Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA"

Transkript

1 Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

2 Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget» (ZEB-definisjon) «Nullutslippsbygg kompenserer klimagassutslipp knyttet til materialer og avhending gjennom å produsere mer energi enn bygget behøver til drift» (ZEB) Transporttiltak og effekter av disse regnes inn av for eksempel FutureBuilt, men er ikke med i GBA-rapporten.

3 GBAs utgangspunkt Det overordnede målet for utbyggeren: Et velfungerende bygg med godt inneklima og fornøyde brukere samt: Lavest mulig klimagassutslipp Lavest mulig kostnad

4 Innhold i rapport NULLUTSLIPPSBYGG BEGREPER OG DEFINISJONER SCENARIER ENERGIBRUK OG KLIMAGASSUTSLIPP SCENARIER ENERGIBRUK OG KLIMAGASSUTSLIPP GENNOMGANG AV SENTRALE TEKNOLOGIER PROSJEKTEKSEMPLER OG DERES KARAKTERISTIKA FRAMTIDIGE RAMMEBETINGELSER VEDLEGG VEILEDENDE BEREGNINGER 1930 Bygg 1990 Bygg TEK 10 Bygg 5

5 Strategi mot nullutslipp Bygningsform og disponering Reduser energibruk ved optimering av form, dagslys mm Bygningsskall Reduser energibruk gjennom optmering av, U- verdi, tetthet mm. Energiforsyning Energiforsyning med lavt klimagasudslip. Materialer Knappe ressurser Lavt klimagasutslip Prosess - integrert (energi) design - ID

6 Veiledende beregninger 1990 Bygg - 10 plan Energibudsjett netto energibruk 53,8 kwh/m² 1a Romoppvarming 54,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) Bilde hus i ca. 10 plan fra Varmtvann (tappevann) 5 kwh/m² 3a Vifter 35,8 kwh/m² 3b Pumper 7,4 kwh/m² 4 Belysning 25,1 kwh/m² 5 Teknisk utstyr 34,5 kwh/m² 6a Romkjøling 5,4 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 11,7 kwh/m² Energibruk levert energi som bygget Totalt netto energibehov, sum ,1 kwh/m² Fjernvarme Oppvarming, varmtvann, ventilasjon 128,8 kwh/m² Kjøling Rom- og ventilasjonskjøling 19,4 kwh/m² Elbruk Vifter, pumper, belysning 76,4 kwh/m² Teknisk utstyr 25,1 kwh/m² Samlet uten teknisk utstyr 224,6 kwh/m² Samlet med teknisk utstyr 249,7 kwh/m² Varmetapstall 62 W/m 2 Klimagasutslipp 24,4 kg/m 2 år Forbedring av bygningsskall Tiltak Før Etter U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,28 0,14 U-verdi tak [W/m²K] 0,22 0,1 U-verdi gulv [W/m²K] 0,36 0,36 U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 1,8 0,8 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,12 0,03 Lekkasjetall (n50) [1/h]: 2 0,6 Fjernvarme 74,9 kwh/m² Oppvarming, varmtvann, ventilasjon Kjøling 26,8 kwh/m² Rom- og ventilasjonskjøling Elbruk 79,8 kwh/m² Vifter, pumper, belysning 34,5 kwh/m² Teknisk utstyr Samlet uten teknisk utstyr 181,5 kwh/m² Reduksjon 19 % Samlet med teknisk utstyr 215,9 kwh/m² Varmetapstall 43,6 W/m 2 Reduksjon 30 % Klimagasutslipp 18,8 kg/m 2 år Reduksjon 23 % 7

7 Null - Balansering energibruk Energiproduksjon Effektivisering: - Bygg - Teknisks systemer 8

8 Null - Balansering klimagassutslipp Substituert klimagassutslipp ved produksjon Netto null Alternativ 2 Alternativ 1 Som bygget Klimagassutslipp 9

9 Valgte forutsetninger i scenariene Utslippsfaktorer El: 132 g CO2/kWh (ZEB) Bio: 14 g CO2/kWh (ZEB) Fjernvarme:111 g CO2/kWh (Hafslund) Sol: 0 g CO2/kWh (ZEB) Tillater utveksling av egenprodusert el til elnettet Lokal produksjon er regnet som netto produksjon over året. Ikke regnet med utveksling av varme eller kjøling til et eksternt fjernvarmenett,

10 Klimagassutslipp til materialbruk Utslipp fra materialer utgjør så stor betydning at det vil være feil å se bort fra dem pga disse problemstillingene. Utslipp ligger i størrelsesorden : nybygg: kg CO 2 /m 2 år (varierer også med valg av materialtyper) rehabilitering med ny fasade: 2-4 kg CO 2 /m 2 år rehabilitering der fasaden beholdes: 1-2 kg CO 2 /m 2 år

11 Prinsipp for beregning Tomt Bygg Tilført energi El Bio FJV Sol Grunn Energibruk i bygg levert energi Energiproduksjon El (solceller, bio) Termisk energi, varme og kjøling (Bio, VP) Eksportert energi El Systemvirkningsgrader/ effektfaktorer fra NS

12 Termisk energi fra Bio Sterling, -kjel og FJV Virkningsgrad: El 15 % Termisk 60 % (www.sterling.dk) Virkningsgrad: Termisk 85 % (NS 3031) Fjernvarme Virkningsgrad: Termisk 98 % (NS 3031) 13

13 Termisk energi fra varmepumpe Varmepumpe Energi høy temperatur El Energi lav temperatur COP 5 Utslipp: El EU mix 132 g /kwh (ZEB 50 år) «Varme» ~36 g/ kwh

14 2 Bygninger høy og lav 3 etasjers bygg m 2 BRA 10 etasjers bygg m 2 BRA 15

15 El - Solceller Ytelse solceller Lodret på fasader Øst Syd Vest Tak (optimal orientering) Syd 20 o 70 kwh/m 2 år 100 kwh/m 2 år 70 kwh/m 2 år 150 kwh/m 2 år Netto mulig areal Fasader 80 % Tak (opt. orientering) 60 % Produksjon lav bygning: Produksjon høy bygning: 50 kwh/m 2 år 42 kwh/m 2 år 16

16 Forutsetninger bygningsskall og tekniske systemer Oversikt energikvalitet 3 og 10 plan bygg Bygningsmodel 1930 Bygg 1930 Bygg 1930 bygg 1990 bygg 1990 bygg 1990 bygg Nybygg Nybygg som bygget eks. Fasade litt isol. som bygget ny Fasade eks. fasade TEK 10 Passiv nivå Bygningsskall alt 1 alt 2 alt 1 alt 2 U-verdi yttervegger [W/m²K] 1,00 1,00 0,35 0,28 0,14 0,28 0,17 0,12 U-verdi tak [W/m²K] 1,00 0,10 0,10 0,22 0,10 0,1 0,13 0,1 U-verdi gulv [W/m²K] 0,19 0,19 0,19 0,36 0,36 0,36 0,13 0,13 U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 2,80 1,00 1,00 1,80 0,80 0,8 1,2 0,8 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,15 0,15 0,15 0,12 0,03 0,12 0,09 0,03 Lekkasjetall (n50) [1/h]: 4,00 1,00 1,00 2,00 0,60 0,6 1,5 0,6 Oversikt energikvalitet 3 og 10 plan bygg Bygningsmodel 1930 Bygg 1930 Bygg 1930 bygg 1990 bygg 1990 bygg 1990 bygg Nybygg Nybygg som bygget eks. Fasade litt isol. som bygget ny Fasade eks. fasade TEK 10 Passiv nivå Tekniske systemer alt 1 alt 2 alt 1 alt 2 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 60,0 86,0 86,0 60,0 86,0 86,0 70,0 86,0 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 7,0 7,0 7,0 12,0 7,0 7,0 12,0 7,0 Spesifikk pumpeeffekt [kw/(l/s)]: 0,5-0,6 0,3 0,3 0,5-0,6 0,3 0,3 0,5-0,6 0,3 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 8,0 5,0 5,0 8,0 5,0 5,0 8,0 3,5 Vannbåren varme nej ja ja ja/nej ja ja ja ja Lokal kjøling nej ja ja ja ja ja ja17 ja COP varmepumpe kjøling 2,4 4,0 4,0 2,4 4,0 4,0 2,4 4,0

17 Bytte yttervegg? TEK 10 Passivhus nivå Termisk energi fra fjernvarmeforsyning 18

18 Bytte yttervegg? Varmepumpe TEK 10 Passivhus nivå Termisk energi fra varmepumpe samlet system effektfaktor 5,5 19

19 Nåverdi økt isolasjon yttervegg Varmepumpe Marginal kostnad isolasjon 300 kr/m 2 for 100 mm ekstra isolasjon 20

20 Eksempel isolasjon yttervegg Eksisterende vegg med 100 mm isolasjon rives og erstattes med ny vegg med 350 isolasjon: - Nåverdi er negativ Eksisterende vegg byttes uansett: Akkumulert nåverdi er positiv til 225 mm isolasjon 21

21 VP - Klimagassutslipp økt isolasjon yttervegg Eksisterende vegg med 100 mm isolasjon rives og erstattes med ny vegg med 350 isolasjon: - «Sparret» klimagassutslipp til ny vegg på 350 mm 0,22 kg/co 2 / m 2 Eksisterende vegg byttes uansett: Akkumulert utslipp er positiv til mm isolasjon 22

22 Dags- og kunstlys Glassprosent på ~ 50% Giver: DF på m. inn i lokalet

23 Dekningsgrad for dagslys DF på 2 50% dekning 300 lux Middel DF Krav i TEK10 Krav i BREEAM

24 Isolasjon reduserer effektbehov

25 Radiator effekt/ turtemperatur 26

26 Optimert bygningsskall gir lavere turtemperatur 27

27 COP varmepumpe 28

28 Samlet oversikt alt. strategier Oversikt 10 plan bygning 1930 Bygg eks. Facade 1930 bygg litt isol ny facade 1990 eks. Facade kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Energibruk før tiltak El inkl. Pumper, VP 55,7 55,7 76,4 76,4 52,0 Varme 221,6 221,6 128,8 128,8 60,7 Kjøling 8,4 8,4 19,4 19,4 27,2 Samlet uten teknisk utstyr 285,7 285,7 224,6 224,6 139,9 Klimagasutslip 31,9 31,9 24,4 24,4 13,6 Energibruk etter tiltak Forbedring bygningsskall 194,3 21,8 142,9 16,1 181,5 18,8 185,3 19,5 135,2 12,0 Reduksjon 32 % 32 % 50 % 50 % 19 % 23 % 17 % 20 % 3 % 12 % Forbedring bygningsskall+tekn. system 145,3 15,2 100,3 9,7 83,6 6,9 86,4 7,6 72,8 6,0 Reduksjon 17 % 21 % 15 % 20 % 44 % 49 % 44 % 49 % 45 % 44 % Samlet reduksjon 49 % 52 % 65 % 70 % 63 % 72 % 62 % 69 % 48 % 56 % Energibalanser Bygg energisystem el til oppv -121,3 16,0-76,6 10,1-53,7 7,1-59,0 7,8-46,6 6,1 Bygg energisystem, fjv (Hafslund 2012) -131,8 15,2-81,9 9,7-56,1 6,9-62,1 7,6-48,8 6,0 Bygg energisystem, bio energi -146,5 5,5-89,3 4,8-59,4 4,7-66,4 4,7-51,9 3,9 Bygg energisystem, sterling - micro CHP (bio)-131,5 3,1-81,8 3,6-56,0 4,2-62,0 4,0-48,7 3,4 Bygg energisystem, varmepumpe -68,6 7,7-45,8 5,4-36,2 4,5-38,5 4,7-30,2 3,7 Bygg energisystem, bio energi + solceller -104,7 0,0-47,6-0,7-17,7-0,8-24,7-0,8-10,2-1,6 Bygg energisystem, varmepumpe + solceller -26,9 2,2-4,1-0,1 5,5-1,0 3,2-0,8 11,5-1,8 Bygg energisystem, fjernvarme + solceller -90,1 9,7-40,2 4,2-14,3 1,4-20,4 2,1-7,1 0,5 Nybygg 29

29 Oversikt 3 plan bygning 1930 Bygg eks. Fasade 1930 bygg litt isol ny Fasade 1990 eks. fasade kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Energibruk før tiltak El inkl. Pumper, VP 55,6 55,6 75,7 75,7 51,1 Varme 222,8 222,8 135,8 135,8 61,4 Kjøling 8,4 8,4 18,2 18,2 25,7 Samlet uten teknisk utstyr 286,9 286,9 229,7 229,7 138,1 Klimagasutslip 32,1 32,1 25,1 25,1 13,6 Nybygg Energibruk og utslipp etter tiltak Forbedring bygningsskall 167,0 18,8 138,4 15,6 185,3 19,5 185,7 19,8 132,2 11,9 Reduksjon 42 % 41 % 52 % 51 % 19 % 22 % 19 % 21 % 4 % 12 % Forbedring bygningsskall+tekn. system 118,1 12,2 93,4 9,1 84,4 7,4 86,9 7,9 72,2 6,1 Reduksjon 17 % 20 % 16 % 20 % 44 % 48 % 43 % 47 % 43 % 43 % Samlet reduksjon 59 % 62 % 67 % 72 % 63 % 70 % 62 % 69 % 48 % 55 % Dårligt isolerte bygg gir stor energi reduksjon på rehabilitering av klimaskall 30

30 Oversikt 3 plan bygning 1930 Bygg eks. Fasade 1930 bygg litt isol ny Fasade 1990 eks. fasade kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Energibruk før tiltak El inkl. Pumper, VP 55,6 55,6 75,7 75,7 51,1 Varme 222,8 222,8 135,8 135,8 61,4 Kjøling 8,4 8,4 18,2 18,2 25,7 Samlet uten teknisk utstyr 286,9 286,9 229,7 229,7 138,1 Klimagasutslip 32,1 32,1 25,1 25,1 13,6 Nybygg Energibruk og utslipp etter tiltak Forbedring bygningsskall 167,0 18,8 138,4 15,6 185,3 19,5 185,7 19,8 132,2 11,9 Reduksjon 42 % 41 % 52 % 51 % 19 % 22 % 19 % 21 % 4 % 12 % Forbedring bygningsskall+tekn. system 118,1 12,2 93,4 9,1 84,4 7,4 86,9 7,9 72,2 6,1 Reduksjon 17 % 20 % 16 % 20 % 44 % 48 % 43 % 47 % 43 % 43 % Samlet reduksjon 59 % 62 % 67 % 72 % 63 % 70 % 62 % 69 % 48 % 55 % Ny bygg har størst potensial på optimering av tekniske systemer 31

31 Oversikt 3 plan bygning 1930 Bygg eks. Fasade 1930 bygg litt isol ny Fasade 1990 eks. fasade kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Energibruk før tiltak El inkl. Pumper, VP 55,6 55,6 75,7 75,7 51,1 Varme 222,8 222,8 135,8 135,8 61,4 Kjøling 8,4 8,4 18,2 18,2 25,7 Samlet uten teknisk utstyr 286,9 286,9 229,7 229,7 138,1 Klimagasutslip 32,1 32,1 25,1 25,1 13,6 Nybygg Energibruk og utslipp etter tiltak Forbedring bygningsskall 167,0 18,8 138,4 15,6 185,3 19,5 185,7 19,8 132,2 11,9 Reduksjon 42 % 41 % 52 % 51 % 19 % 22 % 19 % 21 % 4 % 12 % Forbedring bygningsskall+tekn. system 118,1 12,2 93,4 9,1 84,4 7,4 86,9 7,9 72,2 6,1 Reduksjon 17 % 20 % 16 % 20 % 44 % 48 % 43 % 47 % 43 % 43 % Samlet reduksjon 59 % 62 % 67 % 72 % 63 % 70 % 62 % 69 % 48 % 55 % Bygg tiltak reduserer klimagassutslipp med 1,7 kg/co 2 m 2 år Ny fasade alene krever 1-4 kg/co 2 m 2 år 32

32 Balansering 3 plans bygg Oversikt 3 plan bygning 1930 Bygg eks. Fasade 1930 bygg litt isol ny Fasade 1990 eks. fasade Nybygg kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Energibalanser Bygg energisystem el til oppv -96,8 12,8-71,9 9,5-58,0 7,7-61,4 8,1-47,4 6,3 Bygg energisystem, fjv (Hafslund 2012) -104,5 12,2-76,7 9,1-61,0 7,4-64,8 7,9-49,8 6,1 Bygg energisystem, bio energi -115,2 5,0-83,4 4,7-65,2 4,6-69,7 4,7-53,1 3,9 Bygg energisystem, sterling - micro CHP (bio) -104,3 3,3-76,6 3,6-60,9 4,0-64,8 3,9-49,7 3,4 Bygg energisystem, varmepumpe -57,4 6,6-44,0 5,2-38,1 4,6-39,5 4,8-30,5 3,7 Bygg energisystem, bio energi + solceller -65,5-1,5-33,6-1,9-15,4-1,9-19,9-1,9-3,3-2,7 Bygg energisystem, varmepumpe + solceller -7,6 0,0 5,8-1,4 11,7-1,9 10,2-1,8 19,2-2,8 Bygg energisystem, fjernvarme + solceller -54,7 5,6-26,9 2,6-11,2 0,9-15,1 1,3 0,0-0,5 Balansering energibruk mulig for: Bygg energisystem varmepumpe + solceller Bygg energisystem fjernvarme + solceller 33

33 Balansering 3 plans bygg Oversikt 3 plan bygning 1930 Bygg eks. Fasade 1930 bygg litt isol ny Fasade 1990 eks. fasade Energibalanser Balansering klimagassutslipp mulig for: Bygg energisystem bioekjel + solceller Bygg energisystem varmepumpe + solceller Bygg energisystem fjernvarme + solceller kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år kwh/m² år kg/m 2 år Bygg energisystem el til oppv -96,8 12,8-71,9 9,5-58,0 7,7-61,4 8,1-47,4 6,3 Bygg energisystem, fjv (Hafslund 2012) -104,5 12,2-76,7 9,1-61,0 7,4-64,8 7,9-49,8 6,1 Bygg energisystem, bio energi -115,2 5,0-83,4 4,7-65,2 4,6-69,7 4,7-53,1 3,9 Bygg energisystem, sterling - micro CHP (bio) -104,3 3,3-76,6 3,6-60,9 4,0-64,8 3,9-49,7 3,4 Bygg energisystem, varmepumpe -57,4 6,6-44,0 5,2-38,1 4,6-39,5 4,8-30,5 3,7 Bygg energisystem, bio energi + solceller -65,5-1,5-33,6-1,9-15,4-1,9-19,9-1,9-3,3-2,7 Bygg energisystem, varmepumpe + solceller -7,6 0,0 5,8-1,4 11,7-1,9 10,2-1,8 19,2-2,8 Bygg energisystem, fjernvarme + solceller -54,7 5,6-26,9 2,6-11,2 0,9-15,1 1,3 0,0-0,5 De prosjektene som har lavest samlet klimagassutslipp, er rehabiliteringsprosjekter 34 der fasaden ikke skiftes ut. Nybygg

34 Bygningsskall og form Optimer tetthet Reduser kuldebroer Optimer U-verdier Vindu med på passivhus nivå ++ Tak ++ Gulv mot grunn der er mulig Fasader nogen isolasjon der fasade ikke byttes. Ned til passivhus nivå der fasaden byttes Optimer dagslys 35

35 Effektive tekniske systemer Effektive tekniske systemer er minimumskrav Ventilasjon med effektiv varmegjenvinner Effektive vifter og pumper Belysning med lavt effektforbruk Lavtemperatur oppvarmning Effektivt system for varmt tappevann redusert tap i kurser Reduser «parasitt» strøm 36

36 Energi - balansering Balansering av energibruk er svært vanskelig, men mulig for: Bygg med effektiv varmepumpe kombinert med lavtemperatur oppvarmning + solceller (eller alternativ el produksjon uten for tomten) Balansering av energibruk er kun mulig under optimal beliggenhet og form på bygg Balansering til null krever varmepumpe 37

37 Klimagassutslipp - balansering Både nybygg og rehabiliteringsprosjekter kan bli nullutslippsbygg (i en ren energibetrakting) Balansering av klimagassutslipp er mulig for: Energisystem biokjel + solceller Energisystem varmepumpe + solceller Fjernvarme + solceller for lave bygg og god miks på FJV De prosjektene som har lavest netto klimagassutslipp, er rehabiliteringsprosjekter der fasaden ikke skiftes ut. 38

38 Energiforsyning - balansering Energi fra grunnen eller alternativt overskuddsvarme fra andre funksjoner/ bygg Balansering er enklere for lave bygg Balansering er enklere når bygget ligger uten for tett bebyggelse Lokal produksjon er regnet som netto produksjon over året. Systemgrenser må gi mulighet for utveksling av energi smart grid -el og termisk Fjernvarmeanlegg vil være attraktiv i framtidens nullutslippssamfunn, dersom fjernvarmen: produseres med langt større fornybarandel kan fungere som et distribusjonssystem som sørger for varmebalanse mellom bygg og mellom ulike lokale varme-/kjølesentraler 39

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ny GBA-rapport Nullutslippsbygg begreper og definisjoner Scenarier energibruk og klimagassutslipp Gjennomgang av sentrale

Detaljer

Arne Førland-Larsen Docent Sivilingeniør - Asplan Viak

Arne Førland-Larsen Docent Sivilingeniør - Asplan Viak Lønner rehabilitering sig økonomisk og i et klimaperspektiv Hva kan vi oppnå, og hvilke krav bør vi stille til forbedring og fornying av ulike komponenter og installasjoner i bygg som skal rehabiliteres

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN

FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN The complexity in building design The Facade The room Amount of insulation Glass area Glass quality Sun screen Orientation Room depth Heat gain equipment

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Inger Andresen, sjefsforsker SINTEF Byggforsk Byggesaksdagene, StoreCell 24.04.2014 1 Dramaturgi Introduksjon av aktører Forskjeller mellom

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

TEK 15 - innspill fra Norconsult

TEK 15 - innspill fra Norconsult TEK 15 - innspill fra Norconsult Åpent innspillsmøte om nye energiregler i 2015 Thon Hotel Opera 29. august 2013 Ingrid Hole, Vidar Havellen og Sylvia Skar 1. PUNKTER VI ER ENIGE I Vi er enige i Lojal

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad 10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter i forkant BGM arkitekter Arkitektur Arealplan Formidling Offentlig bygg Næringsbygg Leilighetsbygg Bolig/fritidsbolig

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

INTENSJON KRAV TILTAK

INTENSJON KRAV TILTAK PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK Dr.ing. Tore Wigenstad, SINTEF Byggforsk PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PASSIV AKTIV PASSIV AKTIV 15 kwh/m

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

HOS Depotbygg - Energiberegninger

HOS Depotbygg - Energiberegninger HOS Depotbygg - Energiberegninger Dette notatet beskriver resultat av beregninger av energibruk til drift av bygget. Beregningene er gjort med programmet SIMIEN (www.programbyggerne.no) og iht. NS 303.

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 Helle Wøhlk Jæger Sørensen Erichsen & Horgen AS M 1 Oversikt Prosjektet Cases Energibegreper Parametre Resultater M 2 Kortfattet cv Utdannet på Aalborg

Detaljer

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Arne Førland-Larsen Docent Sivilingeniør Asplan Viak Presentasjon NAL

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

WORKSHOP. Helhetlige systemløsninger for framtidens lavenergiboliger med BIPV. Kristiansand 05.03.2015. Tore Wigenstad, Skanska

WORKSHOP. Helhetlige systemløsninger for framtidens lavenergiboliger med BIPV. Kristiansand 05.03.2015. Tore Wigenstad, Skanska WORKSHOP Helhetlige systemløsninger for framtidens lavenergiboliger med BIPV Kristiansand 05.03.2015 Tore Wigenstad, Skanska Skanska Teknikk Klima, Energi og Bygningsfysikk Hvilke løsninger finnes for

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013 Miljøhuset GK Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013 Espen Aronsen, fagsjef GK Norge AS 09.10.2013 TL Agenda Bakgrunn,

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Nullutslippsbygg. er det mulig? Tekniske og økonomiske perspektiver fra utbyggers ståsted. Rapport 01/13

Nullutslippsbygg. er det mulig? Tekniske og økonomiske perspektiver fra utbyggers ståsted. Rapport 01/13 Rapport 01/13 Nullutslipp er det mulig? Arne Førland-Larsen Katharina Th. Bramslev Erik A. Hammer Nullutslippsbygg er det mulig? Tekniske og økonomiske perspektiver fra utbyggers ståsted Side 1 Fremtidens

Detaljer

Depotbygget på Haakonsvern

Depotbygget på Haakonsvern Depotbygget på Haakonsvern Nullenergibygg med 8 grep Byggherre og PL: Forsvarsbygg PRL: Stema Rådgivning ARK: LINK Arkitektur RIV, RIE og RIB: Multiconsult Spesialrådgiver energi: ZEB Av Inger Andresen,

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år Adresse Blindernveien 31 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL18 Kristine Bonnevies hus / Pennalet Merkenr. A2011-104645 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

Depotbygget på Haakonsvern

Depotbygget på Haakonsvern Depotbygget på Haakonsvern - Nullenergi i det enkle Byggherre og PL: Forsvarsbygg PRL: Stema Rådgivning ARK: LINK Arkitekter RIV, RIE og RIB: Multiconsult Spesialrådgiver energi: ZEB Av Inger Andresen,

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år Adresse Geitmyrsveien 69 Postnr 0455 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 220 Bnr. 0046 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96796 Dato 30.05.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

Miljøhuset GK. «Hva sa vi, hva gjorde vi og hva har vi lært?!» ITB Brukerforum Oslo 6.mars 2014

Miljøhuset GK. «Hva sa vi, hva gjorde vi og hva har vi lært?!» ITB Brukerforum Oslo 6.mars 2014 Miljøhuset GK «Hva sa vi, hva gjorde vi og hva har vi lært?!» ITB Brukerforum Oslo 6.mars 2014 Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon - GK Norge AS 09.10.2013 TL Godt innemiljø. Nytt hovedkontor GK -

Detaljer

Concepts and strategies for zero emission buildings

Concepts and strategies for zero emission buildings FUTUREBUILT 2011 Conference 11.10.2011, Drammen Concepts and strategies for zero emission buildings Igor Sartori PhD, Researcher SINTEF Byggforsk Net ZEB balance Estimated/Monitored data Design data Load

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 892 966 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 892 966 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 3 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 27 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80486448 Bolignr. Merkenr. A2011-102475 Dato 16.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Norgeshus AS. Snorre Bjørkum. Passivhuset Løvset

Norgeshus AS. Snorre Bjørkum. Passivhuset Løvset Snorre Bjørkum Passivhuset Løvset Rapport Husbanken 2013 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Arkitekttegninger... 5 3 Konstruksjonsløsninger... 9 3.1 Yttervegg... 9 3.2 Takkonstruksjon... 10 3.3 Gulv på grunn...

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 72 140 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 72 140 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 24 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 20 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL46 Barnehagene Merkenr. A2011-104621 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 20 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 22 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL44 Barnehagene Merkenr. A2011-104616 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 22 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 21 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL45 Barnehagene Merkenr. A2011-104623 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg EU- energidirektivet setter spor i norske bygg Hvilke tiltak må gjøres og hva koster det? Ny TEKN2007- energikravene er gjeldene fra 01.08.2009. Mange medlemmer har allerede startet. Hva krever det og

Detaljer

LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A

LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A Anna Svensson 1 Beskrivelse På bakgrunn av rapporten LECO- Energibruk i fem kontorbygg i Norge- Befaring og rapportering,

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

SIMIEN Resultater sommersimulering

SIMIEN Resultater sommersimulering Tid/dato simulering: 2:6 /4-204 Sone: Alle soner Dimensjonerende verdier Tidspunkt Maks. samtidig effekt kjølebatterier (alle soner) 0, kw / 9,0 W/m² 07:45 Totalt installert effekt kjølebatterier 0, kw

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Asplan Viak AS Peter Bernhard Omvisning Naturvernforbundet, 14. mars 2015 Powerhouse Kjørbo - Prosjektopplysninger Prosjekttype: Rehabilitering av kontorbygg

Detaljer

Miljøhuset GK - Norges beste hus? Torfinn Lysfjord, Direktør eksisterende bygninger, GK Norge AS

Miljøhuset GK - Norges beste hus? Torfinn Lysfjord, Direktør eksisterende bygninger, GK Norge AS Miljøhuset GK - Norges beste hus? Torfinn Lysfjord, Direktør eksisterende bygninger, GK Norge AS GK Etablert i 1964 100% eiet av familien Karlsen Omsetning ~ 3,2 milliarder NOK ~ 1 850 ansatte GK skal

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 781 019 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 781 019 kwh pr. år Adresse Leirfossveien 27 Postnr 7038 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 75 Bnr. 32 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-32485 Dato 28.09.2010 Ansvarlig Utført av AF ENERGI & MILJØTEKNIKK

Detaljer

ERFARINGSTALL FRA MÅLT REELT FORBRUK

ERFARINGSTALL FRA MÅLT REELT FORBRUK ERFARINGSTALL FRA MÅLT REELT FORBRUK Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning

Detaljer

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign Notat Dato: 24.02.204 Dokument nr:: 2040-204-00-2040224 Prosjektnr.: 204 0 Prosjekt: 204 0 Storgata 33 Molde Emne: Oppdragsgiver: Varmetapsberegning i Simien Molde Eiendom KF ved Åsmund Vestad Prosjektingeniører

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 711 765 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 711 765 kwh pr. år Adresse Huk Aveny 35 Postnr 0287 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 02 Bnr. 0282 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081317429 Bolignr. SE09 Vikingskiphuset Merkenr. A2011-104947 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Solbergliveien 89 B Postnr 0683 Sted Oslo Leilighetsnr. 1070 Gnr. 144 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-649490 Dato 31.03.2016 Eier Innmeldt av Ardalan Fadai OBOS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 40 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL31 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104941 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer