xg3/4 med pakn. 1 stk Kuleventil WZT-K34 ¾ Kuleventil for turføler. SYSTEM 2, NRF-Nr Energimåler G3/4 UH50-A21 1.5m³/t - Måleområde 15l/t...3m³/t 1 sett Kuplinger WZM-E34 Kuplinger R1/2 xg3/4 med pakn. 1 stk Kuleventil WZT-K34 ¾ Kuleventil for turføler. SYSTEM 3, NRF-Nr Energimåler G1 UH50-A36 2.5m³/t - Måleområde 25l/t...5m³/t 1 sett Kuplinger WZM-E1 Kuplinger R3/4 xg1 med pakn. 1 stk Kuleventil WZT-K34 ¾ Kuleventil for turføler. For de tre pakkene ovenfor gjelder følgende: Følere: PT500 for direkte montering uten lomme. Returføler integrert i mengdemåleren. Innstikklengde: 27,5mm. Kabel for følere: 1.5m, Kabel fra kalkulator til måledel =1.5m. Trykklasse PN16, Display i kwh. SYSTEM 4, NRF-Nr Energimåler G1 1/4 UH50-A45 3.5m³/t - Måleområde 35l/t...7m³/t 1 sett Kuplinger WZM-E54 Kuplinger R1 xg1 1/4 med pakn. 1 stk Kuleventil WZT-K1 1 Kuleventil for turføler. 1 stk Adapter WZT-KA Adapter for 38mm føler i kuleventil SYSTEM 5, NRF-Nr Energimåler G1 1/4 UH50-A50 6.0m³/t - Måleområde 60l/t...12m³/t 1 sett Kuplinger WZM-E54 Kuplinger R1 xg1 1/4 med pakn. 1 stk Kuleventil WZT-K1 1 Kuleventil for turføler. 1 stk Adapter WZT-KA Adapter for 38mm føler i kuleventil For de to pakkene ovenfor gjelder følgende: Følere: PT500 for direkte montering uten lomme. Returføler integrert i mengdemåleren. Innstikklengde: 38mm. Kabel for følere: 1.5m, Kabel fra kalkulator til måledel =1.5m. Trykklasse PN16, Display i kwh. SYSTEM 6, NRF-Nr Energimåler G2 UH50-A60 10m³/t - Måleområde 100l/t...20m³/t 1 sett Kuplinger WZM-E2 Kuplinger R1 1/2 xg 2 med pakn. 2 stk Følerlommer WZT-S100 Følerlommer for tur- og returføler. SYSTEM 7, NRF-Nr Energimåler DN40 UH50-A61 10m³/t - Måleområde 100l/t...20m³/t 2 stk Følerlommer WZT-S100 Følerlommer for tur- og returføler. SYSTEM 8, NRF-Nr Energimåler DN50 UH50-A65 15m³/t - Måleområde 150l/t...30m³/t 2 stk Følerlommer WZT-S100 Følerlommer for tur- og returføler. SYSTEM 9, NRF-Nr Energimåler DN65 UH50-A70 25m³/t - Måleområde 250l/t...50m³/t 2 stk Følerlommer WZT-S100 Følerlommer for tur- og returføler. For de fire pakkene ovenfor gjelder følgende: Følere: PT500 for montering i lomme. Returføler ikke integrert i mengdemåleren. Innstikklengde: 100mm. Kabel for følere: 2m, Kabel fra kalkulator til måledel =1.5m Trykklasse PN16 for system 6 ellers PN25 for de øvrige. Display i kwh for DN40 og MWh for DN50 og DN65. SYSTEM 10, NRF-Nr Energimåler DN80 UH50-A74 40m³/t - Måleområde 400l/t...80m³/t 2 stk Følerlommer WZT-S150 Følerlommer for tur- og returføler. SYSTEM 11, NRF-Nr Energimåler DN100 UH50-A83 60m³/t - Måleområde 600l/t...120m³/t 2 stk Følerlommer WZT-S150 Følerlommer for tur- og returføler. For de to pakkene ovenfor gjelder følgende: Følere: PT500 for montering i lomme. Returføler ikke integrert i mengdemåleren. Innstikklengde: 150mm. Kabel for følere: 2m, Kabel fra kalkulator til måledel =1.5m. Trykklasse PN25, Display i MWh. 7

8 Siemens AS Building Technologies Byggautomatiseringsprodukter - HVAC E-post: Oslo Østre Aker vei 90, 0596 Oslo Tlf: Faks: Trondheim Bratsbergvn. 5, 7037 Trondheim Tlf: Faks: Bergen Kanalvn 5, 5068 Bergen Tlf: Faks:

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning Installasjons- og brukerveiledning Kompakt Varme-energimåler F90 S SENSOSTAR2 Type ESH - DE-07-MI004-PTB025 Innholdfortegnelse: 01. Bruksområde, konstruksjon og virkemåte... side 2 02. Dimensjonering side

Detaljer

ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW

ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW En komplett leverandør av energimålere for varme og kjøleanlegg. Mekaniske målere for eksternt energiregneverk Elektromagnetiske målere for eksternt energiregneverk Ultralydsmålere

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Sikkerhet 4 Forpakningen inneholder 5 Finn den innkommende kabelen til din energimåler (UK, NO) 6 Finn den innkommende kabelen

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Store deler av verden har benyttet gass i mange år. I Norge har vi også tradisjoner

Store deler av verden har benyttet gass i mange år. I Norge har vi også tradisjoner GASSHÅNDBOKEN 2006 Hvem er vi Tolcon er landets ledende leverandør av komplette gassløsninger til husholdning og næringsvirksomhet. Vi har et nært samarbeid med de sertifiserte installatørene, og jobber

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h. COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h 2 4 6 10 20 40 60 100 200 50 65 80 100 125 150 200 l/s 1 2 3 5 ma i håndbok 2014 10 20

Detaljer

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Waterguard System OSO SuperSmart med integrert ekspansjonskar. Verdensnyhet: Lekkasjesikring og varmtvannsbereder i ett og samme

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Det er vi som har de smarte kontaktene. Home Control AS 7250 Melandsjø Mobile: +47 90 98 68 42 perh@homecontrol.no www.homecontrol.

Det er vi som har de smarte kontaktene. Home Control AS 7250 Melandsjø Mobile: +47 90 98 68 42 perh@homecontrol.no www.homecontrol. Det er vi som har de smarte kontaktene Home Control AS 7250 Melandsjø Mobile: +47 90 98 68 42 perh@homecontrol.no www.homecontrol.no Hva er de største fordelene med HomeControl? 1 2 3 Sikrer at elektriske

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning

Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Det komplette produktet for alle boliger! Montering- og brukerveiledning Waterguard System OSO SuperSmart med integrert ekspansjonskar. Det komplette produktet for alle boliger! OSO Supersmart varmtvannsbereder

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Sikkerhet. Energistyring. Komfort. www.xcomfort.no

Sikkerhet. Energistyring. Komfort. www.xcomfort.no Sikkerhet Energistyring Komfort www.xcomfort.no Varmestyring 1. Måling av temperatur 1 2. Regulering og styring 4 3. Aktuatorer for ulike varmekilder 5 5. Sikkerhet i varmestyring 7 6. Relaterte emner

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Trådløs energimåler. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2

Trådløs energimåler. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 NO Trådløs energimåler Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 2 1. Innholdsfortegnelse 2. Introduksjon...4 3. Sikkerhet...5 4. Forpakningens innhold...6 5. Knapper og funksjoner...7 5.1. Finn den innkommende

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Bewator Entro. Det sikre og fleksible adgangskontrollsystemet. Answers for infrastructure.

Bewator Entro. Det sikre og fleksible adgangskontrollsystemet. Answers for infrastructure. Bewator Entro Det sikre og fleksible adgangskontrollsystemet Answers for infrastructure. 1 Bewator Entro passer overalt Et adgangskontrollsystem er en effektiv måte å beskytte et lokale eller en eiendom

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer