Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA"

Transkript

1 Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

2 Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget» (ZEB-definisjon) «Nullutslippsbygg kompenserer klimagassutslipp knyttet til materialer og avhending gjennom å produsere mer energi enn bygget behøver til drift» (ZEB) Transporttiltak og effekter av disse regnes inn av for eksempel FutureBuilt, men er ikke med i GBA-rapporten.

3 GBAs utgangspunkt Det overordnede målet for utbyggeren: Et velfungerende bygg med godt inneklima og fornøyde brukere samt: Lavest mulig klimagassutslipp Lavest mulig kostnad

4 Innhold i rapport NULLUTSLIPPSBYGG BEGREPER OG DEFINISJONER SCENARIER ENERGIBRUK OG KLIMAGASSUTSLIPP SCENARIER ENERGIBRUK OG KLIMAGASSUTSLIPP GENNOMGANG AV SENTRALE TEKNOLOGIER PROSJEKTEKSEMPLER OG DERES KARAKTERISTIKA FRAMTIDIGE RAMMEBETINGELSER VEDLEGG VEILEDENDE BEREGNINGER 1930 Bygg 1990 Bygg TEK 10 Bygg 5

5 Strategi mot nullutslipp Bygningsform og disponering Reduser energibruk ved optimering av form, dagslys mm Bygningsskall Reduser energibruk gjennom optmering av, U- verdi, tetthet mm. Energiforsyning Energiforsyning med lavt klimagasudslip. Materialer Knappe ressurser Lavt klimagasutslip Prosess - integrert (energi) design - ID

6 Veiledende beregninger 1990 Bygg - 10 plan Energibudsjett netto energibruk 53,8 kwh/m² 1a Romoppvarming 54,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) Bilde hus i ca. 10 plan fra Varmtvann (tappevann) 5 kwh/m² 3a Vifter 35,8 kwh/m² 3b Pumper 7,4 kwh/m² 4 Belysning 25,1 kwh/m² 5 Teknisk utstyr 34,5 kwh/m² 6a Romkjøling 5,4 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 11,7 kwh/m² Energibruk levert energi som bygget Totalt netto energibehov, sum ,1 kwh/m² Fjernvarme Oppvarming, varmtvann, ventilasjon 128,8 kwh/m² Kjøling Rom- og ventilasjonskjøling 19,4 kwh/m² Elbruk Vifter, pumper, belysning 76,4 kwh/m² Teknisk utstyr 25,1 kwh/m² Samlet uten teknisk utstyr 224,6 kwh/m² Samlet med teknisk utstyr 249,7 kwh/m² Varmetapstall 62 W/m 2 Klimagasutslipp 24,4 kg/m 2 år Forbedring av bygningsskall Tiltak Før Etter U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,28 0,14 U-verdi tak [W/m²K] 0,22 0,1 U-verdi gulv [W/m²K] 0,36 0,36 U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 1,8 0,8 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,12 0,03 Lekkasjetall (n50) [1/h]: 2 0,6 Fjernvarme 74,9 kwh/m² Oppvarming, varmtvann, ventilasjon Kjøling 26,8 kwh/m² Rom- og ventilasjonskjøling Elbruk 79,8 kwh/m² Vifter, pumper, belysning 34,5 kwh/m² Teknisk utstyr Samlet uten teknisk utstyr 181,5 kwh/m² Reduksjon 19 % Samlet med teknisk utstyr 215,9 kwh/m² Varmetapstall 43,6 W/m 2 Reduksjon 30 % Klimagasutslipp 18,8 kg/m 2 år Reduksjon 23 % 7

7 Null - Balansering energibruk Energiproduksjon Effektivisering: - Bygg - Teknisks systemer 8

8 Null - Balansering klimagassutslipp Substituert klimagassutslipp ved produksjon Netto null Alternativ 2 Alternativ 1 Som bygget Klimagassutslipp 9

9 Valgte forutsetninger i scenariene Utslippsfaktorer El: 132 g CO2/kWh (ZEB) Bio: 14 g CO2/kWh (ZEB) Fjernvarme:111 g CO2/kWh (Hafslund) Sol: 0 g CO2/kWh (ZEB) Tillater utveksling av egenprodusert el til elnettet Lokal produksjon er regnet som netto produksjon over året. Ikke regnet med utveksling av varme eller kjøling til et eksternt fjernvarmenett,

10 Klimagassutslipp til materialbruk Utslipp fra materialer utgjør så stor betydning at det vil være feil å se bort fra dem pga disse problemstillingene. Utslipp ligger i størrelsesorden : nybygg: kg CO 2 /m 2 år (varierer også med valg av materialtyper) rehabilitering med ny fasade: 2-4 kg CO 2 /m 2 år rehabilitering der fasaden beholdes: 1-2 kg CO 2 /m 2 år

11 Prinsipp for beregning Tomt Bygg Tilført energi El Bio FJV Sol Grunn Energibruk i bygg levert energi Energiproduksjon El (solceller, bio) Termisk energi, varme og kjøling (Bio, VP) Eksportert energi El Systemvirkningsgrader/ effektfaktorer fra NS

12 Termisk energi fra Bio Sterling, -kjel og FJV Virkningsgrad: El 15 % Termisk 60 % ( Virkningsgrad: Termisk 85 % (NS 3031) Fjernvarme Virkningsgrad: Termisk 98 % (NS 3031) 13

13 Termisk energi fra varmepumpe Varmepumpe Energi høy temperatur El Energi lav temperatur COP 5 Utslipp: El EU mix 132 g /kwh (ZEB 50 år) «Varme» ~36 g/ kwh

14 2 Bygninger høy og lav 3 etasjers bygg m 2 BRA 10 etasjers bygg m 2 BRA 15

15 El - Solceller Ytelse solceller Lodret på fasader Øst Syd Vest Tak (optimal orientering) Syd 20 o 70 kwh/m 2 år 100 kwh/m 2 år 70 kwh/m 2 år 150 kwh/m 2 år Netto mulig areal Fasader 80 % Tak (opt. orientering) 60 % Produksjon lav bygning: Produksjon høy bygning: 50 kwh/m 2 år 42 kwh/m 2 år 16

16 Forutsetninger bygningsskall og tekniske systemer Oversikt energikvalitet 3 og 10 plan bygg Bygningsmodel 1930 Bygg 1930 Bygg 1930 bygg 1990 bygg 1990 bygg 1990 bygg Nybygg Nybygg som bygget eks. Fasade litt isol. som bygget ny Fasade eks. fasade TEK 10 Passiv nivå Bygningsskall alt 1 alt 2 alt 1 alt 2 U-verdi yttervegger [W/m²K] 1,00 1,00 0,35 0,28 0,14 0,28 0,17 0,12 U-verdi tak [W/m²K] 1,00 0,10 0,10 0,22 0,10 0,1 0,13 0,1 U-verdi gulv [W/m²K] 0,19 0,19 0,19 0,36 0,36 0,36 0,13 0,13 U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 2,80 1,00 1,00 1,80 0,80 0,8 1,2 0,8 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,15 0,15 0,15 0,12 0,03 0,12 0,09 0,03 Lekkasjetall (n50) [1/h]: 4,00 1,00 1,00 2,00 0,60 0,6 1,5 0,6 Oversikt energikvalitet 3 og 10 plan bygg Bygningsmodel 1930 Bygg 1930 Bygg 1930 bygg 1990 bygg 1990 bygg 1990 bygg Nybygg Nybygg som bygget eks. Fasade litt isol. som bygget ny Fasade eks. fasade TEK 10 Passiv nivå Tekniske systemer alt 1 alt 2 alt 1 alt 2 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 60,0 86,0 86,0 60,0 86,0 86,0 70,0 86,0 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 7,0 7,0 7,0 12,0 7,0 7,0 12,0 7,0 Spesifikk pumpeeffekt [kw/(l/s)]: 0,5-0,6 0,3 0,3 0,5-0,6 0,3 0,3 0,5-0,6 0,3 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 8,0 5,0 5,0 8,0 5,0 5,0 8,0 3,5 Vannbåren varme nej ja ja ja/nej ja ja ja ja Lokal kjøling nej ja ja ja ja ja ja17 ja COP varmepumpe kjøling 2,4 4,0 4,0 2,4 4,0 4,0 2,4 4,0

17 Bytte yttervegg? TEK 10 Passivhus nivå Termisk energi fra fjernvarmeforsyning 18

18 Bytte yttervegg? Varmepumpe TEK 10 Passivhus nivå Termisk energi fra varmepumpe samlet system effektfaktor 5,5 19

19 Nåverdi økt isolasjon yttervegg Varmepumpe Marginal kostnad isolasjon 300 kr/m 2 for 100 mm ekstra isolasjon 20

20 Eksempel isolasjon yttervegg Eksisterende vegg med 100 mm isolasjon rives og erstattes med ny vegg med 350 isolasjon: - Nåverdi er negativ Eksisterende vegg byttes uansett: Akkumulert nåverdi er positiv til 225 mm isolasjon 21

21 VP - Klimagassutslipp økt isolasjon yttervegg Eksisterende vegg med 100 mm isolasjon rives og erstattes med ny vegg med 350 isolasjon: - «Sparret» klimagassutslipp til ny vegg på 350 mm 0,22 kg/co 2 / m 2 Eksisterende vegg byttes uansett: Akkumulert utslipp er positiv til mm isolasjon 22

22 Dags- og kunstlys Glassprosent på ~ 50% Giver: DF på m. inn i lokalet

23 Dekningsgrad for dagslys DF på 2 50% dekning 300 lux Middel DF Krav i TEK10 Krav i BREEAM

24 Isolasjon reduserer effektbehov

25 Radiator effekt/ turtemperatur 26

26 Optimert bygningsskall gir lavere turtemperatur 27

27 COP varmepumpe 28

28 Samlet oversikt alt. strategier Oversikt 10 plan bygning 1930 Bygg eks. Facade 1930 bygg litt isol ny facade 1990 eks. Facade kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Energibruk før tiltak El inkl. Pumper, VP 55,7 55,7 76,4 76,4 52,0 Varme 221,6 221,6 128,8 128,8 60,7 Kjøling 8,4 8,4 19,4 19,4 27,2 Samlet uten teknisk utstyr 285,7 285,7 224,6 224,6 139,9 Klimagasutslip 31,9 31,9 24,4 24,4 13,6 Energibruk etter tiltak Forbedring bygningsskall 194,3 21,8 142,9 16,1 181,5 18,8 185,3 19,5 135,2 12,0 Reduksjon 32 % 32 % 50 % 50 % 19 % 23 % 17 % 20 % 3 % 12 % Forbedring bygningsskall+tekn. system 145,3 15,2 100,3 9,7 83,6 6,9 86,4 7,6 72,8 6,0 Reduksjon 17 % 21 % 15 % 20 % 44 % 49 % 44 % 49 % 45 % 44 % Samlet reduksjon 49 % 52 % 65 % 70 % 63 % 72 % 62 % 69 % 48 % 56 % Energibalanser Bygg energisystem el til oppv -121,3 16,0-76,6 10,1-53,7 7,1-59,0 7,8-46,6 6,1 Bygg energisystem, fjv (Hafslund 2012) -131,8 15,2-81,9 9,7-56,1 6,9-62,1 7,6-48,8 6,0 Bygg energisystem, bio energi -146,5 5,5-89,3 4,8-59,4 4,7-66,4 4,7-51,9 3,9 Bygg energisystem, sterling - micro CHP (bio)-131,5 3,1-81,8 3,6-56,0 4,2-62,0 4,0-48,7 3,4 Bygg energisystem, varmepumpe -68,6 7,7-45,8 5,4-36,2 4,5-38,5 4,7-30,2 3,7 Bygg energisystem, bio energi + solceller -104,7 0,0-47,6-0,7-17,7-0,8-24,7-0,8-10,2-1,6 Bygg energisystem, varmepumpe + solceller -26,9 2,2-4,1-0,1 5,5-1,0 3,2-0,8 11,5-1,8 Bygg energisystem, fjernvarme + solceller -90,1 9,7-40,2 4,2-14,3 1,4-20,4 2,1-7,1 0,5 Nybygg 29

29 Oversikt 3 plan bygning 1930 Bygg eks. Fasade 1930 bygg litt isol ny Fasade 1990 eks. fasade kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Energibruk før tiltak El inkl. Pumper, VP 55,6 55,6 75,7 75,7 51,1 Varme 222,8 222,8 135,8 135,8 61,4 Kjøling 8,4 8,4 18,2 18,2 25,7 Samlet uten teknisk utstyr 286,9 286,9 229,7 229,7 138,1 Klimagasutslip 32,1 32,1 25,1 25,1 13,6 Nybygg Energibruk og utslipp etter tiltak Forbedring bygningsskall 167,0 18,8 138,4 15,6 185,3 19,5 185,7 19,8 132,2 11,9 Reduksjon 42 % 41 % 52 % 51 % 19 % 22 % 19 % 21 % 4 % 12 % Forbedring bygningsskall+tekn. system 118,1 12,2 93,4 9,1 84,4 7,4 86,9 7,9 72,2 6,1 Reduksjon 17 % 20 % 16 % 20 % 44 % 48 % 43 % 47 % 43 % 43 % Samlet reduksjon 59 % 62 % 67 % 72 % 63 % 70 % 62 % 69 % 48 % 55 % Dårligt isolerte bygg gir stor energi reduksjon på rehabilitering av klimaskall 30

30 Oversikt 3 plan bygning 1930 Bygg eks. Fasade 1930 bygg litt isol ny Fasade 1990 eks. fasade kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Energibruk før tiltak El inkl. Pumper, VP 55,6 55,6 75,7 75,7 51,1 Varme 222,8 222,8 135,8 135,8 61,4 Kjøling 8,4 8,4 18,2 18,2 25,7 Samlet uten teknisk utstyr 286,9 286,9 229,7 229,7 138,1 Klimagasutslip 32,1 32,1 25,1 25,1 13,6 Nybygg Energibruk og utslipp etter tiltak Forbedring bygningsskall 167,0 18,8 138,4 15,6 185,3 19,5 185,7 19,8 132,2 11,9 Reduksjon 42 % 41 % 52 % 51 % 19 % 22 % 19 % 21 % 4 % 12 % Forbedring bygningsskall+tekn. system 118,1 12,2 93,4 9,1 84,4 7,4 86,9 7,9 72,2 6,1 Reduksjon 17 % 20 % 16 % 20 % 44 % 48 % 43 % 47 % 43 % 43 % Samlet reduksjon 59 % 62 % 67 % 72 % 63 % 70 % 62 % 69 % 48 % 55 % Ny bygg har størst potensial på optimering av tekniske systemer 31

31 Oversikt 3 plan bygning 1930 Bygg eks. Fasade 1930 bygg litt isol ny Fasade 1990 eks. fasade kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Energibruk før tiltak El inkl. Pumper, VP 55,6 55,6 75,7 75,7 51,1 Varme 222,8 222,8 135,8 135,8 61,4 Kjøling 8,4 8,4 18,2 18,2 25,7 Samlet uten teknisk utstyr 286,9 286,9 229,7 229,7 138,1 Klimagasutslip 32,1 32,1 25,1 25,1 13,6 Nybygg Energibruk og utslipp etter tiltak Forbedring bygningsskall 167,0 18,8 138,4 15,6 185,3 19,5 185,7 19,8 132,2 11,9 Reduksjon 42 % 41 % 52 % 51 % 19 % 22 % 19 % 21 % 4 % 12 % Forbedring bygningsskall+tekn. system 118,1 12,2 93,4 9,1 84,4 7,4 86,9 7,9 72,2 6,1 Reduksjon 17 % 20 % 16 % 20 % 44 % 48 % 43 % 47 % 43 % 43 % Samlet reduksjon 59 % 62 % 67 % 72 % 63 % 70 % 62 % 69 % 48 % 55 % Bygg tiltak reduserer klimagassutslipp med 1,7 kg/co 2 m 2 år Ny fasade alene krever 1-4 kg/co 2 m 2 år 32

32 Balansering 3 plans bygg Oversikt 3 plan bygning 1930 Bygg eks. Fasade 1930 bygg litt isol ny Fasade 1990 eks. fasade Nybygg kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Energibalanser Bygg energisystem el til oppv -96,8 12,8-71,9 9,5-58,0 7,7-61,4 8,1-47,4 6,3 Bygg energisystem, fjv (Hafslund 2012) -104,5 12,2-76,7 9,1-61,0 7,4-64,8 7,9-49,8 6,1 Bygg energisystem, bio energi -115,2 5,0-83,4 4,7-65,2 4,6-69,7 4,7-53,1 3,9 Bygg energisystem, sterling - micro CHP (bio) -104,3 3,3-76,6 3,6-60,9 4,0-64,8 3,9-49,7 3,4 Bygg energisystem, varmepumpe -57,4 6,6-44,0 5,2-38,1 4,6-39,5 4,8-30,5 3,7 Bygg energisystem, bio energi + solceller -65,5-1,5-33,6-1,9-15,4-1,9-19,9-1,9-3,3-2,7 Bygg energisystem, varmepumpe + solceller -7,6 0,0 5,8-1,4 11,7-1,9 10,2-1,8 19,2-2,8 Bygg energisystem, fjernvarme + solceller -54,7 5,6-26,9 2,6-11,2 0,9-15,1 1,3 0,0-0,5 Balansering energibruk mulig for: Bygg energisystem varmepumpe + solceller Bygg energisystem fjernvarme + solceller 33

33 Balansering 3 plans bygg Oversikt 3 plan bygning 1930 Bygg eks. Fasade 1930 bygg litt isol ny Fasade 1990 eks. fasade Energibalanser Balansering klimagassutslipp mulig for: Bygg energisystem bioekjel + solceller Bygg energisystem varmepumpe + solceller Bygg energisystem fjernvarme + solceller kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Bygg energisystem el til oppv -96,8 12,8-71,9 9,5-58,0 7,7-61,4 8,1-47,4 6,3 Bygg energisystem, fjv (Hafslund 2012) -104,5 12,2-76,7 9,1-61,0 7,4-64,8 7,9-49,8 6,1 Bygg energisystem, bio energi -115,2 5,0-83,4 4,7-65,2 4,6-69,7 4,7-53,1 3,9 Bygg energisystem, sterling - micro CHP (bio) -104,3 3,3-76,6 3,6-60,9 4,0-64,8 3,9-49,7 3,4 Bygg energisystem, varmepumpe -57,4 6,6-44,0 5,2-38,1 4,6-39,5 4,8-30,5 3,7 Bygg energisystem, bio energi + solceller -65,5-1,5-33,6-1,9-15,4-1,9-19,9-1,9-3,3-2,7 Bygg energisystem, varmepumpe + solceller -7,6 0,0 5,8-1,4 11,7-1,9 10,2-1,8 19,2-2,8 Bygg energisystem, fjernvarme + solceller -54,7 5,6-26,9 2,6-11,2 0,9-15,1 1,3 0,0-0,5 De prosjektene som har lavest samlet klimagassutslipp, er rehabiliteringsprosjekter 34 der fasaden ikke skiftes ut. Nybygg

34 Bygningsskall og form Optimer tetthet Reduser kuldebroer Optimer U-verdier Vindu med på passivhus nivå ++ Tak ++ Gulv mot grunn der er mulig Fasader nogen isolasjon der fasade ikke byttes. Ned til passivhus nivå der fasaden byttes Optimer dagslys 35

35 Effektive tekniske systemer Effektive tekniske systemer er minimumskrav Ventilasjon med effektiv varmegjenvinner Effektive vifter og pumper Belysning med lavt effektforbruk Lavtemperatur oppvarmning Effektivt system for varmt tappevann redusert tap i kurser Reduser «parasitt» strøm 36

36 Energi - balansering Balansering av energibruk er svært vanskelig, men mulig for: Bygg med effektiv varmepumpe kombinert med lavtemperatur oppvarmning + solceller (eller alternativ el produksjon uten for tomten) Balansering av energibruk er kun mulig under optimal beliggenhet og form på bygg Balansering til null krever varmepumpe 37

37 Klimagassutslipp - balansering Både nybygg og rehabiliteringsprosjekter kan bli nullutslippsbygg (i en ren energibetrakting) Balansering av klimagassutslipp er mulig for: Energisystem biokjel + solceller Energisystem varmepumpe + solceller Fjernvarme + solceller for lave bygg og god miks på FJV De prosjektene som har lavest netto klimagassutslipp, er rehabiliteringsprosjekter der fasaden ikke skiftes ut. 38

38 Energiforsyning - balansering Energi fra grunnen eller alternativt overskuddsvarme fra andre funksjoner/ bygg Balansering er enklere for lave bygg Balansering er enklere når bygget ligger uten for tett bebyggelse Lokal produksjon er regnet som netto produksjon over året. Systemgrenser må gi mulighet for utveksling av energi smart grid -el og termisk Fjernvarmeanlegg vil være attraktiv i framtidens nullutslippssamfunn, dersom fjernvarmen: produseres med langt større fornybarandel kan fungere som et distribusjonssystem som sørger for varmebalanse mellom bygg og mellom ulike lokale varme-/kjølesentraler 39

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ny GBA-rapport Nullutslippsbygg begreper og definisjoner Scenarier energibruk og klimagassutslipp Gjennomgang av sentrale

Detaljer

Arne Førland-Larsen Docent Sivilingeniør - Asplan Viak

Arne Førland-Larsen Docent Sivilingeniør - Asplan Viak Lønner rehabilitering sig økonomisk og i et klimaperspektiv Hva kan vi oppnå, og hvilke krav bør vi stille til forbedring og fornying av ulike komponenter og installasjoner i bygg som skal rehabiliteres

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN

FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN The complexity in building design The Facade The room Amount of insulation Glass area Glass quality Sun screen Orientation Room depth Heat gain equipment

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Horten VGS Norges første BREEAM OUTSTANDING SKOLEBYGG Et forbildeprosjekt innen energiytelse: PLUSSHUS Energikonsept - Bygningsdesign

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 707 kwh 4,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 5500 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Inger Andresen, sjefsforsker SINTEF Byggforsk Byggesaksdagene, StoreCell 24.04.2014 1 Dramaturgi Introduksjon av aktører Forskjeller mellom

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

TEK 15 - innspill fra Norconsult

TEK 15 - innspill fra Norconsult TEK 15 - innspill fra Norconsult Åpent innspillsmøte om nye energiregler i 2015 Thon Hotel Opera 29. august 2013 Ingrid Hole, Vidar Havellen og Sylvia Skar 1. PUNKTER VI ER ENIGE I Vi er enige i Lojal

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

INTENSJON KRAV TILTAK

INTENSJON KRAV TILTAK PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK Dr.ing. Tore Wigenstad, SINTEF Byggforsk PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PASSIV AKTIV PASSIV AKTIV 15 kwh/m

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad 10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter i forkant BGM arkitekter Arkitektur Arealplan Formidling Offentlig bygg Næringsbygg Leilighetsbygg Bolig/fritidsbolig

Detaljer

HOS Depotbygg - Energiberegninger

HOS Depotbygg - Energiberegninger HOS Depotbygg - Energiberegninger Dette notatet beskriver resultat av beregninger av energibruk til drift av bygget. Beregningene er gjort med programmet SIMIEN (www.programbyggerne.no) og iht. NS 303.

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bygget

Detaljer

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 Helle Wøhlk Jæger Sørensen Erichsen & Horgen AS M 1 Oversikt Prosjektet Cases Energibegreper Parametre Resultater M 2 Kortfattet cv Utdannet på Aalborg

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Arne Førland-Larsen Docent Sivilingeniør Asplan Viak Presentasjon NAL

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Hoffsveien 1A Postnr 0275 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 3 Bnr. 624 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-6783 Dato 01.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND EIENDOM NORGE AS Evotek

Detaljer

WORKSHOP. Helhetlige systemløsninger for framtidens lavenergiboliger med BIPV. Kristiansand 05.03.2015. Tore Wigenstad, Skanska

WORKSHOP. Helhetlige systemløsninger for framtidens lavenergiboliger med BIPV. Kristiansand 05.03.2015. Tore Wigenstad, Skanska WORKSHOP Helhetlige systemløsninger for framtidens lavenergiboliger med BIPV Kristiansand 05.03.2015 Tore Wigenstad, Skanska Skanska Teknikk Klima, Energi og Bygningsfysikk Hvilke løsninger finnes for

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Møllergata 24 Postnr 0179 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 208 Bnr. 426 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-9877 Dato 15.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND KONTOR OSLO SENTRUM

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

Depotbygget på Haakonsvern

Depotbygget på Haakonsvern Depotbygget på Haakonsvern Nullenergibygg med 8 grep Byggherre og PL: Forsvarsbygg PRL: Stema Rådgivning ARK: LINK Arkitektur RIV, RIE og RIB: Multiconsult Spesialrådgiver energi: ZEB Av Inger Andresen,

Detaljer

Depotbygget på Haakonsvern

Depotbygget på Haakonsvern Depotbygget på Haakonsvern - Nullenergi i det enkle Byggherre og PL: Forsvarsbygg PRL: Stema Rådgivning ARK: LINK Arkitekter RIV, RIE og RIB: Multiconsult Spesialrådgiver energi: ZEB Av Inger Andresen,

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer