ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET?"

Transkript

1 ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator

2 EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning Miljørådgivning / BREEAM (AP) Byggherrerådgiving (byggherreombud) Tverrfaglig teknisk rådgivning Vi er i dag 13 ansatte og holder til på Lysaker Sjekk

3 Skryt 1 Energispareprisen 2011 Nytt hovedkontor for Sparebank1 SMN Byggherreombud: EvoTek AS Energibruk 2011 Totalt 147 kwh/m 2 per år Kontorene 66 kwh/m 2 per år

4 Skryt 2 Årets bygg 2010 Lambertseter senter - OBOS Forretningsbygg Byggherreombud: EvoTek AS

5 Energimålinger på postene i NS 3031 Generelt om EOS Hva koster det? Er det praktisk mulig?

6 EOS en nødvendighet. Ofte en påstand om at dette er det beste, enkleste og billigste tiltaket. Min påstand er at dette er det beste tiltaket men langt fra det enkleste. leser en av energibruken ukentlig vil en redusere energibruken med 10%.

7 EOS system: Generelt. Mulighet til mer detaljert sammenligning og vi sjekker kontinuerlig mot avvik i drift. Manuelle Excel baserte systemer Lokale program på SD-anlegg Web-systemer Data manuelt Data direkte fra nettselskap / kraftleverandør Data via SD-anlegg eller via loggere Bruk SD-anlegg når du skal gjøre mer enn måle energi: Oversikt over vannmengder, temperatur Effektregulering.

8 Hva må måles og registreres Registrer alt forbruk 2 ganger. Sørg for at umålt forbruk er minst mulig. Da får du en KS på målerinstallasjonen.

9 Hvorfor installerer vi målere? Installer nok målere slik at du får: God oversikt over energiflyten i bygget Avdekker og lokaliserer feil tidlig Forenkler jobben med vurdering av tekniske anlegg (energimerkeordningen) Er i stand til å sjekke leveransen fra entreprenør (nybygg) Ikke så mange at du: Mister oversikten At du bruker tid på bagateller Får unødvendige DV kostander Andre ikke er i stand til å «ta over» KISS (Keep it smart and simple)

10 BREEAM NOR

11 BREEAM NOR

12 Ca bygg EvoTek sine kunder: Ca energimålere En del bygg har veldig mange målere. Dvs at et stort flertall har 1-3 målere.

13 Netto energibudsjett Energipost 1a Romoppvarming 1b Ventilasjonsvarme 2 Varmtvann 3a Vifter 3b Pumper 4 Belysning 5 Teknisk utstyr 6a Romkjøling 6b Ventilasjonskjøling Totalt netto energibehov Utendørs Energibehov (kwh/år) Spesifikt energibehov (kwh/m2 år)

14 Elektrisk energi: Utstyr: Hva koster det? Direktemålt: ca kr/måler Indirekte målt: ca kr/måler (m/delbare trafoer) Ikke delbar (40 mm diameter lysåpning): 220 kr/stk Delbar (51x52): 1260 kr/stk = Logger ca kr tar inntil 8 målere Extender: kr ekstra og tar inntil 32 målere til. Utvendig tempføler: ca kr Ekstra kabling pga kursoppdeling Bus-kabel Budsjettpris: kr/måler ferdig installert

15 Vannbåren energi: Utstyr: Hva koster det? Type qp(nom) m3/t 1 qi(min) m3/t 1 qs(maks) m3/t 1 Anslutning 2 Lengde MC 602 Varme Netto NOK Montering: Fra kr/måler. Normalt ,- MC 602 Kjøling Netto NOK MC/UF 1,5 1,5 0,015 3 DN MC/UF 6 6 0,06 12 DN MC/UF ,1 20 DN MC/UF ,15 30 DN MC/UF ,25 50 DN MC/UF ,4 80 DN Ekstra rørarbeider?

16 Hvor mange av dere: Leser av energibruken hjemme 1 gang pr døgn 1 gang pr uke 1 gang pr måned 1 gang år kvartal 1 gang pr år Aldri. Kun ser på dette når jeg får faktura og tenker «..»

17 Hvem lager vi systemet for? Ingeniørene eller driftspersonellet? Ønsker vi egentlig en så detaljert måling?

18 Netto energibudsjett Energipost Måles på: Anbefaling.. 1a Romoppvarming 1b Ventilasjonsvarme Varme produsert i varmesentral, varmekilde (fjernvarme, biokjel, el-kjel osv) Hovedkurser fra varmesentral Hovedkurs ventilasjon fra varmesentral. 2 Varmtvann Varmekurs VV (vannbåren + el) om sentral produksjon + elektriske kolber legionella og sommerdrift.

19 Netto energibudsjett Energipost 3a Vifter Måles på: Anbefaler pr tekniske rom. Alternativt pr aggregat. Pr aggregat når en har elektriske varmebatterier og aggregat > m3/h. 3b Pumper 1 el måler når en har egen tavle på dette En del pumper faller ofte utenom. 4 Belysning Krever ofte mange målere? Kontorbygg: lys hos leietagere (leietagers måler), egne kurser fra hver etasje («fra nærmeste underfordeling»).

20 Netto energibudsjett Energipost Måles på: 5 Teknisk utstyr Vanskelig å skille. Differansemåling er en mulig løsning. 6a Romkjøling 6b Ventilasjonskjøling Totalt netto energibehov Utendørs Enkelt å måle El til kjølemaskiner. Fjernkjøling osv. Kan krever flere målere om det er spredt rundt om på bygget. Gatevarme Kan løses ved at dette er «rest forbruk og tap». Alternativt kjølemengdemålere på hovedstokk og fordelinger, men en må se på nytteverdi Elektrisk er ofte koblet til nærmeste underfordeling. Vannbårent system kan være en utfordring om en ikke har ren kurs.

21 Lambertseter senter Utetemperatur: Måling av elektrisk energi: Total elektrisk energi levert til bygget. Ved fellesmåling leveres denne av nettleverandøren I bygg hvor det ikke etableres fellesmåling skal det leveres egne seriemålere/nettanalysatorer som måler totalt levert elektrisk energi til bygget. Ev. måler for tilfeldig kraft skal ha samme funksjon som over. Målere for energibruk til hver enkelt varmepumpe og kjølemaskin. Ventilasjon: Hvert separate tekniske rom. Der hvor det er installert elektriske varmebatterier og aggregatene har kapasitet > m3/h skal hvert enkelt aggregat måles separat. P-hus inkl automater. Rullebånd

22 Lambertseter senter Måling av elektrisk energi: Belysning i fellesareal Belysning i annet fellesareal (ikke for publikum) (slik som: tekniske rom, lager, driftsrom, korridorer Utendørs belysning ( frittstående og det som er montert utvendig i forbindelse med innganger, utkjøringer etc Varmekabler om installert effekt er > 40 kw (må sees opp mot driftstid pr år). og/eller andre store forbrukere med separat tilførsel El-målere har lav kostnad kr/stk ferdig montert og med overføring av data.

23 Lambertseter senter Vannbåren energi: Ved leveranse av fjernvarme skal måler til leverandør kobles opp. Måler for produsert varmemengde av ev. varmepumpe når dette er installert. Kjeler og olje, gass eller andre energibærere skal ha driftstidsregistrering av alle trinn på brenner, samt utrustes med energimengdemåler. Måler for totalt produsert varmemengde i fyrhus installeres når det er installert flere energikilder og beregnet levert energimengde fra fyrhus > kwh/år. Installasjon av denne måler prises separat i tilbudet. Måler for totalt produsert kjøling installeres der en forventer å ha drift på anlegget utenom den varme årstiden (kjøpesenter osv) og årlig energibruk produsert kjøling > kwh/år. Installasjon av denne måleren prises separat i tilbudet. Varmemengdemålere kan koste mye..

24 Vannforbruk: Lambertseter senter Målere for vannforbruk totalt pr. eiendom. Måler for vannforbruk hos leietakere prises som opsjon.

25 Er vi heldige får vi en-linje skjema

26 Hafslund Hovedmålere SD -anlegg ENEAS målere A2 Lys mm. fellesanlegg Lys 1. og 2. etasje A2-101XP4 Fellesarealer 1. og 2. etasje A2-101XP3 Felles P-hus A2-301XP2 A2 sjakt A2 Leietakere (til Meny) H1 SD A2 A2 19 målere leietakere Hovedmåler Hovedmåler H2 SD Hovedmåler tekniske anlegg Lys 1. og 2. etasje A1-101 XP A1 Lys mm. fellesanlegg Felles lys Fellesarealer 1. og 2. etasje A1-101 XP300 Felles P-hus A1-301 XP02 Teknisk Anlegg A1 sjakt A5 sjakt A5 Lys mm. fellesanlegg Felles lys Lys 1. og 2. etasje A5-101XP4 Fellesarealer 1. og 2. etasje A5-101XP3 Leietakere Felles P-hus A1-301 XP02

27 Vent Meny Vent , 03, 04 ROM 606 Vent ROM 604 Vent ,08 Vent Servering OBS! Begge ROM 603 Vent , -11 Bibliotek / Kino Vent Vent Kjølesentral eks kjølemaskiner EL-Kjølemaskin OE001 EL-Kjølemaskin 2 Kjøling OE002 ROM C4 EL-Kjølemaskin 3 Kjøling OE003 EL-Kjølemaskin 4 Kjøling OE004 Varmesentral eks El-kjel Varme El-kjel OE505 ROM A1 Varmesentral

28 Lambertseter Senter

29 Målernivå Rapportene må forenkle

30 Energiposter Rapportene må forenkle

31 Lambertseter Senter

32 Ikke la det perfekte bli det godes fiende Kom i gang med EOS så raskt som mulig. Min 10-15% reduksjon i energibruk. Hvor mye koster det hver dag å ikke ha EOS. Start med de målerne du har: Hent inn data fra nettselskap Les av manuelt oljemengdemåler, vannmåler Installer målere etter hvert.

33 Energimålinger på postene i NS 3031 Hva koster det? Lambertseter Senter / Tasta senter: ca kr Dvs 25 kr/m2 oppvarmet areal Påbygg kjøpesenter m2 BRREAM: Merkostnad målere kr Skolebygg 6.500m2 Merkostnad målere ,- (nesten ihht energipostene i 3031) Er det praktisk mulig? Ja. Alt er mulig, men stiller spørsmål med kost nytte på: Lys, inne/ute Pumper Utendørs.

34 Takk for meg. Hva svarer du når ditt barnebarn en gang i fremtiden spør: Hva gjorde du for å redde miljøet da alle sa at verden ikke taklet alle utslippene!!!!!!!!

HVORDAN SAMLE INN ENERGIDATA OG HVA GJØR DU MED RESULTATET «HVORDAN FANGE ENERGITYVEN I FORKANT»

HVORDAN SAMLE INN ENERGIDATA OG HVA GJØR DU MED RESULTATET «HVORDAN FANGE ENERGITYVEN I FORKANT» HVORDAN SAMLE INN ENERGIDATA OG HVA GJØR DU MED RESULTATET «HVORDAN FANGE ENERGITYVEN I FORKANT» Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultivator Resultater 2013 Påmeldte bygg Rapporter fra befaringer

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Haugtun Skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Byremo videregående skole

Byremo videregående skole Energi og effektanalyse for: Byremo videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Byremo videregående skole Byremo Rådgiver Utførende rådgiver: Utarbeidet av Nettkonsult AS Adresse

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth

NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth NÆRINGSEIENDOM 2010 Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth Om Aspelin Ramm Familieeiet, stiftet 1881 Eiendom og handel (Motek) Ca. 400.000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/9116-2 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 12.12.2013, kl Sak 31/13 ENØK-analyse SAKSLISTE 32/13 Ekspedisjoner

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Aventa Elektronikk for vannbåren varme Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer