Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme"

Transkript

1 Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme bør faktureres for fak9sk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer utstyr som regulerer temperatur, måler energiforbruk og fordeler oppvarmingskostnader med stor presisjon.! integrert system - lave installasjonskostnader! presis energimåling! 100% samsvar mellom kundens avlesning og faktura! dribsstøce og feilsøk via InterneC! forbruksrapporter for enkel og 9lpasset fakturering

2 Modeller; uc:floor lavtemperatur vannbåren varme uc:symphony lavtemperatur vannbåren varme + solvarme uc:server datalagring + kommunikasjon over internett rc: betjeningspanel + infoskjerm sc: solvarmeanlegg uc: = komplett temperaturregulerings- og energimålingssystem for lavtemperatur vannbårent varmeanlegg og evt solvarme. Programvare (logg:) og server (uc:server) for automatisert innhenting av energidata som grunnlag for fakturering.

3 Temperaturregulering Det foretas individuell regulering av hver enkelt kurs i bygget. Systemet regulerer varme9lførselen ecer utetemperatur og solinnstråling i stedet for å bruke romtermostater. Fordi det er betydelig treghet i bygg/gulv, gir denne reguleringsmetoden bedre temperaturstabilitet. Regulatoren beregner varmebehovet en halv 9me fram i 9d og 9lfører nøyak9g den mengde varmt vann som skal 9l for å holde temperaturen på valgt nivå.

4 Temperaturregulering Forhåndsberegnet energibehov - utvidet utekompensering Jevn temperatur - ikke for varmt eller for kaldt! Hvorfor utvidet utekompensering? Gulvvarmeanlegg = tregt system. For å regulere effek9vt, må en være lic "på forskudd" og vite at effektbehovet endres før det merkes på romtemperaturen. Det er utetemperaturen og 9l en viss grad solinnstråling som bestemmer effektbehovet. Gulvvarmesystemer er også selvregulerende - effektavgivelsen er avhengig av temperaturforskjellen mellom vannet i gulvvarmerørene og rommet. Målinger av romtemperatur som reguleres med Aventas system. Det ene gulvet er støpt, det andre er et trebjelkelagsgulv.

5 Temperaturregulering Pulset energileveranse Maksimal varmekomfort Minimalt energiforbruk Lave kostnader Hvorfor pulset energileveranse? Tilførselen av varme reguleres ved å variere sirkulasjonen i gulvvarmesløyfene. Varmebehovet bestemmes u\ra ønsket romtemperatur, utetemperatur og solinnfall. Regulatoren beregner hvilken varmemengde som må 9lføres for å gi maksimal temperaturkomfort. Beregningen av rik9g sirkulasjons9d baseres på vanntemperaturen og vannmengden. Høy vanntemperatur betyr kort sirkulasjons9d. Styreren virker direkte på sirkulasjons- pumpa (evt.termoven9ler /motorstyrte ven9ler. DeCe gir et enkelt anlegg og rela9vt lave kostnader. Strupeven9ler på den enkelte kurs gjør at hvert enkelt rom kan inns9lles med egen temperatur.

6 Måling og fordeling Vi gjør individuell energimåling, fordeler forbruk og kommuniserer dece 9l både kunde og fakturerings- selskap/borecslag etc. Tap i distribusjonssystemet og forbruk knycet 9l oppvarming av fellesarealer fordeles ecer en selvvalgt/ønsket modell for bygget og avstemmes med forbruket i den enkelte leilighet. Forbruket på kundens faktura vil derfor all9d være iden9sk med det kunden selv leser av på egen måler i egen leilighet. Tilpassede forbruksrapporter gjør det enkelt å fakturere Når forbrukerne må betale ut fra hvor mye varme de faktisk har brukt, synker forbruket, gjerne opp mot 20% viser studier. I Danmark ble det i 1999 påbudt med individuell måling av all energi i leiligheter. Resultatet ble en reduksjon på mellom 15 og 20% i energiforbruk

7 100% integrert system Regulering, måling og kommunikasjon! integrert system lave installasjonskostnader! presis energimåling! 100% samsvar mellom kundens avlesning og faktura! driftsstøtte og feilsøk via Internett! forbruksrapporter for enkel og tilpasset fakturering Hvorfor regulering, måling og kommunikasjon integrert i samme system? Presis energimåling er integrert i reguleringssystemet, fordi beregnet varmebehov 9lsvarer energiforbruket - energimåling uten 9lleggskostnader. Måler for elektrisitet, gass, varmt og kaldt tappevann 9lkobles. Brukeren ser eget forbruk på lysskjerm. To- veis kommunikasjonsmodul med programvare som sikrer utlesning av alle energidata og avregning av forbruket mot fellesmåler i teknisk rom, slik at utlesningen kan avstemmes med totalforbruket. Dataene kan hentes over InterneC. Også i Norge kommer det krav om individuell energimåling og avregning av enkeltleiligheter og leietagere i både nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg

8 Aventa uc:floor uc:floor eliminerer behov for annet temperaturstyrings- system og romtermostater, og er meget økonomisk konkurransedyk9g

9 Aventa uc:server For å sece alle enhetene sammen og knyce disse 9l InterneC, behøver man en felles server. Serveren kan formidle informasjon om utetemperatur, temperaturen i oppvarmings- systemet og solinnstråling 9l de enkelte enheter i LON- necverket. Dersom det skal hentes inn data fra fellesmåler, for eksempel fra varmeveksler mot cernvarme, hentes denne informasjonen også av serveren En enhet i hvert totalsystem gir lite utslag på totalkostnaden

10 2- veiskommunikasjon, målerverdi- innsamling og fakturaunderlag Effek9v utlesning av alle energidata og avregning av forbruket mot fellesmåler i teknisk rom Energiforbruket i alle leiligheter summeres og rekalibreres ved eventuelle avvik med hovedmåler. Korrigerte verdier skrives 9lbake 9l betjeningspanelet i leiligheten. Fellesforbruk, tap i rørledninger osv. kan registreres og faktureres særskilt, eller fordeles fortløpende ecer ønsket fordelingsnøkkel Energiforbruket leses ut via et sentralt dribskontrollanlegg eller av dribspersonell på egen PC. Forbruket kan også leses direkte inn i faktureringssystemet for annen energi (elektrisitet, gass). Forbruksrapportene 9lpasses det faktureringssystemet som brukes Programvaren brukes 9l å lese ut systemparametere for varmeanlegget. BrukerstøCe blir dermed enklere fordi inns9llinger kan sjekkes og brukeren veiledes utn at leiligheten oppsøkes fysisk. KompleCe dribsavtaler

11 Utlesning og drib eksempel Reell utlesning over InterneC datert Alle forbruksdata skrives 9l ønsket filformat (her GS2- fil). Merk at varmeforbruket i leilighetene (summen av kolonnen Floor heat) avregnes mot fellesmåler (Master Value). Eventuelt avvik (Block adj.) korrigeres og skrives 9lbake 9l enhetene.

12 Gjennomføring Installasjon av : Aventa uc: Individuelle målere for måling av varmt tappevann Individuelle målere for måling av gass Hovedmålere for måling av totalforbruk pr energikilde LON- necverk legges opp 9l alle leiligheter Overføring av data fra individuelle målere 9l uc: kan gjøres med kabel eller trådløst

13 Fordeler med kablet nec Aventa er avhengig av at det installeres et LON- necverk 9l alle leiligheter i bygget. DeCe representerer en ekstra kostnad og ekstra arbeid, men 9lfører også en 9lleggsverdi 9l bygget. Installeres LON- necet når ledningsnecet (f. eks InterneC 9l alle leiligheter) forøvrig trekkes, er 9lleggsarbeidet minimalt. ikke avhengig av bacerier stabil kvalitet vedlikeholdsfric fri necverksstruktur mellom boenhetene

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus

Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus Oddvar Nesland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juli 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus. Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun

TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus. Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun 25. april 2011 Sammendrag Den fremtidige utviklingen av smarte nett vil åpne store muligheter

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Sikkerhet. Energistyring. Komfort. www.xcomfort.no

Sikkerhet. Energistyring. Komfort. www.xcomfort.no Sikkerhet Energistyring Komfort www.xcomfort.no Varmestyring 1. Måling av temperatur 1 2. Regulering og styring 4 3. Aktuatorer for ulike varmekilder 5 5. Sikkerhet i varmestyring 7 6. Relaterte emner

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer