SIMIEN Resultater årssimulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIMIEN Resultater årssimulering"

Transkript

1 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter 3669 kwh 22,4 kwh/m² 3b Pumper 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Belysning 5259 kwh 25, kwh/m² 5 Teknisk utstyr kwh 34,5 kwh/m² 6a Romkjøling 0 kwh 0,0 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt netto energibehov, sum kwh 280,6 kwh/m² Levert energi til bygningen (beregnet) Energivare Levert energi Spesifikk levert energi a Direkte el kwh 09,0 kwh/m² b El. Varmepumpe 4937 kwh 80,7 kwh/m² c El. solenergi 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Olje 0 kwh 0,0 kwh/m² 3 Gass 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Fjernvarme 0 kwh 0,0 kwh/m² 5 Biobrensel 0 kwh 0,0 kwh/m² Annen energikilde 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt levert energi, sum kwh 89,7 kwh/m² SIMIEN; Side av 3

2 Årlige utslipp av CO2 Energivare Utslipp Spesifikt utslipp a Direkte el kg 43, kg/m² b El. Varmepumpe 9409 kg 3,9 kg/m² c El. solenergi 0 kg 0,0 kg/m² 2 Olje 0 kg 0,0 kg/m² 3 Gass 0 kg 0,0 kg/m² 4 Fjernvarme 0 kg 0,0 kg/m² 5 Biobrensel 0 kg 0,0 kg/m² Annen energikilde 0 kg 0,0 kg/m² Totalt utslipp, sum kg 74,9 kg/m² Kostnad kjøpt energi Energivare Energikostnad Spesifikk energikostnad a Direkte el kr 87,2 kr/m² b El. Varmepumpe 3930 kr 64,6 kr/m² c El. solenergi 0 kr 0,0 kr/m² 2 Olje 0 kr 0,0 kr/m² 3 Gass 0 kr 0,0 kr/m² 4 Fjernvarme 0 kr 0,0 kr/m² 5 Biobrensel 0 kr 0,0 kr/m² Annen energikilde 0 kr 0,0 kr/m² Årlige energikostnader, sum kr 5,8 kr/m² SIMIEN; Side 2 av 3

3 Årlig energibudsjett a Romoppvarming 69,0 % 5 Teknisk utstyr 2,3 % Tappevann,8 % Vifter 8,0 % 4 Belysning 8,9 % a Romoppvarming 7930 kwh b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 3a Vifter 3669 kwh 3b Pumper 0 kwh 4 Belysning 5259 kwh 5 Teknisk utstyr kwh 6a Romkjøling 0 kwh 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh Totalt netto energibehov, sum kwh SIMIEN; Side 3 av 3

4 Levert energi til bygningen (beregnet) a Direkte el. 57,5 % b El. Varmepumpe 42,5 % a Direkte el kwh b El. Varmepumpe 4937 kwh c El. solenergi 0 kwh 2 Olje 0 kwh 3 Gass 0 kwh 4 Fjernvarme 0 kwh 5 Biobrensel 0 kwh Annen energikilde 0 kwh Totalt levert energi, sum kwh SIMIEN; Side 4 av 3

5 Varmetapsbudsjett (varmetapstall) Varmetap kuldebroer 5,7 % Varmetap vinduer/dører 8,0 % Varmetap gulv 3,2 % Varmetap tak 5,8 % Varmetap yttervegger 6,0 % Varmetap ventilasjon 7,3 % Varmetapstall yttervegger Varmetapstall tak Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri Varmetapstall glass/vinduer/dører Varmetapstall kuldebroer Varmetapstall infiltrasjon Varmetapstall ventilasjon Totalt varmetapstall 0, W/m²K 0,0 W/m²K 0,06 W/m²K 0,4 W/m²K 0,0 W/m²K 0,00 W/m²K,25 W/m²K,75 W/m²K SIMIEN; Side 5 av 3

6 [kwh] Månedlig netto energibehov Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des a Romoppvarming b Ventilasjonsvarme Tappevann Vifter 3b Pumper 4 Belysning 5 Teknisk utstyr 6a Romkjøling 6b Ventilasjonskjøling SIMIEN; Side 6 av 3

7 [kwh] Månedlig varmebalanse Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Romoppvarming Varmegjenvinner (ventilasjon) Ventilasjonsvarme (varmebatterier) Varmtvann Vifter (ventilasjon) Belysning Teknisk utstyr Personer Sol Romkjøling (lokal kjøling) Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) Infiltrasjon (luftlekkasjer) Ventilasjon Transmisjon (bygningskropp) SIMIEN; Side 7 av 3

8 Månedlige temperaturdata (lufttemperatur) Måned Midlere ute Maks. ute Min. ute Maks. sone Min. sone Jan -3,9 C 4,8 C -5, C 2,0 C (Kjeller) 9,0 C (Kjeller) Feb -3,9 C 6,4 C -5,2 C 2,0 C (Kjeller) 9,0 C (Kjeller) Mar -2,2 C 6,2 C -2,3 C 2,0 C (Kjeller) 9,0 C (Kjeller) Apr 0,7 C 9,0 C -8,2 C 2,2 C (plan 2) 9,0 C (Kjeller) Mai 5,2 C 5,6 C -2,9 C 22,8 C (Plan ) 9,0 C (Kjeller) Jun 9, C 20,0 C,5 C 23,7 C (Plan ) 9,0 C (Kjeller) Jul,9 C 9,4 C 4,7 C 24,3 C (Plan ) 9,0 C (Kjeller) Aug 0,9 C 8,5 C 3,4 C 23,5 C (Plan ) 9,0 C (Kjeller) Sep 6,8 C 5,0 C -,4 C 2,8 C (plan 2) 9,0 C (Kjeller) Okt 3,2 C 0,8 C -6,5 C 2,4 C (plan 2) 9,0 C (Kjeller) Nov -0,6 C 7,5 C -9,4 C 2,0 C (Kjeller) 9,0 C (Kjeller) Des -2,7 C 7,4 C -4, C 2,0 C (Kjeller) 9,0 C (Kjeller) SIMIEN; Side 8 av 3

9 [W] Varighet effekt kjøling og oppvarming Tid [h] Varighetskurve oppvarmingsanlegg SIMIEN; Side 9 av 3

10 Dekningsgrad effekt/energi oppvarming Effekt (dekning) Dekningsgrad energibruk 7 kw (90 %) 00 % 63 kw (80 %) 00 % 55 kw (70 %) 99 % 47 kw (60 %) 97 % 40 kw (50 %) 92 % 32 kw (40 %) 85 % 24 kw (30 %) 74 % 6 kw (20 %) 60 % 8 kw (0 %) 37 % Dokumentasjon av sentrale inndata () Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Areal yttervegger [m²]: 288 Areal tak [m²]: 295 Areal gulv [m²]: 80 Areal vinduer og ytterdører [m²]: 5 Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 609 Oppvarmet luftvolum [m³]: 399 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,2 U-verdi gulv [W/m²K] 0,9 U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K],66 Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 8,4 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,0 Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 36 Lekkasjetall (n50) [/h]:,50 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 0 SIMIEN; Side 0 av 3

11 Dokumentasjon av sentrale inndata (2) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 0,0 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 3,00 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 7,0 Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²] 2,0 Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg:,87 Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 30 Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 20,0 Systemeffektfaktor kjøling: 2,50 Settpunkttemperatur for romkjøling [ C] 0,0 Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 0 Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Driftstid oppvarming (timer) 2,0 Dokumentasjon av sentrale inndata (3) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Driftstid kjøling (timer) 0,0 Driftstid ventilasjon (timer) 2,0 Driftstid belysning (timer) 2,0 Driftstid utstyr (timer) 2,0 Oppholdstid personer (timer) 2,0 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 8,00 Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²] 8,00 Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²],00 Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²],00 Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²] 0,80 Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0,00 Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 4,00 Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0,46 Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0,20 Solskjermingsfaktor horisont/bygningsutspring:,00 SIMIEN; Side av 3

12 Beskrivelse Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Verdi Kontorbygg Anders Øverli Inndata klima Beskrivelse Verdi Klimasted Tromsø Breddegrad 69 39' Lengdegrad 8 57' Tidssone GMT + Årsmiddeltemperatur 2,9 C Midlere solstråling horisontal flate 73 W/m² Midlere vindhastighet 2,4 m/s SIMIEN; Side 2 av 3

13 Beskrivelse Inndata energiforsyning a Direkte el. Systemvirkningsgrad: 0,90 Kjølefaktor: 2,50 Energipris: 0,80 kr/kwh CO2-utslipp: 395 g/kwh Andel romoppvarming: 0,0% Andel oppv, tappevann: 00,0% Andel varmebatteri: 00,0 % Andel kjølebatteri: 00,0 % Andel romkjøling: 00,0 % Andel el, spesifikt: 00,0 % b El. Varmepumpe Systemvirkningsgrad: 2,6 Kjølefaktor: 2,50 Energipris: 0,80 kr/kwh CO2-utslipp: 395 g/kwh Andel romoppvarming: 90,0% Andel oppv, tappevann: 0,0% Andel varmebatteri: 0,0 % Andel kjølebatteri: 0,0 % Andel romkjøling: 0,0 % Andel el, spesifikt: 0,0 % Verdi Inndata ekspertverdier Beskrivelse Verdi Konvektiv andel varmetilskudd belysning 0,30 Konvektiv andel varmetilsk. teknisk utstyr 0,50 Konvektiv andel varmetilsikudd personer 0,50 Konvektiv andel varmetilsikudd sol 0,50 Konvektiv varmoverføringskoeff. vegger 2,50 Konvektiv varmoverføringskoeff. himling 2,00 Konvektiv varmoverføringskoeff. gulv 3,00 Bypassfaktor kjølebatteri 0,25 Innv. varmemotstand på vinduruter 0,3 Midlere lufthastighet romluft 0,5 Turbulensintensitet romluft 25,00 Avstand fra vindu 0,60 Termisk konduktivitet akk. sjikt [W/m²K]: 20,00 SIMIEN; Side 3 av 3

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Brukerveiledning Energi i Bygninger

Brukerveiledning Energi i Bygninger Brukerveiledning Energi i Bygninger Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 5 KAPITTEL 1: INSTALLERING OG OPPSTART 6 1.1 Installering 6 1.2 Oppstart av program 6 1.3 Registrering og opplåsing

Detaljer

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Klimautfordringer og klimaforliket Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Clarion Hotel Royal Christiania 23.04.08 Rådg. ing. MRIF Erling Weydahl

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case SINTEF Byggforsk Tor Helge Dokka (SINTEF), Tore Wigenstad(SINTEF), Kristian Lien (CEOTO) Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case Prosjektrapport 35 2009 SINTEF

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Medlemsmøte Grønn Byggallianse Nye energikrav til bygninger Løsninger og kostnader for nybygg Og litt mer! Rådg. ing.

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Kontorbygg i energiklasse A

Kontorbygg i energiklasse A Schneider Electric NegaWatt 2011 Kontorbygg i energiklasse A Jørn Torstein Grini, Linstow AS Selskapet eies av AWILHELMSEN AS Er ett av Norges ledende eiendomsselskaper med virksomheter innenfor hotell,

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Inneklima i Bygninger

Inneklima i Bygninger Inneklima i Bygninger Simulering av energibruk og inneklima 0. Innledning... 4 1. Systemkrav... 4 2. Installering... 4 3. Registrering... 5 4. Opplåsing... 5 5. Rask innføring... 6 6. Eksempel... 6 Oppstart...

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus

Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus Oddvar Nesland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juli 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET?

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr

Detaljer

Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold

Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold Lars Bugge KanEnergi AS Vestfold Energiforum desember 2009 RÅDGIVERE Energi & miljø KanEnergi AS utfører rådgivning i skjæringsfeltet mellom energi, miljø,

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

STARTKURS PASSIVHUS PLANLEGGING OG UTFORMING

STARTKURS PASSIVHUS PLANLEGGING OG UTFORMING STARTKURS PASSIVHUS PLANLEGGING OG UTFORMING Vennesla bibliotek Foto: Emilie Ashley Arkitekt Helen & Hard AS Ferry Smits, M.Sc. Fagsjef Bygningsfysikk / Oppdragsleder ENOVA rådgiverteam Motto: Dårlig prosjekterte

Detaljer

472.212. Byggforskserien. Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet. TEK-sjekk Energi. 0 Generelt om programmet

472.212. Byggforskserien. Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet. TEK-sjekk Energi. 0 Generelt om programmet Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi Byggforskserien Byggdetaljer februar 2015 472.212 0 Generelt om programmet... 1 1 Installering... 2 2 Hurtigstart... 4 3 «Inndata» arket...

Detaljer

Gamlingen. Alternativer for dekning av energibehov, v2. 2013-09-23 Bjørn Sollie

Gamlingen. Alternativer for dekning av energibehov, v2. 2013-09-23 Bjørn Sollie Gamlingen Alternativer for dekning av energibehov, v2 2013-09-23 Innledning Dette dokument baseres til en viss grad på tidligere skrift «Mulig energileveranse fra Tjensvoll til Gamlingen» datert 2013-03-06.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth

NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth NÆRINGSEIENDOM 2010 Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth Om Aspelin Ramm Familieeiet, stiftet 1881 Eiendom og handel (Motek) Ca. 400.000

Detaljer

FAKTA Adresse: Maridalsveien 17 Lokalisering: Vulkan-tomta Kommune: Oslo. LPO Arkitekter ÅF-Consulting AS Kjell Ludvigsen Petter Nome AS

FAKTA Adresse: Maridalsveien 17 Lokalisering: Vulkan-tomta Kommune: Oslo. LPO Arkitekter ÅF-Consulting AS Kjell Ludvigsen Petter Nome AS 1.1 Bellonahuset Bakgrunn Bellonahuset er et nytt 6 etasjers yrkesbygg lokalisert på Vulkan i Oslo basert på passivhusløsninger 1. Arbeidet ble påbegynt i 2009 og bygningen ble tatt i bruk i årsskifte

Detaljer

SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS

SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS Kulturutvikling Verdiskaping Profilering i det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer